Hlavní navigace

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Firma Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2281, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 562 500 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60192852

Sídlo:

Bělehradská 222/128, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 12. 1993

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2281, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. od 1. 1. 2005

Obchodní firma

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. od 4. 5. 2015

Obchodní firma

Všeobecná stavební spořitelna a.s. do 4. 5. 2015 od 9. 12. 1993

Obchodní firma

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s. do 1. 1. 2005 od 26. 5. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 9. 12. 1993

adresa

Bělehradská 128, čp.222
Praha 2 12021 od 10. 5. 2002

adresa

Bělehradská 128/222
Praha 2 do 10. 5. 2002 od 25. 11. 1998

adresa

Domažlická 15
Praha 3 do 25. 11. 1998 od 18. 1. 1995

adresa

Václavské nám. 42
Praha 1 do 18. 1. 1995 od 9. 12. 1993

Předmět podnikání

Společnost je oprávněna: k výkonu činností uvedených v zákoně č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o stavebním spoření"), v § 1 písm. a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření c) poskytování příspěvku fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování příspěvku v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření a k výkonu činností uvedených v zákoně o stavebním spoření v § 9 odst. 1 písmena a) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb b) přijímání vkladů od banky, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí c) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření v rozsahu - poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření d) obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy a obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj e) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou f) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou, g) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebního styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny h) poskytování bankovních informací i) uzavírání obchodů sloužících k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku j) výkon finančního makléřství od 1. 12. 2008

1. Provozování stavebního spoření, spočívající v - přijímámí vkladů od účastníků stavebního spoření, - poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, - poskytování příspěvku fyzickým osobám (dále jen "státní podpora") účastníkům stavebního spoření 2. Za podmínek uvedených v § 9 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření dále - poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb - přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí, - poskytování záruky za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., a za úvěry uvedené v odrážce první, - obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty, vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou, - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou, - provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny, - poskytování bankovních informací, - uzavírání obchodů sloužících k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku, - vykonávání finančního makléřství do 1. 12. 2008 od 7. 8. 2006

provozování stavebního spoření ve smyslu § 1 zák. č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ve znění zák. č. 83/1995 Sb. pro výkon činností uvedených v § 9 citovaného zákona do 7. 8. 2006 od 9. 9. 1997

přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření do 9. 9. 1997 od 9. 12. 1993

poskytování jiných úvěrů k financování činností v oblasti bytového hospodářství do 9. 9. 1997 od 9. 12. 1993

přejímání záruk za půjčky, které by byla společnost oprávněna sama poskytnout do 9. 9. 1997 od 9. 12. 1993

poskytování úvěrů obchodním společnostem, na nichž má společnost majetkový podíl do 9. 9. 1997 od 9. 12. 1993

pro poskytování úvěrů podle písm. d) a e) získávat zdroje od jiných věřitelů, úvěrových institucí či na finančním trhu vydáváním dluhopisů do 9. 9. 1997 od 9. 12. 1993

podílet se majetkově v obchodních společnostech v případech, kdy tato účast bude sloužit k řešení bytových potřeb do 9. 9. 1997 od 9. 12. 1993

poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření do 9. 9. 1997 od 9. 12. 1993

poskytování příspěvků státní podpory účastníkům stavebního spoření do 9. 9. 1997 od 9. 12. 1993

poskytování komerčních půjček, které slouží dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby v případech, kdy účastníku nevznikl ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření do 9. 9. 1997 od 9. 12. 1993

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 9. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 od 9. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 7. 2014

