Hlavní navigace

MESIT foundry, a.s.

Firma MESIT foundry, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 959, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 93 450 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46995242

Sídlo:

Sokolovská 573, Uherské Hradiště, 686 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 1. 1993

DIČ:

CZ46995242

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

245 Slévárenství
25400 Výroba zbraní a střeliva
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25730 Výroba nástrojů a nářadí
303 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 959, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

FIMES, a.s. od 26. 1. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 26. 1. 1993

adresa

Sokolovská 573
Uherské Hradiště 68601 od 12. 12. 2013

adresa

Sokolovská 573
Uherské Hradiště do 12. 12. 2013 od 26. 1. 1993

Předmět podnikání

slévárenství, modelářství od 22. 9. 2009

obráběčství od 22. 9. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 22. 9. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 9. 2009

vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocování zbraní od 17. 10. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 22. 9. 2009 od 17. 10. 2007

testování, měření, analýzy a kontroly do 22. 9. 2009 od 8. 11. 2006

velkoobchod do 22. 9. 2009 od 28. 8. 2002

specializovaný maloobchod do 22. 9. 2009 od 28. 8. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 22. 9. 2009 od 28. 8. 2002

obchodní činnost do 28. 8. 2002 od 14. 9. 2001

slévárenství do 22. 9. 2009 od 14. 9. 2001

kovoobráběčství do 22. 9. 2009 od 14. 9. 2001

nástrojářství do 22. 9. 2009 od 14. 9. 2001

činnost organizačních a ekonomických poradců do 28. 8. 2002 od 1. 3. 1999

vývoj, výroba, prodej odlitků z oceli a neželezných kovů do 14. 9. 2001 od 13. 6. 1994

obchodní činnost v oblasti strojírenství a elektroniky do 14. 9. 2001 od 13. 6. 1994

kovoobrábění do 14. 9. 2001 od 13. 6. 1994

výroba nástrojů do 14. 9. 2001 od 13. 6. 1994

- vývoj, výroba, prodej komponent, montážních podskupin a skupin pro přesnou strojírenskou výrobu a výrobu spotřební elektroniky včetně souvisejících obchodně technických služeb - vývoj, výroba, prodej odlitků z oceli a neželezných kovů - obchodní činnost v oblasti strojírenství a elektroniky do 13. 6. 1994 od 26. 1. 1993

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 2. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 25. 4. 2017 od 2. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 25. 4. 2017 od 2. 4. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti FIMES, a.s. rozhodla dne 04.02.2011 o zvýšení základního kapitálu takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti FIMES, a.s. je získání disponibilních peněžních zdrojů nezbytných pro financování provozu společnosti, což povede ke zlepšení obchodní bilance a hospodaření společnosti, vč. posílení její finanční stability. Základní kapitál společnosti FIMES,a.s. se zvyšuje vydáním nových akcií o částku Kč 15.000.000,00 (patnáct milionů korun českých), tedy z výše Kč 78.450.000,00 (sedmdesát osm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) na novou výši Kč 93.450.000,00 ( devadesát tři milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se také upisování akcií nepeněžitými vklady. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionáře MESIT reality spol. s r.o., kterého se tento akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal. Zvýšení základního kapitálu o částku Kč 15.000.000,00 (patnáct milionů korun českých) bude provedeno ú pisem nových kmenových akcií, a to 1500 ks (jeden tisíc pět set kusů) akcií vydaných v listinné podobě ve formě na jméno, každé o jmenovité hodnotě Kč 10.000,00 (deset tisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie budou nabídnuty k úpisu stávajícímu akcionáři-společnosti MESIT holding a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 573, IČ: 47912529, a to tak, že akcionáři MESIT holding a.s. bude nabídnuto 1500 kusů (jeden tisíc pět set kusů) kmenových listinnýc h akcií ve formě na jméno, každé o jmenovité hodnotě Kč 10.000,00 (deset tisíc korun českých) při emisním kursu Kč 10.000,00(deset tisíc)/akcie. Vkladatel je povinen, ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, předat společnosti písemné prohlášení o převzetí závazku k novému peněžitému vkladu. Vkladatel je povinen, ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku, předat bance ? GE Money Bank a.s. ? obchodní místo Uherské Hradiště, která je správcem tohoto peněžitého vkladu, nový p eněžitý vklad ve výši Kč 15.000.000,00 (patnáct milionů korun českých), a to na účet č. 201844832/0600. Akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od právní moci usnesení, kterým bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty pro upsání akcií bude upisovatelům oznámeno písemně. do 21. 3. 2011 od 22. 2. 2011

Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady, rozhodl dne 10.2.2010 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Z důvodu vzniku ztráty společnosti z hospodaření za předchozí období a rok 2009 se základní kapitál společnosti zvyšuje o částku 12,990.000,- Kč (dvanáctmilionů devětsetdevadesáttisíc korun českých) úpisem nových akcií, přičemž upisování nad tuto částk u se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1.299 kusů (jedentisícdvěstadevadesátdevět kusů) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých), v listinné podobě. 3. Akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny nepeněžitým vkladem. 4. Lhůta pro upsání akcií je třicet dnů od právní moci usnesení, kterým bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. 5. Výše emisního kursu: jmenovitá hodnota akcií. 6. Předmětem nepeněžitého vkladu je a) průmyslový objekt zkušebny V1 v areálu MESIT na pozemku p.č.st. 660/1 a p.č.st. 660/2 v k.ú. Mařatice, zapsaný na listu vlastnictví č. 4059 katastru nemovitostí pro obec Uherské Hradiště a katastrální území Mařatice, b) objekt Garáže V3 v areálu MESIT na pozemku p.č.st. 963/1 a p.č.st. 963/2 v k.ú. Mařatice, zapsaný na listu vlastnictví č. 4059 katastru nemovitostí pro obec Uherské Hradiště a katastrální území Mařatice c) technické zhodnocení objektu NVPII (vzduchote chnika + vestavky) - inv.č. 3002887, inv.č. 3100369, nacházejícího se v areálu MESIT na p.č.st. 1206/1 a p.č.st. 1206/2 v k.ú. Mařatice. 7. Vlastníkem nepeněžitého vkladu je MESIT reality, spol. s r. o. se sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 573, identifikační číslo 607 14 042. 8. Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky č. 12-5-2009 ze dne 10.12.2009 a č. 13-6-2009 ze dne 10.12.2009 odhadce majetku Ing. Petra Hanáčka, bytem 687 06 Modrá č.p. 99 a znaleckým posudkem č. ZP 1136/09 ze dne 20.12.2009 soudního znalce Ing. J aromíra Maňase, bytem Bojkovice, čtvrť 1. máje 723. Na nepeněžitý vklad podle těchto posudků se započítává částka 12,990.000,--Kč (dvanáctmilionů devětsetdevadesáttisíc korun českých. 9. Z důvodu nepeněžitého vkladu se přednostní právo podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku vylučuje. do 22. 3. 2010 od 22. 2. 2010

Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutí valné hromady konané dne 30.4.1997. do 2. 4. 2014 od 17. 7. 1997

Ke dni 4.10.1995 se zapisuje změna stanov v §§ 3,12, přijatá valnými hromadami konanými dne 21.6.1995 a 23.8.1995. do 2. 4. 2014 od 4. 10. 1995

Ke dni 21.3.1995 se zapisuje změna stanov v § 5, přijatá valnou hromadou dne 20.12.1994. do 2. 4. 2014 od 21. 3. 1995

Právní forma právnické osoby: akciová společnost do 10. 5. 1993 od 26. 1. 1993

Dozorčí rada: - ing. Jiří Valenta, Praha 3, Jilmová 10 - ing. Josef Hudeček, Uherský Ostroh, Velelská 718 - ing. Marcela Čechová, Uherské Hradiště, Štěpnická 1163 do 10. 5. 1993 od 26. 1. 1993

Základní jmění: 1,000.000,-- Kčs do 22. 10. 1993 od 26. 1. 1993

Jeho rozdělení: 100 akcií jmenovité hodnoty 10.000,-- Kčs na majitele do 22. 10. 1993 od 26. 1. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 93 450 000 Kč

od 21. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 78 450 000 Kč

do 21. 3. 2011 od 22. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 65 460 000 Kč

do 22. 3. 2010 od 21. 3. 1995

Základní kapitál

vklad 63 000 000 Kč

do 21. 3. 1995 od 22. 10. 1993
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 345 od 21. 3. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 845 do 21. 3. 2011 od 22. 3. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 546 do 22. 3. 2010 od 22. 2. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 546 do 22. 2. 2010 od 21. 3. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 300 do 21. 3. 1995 od 22. 10. 1993

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. David Čadík

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2021

vznik členství: 1. 5. 2021

vznik funkce: 3. 5. 2021

Havlíčkova 13, Řícmanice, 664 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  APDD s.r.o.

