Hlavní navigace

Lesy města Brna, a.s.

Firma Lesy města Brna, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4713, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 167 499 960 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60713356

Sídlo:

Křížkovského 247/9, Kuřim, 664 34

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 1994

DIČ:

CZ60713356

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01110 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
02200 Těžba dřeva
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
310 Výroba nábytku
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
431 Demolice a příprava staveniště
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
5590 Ostatní ubytování
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
960 Poskytování ostatních osobních služeb
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4713, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Lesy města Brna, a.s. od 1. 9. 2006

Obchodní firma

Lesy města Brna, a.s. od 9. 4. 2015

Obchodní firma

Lesy města Brna, spol. s r.o. do 9. 4. 2015 od 1. 7. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 9. 2006

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 1. 9. 2006 od 1. 7. 1994

adresa

Křížkovského 247/9
Kuřim 66434 od 1. 11. 2013

adresa

Křížkovského 247
Kuřim 66434 do 1. 11. 2013 od 1. 7. 1994

Předmět podnikání

Provozování dráhy - vlečky od 17. 4. 2009

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 17. 4. 2009

Truhlářství, podlahářství od 17. 4. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 4. 2009

přípravné práce pro stavby do 17. 4. 2009 od 25. 6. 2007

ubytovací služby do 17. 4. 2009 od 25. 6. 2007

truhlářství do 17. 4. 2009 od 4. 12. 2006

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 17. 4. 2009 od 1. 9. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

správa a údržba nemovitostí do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

realitní činnost do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

zprostředkování služeb do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

specializovaný maloobchod do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

velkoobchod do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

zprostředkování obchodu do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

výroba pilařská a impregnace dřeva do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

poskytování technických služeb do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

provozování dráhy - vlečky do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 17. 4. 2009 od 25. 7. 2001

prodej jedů, žíravin a pesticidů do 25. 7. 2001 od 3. 12. 1998

údržba zeleně a rekreačních ploch do 25. 7. 2001 od 20. 7. 1998

zprostředkovatelská činnost do 25. 7. 2001 od 20. 7. 1998

lesnictví a služby s tím spojené do 25. 7. 2001 od 20. 7. 1998

úprava a preparace loveckých trofejí do 25. 7. 2001 od 20. 7. 1998

provoz pily do 25. 7. 2001 od 5. 11. 1996

správa a rozvoj svěřeného lesního majetku do 25. 7. 2001 od 30. 9. 1994

dodržování a zlepšování stavu lesa do 25. 7. 2001 od 30. 9. 1994

činnost organizačních a ekonomických poradců ( v oblasti lesního hospodářství) do 25. 7. 2001 od 30. 9. 1994

provozování cestovní kanceláře do 25. 7. 2001 od 30. 9. 1994

silniční motorová doprava do 25. 7. 2001 od 1. 7. 1994

obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 25. 7. 2001 od 1. 7. 1994

Ostatní skutečnosti

Změna stanov akciové společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 18.3.2015. od 9. 4. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 6. 2014

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 14.9.2010 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál společnosti Lesy města Brna, a.s., se zvyšuje ze zapsané výše 166.000.000,- Kč, slovy: sto šedesát šest milionů korun českých, o částku ve výši 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých, na novou výši 167.499.960,- Kč, slovy: sto šedesát sedm milionů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 ks, slovy: jednoho kusu kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šed esát korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem a předem určeným zájemcem - Statutárním městem Brno, se sídlem Brno Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, (dále upisovatel), za emisní kurz, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Up isovatel splatí emisní kurz takto: - emisní kurz ve 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých, nepeněžitým vkladem - nemovitým majetkem, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vlastimila Smejkala, ze dne 2.8.2010, číslo 1310-2010. Znalec byl ustanoven pro zpracování posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc 6357/2010-13, ze dne 12.7.2010 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Statutárním městem Brno, se sídlem Brno, Dominik ánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých. e) Jediný akcionář schvaluje, aby na níže popsaný nepeněžitý vklad upisovatele - Statutárního města Brno bylo jako protiplnění vydán 1 ks, slovy: jeden kus kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.499 .960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých. f) Emisní ážio je nulové. g) Jediný akcionář schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele - Statutárního města Brna, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního Ing. Vlastimila Smejkala, ze dne 2.8.2010, číslo 1310-2010, a to:- budova č.p. 187 postavená na pozemku parcelní číslo 1118 a pozemek parcelní číslo 1118 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 650, pro obec Lipů vka, katastrální území Lipůvka, okres Blansko. h) Veřejná nabídka akcií nebude realizována. i) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Lesy města Brna, a.s., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ 607 13 356. j) Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsané akcie nepeněžitým vkladem na základě písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku v platném znění spolu s předáním předmětných nemovitostí. Lhůta pro upsání akcií činí třicet i dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí upisovatel splatit celý nepeněžitý vklad. do 24. 11. 2010 od 7. 10. 2010

