Hlavní navigace

Minerva Česká republika, a.s.

Firma Minerva Česká republika, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 533, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 37 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46682937

Sídlo:

Dukelská 456/21, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 1992

DIČ:

CZ46682937

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
58290 Ostatní vydávání softwaru
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 533, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

DIGITIS a.s. od 1. 7. 1992

Obchodní firma

Minerva Česká republika, a.s. od 2. 11. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 1992

adresa

Dukelská 456/21
České Budějovice 37001 od 7. 12. 2016

adresa

Dukelská 456/21
České Budějovice do 7. 12. 2016 od 10. 10. 2001

adresa

Husova č. 13/1373
České Budějovice do 10. 10. 2001 od 19. 3. 1997

adresa

Husova č. 13/1343
České Budějovice do 19. 3. 1997 od 13. 4. 1994

adresa

Karla IV. č. 1
České Budějovice do 13. 4. 1994 od 1. 7. 1992

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 18. 2. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 2. 2009

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 18. 2. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 18. 2. 2009 od 10. 10. 2001

Projektování elektrických zařízení do 18. 2. 2009 od 23. 3. 1998

Projektování elektrických zařízení do 1000V do 23. 3. 1998 od 14. 8. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 18. 2. 2009 od 14. 8. 1997

Poradenská činnost /mimo příloh ŽZ/ do 18. 2. 2009 od 14. 8. 1997

Pedagogická činnost /mimo příloh ŽZ/ do 18. 2. 2009 od 14. 8. 1997

Činnost reklamni agentury do 18. 2. 2009 od 14. 8. 1997

Zprostředkovatelská činnost do 18. 2. 2009 od 14. 8. 1997

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 18. 2. 2009 od 14. 8. 1997

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 18. 2. 2009 od 14. 8. 1997

Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 18. 2. 2009 od 14. 8. 1997

Poskytování software do 18. 2. 2009 od 14. 8. 1997

1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Projektování elektrických zařízení do 1 000 V 3. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 4. Montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky 5. Výroba, montáž a opravy výrobků, zařízení spotřební elektroniky 6. Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 7. Montáž a opravy měřící a regulační techniky 8. Poskytování software 9. Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 14. 8. 1997 od 19. 3. 1997

zprostředkovatelská činnost do 14. 8. 1997 od 12. 1. 1996

poradenská činnost /mimo příloh ŽZ/ do 14. 8. 1997 od 12. 1. 1996

pedagogická činnost /mimo příloh ŽZ/ do 14. 8. 1997 od 12. 1. 1996

činnost reklamní agentury do 14. 8. 1997 od 12. 1. 1996

1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Projektování elektrických zařízení do 1 000 V 3. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 4. Montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky 5. Výroba, montáž a opravy výrobků, zařízení spotřební elektroniky 6. Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 7. Montáž a opravy měřící a regulační techniky 8. Poskytování software do 19. 3. 1997 od 1. 7. 1992

Ostatní skutečnosti

Valná hromada konaná dne 18.9.2014 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady. od 30. 9. 2014

Valná hromada konaná dne 19. 3. 2002 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ze zákoných důvodů takto: do 3. 5. 2003 od 10. 10. 2002

Důvod: Důvodem návrhu na snížení základního kapitálu je zákonem stanovená povinnost v § 161b odst. 4 obchodního zákoníku, podle kterého vlastní-li společnost vlastní akcie a nezcizí je ve lhůtách stanovených zákonem, je povinna bez zbytečného odkladu o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. do 3. 5. 2003 od 10. 10. 2002

Rozsah: Základní kapitál společnosti se sníží o hodnotu "bývalých" zaměstnaneckých akcií, které byly společností vykoupeny a přeměněny na akcie kmenové, tj. o akcie v nominálních hodnotě 480.OOO,-Kč. do 3. 5. 2003 od 10. 10. 2002

