Hlavní navigace

MND Gas Storage a.s.

Firma MND Gas Storage a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4925, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 1 749 480 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27732894

Sídlo:

Úprkova 807/6, Hodonín, 695 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 5. 2007

DIČ:

CZ27732894

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
06 Těžba ropy a zemního plynu
09 Podpůrné činnosti při těžbě
099 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
18140 Vázání a související činnosti
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
6920 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
70100 Činnosti vedení podniků
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71121 Geologický průzkum
7120 Technické zkoušky a analýzy
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4925, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Gas Storage a.s. od 30. 5. 2007

Obchodní firma

MND Gas Storage a.s. od 6. 10. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 30. 5. 2007

adresa

Úprkova 807/6
Hodonín 69501 od 15. 2. 2016

Předmět podnikání

testování, měření, analýzy a kontroly služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy maloobchod použitým zbožím pronájem a půjčování věcí movitých kopírovací práce zpracování dat, služby databank, správa sítí velkoobchod činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců poskytování technických služeb poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin projektování elektrických zařízení ubytovací služby inženýrská činnost v investiční výstavbě zprostředkování obchodu a služeb od 16. 12. 2021

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 16. 12. 2021

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 3. 5. 2013

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 3. 5. 2013

projektová činnost ve výstavbě od 10. 6. 2009

obchod s plynem do 10. 2. 2012 od 10. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 16. 12. 2021 od 10. 6. 2009

uskladňování plynu od 6. 10. 2008

projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložiskové geologie při hornické činnosti v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., § 2 písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů od 14. 5. 2008

hornická činnost v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., § 2 písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., § 3 písm. f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3. od 14. 5. 2008

Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

testování, měření, analýzy a kontroly do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

poskytování technických služeb do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

maloobchod použitým zbožím do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

ubytovací služby do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

kopírovací práce do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

projektování elektrických zařízení do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

velkoobchod do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 10. 6. 2009 od 30. 5. 2007

Předmět činnosti

získávání a držení majetkových účastí v energetice, plynárenství, těžbě surovin a dalších oblastech podnikání od 6. 10. 2008

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 6. 10. 2008

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář Společnosti dne 23.11.2020 rozhodl při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto: (Rozsah a způsob snížení základního kapitálu) [1] Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 251.320.000 Kč, tj. z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.800.000 Kč na novou výši základního kapitálu 1.749.480.000 Kč. [2] Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, a to následovně: i. Jmenovitá hodnota 1 ks kmenové akcie (v listinné podobě) na jméno, číselné označení akcie: série A1, číslo 000001, se sníží z 1.640.000 Kč na 1.434.000 Kč; ii. Jmenovitá hodnota 2.438.000 ks kmenových akcií (v listinné podobě) na jméno, číselné označení akcií: série A2, čísla 000001 až 2.438.000 (nahrazených hromadnou listinou série H2, číslo 000001), se sníží z 820 Kč na 717 Kč. [3] Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. (Důvod a účel snížení základního kapitálu) [4] Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.800.000 Kč je neúměrně vysoký ve vztahu k ostatním složkám zdrojů financování Společnosti, a to s ohledem na potřeby financování provozu a investic Společnosti. [5] Základní kapitál Společnosti se snižuje z důvodu optimalizace kapitálové struktury Společnosti a vyplacení přebytku provozního kapitálu Společnosti. (Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu) [6] Snížení základního kapitálu bude zaúčtováno podle účetních předpisů a standardů účetního výkaznictví. Částka, o níž se základní kapitál Společnosti v souladu s odst. [1] tohoto rozhodnutí snižuje, bude převedena na účet ostatní kapitálové fondy. (Lhůta pro předložení akcií společnosti) [7] Představenstvo Společnosti vyzve Jediného akcionáře k předložení všech akcií za účelem provedení snížení základního kapitálu Společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií, a to bez zbytečného odkladu ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společno sti do obchodního rejstříku. [8] Představenstvo Společnosti vyzve Jediného akcionáře k předložení všech akcií uveřejněním výzvy na internetových stránkách Společnosti, výzvu současně zašle Jedinému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Společností nebo v elektroni cké formě na e-mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Společností. [9] Lhůta pro předložení akcií dle odst. [8] tohoto rozhodnutí bude činit 30 dnů ode dne zveřejnění výzvy představenstva k předložení všech akcií Jedinému akcionáři na internetových stránkách Společnosti. [10] V případě, že Jediný akcionář ve lhůtě dle odst. [9] tohoto rozhodnutí akcie nepředloží, nebude vykonávat až do okamžiku řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva. [11] V případě nepředložení akcií ve lhůtě dle odst. [9] tohoto rozhodnutí představenstvo zahájí postup dle § 537 a násl. ZOK. od 30. 11. 2020

