Hlavní navigace

Medica Healthworld a.s.

Firma Medica Healthworld a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4431, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 42 754 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27661857

Sídlo:

Bidláky 837/20, Brno, 639 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 10. 2005

DIČ:

CZ27661857

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
731 Reklamní činnosti
73110 Činnosti reklamních agentur
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4431, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Medica Healthworld a.s. od 18. 10. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 18. 10. 2005

adresa

Bidláky 837/20
Brno 63900 od 13. 1. 2020

adresa

Václavské náměstí 832/19
Praha 11000 do 13. 1. 2020 od 19. 12. 2005

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 1. 2010

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 11. 1. 2010 od 18. 10. 2005

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 11. 1. 2010 od 18. 10. 2005

zprostředkování obchodu a služeb do 11. 1. 2010 od 18. 10. 2005

reklamní činnost a marketing do 11. 1. 2010 od 18. 10. 2005

pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí do 11. 1. 2010 od 18. 10. 2005

Ostatní skutečnosti

Zvýšení základního kapitálu: 1) Důvod zvýšení základního kapitálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti je navrhováno z důvodu posílení základního kapitálu společnosti pro realizaci podnikatelských záměrů a rozvoje společnosti. 2) Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 23,732.000,00 Kč, tj. z částky 19,022.000,00 Kč, dosud zapsané v obchodním rejstříku, na částku 42,754.000,00 Kč. Upisování akcií nad částku 23,732.000,00 Kč se nepřipouští. 3) Způsob zvýšení základního kapitálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií. 4) Nové akcie budou emitovány takto: 23 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,00 Kč. 7 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč. 1 ks nové kmenové akcie společnosti, každá o jmenovité hodnotě 30.000,00 Kč. 2 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč. Všechny akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. 5) Upsání akcií: Akcionáři se výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu budou upsány akcionářem - společností Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ 639 00, IČ: 253 36 568. 6) Místo pro upsání akcií: Místem pro upisování alkcií je sídlo společnosti Medica Healthworld a.s. 7) Lhůta pro upsání všech nově emitovaných akcií činí 30 dnů a začne běžet prvního dne následujícího po dni, ve kterém bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen společnosti Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ 639 00, IČ: 253 36 568. Představenstvo doručí určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, tímto doručením bude zároveň určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upsání akcií. Určený zájemce doručí podepsanou smlouvu o upsání akcií do sídla společnosti ve lhůtě stanovené pro upsání akcií. 8) Lhůta pro splacení akcií: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu ve lhůtě 30 dní po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. 9) Způsob splacení akcií: Emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen formou započtení pohledávek, tj. započtením části peněžité pohledávky upisovatele společnosti Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p . 837, PSČ 639 00, IČ: 253 36 568 ve výši 23,732.000,00 Kč, kterou má vůči společnosti z titulu nezaplacených daňových dokladů vystavených za poskytování služeb v oblasti sběru dat, průzkumu trhu a roznosu materiálu na základě "Rámcové smlouvy o komplexní m poskytování služeb v oblasti sběru dat a rozvozu reklamních materiálů" uzavřené dne 22.12.2009, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Důvodem návrhu na započtení je snížení rozsahu závazků, které má společnost vůči tomu to věřiteli. 10) Pravidla pro započtení pohledávek: a) Pohledávka bude prohlášena za nespornou. b) V dohodě o započtení bude specifikována pohledávka uvedením právního důvodu. c) Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávek a to v okamžiku, kdy se tyto pohledávky setkaly. d) Představenstvo zašle určenému zájemci návrh dohody o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. e) Určený zájemce doručí podepsanou dohodu o započtení do sídla společnosti ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií. 11) Vydání akcií: Poukázky na akcie vydány nebudou. Nové akcie budou vydány a doručeny akcionáři do 30 dnů poté, co bude splacena jmenovitá hodnota akcií. do 2. 3. 2011 od 17. 1. 2011

