Hlavní navigace

MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Firma MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo, družstvo, vznikla dne 01. 7. 1980. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXCIX 86, Městský soud v Praze.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00027634

Sídlo:

U vršovického nádraží 30/30, Praha, 101 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 7. 1980

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

14130 Výroba ostatních svrchních oděvů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXCIX 86, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo od 23. 3. 1981

Obchodní firma

Moděva, krejčovské družstvo v Praze do 23. 3. 1981 od 21. 12. 1965

Obchodní firma

Moděva, lidové krejčovské družstvo v Praze do 21. 12. 1965 od 17. 2. 1954

Obchodní firma

Moděva, družstevní podnik, zapsané společenstvo s ručením obmezeným do 17. 2. 1954 od 12. 6. 1951

Právní forma

Družstvo od 12. 6. 1951

adresa

U vršovického nádraží 30/30
Praha 10100 od 4. 11. 2016

adresa

U Vršovického nádraží 30
Praha 10 do 4. 11. 2016 od 31. 1. 1997

adresa

Vladislavova 16
Praha 1 do 31. 1. 1997 od 12. 6. 1951

Předmět podnikání

krejčovství do 21. 7. 2006 od 30. 7. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného do 21. 7. 2006 od 30. 7. 1993

výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce, módních a bytových doplňků a zařízení, autopovlaků či dalších předmětů sloužících pro sportovní a kulturní vyžití, jakož i poskytování služeb souvisejících do 30. 7. 1993 od 2. 11. 1992

maloobchodní prodej vlastních i od jiných právnických či fyzických osob nakoupených výrobků, velkoobchodní prodej a s ním související služby vykonávané např. formou obstarávání záležitostí či jinými dalšími zákonem dovolenými formami do 30. 7. 1993 od 2. 11. 1992

provozování služeb v oboru krejčovském do 30. 7. 1993 od 2. 11. 1992

spolupůsobení při vytváření soudobého profilu občana cestou uspokojování jeho estetických potřeb a zájmů a to ve všech oborech s tím souvisejících ve spolupráci s právnickými i fyzickými osobami zejména prostřednictvím trhu či dalšími vhodnými formami do 30. 7. 1993 od 2. 11. 1992

výroba v oboru oděvním a textilním, zejména výroba konfekce, módních a bytových doplňků a zařízení, autopovlaků či dalších předmětů sloužících pro sportovní a kulturní vyžití, jakož i poskytování služeb souvisejících do 2. 11. 1992 od 6. 9. 1991

maloobchodní prodej vlastních i od jiných právnických či fyzických osob nakoupených výrobků, velkoobchodní prodej a s ním související služby vykonávané např. formou obstarání záležitosti či jinými dalšími zákonem dovolenými formami do 2. 11. 1992 od 6. 9. 1991

provozování služeb v oboru krejčovském, veřejného stravování a cestovního ruchu do 2. 11. 1992 od 6. 9. 1991

provozování zahraničně obchodní činnosti a poskytování zahraničně obchodních služeb a to na základě platné právní úpravy do 2. 11. 1992 od 6. 9. 1991

spolupůsobení při vytváření soudobého profilu občana cestou uspokojování jeho estetických potřeb a zájmů a to ve všech oborech s tím souvisejících ve spolupráci s právnickými i fyzickými osobami zejména prostřednictvím trhu či dalšími vhodnými formami do 2. 11. 1992 od 6. 9. 1991

střihová služba, případně prodej střihů do 6. 9. 1991 od 28. 4. 1990

stavební údržba do 6. 9. 1991 od 28. 4. 1990

služby poskytované organizacím a občanům včetně poskytování služeb v oblasti veřejného stravování a cestovního ruchu do 6. 9. 1991 od 28. 4. 1990

prodej výrobků oboru 747 občanům a organizacím do 6. 9. 1991 od 28. 4. 1990

výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce, módních a bytových doplňků, autopovlaků a poskytování souvisejících služeb do 6. 9. 1991 od 28. 4. 1990

maloobchodní prodej vlastních výrobků, výrobků nakupovaných od jiných organizací a od občanů, případně doplňkový prodej módních doplňků souvisejících s poskytovanými službami do 6. 9. 1991 od 28. 4. 1990

prodej partiového zboží z vlastní výroby a zboží, které prošlo doprodejovou zlevňovací akcí a dále zbytků materiálu a krátkých metráží za snížené ceny do 6. 9. 1991 od 28. 4. 1990

stavební údržba do 28. 4. 1990 od 15. 6. 1989

služby poskytované socialistickým organizacím do 28. 4. 1990 od 15. 6. 1989

prodej výrobků oboru 747 občanům a socialistickým organizacím do 28. 4. 1990 od 15. 6. 1989