Na základě smlouvy o zákazu zcizení a zřízení zástavního práva k akciím společnosti MND Gas Storage a.s. (dále jen "Akcie") ze dne 29. dubna 2015 uzavřené mezi MND a.s., se sídlem na adrese Hodonín, Úprkova 807/6 PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 284 83 00 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6209, jako povinným a Komerční bankou, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako agentem pro zajištění (dále jen "Smlouva") je zřízen zákaz zcizení nebo zatížení Akcií ve smyslu § 1761 Občanského zákoníku, a to zákaz zřízení zatížení včetně zástavního nebo předkupního práva ( bez předchozího písemného souhlasu Komerční banky a.s.) a zákaz prodat, převést nebo jinak zcizit Akcie, Práva spojená s Akciemi (jak jsou definovány ve Smlouvě) nebo jakákoliv jiná práva související s Akciemi. Toto omezení se zřizuje na dobu do (i) dne, kdy budou všechny dluhy MND a.s. ze Smlouvy o úvěru (jak je definována ve Smlouvě) nepodmíněně a neodvolatelně splaceny a zcela uspokojeny, nebo (ii) dne, kdy se Agent pro zajištění jednostranně vzdá omezení sjednaného podle Smlouvy, nebo do (iii) dne, kd y omezení sjednané podle Smlouvy jinak zanikne se souhlasem Agenta pro zajištění, podle toho, který den nastane dříve, nejdéle však do 29. dubna 2025. do 19. 12. 2017 od 21. 5. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 13. 2. 2017 od 21. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 13. 2. 2017 od 21. 7. 2014

1.Základní kapitál společnosti MND Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 27732894, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4925 (dále jen "MND Gas Storage a.s."), se snižuje z dosavadní výše 2 440 000 000 Kč (dvě miliardy čtyři sta čtyřicet milionů korun českých) o částku ve výši 439 200 000 Kč (čtyři sta třicet devět milionů dvě stě tisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 2 000 800 000 Kč (dvě miliardy osm set tisíc korun čes kých), a to snížením jmenovité hodnoty akcií. 2. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to: a) v případě 1 ks kmenovité akcie na majitele v listinné podobě, série A1, číslo 000001, datum emise 02.11.2007 (druhého listopadu roku dvatisíce sedm), snížením jmenovité hodnoty této akcie z částky ve výši 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých) na jme novitou hodnotu této akcie ve výši 1 640 000 Kč (jeden milion šest set čtyřicet korun českých); a b) v případě celkem 2 438 000 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, série A2, čísla 000001 až 2438000, nahrazených hromadnou listinnou série H2, číslo 000001, datum emise hromadné listiny 26.7.2011 (dvacátého šestého července roku dvatisíce jedenáct), snížením jmenovité hodnoty každé z těchto akcií z částky ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši 820 Kč (osm set dvacet korun českých). 3. Společnost MND Gas Storage a.s. nemá k datu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu ve svém majetku vlastní akcie nebo vlastní zatímní listiny. 4. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti MND Gas Storage a.s. je skutečnost, že výše základního kapitálu společnosti MND Gas Storage a.s. je nepřiměřeně vysoká. Částka, jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude vyplacena akcionářům podle po měru jmenovitých hodnot jejich akcií. 5. Akcionáři jsou povinni předložit představenstvu společnosti MND Gas Storage a.s. akcie za účelem jejich výměny nebo vyznačení jejich nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne zveřejnění výzvy. Představenstvo vyzve akcionáře způsob em určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby akcie předložili za účelem jejich výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat p ráva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. Výzva akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny nebo vyznačení nižší jmenovité hodnoty bude učiněna bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci usnesení soud u, kterým bude povolen zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 23. 7. 2012 od 3. 2. 2012