Způsob snížení základního kapitálu společnosti: vzetím z oběhu a fyzickou likvidaci v listinné podobě existujících 17 ks (slovy: sedmnácti kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 25.000,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a 11 ks ( slovy: jedenácti kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých), které jsou v majetku společnosti. do 3. 5. 2003 od 10. 10. 2002

Valná hromada konaná dne 11.4.2001 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady. do 30. 9. 2014 od 10. 10. 2001

Valná hromada konaná dne 16.9.1998 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady. do 10. 10. 2001 od 2. 11. 1998

Valná hromada konaná dne 21.10.1997 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady. Valná hromada konaná dne 19.12.1997 rozhodla o tomto snížení základního jmění společnosti podle návrhu hlavního akcionáře: a) Důvodem snížení základního jmění akciové společnosti DIGITIS je dohoda o vstupu zahraničního partnera do společnosti převzetím majoritního podílu z dohodnuté výše základního jmění, které nebude přesahovat 39 mil.Kč. b) Rozsah snížení základního jmění činí 41,900.000,-Kč odkoupením 838 akcií na jméno v zaknihované podobě. o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč za kus, které budou vzaty z oběhu. c) Způsob snížení základního jmění proběhne úplatným vzetím akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč z oběhu za jejich jmenovitou hodnotu na základě návrhu akcionářům podle § 213c odst. 1 písm a) obchodního zákoníku. d) Navrhovatel vyzve zájemce k předání akcií, které budou předmětem smlouvy o koupi akcií podle veřejného návrhu, nejpozději ve lhůtě 10 dnů od nabytí právní moci zápisu výše sníženého základního jmění v obchodním rejstříku. Na základě výzvy navrhovatele předá zájemce nejpozději do 5 dní od přijetí výzvy předmětné listinné akcie osobně navrhovateli. K zaknihovaným akciím, které budou předmětem smlouvy o koupi akcií podle veřejného návrhu, navrhovatel podá příkaz k pozastavení práva nakládat s akciemi, ohledně nichž byl přijat návrh veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií, osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. Nejpozději do 10 dnů od nabytí právní moci zápisu výše sníženého základního jmění v obchodním rejstříku podá představenstvo společnosti této osobě příkaz ke zrušení akcií, jež koupila společnost na základě veřejného návrhu smlouvy. do 2. 11. 1998 od 23. 3. 1998

Valná hromada konaná dne 10. 6.1997 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu toté valné hromady. do 23. 3. 1998 od 14. 8. 1997

Základní jmění splaceno ve výši 79.880.000,-Kč. do 19. 3. 1997 od 19. 3. 1997

Základní jmění splaceno ve výši 79.880.000,-Kč. 1.588 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč z toho vydáno v 1. emisi 88 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v listinné podobě v 2. emisi 200 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v zaknihované podobě v 3. emisi 1300 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v zaknihované podobě - 17 zaměstnaneckých akcií na jméno typu "M" o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč v listinné podobě do 19. 3. 1997 od 19. 3. 1997

Základní jmění splaceno ve výši 79.880.000,-Kč. 1.588 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč z toho vydáno v 1. emisi 88 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v listinné podobě v 2. emisi 200 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v zaknihované podobě v 3. emisi 1300 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v zaknihované podobě - 17 zaměstnaneckých akcií na jméno typu "M" o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč v listinné podobě - 11 zaměstnaneckých akcií na jemno typu "Z" o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč v listinné podobě do 2. 11. 1998 od 19. 3. 1997

Základní jmění společnosti je rozděleno na a/ 288 akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, z toho vydáno v 1. emisi 88 akcií na jméno Prospeks s.r.o. a v 2. emisi 200 akcií na jméno Prospeks s.r.o. v zaknihované podobě b/ 17 zaměstnaneckých akcií znějících na jméno typu "M" o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč c/ 11 zaměstnaneckých akcií znějících na jméno typu "Z" o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. do 19. 3. 1997 od 26. 7. 1996

Valná hromada konaná dne 23.6.1995 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady. do 14. 8. 1997 od 12. 1. 1996

