Hlavní navigace

Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Firma Lesní společnost Litoměřice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 339, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 24 445 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47307692

Sídlo:

Lodní náměstí 652/3, Litoměřice Předměstí, 412 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 12. 1992

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01700 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
02400 Podpůrné činnosti pro lesnictví
03220 Sladkovodní akvakultura
16100 Výroba pilařská a impregnace dřeva
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
63 Informační činnosti
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 339, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Lesní společnost Litoměřice, a.s. od 1. 11. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 11. 1992

adresa

Lodní náměstí 652/3
Litoměřice 41201 od 28. 6. 2012

adresa

Masarykova 33
Litoměřice 41201 do 28. 6. 2012 od 29. 11. 2007

adresa

Masarykova 33
Litoměřice 41202 do 29. 11. 2007 od 22. 6. 1994

adresa

Masarykova 31
Litoměřice 41201 do 22. 6. 1994 od 1. 11. 1992

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 8. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 3. 8. 2010

truhlářství, podlahářství od 3. 8. 2010

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 3. 8. 2010

diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky od 3. 8. 2010

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky do 3. 8. 2010 od 15. 8. 2007

myslivost do 4. 7. 2014 od 1. 6. 2006

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 3. 8. 2010 od 11. 6. 2005

lesnictví, těžba dřeva, poskytování služeb myslivosti do 3. 8. 2010 od 6. 11. 2000

práce a služby při pěstování lesa do 3. 8. 2010 od 6. 11. 2000

silniční motorová doprava nákladní do 3. 8. 2010 od 6. 11. 2000

výroba pilařská a impregnace dřeva do 3. 8. 2010 od 6. 11. 2000

realizace sadových a parkových úprav do 3. 8. 2010 od 6. 11. 2000

truhlářství do 3. 8. 2010 od 6. 11. 2000

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 3. 8. 2010 od 6. 11. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 3. 8. 2010 od 6. 11. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 3. 8. 2010 od 6. 11. 2000

činnost organizačních a ekonomických poradců do 3. 8. 2010 od 6. 11. 2000

přidružená zemědělská výroba, sadovnictví do 3. 8. 2010 od 6. 11. 2000

práce a služby při pěstování lesa do 6. 11. 2000 od 1. 2. 1999

realizace sadových a parkových úprav do 6. 11. 2000 od 1. 2. 1999

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 6. 11. 2000 od 17. 6. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 11. 2000 od 17. 6. 1998

silniční motorová doprava do 6. 11. 2000 od 4. 4. 1996

dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova do 6. 11. 2000 od 22. 6. 1994

provoz restaurační pohostinství, stánkový prodej do 6. 11. 2000 od 22. 6. 1994

truhlářství do 6. 11. 2000 od 22. 6. 1994

zahraničně obchodní činnost, dovoz a vývoz zboží a surovin do 6. 11. 2000 od 22. 6. 1994

zprostředkování dovozu a vývozu zboží a surovin do 6. 11. 2000 od 22. 6. 1994

- dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova, - záruční a pozáruční servis štěpovacích strojů, včetně zařízení a provozování konsignačního skladu náhradních dílů těchto strojů pro ostatní organizace, - provádění záručních prohlídek a záručních a pozáručních oprav určených motorových vozidel pro organizace zakladatele, - provoz restaurační pohostinství, stánkový prodej, do 22. 6. 1994 od 1. 11. 1992

- organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobních z provozovaných činností, - ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů, ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu, - odborná správa lesů ostatních uživatelů, - nákup dříví včetně dříví ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků a nákup ostatních lesních výrobků, - dřevařská výroba, - lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl, do 6. 11. 2000 od 1. 11. 1992

- přidružená zemědělská výroba, - myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech, - investiční výstavba, projekce, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizace zakladatele, - materiálně technické, hmotné a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajišťování možností odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku, - provoz výpočetního střediska, do 6. 11. 2000 od 1. 11. 1992

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 29. 11. 2016 od 4. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 29. 11. 2016 od 4. 7. 2014