V důsledku rozdělení společnosti MND Gas Storage a.s. odštěpením sloučením s nástupnickou společností MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 284 83 006, přešla část jmění rozdělované společnosti MND Gas Storage a.s. n a společnost MND a.s. jako nástupnickou společnost. Rozhodným dnem rozdělení odštěpením sloučením je 01.01.2011. od 1. 7. 2011

Na základě Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 29.07.2010 převedla společnost MND Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ: 695 01, IČ: 27732894, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4925, s účinn ostí ke dni 29.07.2010, část svého podniku nazvanou "Provoz PZP Dolní Bojanovice" na společnost SPP Bohemia a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ: 100 00, IČ: 25336169, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5638. od 26. 8. 2010

Na základě Smlouvy o vkladu části podniku ze dne 1.9.2008 vložila společnost Moravské naftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ: 695 01, IČ: 262 88 583, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3760, s  účinností ke dni 1.9.2008 část svého podniku nazvanou "Skladovací část" do společnosti Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ: 695 01, IČ: 277 32 894, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4925. od 10. 9. 2008

Společnost Moravské naftové doly, a.s., jako jediný akcionář společnosti Gas Storage a.s. (dále též jen "Společnost"), s odkazem na usnesení valné hromady společnosti Moravské naftové doly, a.s., konané dne 25. ledna 2008, je si vědoma povinnosti ke zvýše ní základního kapitálu Společnosti v souladu s usneseními valné hromady ze dne 25. ledna 2008 a současně vidí potřebu, aby byla posouzena níže uvedená soudní rozhodnutí ze strany Krajského soudu v Brně. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně o přípu stnosti zvýšení základního kapitálu společnost Gas Storage a.s. bude zvolen další postup. Jde o tyto soudní rozhodnutí: Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 5 Cmo 379/2007-107 ze dne 31. ledna 2008 (předběžné opatření, které se týká valné hromady ze dne 20. července 2007, přičemž tato valná hromada se netýká tohoto zvýšení základního kapitálu). Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 5 Cmo 21/2008 - 75 ze dne 29. ledna 2008 (předběžné opatření, které se týká valné hromady ze dne 25. ledna 2008, které zaniklo, jak vyplývá z níže uvedených soudních rozhodnutí). Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 18 Cm 115/2008-108 ze dne 4. dubna 2008. Sdělení Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 27/2007-102 ze dne 1. dubna 2008. Základní kapitál společnosti Gas Storage a.s. se zvyšuje o částku ve výši 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž celý emisní kurs bude splacen ne peněžitým vkladem. Dojde ke zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 12 948 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet osm miliónů sto osmdesát pět tisíc koru n českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich, které mohou bý t vydány ve formě hromadné listiny. Jediný akcionář Společnosti, tj. společnost Moravské naftové doly, a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 26288583, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3760, upisuje 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů nových akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých). 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů nových akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 12 946 185 000,- Kč bude jediným akcionářem upsáno způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tj . na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Místem úpisu akcií Společnosti pro jediného akcionáře, tedy místem uzavření Smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti, Hodonín, Úprkova 807/6, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do deseti dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jed iného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno pravomocně do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem je stanovena v délce 90 dnů. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem počíná běžet dnem doručení Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií a návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Společnost doručí návrh Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři s Oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Na každou jednu dosavadní akcii na majitele o jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) lze upsat 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hod notě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich. Upisovat lze pouze celé akcie. Jediný akcionář má právo upsat 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů kmenových akcií na majitele o celkové jmenovité hodnotě 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesá t pět tisíc korun českých), jež budou mít listinnou podobu. Emisní kurs upsaných akcií ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé z nich, tedy emisní kurs všech upsaných akcií o celkové hodnotě 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard d evět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých) bude roven celkové jmenovité hodnotě upsaných akcií, tj. 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých). Celkový počet akcií Společnosti, které je oprávněn jediný akcionář upsat, je 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), každé z nich. Celý emisní kurs akcií, upsaných jediným akcionářem, v celkové výši 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých) bude splacen nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je část p odniku jediného akcionáře, představovaná provozy Podzemního zásobníku plynu Uhřice (útvar č. 5270) a Podzemního zásobníku plynu Dolní Bojanovice (útvary č. 5280, 5281, 5282, 5283) a souvisejícími provozy (útvary č. 2255, 2266, 2277, 2288, 2299, 5291), urč enými k zajištění skladování a distribuce zemního plynu, provozování stávajících a výstavbě nových podzemních zásobníků plynu. Část podniku jediného akcionáře, jež je předmětem nepeněžitého vkladu, tvoří v rámci organizačního schématu jediného akcionáře s amostatnou organizační složku a vede oddělené účetnictví prostřednictvím samostatných analytických účtů a střediskové evidence výnosů, nákladů, majetku, závazků a ostatních aktiv a pasiv. Zpráva představenstva podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku je přílohou číslo 3 notářského zápisu. Nepeněžitý vklad jediného akcionáře byl oceněn znalcem Ing. Antonín Zatloukal, IČ: 44107480, Zlín-Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 736 02, Ing. Luboš Kluz, IČ: 47342731, Uherský Brod, Maršovská 2360, PSČ 688 01, Ing. Jaroslav Dohnal, IČ: 47342552, Březolup y 415, PSČ 687 13, znalci sdruženými ve sdružení fa AZET KONZULT, Ing. Antonín Zatloukal, Ing. Luboš Kluz, Ing. Jaroslav Dohnal, se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín-Louky, IČ: 44107480, na částku ve výši 12 946 185 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard devět set čtyřicet šest miliónů sto osmdesát pět tisíc korun českých), a to Znaleckým posudkem číslo AZET 12007010 ze dne 29.6.2007. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 12 946 185 (dvanáct miliónů devět set čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět kusů list inných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), každé z nich. Schvaluje se upisování akcií jediným akcionářem, a to výše uvedeným nepeněžitým vkladem, představovaným částí podniku a schvaluje se výše ocenění nepeněžitého vkladu, stanovená citovaným znaleckým posudkem. Zdůvodnění upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše emisního kursu je provedeno ve zprávě představenstva podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií nepeněžitým vkladem je stanovena v délce tří měsíců a počíná běžet dnem uzavření Smlouvy o upsání akcií. Místo splacení nepeněžitého vkladu bude na adrese sídla Společnosti, Hodonín, Úprkova 807/6. do 10. 9. 2008 od 30. 5. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 749 480 000 Kč

