Hlavní navigace

Lafarge Cement, a.s.

Firma Lafarge Cement, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 84, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 1 142 967 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

14867494

Sídlo:

Čížkovice 27, 411 12

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 3. 1991

DIČ:

CZ14867494

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
0520 Těžba a úprava hnědého uhlí
23510 Výroba cementu
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
46730 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47789 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 84, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Čížkovická cementárna a vápenice, akciová společnost od 1. 3. 1991

Obchodní firma

Lafarge Cement, a.s. od 9. 7. 2015

Obchodní firma

Lafarge Cement, a.s. do 9. 7. 2015 od 1. 8. 1999

Obchodní firma

Čížkovická cementárna, akciová společnost do 1. 8. 1999 od 23. 9. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 3. 1991

adresa

27
Čížkovice 41112 od 9. 2. 2018

adresa

čp. 27
Čížkovice 41112 do 4. 10. 2016 od 30. 6. 1997

adresa

Čížkovice do 30. 6. 1997 od 1. 3. 1991

Předmět podnikání

nákup a prodej výbušnin od 3. 10. 2012

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 14. 9. 2011

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 14. 9. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 9. 2011

provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody do 14. 9. 2011 od 27. 7. 2007

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 14. 9. 2011 od 18. 7. 2005

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 14. 9. 2011 od 12. 8. 2004

zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu, vzorkování a zkoušení kameniva v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení o akreditaci do 14. 9. 2011 od 12. 8. 2004

hornická činnost do 14. 9. 2011 od 1. 10. 2003

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 14. 9. 2011 od 13. 11. 2000

vedení účetnictví do 12. 8. 2004 od 13. 8. 1999

služby v oblasti výpočetní techniky a software do 14. 9. 2011 od 13. 8. 1999

vzdělávací činnost v oblasti výroby, obchodu a služeb do 14. 9. 2011 od 13. 8. 1999

činnost ekonomických poradců do 14. 9. 2011 od 13. 8. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti výroby, obchodu, služeb, dopravy a stavebnictví do 14. 9. 2011 od 13. 8. 1999

poradenská činnost v oblasti výroby, obchodu, služeb, dopravy a stavebnictví do 14. 9. 2011 od 13. 8. 1999

marketinková činnost pro obchod a služby do 14. 9. 2011 od 13. 8. 1999

propagační a reklamní činnost do 14. 9. 2011 od 13. 8. 1999

manažerská činnost v oblasti výroby, obchodu, služeb, dopravy, stavebnictví, finančních vztahů, řízení společnosti, personalistiky a účetnictví do 14. 9. 2011 od 13. 8. 1999

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 14. 9. 2011 od 30. 7. 1998

podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných odpadů do 14. 9. 2011 od 30. 7. 1998

rozvod plynu do 14. 9. 2011 od 30. 6. 1997

provozování železniční dráhy - vlečky do 14. 9. 2011 od 18. 11. 1996

nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu, s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení po 50 kg na 1 ks balení do 18. 7. 2005 od 24. 11. 1995

výzkumné a vývojové práce v oblasti cementu a betonu do 18. 7. 2005 od 24. 11. 1995

výroba a prodej transportního betonu do 14. 9. 2011 od 24. 11. 1995

hostinská činnost do 24. 11. 1995 od 4. 10. 1994

silniční motorová doprava do 30. 6. 1997 od 4. 10. 1994

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 30. 7. 1998 od 4. 10. 1994

ubytovací služby do 30. 7. 1998 od 4. 10. 1994

výroba cementu, vápna, upravených vápenců do 14. 9. 2011 od 4. 10. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 14. 9. 2011 od 4. 10. 1994

činnost organizačních poradců do 14. 9. 2011 od 4. 10. 1994

opravy mechanických částí strojů a zařízení do 14. 9. 2011 od 4. 10. 1994

půjčování železničních vozů RAJ pro přepravu cementu po železnici do 14. 9. 2011 od 4. 10. 1994

práce zemními stroji do 14. 9. 2011 od 4. 10. 1994

půjčování železničních vozů RAJ pro přepravu cementu po železnici do 4. 10. 1994 od 23. 9. 1993

práce zemními stroji do 4. 10. 1994 od 23. 9. 1993

Výroba cementu, vápna, upravených vápenců, suchých zdících a omítkových směsí, zpracování energosádrovce na sádrové výrobky, betonových výrobků. do 4. 10. 1994 od 1. 3. 1991