poskytování služeb v oboru krejčovství, klobouků a čepic, autopovlaků a chladičových přikrývek, modelových květin, výrobků z pěří a dalších módních doplňků do 28. 4. 1990 od 6. 12. 1988

maloobchodní prodej vlastních výrobků, prodej výrobků nakupovaných od výrobních družstev nebo od jiných organizací a od občanů, případně doplňkový prodej módních doplňků souvisejících s poskytovanými službami do 28. 4. 1990 od 6. 12. 1988

prodej partiového zboží z vlastní výroby a zboží, které prošlo doprodejovou zlevňovací akcí a dále zbytků materiálu a krátkých metráží za snížené ceny do 28. 4. 1990 od 6. 12. 1988

střihová služba, případně prodej střihů do 28. 4. 1990 od 6. 12. 1988

výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce, klobouků a čepic, módních doplňků, dále výroba autopovlaků, chladičových přikrývek, výroba umělých květin do 28. 4. 1990 od 6. 12. 1988

prodej partiového zboží z vlastní výroby a zboží, které prošlo doprodejovou zlevňovací akcí a dále zbytků materiálu a krátkých metráží za snížené ceny do 6. 12. 1988 od 23. 10. 1987

maloobchodní prodej vlastních výrobků, prodej výrobků nakupovaných především od výrobních družstev nebo od jiných organizací, případně doplňkový prodej módních doplňků související s poskytovanými službami do 6. 12. 1988 od 17. 10. 1986

maloobchodní prodej vlastních výrobků souvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodní činnost v oboru textilním a oděvním, především z produkce výrobních družstev do 17. 10. 1986 od 5. 2. 1980

výroba v odvětví oděvním a textilním, zejména výroba konfekce, prádla, klobouků a čepic, kravat a módních doplňků, dále výroba autopovlaků, chladičových přikrývek, ochranných obalů a sportovních potřeb a technických výrobků z textilu do 6. 12. 1988 od 5. 2. 1980

poskytování služeb v oboru krejčovství - šití a oprav prádla, klobouků a čepic, kravat, autopovlaků a chladičových přikrývek, modelových květin, výrobků z peří a dalších módních doplňků do 6. 12. 1988 od 5. 2. 1980

výroba v oboru oděvním, zejména v oboru zakázkového křejčovství do 5. 2. 1980 od 1. 12. 1975

opravářské a údržbářské práce v oboru oděvním do 5. 2. 1980 od 1. 12. 1975

maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodní činnost v oboru oděvním do 5. 2. 1980 od 1. 12. 1975

výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví oděvním, zejména v těchto základních oborech- zakázkové krejčovství do 1. 12. 1975 od 25. 9. 1970

poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru (oborech) do 1. 12. 1975 od 25. 9. 1970

obchodní činnost související s výrobou, opravářskými a údržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb do 1. 12. 1975 od 25. 9. 1970

. do 25. 9. 1970 od 12. 6. 1951

Ostatní skutečnosti

Nedělitelný fond: 1 178 000,- Kč od 30. 7. 1993

Usnesením II.valné hromady a čl.schůze družstva konané dne 8.9.1992 byly přijaty nové stanovy družstva. od 2. 11. 1992

Ostatní změny ve stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. od 2. 11. 1992

Představenstvo se skládá z 5 členů. do 30. 7. 1993 od 2. 11. 1992

Ručení: Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku členského podílu. do 30. 7. 1993 od 2. 11. 1992

Usnesením výroční členské schůze konané dne 27.3.1991 byly přijaty nové stanovy družstva. od 6. 9. 1991

Představenstvo družstva se skládá ze 7 až 9 členů. do 2. 11. 1992 od 6. 9. 1991

Usnesením výroční členské schůze konané dne 22.3.1990 byla schválena změna čl.2 stanov družstva, změna čl.5 odst.1, čl.21 odst.2 stanov družstva se týká vnitřních poměrů družstva. od 28. 4. 1990

Usnesením výroční členské schůze družstva konané dne 17.3.1989 byla 12.6.1989 schválena změna čl.2 stanov družstva. od 15. 6. 1989

Usnesením členské schůze družstva konané dne 10.11.1988 byly schváleny nové stanovy družstva, a to s účinností od 1.1.1989. od 6. 12. 1988

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 6. 12. 1988

Usnesením člůenské schůze konané dne 22.9.1987 byl přijat dopplněk čl.2 odst.1 stanov družstva, schválený Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 14.10.1987. od 23. 10. 1987

Usnesením členské schůze konané dne 15.9.1986 byla přijata změna čl.2 odst.1 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 15.10.1986. od 17. 10. 1986

Usnesením výroční členské schůze ze dne 31.3.1981 byla přijata změna čl.4 odst.1 a 2, čl.45 odst.1 písm.g), čl.49 písm.a), čl.66 odst.2 a 3, čl.67 odst.1 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze 9.4.1981. od 5. 5. 1981

Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 5. 5. 1981

Usnesením výroční členské schůze ze dne 9.4.1980 byla přijata změna stanov čl.1 odst.1 schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 13.3.1981. od 23. 3. 1981

Usnesením výrobní členské schůze ze dne 4.1.1980 byla přijata změna stanov čl.2 odst.1 schválená Českým svazem výrobních družstev dne 22.1.1980. od 5. 2. 1980

Usnesením členské schůze konané dne 27.9.1979 a se souhlasem Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 21.12.1979 čj.E 0442/22-131/79 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.1.1980 toto družstvo jako přejímající s družstvem Drutex, výrobní družstvo v Praze se sídlem Praha 1, Vodičkova 36 jako družstvem přejímaným. od 4. 2. 1980

Usnesením výroční členské schůze ze dne 4.4.1978 byla přijata změna čl.43 odst.2, 72 odst.2 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev ze dne 3.5.1978. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 11. 5. 1978

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 23.9.1975 byly přijaty nové stanovy schválené Českým svazem výrobních družstev dne 5.11.1975. od 1. 12. 1975

Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. od 1. 12. 1975

Členský podíl u mladistvých členů může být zaplacen do 2 let od vzniku členského poměru. do 2. 11. 1992 od 1. 12. 1975

Usnesením výroční členské schůze ze dne 16.dubna 1971 byly přijaty změny stanov družstva, schválené Českým svazem výrobních družstev dne 27.4.1971. od 15. 6. 1971

Ostatní údaje těchto změn stanov se týkají vnitřních poměrů družstva. od 15. 6. 1971

Představenstvo družstva se skládá z 5 až 11 členů. do 6. 9. 1991 od 15. 6. 1971

Usnesením výroční členské schůze delegátů konané dne 17.3.1970 byly přijaty nové stanovy družstva, schválené Českým svazem výrobních družstev ze dne 16.4.1970. Změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. od 23. 4. 1970

Usnesením členské schůze ze dne 5.4.1968 byly změněny články 2 odst.1, čl.3 odst.1, čl.9 odst.1, vložen nový článek 16a a změněn čl.59 odst.5 stanov družstva. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 14. 5. 1968

Usnesením členské schůze ze dne 14.4.1967 byly změněny články 1, 2 odst.1, 6 odst.2 a 3, 9 odst.1 písm.c), d) a odst.2, 14, 42 odst.1, 44 odst.4, nově článek 47a), 53 odst.3, 54 poslední odstavec, 59, 60, 61, 62 a další drobnější úpravy článků 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15. 16, 36, 37, 39, 49, 54, 58, 63 a 66 stanov družstva. Tyto změny byly schváleny představenstvem Svazu výrobnbích družstev dne 22.2.1967 a týkají se vnitřních poměrů družstvs. od 6. 5. 1967

Usnesením členské schůze ze dne 22.4.1966 byl změněn článek 60 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. od 29. 4. 1966

Usnesením členské schůze ze dne 14.12.1965 byly přijaty nové stanovy družstva, schválené MSVD v Praze dne 20.12.1965 s platností od 1.ledna 1966. od 21. 12. 1965

Ostatní údaje nových stanov se týkají vnitřních poměrů družstva. od 21. 12. 1965

Představenstvo družstva se skládá z předsedy a dalších 4-10 členů. do 15. 6. 1971 od 21. 12. 1965

Usnesením mimořádné valné hromady družstva konané dne 28.12.1964 a se schválením Městského svazu výrobních družstev v Praze sloučilo se bez likvidace podle § 91 zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.ledna 1965 toto družstvo jako družstvo přejímající s družstvem: "Oděv Praha, lidové výrobní družstvo v Praze", jako družstvem přejímaným,. od 21. 1. 1965

Usnesením valné hromady ze dne 22.března 1963 byly změněny články 30, 33 odst.6, 34 odst.3, 36 odst.4 a 37 stanov družstva. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 3. 4. 1963

Usnesením valné hromady konané dne 26.11.1959 a se schválením Ústředního svazu výrobních družstev v Praze sloučilo se bez likvidace podle § 36, 37 zák.č.53/1954 Sb. ve znění zák.č.20/56 Sb. ke dni 1.ledna 1960 s tímto družstvem jako přejímajícím družstvo: Lidové výrobní družstvo krejčí - Nusle jako přejímané. od 3. 2. 1960

Rozhodnutím valné hromady konané dne 29.9.1958 byly přijaty nové stanovy. od 14. 10. 1958

Výbor je nyní představenstvem. od 14. 10. 1958

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 14. 10. 1958

Představenstvo má 5 až 9 členů. do 21. 12. 1965 od 14. 10. 1958

Usnesením valné hromady ze dne 12.3.1956 byly přijaty nové stanovy. od 16. 5. 1956