  Havlíčkova 13, Řícmanice, 664 01

Historické vztahy

Ivo Stachovec

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2018 - Poslední vztah: 10. 5. 2021

vznik členství: 3. 7. 2018

zánik členství: 30. 4. 2021

vznik funkce: 3. 7. 2018

zánik funkce: 30. 4. 2021

Terezy Novákové 2054/54a, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 25. 3. 2014

zánik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 25. 3. 2014

zánik funkce: 3. 7. 2018

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 09, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 25. 3. 2014

zánik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 25. 3. 2014

zánik funkce: 3. 7. 2018

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 09, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 25. 3. 2014

vznik funkce: 25. 3. 2014

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 04, Česká republika

Ing. Ivo Stachovec

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 25. 3. 2014

zánik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 25. 3. 2014

zánik funkce: 3. 7. 2018

Terezy Novákové 2054/54a, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Ivo Stachovec

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 25. 3. 2014

zánik členství: 3. 7. 2018

vznik funkce: 25. 3. 2014

zánik funkce: 3. 7. 2018

Terezy Novákové 2054/54a, Brno, 621 00, Česká republika

Jaroslav Bříštěla

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Seifertova 1554, Staré Město, 686 03, Česká republika

Ing. Ivo Stachovec

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Terezy Novákové 2054/54a, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Miroslav Toman

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 21. 5. 2012

zánik členství: 25. 3. 2014

Letní 2402, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Daniel Remeš Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Antonína Václavíka 383, Pozlovice, 763 26, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

vznik funkce: 4. 2. 2011

zánik funkce: 25. 3. 2014

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 04, Česká republika

Ing. Miroslav Toman MBA

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 12. 12. 2013

vznik členství: 21. 5. 2012

zánik členství: 25. 3. 2014

Letní 2402, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Jaroslav Bříštěla

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 12. 12. 2013

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Seifertova 1554, Staré Město, 686 03, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 12. 12. 2013

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

vznik funkce: 4. 2. 2011

zánik funkce: 25. 3. 2014

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 04, Česká republika

Ing. Daniel Remeš Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 12. 12. 2013

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

A.Václavíka 383, Pozlovice, 763 26, Česká republika

Mgr. Martin Dvořák

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 30. 5. 2012

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 21. 5. 2012

Panská 16, Kunovice, 686 04, Česká republika

Ing. Ivo Stachovec

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 12. 12. 2013

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Terezy Novákové 54A, Brno, 621 00, Česká republika

Mgr. Martin Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 4. 2. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 4. 2. 2011

Brandlova 3398/139, Hodonín, 695 01, Česká republika

Jaroslav Bříštěla

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 25. 8. 2009

zánik členství: 4. 2. 2011

Seifertova 1554, Staré Město, 686 03, Česká republika

Ing. Přemysl Večeřa

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2007 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 4. 2. 2011

Vl.Perutky 1277, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Pavel Michalčík

předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2006 - Poslední vztah: 2. 7. 2010

vznik členství: 10. 11. 2006

zánik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 10. 11. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2010

U Domova 843, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Jaroslav Bříštěla

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 22. 9. 2009

vznik funkce: 24. 8. 2005

zánik funkce: 24. 8. 2009

Seifertova 1554, Staré Město, 686 03, Česká republika

JUDr. Karel Vaňhara

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 29. 12. 2006

vznik funkce: 24. 8. 2005

zánik funkce: 10. 11. 2006

1. máje 713, Bojkovice, 687 71, Česká republika

Jindřich Cileček

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 16. 4. 2007

vznik funkce: 26. 3. 2003

zánik funkce: 26. 3. 2007

Sloupského 1197, Uherské Hradiště, Česká republika

Jindřich Cileček

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

vznik funkce: 26. 3. 2003

Stará Tenice 1199, Uherské Hradiště, Česká republika

Ing. Jan Zeman

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

vznik funkce: 20. 11. 2002

zánik funkce: 24. 8. 2005

Československé armády 369, Odolená Voda, Česká republika

Ing. František Šebek Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

vznik funkce: 20. 11. 2002

zánik funkce: 24. 8. 2005

Kudlovice č.339, pošta 687 03 Babice, Česká republika

JUDr. Karel Vaňhara

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 19. 6. 2003

vznik funkce: 20. 11. 2002

zánik funkce: 26. 3. 2003

1.máje 713, Bojkovice, Česká republika

Ing. František Šebek

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 1. 4. 2003

vznik funkce: 26. 10. 1998

zánik funkce: 20. 11. 2002

Kudlovice č.339, pošta 687 03 Babice, Česká republika

JUDr. Karel Vaňhara

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2000 - Poslední vztah: 1. 4. 2003

