Hlavní navigace

LITÉ akciová společnost

Firma LITÉ akciová společnost, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 328, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 75 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47719117

Sídlo:

Líté 77, 331 52

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 7. 1993

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01460 Chov prasat
02 Lesnictví a těžba dřeva
03220 Sladkovodní akvakultura
43120 Příprava staveniště
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 328, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

LITÉ akciová společnost od 27. 7. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 27. 7. 1993

adresa

77
Líté 33152 od 15. 8. 2014

adresa

Lité 33152 do 23. 10. 2001 od 27. 7. 1993

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 15. 8. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 8. 2014

silniční motorová doprava nákladní do 15. 8. 2014 od 25. 1. 2001

zemědělská výroba od 27. 7. 1993

autodoprava do 25. 1. 2001 od 27. 7. 1993

zednictví do 25. 1. 2001 od 27. 7. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 15. 8. 2014 od 27. 7. 1993

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál obchodní společnosti LITÉ akciová společnost, identifikační číslo: 47719117, se z původní částky 75.000.000,-- Kč (sedmdesát pět milionů korun českých) snižuje o 13.500.000,-- Kč (třináct milionů pět set tisíc korun českých) na novou částku 61.500.000,-- Kč (šedesát jeden milion pět set tisíc korun českých) s tím, že: a) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je ztráta společnosti a jeho účelem je uvolnění prostředků na její úhradu, b) Snížení základního kapitálu bude, co se rozsahu a způsobu týče, provedeno snížením jmenovitých hodnot všech společností vydaných akcií, a to tak, že: - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 800,-- Kč (osm set korun českých) bude snížena na částku 656,-- Kč (šest set padesát šest korun českých), - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 8.000,-- Kč (osm tisíc korun českých) bude snížena na částku 6.560,-- Kč (šest tisíc pět set šedesát korun českých), - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) bude snížena na částku 820,-- Kč (osm set dvacet korun českých), - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) bude snížena na částku 8.200,-- Kč (osm tisíc dvě stě korun českých), - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude snížena na částku 820.000,-- Kč (osm set dvacet tisíc korun českých), c) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti. d) Určuje se lhůta 2 (dvou) měsíců od provedení zápisu snížení základního kapitálu pro předložení akcií za účelem vyznačení nové výše jejich jmenovitých hodnot. Souběžně se zvyšuje základní kapitál o 13.500.000,-- Kč (třináct milionů pět set tisíc korun českých) na novou částku 75.000.000,-- Kč (sedmdesát pět milionů korun českých) s tím, že: e) upisování nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští, f) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 13 (třinácti) nových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každé akcie a 1 (jedné) nové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých); akcie nebudou vydány jako zaknihované, g) všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, přičemž upisování třetí osobou se nepřipouští, h) lhůta pro úpis všech akcií činí 2 (dva) měsíce od přijetí tohoto rozhodnutí; akcie budou upisovány za emisní kurz, který je roven nominální hodnotě upisovaných akcií, i) emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen započtením pohledávek vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, j) připouští se možnost započtení dále uvedených pohledávek z obchodního styku jediného akcionáře vůči společnosti a zároveň se schvaluje návrh smlouvy o úpisu akcií a o započtení pohledávek s tím, že tato smlouva bude uzavřena bezprostředně po přijetí tohoto rozhodnutí: var. symbol - doklad - splatnost - úhrada - počáteční výše pohledávky (Kč) - rozsah uhrazení pohledávky (Kč) - neuhrazený zůstatek pohledávky (Kč) 6701600260 FV00000260 12.4.2012 25.6.2015 4570654 1500000 3070654 6701600261 FV00000261 12.4.2012 25.6.2015 4291056 1500000 2791056 6604200955 VY66000955 16.2.2015 30.10.2015 224216,88 26221,66 197995,22 6604200960 VY66000960 20.2.2015 321039,52 0 321039,52 9894600662 FV00000662 28.2.2015 108511,59 0 108511,59 9894600647 FV00000647 1.3.2015 605 0 605 6604200966 VY66000966 2.3.2015 328017,26 0 328017,26 6604200969 VY66000969 2.3.2015 510571,71 0 510571,71 9895600085 FV00000085 4.3.2015 43921,79 0 43921,79 1005500002 VY00000002 14.3.2015 26085,98 0 26085,98 1005500003 VY00000003 14.3.2015 1455 0 1455 1005500004 VY00000004 14.3.2015 6493,34 0 6493,34 6605200010 VY66000010 16.3.2015 527484,3 0 527484,3 6605200001 VY66000001 16.3.2015 778105,64 0 778105,64 6605200015 VY66000015 17.3.2015 224592,93 0 224592,93 6605200025 VY66000025 20.3.2015 361976,99 0 361976,99 6605200031 VY66000031 23.3.2015 126441,58 0 126441,58 6605200027 VY66000027 23.3.2015 121545,57 0 121545,57 6605200045 VY66000045 27.3.2015 269205,8 0 269205,8 6605200054 VY66000054 30.3.2015 309033,06 0 309033,06 9895600129 FV00000129 30.3.2015 42894,5 0 42894,5 9894600705 FV00000705 31.3.2015 605 0 605 9894600743 FV00000743 1.4.2015 62726,4 0 62726,4 1515600013 PS13000008 12.4.2015 1997 0 1997 5805500002 VY00000002 14.4.2015 1335,84 0 1335,84 1005500005 VY00000005 14.4.2015 4083,51 0 4083,51 6605200080 VY66000080 14.4.2015 798413,72 0 798413,72 6605200067 VY66000067 14.4.2015 597144,63 0 597144,63 6605200087 VY66000087 17.4.2015 308844,92 0 308844,92 9894600744 FV00000744 19.4.2015 7434,24 0 7434,24 6605200093 VY66000093 20.4.2015 124221,62 0 124221,62 6605200089 VY66000089 20.4.2015 205968,45 0 205968,45 6605200102 VY66000102 24.4.2015 268992,36 0 268992,36 6605200106 VY66000106 27.4.2015 376048,39 0 376048,39 6605200116 VY66000116 29.4.2015 180208,91 0 180208,91 9895600045 FV00000045 2.5.2015 605 0 605 1005500012 VY00000012 14.5.2015 31.7.2015 18499,45 10844,5 7654,95 9895600108 FV00000108 2.6.2015 605 0 605 5805500003 VY00000003 14.6.2015 3545,3 0 3545,3 1005500014 VY00000014 14.6.2015 11988,68 0 11988,68 1005500016 VY00000016 14.6.2015 9073,06 0 9073,06 9895600181 FV00000181 29.6.2015 52211,5 0 52211,5 9895600167 FV00000167 29.6.2015 605 0 605 9895600254 FV00000254 10.7.2015 74173 0 74173 6605200134 VY66000134 13.7.2015 657890,62 0 233826,74 do 18. 12. 2015 od 18. 12. 2015