Dne 5.10.2009 rozhodla valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení: a) snížit základní kapitál o částku 61.112.500,- Kč, slovy: Šedesát jedna milionů jedno sto dvanáct tisíc pětset korun českých. Nová výše základního kapitálu společnosti po této změně bude činit 24.445.000,- Kč, slovy: dvacet čtyři miliony čtyři sta čtyři cet pět tisíc korun českých. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti. b) S částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 61.112.500,- Kč slovy: Šedesát jedna milionů jedno sto dvanáct tisíc pět set korun českých, bude naloženo tak, že bude celá rozdělena mezi akcionáře. c) Snížení základního kapitálu společnosti bude ve smyslu § 213a obchodního zákoníku provedeno rovnoměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti a to tak, že okamžikem právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kap itálu do obchodního rejstříku, se snižuje nominální hodnota akcií společnosti následovně: i) Hodnota každé z 800 ks, slovy: Osmi set kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 70.000,- Kč, slovy: Sedmdesát tisíc korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 20.000,- Kč, slovy: Dvacet tisíc korun českých. ii) Hodnota každé z 42 225 ks, slovy: Čtyřiceti dvou tisíc dvou set dvaceti pěti kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 700,- Kč, slovy: Sedm set korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 200,- Kč, slovy: Dvě stě korun českých. d) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií, se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve l hůtě třiceti dnů od zveřejnění výzvy za účelem jejich výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. Uveden ým rozhodnutím o snížení základního kapitálu se mění výše jmenovité hodnoty akcie představující jeden hlas pro rozhodování na valné hromadě, a to tak, že každých 200,- Kč, slovy: Dvě stě korun českých, jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. od 14. 10. 2009

Na základě projektu přeměny ve formě vnitrostátní fúze ze dne 5.5.2009 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením obchodní společnosti Lesní společnost Litoměřice, a.s., IČ 47307692, jako nástupnické společnosti a obchodní společnosti Pekařství, a.s., IČ 2506625 1, jako společnosti zanikající, kdy zanikající společnost byla zrušena bez likvidace a její veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou společnost. od 17. 8. 2009

Dne 27.6.2008 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení: 1) základní kapitál společnosti se snižuje o částku 36,667.500,- Kč, slovy: Třicet šest milionů šest set šedesát sedm tisíc pět set korun českých. Nová výše základního kapitálu společnosti po této změně bude činit 85,557.500,- Kč, slovy: Osmdesát pět mili onů pětset padesát sedm tisíc pět set korun českých. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti. 2) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 36,667.500,- Kč, slovy: Třicet šest milionů šest set šedesát sedm tisíc pět set korun českých, bude naloženo následovně: 2a) částka 31,778.500,- Kč, slovy: Třicet jedna milionů sedm set sedmdesát osm tisíc pět set korun českých, bude rozdělena mezi akcionáře. 2b) částka 4,889.000,- Kč, slovy: Čtyři miliony osm set osmdesát devět tisíc korun českých, bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů společnosti. 3) snížení základního kapitálu společnosti bude ve smyslu § 213a obchodního zákoníku provedeno rovnoměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to tak, že okamžikem právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu snížení základního k apitálu do obchodního rejstříku, se snižuje nominální hodnota akcií společnosti následovně: 3a) hodnota každé z 800 ks, slovy: Osmi set kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: Jedno sto tisíc korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 70.000,- Kč, slovy: Sedmdesát tisíc korun českých. 3b) hodnota každé z 42 225 ks, slovy: Čtyřiceti dvou tisíc dvou set dvaceti pěti kusů, akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: Jeden tisíc korun českých, se snižuje na novou hodnotu ve výši 700,- Kč, slovy: Sedm set korun českých. 4) snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě třiceti dnů od zveřejnění výzvy za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich pře dložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. od 11. 7. 2008

Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 1.2.2008, uzavřené mezi obchodní společností Lesní společnost Litoměřice, a.s. jako prodávajícím na straně jedné a obchodní společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČ 00526282 jako kupujícím na stran ě druhé, byla na obchodní společnost Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., jako nabyvatele, převedena organizační složka podniku - truhlárna, středisko 71, s veškerými věcmi, právy a majetkovými hodnotami, včetně veškerých závazků, které slouží k provozování převáděné části podniku. od 28. 5. 2008

Valná hromada svým usnesením ze dne 8.6.2007 rozhodla o snížení základního kapitálu o 10,440.000,--Kč, slovy: Deset milionů čtyři sta čtyřicet korun českých, tedy snížení o 10.440 kusů akcií, slovy: Deset tisíc čtyři sta čtyřicet kusů akcií ve jmenovité h odnotě každé akcie 1.000,--Kč, slovy: Jeden tisíc korun českých. Po tomto snížení bude základní kapitál společnosti činit 122,225.000,--Kč, slovy: Jedno sto dvacet miliony dvě stě dvacet pět tisíc korun českých. Důvod snížení základního kapitálu společnosti - postup v souladu s ustanovením § 161b, odst. 4 zákona 513/1991 Sb. Rozsah snížení základního kapitálu -10.440 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,--Kč. Způsob provedení snížení základního kapitálu - fyzickou likvidací. do 26. 2. 2008 od 15. 8. 2007

