Hlavní navigace

MobilKom, a.s.

Firma MobilKom, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8213, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 682 204 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

48171000

Sídlo:

Křižíkova 237/36A, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 4. 1993

DIČ:

CZ48171000

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
61201 Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8213, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MobilKom, a.s. od 1. 4. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 4. 1993

adresa

Křižíkova 237/36a
Praha 18600 od 5. 3. 2020

adresa

Křižíkova čp 237,č.or.36a
Praha 8 18600 do 5. 3. 2020 od 22. 12. 2006

adresa

Průběžná 3207/74a
Praha 10 10000 do 22. 12. 2006 od 4. 2. 2005

adresa

Londýnská 575/48
Praha 2 do 4. 2. 2005 od 1. 8. 2003

adresa

Londýnská 575/48a
Praha 2 do 1. 8. 2003 od 17. 10. 2002

adresa

Zámecká 18
Pardubice do 17. 10. 2002 od 1. 4. 1993

Předmět podnikání

projektování elektrických zařízení do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

reklamní činnost a markting do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

činnost technických poradců v oblasti telekomunikací do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) Veřejná mobilní telefoní síť b) Veřejná pevná síť elektronických komunikací c) Veřejná mobilní síť elektronických komunikací d) Veřejná pevná telefonní síť e) Veřejně dostupná telefonní služba f) Ostatní hlasové služby (služba je poskytována jako veřejně dostupná) g) Služby přenosu dat (služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) Služby přístupu k síti Internet (služba je poskytována jako veřejně dostupná) do 19. 10. 2017 od 22. 12. 2006

Poskytování telekomunikačních služeb do 6. 6. 2006 od 17. 10. 2002

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 10. 2017 od 17. 10. 2002

Zřízení a provozování radiostanic do 17. 10. 2002 od 11. 9. 1998

Zřízení a provozování radiostanic do 17. 10. 2002 od 1. 4. 1993

Ostatní skutečnosti

Dne 21.2.2008 rozhodla valná hromada navrhovatel o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatel upsáním nových akcií, o to o částku 670.000.000,-Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 52/2008, N 54/2008, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. Základní kapitál společnosti MobilKom, a.s. (dále též společnost) se zvyšuje z částky 12.204.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě čtyři tisíc korun českých) o částku 670.000.000,-Kč (slovy: šest set sedmdesát mili onů korun českých) na částku 682.204.000,-Kč (slovy šest set osmdesát dva milionů dvě stě čtyři tisíc korun českých) Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upisováním 10 (deseti) kusů nových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 67.000.000,-Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) každé akcie. Emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 67.000.000,-Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých). S akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Oba akcionáři společnosti MobilKom, a.s., společnost KHEREM LIMITED se sídlem 16, Kyriakou Matsi, EAGLE HOUSE, 10. poschodí, Agioi Omologites, P.C. 2408, Lefkosia, Kypr, reg. číslo HE 169 702 (dále jen "KHEREM LIMITED") a společnost PENTA INVESTMENTS LI MITED se sídlem Kanika Center, Block B, 6 Panayiotis Simeou Street, Office 504, CY-3105 Limassol, Kypr, reg. číslo HE 158996 (dále jen "PENTA INVESTMENTS LIMITED"), se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svých přednostních práv na uopisov ání akcií v souladu s § 203, odst 2, písm. c) obchodního zákoníku. Valná hromada rozhdla, že nové akcie budou nabídnuty k upsání dvěma předem určeným zájemcům, a to takto: i) devět (9) kusů nově vydaných akcií upíše určený zájemce - společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED a ii) jeden (1) kus nově vydaných akcií upíše určený zájemce - společnost KHEREM LIMITED Každý určný zájemce upíše akcie ve smolouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti, na adrese Praha 8, Křižíkova č.p. 237, č. or. 36 a, PSČ 186 00 (dále jen "Sídlo společnosti) Lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představensto společnosti v  Sídle společnosti určeným zájemcům, společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED a společnosti KHEREM LIMITED, do 15 (patnácti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejst říku. Určení zájemci budou povinni oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči společnosti MobilKom, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií upsaných společností PENTA INVESTMENTS LIMITED a dále se připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti KHEREM LIMITED vůči společnosti MobilKom, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií upsaných společností KHEREM LIMITED. Určený zájemce - společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs jím upsaných akcií výhradně započtením pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Jedná se o t uto pohledávku: Na základě: smlouvy o úvěru uzavřené dne 21.11.2006 mezi PENTA INVESTMENTS LIMITED jako věřitelem a společností jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. prosince 2007 měla k 31. lednu 2008 společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči společnosti pohledávku v cel kové výši 847 614 590,50 Kč (slovy: osm set čtyřicet sedm milionů šest set čtrnáct tisíc pět set devadesát korun českých a padesát haléřů) K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 603.000.000,- Kč (slovy: šest set tři milionů korun če ských) Určený zájemce - společnost KHEREM LIMITED - splatí emisní kurs jím upsaných akcií výhradně započtením pohledávky společnosti KHEREM LIMITED vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Jedná se o tuto pohledávku: Na základě: smlouvy o úvěru uzavřené dne 21.11.2006 mezi KHEREM LIMITED jako věřitelem a společností jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. prosince 2007 měla k 31. lednu 2008 společnost KHEREM LIMITED vůči společnosti pohledávku v celkové výši 94 179 398,9 5 Kč Kč (slovy: devadesát čtyři milionů sto sedmdesát devět tisíc tři sta devadesát osm korun českých a devadesát pět haléřů) K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 67.000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstve společnosti v Sídle společnosti určeným zájemcům společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED a společnosti KHEREM LIMITED do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií s příslušným určeným zájemc em. Smlouvy o započtení budou uzavřeny písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle spoečnosti. do 5. 4. 2008 od 29. 2. 2008