Mimořádná valná hromada společnosti LITÉ akciová společnost, IČ 477 19 117se sídlem Líté 77, PSČ 331 52 Dolní Bělá, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 328 (dále jen Společnost) konaná dne 18.12.2014, v souladu s ustanov ením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK): 1) Uvádí, že hlavním akcionářem Společnosti, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimo řádné valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, je společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 497 88 221, se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov (d ále jen Hlavní akcionář). Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 12.11.2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionář ů, který vede Společnost. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 90,19 % základního kapitálu Společnosti a 90,19 % podílu na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář Společnosti je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měs íce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Uvádí, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 800,- Kč a protiplnění ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 404-1489/2014 ze dne 31.10.2014 , který vypracoval znalecký ústav, společnost EquitySolutionsAppraisals s.r.o., IČ: 28933362, se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 110 00. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění převedl Hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 378 ZOK na bankovní účet České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171. Předání peněžních prostředků ve výši celkového pr otiplnění bylo osvědčeno před konáním mimořádné valné hromady potvrzením České spořitelny, a.s. 4) Upozorňuje, že veřejná listina příslušný notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení mimořádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v dob ě od 9:00 hod do 14:00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem telefonicky dojednat se Společností. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím banky, České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění dle ustanovení § 389 ZOK, včetně případného úroku dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předložení akcií. Akc ionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. V případě, že jsou akcionáři v prodlení se sdělení čísla účtu k evidenci v seznamu akcionářů, bude jim protiplnění uhrazeno na ba nkovní účet, jehož číslo sdělí společnosti. V případě jakýchkoliv pochybností o způsobu poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Společnost dle ustanovení § 389 odst. 1 ZOK poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účast nických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlas tnického práva zaniklo. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v jejím sídle v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. Společnost je také možné telef onicky kontaktovat za účelem domluvy ohledně předložení akcií na tel. č. 775 299 465, email: zzkaz.elias@volny.cz. 7) Upozorňuje ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 ZOK, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první. 8) Konstatuje, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ustanovením § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečnéh o odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. od 5. 1. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 11. 2. 2016 od 15. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 11. 2. 2016 od 15. 8. 2014