vznik funkce: 23. 8. 2000

zánik funkce: 20. 11. 2002

1.máje 713, Bojkovice, Česká republika

Jindřich Cileček

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 10. 2000

Stará Tenice 1199, Uherské Hradiště, Česká republika

Ing. Jan Zeman

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 4. 2003

vznik funkce: 26. 10. 1998

zánik funkce: 20. 11. 2002

Československé armády 369, Odolená Voda, Česká republika

Ing. František Šebek

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Viléma Hrubého 688, Staré Město, Česká republika

Ing. František Šebek

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1997 - Poslední vztah: 25. 11. 1998

Viléma Hrubého 688, Staré Město, Česká republika

Ing. Mikuláš Végh

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1997 - Poslední vztah: 25. 11. 1998

Strážnická 401, Praha 8-Čimice, Česká republika

Jindřich Cileček

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 1997 - Poslední vztah: 25. 11. 1998

Stará Tenice 1199, Uherské Hradiště, Česká republika

Ing. František Šebek

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1996 - Poslední vztah: 17. 7. 1997

Viléma Hrubého 688, Staré Město, Česká republika

Jindřich Cileček

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 17. 7. 1997

Stará Tenice 1199, Uherské Hradiště, Česká republika

Ing. Mikuláš Végh

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 17. 7. 1997

Strážnická 401, Praha 8 - Čimice, Česká republika

Ing. František Šebek

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 1. 11. 1996

Jeronýmova 688, Staré Město, Česká republika

Ing. Mikuláš Végl

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1994 - Poslední vztah: 13. 6. 1994

Strážnická 401, Praha 8 - Čimice, Česká republika

ing. Mikuláš Végh

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1994 - Poslední vztah: 13. 6. 1994

Strážnická 401, Praha 8 - Čimice, Česká republika

ing. Mikuláš Végh

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1994 - Poslední vztah: 13. 6. 1994

Strážnická 401, Praha 8 - Čimice, Česká republika

Jindřich Cileček

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Stará Tenice 1199, Uherské Hradiště, Česká republika

ing. František Šebek

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Jeronýmova 688, Staré Město, Česká republika

ing. Josef Němec

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1993 - Poslední vztah: 13. 6. 1994

Samohelova 2/2052, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupuje navenek předseda představenstva samostatně.

od 30. 7. 2018

Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně do výše Kč 5,000.000,--. Nad uvedenou částku a k zatížení společnosti, jejímu prodeji nebo jinému zcizení je zapotřebí společného jednání předsedy představenstva a místopředsedy př edstavenstva. Za společnost jsou oprávněni jednat další zástupci v rozsahu zmocnění uděleného jim představenstvem.

do 30. 7. 2018 od 2. 4. 2014

Způsob zastupování: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Za společnost jsou oprávněni jednat další zástupci v rozsahu zmocnění uděleného jim představenstvem. Každý z členů představenstva jedná samostatně do výše Kč 2.000.000,--. Nad uvedenou částku a k zatížení společnosti, jejímu prodeji nebo jinému zcizení je zapotřebí společného jednání předsedy představenstva a jednoho člena představenstva.

do 2. 4. 2014 od 29. 12. 2006

Způsob zastupování: Jménem Společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Za Společnost jsou oprávněni jednat další zástupci v rozsahu zmocnění uděleného jim představenstvem. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis jeden člen představenstva nebo osoba zmocněná. Člen představenstva, který je současně jmenován ředitelem společnosti, je oprávněn podepisovat v rozsahu schváleného podpisového řádu společnosti.

do 29. 12. 2006 od 19. 5. 2004

Způsob zastupování: Představenstvo jedná jménem společnosti a zastupuje ji vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat společně alespoň dva členové představenstva. Za společnost jsou oprávněni jednat další zástupci v rozsahu písemného zmocnění uděleného jim představenstvem. Podepisování se uskutečňuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva nebo osoby zmocněné.

do 19. 5. 2004 od 22. 10. 1996

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Michal Hon

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 1. 5. 2020

vznik funkce: 1. 5. 2020

Borůvková 1828, Černošice, 252 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vlastimil Kadlček MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2020 - Poslední vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 25. 3. 2019

zánik členství: 30. 4. 2020

vznik funkce: 6. 3. 2020

zánik funkce: 30. 4. 2020

Ku Hradu 851, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Ing. Vlastimil Kadlček MBA