Dne 20.12.2006 valná hromada společnosti rozhodla, že základní kapitál společnosti MobilKom, a.s. se zvyšuje z částky 8 136 000,- Kč (slovy: osm milionů sto třicet šest tisíc korun českých) o částku 4.068.000 Kč (slovy: čtyři miliony šedesát osm tisíc kor un českých), na částku 12.204.000 Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě čtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 1 (jedné) nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie bude činit 4.068.000 Kč (slovy: čtyři miliony šedesát osm tisíc korun českých). Emisní kurz upsané akcie bude 55.490.00 0,- Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta devadesát tisíc korun českých). S akcií nebudou spojena žádná zvláštní práva. Oba akcionáři společnosti MobilKom, a.s., společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED i společnost KHEREM LIMITED, se před hlasováním o zvýšení záklandího kapitálu vzdali svých přednostních práv na upisování akcií. Valná hormada rozhodla, že nová akcie bude nabídnuta k upsání jednomu určitému zájemci - akcionáři společnosti, a to: PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 44, Griva Digeni, SALAMIS HOUSE, 3. poschodí, P.C.8020, Paphos, Kyperská republika, zapsané v rejstř íku společností vedeném kyperským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod registračním číslem HE 158996. Akcii bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určitý zájemce se společností MobilKom, a.s. v jejím sídle v Praze 10, Průběžná 3207/74a, PSČ 100 00, ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsán í akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo spolenčosti MobilKom, a.s. v sídle společnosti MobilKom, a.s. určitému zájemci (popř. jeho zástupci) do 15 (patnácti) dnů ode dne provedení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti MobilKom, a.s. svůj úmysl upsat akcii nejméně dva (2) pracovní dny předem. Podpisy osob jednajíc ích za společnost i upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Akcie bude splacena peněžitým vkladem převodem na pro tento účel zřízený zvláštní účet spolenčosti MobilKom, a.s. č. 200 628 9908, IBAN -CZ6326000000002006289908 vedený u Citibank a.s., a to tak, že emisní kurs upsaných akcií bude nejméně z 30% splacen ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií a zbytek emisního kursu bude splacen ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií. do 21. 2. 2007 od 22. 12. 2006

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 6. 11. 1996: do 12. 8. 2002 od 5. 3. 1998

