Hlavní navigace

LATENICA a.s.

Firma LATENICA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16619, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24757799

Sídlo:

Nový Svět 76/1, Praha Hradčany (Praha 1), 118 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 11. 2010

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16619, Městský soud v Praze

Obchodní firma

LATENICA a.s. od 3. 11. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 3. 11. 2010

adresa

Nový Svět 76/1
Praha 11800 od 25. 5. 2016

adresa

Velvarská 1628/41
Praha 6 16000 do 25. 5. 2016 od 3. 11. 2010

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 3. 11. 2010

Ostatní skutečnosti

a)Akcionář Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), z původní částky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 4,000.000,- Kč (slo vy: čtyři miliony korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním čtyřiceti (40) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurs všech akcií bude splacen výhradně formou započtení pohledávky, budou všechny akcie upsány předem určeným zájemcem, kterým je pan Ing. Václav Vaněk, nar. 22.9.1950, bytem Říčany, U Olivovny 1640/2, PSČ 251 01, kter ý upíše 40 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) d)Všechny akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena v sídle Společnosti ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem tohoto rozhodnutí jediného akcionáře. Emisní kurs nových akcií činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jednu akcii, a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. e)Akcionář schvaluje možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu, a to pohledávky, kterou má předem určený zájemce pan Ing. Václav Vaněk - za Společností, vzniklé a exist ující na základě následujících smluv o zápůjčkách, uzavřených mezi předem určeným zájemcem panem Ing. Václavem Vaňkem jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem: Smlouvy o bezúročné zápůjčce peněžních prostředků ve výši 500.000,- Kč ze dne 4.5.2015 Smlouvy o bezúročné zápůjčce peněžních prostředků ve výši 500.000,- Kč ze dne 12.5.2015 Smlouvy o bezúročné zápůjčce peněžních prostředků ve výši 1,000.000,- Kč ze dne 5.8.2015 Pohledávka není ke dni konání valné hromady splatná a Akcionář souhlasí se započtením i před její splatností. Dle potvrzení paní Kateřiny Monhartové, osoby odpovědné za účetnictví Společnosti, je tento závazek ke dni 5.11.2015 v účetnictví Společnosti řádně veden a zaúčtován v účetní evidenci Společnosti. Potvrzení tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a předem určeným zájemcem panem Ing. Václavem Vaňkem - ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smlouvy o za počtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za předem určeným zájemcem panem Ing. Václavem Vaňkem - z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má předem určený zájemce pan Ing. Václav Vaněk - za Společností, bude splacena rovněž zcela. Návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu. od 23. 11. 2015

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

od 23. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 11. 2015 od 23. 10. 2014

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 80 od 23. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 40 do 23. 11. 2015 od 23. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 40 do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2010

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Štěpán Svatoš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2020

vznik členství: 27. 9. 2019

U Roháčových kasáren 188/18, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

  • člen správní rady

    NONCORE, a.s.

    Václavské náměstí 772/2, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

  • jednatel

    AGURAMA CZ s.r.o.

    U Roháčových kasáren 188/18, Praha, 100 00

Historické vztahy

Štěpán Svatoš

člen

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 12. 2020

vznik členství: 26. 9. 2014

zánik členství: 27. 9. 2019

U Roháčových kasáren 188/18, Praha, 100 00, Česká republika

Jindřich Hroch

První vztah: 26. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

vznik členství: 3. 11. 2010

zánik členství: 26. 9. 2014

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Helena Hejsková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

vznik členství: 3. 11. 2010

zánik členství: 26. 9. 2014

Brdlíkova 284/1a, Praha 5, 150 00, Česká republika

Martina Hamáková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 3. 11. 2010

zánik členství: 3. 2. 2012

5. května 668, Sušice, 342 01, Česká republika

Jindřich Hroch

První vztah: 3. 11. 2010 - Poslední vztah: 26. 1. 2014

vznik členství: 3. 11. 2010

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha 4, Česká republika

Martina Hamáková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2010 - Poslední vztah: 21. 12. 2013

vznik členství: 3. 11. 2010

zánik členství: 3. 2. 2012

Lerchova 302, Sušice, 342 01, Česká republika

Helena Hejsková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2010 - Poslední vztah: 26. 1. 2014

vznik členství: 3. 11. 2010

Brdlíkova 284/1a, Praha 5, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jan Soukup

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2020

vznik členství: 27. 9. 2019

U hranic 3221/18, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jan Soukup

člen

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 12. 2020

vznik členství: 26. 9. 2014

zánik členství: 27. 9. 2019

U hranic 3221/18, Praha, 100 00, Česká republika

Kateřina Uhrová

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

vznik členství: 3. 11. 2010

zánik členství: 26. 9. 2014

Hrdličkova 2204/9, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Kaplan

předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

vznik členství: 3. 11. 2010

zánik členství: 26. 9. 2014

vznik funkce: 3. 11. 2010

zánik funkce: 26. 9. 2014

Nekvasilova 584/17, Praha 8, 186 00, Česká republika

Jindřich Hroch

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2010 - Poslední vztah: 3. 11. 2010

vznik členství: 3. 11. 2010

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha 4, Česká republika

Mgr. Tomáš Kaplan

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2010 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 3. 11. 2010

vznik funkce: 3. 11. 2010

Nekvasilova 17/584, Praha 8, 186 00, Česká republika

Kateřina Uhrová

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2010 - Poslední vztah: 26. 1. 2014

vznik členství: 3. 11. 2010

Hrdličkova 2201/9, Praha 4, 148 00, Česká republika

Miloš Kindl

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2010 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

vznik členství: 3. 11. 2010

zánik členství: 26. 9. 2014

Žitomírská 805/41, Praha 10, 101 00, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 23. 10. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoli člen představenstva samostatně.

do 23. 10. 2014 od 3. 11. 2010

Další vztahy firmy LATENICA a.s.

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).