Rozhodnutí valné hromady ze dne 26. listpadu 2012 o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 61.104.000,- Kč o 13.896.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmeno vitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: - počet akcií: 1.382 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč, druh akcie: kmenové, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč - počet akcií: 76 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč, druh akcie: kmenová, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 1.000,- Kč. Důvod zvýšení základního kapitálu: Posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti. Přednostní práva stávajících akcionářů: Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: - místo: Líté čp. 77, okres Plzeň-sever, PSČ: 331 52, lhůta: Dva (2) týdny počínaje pátým dnem po doručení oznámení o přednostním právu akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady - na jednu dosavadní akcii o nominální hodnotě 8.000,- Kč připadá právo upsat podíl 0,2 nově emitované akcie v nominální hodnotě 10.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 800,- Kč připadá právo upsat podíl 0,02 nově emitované a kcie v nominální hodnotě 10.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie - na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 800,- Kč připadá právo upsat podíl 0,2 nově emitované akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie - způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům písemně na adresu akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů počátek běhu lhůty pro upisování akcií při využití přednostního práva - s využitím přednostního práva lze upsat tyto akcie: - počet akcií: 1.382 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč, druh akcie: kmenové, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč - počet akcií: 76 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč, druh akcie: kmenové, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 1.000,- Kč Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: - místo: Líté čp. 77, okres Plzeň sever, PSČ 331 52, lhůta: Dva (2) týdny, způsob oznámení počátku lhůty: Písemnou výzvou adresovanou předem určeným zájemcům k uzavření smlouvy o úpisu, jejíž převzetí bude potvrzeno každým předem určeným zájemcem, emisní kurs upsané akcie se rovná její nominální hodnotě. Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií: - č. účtu: Komerční banka a.s., č. ú. 2311371/0100 - lhůta: 15 (patnáct) dnů ode dne úpisu Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů a třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií: Identifikace osob věřitelů a výše jejich pohledávek: - akcionář Zemědělské zásobování Plzeň a.s. se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov, IČ 497 88 221, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku a z titulu půjčky, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Zeten Blovice spol. s r.o. se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice, IČ 483 61 330, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Zemědělské družstvo vlastníku Štichovice se sídlem Štichovice 24, 331 41 Štichovice, IČ 477 19 532, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku a z titulu půjčky, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Hvozdecká zemědělská a.s. se sídlem Hvozd 27, 331 01 Plasy, IČ 001 18 605, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcinoář Bílovská zemědělská a.s. se sídlem Potvorov 50, 331 41 Kralovice, IČ 643 56 370, který má vůči společnosti pohledávku z titulu půjčky, a to až do výše této pohledávky ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Třemošenská a.s. se sídlem Brožíkova 862, 330 11 Třemošná, IČ 263 45 625, který má vůči společnosti pohledávku z titulu půjčky, a to až do výše této pohledávky ke dni uzavření smlouvy o započtení. Důvodem pro souhlas se započtením je existence peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti z obchodního styku a půjček a nedostatek finančních prostředků ve společnosti k uspokojení jejich pohledávek a je v důležitém zájmu společnosti, neboť společno st nemá zdroje k finančnímu plnění svých závazků a jejich plnění by značně ztížilo pozici společnosti. Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisn ího kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i z části. Rozhodnutí o nabídce úpisu akcií předem určeným zájemcům Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty tomuto předem určenému zájemci: - Zemědělské zásobování Plzeň a.s., se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov, IČ 497 88 221. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem a společností bude uzavřena do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení při úpisu akcií. Bude-li pohledávka ke dni uzavření smlouvy o započtení nižší než částka emisního kurzu upsaných akcií, je upisovatel povinen doplatit rozdíl mezi započtenou a upsanou částkou v penězích na účet společnosti uvedený v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Společnost může činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ale ne dříve než bude zapsáno snížení základního kapitálu a upisování akcií musí být vázáno na rozva zovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 26. 6. 2013 od 30. 1. 2013

Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26. listopadu 2012 o snížení základního kapitálu. Rozsah snížení: Z částky 76.380.000,- Kč o 15.276.000,- Kč na částku 61.104.000,- Kč. Důvod snížení: Částečné pokrytí ztát z minulých let a zúčtování snížení zák ladního kapitálu proti ztrátám evidovaným v účetnictví. Způsob provedení: Snížením jmenovité hodnoty každé akcie o nominální hodnotě 10.000,- Kč na částku 8.000,- Kč, snížením jmenovité hodnoty každé akcie o nominální hodnotě 1.000,- Kč n ačástku 800,- Kč . Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na všech akciích společnosti tak, že po právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve společnost bez zbytečného odkladu způsobem urče ným pro svolání valné hromady - tedy písemnou výzvou odeslanou na adresy akcionářů dle seznamu akcionářů své akcionáře k předložení listinných akcií ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy k vyznačení změny jmenovité hodnoty akcií. do 30. 1. 2013 od 7. 1. 2013

Usnesení valné hromady ze dne 14.9.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 38.190.000,-- Kč o 38.190.000,-- Kč. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. O konečné výši zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti na svém nejbli žším zasedání po ukončení všech lhůt a všech skutečně provedených úpisů. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: - počet akcií: 3819 kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč - druh akcie: kmenové - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Přednostní práva stávajících akcionářů Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: - místo: Líté čp. 77 - lhůta: dva (2) týdny - na jednu dosavadní akcii o nominální hodnotě 1.000,-- Kč připadá právo na úpis 1/10 (jedné desetiny) nově emitované akcie v nominální hodnotě 10.000,-- Kč, na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 10.000,-- Kč připadá právo na úpis jedné nově emitované akcie v nominální hodnotě 10.000,-- Kč - způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům písemně doporučeným dopisem odeslaným na jejich adresy zapsané v seznamu akcionářů počátek běhu lhůty pro upisování akcií při využití přednostního práva nejméně pět dní pře d začátkem běhu této lhůty. - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč - druh akcie: kmenové - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: - místo: Líté čp. 77 - lhůta: dva (2) týdny - způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určeným zájemcům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu - emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií: - č. účtu: Československá obchodní banka a.s., č.ú. 132811411/0300 - lhůta: 15 (patnáct) dnů ode dne úpisu Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů a třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií: Identifikace osob věřitelů a výše jejich pohledávek - dle auditu, a to jak akcionáři, tak třetí osoby: Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek, IČ 00118508, se sídlem Červenohrádecká 186/50, 312 14 Plzeň-Červený Hrádek - pohledávka z titulu půjčky - 298.000,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 240.000,-- Kč Zemědělské družstvo Dobříč, IČ 00118524, se sídlem Dobříč 101, 330 05, okres Plzeň-sever - pohledávka z titulu půjčky - 940.000,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 220.000,-- Kč Zemědělské družstvo Dřevec-Kožlany, IČ 00118541, se sídlem Dřevec 42, 331 41 Kralovice - pohledávka z titulu půjčky - 910.000,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 0,-- Kč Zemědělské družsvo Hvozd, IČ 00118605, se sídlem Hvozd u Plas, 331 01 Plasy - pohledávka z titulu půjčky - 1.436.000,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 874.000,-- Kč Zemědělské družstvo Kozojedy, IČ 00118672, se sídlem Kozojedy, okres Plzeň-sever - pohledávka z titulu půjčky - 89.000,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 0,-- Kč Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice, IČ 47719532, se sídlem Štichovice 24, okres Plzeň-sever, PSČ 331 31 Kralovice - pohledávka z titulu půjčky - 39.000,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dlodávek za odběr zboží - 126.000,-- Kč Bílovská zemědělská a.s., IČ 64356370, se sídlem Potvorov čp. 50, 331 41 Kralovice - pohledávka z titulu půjčky - 26.000,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 0,-- Kč