Základní jmění společnosti bude zvýšeno z dosavadní hodnoty 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) o částku 7.136.000,- Kč (slovy sedmmilionůstotřicetšesttisíc korun českých) na novou hodnotu ve výši 8.136.000,- Kč (slovy osmmilionůstotřicetšesttisíc korun českých). Zvýšení bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to zvýšením jmenovité hodnoty každé akcie z dosavadní hodnoty 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) o částku 71.360,- Kč (slovy sedmdesátjednatisíctřistašedesát korun českých) na novou hodnotu ve výši 81.360,- Kč (slovy osmdesátjednatisíctřistašedesát korun českých). S výjimkou jmenovité hodnoty zůstanou akcie nezměněny a právě tak práva a povinnosti spojená se všemi akciemi zůstanou nezměněna. Zvýšení bude provedeno peněžitými vklady akcionářů, ke kterým se zavázali dohodou akcionářů dle § 205 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (poměrně podle dosavadních hodnot jejich akcií). Tato dohoda je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako příloha. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede vyznačením vyšší jmenovité hodnoty dosavadních akcií s podpisem člena představenstva oprávněného jednat jménem společnosti, a to podpisem pana Václava Košťála, bytem Zámecká 18, Pardubice. Splacení jednotlivých částek bude v plné výši provedeno v emisním kursu 1,0 nejpozději do 31. 12. 1996. Emisní kurs bude splacen na účet č. 200628039/2600 vedený u CITIBANK, a.s. Upisování částek nad navrhované zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 12. 8. 2002 od 5. 3. 1998

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na ustavující valné hromadě dne 23.3.1993 do 12. 8. 2002 od 1. 4. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 682 204 000 Kč

od 5. 4. 2008

Základní kapitál

vklad 12 204 000 Kč

do 5. 4. 2008 od 21. 2. 2007

Základní kapitál

vklad 8 136 000 Kč

do 21. 2. 2007 od 12. 8. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 8. 2002 od 1. 4. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 67 000 000 Kč, počet: 10 od 5. 4. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 068 000 Kč, počet: 1 od 21. 2. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 81 360 Kč, počet: 100 od 12. 8. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 12. 8. 2002 od 1. 4. 1993

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Luboš Jindra

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2018

vznik členství: 5. 11. 2010

vznik funkce: 31. 3. 2011

náměstí Jana Pavla II. 59/5, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Luboš Jindra

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 21. 1. 2018

vznik členství: 5. 11. 2010

vznik funkce: 31. 3. 2011

M. Gorkého 430, Úpice, 542 32, Česká republika

Radek Brňák

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2012

vznik členství: 31. 3. 2011

zánik členství: 27. 3. 2012

Elišky Krásnohorské 2, Praha 1, 110 00, Česká republika

David Bečvář

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2012

vznik členství: 31. 3. 2011

zánik členství: 27. 3. 2012

V cibulkách 41, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Luboš Jindra

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 21. 1. 2018

vznik členství: 5. 11. 2010

vznik funkce: 31. 3. 2011

M. Gorkého 430, Úpice, 542 32, Česká republika

Mgr. Luboš Jindra

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 5. 11. 2010

M. Gorkého 430, Úpice, 542 32, Česká republika

Ing. Radim Haluza

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 5. 6. 2009

zánik členství: 31. 3. 2011

Vinohradská 29, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Július Csorba

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 5. 6. 2009

zánik členství: 31. 3. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2009

zánik funkce: 31. 3. 2011

Revoluční 1006/5, Praha 1, 100 00, Česká republika

Ing. Eva Krouská

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 2. 2011

vznik členství: 10. 3. 2008

zánik členství: 22. 7. 2008

zánik funkce: 10. 6. 2010

Dvouletky 14/1820, Praha 10, Česká republika

Ing. Václav Bláha

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2008 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 15. 3. 2006

zánik členství: 15. 3. 2008

vznik funkce: 11. 3. 2008

zánik funkce: 15. 3. 2008

Hradební 853, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Václav Bláha

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2006 - Poslední vztah: 23. 7. 2008

vznik členství: 15. 3. 2006

Hradební 853, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Václav Brož

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2006 - Poslední vztah: 29. 2. 2008

vznik členství: 15. 3. 2006

zánik členství: 21. 2. 2008

Havlíčkův Brod 1270, 580 01, Česká republika

Ing. Petr Andrle

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2002 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 23. 8. 2001

zánik členství: 23. 8. 2003

Dukelských hrdinů 2159, Pardubice, Česká republika

Shmuel Kerret

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2002 - Poslední vztah: 23. 3. 2006

vznik členství: 23. 8. 2001

zánik členství: 15. 3. 2006

18 Shalom ash Street, Tel Aviv,, Izraelský stát

Nathan Gidron

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2002 - Poslední vztah: 23. 3. 2006

zánik členství: 15. 3. 2006

vznik funkce: 23. 8. 2001

14 Hanesher st. Ramat Hasharon, 47226, Izraelský stát

Václav Košťál

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 1999 - Poslední vztah: 17. 10. 2002

