Hlavní navigace

Mělnická zdravotní, a.s.

Firma Mělnická zdravotní, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12344, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 132 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27958639

Sídlo:

Pražská 528/29, Mělník, 276 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 9. 2007

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25720 Výroba zámků a kování
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46460 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
86100 Ústavní zdravotní péče
86210 Všeobecná ambulantní zdravotní péče
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12344, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Mělnická zdravotní, a.s. od 30. 1. 2015

Obchodní firma

Mělnická zdravotní, a.s. do 30. 1. 2015 od 23. 1. 2015

Obchodní firma

Mělnická zdravotní, a.s. do 23. 1. 2015 od 13. 9. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 13. 9. 2007

adresa

Pražská 528/29
Mělník 27601 od 4. 12. 2013

adresa

Celetná 590
Praha 1 11000 do 4. 12. 2013 od 13. 9. 2007

Předmět podnikání

poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb od 11. 7. 2014

Zámečnictví, nástrojářství od 25. 11. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 11. 2009

masérské, rekondiční a regenerační služby od 11. 7. 2008

hostinská činnost od 11. 7. 2008

nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků do 25. 11. 2009 od 11. 7. 2008

zámečnictví do 25. 11. 2009 od 11. 7. 2008

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

realitní činnost do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

technické činnosti v dopravě do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

správa a údržba nemovitostí do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

reklamní činnost a marketing do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

činnost technických poradců v oblasti zdravotnictví do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

ubytovací služby do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

velkoobchod do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

zprostředkování obchodu a služeb do 25. 11. 2009 od 16. 1. 2008

provozování nestátního zdravotnického zařízení do 11. 7. 2014 od 3. 1. 2008

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebtových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem do 13. 9. 2007 od 13. 9. 2007

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem do 11. 7. 2014 od 13. 9. 2007

Ostatní skutečnosti

Dne 19.12.2014 společnost Mělnická zdravotní, a.s. uzavřela se společností BENU Česká republika a.s., IČO: 496 21 173, smlouvu o prodeji části závodu, na základě které došlo k prodeji samostatné části závodu společnosti Mělnická zdravotní, a.s. - lékárny, nacházející se v areálu Nemocnice Mělník, společnosti BENU Česká republika a.s., IČO: 496 21 173, přičemž k nabytí vlastnictví prodávané části závodu došlo dne 31.12.2014. od 30. 1. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 11. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 11. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 7. 2014

Dne 18.12.2013 společnost Mělnická zdravotní, a.s. uzavřela se společností Fresenius Medical Care - DS, s.r.o., identifikační číslo: 457 90 949, smlouvu o prodeji části podniku, na základě které došlo k prodeji samostatné části podniku společnosti Mělnick á zdravotní, a.s., která spočívá v poskytování dialýzy a provozování nefrologické ambulance v areálu Nemocnice Mělník, společnosti Fresenius Medical Care - DS, s.r.o., identifikační číslo: 457 90 949. od 30. 12. 2013

Jediný akcionář společnosti Mělnická zdravotní, a.s., tj. společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku při výkonu půs obnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) Zvyšuje základní kapitál ve společnosti Mělnická zdravotní, a.s. ze současné výše 52.000.000,-Kč (slovy: padesátdvamiliónykorunčeských) o částku 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesátmiliónůkorunčeských) upsáním nových kmenových akcií podle § 203 obchodního z ákoníku na částku 132.000.000,-Kč (slovy: stotřicetdvamiliónůkorunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 800 (slovy: osmset) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: stotisíckorunčeských), tyto a kcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu (dále jen Nové akcie). Emisní kurs každé jedné Nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty tj. 100.000,-Kč (slovy: stotisíckorunčeských), všechny Nové akcie budou upsány peněžitými vklady při ach ování přednostního práva stávajícího jediného akcionáře tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a to následujícím způsobem: * Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. * V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen ?Akcionář ?). * Akcionář má právo na upsání 800 (slovy: osmset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a to v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. * Místem upisování bude sídlo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1, zasedací místnost ve 4. patře, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví, v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na 14 dnů ode dn e doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto akcionáři, resp. představenstvu tohoto jediného akcionáře (počínaje dnem následujícím po doručení návrhu). * Upsání Nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníh o rejstříku a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. * Forma upisování - Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáři může být doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti Mělnická zdravotní, a.s., a by písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 dnů ode právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisujícímu akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insu rance Group, a spolu s tímto oznámením zaslalo upisujícímu akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. * Upisující akcionář je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na účet č.122252222/0800 vedený u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě do 5ti pracovních dnů od upsání akcií, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku za ložen za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 1) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 132.000.000,-Kč (slovy: stottřicetdvadvamilionůkorunčeských). 2) představenstvo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ukládá představenstvu společnosti Mělnická zdravotní, a.s., aby neprodleně podalo návrh na zápis usnesení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 11. 11. 2009 od 2. 10. 2009