Společnost Lesy města Brna, spol. s r.o., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356, změnila svou právní formu na akciovou společnost Lesy města Brna, a.s., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356. od 1. 9. 2006

Převod akcie je podmíněn podle Zákona o obcích a Statutu města Brna projednáním a rozhodnutím zastupitelstva na jeho mimořádném zasedání svolaném jen za tímto účelem, kde jediným bodem jednání je převod akcie a převod odsouhlasí dvě třetiny zastupitelů. S mlouva o převodu akcie uzavřená na základě jiného postupu je neplatná. Totéž platí pro případné zastavení akcie. od 1. 9. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 167 499 960 Kč

od 24. 11. 2010

Základní kapitál

vklad 166 000 000 Kč

do 24. 11. 2010 od 1. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 195 091 000 Kč

do 1. 9. 2006 od 14. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 190 891 000 Kč

do 14. 12. 2005 od 4. 6. 2002

Základní kapitál

vklad 187 559 000 Kč

do 4. 6. 2002 od 17. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 176 199 000 Kč

do 17. 3. 2001 od 30. 3. 2000

Základní kapitál

vklad 7 281 000 Kč

do 30. 3. 2000 od 4. 3. 1998

Základní kapitál

vklad 5 188 000 Kč

do 4. 3. 1998 od 9. 5. 1996

Základní kapitál

vklad 429 000 Kč

do 9. 5. 1996 od 1. 7. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 499 960 Kč, počet: 1 od 24. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 166 000 000 Kč, počet: 1 od 1. 9. 2006

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Jiří Neshyba

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 20. 1. 2021

Braníškov 74, 664 71, Česká republika

Ing. Roman Bartolšic

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2020

vznik členství: 1. 12. 2018

Merhautova 836/64, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen výboru

  Až moc, z.s.

  Slavojova 108/8, Praha Nusle (Praha 2), 128 00

Ludvík Kadlec

Předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2018

Faměrovo náměstí 15/34, Brno, 618 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vít Beran

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 17. 12. 2018

Ríšova 665/91, Brno, 641 00, Česká republika

JUDr. Šárka Cechová

Člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Ve vilkách 126/41, Brno, 644 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Roman Bartolšic

Člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2019 - Poslední vztah: 31. 1. 2020

vznik členství: 1. 12. 2018

Sedláčkova 2902/22, Brno, 628 00, Česká republika

Mgr. Šárka Korkešová

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2016 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 25. 5. 2016

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 14. 6. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2018

Přední 1080/3a, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Jiří Neshyba

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 2. 12. 2019

Braníškov 74, 664 71, Česká republika

Ing. Vít Beran

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

Ríšova 665/91, Brno, 641 00, Česká republika

Marek Janíček

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2016

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2014

zánik funkce: 24. 5. 2016

Zelná 68/7, Brno, 619 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Mojmír Vlašín

Předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Drozdí 31/7, Brno, 621 00, Česká republika

Mgr. Martin Ander Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Renneská třída 395/15, Brno, 639 00, Česká republika

Dušan Pazdírek

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Husova 172/9, Brno, 602 00, Česká republika

Ludvík Kadlec

předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 6. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Faměrovo náměstí 15/34, Brno, 618 00, Česká republika