Třemošenská a.s., IČ 26345625, se sídlem Brožíkova č. 862, 330 11 Třemošná - pohledávka z titulu půjčky - 25.000,- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 21.000,-- Kč Ing. Václav Beránek, IČ 520323/170, bytem Zahradní 604, 331 41 Kralovice - pohledávka z titulu půjčky - 43.000,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 0,-- Kč Zemědělské zásobování Plzeň, a.s., IČ 49788221, se sídlem Soukenická 690/5, 305 51 Plzeň-město - pohledávka z titulu půjčky - 10.108.000,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 32.394.000,-- Kč KORA PS s.r.o., IČ 49194453, se sídlem Studená 32, 331 41 Kralovice - pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 565.000,-- Kč Zemědělský svaz, územní organizace Plzeň-sever a Rokycany, IČ 49778218, se sídlem Plynární 6, 301 33 Plzeň - pohledávka z titulu půjčky - 320.000,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 53.000,-- Kč Agrico Třeboň s.r.o., IČ 26032163, se sídlem Rybářská 671, 379 01 Třeboň - pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 2.037.000,-- Kč Zemědělské zásobování a nákup Rakovník a.s., IČ 45148082, se sídlem V Lubnici 2333, Rakovník - pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 296.000,-- Kč Chov servis a.s., IČ 46505008, se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové - pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 150.000,-- Kč ZETEN spol. s r.o., IČ 48361330, se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice - pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 3.222.000,-- Kč MVDr. Ladislav Šebo, IČ 521203/090, se sídlem Rabštejnská 8,323 00 Plzeň - pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 583.000,-- Kč Jaroslav Hájek obchodní činnost, IČ 61137871, se sídlem Líté 2, 331 52 Dolní Bělá - pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 216.000,-- Kč Libor Beneš, samostatně hospodařící rolník, IČ 71171100, se sídlem Dolní Lukavice 53, PSČ 334 44 - pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 540.000,-- Kč Šnajdr - veterinary company, IČ 16688104, se sídlem Plasy 491, PSČ 331 01 - pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč - pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 138.000,-- Kč Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i zčásti. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh s mlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Rozhodnutí o nabídce úpisu akcií předem určeným zájemcům: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto určitým zájemcům, a to: - Zemědělské družstvo Hvozd, IČ 00118605, se sídlem Hvozd u Plas, 331 01 Plasy - Zemědělské zásobování Plzeň, a.s., IČ 49788221, se sídlem Soukenická 690/5, 305 51 Plzeň-město - KORA PS s.r.o., IČ 49194453, se sídlem Studená 32, 331 41 Kralovice - Zemědělský svaz územní organizace Plzeň-sever a Rokycany, IČ 49778218, se sídlem Plynární 6, 301 33 Plzeň - Agrico Třeboň s.r.o., IČ 26032163, se sídlem Rybářská 671, 379 01 Třeboň - Zemědělské zásobování a nákup Rakovník a.s., IČ 45148082, se sídlem V Lubnici 2333, Rakovník - Chov servis a.s., IČ 46505008, se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové - ZETEN spol. s r.o., IČ 48361330, se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice - MVDr. Ladislav Šebo, IČ 521203/090, se sídlem Rabštejnská 8, 323 00 Plzeň - Jaroslav Hájek obchodní činnost, IČ 61137871, se sídlem Líté 2, 331 52 Dolní Bělá - Libor Beneš, samostatně hospodařící rolník, IČ 71171100, se sídlem Dolní Lukavice 53, PSČ 334 44 - Šnajdr - veterinary company, IČ 16688104, se sídlem Plasy 491, PSČ 331 01, a to každému určenému zájemci do výše jeho pohledávky. do 27. 12. 2005 od 11. 10. 2005

Usnesení řádné valné hromady ze dne 29. 6. 1998 o zvýšení základního jmění: Základní jmění se zvyšuje o 3 miliony Kč (slovy: třimilionykorunčeských), úpisem, nepřipouští se upisování nad navrženou částku. Na toto zvýšení bude vydáno 300 ks akcií: Jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Forma: na jméno. Podoba: listinná podoba s rozsahem práv podle čl. 6, odst. 4 platných stanov. Druh: kmenové, nejsou veřejně obchodovatelné. do 25. 1. 2001 od 20. 10. 1998

Akcie budou upsány stávajícími akcionáři. V 1. kole může akcionář upsat akcie maximálně do výše 15 % hodnoty akcií, které vlastní. Nebudou-li upsány všechny akcie, budou nabídnuty stávajícím akcionářům v 2. kole. do 25. 1. 2001 od 20. 10. 1998