Jediný akcionář společnosti Mělnická zdravotní, a.s., tj. společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku při výkonu půs obnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) Zvyšuje základní kapitál ve společnosti Mělnická zdravotní, a.s. ze současné výše 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) o částku 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmiliónůkorunčeských) upsáním nových kmenových akcií podle § 203 obchodního zákoníku n a částku 52.000.000,-Kč (slovy: padesátdvamiliónůkorunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 500 (slovy: pětset) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: stotisíckorunčeských), tyto a kcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu (dále jen Nové akcie). Emisní kurs každé jedné Nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty tj. 100.000,-Kč (slovy: stotisíckorunčeských) 3) všechny Nové akcie budou upsány peněžitými vklady při zachování přednostního práva stávajícího jediného akcionáře tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a to následujícím způsobem: - Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, přípustné. - V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen ?Akcionář ?). Akcionář má právo na upsání 500 (slovy: pětset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a to v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. - Místem upisování bude sídlo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1, zasedací místnost v 5. patře, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví, v souladu s § 204 odst. 5 na 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto akcionáři, resp. představenstvu tohoto jediného akcionáře (počínaje dnem následujícím po doručení návrhu). - Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníh o rejstříku a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Forma upisování - Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáři může být doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti Mělnická zdravotní, a.s., a by písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisujícímu akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a spolu s tímto oznámením zaslalo upisujícímu akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. - Upisující akcionář je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na účet č.100028422/0800 vedený u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě do 5ti pracovních dnů od upsání akcií, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 2 založen za účelem spla cení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 4) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 52.000.000,-Kč (slovy: padesátdvamilionůkorunčeských). 5) představenstvo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ukládá představenstvu společnosti Mělnická zdravotní, a.s., aby neprodleně podalo návrh na zápis usnesení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 11. 11. 2009 od 1. 12. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 132 000 000 Kč

od 11. 11. 2009

Základní kapitál

vklad 52 000 000 Kč

do 11. 11. 2009 od 22. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 12. 2008 od 13. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 320 od 11. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 520 do 11. 11. 2009 od 22. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 22. 12. 2008 od 13. 9. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Květoslav Durana

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Mírov 35, 789 01, Česká republika

MUDr. Radek Havlas

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2018

vznik členství: 5. 6. 2018

Květinová 4077, Mělník, 276 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Beran

Předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 26. 7. 2017

Jeseniova 1196/52, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Zdeněk Vilímek

Člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2017 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 23. 10. 2017

zánik členství: 16. 11. 2017

Jankovcova 1587/8d, Praha, 170 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Vilímek

Člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2017 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 23. 10. 2017

zánik členství: 16. 11. 2017

Jankovcova 1587/8d, Praha, 170 00, Česká republika

Martin Beneš

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 15. 11. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 23. 10. 2017

Komenského 968, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Martin Beneš

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 15. 11. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 23. 10. 2017

Komenského 968, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Tomáš Beran

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

Jeseniova 1196/52, Praha, 130 00, Česká republika

Bc. Jitka Žďárová DiS.

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 24. 2. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Dolní Újezd 583, 569 61, Česká republika

Bc. Jitka Žďárová DiS.

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 24. 2. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Dolní Újezd 583, 569 61, Česká republika

Ing. Květoslav Durana

Člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2020

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 30. 9. 2020

Mírov 35, 789 01, Česká republika

Filip Charvát

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 2. 12. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Karmelitská 383/12, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Filip Charvát

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 2. 12. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Karmelitská 383/12, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Bc. Jitka Škařupová DiS.

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 24. 2. 2014

Kladeruby 134, 756 43, Česká republika

Bc. Jitka Škařupová DiS.