Jiří Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 6. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Turgeněvova 1133/16, Brno, 618 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Neshyba

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Braníškov 74, 664 71, Česká republika

JUDr. Michal Chládek

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

zánik funkce: 1. 12. 2014

Dubová 645/21, Brno, 637 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Michal Chládek

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

Dubová 645/21, Brno, 637 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Martin Ander Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 6. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

Renneská třída 395/15, Brno, 639 00, Česká republika

Jiří Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 6. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 6. 12. 2010

Turgeněvova 1133/16, Brno, 618 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ludvík Kadlec

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 6. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 6. 12. 2010

Faměrovo nám. 15/34, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Jiří Neshyba

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

Deblín 148, 666 01, Česká republika

Dušan Pazdírek

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 6. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

Husova 172/9, Brno, 602 00, Česká republika

RNDr. Barbora Javorová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 3. 6. 2008

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 28. 7. 2008

zánik funkce: 16. 11. 2010

Belcrediho 7, Brno, 628 00, Česká republika

RNDr. Mojmír Vlašín

předseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 30. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2006

zánik funkce: 16. 11. 2010

Drozdí 7, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Josef Burda

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 30. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Černého 8, Brno, 635 00, Česká republika

Mgr. Jasna Flamiková

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 30. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Preslova 50, Brno, 602 00, Česká republika

Jiří Novotný

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 30. 11. 2006

zánik členství: 16. 11. 2010

Turgeněvova 16, Brno, 618 00, Česká republika

MUDr. Daniel Rychnovský

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

vznik členství: 30. 11. 2006

zánik členství: 29. 4. 2008

vznik funkce: 15. 12. 2006

zánik funkce: 29. 4. 2008

Pod Vrškem 4, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Leopold Černý

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 6. 2. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Foltýnova 19, Brno, 635 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marie Stehlíková

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 30. 11. 2006

vznik funkce: 1. 9. 2006

zánik funkce: 30. 11. 2006

Glocova 9, Brno, 620 00, Česká republika

RNDr. Barbora Javorová

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 30. 11. 2006

Belcrediho 7, Brno, 628 00, Česká republika

JUDr. Helena Sýkorová

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 30. 11. 2006

Voříškova 2, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Jiří Janištin

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 30. 11. 2006

vznik funkce: 1. 9. 2006

zánik funkce: 30. 11. 2006

Kotlanova 6, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Miroslav Hošek

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 30. 11. 2006

Žarošická 17, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Leopold Černý

jednatel

První vztah: 4. 6. 2002 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik funkce: 1. 7. 1994

zánik funkce: 1. 9. 2006

Foltýnova 19, Brno, 635 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Leopold Černý

jednatel

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 4. 6. 2002

Foltýnova 19, Brno, 635 00, Česká republika

Způsob jednání: Jménem představenstva je oprávněn jednat, podepisovat a společnost zavazovat, předseda, místopředseda nebo předsedou pověřený člen.

od 1. 9. 2006

Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel

do 1. 9. 2006 od 1. 7. 1994

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Ing. Jan Šrůtek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2018

Palackého třída 2541/100, Brno, 612 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Matyáš Svoboda

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2018

Vackova 797/17, Brno, 612 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Šteflíček

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Jižní náměstí 47/27, Brno, 619 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr.Ing. Karen Kylbergerová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 12. 12. 2018

Barvičova 69/96, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Zuzana Olga Artimová MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 12. 12. 2018

Reissigova 320/9, Brno, 612 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Zuzana Olga Artimová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 22. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Reissigova 320/9, Brno, 612 00, Česká republika

Doc. Ing. Dalibor Janouš CSc

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

Rožná 172, 592 52, Česká republika

Mgr. René Novotný

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 2. 12. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 22. 12. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2018

Dykova 1856/23, Brno, 636 00, Česká republika

Ing. Zuzana Artimová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 16. 1. 2017

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 22. 12. 2014

Reissigova 320/9, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Zuzana Artimová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 16. 1. 2017

vznik členství: 2. 12. 2014

vznik funkce: 22. 12. 2014

Reissigova 320/9, Brno, 612 00, Česká republika

Mgr. Jan Levíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 13. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Odlehlá 176/21, Brno, 621 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Greňo