zánik členství: 23. 8. 2001

Tarasovice 6, Kostelec u Heřmanova Městce, Česká republika

James L. Osborn

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

zánik funkce: 23. 8. 2001

5 Widwood Road, Rolling Meadows, Illinois, Spojené státy americké

Denis Olis

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

zánik členství: 23. 8. 2001

513 Harris Court, Buffalo Grove, Illinois, Spojené státy americké

Ing. Ladislav Krčmář

Člen

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 18. 1. 1999

Hradec Králové 986, Česká republika

JUDr. Milan Košťál

Předseda

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 18. 1. 1999

Rokycanova 2581, Pardubice, Česká republika

Ing. František Ráb

Člen

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 18. 1. 1999

Jasanová 5, Blansko, Česká republika

Statutární orgán

Historické vztahy

Jakub Ševčík

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2012

vznik členství: 31. 3. 2011

zánik členství: 27. 3. 2012

vznik funkce: 31. 3. 2011

Plzeňská 178, Praha 5, 150 00, Česká republika

Milan Tybus

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2012

vznik členství: 31. 3. 2011

zánik členství: 27. 3. 2012

vznik funkce: 31. 3. 2011

zánik funkce: 27. 3. 2012

Palackého 781, Frýdlant, 464 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Tybus

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 31. 3. 2011

vznik funkce: 31. 3. 2011

Palackého 781, Frýdlant, 464 01, Česká republika

Ing. Dominika Očovanová

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 3. 1. 2011

zánik členství: 31. 3. 2011

vznik funkce: 3. 1. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2011

Rudlovská cesta 108/974, Bánská Bystrica, Česká republika

Ing. Tomáš Budník

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2012

vznik členství: 3. 1. 2011

zánik členství: 20. 12. 2011

Brabcova 1159/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Václav Brož

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 21. 2. 2008

zánik členství: 31. 3. 2011

vznik funkce: 3. 1. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2011

Havlíčkův Brod 1270, 580 01, Česká republika

Mgr. Ĺuboš Bôrik

předseda

První vztah: 31. 7. 2009 - Poslední vztah: 15. 2. 2011

vznik členství: 5. 6. 2009

zánik členství: 3. 1. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2009

zánik funkce: 3. 1. 2011

Mánesova 1924, Černošice, 252 28, Česká republika

Paranthaman Narendran

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 2. 2011

vznik členství: 5. 6. 2009

zánik členství: 3. 1. 2011

Velehradská 12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ĺuboš Bôrik

předseda

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 31. 7. 2009

vznik členství: 5. 6. 2009

vznik funkce: 8. 6. 2009

Mánesova 1924, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Václav Brož

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 2. 2008 - Poslední vztah: 15. 2. 2011

vznik členství: 21. 2. 2008

vznik funkce: 21. 2. 2008

zánik funkce: 3. 1. 2011

Havlíčkův Brod 1270, 580 01, Česká republika

Ing. Martin Frývaldský-Betinský

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2007 - Poslední vztah: 29. 2. 2008

vznik členství: 15. 3. 2006

zánik členství: 21. 2. 2008

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 21. 2. 2008

Lamačova 633/4, Praha 5, 152 00, Česká republika

Paranthaman Narendran

člen

První vztah: 30. 3. 2006 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 15. 3. 2006

zánik členství: 15. 3. 2008

Velehradská 12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ĺuboš Bôrik

předseda

První vztah: 23. 3. 2006 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 15. 3. 2006

zánik členství: 15. 3. 2008

vznik funkce: 15. 3. 2006

zánik funkce: 15. 3. 2008

Mánesova 1924, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Martin Frývaldský-Betinský

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2006 - Poslední vztah: 17. 7. 2007

vznik členství: 15. 3. 2006

Lamačova 633/4, Praha 5, 152 00, Česká republika

Paranthaman Narendan

člen

První vztah: 23. 3. 2006 - Poslední vztah: 30. 3. 2006

vznik členství: 15. 3. 2006

Velehradská 12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Martin Jíra

člen

První vztah: 4. 2. 2005 - Poslední vztah: 23. 3. 2006

zánik členství: 15. 3. 2006

vznik funkce: 23. 11. 2004

Karlštejn 106, 267 18, Česká republika

Karel F. Rybníček

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 23. 3. 2006

vznik členství: 23. 8. 2001

zánik členství: 15. 3. 2006

NC 28150 Shelby, 503 Shiloh Court, Spojené státy americké

Václav Šmíd

Člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2002 - Poslední vztah: 4. 2. 2005

vznik členství: 23. 8. 2001

zánik členství: 23. 11. 2004

Na Švihance 1550/4, Praha 2, Česká republika

Ing. Michael Trezzi CSc.

Člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1999 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

zánik členství: 23. 8. 2001

V Americe 114, Všenory, Česká republika

Václav Košťál

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 18. 1. 1999

Zámecká 18, Pardubice, Česká republika

Karel F. Rybníček

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 17. 10. 2002

zánik funkce: 23. 8. 2001

NC 28150 Shelby, 503 Shiloh Court, Spojené státy americké

George J. Grubr

Předseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 23. 3. 2006

vznik členství: 23. 8. 2001

zánik členství: 15. 3. 2006

vznik funkce: 23. 8. 2001

Thomas, WV 26292, p.o.box 240, Spojené státy americké

Jménem společnosti jedná představenstvo. Navenek za představenstvo jedná jménem společnosti vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva.

od 17. 7. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo. Navenek za představenstvo jedná jménem společnosti vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

do 17. 7. 2007 od 22. 12. 2006

Zastupování a podepisování: Za společnost jednají a podepisují členové představenstva samostatně.

do 22. 12. 2006 od 1. 4. 1993

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Karel F. Rybníček

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 23. 3. 2006

vznik členství: 23. 8. 2001

zánik členství: 15. 3. 2006

NC 28150 Shelby, 503 Shiloh Court, Spojené státy americké

Karel F. Rybníček

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 17. 10. 2002

zánik funkce: 23. 8. 2001

NC 28150 Shelby, 503 Shiloh Court, Spojené státy americké

George J. Grubr

Předseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 23. 3. 2006

vznik členství: 23. 8. 2001

zánik členství: 15. 3. 2006

vznik funkce: 23. 8. 2001

Thomas, WV 26292, p.o.box 240, Spojené státy americké

Další vztahy firmy MobilKom, a.s.

Historické vztahy

JUDr. Kateřina Martínková

Insolvenční správce

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

28. října 2592/149, Ostrava, 702 00, Česká republika

JUDr. Kateřina Martínková

Insolvenční správce

První vztah: 27. 12. 2011 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

Sokolská třída 966/22, Ostrava, 702 00, Česká republika

Petr Dörner

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 17. 10. 2002

Písnická 766, Praha 4, Česká republika

Petr Dörner

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 17. 10. 2002

Písnická 766, Praha 4, Česká republika

Akcionáři

DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED

Kyperská republika

od 18. 5. 2011

Odštěpné závody

název: MobilKom, a.s. - odštěpný závod

do 17. 10. 2002 od 11. 9. 1998

sídlo: Pražská, Česká republika, Pardubice

do 17. 10. 2002 od 11. 9. 1998

předmět podnikání: projektování elektrických zařízení

do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

předmět podnikání: pronájem a půjčování věcí movitých

do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

předmět podnikání: zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

předmět podnikání: údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

předmět podnikání: reklamní činnost a markting

do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

předmět podnikání: zprostředkování obchodu a služeb

do 19. 10. 2017 od 20. 3. 2007

předmět podnikání: Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) Veřejná mobilní telefoní síť b) Veřejná pevná síť elektronických komunikací c) Veřejná mobilní síť elektronických komunikací d) Veřejná pevná telefonní síť e) Veřejně dostupná telefonní služba f) Ostatní hlasové služby (služba je poskytována jako veřejně dostupná) g) Služby přenosu dat (služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) Služby přístupu k síti Internet (služba je poskytována jako veřejně dostupná)

do 19. 10. 2017 od 22. 12. 2006

předmět podnikání: Poskytování telekomunikačních služeb

do 6. 6. 2006 od 17. 10. 2002

předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 19. 10. 2017 od 17. 10. 2002

předmět podnikání: Zřízení a provozování radiostanic

do 17. 10. 2002 od 11. 9. 1998

předmět podnikání: Zřízení a provozování radiostanic

do 17. 10. 2002 od 1. 4. 1993

vedoucí odštěpného závodu: Petr Dörner

Písnická, Česká republika, Praha 4

do 17. 10. 2002 od 11. 9. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 8. 1995

Živnosti

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).