Představenstvo oznámí stávajícím akcionářům do 15 dnů od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku termín, místo a způsob úhrady akcií s tím, že nejméně 30 % jejich jmenovité hodnoty bude upisovateli zaplaceno do 1 měsíce od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. do 25. 1. 2001 od 20. 10. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

od 18. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 61 500 000 Kč

do 18. 12. 2015 od 18. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

do 18. 12. 2015 od 26. 6. 2013

Základní kapitál

vklad 61 104 000 Kč

do 26. 6. 2013 od 30. 1. 2013

Základní kapitál

vklad 76 380 000 Kč

do 30. 1. 2013 od 27. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 38 190 000 Kč

do 27. 12. 2005 od 19. 9. 1994

Základní kapitál

vklad 36 600 000 Kč

do 19. 9. 1994 od 27. 7. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 75 od 24. 2. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 656 Kč, počet: 315 do 24. 2. 2016 od 18. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 6 560 Kč, počet: 1 433 do 24. 2. 2016 od 18. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 820 Kč, počet: 84 do 24. 2. 2016 od 18. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 8 200 Kč, počet: 1 420 do 24. 2. 2016 od 18. 12. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 820 000 Kč, počet: 49 do 24. 2. 2016 od 18. 12. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 1 do 24. 2. 2016 od 18. 12. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 13 do 24. 2. 2016 od 18. 12. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 800 Kč, počet: 315 do 18. 12. 2015 od 9. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 8 000 Kč, počet: 1 433 do 18. 12. 2015 od 9. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 84 do 18. 12. 2015 od 9. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 420 do 18. 12. 2015 od 9. 7. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 49 do 18. 12. 2015 od 9. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 76 do 9. 7. 2013 od 26. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 382 do 9. 7. 2013 od 26. 6. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 800 Kč, počet: 400 do 9. 7. 2013 od 30. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 8 000 Kč, počet: 7 598 do 9. 7. 2013 od 30. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 598 do 30. 1. 2013 od 27. 12. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 400 do 30. 1. 2013 od 26. 9. 2002
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 400 do 26. 9. 2002 od 1. 4. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 779 do 27. 12. 2005 od 1. 4. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 024 do 1. 4. 1998 od 19. 9. 1994
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 400 do 1. 4. 1998 od 19. 9. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 510 do 1. 4. 1998 od 19. 9. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 897 do 19. 9. 1994 od 27. 7. 1993
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 400 do 19. 9. 1994 od 27. 7. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 446 do 19. 9. 1994 od 27. 7. 1993

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Jarmila Sýkorová

Člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 24. 2. 2016

Přeštice 143, 334 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Česal

Předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2016

vznik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 1. 2. 2016

Letiny 25, 336 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zoltán Eliáš

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2016

vznik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 3. 7. 2014

Líté 64, 331 52, Česká republika

Jana Oliberiusová

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 30. 5. 2012

zánik funkce: 3. 7. 2014

Komenského 722/9, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Jana Oliberiusová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2012 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 25. 1. 2012

zánik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 25. 1. 2012

zánik funkce: 30. 5. 2012

Komenského 722/9, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Zoltán Eliáš