Na společnost Lesní společnost Litoměřice, a.s., se sídlem Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 412 02, IČ: 47307692 jako nástupnickou společnost přešlo jmění zrušené společnosti Středisko DRUŽBA a.s. se sídlem Litoměřice, Masarykova 33, PSČ 412 01, IČ: 2541252 3, z důvodu fúze formou sloučení, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. od 20. 10. 2006

Akcie společnosti jsou emitovány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. do 23. 1. 2004 od 31. 5. 1999

Rozsah splacení základního jmění: 100 % do 23. 1. 2004 od 9. 4. 1997

Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. do 31. 5. 1999 od 30. 1. 1995

126 032 akcií na majitele po 1 000,-Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů do 30. 1. 1995 od 22. 6. 1994

6 633 zaměstnaneckých akcií znějících na jméno po 1 000,-Kč jmenovité hodnoty s tím, že akcie budou vydávány v zakni- hované podobě do 30. 1. 1995 od 22. 6. 1994

Základní jmění společnosti : 132 665 000,-- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 126 032 akcií na majitele po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty 6 633 akcií na majitele po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty. do 22. 6. 1994 od 8. 4. 1993

Údaje o založení : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majektu státu na jiné osoby. od 1. 11. 1992

Výše základního jmění společnosti : Základní jmění společnosti činí 120 775 000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Severočeské státní lesy v Teplicích. Základní jmění společnosti je rozděleno na 114 736 akcií na majitele po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty a 6 039 akcií na jméno po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty. do 8. 4. 1993 od 1. 11. 1992

Členové dozorčí rady společnosti : Jaroslav K ů s t k a , bytem Horní Beřkovice 62 Ing. Ivan Z e m a n , bytem Tovární 300, Dubí 417 02 Ing. Vladimír V i n k l e r , bytem Mostecká 2037, Litvínov 430 00. do 25. 4. 1995 od 1. 11. 1992

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 19.10. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 23. 1. 2004 od 1. 11. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 24 445 000 Kč

od 28. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 85 557 500 Kč

do 28. 12. 2009 od 2. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 122 225 000 Kč

do 2. 10. 2008 od 26. 2. 2008

Základní kapitál

vklad 132 665 000 Kč

do 26. 2. 2008 od 23. 1. 2004

Základní kapitál

vklad 132 665 000 Kč

do 23. 1. 2004 od 8. 4. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 800 od 29. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 Kč, počet: 42 225 od 29. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 800 do 29. 11. 2016 od 4. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 Kč, počet: 42 225 do 29. 11. 2016 od 4. 7. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 800 do 4. 7. 2014 od 28. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 42 225 do 4. 7. 2014 od 28. 12. 2009
Akcie na majitele, hodnota: 70 000 Kč, počet: 800 do 28. 12. 2009 od 2. 10. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 700 Kč, počet: 42 225 do 28. 12. 2009 od 2. 10. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 42 225 do 2. 10. 2008 od 26. 2. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 52 665 do 26. 2. 2008 od 31. 5. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 800 do 2. 10. 2008 od 31. 5. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 132 665 do 31. 5. 1999 od 30. 1. 1995

Statutární orgán

5 fyzických osob

Martin Trojáček

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 29. 11. 2016

Úštěk 49, 411 45, Česká republika

Otakar Trojáček

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 29. 11. 2016

Úštěk 49, 411 45, Česká republika

Anna Rúfusová

Člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

Werichova 2008/5, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Martin Trojáček

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

Úštěk 49, 411 45, Česká republika

Otakar Trojáček

Předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

Úštěk 49, 411 45, Česká republika

Historické vztahy

Otakar Trojáček

Předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

zánik funkce: 29. 11. 2016

Úštěk 49, 411 45, Česká republika

Martin Trojáček

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

zánik funkce: 29. 11. 2016

Úštěk 49, 411 45, Česká republika

Anna Rúfusová

Člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

zánik členství: 29. 11. 2016

Werichova 2008/5, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Mgr. Miroslav Pleško

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2016

Křepkova 2134/7, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Hana Riedlová

Člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2016

Marie Majerové 1825/11, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Šura

Předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2016

Dalimilova 971/3, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  H365 a.s.

  Nademlejnská 600/1, Praha, 198 00

 • člen představenstva

  AVE DAY a.s.

  Chudenická 1059/30, Praha, 102 00

Hana Riedlová

Člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2014

Marie Majerové 1825/11, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Šura

Předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 5. 10. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 6. 10. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2014

Dalimilova 971/3, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  H365 a.s.