Členové dozorčí rady: předseda ing.Pavel Neuvirt Ladova 14, Brno místopředseda - ing.Jiří Čapek gen.Svobody 780, ROztoky u Prahy člen - Petr Vaněk, Benešovská 23, Praha 10 do 13. 10. 1993 od 13. 10. 1993

Členové dozorčí rady: předseda ing.Pavel Neuvirt Ladova 14, Brno místopředseda - ing.Jiří Čapek gen.Svobody 780, ROztoky u Prahy do 19. 3. 1997 od 13. 10. 1993

člen dozorčí rady: Petr Pischek Dobrovodská 36, České Budějovice 37006 do 19. 3. 1997 od 13. 10. 1993

Základní jmění společnosti je rozděleno na 88 akcií znějících na jméno PROSPEKS s.r.o., se sídlem v Brně, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, na 17 zaměst- naneckých akcií na jméno typu "M" o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč a na 11 zaměstnaneckých akcií na jméno typu "Z" o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. do 26. 7. 1996 od 3. 3. 1993

Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií zakladatelskou listinou ze dne 16.6.1992 zakladatele spol. s r.o. PROSPEKS se sídlem v Brně, Česká 12. Zakladatel současně schválil stanovy a.s. a zvolil členy orgánů společnosti. Založení společnosti bylo osvědčeno notářským zápisem ze dne 16.6.1992. Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy a.s. byly přiloženy. od 1. 7. 1992

Výše základního jmění společnosti: Výše základního jmění společnosti činí 4,400.000,- Kčs, slovy čtyimiliónyčtyřistatisíc korun čsl. Peněžitý vklad ve výši 68.592,- Kčs, byl splacen. do 3. 3. 1993 od 1. 7. 1992

Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění je rozděleno na 88 akcií jmenovité hodnoty 50.000,- Kčs, zně jící na jméno zakládající s.r.o. PROSPEKS se sídlem v Brně. do 3. 3. 1993 od 1. 7. 1992

Den zápisu: 1.7.1992 Členové dozorčí rady: Ing. Jiří Čapek, Roztoky u Prahy, gen. Svobody 780 Ing. Pavel Neurvirt, Brno, Ladova 14 Mgr. Petr Vaněk, Praha 10, Benešovská 23 do 13. 10. 1993 od 1. 7. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 37 500 000 Kč

od 3. 5. 2003

Základní kapitál

vklad 37 980 000 Kč

do 3. 5. 2003 od 2. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 79 880 000 Kč

do 2. 11. 1998 od 19. 3. 1997

Základní kapitál

vklad 14 880 000 Kč

do 19. 3. 1997 od 26. 7. 1996

Základní kapitál

vklad 4 880 000 Kč

do 26. 7. 1996 od 3. 3. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 750 od 30. 5. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 662 do 30. 5. 2011 od 3. 5. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 88 do 30. 5. 2011 od 3. 5. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 17 do 3. 5. 2003 od 10. 10. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 11 do 3. 5. 2003 od 10. 10. 2001
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 17 do 10. 10. 2001 od 2. 11. 1998
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 11 do 10. 10. 2001 od 2. 11. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 662 do 3. 5. 2003 od 2. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 88 do 3. 5. 2003 od 2. 11. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 588 do 2. 11. 1998 od 19. 3. 1997
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 17 do 2. 11. 1998 od 19. 3. 1997
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 11 do 2. 11. 1998 od 19. 3. 1997

Statutární orgán

5 fyzických osob

Petr Koptík

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

Ot. Březiny 2011/23, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Digitis, s.r.o.

  Dukelská 456/21, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Ing. Jan Kotouček

člen přestavenstva

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

Prokopova 261, Tábor, 390 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Digitis, s.r.o.

  Dukelská 456/21, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Michal Vokáč

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

Průběžná 574/26, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Digitis, s.r.o.

  Dukelská 456/21, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Ing. Jan Kuklík

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

Antonínská 556/9, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Digitis, s.r.o.