Výbor má 5 až 9 členů. do 14. 10. 1958 od 16. 5. 1956

Členský podíl učňů je splatný do jednoho roku po skončení učebního období. do 1. 12. 1975 od 16. 5. 1956

Ručení: Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku členského podílu. do 2. 11. 1992 od 16. 5. 1956

Usnesením valné hromady ze dne 15.1201953 byly přijaty nové stanovy. od 17. 2. 1954

Ručení: Členové ručí svým členským podílem a další částkou ve výši dvojnásobku podílu. do 16. 5. 1956 od 17. 2. 1954

Výbor se skládá ze sedmi členů. do 16. 5. 1956 od 17. 2. 1954

Členský podíl činí Kčs 500,- a je splatný do jednoho roku od přijetí za člena. do 2. 11. 1992 od 17. 2. 1954

Usnesením valné hromady, konané dne 30.3.1952 byly přijaty stanovy lidového družstva. od 23. 4. 1952

Členský podíl 500,- Kčs, splatný do jednoho roku od přijetí za člena. do 17. 2. 1954 od 23. 4. 1952

Představenstvo se skládá ze 7 členů. do 17. 2. 1954 od 23. 4. 1952

Výměrem ministerstva lehkého průmyslu z 6.2.1951 čj.217.471/1951 a-IV/2 rozšířeného výměrem z 11.6.1951 č.j.232.799/1951-a-IV/2 splynula podle §§ 21, 22 a 25 vl.nař.č.259/39 Sb. ve znění vl.nař.č.291/44 Sb. s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím následující družstva, jako družstva zrušovaná: 1) Výrobní a nákupní družstvo dělníků krejčovských v Praze VII., zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Praze VII. Vinařská 16 a 2) Výrobní, nákupní a prodejní družstvo krejčí v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Praze VII., Haškova 10. Tímto zápisem přecházejí všechna práva a závazky zrušovaných družstev na přejímající družstvo v rozsahu v jakém dosud příslušela zrušovaným družstvům. od 9. 8. 1951

Smlouva společenstevní (stanovy) ze dne 16.2.1904. od 12. 6. 1951

Členský podíl ve výši 200,- Kčs jest splatný ihned po přijetí za člena. do 23. 4. 1952 od 12. 6. 1951

Správou družstva pověřen náhradní orgán. do 23. 4. 1952 od 12. 6. 1951

Ručení do výše dvojnásobku členských podílů. do 17. 2. 1954 od 12. 6. 1951

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Tomáš Klíma

Předseda

První vztah: 4. 11. 2016

Na krutci 311/7, Praha, 160 00, Česká republika

Zdeňka Plesníková

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016

Ke Strašnické 2402/15, Praha, 100 00, Česká republika

Jarmila Čechová

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016

Oldřichova 273/13, Praha, 128 00, Česká republika

Historické vztahy

Marta Mayerová

Místopředseda

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 7. 2019

U Slovanské pojišťovny 863/5, Praha, 140 00, Česká republika

Jarmila Čechová

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

Oldřichova 13/273, Praha 2, Česká republika

Zdeňka Plesníková

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

Starostrašnická 15/2402, Praha 10, Česká republika

Marta Mayerová

Místopředseda

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

U Slovanské pojišťovny 5, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Klíma

Předseda

První vztah: 31. 1. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

Španielova 1297, Praha 6, Česká republika

Eva Karlinová

Člen představenstva

První vztah: 30. 7. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Sázavská 8/914, Praha 2, Česká republika

Ing. Tomáš Klíma

Předseda

První vztah: 30. 7. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Na krutci 7, Praha 6, Česká republika

Jarmila Čechová

Člen představenstva

První vztah: 30. 7. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Oldřichova 13/273, Praha 2, Česká republika

Ing. Štěpánka Říhová

Místopředseda

První vztah: 30. 7. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Dostálova 15/275, Praha 6, Česká republika

Zdeňka Plesníková

Člen představenstva

První vztah: 30. 7. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1997

Starostrašnická 15/2402, Praha 10, Česká republika

Ivana Patoková

Člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1992 - Poslední vztah: 30. 7. 1993

Herálecká 2, Praha 4, Česká republika

Jana Šimůnková

Místopředseda

První vztah: 2. 11. 1992 - Poslední vztah: 30. 7. 1993

Rostislavova 8, Praha 4, Česká republika

Jiřina Věchetová

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1991 - Poslední vztah: 30. 7. 1993

Renoirova 647, Praha 5.Hlubočepy, Česká republika

Martina Stanková

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1991 - Poslední vztah: 30. 7. 1993

U družstva práce 30, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jiří Pomahač