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 24. 2. 2014

Kladeruby 134, 756 43, Česká republika

Jaroslav Tvarůžek

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 1. 10. 2015

Pomezní 370/24, Brno, 627 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Filip Charvát

předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 2. 12. 2013

vznik funkce: 2. 12. 2013

Říční 544/13, Praha, 118 00, Česká republika

Tomáš Jedlička

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 24. 2. 2014

Rpetská 1438/5, Hořovice, 268 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiřina Musílková

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2012 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2012

zánik členství: 2. 12. 2013

vznik funkce: 1. 12. 2012

zánik funkce: 2. 12. 2013

Španielova 1314/23, Praha 6, 163 00, Česká republika

JUDr. Ludvíka Čížkovská

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2012 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 13. 9. 2012

zánik členství: 2. 12. 2013

Štorkánova 2811/11, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Josef Švandrlík

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2009 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 1. 2. 2009

zánik členství: 2. 12. 2013

Zaječov 40, 267 63, Česká republika

MUDr. Tomáš Jedlička

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2009 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 1. 2. 2009

zánik členství: 2. 12. 2013

Rpetská 1438, Hořovice, 268 01, Česká republika

Ing. Josef Langer

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2008 - Poslední vztah: 15. 1. 2009

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

Písková Lhota 104, Krnsko, 294 31, Česká republika

Ing. Radek Chmelík

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2008

vznik členství: 13. 9. 2007

zánik členství: 1. 4. 2008

Pavlov 23, Unhošť, 273 51, Česká republika

MUDr. Ladislav Lednický

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2008 - Poslední vztah: 12. 2. 2009

vznik členství: 11. 2. 2008

zánik členství: 31. 1. 2009

Brunnerova 994/12, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Jiřina Musílková

předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2008 - Poslední vztah: 11. 12. 2012

vznik členství: 1. 12. 2007

zánik členství: 30. 11. 2012

vznik funkce: 18. 2. 2008

zánik funkce: 30. 11. 2012

Španielova 1314/23, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Jiřina Musílková

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2007 - Poslední vztah: 17. 3. 2008

vznik členství: 1. 12. 2007

Španielova 1314/23, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Radek Chmelík

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2007 - Poslední vztah: 17. 3. 2008

vznik členství: 13. 9. 2007

vznik funkce: 13. 9. 2007

Pavlov 23, Unhošť, 273 51, Česká republika

JUDr. Ludvíka Čížkovská

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2007 - Poslední vztah: 14. 9. 2012

vznik členství: 13. 9. 2007

zánik členství: 12. 9. 2012

vznik funkce: 13. 9. 2007

zánik funkce: 12. 9. 2012

Štorkánova 2811/11, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Jiří Novotný

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2007 - Poslední vztah: 7. 12. 2007

vznik členství: 13. 9. 2007

zánik členství: 30. 11. 2007

vznik funkce: 13. 9. 2007

Španielova 1313/21, Praha 6, 163 00, Česká republika

Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají dva členové představenstva společně.

od 13. 9. 2007

Způsb jednání za společnost: Za společnost jednají dva členové představenstva společně.

do 13. 9. 2007 od 13. 9. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jochen Sagadin

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 2. 12. 2013

vznik funkce: 26. 7. 2017

Montanstrasse, Trofaiach, 8 793, Rakouská republika

Branislav Šteffek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

Vlarska 48/A, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Jindra Ryndaková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

Družstevní 645, Štětí, 411 08, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Zuzana Müllerová

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 30. 6. 2017

Česká Lípa 65, 471 21, Česká republika

Ing. Zuzana Müllerová

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 30. 6. 2017

Česká Lípa 65, 471 21, Česká republika

Dipl.-Ing.Dr. Jochen Sagadin MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 2. 12. 2013

Montanstraße 61, Trofaiach, 8 793, Rakouská republika

Dipl.-Ing.Dr. Jochen Sagadin MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 2. 12. 2013

Montanstraße 61, Trofaiach, 8 793, Rakouská republika

Roland Staudinger

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 2. 12. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Sterngasse 5, Vídeň, 1 230, Rakouská republika

Roland Staudinger

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 2. 12. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Sterngasse 5, Vídeň, 1 230, Rakouská republika