Představenstvo Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., navrhuje, v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku ( zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění ), následující zápis do obchodního rejstříku: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, jakožto jediný akcionář společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, č.p. 222, PSČ 120 21, IČ 60192852, rozhodl dne 02.listopadu 2010 při výkonu působnosti valné hromady společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. takto: Schvaluje z důvodu kapitálového posílení sloužícího dalšímu rozvoji společnosti zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 500.000.000,- Kč /slovy pět set milionů korun českých/ se zvyšuje o částku 62.500.000,- Kč /slovy šedesát dva milionů pět set tisíc korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 562.500.0 00,- Kč /slovy pět set šedesát dva milionů pět set tisíc korun českých/, a to upsáním 625/šest set dvaceti pěti/ kusů nových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva/kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 10 0.000,- Kč /slovy jedno sto tisíc korun českých/ každé akcie. b) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč / slovy jedno sto tisíc korun českých / je 880.000,- Kč / slovy osm set osmdesát tisíc korun českých/. Emisní kurz všech nových akcií v celkové výši 550.000.000,- Kč / slovy pět set padesát milionů korun českých / bude splacen v penězích. Nepřipouští se splácení emisního kurzu akcií nepeněžitými vklady. c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. d) Všech 625 / šest set dvacet pět/ kusů nových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva / kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 100.000,- / slovy jednosto tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kurzem 880.000,- Kč / slovy osm set osmdesát tisíc korun českých / každé akcie bude upsáno bez využití přednostního práva na úpis akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti - společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, na Příkopě 33 , č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 a to smlouvou o upsání akcií, kterou společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. uzavře se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054. e) Lhůta pro upisování akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a tato lhůta skončí po uplynutí tří týdnů od prvního dne úpisu s tím, že připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti - společnost Komerční banka, a.s. uzavřít se společností Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. s mlouvu o upsání akcií. Počátek této lhůty bude předem určenému zájemci - jedinému akcionáři představenstvem oznámen dopisem, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií, doručeným do sídla společnosti Komerční banka, a.s. f) Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti Komerční banka, a.s. v pracovní dny v době od 9,00 do 16,00 hod. g) Upisovatel je povinen splatit do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií celý emisní kurz jim upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 15552/7990 vedený na obchodní firmu Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. u společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. h) Upisování akcií smlouvou o upsání akcií a splacení emisního kurzu upsaných akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. do 7. 12. 2010 od 15. 11. 2010

Splacení základního jmění: 100% peněžitého vkladu splaceno zakladateli před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. od 9. 12. 1993

Vznik společnosti: notářský zápis ze dne 10.6.1993 ve znění dodatku ze dne 12.11.93 od 9. 12. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 562 500 000 Kč

od 7. 12. 2010

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 7. 12. 2010 od 26. 3. 1996

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 26. 3. 1996 od 9. 12. 1993
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 625 od 9. 7. 2014
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 625 do 9. 7. 2014 od 7. 12. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 000 do 7. 12. 2010 od 26. 3. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 000 do 26. 3. 1996 od 9. 12. 1993

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Mgr. Jaroslav Ševčík

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

Olgy Havlové 2874/4, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Vladimír Pojer

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

Olgy Havlové 2874/22, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Jirák

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 14. 1. 2019

vznik funkce: 14. 1. 2019

Žitná 599, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Aleš Mašanský

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 2. 11. 2018

V Ořechách 197, Slavětín, 439 09, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Ladislav Šilha

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2018 - Poslední vztah: 7. 5. 2020

vznik členství: 29. 10. 2018

zánik členství: 29. 2. 2020

Milana Kadlece 1091/20, Praha, 184 00, Česká republika

Ing. David Formánek

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 2. 6. 2018

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 2. 6. 2018

zánik funkce: 31. 7. 2018

Na Kozačce 1272/12, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. David Formánek

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 2. 6. 2018

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 2. 6. 2018

zánik funkce: 31. 7. 2018

Na Kozačce 1272/12, Praha, 120 00, Česká republika

Mgr. Ladislav Šilha

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 28. 10. 2014

zánik členství: 28. 10. 2018

Milana Kadlece 1091/20, Praha, 184 00, Česká republika

Mgr. Ladislav Šilha

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 28. 10. 2014

zánik členství: 28. 10. 2018

Milana Kadlece 1091/20, Praha, 184 00, Česká republika

Ing. Aleš Mašanský

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 1. 11. 2014

zánik členství: 1. 11. 2018

V Ořechách 197, Slavětín, 439 09, Česká republika

Ing. Aleš Mašanský

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 1. 11. 2014

zánik členství: 1. 11. 2018

V Ořechách 197, Slavětín, 439 09, Česká republika

Ing. David Formánek

předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 1. 6. 2018

vznik funkce: 2. 6. 2014

zánik funkce: 1. 6. 2018

Na Kozačce 1272/12, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. David Formánek

předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 1. 6. 2018

vznik funkce: 2. 6. 2014

zánik funkce: 1. 6. 2018

Na Kozačce 1272/12, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2014

vznik členství: 2. 1. 2014

zánik členství: 31. 5. 2014

vznik funkce: 2. 1. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2014

Vojanova 762, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen výkonného výboru

  ArtSport Team, z.s.