Předseda

První vztah: 12. 12. 1991 - Poslední vztah: 30. 7. 1993

Vokrojova 2/3379, Praha 4, Česká republika

Jarmila Čechová

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1991 - Poslední vztah: 2. 11. 1992

Oldřichova 13/273, Praha 2, Česká republika

Miroslav Hartman

Místopředseda

První vztah: 12. 12. 1991 - Poslední vztah: 2. 11. 1992

Novodvorská 1007, Praha 4, Česká republika

Jindřiách Větrovský

Předseda

První vztah: 6. 3. 1991 - Poslední vztah: 12. 12. 1991

Novovysočanská 42, Praha 9, Česká republika

Rudolf Mládek

Místopředseda

První vztah: 6. 3. 1991 - Poslední vztah: 2. 11. 1992

Na Zástřelu 21, Praha 6, Česká republika

Zdeňka Svojtková

Člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1991 - Poslední vztah: 12. 12. 1991

Jablonecká 19, Praha 9, Česká republika

Miroslav Hartman

Člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1991 - Poslední vztah: 12. 12. 1991

Novodvorská 1007, Praha 4, Česká republika

Vladislava Ottmanská

Člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1991 - Poslední vztah: 12. 12. 1991

Štíbrova 1221, Praha 8, Česká republika

Jana Šimůnková

Člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1991 - Poslední vztah: 2. 11. 1992

Rostislavova 8, Praha 4, Česká republika

Helena Švarcová

Člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1990 - Poslední vztah: 6. 3. 1991

Balbínova 1/529, Praha 2, Česká republika

Ing. Ivan Škorpil

Předseda

První vztah: 28. 4. 1990 - Poslední vztah: 6. 3. 1991

Zoubkova 5/2129, Praha 5, Česká republika

Jitka Gajdová

Místopředseda

První vztah: 28. 4. 1990 - Poslední vztah: 6. 3. 1991

U nového Suchdola 133/3, Praha 6, Česká republika

Tomáš Sýkora

Člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1990 - Poslední vztah: 6. 3. 1991

Jaselská 13, Praha 6, Česká republika

Alena Vejšická

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1990 - Poslední vztah: 6. 3. 1991

U Křížku 9, Praha 4, Česká republika

Jitka Gajdová

Předseda

První vztah: 20. 2. 1990 - Poslední vztah: 28. 4. 1990

U nového Suchdola 133/3, Praha 6, Česká republika

Tomáš Sýkora

Místopředseda

První vztah: 20. 2. 1990 - Poslední vztah: 28. 4. 1990

Jaselská 13, Praha 6, Česká republika

Dagmar Rychlá

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1990 - Poslední vztah: 6. 3. 1991

Čestmírova 9, Praha 4, Česká republika

Marcela Gajdošová

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1990 - Poslední vztah: 12. 12. 1991

Janovského 41, Praha 7, Česká republika

Zdena Zlesáková

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1990 - Poslední vztah: 6. 3. 1991

Spojovací 2608/38, Praha 3, Česká republika

Marta Mayerová

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1990 - Poslední vztah: 12. 12. 1991

U Slovanské pojišťovny 5, Praha 4, Česká republika

Richard Hronovský

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1990 - Poslední vztah: 12. 12. 1991

Böhmova 1976, Praha 5, Česká republika

Jaroslava Vinická

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 1990 - Poslední vztah: 6. 3. 1991

Madaťjanova 17, Praha 4, Česká republika

Helena Kratochvílová

Člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1987 - Poslední vztah: 20. 2. 1990

Severovýchodní II/49, Praha 4, Česká republika

Jaroslava Kučerová

Předseda

První vztah: 21. 4. 1987 - Poslední vztah: 20. 2. 1990

Práčská 2671, Praha 10, Česká republika

Marcela Dostálková

Člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1987 - Poslední vztah: 20. 2. 1990

Jenštejnská 2, Praha 2, Česká republika

Rudolf Mládek

Místopředseda

První vztah: 21. 4. 1987 - Poslední vztah: 20. 2. 1990

Na Zástřelu 21, Praha 6, Česká republika

Emilie Černohorská

Člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1985 - Poslední vztah: 20. 2. 1990

Macurova 1557, Praha 4, Česká republika

Věra Dušková

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 1982 - Poslední vztah: 17. 5. 1985

Dubečská 16, Praha 10, Česká republika

Ivana Daňková

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 1982 - Poslední vztah: 25. 4. 1984

Pelhřimovská 3, Praha 4, Česká republika

František Novák

Místopředseda

První vztah: 14. 5. 1982 - Poslední vztah: 21. 4. 1987

Lounských 3/888, Praha 4, Česká republika

Růžena Bartůňková

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 1982 - Poslední vztah: 21. 4. 1987

Čestlice 2, Česká republika

Lenka Opičková

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 1982 - Poslední vztah: 20. 2. 1990