  Nademlejnská 600/1, Praha, 198 00

 • člen představenstva

  AVE DAY a.s.

  Chudenická 1059/30, Praha, 102 00

Jaroslav Šura

Předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 28. 7. 2011

vznik členství: 5. 10. 2009

vznik funkce: 6. 10. 2009

Dalimilova 971/3, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Červín

Člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 28. 7. 2011

vznik členství: 5. 10. 2009

zánik členství: 29. 6. 2011

Litoměřice 12, 412 01, Česká republika

Mgr. Miroslav Pleško

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 5. 10. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 6. 10. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2014

Křepkova 7, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Mgr. Miroslav Pleško

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2004 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 25. 9. 2009

vznik funkce: 25. 6. 2004

zánik funkce: 25. 9. 2009

Křepkova 7, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Jaroslav Šura

Předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2004 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 18. 10. 2003

zánik členství: 18. 1. 2009

vznik funkce: 18. 10. 2003

zánik funkce: 18. 1. 2009

Dalimilova 971/3, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Knotek

Člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2004 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 18. 10. 2003

zánik členství: 18. 1. 2009

Plešivecká 1794/61, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Jaroslav Šura

Předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2004 - Poslední vztah: 2. 9. 2004

vznik členství: 18. 10. 2003

vznik funkce: 18. 10. 2003

Dalimilova 971/8, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Jan Brabec

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2004 - Poslední vztah: 2. 9. 2004

vznik členství: 18. 10. 2003

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 18. 10. 2003

zánik funkce: 25. 6. 2004

Rooseveltova 1001/16, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Brabec

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2001 - Poslední vztah: 23. 1. 2004

zánik členství: 18. 10. 2003

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 18. 10. 2003

Rooseveltova 1001, Litoměřice, Česká republika

Ing. Vladimír Knotek

Člen představenstva

První vztah: 6. 11. 1998 - Poslední vztah: 23. 1. 2004

zánik členství: 18. 10. 2003

Plešivecká 61, Litoměřice, Česká republika

Mgr. Miroslav Pleško

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 11. 1998 - Poslední vztah: 25. 9. 2001

zánik členství: 29. 6. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2001

Heydukova 1870/20, Litoměřice, Česká republika

Jaroslav Šura

Předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 1998 - Poslední vztah: 23. 1. 2004

zánik členství: 18. 10. 2003

zánik funkce: 18. 10. 2003

Topolčianská 8, Litoměřice, Česká republika

Mgr. Miroslav Pleško

Člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1998 - Poslední vztah: 6. 11. 1998

Heydukova 1870/20, Litoměřice, Česká republika

Ing. Josef Kasper

Člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1998 - Poslední vztah: 6. 11. 1998

Pokratická 92, Litoměřice, Česká republika

Mgr. Radek Zeithaml

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1996 - Poslední vztah: 17. 6. 1998

Stránského 37, Litoměřice, Česká republika

Ing. Jan Brabec

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 1996 - Poslední vztah: 17. 6. 1998

Rooseveltova 1001, Litoměřice, Česká republika

Ing. Josef Kasper

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 1996 - Poslední vztah: 17. 6. 1998

Pokratická 92, Litoměřice, Česká republika

Jaroslav Šura

Předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 1996 - Poslední vztah: 17. 6. 1998

Topolčinaská 8, Litoměřice, Česká republika

Ing. Vladimír Knotek

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1996 - Poslední vztah: 17. 6. 1998

Dykova 21, Litoměřice, Česká republika

Jaroslav Šura

Člen představenstva

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 1. 11. 1996

Topolčianská 8, Litoměřice, Česká republika

Ing. Vladimír Knotek

Člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1994 - Poslední vztah: 1. 11. 1996

Dykova 21, Litoměřice, Česká republika

Antonín Hrabánek

Člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1994 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Dykova 23, Litoměřice, Česká republika

Ing. Vladimír Knotek

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 22. 6. 1994

Dybova 21, Litoměřice, Česká republika

Ing. Jiří Červín

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 1. 11. 1996

Dukelská 10, Litoměřice, Česká republika

Antonín Hrabánek

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 22. 6. 1994

Dybova 23, Litoměřice, Česká republika

Každý člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

od 29. 11. 2016

Za společnost podepisují: buď společně všichni členové představenstva sám předseda představenstva sám místopředseda představenstva za společnost může podepisovat samostatně i člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Představenstvo může pověřit podepisováním za společnost kteréhokoliv pracovníka společnosti v předem stanoveném rozsahu. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 29. 11. 2016 od 6. 11. 1998

