Hlavní navigace

MILLBA - CZECH a.s.

Firma MILLBA - CZECH a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 19330, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 33 795 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25042572

Sídlo:

U krčského nádraží 229/17, Praha Krč, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 10. 1998

DIČ:

CZ25042572

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

10610 Výroba mlýnských výrobků
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 19330, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MILLBA - CZECH a.s. od 15. 10. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 15. 10. 1998

adresa

U krčského nádraží 229/17
Praha 14000 od 30. 10. 2015

adresa

Pekárenská 1151/10
Praha 4 14100 do 30. 10. 2015 od 17. 7. 2013

adresa

Pekárenská 1151/10
Praha 14100 do 30. 10. 2015 od 17. 7. 2013

adresa

Janáčkova 792/11
Ústí nad Labem 40007 do 17. 7. 2013 od 23. 8. 2006

adresa

400 01 Ústí nad Labem Pařížská č.p. 1323, č. evidenční 2 do 23. 8. 2006 od 9. 7. 2002

adresa

Pařížská 2
Ústí nad Labem 40001 do 9. 7. 2002 od 15. 10. 1998

Předmět podnikání

silniční motorová doprava nákladní od 17. 1. 2000

mlynářství od 17. 1. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, ekonomických služeb a materiálně technického zásobování od 2. 3. 1999

činnost organizačních a ekonomických poradců od 2. 3. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 15. 10. 1998

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 20.3.2017 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady upsáním nových akcií s využitím přednostního práva s tím, ž e základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.247.000,- Kč o částku 31.548.000,- Kč, tak že základní kapitál společnosti bude po zvýšení činit částku 33.795.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Rozhoduje se o úpisu 31 548 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé akcie. od 21. 4. 2017

1. Řádná valná hromada rozhodla dne 30.11.2010 o snížení základního kapitálu společnosti o částku 20.223.000,- Kč z původní výše 22.470.000,- na novou výši základního kapitálu 2.247.000,- Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu, ve výše uvedeném rozsahu, je přebytečnost kapitálového vybavení společnosti. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se jmenovitá hodnota každé akcie sníží z 10.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč každé akcie společnosti. 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, to je 9.000,- Kč na každou akcii společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti. Právo na výplatu částky odpovídající snížení základního kapitálu mají oprávnění akcionáři, kteří se prokáží platnými ak ciemi. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude splatná do 3 měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena v hotovosti nebo bezhotovostně na základě písemné žádosti akcionáře zaslané společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a po předložení platných akcií společnosti, nedohodnou-li se akcionář a společnost jinak. V písemné žádosti akcionář uvede alespoň jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresu bydliště, jde-li o akcionáře fyzickou osobu, obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o akcionáře právnickou osobu, zvolený způsob úhrady a identifikaci peněžního účtu akcionáře (peněžní ústav a číslo). Podpi s akcionáře musí být úředně ověřen. K žádosti akcionář přiloží, jde-li o fyzickou osobu, případné listiny prokazující změnu údajů uvedených v registru emitenta nebo v seznamu akcionářů, neshodují-li se s údaji v žádosti, a jde-li o právnickou osobu, aktu ální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 2 měsíce), popř. dokumenty prokazující právo osob, které žádost podepsaly jménem či za akcionáře, jednat jménem či za akcionáře, pokud neodpovídá stav zachycený ve výpise z obchodního rejstříku skutečnosti . Částku odpovídající snížení základního kapitálu společnost vyplatí na náklady o nebezpečí akcionáře. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě jednoho měsíce od výzvy představ enstva učiněného způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. do 19. 7. 2011 od 29. 12. 2010

Valná hromada rozhodla dne 11.7.2000 o zvýšení základního jmění o částku ve výši 21.420.000,- Kč, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. do 7. 9. 2001 od 18. 10. 2000

Z důvodu důležitého zájmu společnosti, kterým je finanční přínos pro společnost nezbytný pro naplňování cílů společnosti v oblasti nabývání kapitálových účastí ve společnostech s obdobným předmětem podnikání, je vyloučeno pro všechny akcionáře přednostní právo na upsání akcií. do 7. 9. 2001 od 18. 10. 2000