Zvýšení základního kapitálu: 1) Důvod zvýšení základního kapitálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti je navrhováno z důvodu posílení základního kapitálu společnosti pro realizaci podnikatelských záměrů a rozvoje společnosti a úhrada ztráty společnosti vykázané v účetní závěrce, sestavené ke dni 31.12.2009. 2) Rozsah zvýšení základní kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 17,022.000,00 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvacet dva tisíc korun českých), tj. z částky 2,000.000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých), dosud zapsané v obchodním rejstříku, na částku 19,022.000,00 Kč (s lovy: devatenáct milionů dvacet dva tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku 17,022.000,00 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvacet dva tisíc korun českých), se nepřipouští. 3) Způsob zvýšení základní kapitálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií. 4) Nové akcie budou emitovány takto: 17 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých). 1 ks nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,00 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 2 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. 5) Upsání akcií: Akcionáři se výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty společnosti Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se s ídlem Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ: 639 00, IČ: 253 36 568. 6) Místo pro upsání akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Medica Healthworld a.s.. 7) Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro upsání všech nově emitovaných akcií činí 30 dnů a začne běžet prvního dne následujícího po dni, ve kterém bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen společnosti Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p . 837, PSČ: 639 00, IČ: 253 36 568. Představenstvo doručí určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, tímto doručením bude zároveň určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upsání akcií. Určený zájemce doručí podepsanou smlouvu o upsání akcií do sídla společnosti ve lhůtě stanovené pro upsání akcií. 8) Lhůta pro splacení akcií: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu ve lhůtě 30 dní po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. 9) Způsob splacení akcií: Emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen formou započtení pohledávek, tj. započtením části peněžité pohledávky upisovatele společnosti Medica Publishing and Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Bidláky 20, č.p . 837, PSČ: 639 00, IČ: 253 36 568 ve výši 17,022.000,00 Kč, kterou má vůči společnosti z titulu nezaplacených daňových dokladů vystavených za poskytování služeb v oblasti sběru dat, průzkumu trhu a roznosu materiálu na základě ?Rámcové smlouvy o komplexn ím poskytování služeb v oblasti sběru dat a rozvozu reklamních materiálů? uzavřené dne 22.12.2009, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Důvodem návrhu na započtení je snížení rozsahu závazků, které má společnost vůči tom uto věřiteli. 10) Pravidla pro započtení pohledávek: a) Pohledávka bude prohlášena za nespornou. b) V dohodě o započtení bude specifikována pohledávka uvedením právního důvodu. c) Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávek a to v okamžiku, kdy se tyto pohledávky setkaly. d) Představenstvo zašle určenému zájemci návrh dohody o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. e) Určený zájemce doručí podepsanou dohodu o započtení do sídla společnosti ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií. 11) Vydání akcií: Poukázky na akcie vydány nebudou. Nové akcie budou vydány a doručeny akcionáři do 30 dnů poté, co bude splacena jmenovitá hodnota akcií. do 1. 12. 2010 od 14. 10. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 42 754 000 Kč

od 2. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 19 022 000 Kč

do 2. 3. 2011 od 1. 12. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 12. 2010 od 18. 10. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 101 od 27. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 40 od 27. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 7 od 27. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 od 27. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 000 Kč, počet: 1 od 27. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 40 do 27. 10. 2014 od 2. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 7 do 27. 10. 2014 od 2. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 do 27. 10. 2014 od 2. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 30 000 Kč, počet: 1 do 27. 10. 2014 od 2. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 17 do 2. 3. 2011 od 1. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 do 2. 3. 2011 od 1. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 101 do 27. 10. 2014 od 1. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 1. 12. 2010 od 18. 10. 2005

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Petr Foukal

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Fibichova 3474/71, Břeclav, 690 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Michal Srb

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 13. 1. 2020

vznik členství: 18. 10. 2016

zánik členství: 31. 12. 2019

Zahradníčkova 127/62, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Srb

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 18. 10. 2011

zánik členství: 17. 10. 2016

Zahradníčkova 127/62, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Srb

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2014

vznik členství: 18. 10. 2011

vznik funkce: 18. 10. 2011

zánik funkce: 21. 7. 2014

Zahradníčkova 127/62, Praha 5, 150 00, Česká republika

Martin Ondráček

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2014

vznik členství: 18. 10. 2011

zánik členství: 21. 7. 2014

Zemkova 1066/2, Brno, 616 00, Česká republika

Josef Minář

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2014

vznik členství: 1. 9. 2013

zánik členství: 21. 7. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2013

zánik funkce: 21. 7. 2014

U pošty 285/8, Brno, 625 00, Česká republika

Hana Šťastná

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2013

vznik členství: 18. 10. 2011

zánik členství: 31. 8. 2013

vznik funkce: 18. 10. 2011

zánik funkce: 31. 8. 2013

Palackého 752, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Michal Srb

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2014

vznik členství: 18. 10. 2011

vznik funkce: 18. 10. 2011

Zahradníčkova 62, Praha 5, 150 00, Česká republika

Martin Ondráček

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2014

vznik členství: 18. 10. 2011

Zemkova 2, Brno, 616 00, Česká republika

Hana Šťastná

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 18. 10. 2011

zánik členství: 31. 8. 2013

vznik funkce: 18. 10. 2011

zánik funkce: 31. 8. 2013

Palackého 752, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Lukáš Klein

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2011

vznik členství: 26. 1. 2010

zánik členství: 12. 7. 2011

Foltýnova 9, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Vladimír Keršner PhD.