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 22. 6. 2011

zánik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 22. 6. 2011

zánik funkce: 3. 7. 2014

Pobyt v ČR povolen na adrese Líté 64, PSČ 331 52 do 15. 8. 2014 od 8. 8. 2011

Váhovce 396, 925 62, Slovenská republika

Ing. Josef Široký

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 1. 2. 2012

vznik členství: 22. 6. 2011

zánik členství: 31. 12. 2011

vznik funkce: 22. 6. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2011

Kaznějovská 1216/21, Plzeň, 323 00, Česká republika

ing. Václav Hejret

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

Dobříč 20, Česká republika

Ing. Jiří Tirman

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 11. 8. 2009

zánik členství: 22. 6. 2011

vznik funkce: 11. 8. 2009

zánik funkce: 22. 6. 2011

Slovanské údolí 924/101, Plzeň, Česká republika

Ing. Josef Žižka

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 22. 6. 2011

vznik funkce: 22. 6. 2009

zánik funkce: 22. 6. 2011

Kollárova 917, Přeštice, 334 01, Česká republika

Ing. Zděnek Pašek

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 7. 8. 2006

zánik členství: 11. 8. 2009

vznik funkce: 7. 8. 2006

zánik funkce: 11. 8. 2009

Brožíkova 40, Plzeň - Bory, 301 40, Česká republika

Ing. Zdeněk Hlous

místopředseda

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 10. 2. 2004

zánik členství: 10. 5. 2009

vznik funkce: 10. 2. 2004

zánik funkce: 10. 5. 2009

Hvozd 13, Česká republika

Ing. Josef Žižka

člen

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 10. 2. 2004

zánik členství: 10. 5. 2009

Kollárova 917, Přeštice, Česká republika

Vavřinec Přibáň

člen

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 11. 10. 2005

vznik členství: 10. 2. 2004

zánik členství: 28. 6. 2005

nám. Karla Panušky 5, Plzeň, Česká republika

Ing. Vladimír Nový

předseda

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 10. 2. 2004

zánik členství: 7. 8. 2006

vznik funkce: 10. 2. 2004

zánik funkce: 7. 8. 2006

Kostincova 45, Plzeň, Česká republika

Josef Zíma

člen

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 11. 10. 2005

vznik členství: 10. 2. 2004

zánik členství: 15. 9. 2005

Nečtiny 28, Česká republika

Vavřinec Přibáň

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

zánik členství: 10. 2. 2004

nám. Karla Panušky 5, Plzeň-Újezd, Česká republika

Václav Reiprich

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 1997 - Poslední vztah: 25. 1. 2001

Hvozd 26, Česká republika

ing. Jarmila Hodanová

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1994 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

zánik členství: 10. 2. 2004

Loza č. 1, Česká republika

Josef Zíma

Člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

zánik členství: 10. 2. 2004

Nečtiny 28, Česká republika

ing. Josef Včelák

Místopředseda

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

zánik členství: 10. 2. 2004

zánik funkce: 10. 2. 2004

Manětín 272, Česká republika

ing. Václav Beránek

Předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

zánik členství: 10. 2. 2004

zánik funkce: 10. 2. 2004

Kralovice 604, Česká republika

Václav Píša

Člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 30. 7. 1997

Rybnice 88, Česká republika

Václav Grůber

Člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 27. 12. 1994

Kaznějov 506, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoli z jeho členů.

od 24. 2. 2016

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva.

do 24. 2. 2016 od 15. 8. 2014

Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupují samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo ředitel společnosti anebo společně všichni členové představenstva b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo ředitel společnosti, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn

do 15. 8. 2014 od 27. 7. 1993

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Milan Růžička

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 3. 7. 2014

Žatecká 125, Vilémov, 431 54, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Hlous

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 3. 7. 2014

Hvozd 13, 331 01, Česká republika

Soňa Janská

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 1. 9. 2013

zánik členství: 3. 7. 2014

Babinská 448, Plasy, 331 01, Česká republika

Tomáš Adámek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

Větrná 387, Kožlany, 331 42, Česká republika

Hana Vaizová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 31. 8. 2013

Líté 12, 331 52, Česká republika

Ing. Zdeněk Hlous

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 3. 7. 2014

Hvozd 13, Česká republika

Miroslav Valach

člen

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 10. 2. 2004

zánik členství: 10. 5. 2009

Kožlany 91, Česká republika

ing. Václav Hejret

předseda

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 10. 2. 2004

zánik členství: 10. 5. 2009

vznik funkce: 16. 2. 2004

zánik funkce: 10. 5. 2009

Dobříč 20, Česká republika

Vladimír Česal

Člen

První vztah: 23. 10. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 10. 2. 2004

Chocenický Újezd 25, Česká republika

Jaroslav Plic

Člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 30. 7. 1997

Manětín 142, Česká republika

Jaroslav Kolman

Člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 30. 7. 1997

Kozojedy 39, Česká republika

Josef Dobrý

Člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 23. 10. 2001

zánik členství: 28. 6. 2001

Příšov 13, Česká republika

ing. Václav Hejret

Předseda

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

zánik členství: 10. 2. 2004

zánik funkce: 10. 2. 2004

Dobříč 20, Česká republika

Hana Vaizová

Člen

První vztah: 27. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 10. 2. 2004

zánik členství: 10. 5. 2009

Lité 12, Česká republika

Další vztahy firmy LITÉ akciová společnost

Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

První vztah: 11. 2. 2016

K Cementárně 535, Kaznějov, 331 51

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221

K Cementárně 535, Česká republika, Kaznějov, 331 51

od 11. 2. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 12. 1992

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 8. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • 5211 - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 12. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).