od 6. 5. 2021

Základní kapitál

vklad 2 000 800 000 Kč

do 6. 5. 2021 od 23. 7. 2012

Základní kapitál

vklad 2 440 000 000 Kč

do 23. 7. 2012 od 1. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 12 948 185 000 Kč

do 1. 7. 2011 od 10. 9. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 10. 9. 2008 od 30. 5. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 434 000 Kč, počet: 1 od 6. 5. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 717 Kč, počet: 2 438 000 od 6. 5. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 640 000 Kč, počet: 1 do 6. 5. 2021 od 24. 9. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 820 Kč, počet: 2 438 000 do 6. 5. 2021 od 24. 9. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 640 000 Kč, počet: 1 do 24. 9. 2012 od 23. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 820 Kč, počet: 2 438 000 do 24. 9. 2012 od 23. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 438 000 do 23. 7. 2012 od 1. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 946 185 do 1. 7. 2011 od 10. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 1 do 23. 7. 2012 od 30. 5. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Karel Luner

Předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Tvarožná Lhota 578, 696 62, Česká republika

Ing. Milan Dočkal

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Zahradní 714, Moravský Písek, 696 85, Česká republika

Mgr. Slavomír Halla Ph.D.

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Botanická 47/47, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Slavomír Halla Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2017 - Poslední vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2021

Botanická 47/47, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Karel Luner

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2016 - Poslední vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2021

Tvarožná Lhota 578, 696 62, Česká republika

Mgr. Slavomír Halla Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2016 - Poslední vztah: 21. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Botanická 47/47, Brno, 602 00, Česká republika

Mgr. Slavomír Halla Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2016 - Poslední vztah: 21. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Botanická 47/47, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Milan Dočkal

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2016 - Poslední vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2021

Zahradní 714, Moravský Písek, 696 85, Česká republika

Ing. Milan Dočkal

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 2. 2016

vznik členství: 29. 5. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

Zahradní 714, Moravský Písek, 696 85, Česká republika

Ing. Karel Luner

předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2013 - Poslední vztah: 15. 2. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 2. 1. 2012