  Pobočná 1395/1, Praha Michle (Praha 4), 141 00

Miroslav Hiršl

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 26. 11. 2012

zánik členství: 31. 10. 2014

vznik funkce: 6. 12. 2012

zánik funkce: 31. 10. 2014

Spojovací 710/8A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Ing. Jiří Votrubec

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2010 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 27. 10. 2010

zánik členství: 27. 10. 2014

Chrustenice 176, 267 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Hiršl

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 26. 11. 2012

vznik funkce: 22. 9. 2010

zánik funkce: 26. 11. 2012

Spojovací 710/8A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 2. 1. 2014

vznik funkce: 4. 1. 2010

zánik funkce: 2. 1. 2014

Vojanova 762, Kladno, 272 00, Česká republika

Ing. Jiří Šperl

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2009 - Poslední vztah: 16. 10. 2009

vznik členství: 20. 4. 2009

zánik členství: 1. 9. 2009

Národní obrany 589/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Miroslav Hiršl

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2008 - Poslední vztah: 18. 10. 2010

vznik členství: 25. 11. 2008

Spojovací 710/8A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Lofler

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 10. 2010

vznik členství: 1. 12. 2006

zánik členství: 31. 7. 2010

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 31. 7. 2010

Do Klukovic 1134/8A, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Libor Lofler

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

vznik členství: 1. 12. 2006

vznik funkce: 21. 12. 2006

Do Klukovic 1134/8A, Praha 5, 150 00, Česká republika

André Léger

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2010

vznik členství: 17. 11. 2006

zánik členství: 31. 12. 2009

vznik funkce: 20. 11. 2006

zánik funkce: 31. 12. 2009

Újezd 1/600, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Libor Lofler

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2007

vznik členství: 1. 12. 2006

Do Klukovic 1134/8A, Praha 5, 150 00, Česká republika

Dieter Wilhelm Müller

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2006 - Poslední vztah: 15. 1. 2007

zánik členství: 30. 11. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2005

Hameln, Fliegenrott 14, 31789, Spolková republika Německo

Guido Lohmann

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2006 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2006

Vršovická 1525, Praha 10, Česká republika

Wilhelm Dieter Müller

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 29. 5. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2005

31789 Hameln, Fliegenrott 14, Spolková republika Německo

ing. Jiří Šperl

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2005 - Poslední vztah: 11. 5. 2005

vznik funkce: 19. 1. 2005

Národní obrany 6, Praha 6, Česká republika

ing. Jiří Šperl

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2005 - Poslední vztah: 12. 5. 2009

zánik členství: 19. 4. 2009

vznik funkce: 19. 1. 2005

zánik funkce: 19. 4. 2009

Národní obrany 10, Praha 6, Česká republika

ing. Jiří Šperl

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2004 - Poslední vztah: 11. 5. 2005

vznik funkce: 1. 10. 2004

Národní obrany 10, Praha 6, Česká republika

Otto Häckel

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2004 - Poslední vztah: 2. 12. 2004

vznik funkce: 25. 2. 2004

zánik funkce: 30. 9. 2004

Masná 1051, Praha 1, Česká republika

Guido Lohmann

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2004 - Poslední vztah: 29. 5. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2004

Pod Vlachovkou 4, Praha 8, Česká republika

Hans Lindhorst

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 30. 6. 2004

vznik funkce: 2. 9. 2001

zánik funkce: 2. 9. 2005

Pod Vlachovkou 4, Praha 8, Česká republika

Otto Häckel

člen

První vztah: 12. 12. 2000 - Poslední vztah: 28. 7. 2004

zánik členství: 24. 2. 2004

vznik funkce: 25. 2. 2000

zánik funkce: 25. 2. 2004

Masná 1051, Praha 1, Česká republika

Hans Lindhorst

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 1997 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

vznik funkce: 1. 9. 1997

zánik funkce: 1. 9. 2001

Pod Vlachovkou 4, Praha 8, Česká republika

ing. Petr Talafús

člen

První vztah: 9. 9. 1997 - Poslední vztah: 12. 12. 2000

Krupská 6, Praha 10, Česká republika

Manfred Griesse nar.01.09.1932

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1997 - Poslední vztah: 25. 11. 1997

Pod Vlachovkou 4, Praha 8, Česká republika

Manfred Griesse

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 1996 - Poslední vztah: 9. 9. 1997