V souladu s tímto základním předmětem podnikání zabezpečuje svůj hospodářských rozvoj, výzkum a vývoj, včetně spolupráce se zahraničím. do 4. 10. 1994 od 1. 3. 1991

V rámci základního předmětu podnikání společnost zajišťuje: A. vyrábí: a) strojně technologická zařízení a náhradní díly k nim b) výrobky silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a zámečnické výrobky c) palety pro přepravy výrobků d) betonové výrobky a směsi   B. provozuje: a) železniční vlečky b) přepravy materiálů a výrobků c) opravárenskou činnost d) ubytovací, stravovací, výchovná a vzdělávací, rekreační, rehabilitační, kulturní, sportovní apod. zařízení do 4. 10. 1994 od 1. 3. 1991

C. a) výchovu a vzdělávání pracovníků b) obchodní činnost a služby c) trhací a demoliční práce d) výkony, práce a služby v oblasti VTEI a výpočetní techniky, včetně programového vybavení e) servisní a poradenskou činnost f) tiskařské a reprografické práce g) propagační činnost h) těžbu a úpravu surovin, zemní a rekultivační práce i) přepravně zasilatelskou činnost j) opravárenskou a servisní činnost žel.vozů UASC/RAJ k) stavební činnost l) projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací m) spalování odpadních materiálů (např.ojetých pneumatik) n) další specializované činnosti v souladu s § 18 a HZ do 4. 10. 1994 od 1. 3. 1991

D. Na základě souhlasu, vydaného příslušnými orgány státní správy může vykonávat: a) inženýrskou činnost ve výstavbě b) montáž, opravy a další práce na vyhrazených zařízeních (elektro, plyn, tlakové nádoby, zdvihací zařízení apod.) c) hromadnou dopravu osob d) zahraničně obchodní činnost v rozsahu vydaného oprávnění do 4. 10. 1994 od 1. 3. 1991

Ostatní skutečnosti

Generálním ředitelem společnosti byl ke dni 1.4.2005 jmenován: Ing. Ivan Mareš, r.č. 520109/157, bytem tehdy: V Závětří 1653, 415 02 Teplice, bytem nyní: Bžany 84, PSČ 415 01. do 13. 2. 2013 od 27. 7. 2007

Generálním ředitelem společnosti byl ke dni 1.4.2005 jmenován : Ing. Ivan Mareš, r.č. 520109//157, bytem V Závětří 1653, 415 02 Teplice. do 27. 7. 2007 od 18. 5. 2005

Rozsah splacení základního jmění: 100 % od 30. 6. 1997

Valná hromada Čížkovické cementárny, akciová společnost konaná dne 23. 6. 1997 se usnesla na tomto zvýšení základního jmění upsáním nových akcií: 1/ Základní jmění Čížkovické cementárny, akciová společnost se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 285.000.000,- Kč, přičemž upisování nových akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2/ Toto zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 285.000 nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, které budou v zaknihované podobě a veřejně obchodovatelné. 3/ Akcionáři nemají přednostní právo na upisování těchto nových akcií, neboť uvedené akcie se upisují nepeněžitým vkladem. 4/ Všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti Perlmooser Zementwerke Aktiengesellschaft se sídlem Operngasse 11, 1043 Wien, Rakousko. 5/ Nové akcie budou upsány v sídle Čížkovické cementárny, akciová společnost. Pro jejich upsání se stanoví lhůta čtrnácti dnů, počínající ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs těchto nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6/ Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatele, a to v sídle Čižkovické cementárny, akciová společnost. Pro jeho splacení se stanoví lhůta čtrnácti dnů, počínající ode dne upsání těchto akcií upisovatelem. 7/ Předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele bude 10.000 akcií společnosti Zementwerk Kirchbichl Aktiengesellschaft se sídlem Operngasse 11, 1043 Wien, Rakousko, na majitele o jmenovité hodnotě po ATS 100,- vydaných jako jedna hromadná akcie v listinné podobě. Uvedený nepeněžitý vklad byl na základě posudku vypracovaného znalcem American Appraisal, s.r.o. dne 9. 6. 1997 a posudku vypracovaného znalcem RNDr. Josefem Knápkem dne 10. 6. 1997 oceněn částkou 285.000.000,- Kč. do 21. 7. 1997 od 30. 6. 1997