Přistoupimská 3, Praha 10, Česká republika

Zdeňka Staňková

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 1982 - Poslední vztah: 20. 2. 1990

Čechovo nám. 1366, Praha 10, Česká republika

Rudolf Mládek

Člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1981 - Poslední vztah: 21. 4. 1987

Na Zástřelu 21, Praha 6, Česká republika

Daniela Veselá

Člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1981 - Poslední vztah: 14. 5. 1982

Klíčovská 24, Praha 9, Česká republika

Zdeněk Mikulecký

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1980 - Poslední vztah: 14. 5. 1982

Skořepka 3, Praha 1, Česká republika

Jiřina Merksbauerová

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1980 - Poslední vztah: 20. 2. 1990

Dvorecká 806, Praha 4-Podolí, Česká republika

Zdeňka Vaňková

Předseda

První vztah: 5. 2. 1980 - Poslední vztah: 21. 4. 1987

Mánesova 22/1616, Praha 2, Česká republika

Blanka Vizingerová

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1980 - Poslední vztah: 25. 4. 1984

Jílovská 427/15, Praha 4, Česká republika

Helena Kratochvílová

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1980 - Poslední vztah: 14. 5. 1982

Severovýchodní II. 1458/49, Praha 4, Česká republika

Helena Bohuslavová

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1980 - Poslední vztah: 14. 5. 1982

Kladenská 8, Praha 6-Vokovice, Česká republika

Daniela Janovská

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1980 - Poslední vztah: 5. 5. 1981

Klíčovská 24, Praha 9, Česká republika

Věra Obermajerová

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1977 - Poslední vztah: 5. 2. 1980

Holečkova 18, Praha 5, Česká republika

Ludmila Polnická

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1977 - Poslední vztah: 5. 2. 1980

1.Pluku 18, Praha 8, Česká republika

Vlasta Dimitrovová

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1977 - Poslední vztah: 5. 2. 1980

Spálená 21, Praha 1, Česká republika

Stanislava Pečenková

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1974 - Poslední vztah: 6. 5. 1977

Havlíčkova 1462, Praha 1, Česká republika

Jaroslav Rathouský

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1974 - Poslední vztah: 6. 5. 1977

Včelařská 464/8, Praha 8-Ďáblice, Česká republika

Anna Guttenbergová

Člen představenstva

První vztah: 15. 6. 1971 - Poslední vztah: 20. 2. 1990

Kodaňská 42, Praha 10, Česká republika

Rudolf Mládek

Člen představenstva

První vztah: 15. 6. 1971 - Poslední vztah: 5. 2. 1980

Na Zástřelu 69/21, Praha-Břevnov, Česká republika

Otakar Kolda

Člen představenstva

První vztah: 15. 6. 1971 - Poslední vztah: 5. 2. 1980

Bořivojova 41, Praha 3, Česká republika

Jarmila Drápalíková

Člen představenstva

První vztah: 15. 6. 1971 - Poslední vztah: 7. 9. 1973

W.Piecka 87, Praha 3, Česká republika

Karel Holý

Místopředseda

První vztah: 15. 6. 1971 - Poslední vztah: 14. 5. 1982

Krakovská 5, Praha 1, Česká republika

František Anderle

Člen představenstva

První vztah: 15. 6. 1971 - Poslední vztah: 14. 5. 1982

U Petřin I. 1861, Praha 6, Česká republika

Karel Holý

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 1968 - Poslední vztah: 15. 6. 1971

Krakovská 5, Praha 1, Česká republika

Ladislav Šimek

Člen představenstva

První vztah: 14. 5. 1968 - Poslední vztah: 7. 9. 1973

U svobodárny 7, Praha 9, Česká republika

František Anderle

Místopředseda

První vztah: 14. 5. 1968 - Poslední vztah: 15. 6. 1971

U Petřin I. 1861, Praha 6, Česká republika

Jan Hájek

Člen představenstva

První vztah: 21. 1. 1965 - Poslední vztah: 6. 5. 1977

Kubova 4, Praha 8, Česká republika

Josef Mareš

Člen představenstva

První vztah: 21. 1. 1965 - Poslední vztah: 15. 6. 1971

Na Zkratce 3, Praha 10, Česká republika

Helena Hejcmanová

Člen představenstva

První vztah: 21. 1. 1965 - Poslední vztah: 15. 6. 1971

U Studánky 29, Praha 7, Česká republika

Ladislav Šimek

Místopředseda

První vztah: 21. 1. 1965 - Poslední vztah: 14. 5. 1968

U svobodárny 7, Praha 9, Česká republika

Jindřich Veselý

Člen představenstva

První vztah: 21. 1. 1965 - Poslední vztah: 14. 5. 1968

Dlouhá tř. 20, Praha 1, Česká republika

František Anderle

Člen představenstva

První vztah: 21. 1. 1965 - Poslední vztah: 14. 5. 1968

U Petřin I. 1861, Praha 6, Česká republika

Zdeněk Mikulecký

Člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1964 - Poslední vztah: 15. 6. 1971

