Hlavní navigace

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Firma Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, příspěvková organizace. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou Pr 1254, Krajský soud v Brně.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00090352

Sídlo:

Zámecké nám. 27/9, Hodonín, 695 01

Právní forma:

Příspěvková organizace

Datum vzniku:

1. 7. 1973

Aktuální kontaktní údaje Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

91020 Činnosti muzeí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

Pr 1254, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace od 16. 8. 2003

Právní forma

Příspěvková organizace od 16. 8. 2003

adresa

Zámecké nám. 27/9
Hodonín 69501 od 20. 11. 2015

adresa

Zámecké nám. 9
Hodonín 69501 do 20. 11. 2015 od 16. 8. 2003

Předmět činnosti

a) shromažďování přírodnin a lidských výtvorů (včetně děl výtvarných umění) vytvářením sbírek muzejní povahy a průvodní dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetn ě katalogizování, zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách, publikační a přednášková činnost a poskytováním badatelských služeb, které slouží k studijním nebo vědeckým účelům, b) zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti přírodních, technických a společenských věd, provádění archeologických výzkumů na základě oprávnění MK ČR, c) provozování činnosti konzervátorské, restaurátorské a preparátorské, d) zapůjčování nebo pronájem sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich zpřístupňování veřejnosti v expozicích a na výstavách či v jiných odpovídajících zařízeních a prostorách, e) zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování, restaurování nebo preparování, f) získávání, uchovávání, ochrana knihovních fondů, provozování knihoven v souladu se zákonem č. 257/2002 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, g) poskytování informačních služeb a zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem hlavní činnosti, h) poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkovávání databází, i) zajišťování výstavnické, kulturně výchovné, přednáškové, průvodcovské činnosti, pořádání odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, přednášek, vzdělávacích programů, výstav, koncertů a jiných kulturních akcí a s tím spojené poskytování služeb veř ejnosti zvyšujících komfort návštěvníků (např. občerstvení, prodej suvenýrů, parkování), j) zajišťování prodeje zboží, produktů a publikací související s vlastními sbírkami, expozicemi a výstavami nebo se sbírkami a výstavami jiných institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů, výroba a prodej kopií a replik sbírkových a jiných, svým charakterem jim podobných předmětů; pravidla pro výrobu a prodej zboží jsou vymezena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny, k) vydávání odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zák. č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikací, ve znění pozdějších předpisů, a periodického tisku ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, l) vstupování do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti, m) spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími, kulturními a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti. od 20. 11. 2015

shromažďování přírodnin a lidských výtvorů (včetně děl výtvarných umění) vytvářením sbírek muzejní povahy a průvodní dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně k atalogizování, zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách, publikační a přednášková činnost s poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely -zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti přírodních, technických a společenských věd, provádění archeologických výzkumů na základě oprávnění MK ČR - provozování činnosti konzervátorských, restaurátorských a preparátorských dílen - zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich zpřístupňování veřejnosti v expozicích a výstavách či v jiných odpovídajících zařízeních a prostorách - zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování, restaurování nebo preparování - získávání, uchovávání, ochrana a zpřístupňování knihovních fondů a poskytování knihovních informačních služeb a bibliografických a faktografických informací, půjčování dokumentů - poskytování informačních služeb a zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem hlavní činnosti - poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkovávání databází - zajišťování výstavnické, kulturně výchovné, přednáškové, průvodcovské činnosti, pořádání odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, přednášek, vzdělávacích programů, výstav, koncertů a jiných kulturních akcí - zajišťování prodeje zboží, produktů a publikací související s vlastními sbírkami, expozicemi a výstavami nebo se sbírkami a výstavami jiných institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů, výroba a prodej kopií a replik sbírkových a jiných, svým charakterem jim podobných předmětů; pravidla pro výrobu a prodej zboží jsou vymezena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovácí listiny - vydávání odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zák. č. 37/1995 Sb. a periodického tisku ve smyslu zák. č. 46/1000 Sb. - vstupování do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti - spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími, kulturními a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti Předmět činnosti je vykonáván na základě: Zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů do 20. 11. 2015 od 16. 8. 2003

Ostatní skutečnosti

Příspěvková organizace se ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona č. 290/2002 Sb. stala dnem 1.1.2003 příspěvkovou organizací kraje od 16. 8. 2003

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Mgr. Irena Chovančíková

ředitel

První vztah: 2. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2006

Velkomoravská 2342/39, Hodonín, 695 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Irena Chovančíková

ředitel

První vztah: 22. 3. 2007

vznik funkce: 1. 7. 2006

Velkomoravská 39, Hodonín, 695 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Irena Chovančíková

ředitel

První vztah: 22. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2006

Velkomoravská 39, Hodonín, 695 01, Česká republika

Mgr. Taťjana Martonová

ředitel

První vztah: 16. 8. 2003 - Poslední vztah: 22. 3. 2007

vznik funkce: 16. 8. 2003

zánik funkce: 30. 6. 2006

Palackého 68, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. V případě písemného právního jednání připojí k názvu příspěvkové organizace ředitel svůj vlastnoruční podpis.

od 20. 11. 2015

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis

do 20. 11. 2015 od 16. 8. 2003

Další vztahy firmy Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 12. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 6. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).