Základní jmění společnosti činí 857 222 000,- Kčs. Je rozděleno na 857 222 akcií znějících na majitele. Nominální hodnota jedné akcie činí 1 000,- Kčs. do 21. 7. 1997 od 23. 9. 1993

Základní jmění společnosti činí 857 222 000,- Kčs. Je rozděleno na 857 222 akcií znějících na jméno. Nominální hodnota jedné akcie činí 1 000,- Kčs. do 23. 9. 1993 od 26. 2. 1992

Stanovy a.s. se mění dodatkem č.1, který je přílohou k rozhodnutí ministra průmyslu ČR č.160/1991. od 28. 3. 1991

Základní kapitál akciové společnosti se zvyšuje o částku 574 760 tis.Kčs. Celková hodnota základního kapitálu a.s. činí 574 860 tis.Kčs a bude na něj vydána jedna akcie znějící na jméno o téže nominální hodnotě. V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. do 26. 2. 1992 od 28. 3. 1991

Údaje o založení akciové společnosti: Čížkovická cementárna a vápenice, a.s. byla založena jednorázově zakladatelským plánem ze dne 8.2.1991 v souladu se zákonem o akciových společnostech a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. od 1. 3. 1991

Základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kčs. Na základní kapitál společnosti je vydána jedna hromadná akcie (zatímní list). Akcie společnosti budou znít na jméno. do 26. 2. 1992 od 1. 3. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 142 967 000 Kč

od 21. 7. 1997

Základní kapitál

vklad 857 967 000 Kč

do 21. 7. 1997 od 4. 4. 1996

Základní kapitál

vklad 857 222 000 Kč

do 4. 4. 1996 od 26. 2. 1992
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 142 967 od 17. 10. 2001
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 142 222 do 17. 10. 2001 od 21. 7. 1997
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 745 do 17. 10. 2001 od 4. 4. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 857 222 do 21. 7. 1997 od 23. 9. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 857 222 do 23. 9. 1993 od 26. 2. 1992

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Miroslav Kratochvíl

Člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2019

vznik členství: 12. 8. 2019

Libčická 288/3, Praha, 181 00, Česká republika

Martin Kadlec

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2018

Horní Libchava 285, 471 11, Česká republika

Jan Mencl

Člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2018

Jankovcova 1236/16, Teplice, 415 01, Česká republika

Historické vztahy

Joao Paulo Pereira Da Silva

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2018 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 30. 5. 2018

zánik členství: 18. 1. 2019

vznik funkce: 30. 5. 2018

zánik funkce: 18. 1. 2019

Siebeckstrasse 2A/16, Vídeň, 1 220, Rakouská republika

Alexander Loimayr

Předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2017 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 30. 5. 2017

zánik členství: 28. 5. 2018

vznik funkce: 30. 5. 2017

zánik funkce: 28. 5. 2018

Sechskruegel Gasse 3/15, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

Jan Votava

Předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 11. 8. 2014

zánik členství: 29. 5. 2017

vznik funkce: 5. 9. 2014

zánik funkce: 29. 5. 2017

Medová 3603, Mělník, 276 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Škoda

Člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2018

vznik členství: 11. 8. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

Zemská 584, Proboštov, 417 12, Česká republika

Miroslav Kratochvíl

Člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 10. 9. 2019

vznik členství: 11. 8. 2014

zánik členství: 11. 8. 2019

Libčická 288/3, Praha, 181 00, Česká republika

Jan Votava

Předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 11. 8. 2014

zánik členství: 29. 5. 2017

vznik funkce: 5. 9. 2014

zánik funkce: 29. 5. 2017

Medová 3603, Mělník, 276 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Mencl

Člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 27. 6. 2018

Jankovcova 1236/16, Teplice, 415 01, Česká republika

Janusz Zygmunt Miłuch

Předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2013 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 11. 8. 2014

Poziomkowa 3, Białe Błota, Polská republika

Janusz Zygmunt Miłuch

Předseda představenstva

První vztah: 25. 3. 2013 - Poslední vztah: 30. 9. 2013

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 27. 6. 2013

vznik funkce: 1. 3. 2013

zánik funkce: 27. 6. 2013

Poziomkowa 3, Białe Błota, Polská republika

Jan Mencl

Člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2013 - Poslední vztah: 30. 9. 2013