Jochen Sagadin

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 2. 12. 2013

Musilplatz 9/7, Vídeň, 1 160, Rakouská republika

Tomáš Beran

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 23. 6. 2014

Názovská 3253/4, Praha 10, 100 00, Česká republika

Peter Ivančák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 23. 6. 2014

Sezemice 89, 533 04, Česká republika

Jaroslav Dostal

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 17. 9. 2013

zánik členství: 2. 12. 2013

vznik funkce: 17. 9. 2013

zánik funkce: 2. 12. 2013

Na Komořsku 2175/2A, Praha 4, 143 00, Česká republika

Romana Beránková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2015

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 1. 1. 2015

Bezručova 3004, Mělník, 276 01, Česká republika

Michal Jílek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 29. 4. 2013

zánik členství: 2. 12. 2013

Kpt. Stránského 1000/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

Vladimír Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 7. 2. 2013

zánik členství: 2. 12. 2013

U letenského sadu 1294/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

MUDr. Pavel Brejla

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Valská 2292, Praha 9, 190 16, Česká republika

MUDr. Michaela Kloudová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2009 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 2. 12. 2013

Chlumčanského 339/6, Praha 8, 180 00, Česká republika

Jaroslav Dostal CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2008 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 17. 9. 2008

zánik členství: 16. 9. 2013

vznik funkce: 17. 9. 2008

zánik funkce: 16. 9. 2013

Na Komořsku 2175/2A, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Jan Mraček

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2008 - Poslední vztah: 15. 4. 2009

vznik členství: 17. 9. 2008

zánik členství: 31. 3. 2009

Borovy 8, 334 01, Česká republika

Mgr. Romana Beránková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 27. 6. 2013

Bezručova 3004, Mělník, 276 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Pavel Brejla

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 1. 2009

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

Valská 2292, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Michal Jílek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

zánik členství: 28. 4. 2013

vznik funkce: 28. 4. 2008

zánik funkce: 28. 4. 2013

Kpt.Stránského 1000/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Vladimír Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2008 - Poslední vztah: 12. 3. 2013

vznik členství: 7. 2. 2008

zánik členství: 6. 2. 2013

U Letenského sadu 6/1294, Praha 7, 170 00, Česká republika

RNDr. Ing. Jaroslav Řehák CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 4. 2008

vznik členství: 13. 9. 2007

zánik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 13. 9. 2007

V Hájích 260, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jaroslav Dostal CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2007 - Poslední vztah: 23. 10. 2008

vznik členství: 13. 9. 2007

zánik členství: 13. 9. 2008

vznik funkce: 13. 9. 2007

zánik funkce: 13. 9. 2008

Na Komořsku 2175/2A, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Jan Mraček

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2007 - Poslední vztah: 23. 10. 2008

vznik členství: 13. 9. 2007

zánik členství: 13. 9. 2008

vznik funkce: 13. 9. 2007

Borovy 8, 334 01, Česká republika

Další vztahy firmy Mělnická zdravotní, a.s.

VAMED MEDITERRA a.s.

První vztah: 30. 10. 2014

Škrétova 490/12, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Jochen Sagadin

  předseda představenstva

  Montanstraße 61, Trofaiach, 8 793, Rakouská republika

 • Ing. Karel Kantor

  Člen představenstva

  U Stružníku 515/19, Havířov, 736 01, Česká republika

 • Branislav Šteffek

  člen představenstva

  Vlarska 48/A, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Univ. Prof. Dr. Reinhard Krepler

  Člen dozorčí rady

  Neubaugasse 25/1/14, Vídeň, 1 070, Rakouská republika

 • Robert Hörmann

  člen dozorčí rady

  Leisingstrasse 5, Kraubath an der Mur, 8 714, Rakouská republika

 • Gottfried Koos

  předseda dozorčí rady

  hutweide 34, Neufeld an der Leitha, 2 491, Rakouská republika

MEDITERRA s.r.o.

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

U Malvazinky 177/7, Praha Smíchov, 150 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

Pobřežní 665/21, Praha Karlín, 186 00

Akcionáři

VAMED MEDITERRA a.s., IČ: 03447553

Škrétova 490/12, Česká republika, Praha, 120 00

od 30. 10. 2014

MEDITERRA s.r.o., IČ: 49686356

U Malvazinky 177/7, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 30. 10. 2014 od 4. 12. 2013

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617

Pobřežní 665/21, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 4. 12. 2013 od 7. 9. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 12. 2007

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 3. 2017
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 5. 2008
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 5. 2008
Přerušeno od 25. 7. 2017
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 4. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 12. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).