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2008 - Poslední vztah: 11. 1. 2010

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 23. 12. 2009

vznik funkce: 20. 3. 2008

zánik funkce: 23. 12. 2009

Pačlavice 75, 768 34, Česká republika

Daniel Trávníček

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 12. 2011

vznik členství: 1. 7. 2007

zánik členství: 17. 10. 2011

Filipínského 704/36, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Mgr. Robert Laciga

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 12. 2011

vznik členství: 18. 10. 2006

zánik členství: 17. 10. 2011

vznik funkce: 18. 10. 2006

zánik funkce: 17. 10. 2011

Těšetice 104, 783 46, Česká republika

PhDr. Eliška Skalková

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

vznik členství: 18. 10. 2006

zánik členství: 19. 3. 2008

vznik funkce: 18. 10. 2006

zánik funkce: 19. 3. 2008

Srbská 2186/19, Brno, 612 00, Česká republika

Mgr. Robert Laciga

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 1. 7. 2006

zánik funkce: 17. 10. 2006

Těšetice 104, 783 46, Česká republika

Daniel Trávníček

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 30. 6. 2007

Filipínského 704/36, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

PhDr. Eliška Skalková

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

vznik členství: 18. 10. 2005

zánik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 1. 7. 2006

zánik funkce: 17. 10. 2006

Srbská 2186/19, Brno, 612 00, Česká republika

Mgr. Robert Laciga

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

vznik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 15. 12. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2006

Těšetice 104, 783 46, Česká republika

PhDr. Eliška Skalková

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2005 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

vznik členství: 18. 10. 2005

vznik funkce: 18. 10. 2005

Srbská 2186/19, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lekeš

předseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2005 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

vznik členství: 18. 10. 2005

zánik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 18. 10. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2006

Mozolky 2569/54, Brno, 616 00, Česká republika

Mgr. Martin Píro

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2005 - Poslední vztah: 19. 12. 2005

vznik členství: 18. 10. 2005

zánik členství: 15. 12. 2005

vznik funkce: 18. 10. 2005

zánik funkce: 15. 12. 2005

Kamenná čtvrť 650/63, Brno, 639 00, Česká republika

Společnost zastupuje navenek člen představenstva.

od 27. 10. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně a ostatní členové představenstva jen společně s předsedou představenstva.

do 27. 10. 2014 od 2. 3. 2011

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně.

do 2. 3. 2011 od 18. 10. 2005

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

JUDr. Světlana Žabenská

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 18. 10. 2016

Tábor 2647/43, Brno, 612 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Světlana Žabenská

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 18. 10. 2011

zánik členství: 17. 10. 2016

Tábor 2647/43, Brno, 612 00, Česká republika

Světlana Žabenská

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2014

vznik členství: 18. 10. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2013

zánik funkce: 21. 7. 2014

Tábor 2647/43, Brno, 612 00, Česká republika

Ondřej Kopecký

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2014

vznik členství: 1. 9. 2013

zánik členství: 21. 7. 2014

Barvy 764/14, Brno, 638 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Světlana Žabenská

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2013

vznik členství: 18. 10. 2011

Tábor 2647/43, Brno, 612 00, Česká republika

Daniel Trávníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2011 - Poslední vztah: 19. 11. 2013

vznik členství: 18. 10. 2011

zánik členství: 31. 8. 2013

vznik funkce: 18. 10. 2011

zánik funkce: 31. 8. 2013

Filipínského 704/36, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

JUDr. Světlana Žabenská

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 18. 10. 2011

Tábor 43, Brno, 612 00, Česká republika

JUDr. Světlana Žabenská

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 12. 2011

vznik členství: 1. 7. 2007

zánik členství: 17. 10. 2011

Tábor 43, Brno, 612 00, Česká republika

Mgr. Richard Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 12. 2011

vznik členství: 18. 10. 2006

zánik členství: 17. 10. 2011

Bolzanova 963/6a, Brno, 618 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Minář

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 12. 2011

vznik členství: 18. 10. 2006

zánik členství: 17. 10. 2011

vznik funkce: 18. 10. 2006

zánik funkce: 17. 10. 2011

U pošty 285/8, Brno, 625 00, Česká republika

JUDr. Světlana Žabenská

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 30. 6. 2007

Tábor 43, Brno, 612 00, Česká republika

Mgr. Richard Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2005 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

vznik členství: 18. 10. 2005

zánik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 18. 10. 2005

zánik funkce: 17. 10. 2006

Bolzanova 963/6a, Brno, 618 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petra Lekešová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2005 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

vznik členství: 18. 10. 2005

zánik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 18. 10. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2006

Mozolky 2569/54, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Josef Minář

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2005 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

vznik členství: 18. 10. 2005

zánik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 18. 10. 2005

zánik funkce: 17. 10. 2006

U pošty 285/8, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztahy firmy Medica Healthworld a.s.

Historické vztahy

Mgr. Marta Řežábková MBA

První vztah: 16. 3. 2019 - Poslední vztah: 13. 1. 2020

Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovité věci, obchodní podíly a akcie. do 13. 1. 2020 od 16. 3. 2019

Miloše Havla 1246/7, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lekeš

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

Mozolky 2569/54, Brno, 616 00, Česká republika

Akcionáři

Ing. Miroslav Lekeš

Mozolky, Česká republika, Brno, 616 00

do 19. 7. 2006 od 19. 12. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 10. 2005

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 9. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 10. 2005

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).