Všechny akcie budou upsány na základě dohody podle § 205 Obchodního zákoníku. do 7. 9. 2001 od 18. 10. 2000

Zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním 2.142 kusů listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Celé zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady akcionářů. do 7. 9. 2001 od 18. 10. 2000

Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, to je 400 01 Ústí nad Labem, Pařížská 2. Lhůta pro upisování akcií je třicet dnů od právní moci usnesení, kterým bude proveden zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. do 7. 9. 2001 od 18. 10. 2000

100% emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit do 10ti dnů od upsání akcií na účet obchodní společnosti MILLBA - CZECH a.s., vedený u Komerční banky a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu : 27-3393990247/0100. do 7. 9. 2001 od 18. 10. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 33 795 000 Kč

od 21. 4. 2017

Základní kapitál

vklad 2 247 000 Kč

do 21. 4. 2017 od 19. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 22 470 000 Kč

do 19. 7. 2011 od 7. 9. 2001

Základní kapitál

vklad 1 050 000 Kč

do 7. 9. 2001 od 15. 10. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 33 795 od 21. 4. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 247 do 21. 4. 2017 od 20. 5. 2015
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 247 do 20. 5. 2015 od 19. 7. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 247 do 19. 7. 2011 od 7. 9. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 105 do 7. 9. 2001 od 15. 10. 1998

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Pavel Šupík

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

vznik funkce: 12. 6. 2018

Na Výsluní 385, Velké Březno, 403 23, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Schneider

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

Revoluční 1016/20, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Martin Vršanský

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

SNP 2363/55, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jiří Šupík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2015

Ústí nad Labem 164, 403 02, Česká republika

Pavel Schneider

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

Revoluční 1016/20, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Martin Vršanský

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

SNP 2363/55, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Pavel Schneider

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2018

Revoluční 1016/20, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Jiří Šupík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2018

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 12. 6. 2018

Ústí nad Labem 164, 403 02, Česká republika

Ing. Martin Vršanský

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2018

SNP 2363/55, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Martin Vršanský

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 2. 6. 2015

zánik funkce: 2. 6. 2015

SNP 2363/55, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

JUDr. Jiří Uhlíř

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 2. 6. 2015

zánik funkce: 2. 6. 2015

Zahradnická 512, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jan Koudela

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 2. 6. 2015

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 2. 6. 2015

Valtířov 14, Velké Březno, 400 02, Česká republika

Jan Koudela

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 11. 6. 2009

zánik členství: 24. 5. 2012

Velké Březno 14, 400 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Kindelmann

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 11. 6. 2009

zánik členství: 24. 5. 2012

Havlíčkova 4163, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Martin Vršanský

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 11. 6. 2009

zánik členství: 24. 5. 2012

SNP 2363/55, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Martin Vršanský

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 6. 6. 2006

zánik členství: 11. 6. 2009

SNP 2363/55, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jan Koudela

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 6. 6. 2006

zánik členství: 11. 6. 2009

Velké Březno 14, 400 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Kindelmann

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 6. 6. 2006

zánik členství: 11. 6. 2009

Havlíčkova 4163, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Martin Vršanský

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 6. 6. 2006

SNP 2363/55, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Jan Koudela

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 10. 6. 2004

zánik členství: 6. 6. 2006

Valtířov 14, Velké Březno, 403 23, Česká republika

Bc. Martin Vršanský

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 31. 8. 2004

vznik členství: 11. 12. 2001

SNP 2368/33, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Josef Kindelmann

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 6. 6. 2006

Havlíčkova 4163, Chomutov, Česká republika

Mgr. Martin Svoboda

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 31. 8. 2004

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 10. 6. 2004

U Hrádku 3195, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Hlaváč

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

zánik členství: 11. 12. 2001

Palachova 659/22, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Ladislav Klíma