Tvarožná Lhota 578, 696 62, Česká republika

Ing. Petr Brož

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 29. 5. 2014

Boženy Němcové 677/9, Ostrava, 725 25, Česká republika

Ing. Karel Luner

předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2012 - Poslední vztah: 16. 12. 2013

vznik členství: 1. 1. 2012

vznik funkce: 2. 1. 2012

Tvarožná Lhota 578, 696 62, Česká republika

Ing. Petr Brož

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2012 - Poslední vztah: 16. 12. 2013

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 29. 5. 2014

Boženy Němcové 677/9, Ostrava, 725 25, Česká republika

Mgr. Slavomír Halla

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2012 - Poslední vztah: 15. 2. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 2. 1. 2012

Trenčianska 2/48, Žilina, 010 08, Slovenská republika

Karel Komárek

předseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2010 - Poslední vztah: 19. 1. 2012

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 1. 1. 2012

vznik funkce: 20. 8. 2010

zánik funkce: 1. 1. 2012

Vinohradská 1511/230, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zbyněk Parma

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2010 - Poslední vztah: 19. 1. 2012

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 1. 1. 2012

Jana Černého 192, Moravská Nová Ves, 691 55, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavel Minařík

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2010 - Poslední vztah: 26. 8. 2010

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 20. 8. 2010

J.Suka 2780/2a, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Miroslav Jestřabík

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2010 - Poslední vztah: 19. 1. 2012

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2012

vznik funkce: 8. 6. 2010

zánik funkce: 1. 1. 2012

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

Mgr. Pavel Kotásek

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2010 - Poslední vztah: 26. 8. 2010

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 20. 8. 2010

vznik funkce: 8. 6. 2010

zánik funkce: 20. 8. 2010

Havlíčkova 932/22, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Jestřabík

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 6. 2010

vznik členství: 13. 5. 2010

zánik členství: 4. 6. 2010

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

Mgr. Pavel Kotásek

předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 6. 2010

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 17. 5. 2010

zánik funkce: 4. 6. 2010

Havlíčkova 932/22, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Pavel Kotásek

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2010 - Poslední vztah: 21. 5. 2010

vznik členství: 30. 5. 2007

Havlíčkova 932/22, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. František Komárek

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2010 - Poslední vztah: 21. 5. 2010

vznik členství: 11. 9. 2008

zánik členství: 14. 5. 2010

vznik funkce: 25. 3. 2010

zánik funkce: 14. 5. 2010

Pančava 3785/47, Hodonín, 695 01, Česká republika

Mgr. Pavel Kotásek

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2009 - Poslední vztah: 26. 3. 2010

vznik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 25. 3. 2010

Havlíčkova 932/22, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Radek Lucký

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 5. 2010

vznik členství: 11. 9. 2008

zánik členství: 13. 5. 2010

vznik funkce: 15. 9. 2008

zánik funkce: 13. 5. 2010

Zvánovická 3, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. František Komárek

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 26. 3. 2010

vznik členství: 11. 9. 2008

Pančava 3785/47, Hodonín, 695 01, Česká republika

Marcela Hrbáčková B.B.S.

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2008

vznik členství: 1. 9. 2007

zánik členství: 11. 9. 2008

Erbenova 2910/10, Hodonín, 695 01, Česká republika

Mgr. Pavel Kotásek

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 10. 6. 2009

vznik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2007

Muchova 2420/13, Hodonín, 695 01, Česká republika

Mgr. Richard Kováč

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2008

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 11. 9. 2008

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 11. 9. 2008

Novobohdalecká 1484/18, Praha 10, 101 01, Česká republika

Ing. Radim Blažej

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 9. 2007

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 31. 7. 2007

Sadová 672, Dolní Bojanovice, 696 17, Česká republika

Společnost zastupují společně alespoň dva členové představenstva.

od 21. 7. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl představenstvem písemně pověřen nebo osoba k tomu představenstvem písemn ě pověřená. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti (vypsání obchodní firmy společnosti nebo otisku razítka) připojí svůj podpis společně buď všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta venstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen, nebo osoba k tomu představenstvem písemně pověřená.