  Dukelská 456/21, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Ing. Pavel Šrubař

člen přestavenstva

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

Tyršova 831, Soběslav, 392 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Digitis, s.r.o.

  Dukelská 456/21, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Historické vztahy

Ing. Jan Kotouček

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2017 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

Opařany 29, 391 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Digitis, s.r.o.

  Dukelská 456/21, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Ing. Jan Kotouček

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2017 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

Opařany 29, 391 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Digitis, s.r.o.

  Dukelská 456/21, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Michal Vokáč

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

Průběžná 574/26, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Koptík

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2016

Ot. Březiny 2011/23, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Michal Vokáč

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

Průběžná 574/26, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Kuklík

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

Antonínská 556/9, Brno, 602 00, Česká republika

Petr Koptík

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2016

Ot. Březiny 2011/23, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Pavel Šrubař

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

Tyršova 831, Soběslav, 392 01, Česká republika

Ing. Pavel Šrubař

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

Tyršova 831, Soběslav, 392 01, Česká republika

Ing. Jan Kuklík

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

Antonínská 556/9, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jan Kotouček

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 5. 11. 2017

vznik členství: 1. 7. 2012

Prokopova 261, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Jan Kotouček

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 5. 11. 2017

vznik členství: 1. 7. 2012

Prokopova 261, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Pavel Šrubař

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

Tyršova 831, Soběslav III, 392 01, Česká republika

Petr Koptík

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

vznik funkce: 1. 7. 2012

Ot. Březiny 2011/23, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Petr Koptík

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

vznik funkce: 1. 7. 2012

Ot. Březiny 2011/23, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Pavel Šrubař

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

Tyršova 831, Soběslav III, 392 01, Česká republika

Ing. Jan Kotouček

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

Prokopova 261, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Jan Kuklík

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

Antonínská 9, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jan Kuklík

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

Antonínská 9, Brno, 602 00, Česká republika

Michal Vokáč

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

Průběžná 574/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Michal Vokáč

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

Průběžná 574/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Kuklík

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 18. 3. 2008

zánik členství: 1. 7. 2012

Antonínská 9, Brno, 602 00, Česká republika

Petr Koptík

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 24. 7. 2003

zánik členství: 1. 7. 2012

vznik funkce: 18. 3. 2008

zánik funkce: 1. 7. 2012

Ot. Březiny 2011/23, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Pavel Šrubař

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 24. 7. 2003

zánik členství: 1. 7. 2012

Tyršova 831, Soběslav III, 392 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Vokáč

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 24. 7. 2003

zánik členství: 1. 7. 2012

Průběžná 26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Petr Koptík

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2006 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 24. 7. 2003

Ot. Březiny 2011/23, České Budějovice, Česká republika

Ing. Zdeněk Vokáč

předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 24. 7. 2003

vznik funkce: 24. 7. 2003

Průběžná 26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Josef Brzobohatý

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 24. 7. 2003

zánik členství: 18. 3. 2008

Prace č. 91, okres Brno - venkov

Ing. Jan Kotouček

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 24. 7. 2003

zánik členství: 1. 7. 2012

Prokopova 261, Tábor, Česká republika

Ing. Pavel Šrubař

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 24. 7. 2003

Nová ulice 395/II, Soběslav, 392 01, Česká republika

Petr Koptík

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2006

vznik členství: 24. 7. 2003

Pražská 50, České Budějovice, Česká republika

Ing. Pavel Šrubař

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2002 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

vznik členství: 11. 4. 2001

Tyršova 831, Soběslav III, 392 01, Česká republika

Ing. Jan Kotouček

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2001 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

vznik členství: 11. 4. 2001

Prokopova 261, Tábor, Česká republika

Ing. Pavel Šrubař

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 10. 2002

vznik členství: 11. 4. 2001

Nová ulice 395/II, Soběslav, 392 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Vokáč

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

Průběžná 26, Praha 10, Česká republika

Petr Koptík

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1999 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

Pražská 50, České Budějovice, Česká republika

Ing. Josef Brzobohatý

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 15. 1. 2003

Prace č. 91, okres Brno-venkov, Česká republika

RNDr. Petr Kala

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2001

Dvořákova 742, Příbor, Česká republika

Shaun Ó Boyle

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2001

nar. 16.12.1946 do 10. 10. 2001 od 2. 11. 1998

Fairview, How Bridge, Tirley, Gloucestershire GL 194HJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Zdeněk Vokáč

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 10. 1999

Průběžná 26, Praha 10, Česká republika

ing. Jaroslav Vladík CSc.