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Opálkova 749/2, Brno, 635 00, Česká republika

RNDr. Mojmír Vlašín

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 13. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Drozdí 31/7, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Michal Mareček

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2014 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 27. 1. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

Zemkova 460/1, Brno, 616 00, Česká republika

Miroslav Pacholík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 17. 6. 2013

zánik členství: 16. 6. 2018

Hlína 131, 664 91, Česká republika

Ing. Stanislav Michalík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 16. 11. 2010

zánik členství: 1. 12. 2014

Kunštátská 1486/31, Brno, 621 00, Česká republika

RNDr. Mojmír Vlašín

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 6. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 13. 12. 2010

Drozdí 7, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Stanislav Michalík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 16. 11. 2010

Kunštátská 1486/31, Brno, 621 00, Česká republika

Pavel Greňo

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 6. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

Opálkova 749/2, Brno, 635 00, Česká republika

Mgr. Jan Levíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 6. 2014

vznik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 13. 12. 2010

Odlehlá 176/21, Brno, 621 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Hradecký

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2010 - Poslední vztah: 27. 3. 2014

vznik členství: 18. 12. 2009

zánik členství: 27. 1. 2014

Lelekovice 204, 664 31, Česká republika

Ing. Miroslav Pacholík

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2009 - Poslední vztah: 30. 8. 2013

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 17. 6. 2013

Hlína 57, 664 91, Česká republika

Ing. Radek Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 8. 4. 2010

vznik členství: 17. 3. 2008

zánik členství: 18. 12. 2009

Lažany 8, 679 22, Česká republika

PaedDr. Roman Fabiánek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Sedlákova 19, Brno, 602 00, Česká republika

Pavel Sázavský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 23. 1. 2007

zánik funkce: 16. 11. 2010

Jaselská 5, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Miroslav Hošek

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

vznik funkce: 23. 1. 2007

zánik funkce: 16. 11. 2010

Žarošická 17, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jiří Neshyba

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 17. 3. 2008

Deblín 148, 666 01, Česká republika

Ing. Dalibor Šafařík

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 17. 4. 2009

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 31. 12. 2008

Brněnská 530, Kuřim, 664 34, Česká republika

JUDr. Helena Sýkorová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 9. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2010

Voříškova 2, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Květuše Doležalová

člen

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 9. 1. 2007

Labská 11, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Josef Veselý

člen

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 9. 1. 2007

Skorkovského 73, Brno, 636 00, Česká republika

Ing. Jiří Miča CSc.

člen

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 9. 1. 2007

Voříškova 29, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Jiří Kohoutek

člen

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 4. 1. 2007

Lipůvka 109, 679 22, Česká republika

Ing. Dalibor Šafařík

člen

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 4. 1. 2007

Brněnská 530, Kuřim, 664 34, Česká republika

Jan Kočí

předseda

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 2. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 9. 1. 2007

vznik funkce: 1. 9. 2006

zánik funkce: 9. 1. 2007

Dykova 37, Brno, 636 00, Česká republika

Marie Stehlíková

předsedkyně

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 26. 5. 2005

zánik členství: 1. 9. 2006

vznik funkce: 8. 9. 2005

zánik funkce: 1. 9. 2006

Glocova 9, Brno, 620 00, Česká republika

Mgr. Květuše Doležalová

členka

První vztah: 20. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 26. 5. 2005

zánik členství: 1. 9. 2006

Labská 11, Brno, 625 00, Česká republika

ing. Miroslav Hošek

člen

První vztah: 17. 2. 2004 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik funkce: 23. 10. 2003

zánik funkce: 1. 9. 2006

Žarošická 17, Brno, Česká republika

MUDr. Daniel Rychnovský

člen

První vztah: 13. 6. 2003 - Poslední vztah: 20. 9. 2005

vznik členství: 17. 2. 2005

zánik členství: 26. 5. 2005

vznik funkce: 17. 2. 2003

zánik funkce: 26. 5. 2005

Po vrškem 4, Brno, Česká republika

JUDr. Pavel Blažek Ph.D.