do 21. 7. 2014 od 30. 5. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

RNDr. Jana Hamršmídová

členka dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2020

vznik členství: 1. 8. 2020

Za Dvorem 142, Josefov, 696 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Ječmen

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2017

Na Vyhlídce 1305, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Jestřabík

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 9. 1. 2017

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Ječmen

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2017

Hradní 118, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Ing. Zbyněk Parma

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 11. 2020

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 1. 8. 2020

Jana Černého 192, Moravská Nová Ves, 691 55, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zbyněk Parma

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 4. 12. 2013

Jana Černého 192, Moravská Nová Ves, 691 55, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Ječmen

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 1. 12. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Hradní 118, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Ing. Zbyněk Parma

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 4. 12. 2013

Jana Černého 192, Moravská Nová Ves, 691 55, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Jestřabík

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 4. 12. 2013

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

Ing. Jiří Ječmen

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 1. 12. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Hradní 118, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Ing. Miroslav Jestřabík

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 4. 12. 2013

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

Karel Komárek

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2012 - Poslední vztah: 17. 12. 2013

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 1. 12. 2013

Vinohradská 1511/230, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Jestřabík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2012 - Poslední vztah: 17. 12. 2013

vznik členství: 1. 1. 2012

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

Ing. Zbyněk Parma

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2012 - Poslední vztah: 17. 12. 2013

vznik členství: 1. 1. 2012

Jana Černého 192, Moravská Nová Ves, 691 55, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vítězslav Straka

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 1. 2012

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 29. 4. 2011

Luční 11, Lanžhot, 691 51, Česká republika

Ing. Robert Kolář

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2010 - Poslední vztah: 19. 1. 2012

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2012

vznik funkce: 8. 6. 2010

zánik funkce: 1. 1. 2012

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

JUDr. Josef Novotný

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2010 - Poslední vztah: 19. 1. 2012

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2012

vznik funkce: 8. 6. 2010

zánik funkce: 1. 1. 2012

Jana Masaryka 22, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Radim Ciprys

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2010

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 4. 6. 2010

Čs.Armády 1038/38, Břeclav, 691 41, Česká republika

Ing. Tatiana Forišková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2010

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 4. 6. 2010

Družstevní čtvrť 3127/16, Hodonín, 695 01, Česká republika

Mgr. Pavel Minařík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2010

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 4. 6. 2010

J. Suka 2780/2A, Hodonín, 695 01, Česká republika

Další vztahy firmy MND Gas Storage a.s.

MND a.s.

První vztah: 13. 2. 2017

Úprkova 807/6, Hodonín, 695 01

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jiří Ječmen

  člen představenstva

  Na Vyhlídce 1305, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

 • Ing. Pavel Šaroch

  člen dozorčí rady

  Ke Kulišce 2303/7, Praha, 164 00, Česká republika

 • Dr. Ulrich Schöler

  člen představenstva

  Siepenstrasse 90, Essen, 451 36, Spolková republika Německo

 • Karel Komárek

  předseda představenstva

  Chalet Trois Couronnes, Chemin Sonalon d'en Haut 8a, Verbier, 1 936, Švýcarská konfederace

 • Ing. Miroslav Jestřabík

  člen představenstva

  K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

 • Ing. Robert Kolář

  předseda dozorčí rady

  Ostružná 100, 788 25, Česká republika

 • JUDr. Josef Novotný

  člen dozorčí rady

  Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

 • Helmut Langanger

  místopředseda představenstva

  Brahmsgasse, Strasshof, 2 231, Rakouská republika

MND a.s.

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

Úprkova 807/6, Hodonín, 695 01

Akcionáři

MND a.s., IČ: 28483006

Úprkova 807/6, Česká republika, Hodonín, 695 01

od 13. 2. 2017

MND a.s., IČ: 28483006

Úprkova 807/6, Česká republika, Hodonín, 695 01

do 13. 2. 2017 od 1. 7. 2011

Moravské naftové doly, a.s., IČ: 26288583

Úprkova, Česká republika, Hodonín, 695 01

do 22. 4. 2010 od 30. 5. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 5. 2007

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 2. 2017
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 4. 2013
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 9. 2012
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 11. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin
 • Kopírovací práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Velkoobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Maloobchod použitým zbožím
 • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 5. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).