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2001 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

zánik členství: 11. 12. 2001

Berkovská 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Miroslav Otcovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

zánik členství: 11. 12. 2001

Žandov 67, Chlumec u Chabařovic, 403 39, Česká republika

Václav Dvořák

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

zánik členství: 11. 12. 2001

Jandečkova 103, Litvínov 8, 435 42, Česká republika

Ing. Miroslav Kocourek

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

zánik členství: 11. 12. 2001

Traktoristů 513, Stráž nad Niou, 463 03, Česká republika

Jiří Abraham

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 18. 10. 2000

Žandov 78, Chlumec u Chabařovic, 403 39, Česká republika

František Kuberka

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 18. 10. 2000

Na Humnech 17/A, Liberec 3, Česká republika

Oldřich Týř

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 18. 10. 2000

Podkrušnohorská 122, Litvínov - Hamr, 435 42, Česká republika

Jiří Hlaváč

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2001

Palachova 659/22, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Ladislav Klíma

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2001

Berkovská 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Miroslav Kubín

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

zánik členství: 11. 12. 2001

Žežická 668/25, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Jaroslav Schneider

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

zánik členství: 11. 12. 2001

Sněhurčina 686, Liberec, 460 15, Česká republika

Statutární orgán

14 fyzických osob

Martin Abraham

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

vznik funkce: 18. 6. 2018

Kočkovská 3546/2D, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Schneider

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

Revoluční 844/31, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Koudela

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

Trmice 327, 400 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Kocourek

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

Traktoristů 513, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Klíma

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

Berkovská 1263/3, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Radek Krajíček

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

Palachova 658/20, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Abraham

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 2. 6. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2015

Kočkovská 3546/2D, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Abraham

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2015

Kočkovská 3546/2D, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Klíma

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

Berkovská 1263/3, Praha, 160 00, Česká republika

Stanislav Týř

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

Hamerská 170, Litvínov, 435 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Koudela

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

Trmice 327, 400 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radek Krajíček

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

Palachova 658/20, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Schneider

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

Revoluční 844/31, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kocourek

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

Traktoristů 513, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Martin Abraham

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2018

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 12. 6. 2018

Kočkovská 3546/2D, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Ladislav Klíma

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2018

Berkovská 1263/3, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Radek Krajíček

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2018

Palachova 658/20, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kocourek

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2018

Traktoristů 513, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Martin Abraham

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 2. 6. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2015

Kočkovská 3546/2D, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Stanislav Týř

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 10. 5. 2017

Hamerská 170, Litvínov, 435 42, Česká republika

Jan Koudela

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2018

Trmice 327, 400 02, Česká republika

Jaroslav Schneider

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2018

Revoluční 844/31, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ladislav Klíma

Člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 2. 6. 2015

zánik funkce: 2. 6. 2015

Berkovská 1263/3, Praha, 160 00, Česká republika

Helena Zemánková Týřová

Člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 2. 6. 2015

zánik funkce: 2. 6. 2015

Vilová 96, Litvínov, 435 42, Česká republika

Martin Abraham

Člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 2. 6. 2015

zánik funkce: 2. 6. 2015

Kočkovská 3546/2D, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Ladislav Klíma

Člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 23. 5. 2013

Berkovská 1263/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kocourek

Člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 2. 6. 2015

zánik funkce: 2. 6. 2015

Traktoristů 513, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Josef Šupík

Předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 2. 6. 2015

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 2. 6. 2015

Na Výsluní 333, Ústí nad Labem, 403 23, Česká republika

Václav Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 23. 5. 2013

Jandečkova 103, Litvínov 8, 435 42, Česká republika

Radek Otcovský

Člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 23. 5. 2013

Ústí nad Labem 91, 403 40, Česká republika

Ing. Radek Krajíček

Člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 2. 6. 2015

zánik funkce: 2. 6. 2015

Palachova 658/20, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Jaroslav Schneider

Člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 24. 5. 2012

zánik členství: 2. 6. 2015

zánik funkce: 2. 6. 2015

Sněhurčina 686/25, Liberec XV, 460 15, Česká republika

Josef Šupík

Předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 11. 6. 2009

zánik členství: 24. 5. 2012

vznik funkce: 11. 6. 2009

zánik funkce: 24. 5. 2012

Na Výsluní 333, Ústí nad Labem, 403 23, Česká republika

Miroslav Otcovský

Člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 11. 6. 2009

zánik členství: 24. 5. 2012

Chlumec 67, 403 39, Česká republika

Ing. Miroslav Kocourek

Člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 11. 6. 2009

zánik členství: 24. 5. 2012

Traktoristů 513, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Jiří Hlaváč

Člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 11. 6. 2009

zánik členství: 24. 5. 2012

Palachova 659/22, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Jaroslav Schneider

Člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 11. 6. 2009

zánik členství: 24. 5. 2012

Sněhurčina 686/25, Liberec 15, 460 15, Česká republika

Václav Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 11. 6. 2009

zánik členství: 24. 5. 2012

Jandečkova 103, Litvínov 8, 435 42, Česká republika

Ing. Ladislav Klíma

Člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 11. 6. 2009

zánik členství: 24. 5. 2012

Berkovská 1263/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kocourek

Člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 6. 6. 2006

zánik členství: 11. 6. 2009

Traktoristů 513, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Miroslav Otcovský

Člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 6. 6. 2006

zánik členství: 11. 6. 2009

Chlumec 67, 403 39, Česká republika

Jiří Hlaváč

Člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 6. 6. 2006

zánik členství: 11. 6. 2009

Palachova 659/22, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Josef Šupík

Předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 6. 6. 2006

zánik členství: 11. 6. 2009

vznik funkce: 6. 6. 2006

zánik funkce: 11. 6. 2009

Na Výsluní 333, Ústí nad Labem, 403 23, Česká republika

Jaroslav Schneider

Člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 6. 6. 2006

zánik členství: 11. 6. 2009

Sněhurčina 686/25, Liberec 15, 460 15, Česká republika

Václav Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 6. 6. 2006

zánik členství: 11. 6. 2009

Jandečkova 103, Litvínov 8, 435 42, Česká republika

Ing. Ladislav Klíma

Člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 6. 6. 2006

zánik členství: 11. 6. 2009

Berkovská 1263/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ladislav Klíma

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 6. 6. 2006

Berkovská 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jiří Hlaváč

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 6. 6. 2006

Palachova 659/22, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Jaroslav Schneider

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 6. 6. 2006

Sněhurčina 686, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Miroslav Kocourek

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 6. 6. 2006

Traktoristů 513, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Václav Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 6. 6. 2006

Holešická 249, Litvínov 8, 435 42, Česká republika

Miroslav Otcovský

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 6. 6. 2006

Žandov 67, Chlumec, 403 39, Česká republika

Josef Šupík

Předseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 8. 8. 2000

zánik členství: 6. 6. 2006

vznik funkce: 9. 8. 2000

zánik funkce: 6. 6. 2006

Žežická 666/53, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Stanislav Musil

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 21. 7. 2000

Tovární 258/11, Liberec, Česká republika

Pavel Müller

Předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 18. 10. 2000

Muchova 2889/1, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jiří Kreč

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

zánik členství: 11. 12. 2001

17. listopadu 289/37, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Josef Kindelmann

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

zánik členství: 11. 12. 2001

Havlíčkova 4163, Chomutov, Česká republika

Ing. Jiří Petrášek

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 21. 7. 2000

Májová 359, Děčín, Česká republika

Ing. Jaromír Zajíček

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1998 - Poslední vztah: 21. 7. 2000

Hřebenka 556, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Společnost zastupuje a jejím jménem jedná v celém rozsahu představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. Za společnost se člen představenstva podepisuje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva, popř. údaj o své funkci.

od 30. 8. 2018

Jménem společnosti jedná představenstvo a to předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva.

do 30. 8. 2018 od 15. 10. 1998

Další vztahy firmy MILLBA - CZECH a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 10. 1998

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 26. 4. 1999
Mlynářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 3. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 10. 1998

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).