člen

První vztah: 25. 4. 2019 - Poslední vztah: 16. 4. 2020

vznik členství: 25. 3. 2019

vznik funkce: 25. 3. 2019

Ku Hradu 851, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Ing. Vlastimil Kadlček MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 25. 3. 2014

zánik členství: 25. 3. 2019

Ku Hradu 851, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Ing. Jan Ševčík

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Louky 498, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vlastimil Kadlček MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

vznik funkce: 7. 2. 2011

zánik funkce: 25. 3. 2014

Ku Hradu 851, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Přemysl Večeřa

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2013 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

U Pálenice 655, Kunovice, 686 04, Česká republika

Ing. Jan Ševčík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 12. 12. 2013

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Louky 498, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Přemysl Večeřa

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 28. 2. 2013

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

Vl. Perutky 1277, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Vlastimil Kadlček MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 12. 12. 2013

vznik členství: 4. 2. 2011

zánik členství: 25. 3. 2014

vznik funkce: 7. 2. 2011

zánik funkce: 25. 3. 2014

Ku Hradu 851, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 25. 8. 2009

zánik členství: 4. 2. 2011

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 04, Česká republika

Ing. Jan Ševčík

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2007 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 4. 2. 2011

Louky 498, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Karel Vaňhara

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 10. 11. 2006

zánik členství: 10. 11. 2010

vznik funkce: 10. 11. 2006

zánik funkce: 10. 11. 2010

1.máje 713, Bojkovice, 687 71, Česká republika

Ing. Jiří Horenský

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 31. 12. 2006

Pašovice 32, 687 56, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2006 - Poslední vztah: 22. 9. 2009

vznik funkce: 24. 8. 2005

zánik funkce: 24. 8. 2009

Lesní 322, Uherské Hradiště, 686 04, Česká republika

Ing. Pavel Michalčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 29. 12. 2006

vznik funkce: 24. 8. 2005

zánik funkce: 10. 11. 2006

U Domova 843, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Ing. Vladislav Mazúrek Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 17. 3. 2006

vznik funkce: 24. 8. 2005

V Humnech 1402, Kunovice, 686 04, Česká republika

Bc. Jiří Kula

člen

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik funkce: 30. 10. 2002

zánik funkce: 27. 9. 2006

Tupesy 370, Česká republika

Ing. Václav Zeman

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

vznik funkce: 20. 11. 2002

zánik funkce: 24. 8. 2005

Dobrovítov 70, Čáslav, Česká republika

Ing. Josef Hudeček

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

vznik funkce: 20. 11. 2002

zánik funkce: 24. 8. 2005

Veselská 718, Uherský Ostroh, Česká republika

Jiří Šťastný

člen

První vztah: 21. 11. 2001 - Poslední vztah: 1. 4. 2003

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2002

Václava Kulíška 1219, Uherské Hradiště-Mařatice, Česká republika

Ing. Josef Hudeček

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 1999 - Poslední vztah: 1. 4. 2003

vznik funkce: 26. 10. 1998

zánik funkce: 20. 11. 2002

Veselská 718, Uherský Ostroh, Česká republika

Ing. Leo Satek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 4. 2003

vznik funkce: 26. 10. 1998

zánik funkce: 20. 11. 2002

Českolipská 390, Praha 9, Česká republika

Ing. Pavel Michalčík

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 1998 - Poslední vztah: 21. 11. 2001

Louky 433, Uherské Hradiště-Jarošov, Česká republika

Ing. Josef Hudeček

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 1998 - Poslední vztah: 7. 7. 1999

Veselská 718, Uherský Ostroh, Česká republika

Ing. Pavel Michalčík

člen

První vztah: 12. 5. 1998 - Poslední vztah: 25. 11. 1998

Louky 433, Uherské Hradiště - Jarošov, Česká republika

Eva Kovářová

předsedkyně

První vztah: 17. 7. 1997 - Poslední vztah: 25. 11. 1998

Murgašova 1271/9, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Burián

člen

První vztah: 17. 7. 1997 - Poslední vztah: 25. 11. 1998

Modrá 199, Česká republika

Ing. Pavel Michalčík

člen

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 12. 5. 1998

Louky 433, Uherské Hradiště - Louky, Česká republika

Eva Kovářová

členka

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 17. 7. 1997

Murgašova 1271/9, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Burián

člen

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 17. 7. 1997

pošta Velehrad, Modrá 199, Česká republika

ing. Pavel Michalčík

člen

První vztah: 27. 6. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Louky 433, Uherské Hradiště - Louky, Česká republika