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2001

E.Hyblerové 13/525, Praha 5, Česká republika

Ing. Miloslav Ryšavý

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Ke Kotlářce 1146, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Neuwirth

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Ladova 14, Brno, Česká republika

Ing. Josef Brzobohatý

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Prace č. 91, okres Brno-venkov, Česká republika

Ing. Pavel Prior

předseda představenstva

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Nevanova 1070, Praha 6, Česká republika

Ing. Zdeněk Vokáč

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Průběžná 26, Praha 10, Česká republika

ing. Arnošt Zasadil

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 1997 - Poslední vztah: 23. 3. 1998

Netolická 1, České Budějovice, Česká republika

ing. Jaroslav Vladík CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 1997 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

E.Hyblerové 13/525, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Juráš

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 1996 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

tř. Tomáše Bati 1285/208, Zlín, Česká republika

ing. Jaroslav Vladík CSc.

člen

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 14. 8. 1997

E.Hyblerové 13/525, Praha 5, Česká republika

ing. Arnošt Zasadil

člen

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 14. 8. 1997

Netolická 1, České Budějovice, Česká republika

ing. Jiří Hronek

místopředseda

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 26. 7. 1996

Lidická 8, České Budějovice, Česká republika

Ing. Jaroslav Vladík CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1993

Emilie Hyblerové 13/525, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Václav Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1992 - Poslední vztah: 23. 3. 1998

Fr. Ondříčka 14, České Budějovice, 370 11, Česká republika

ing. Zdeněk Vokáč

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1992 - Poslední vztah: 23. 3. 1998

Průběžná 26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Radomír Lomský

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1993

Strádova 29, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Jiří Hronek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1993

Lidická 8, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti, vyjma písemných právních úkonů, kterýkoliv člen představenstva.Písemné právní úkony činí jménem společnosti nejméně dva členové představenstva, přičemž jednají společně. Členové představenstva se podepisují za společnost tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

od 2. 11. 1998

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva, v době nepřítomnosti předsedy dva místopředsedové představenstva.

do 2. 11. 1998 od 14. 8. 1997

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě některý z místopředsedů v době nepřítomnosti předsedy a jeden další člen představenstva.

do 14. 8. 1997 od 1. 7. 1992

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Kateřina Špolcová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

Jeremiášova 1699/24, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Petr Pischek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

Dobrovodská 100/36, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Vokáč

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2018 - Poslední vztah: 8. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 3. 10. 2017

Průběžná 574/26, Praha, 100 00, Česká republika

Kateřina Špolcová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2016

Jeremiášova 1699/24, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Vokáč

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 3. 10. 2017

Průběžná 574/26, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Vokáč

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 10. 10. 2017

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 3. 10. 2017

Průběžná 574/26, Praha, 100 00, Česká republika

Kateřina Špolcová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2016

Jeremiášova 1699/24, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Petr Pischek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

Dobrovodská 100/36, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Petr Pischek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2016

Dobrovodská 100/36, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Kateřina Špolcová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

vznik funkce: 1. 7. 2012

Jeremiášova 1699/24, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Kateřina Špolcová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

vznik funkce: 1. 7. 2012

Jeremiášova 1699/24, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Kateřina Špolcová

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2013

vznik členství: 1. 7. 2012

vznik funkce: 1. 7. 2012

Dr.Stejskala 15, České Budějovice, 370 00, Česká republika

Petr Pischek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

Dobrovodská 36, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Petr Pischek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

Dobrovodská 36, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Zdeněk Vokáč

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

Průběžná 574/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Vokáč

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

Průběžná 574/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Michal Vokáč

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 1. 7. 2012

Průběžná 574/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Josef Brzobohatý

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 28. 12. 2010

vznik členství: 18. 3. 2008

zánik členství: 16. 12. 2010

K Mohyle míru 91, Prace, 664 58, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  En gros, a.s.