Skořepka 3, Praha 1, Česká republika

Alois Podlešák

Člen představenstva

První vztah: 25. 4. 1962 - Poslední vztah: 21. 1. 1965

Záhřebská 13, Praha 2-Vinohrady, Česká republika

Miloslav Tomíšek

Zástupce předsedy

První vztah: 15. 5. 1961 - Poslední vztah: 21. 1. 1965

Solidarita A 322, Praha XX., Česká republika

Jan Šťoural

Člen představenstva

První vztah: 15. 5. 1961 - Poslední vztah: 21. 1. 1965

Stalingradská 8, Praha 10-Vršovice, Česká republika

Stanislav Houf

Člen představenstva

První vztah: 15. 5. 1961 - Poslední vztah: 28. 4. 1964

Na Kozačce 8, Praha 2-Vinohrady, Česká republika

Vratislava Hujerová

Člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1960 - Poslední vztah: 21. 1. 1965

U nových domů 2/527, Praha 14, Česká republika

Jiří Šleis

Člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1960 - Poslední vztah: 15. 5. 1961

Lípová 10, Praha 2, Česká republika

Karel Pohan

Člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1959 - Poslední vztah: 15. 6. 1971

Lumírova 3, Praha 2, Česká republika

Břetislav Zapletal

Člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1959 - Poslední vztah: 21. 1. 1965

Na Jílu 705, Praha 8, Česká republika

František Hudrment

Člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1958 - Poslední vztah: 21. 1. 1965

Barrandova 7, Praha 16, Česká republika

Marie Brendlová

Člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1958 - Poslední vztah: 22. 4. 1960

Tř.Vítězného února 6, Praha 12, Česká republika

František Plotzer

Člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1958 - Poslední vztah: 22. 4. 1960

Českobrodská 1691, Praha XI., Česká republika

Jan Filipi

Zástupce předsedy

První vztah: 14. 10. 1958 - Poslední vztah: 15. 5. 1961

Stalinova 95, Praha XII., Česká republika

Karel Doškář

Předseda

První vztah: 14. 10. 1958 - Poslední vztah: 5. 2. 1980

Blanická 21, Praha 2, Česká republika

Václav Lukeš

Člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1958 - Poslední vztah: 25. 4. 1962

Římská 5, Praha XII., Česká republika

Miloslav Tomíšek

Člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1958 - Poslední vztah: 15. 5. 1961

Solidarita A 322, Praha XX., Česká republika

František Hudrment

Člen výboru

První vztah: 26. 4. 1958 - Poslední vztah: 14. 10. 1958

Barrandova 7, Praha 16, Česká republika

Marie Brendlová

Člen výboru

První vztah: 26. 4. 1958 - Poslední vztah: 14. 10. 1958

Tř.Vítězného února 6, Praha 12, Česká republika

Stanislav Luxemburk

Člen výboru

První vztah: 11. 4. 1957 - Poslední vztah: 26. 4. 1958

Černokostelecká 1153/70, Praha XX.-, Česká republika

Miloslav Tomíšek

Člebn výboru

První vztah: 16. 5. 1956 - Poslední vztah: 14. 10. 1958

Solidarita A 322, Praha XX., Česká republika

František Plotzer

Člen výboru

První vztah: 16. 5. 1956 - Poslední vztah: 14. 10. 1958

Českobrodská 1691, Praha XI., Česká republika

Miloslav Částek

Člen výboru

První vztah: 25. 5. 1955 - Poslední vztah: 16. 5. 1956

Melantrichova 10, Praha I., Česká republika

Karel Doškář

Předseda výboru

První vztah: 25. 5. 1955 - Poslední vztah: 14. 10. 1958

Blanická 21, Praha 2, Česká republika

František Slavík

Člen výboru

První vztah: 17. 2. 1954 - Poslední vztah: 16. 5. 1956

Komunardů 7, Praha VIII., Česká republika

Karel Doškář

Člen výboru

První vztah: 17. 2. 1954 - Poslední vztah: 25. 5. 1955

Blanická 21, Praha 2, Česká republika

František Hlavín

Předseda výboru

První vztah: 17. 2. 1954 - Poslední vztah: 25. 5. 1955

Koněvova 119, Praha XI., Česká republika

Jan Filipi

Zástupce předsedy výboru

První vztah: 17. 2. 1954 - Poslední vztah: 14. 10. 1958

Stalinova 95, Praha XII., Česká republika

Václav Lukeš

Člen výboru

První vztah: 17. 2. 1954 - Poslední vztah: 14. 10. 1958

Římská 5, Praha XII., Česká republika

Antonín Procházka

Člen výboru

První vztah: 17. 2. 1954 - Poslední vztah: 26. 4. 1958

Žerotínova 37, Praha XI., Česká republika

Jan Havlán

Člen výboru

První vztah: 17. 2. 1954 - Poslední vztah: 11. 4. 1957

Lužická 11, Praha XII., Česká republika

František Slavík

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 1954 - Poslední vztah: 17. 2. 1954