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 27. 6. 2013

Jankovcova 1236/16, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Petr Špaček

Člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2012 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

zánik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 15. 6. 2012

Schnirchova 1257/4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Petr Laube

Člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 11. 8. 2014

Kvapilova 958/9, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Vidlař

Člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 25. 3. 2013

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 28. 2. 2013

Litoměřická 405/9, Praha, 190 00, Česká republika

Josef Šulc

Člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 11. 8. 2014

Tovární 20/2, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Ivan Mareš

Předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 4. 6. 2010

zánik funkce: 31. 12. 2012

Bžany 84, 415 01, Česká republika

Ing. Petr Laube

Člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

Kvapilova 958/9, Praha 5, Česká republika

Ing. Ivan Mareš

Předseda představenstva a gen. ředitel

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 31. 7. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 21. 5. 2009

zánik funkce: 4. 6. 2010

Bžany 84, 415 01, Česká republika

Ing. Pavel Vidlař

Člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 25. 6. 2009

Krčmářovská 230/47, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Pavel Vidlař

Člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 25. 6. 2009

Krčmářovská 230/47, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Ivan Mareš

Člen představenstva a gen.ředitel

První vztah: 27. 7. 2007 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 24. 6. 2005

Bžany 84, 415 01, Česká republika

Ing. Petr Špaček

Člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2007 - Poslední vztah: 3. 10. 2012

vznik členství: 1. 6. 2007

zánik členství: 15. 6. 2012

Schnirchova 1257/4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Josef Šulc

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 24. 6. 2011

Tovární 2, Lovosice, Česká republika

Ing. Petr Laube

Předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 21. 5. 2009

Kvapilova 958/9, Praha 5, Česká republika

Dr. Ing. Jan Votava

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 6. 11. 2009

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 18. 9. 2009

Medová 3603, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Pavel Vidlař

Člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2006 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 19. 3. 2004

zánik členství: 8. 6. 2004

Krčmářovská 230/47, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Ivan Mareš

Člen představenstva a gen.ředitel

První vztah: 18. 7. 2005 - Poslední vztah: 27. 7. 2007

vznik členství: 24. 6. 2005

V Závětří 1653, Teplice, 415 02, Česká republika

Ing. Petr Laube

Předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2006

Kvapilova 958/9, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Tůma

Člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2005 - Poslední vztah: 18. 4. 2006

vznik členství: 19. 3. 2004

zánik členství: 24. 2. 2006

Jesenická 3182/52, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Pavel Vidlař

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2004 - Poslední vztah: 18. 4. 2006

vznik členství: 19. 3. 2004

Malkovského 589, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Jan Tůma

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2005

vznik členství: 19. 3. 2004

Černokostelecká 10, Praha 10, 100 00, Česká republika

Dipl.Ing. Philipp Raich

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2002 - Poslední vztah: 12. 8. 2004

vznik členství: 12. 3. 2002

zánik členství: 19. 3. 2004

Flemminggasse 4/2/4, 1190 Wien, Rakousko v ČR: Pomezní 1386/9, 180 00 Praha 8, Česká republika

Ing. Petr Špaček

Člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 27. 7. 2007

vznik členství: 18. 9. 2001

zánik členství: 1. 6. 2007

Schnirchova 1257/4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Charles Pierre Jean Ternacle

Člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 12. 8. 2004

vznik členství: 14. 10. 2000

zánik členství: 19. 3. 2004

89 Rue des Martyrs, 60280 Venette, Francouzská republika v ČR: Vinohradská 85, 120 00 Praha 2, Česká republika

Ing. Petr Laube

Předseda předst. a gen. ředitel

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 18. 5. 2005

vznik členství: 22. 6. 2001

vznik funkce: 28. 6. 2001

Kvapilova 958/9, Praha 5, Česká republika

Ing. Matúš Púll

Člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

zánik členství: 1. 9. 2001

Nad školkou 530, Vrané nad Vltavou, Česká republika

Ing. Martin Turecký

Člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 26. 6. 2002

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 12. 3. 2002

V Zátiší 361, Tuchoměřice, 252 67, Česká republika

Remy Serafin

Člen představenstva

První vztah: 30. 7. 1998 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

zánik členství: 14. 10. 2000

92190 Meudon, 2 rue du Bel Air, Francie v ČR: Praha 2, Vinohradská 85, PSČ 120 00, Česká republika

Ing. Petr Laube

Předseda předst. a gen. ředitel

První vztah: 30. 7. 1998 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

Na Krčské stráni 11, Praha 4, Česká republika

Ing. Martin Turecký

Člen představenstva

První vztah: 30. 7. 1998 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

V Cibulkách 364/42, Praha 5, 150 00, Česká republika

Henri Jean Nicot Dat.Nar. 18. 12. 1954

Člen předst.-ředitel společnosti

První vztah: 30. 6. 1997 - Poslední vztah: 30. 7. 1998

Jeronýmova 637, Libochovice, 411 17, Česká republika

Josef Šulc

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 1997 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2006

Tovární 2, Lovosice, Česká republika

Christopher Laszlo nar.22.3.1959

Člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 1997

v ČR: Praha 5 - Hlubočany, Slivenecká 22 do 30. 6. 1997 od 18. 11. 1996

1219 Melis Count San Diego, Californie, Spojené státy americké

Alexis Langlois nar.25.5.1967

Člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 7. 1998

v ČR: Praha 6 - Nebušice, K sídlišti 601, Česká republika

Ing. Matúš Púll

Člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1995 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

Protivova 1374, Praha 4, Česká republika

Christopher Laszlo

Člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

v ČR: Praha 5 - Hlubočany, Slivenecká 22 do 18. 11. 1996 od 24. 11. 1995

1219 Melis Count San Diego, Californie, Spojené státy americké

Josef Šulc

Člen představenstva

První vztah: 4. 4. 1995 - Poslední vztah: 30. 6. 1997

Tovární 2, Lovosice, Česká republika

Josef Šulc

Ředitel a.s.

První vztah: 4. 4. 1995 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Tovární 2, Lovosice, Česká republika

Josef Šulc

Člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1995 - Poslední vztah: 4. 4. 1995

Čížkovice 260, Česká republika

Ing. Petr Laube

Předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 1995 - Poslední vztah: 30. 7. 1998

Na Krčské stráni 11, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Laube

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 7. 3. 1995

Na Krčské stráni 11, Praha 4, Česká republika

Václav Trávníček

Člen představenstva

První vztah: 23. 9. 1993 - Poslední vztah: 24. 11. 1995

Truchtova 1, Praha 5, Česká republika

Chris Lazslo

Člen představenstva

První vztah: 23. 9. 1993 - Poslední vztah: 24. 11. 1995

v ČR: Slivenecká 22, Praha 5 Hlubočany do 24. 11. 1995 od 23. 9. 1993

1219 Melis Count San Diego, Californie, Spojené státy americké

Josef Šulc

Předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 1992 - Poslední vztah: 7. 3. 1995

Čížkovice 260, Česká republika

Ing. Věra Paseková

Člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1992 - Poslední vztah: 23. 9. 1993

Patočkova 91, Praha 6, Česká republika

Jasques Bordure

Člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1992 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

5 Rue Henri Thirard, 94240 Lhay-Les-Roses, Francouzská republika

Joseph Marichal

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 2. 1992 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

46 Rue Athime Rué, 92380 Garches, Francouzská republika

Stanislav Kaláb

Zástupce ředitele a.s.

První vztah: 14. 11. 1991 - Poslední vztah: 23. 9. 1993

Čelakovského 6, Litoměřice, Česká republika

Josef Šulc

Ředitel a.s.

První vztah: 14. 11. 1991 - Poslední vztah: 4. 4. 1995

Čížkovice 260, Česká republika

Stanislav Kaláb

Člen představenstva

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 23. 9. 1993

Čelakovského 6, Litoměřice, Česká republika

Vladimír Veselý

Člen představenstva

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 4. 3. 1992

Komenského 945, Roudnice nad Labem, Česká republika

Ing. Věra Paseková

Člen představenstva

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 26. 2. 1992

Pionýrů 91, Praha 6, Česká republika

Josef Šulc

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 26. 2. 1992

Čížkovice 260, Česká republika

Ing. Karel Siatka

Předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 1991 - Poslední vztah: 14. 11. 1991