Eva Kovářová

členka

První vztah: 13. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Murgašova 1271/9, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Valenta

člen

První vztah: 10. 5. 1993 - Poslední vztah: 13. 6. 1994

Jilmová 10, Praha 3, Česká republika

Ing. Pavel Burian

člen

První vztah: 10. 5. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

pošta Velehrad, Modrá 199, Česká republika

Ing. Marcela Čechová

členka

První vztah: 10. 5. 1993 - Poslední vztah: 27. 6. 1995

Štěpnická 1163, Uherské Hradiště, Česká republika

Další vztahy firmy MESIT foundry, a.s.

člen dozorčí rady

C.D.K.K. FIN s.r.o.

První vztah: 16. 4. 2020

V Holešovičkách 593/1A, Praha Libeň (Praha 8), 182 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

MESIT holding, a.s.

První vztah: 13. 6. 2019

Sokolovská 573, Uherské Hradiště, 686 01

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • člen dozorčí rady

  C.D.K.K. FIN s.r.o.

  V Holešovičkách 593/1A, Praha Libeň (Praha 8), 182 00

 • Libor Urban

  člen představenstva

  Ke Gruntě 23, Kutná Hora, 284 04, Česká republika

 • Ing. Miroslava Trávníčková MBA

  člen představenstva

  Nyklíčkova 1018/7, Praha, 158 00, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Fojtík

  místopředseda představenstva

  Okružní 1731/30, Bruntál, 792 01, Česká republika

 • Ing. Igor Gerek

  člen představenstva

  Skalická cesta 13184/9A, Bratislava - Nové Mesto, 831 02, Slovenská republika

 • Mgr. Dan Podpěra

  místopředseda dozorčí rady

  Nerudova 219/32, Praha, 118 00, Česká republika

 • Ing. Josef Růžička

  člen dozorčí rady

  Přemyslovská 1660/35, Praha, 130 00, Česká republika

 • Jana Fialová

  předseda dozorčí rady

  Točitá 1964/34, Praha, 140 00, Česká republika

 • Martin Háva

  člen dozorčí rady

  Sportovců 928, Hostivice, 253 01, Česká republika

 • Michal Hon

  předseda představenstva

  Borůvková 1828, Černošice, 252 28, Česká republika

Předseda představenstva

MESIT holding, a.s.

První vztah: 30. 7. 2018

Sokolovská 573, Uherské Hradiště, 686 01

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • člen dozorčí rady

  C.D.K.K. FIN s.r.o.

  V Holešovičkách 593/1A, Praha Libeň (Praha 8), 182 00

 • Libor Urban

  člen představenstva

  Ke Gruntě 23, Kutná Hora, 284 04, Česká republika

 • Ing. Miroslava Trávníčková MBA

  člen představenstva

  Nyklíčkova 1018/7, Praha, 158 00, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Fojtík

  místopředseda představenstva

  Okružní 1731/30, Bruntál, 792 01, Česká republika

 • Ing. Igor Gerek

  člen představenstva

  Skalická cesta 13184/9A, Bratislava - Nové Mesto, 831 02, Slovenská republika

 • Mgr. Dan Podpěra

  místopředseda dozorčí rady

  Nerudova 219/32, Praha, 118 00, Česká republika

 • Ing. Josef Růžička

  člen dozorčí rady

  Přemyslovská 1660/35, Praha, 130 00, Česká republika

 • Jana Fialová

  předseda dozorčí rady

  Točitá 1964/34, Praha, 140 00, Česká republika

 • Martin Háva

  člen dozorčí rady

  Sportovců 928, Hostivice, 253 01, Česká republika

 • Michal Hon

  předseda představenstva

  Borůvková 1828, Černošice, 252 28, Česká republika

MESIT holding, a.s.

První vztah: 23. 5. 2006 - Poslední vztah: 22. 3. 2010

Sokolovská 573, Uherské Hradiště, 686 01

Akcionáři

MESIT holding, a.s., IČ: 47912529

Sokolovská 573, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

od 13. 6. 2019

MESIT holding a.s., IČ: 47912529

Sokolovská, Česká republika, Uherské Hradiště, 686 01

do 22. 3. 2010 od 23. 5. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 1. 1993

Živnosti

Vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocování zbraní
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 9. 10. 2007
Slévárenství, modelářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 1. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 1. 1993
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 1. 1993
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 1. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).