Komunardů 7, Praha VIII., Česká republika

Jan Havlán

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 1954 - Poslední vztah: 17. 2. 1954

Lužická 11, Praha XII., Česká republika

Karel Doškář

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 1954 - Poslední vztah: 17. 2. 1954

Blanická 21, Praha 2, Česká republika

František Hlavín

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 1954 - Poslední vztah: 17. 2. 1954

Koněvova 119, Praha XI., Česká republika

Antonín Procházka

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 1953 - Poslední vztah: 17. 2. 1954

Žerotínova 37, Praha XI., Česká republika

Miloslav Částek

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 1953 - Poslední vztah: 8. 1. 1954

Melantrichova 10, Praha I., Česká republika

Václav Lukeš

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 1953 - Poslední vztah: 17. 2. 1954

Římská 5, Praha XII., Česká republika

Karel Landfeld

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1953 - Poslední vztah: 8. 1. 1954

Vozová 6, Praha XII., Česká republika

Jan Filipi

Člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1952 - Poslední vztah: 17. 2. 1954

Stalinova 95, Praha XII., Česká republika

Jan Houda

Člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1952 - Poslední vztah: 8. 1. 1954

Tomkova 27, Praha XI., Česká republika

Josef Mareš

Člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1952 - Poslední vztah: 8. 1. 1954

Táborská 751, Praha XIV., Česká republika

Karel Melka

Člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1952 - Poslední vztah: 27. 6. 1953

U Vinohradské nemocnice 10, Praha XII., Česká republika

František Plotzer

Člebn představenstva

První vztah: 23. 4. 1952 - Poslední vztah: 27. 6. 1953

Koněvova 1961, Praha XI., Česká republika

Josef Limburský

Člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1952 - Poslední vztah: 16. 2. 1953

Nitranská 879, Praha XII., Česká republika

Jan Havlán

Člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1952 - Poslední vztah: 27. 6. 1953

Lužická 11, Praha XII., Česká republika

Ladislav Kulhavý

Člen náhradního orgánu

První vztah: 5. 10. 1951 - Poslední vztah: 23. 4. 1952

Chopdská 24, Praha XII., Česká republika

Miroslav Najman

Člen náhradního orgánu

První vztah: 12. 6. 1951 - Poslední vztah: 23. 4. 1952

Toukova 10, Praha XI., Česká republika

Josef Ruda

Člen náhradního orgánu

První vztah: 12. 6. 1951 - Poslední vztah: 23. 4. 1952

Legerova 9, Praha II., Česká republika

Jan Havlán

Člen náhradního orgánu

První vztah: 12. 6. 1951 - Poslední vztah: 23. 4. 1952

Lužická 11, Praha XII., Česká republika

Bohumír Brázda

Člen náhradního orgánu

První vztah: 12. 6. 1951 - Poslední vztah: 23. 4. 1952

Mladoňoucova 29, Praha-Žižkov, Česká republika

Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda spolu s jedním členem představenstva.

od 2. 11. 1992

Za družstvo jedná předseda (místopředseda). Za družstvo podpisuje předseda a další člen představenstva.

do 2. 11. 1992 od 21. 12. 1965

Družstvo zastupuje předseda výboru nebo jeho zástupce a další člen výboru. K názvu druižstva připojí své podpisy předseda výboru nebo jeho zástupce a další člen výboru.

do 21. 12. 1965 od 17. 2. 1954

Zastupování: dva členové představenstva společně. Podpisování: k názvu družstva připojí své podpisy alespoň dva členové představenstva.

do 17. 2. 1954 od 23. 4. 1952

Zastupování družstva: dva členové náhradního orgánu společně. Podpisování za družstvo: k názvu družstva připojí své podpisy dva členové náhradního orgánu.

do 23. 4. 1952 od 12. 6. 1951

Další vztahy firmy MODĚVA PRAHA, výrobní družstvo

Historické vztahy

Mgr. Jiří Vrba

advokát

První vztah: 14. 10. 1999 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

Mezibranská 19, Praha 1, Česká republika

Mgr. Petr Pecháček

advokát

První vztah: 6. 8. 1999 - Poslední vztah: 14. 10. 1999

Opletalova 5, Praha 1, Česká republika

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).