Osvoboditelů 939, Lovosice, Česká republika

Společnost jsou oprávněni zastupovat vždy dva členové představenstva společně. Společnost je dále oprávněn zastupovat a rovněž za ni samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem.

od 27. 7. 2018

Společnost jsou oprávněni zastupovat vždy dva členové představenstva společně. Společnost je dále oprávněn zastupovat a rovněž samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. V souladu s § 164 o dst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je právní jednání vůči zaměstnancům společnosti v působnosti předsedy představenstva Ing. Jana Votavy.

do 27. 7. 2018 od 5. 7. 2016

Společnost jsou oprávněni zastupovat vždy dva členové představenstva společně. Společnost je dále oprávněn zastupovat a rovněž samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem.

do 5. 7. 2016 od 10. 12. 2014

Jménem společnosti jedná v plném rozsahu předseda představenstva.

do 10. 12. 2014 od 14. 9. 2011

Jménem společnosti jednají a podepisují za ni v plném rozsahu buď společně nejméně dva členové představenstva, nebo samostatně: (a) předseda představenstva, či (b) generální ředitel, pokud je členem představenstva.

do 14. 9. 2011 od 27. 7. 2007

Jménem společnosti jednají a podepisují za ni v plném rozsahu buď společně všichni členové představenstva nebo (a) samostatně předseda představenstva, (b) společně místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, (c) samostatně generální ředitel, pokud je členem představenstva. Není-li generální ředitel členem představenstva, zastupuje společnost a podepisuje za ni samostatně na základě a v rozsahu, vyplývajícím z písemné plné moci udělené společností. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k tomu oprávněná osoba (osoby) připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 27. 7. 2007 od 17. 10. 2001

Jménem společnosti jednají a podepisují za ni v plném rozsahu buď společně všichni členové představenstva nebo (a) samostatně předseda představenstva, (b) společně místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, (c) samostatně generální ředitel, pokud je členem představenstva. Není-li generální ředitel členem představenstva, zastupuje společnost a podepisuje za ni samostatně na základě a v rozsahu, vyplývajícím z písemné plné moci udělené společností. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k tomu oprávněná osoba (osoby) připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 17. 10. 2001 od 30. 7. 1998

Jménem společnosti jednají a podepisují za ni v plném rozsahu buď společně všichni členové představenstva nebo (a) samostatně předseda představenstva, (b) společně místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, (c) samostaatně ředitel společnosti, pokud je členem představenstva. Není-li ředitel společnosti členem představenstva, zastupuje společnost a podepisuje za ni samostatně na základě a v rozsahu, vyplývajícím z písemné plné moci udělené společností. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k tomu oprávněná osoba (osoby) připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 30. 7. 1998 od 30. 6. 1997

Statutárním zástupcem společnosti je představenstvo, které tvoří 5 členů. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. Ředitel a.s. je zástupcem společnosti v rozsahu pravomoci udělených mu představenstvem.

do 30. 6. 1997 od 1. 3. 1991

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Haimo Primas

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2019

vznik členství: 23. 5. 2019

Brückenstrasse 13, Vogau, Rakouská republika

Jose Antonio Primo Fernandez

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 29. 5. 2018

vznik funkce: 30. 5. 2018

Trabrennstrasse 2A, Vídeň, 1 020, Rakouská republika

Nicolae Bara

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 29. 5. 2018

Trabrennstrasse 2A, Vídeň, 1 020, Rakouská republika

Historické vztahy

Alexander Loimayr

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2018 - Poslední vztah: 24. 7. 2019

vznik členství: 29. 5. 2018

zánik členství: 23. 5. 2019

Sechkruegelgasse 3/15, Víděň, 1 030, Rakouská republika

Petr Laube

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2017 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 11. 8. 2014

zánik členství: 29. 5. 2018

Kvapilova 958/9, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Votava

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2017 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 30. 5. 2017

zánik členství: 29. 5. 2018

vznik funkce: 30. 5. 2017

zánik funkce: 29. 5. 2018

Medová 3603, Mělník, 276 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Joao Paulo Pereira Da Silva