Za společnost podepisují: - buď společně všichni členové představenstva - buď společně předseda a jeden člen představenstva - buď společně oba členové představenstva Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 6. 11. 1998 od 17. 6. 1998

1. Za společnost podepisují: - buď společně všichni členové představenstva, - buď společně předseda a jeden místopředseda, - buď společně oba místopředsedové, - buď přeseda nebo jeden z místopředsedů společně se dvěma členy představenstva. 2. Za společnost může podepisovat samostatně i jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 3. Představenstvo může pověřit podepisováním za společnost kteréhokoliv pracovníka společnosti v předem stanoveném rozsahu. 4. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 17. 6. 1998 od 1. 11. 1996

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 1. 11. 1996 od 1. 11. 1992

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Daniela Lampová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 29. 11. 2016

Miřejovice 10, 412 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Daniela Lampová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

Miřejovice 10, 412 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Trojáčková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

Úštěk 49, 411 45, Česká republika

Ing. Radka Štolcová

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 26. 6. 2014

Eliášova 1793/10, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Historické vztahy

Jana Trojáčková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

zánik funkce: 29. 11. 2016

Úštěk 49, 411 45, Česká republika

Ing. Daniela Lampová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 31. 5. 2016

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2016

zánik funkce: 29. 11. 2016

Miřejovice 10, 412 01, Česká republika

Simona Plešková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2016

Křepkova 2134/7, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Brabec

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2016

Rooseveltova 1001/16, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Radka Štolcová

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 29. 11. 2016

Eliášova 1793/10, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Jiří Červín

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2014

Lbín 12, Hlinná, 412 01, Česká republika

Ing. Radka Štolcová

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 5. 10. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

Eliášova 1793/10, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Hana Riedlová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 28. 7. 2011

vznik členství: 5. 10. 2009

zánik členství: 29. 6. 2011

vznik funkce: 6. 10. 2009

zánik funkce: 29. 6. 2011

M. Majerové 1825/11, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Jan Brabec

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 5. 10. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 6. 10. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2014

Rooseveltova 1001, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Jan Brabec

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2004 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 25. 9. 2009

vznik funkce: 25. 6. 2004

zánik funkce: 25. 9. 2009

Rooseveltova 1001, Litoměřice, Česká republika

Ing. Radka Štolcová

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2004 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 13. 10. 2003

zánik členství: 13. 1. 2009

Eliášova 1793/10, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Simona Plešková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2004 - Poslední vztah: 2. 9. 2004

vznik členství: 18. 10. 2003

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 18. 10. 2003

zánik funkce: 25. 6. 2004

Křepkova 2134/7, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Hana Riedlová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2004 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 18. 10. 2003

zánik členství: 18. 1. 2009

vznik funkce: 18. 10. 2003

zánik funkce: 18. 1. 2009

M. Majerové 1825/11, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Hana Riedlová

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2003 - Poslední vztah: 23. 1. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 18. 10. 2003

M. Majerové 1825/11, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Simona Plešková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2001 - Poslední vztah: 23. 1. 2004

zánik členství: 18. 10. 2003

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 18. 10. 2003

Křepkova 7, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Radka Štolcová

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2000 - Poslední vztah: 23. 1. 2004

zánik členství: 13. 10. 2003

Eliášova 10, Litoměřice, Česká republika

Ing. Jan Brabec

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 1998 - Poslední vztah: 25. 9. 2001

zánik členství: 29. 6. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2001

Rooseveltova 1001, Litoměřice, Česká republika

Mgr. Miroslav Pleško

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 1996 - Poslední vztah: 17. 6. 1998

Heydukova 1870/20, Litoměřice, Česká republika

Helena Kasperová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 1996 - Poslední vztah: 6. 11. 2000

Pokratická 92, Litoměřice, Česká republika

Jaroslav Kůstka

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 1996 - Poslední vztah: 14. 11. 2003

zánik funkce: 27. 6. 2003

Na vyšehradě 62, Horní Beřkovice, Česká republika

Ing. Josef Kasper

První vztah: 25. 4. 1995 - Poslední vztah: 1. 11. 1996

Pokratická 92, Litoměřice, Česká republika

ing. Jaroslav Benda

První vztah: 25. 4. 1995 - Poslední vztah: 1. 11. 1996

Tábor 24, Velké Pavlovice, Česká republika

Jaroslav Kůstka

První vztah: 1. 11. 1992 - Poslední vztah: 1. 11. 1996

Horní Beřkovice 62, Česká republika

Další vztahy firmy Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 10. 1993

Živnosti

Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 3. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Poskytování technických služeb
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 10. 1996
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 11. 1993
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 11. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).