  Raisova 2158/41, Plzeň Jižní Předměstí, 301 00

Petr Pischek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 24. 7. 2003

zánik členství: 1. 7. 2012

Dobrovodská 36, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Kateřina Špolcová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 24. 7. 2003

zánik členství: 1. 7. 2012

vznik funkce: 24. 7. 2003

zánik funkce: 1. 7. 2012

Dr.Stejskala 15, České Budějovice, 370 00, Česká republika

Ing. Michal Kouba

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2002 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

zánik členství: 18. 3. 2008

Sokolovská 2374, Tábor, Česká republika

Samuel Colin Black

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2001 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

vznik členství: 27. 6. 2001

Stoughton Cross House, Stoughton Cross, Wedmore, Somerset, BS28 4QP,, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

RNDr. Petr Kala

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2001 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

vznik členství: 11. 4. 2001

vznik funkce: 28. 4. 2001

Dvořákova 291, Příbor, Česká republika

Mark Winter

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 1999 - Poslední vztah: 30. 11. 2001

Cheltenham, 5 Collum End Rise, Velká Británie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Zdeněk Kanta

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 10. 1999

Na Petřinách 211, Praha 6, Česká republika

Ing. Václav Svoboda

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2001

Fr. Ondříčka 14, České Budějovice, Česká republika

Ing. Václav Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Fr. Ondříčka 14, České Budějovice, Česká republika

Ing. Miroslav Ptáček CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Urxova 6, Brno, Česká republika

ing. Jiří Čapek

místopředseda

První vztah: 19. 3. 1997 - Poslední vztah: 23. 3. 1998

gen. Svobody 780, Roztoky u Prahy, Česká republika

ing. Pavel Neuvirt

předseda

První vztah: 19. 3. 1997 - Poslední vztah: 23. 3. 1998

Ladova 14, Brno, Česká republika

František Hrubý

První vztah: 19. 3. 1997 - Poslední vztah: 10. 10. 2002

Modrá 1980, Praha 5, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Josef Brzobohatý

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 24. 7. 2003

zánik členství: 18. 3. 2008

Prace č. 91, okres Brno - venkov

Shaun Ó Boyle

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 10. 10. 2001

nar. 16.12.1946

Fairview, How Bridge, Tirley, Gloucestershire GL 194HJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Další vztahy firmy Minerva Česká republika, a.s.

Digitis, s.r.o.

První vztah: 7. 12. 2016

Dukelská 456/21, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jan Kotouček

  jednatel

  Opařany 29, 391 61, Česká republika

 • Petr Koptík

  jednatel

  Ot. Březiny 2011/23, České Budějovice, 370 07, Česká republika

 • Ing. Pavel Šrubař

  jednatel

  Tyršova 831, Soběslav, 392 01, Česká republika

 • Ing. Jan Kuklík

  jednatel

  Antonínská 556/9, Brno, 602 00, Česká republika

 • Michal Vokáč

  jednatel

  Průběžná 574/26, Praha, 100 00, Česká republika

Digitis, s.r.o.

První vztah: 3. 5. 2006 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

Dukelská 456/21, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Akcionáři

Digitis, s.r.o., IČ: 26041545

Dukelská 456/21, Česká republika, České Budějovice, 370 01

od 7. 12. 2016

Digitis, s.r.o., IČ: 26041545

Dukelská, Česká republika, České Budějovice

do 7. 12. 2016 od 3. 5. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 7. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování elektrických zařízení
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 7. 1992
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 7. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).