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 27. 7. 2018

vznik členství: 11. 8. 2014

zánik členství: 29. 5. 2018

Siebeckstrasse 2A/16, Vídeň, 1 220, Rakouská republika

Alexander Loimayr

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 30. 5. 2017

Hainburger Strasse 47/28, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

Alexander Loimayr

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 30. 5. 2017

Hainburger Strasse 47/28, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

Joao Paulo Pereira Da Silva

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 11. 8. 2014

Siebeckstrasse 2A/16, Vídeň, 1 220, Rakouská republika

Joao Paulo Pereira Da Silva

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 11. 8. 2014

Siebeckstrasse 2A/16, Vídeň, 1 220, Rakouská republika

Petr Laube

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 11. 8. 2014

zánik funkce: 30. 5. 2017

Kvapilova 958/9, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Laube

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 11. 8. 2014

zánik funkce: 30. 5. 2017

Kvapilova 958/9, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Thomas Spannagl

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 11. 8. 2014

zánik členství: 30. 5. 2015

AM WEISSENWEG 82, ALLAND, 2 534, Rakouská republika

Josef Červený

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2012 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 19. 7. 2011

zánik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 18. 10. 2011

zánik funkce: 11. 8. 2014

Alfonse Muchy 420/12, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Jiří Oulík

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 11. 8. 2014

Anežky Malé 769/7, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Libor Žák

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 11. 8. 2014

Sokolovská 1996/179, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Libor Žák

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 11. 10. 2010

zánik členství: 24. 6. 2011

Sokolovská 1996/179, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Neumann

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 1. 3. 2012

vznik členství: 19. 4. 2006

zánik členství: 19. 7. 2011

vznik funkce: 26. 7. 2006

zánik funkce: 19. 7. 2011

Masarykova 288, Třebenice, 411 13, Česká republika

JUDr. Jiří Oulík

Člen

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

Anežky Malé 769, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jan Munčinský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2006 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 7. 6. 2001

zánik členství: 19. 4. 2006

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 19. 4. 2006

Husova 16, Sulejovice, 411 11, Česká republika

RNDr. Libor Žák

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 1. 2011

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 24. 9. 2010

Sokolovská 1996/179, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jan Munčinský

Člen

První vztah: 12. 8. 2004 - Poslední vztah: 19. 1. 2006

vznik členství: 7. 6. 2001

Husova 16, Sulejovice, 411 11, Česká republika

JUDr. Jiří Oulík

Člen

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

Anežky Malé 769, Praha 4, 149 00, Česká republika

Dr. Gyorgy Bobvos

Člen

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 18. 7. 2005

vznik členství: 23. 6. 2000

zánik členství: 24. 6. 2005

1, Allee de Zenaga, Vaucresson, PSČ: 92420, Francouzská republika

Dr. Ulrich Glaunach

Člen

První vztah: 30. 6. 1997 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

Sternwartestrasse 56, Wien, 1 180, Rakouská republika

Jean Pierre Cloiseau, Nar. 15.11.1944

Člen

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

zánik členství: 22. 6. 2000

Rue Camille Saint-Saens, 78530 Buc, Francouzská republika

Ing. Jan Brabec

Člen

První vztah: 24. 11. 1995 - Poslední vztah: 30. 6. 1997

Roosveltova 1001/16, Litoměřice, Česká republika

Patrick Baviere

Člen

První vztah: 23. 9. 1993 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

127 Rue de langchanp 75116 Paris, Francouzská republika

Ing. Pavel Spáčil

Člen

První vztah: 23. 9. 1993 - Poslední vztah: 24. 11. 1995

Jakobiho 330, Praha 10, Česká republika

Ing. Marie Stankovová

Člen

První vztah: 26. 2. 1992 - Poslední vztah: 23. 9. 1993

Písečná 448, Praha 8 - Trója, Česká republika

Jan Munčinský

Člen

První vztah: 26. 2. 1992 - Poslední vztah: 12. 8. 2004

vznik členství: 7. 6. 2001

Resslova 1717/8, Ústí nad Labem, Česká republika

Francois Jaclot

Člen

První vztah: 26. 2. 1992 - Poslední vztah: 23. 9. 1993

6 Rue Joseph Bara, 75006 Paris, Francouzská republika

Další vztahy firmy Lafarge Cement, a.s.

Historické vztahy

Joao Paulo Pereira Da Silva

První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 2. 6. 2020

Siebeckstrasse 2A/16, Vídeň, 1 220, Rakouská republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 3. 1992

Živnosti

Nákup a prodej výbušnin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 14. 3. 2012
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 8. 1999
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 2. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 1. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).