člen

První vztah: 13. 6. 2003 - Poslední vztah: 17. 2. 2004

vznik funkce: 17. 2. 2003

zánik funkce: 23. 10. 2003

Jaselská 19, Brno, Česká republika

ing. Milan Šimon

člen

První vztah: 13. 6. 2003 - Poslední vztah: 20. 9. 2005

zánik členství: 26. 5. 2005

vznik funkce: 17. 2. 2003

Botanická 45, Brno, Česká republika

Jan Kočí

člen

První vztah: 13. 6. 2003 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik funkce: 17. 2. 2003

zánik funkce: 1. 9. 2006

Dykova 37, Brno, Česká republika

Mgr. Jiří Janištin

člen

První vztah: 13. 6. 2003 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik funkce: 17. 2. 2003

zánik funkce: 1. 9. 2006

Kotlanova 6, Brno, Česká republika

JUDr. Helena Sýkorová

člen

První vztah: 13. 6. 2003 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik funkce: 17. 2. 2003

zánik funkce: 1. 9. 2006

Voříškova 2, Brno, Česká republika

Mgr. Eliška Kovářová

předseda:

První vztah: 27. 10. 2001 - Poslední vztah: 13. 6. 2003

zánik funkce: 17. 2. 2003

Větrná 18b, Brno, Česká republika

Ing. Stanislav Juránek

člen:

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 27. 10. 2001

Bělohorská 95, Brno, Česká republika

MUDr. Jan Kopeček

člen:

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 13. 6. 2003

zánik funkce: 17. 2. 2003

Popelákova 2, Brno, Česká republika

ing. arch. Svatopluk Pavelka

člen:

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 13. 6. 2003

zánik funkce: 17. 2. 2003

Dubová 9, Brno, Česká republika

Ing. František Polách

člen

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 13. 6. 2003

zánik funkce: 17. 2. 2003

Zákoutí 17, Brno, Česká republika

MUDr. Bořek Semrád

člen:

První vztah: 14. 4. 1999 - Poslední vztah: 13. 6. 2003

zánik funkce: 17. 2. 2003

Čápkova 40, Brno, Česká republika

Lubomír Smutek

člen

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 13. 6. 2003

zánik funkce: 17. 2. 2003

Trávníky 79, Brno, 613 00, Česká republika

RNDr. Vladimír Vetchý

člen

První vztah: 4. 3. 1998 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Větrná 3, Brno, 635 00, Česká republika

ing. František Polach

člen

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Zákoutí 17, Brno, Česká republika

ing. Olga Nováková

člen

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Voroněžská 6, Brno, Česká republika

ing. Jan Sochor

člen

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Haškova 10, Brno, Česká republika

ing. Jana Červencová

člen

První vztah: 30. 9. 1994 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Svážná 25, Brno, Česká republika

ing. Zdeněk Pospíchal

člen

První vztah: 30. 9. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Kozinova 11, Brno, Česká republika

MUDr. Jaroslav Továrek

člen

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Sadovského 9, Brno, Česká republika

Ing. Igor Marša

člen

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 14. 4. 1999

Mutěnická 17, Brno, Česká republika

Jiří Čáslava

člen

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Francouzská 76, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy Lesy města Brna, a.s.

Historické vztahy

Město Brno

První vztah: 9. 5. 1996 - Poslední vztah: 4. 3. 1998

vklad 5 188 000 Kč

splaceno 5 188 000 Kč

Dominikánské nám. 1, Brno, 602 00, Česká republika

Město Brno

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 9. 5. 1996

vklad 429 000 Kč

splaceno 429 000 Kč

Dominikánské nám. 1, Brno, 602 00, Česká republika

Akcionáři

Statutární město Brno, IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1, Česká republika, Brno, 602 00

od 25. 8. 2013

Statutární město Brno, IČ: 44992785

Dominikánské nám., Česká republika, Brno, 602 00

do 25. 8. 2013 od 1. 9. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 4. 1994

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 4. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 4. 2014
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 9. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 7. 1994
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 7. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).