Pod Vlachovkou 4, Praha 8, Česká republika

Manfred Griesse

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 26. 3. 1996

Domažlická 15, Praha 3, Česká republika

ing. Iva Fialová

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 15. 6. 2005

vznik funkce: 30. 3. 2001

zánik funkce: 30. 3. 2005

Milady Horákové 80, Praha 7, Česká republika

ing. Alenka Huláková

představenstvo

První vztah: 9. 12. 1993 - Poslední vztah: 18. 1. 1995

Krestova 27, Ostrava - Hrabůvka, Česká republika

ing. Jan Fejfar

představenstvo

První vztah: 9. 12. 1993 - Poslední vztah: 9. 9. 1997

Zastavěná 2, Praha 10, Česká republika

Bernd Ulrich Timm

představenstvo

První vztah: 9. 12. 1993 - Poslední vztah: 18. 1. 1995

v ČR trvale hlášen v Praze 8, Pod Vlachovkou 1058 do 18. 1. 1995 od 9. 12. 1993

Bűckebergstr. 20, 3254 Emmerthal 1, SRN, Česká republika

Jednání: Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď dva libovolní členové představenstva nebo jeden písemně zmocněný představenstvem k určitému právnímu jednání.

od 21. 11. 2018

Jednání: Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď dva libovolní členové představenstva nebo jeden písemně zmocněný představenstvem k určitému právnímu jednání. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva právn ím jednáním vůči zaměstnancům

do 21. 11. 2018 od 4. 5. 2016

Jednání: Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď dva libovolní členové představenstva nebo jeden písemně zmocněný představenstvem k určitému právnímu jednání.

do 4. 5. 2016 od 9. 7. 2014

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo, a to dva členové představenstva. Za společnost se podepisují a) společně dva členové představenstva, b) prokurista v rozsahu udělené prokury s tím, že k podpisu musí být připojen dodatek, že se jedná o prokuru. Podepisování za společnost se děje tak, že osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem společnosti připojí svůj podpis k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společ- nosti a vyznačí funkci v níž podepisují.

do 9. 7. 2014 od 31. 8. 1995

Zastupování společnosti: 1) za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně 2) na základě zmocnění představenstvem s v mezích své působnosti při plnění úkolů společnosti mohou za společnost jednat vedoucí pracovníci společnosti a jim podřízení pracovníci, je-li to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Podepisování za společnost: k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis ten, kdo je za společnost oprávněn jednat.

do 31. 8. 1995 od 9. 12. 1993

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Kristýna Železná

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 11. 4. 2019

Pod strání 2220/22, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Brousil

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 11. 4. 2019

Palackého 129, Loděnice, 267 12, Česká republika

Miroslav Hiršl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2019

vznik členství: 10. 9. 2018

vznik funkce: 12. 12. 2018

Spojovací 710/8A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

David Formánek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 10. 12. 2018

Na Kozačce 1272/12, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Juchelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 18. 9. 2017

vznik funkce: 21. 9. 2017

Vojtěšská 240/11, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vladimír Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2016

vznik členství: 27. 9. 2016

Mladá 95/2a, Brno, 644 00, Česká republika

Historické vztahy

Miroslav Hiršl

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2018 - Poslední vztah: 19. 2. 2019

vznik členství: 10. 9. 2018

Spojovací 710/8A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Peter Palečka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 18. 9. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2018

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Peter Palečka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 18. 9. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2018

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Peter Palečka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2016

vznik členství: 19. 2. 2015

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Josef Květoň

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2015 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 23. 3. 2015

zánik členství: 24. 3. 2019

Věšín 207, 262 43, Česká republika

Kristýna Železná

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2015 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 23. 3. 2015

zánik členství: 24. 3. 2019

Pod strání 2220/22, Praha, 100 00, Česká republika

Libor Lofler

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 19. 11. 2018

Do Klukovic 1134/8a, Praha, 152 00, Česká republika

Albert Marie Le Dirac'H

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 2. 8. 2013

zánik členství: 2. 8. 2017

vznik funkce: 18. 9. 2013

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Albert Marie Le Dirac'H

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 2. 8. 2013

zánik členství: 2. 8. 2017

vznik funkce: 18. 9. 2013

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Kristýna Železná

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 5. 2015

vznik členství: 22. 3. 2011

zánik členství: 22. 3. 2015

Pod strání 2220/22, Praha 10, 100 00, Česká republika

Peter Palečka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 5. 2015

vznik členství: 18. 2. 2011

zánik členství: 18. 2. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2011

zánik funkce: 18. 2. 2015

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Albert Marie Le Dirac'H

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 11. 2013

vznik členství: 2. 8. 2013

Ibsenova 1234/1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Pavel Čejka

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2013 - Poslední vztah: 4. 5. 2015

vznik členství: 20. 4. 2011

zánik členství: 31. 3. 2015

K Haltýři 690/22, Praha 8, 181 00, Česká republika

Vladimír Jeřábek

člen dozorční rady

První vztah: 27. 11. 2012 - Poslední vztah: 18. 11. 2016

vznik členství: 26. 9. 2012

zánik členství: 26. 9. 2016

zánik funkce: 26. 9. 2016

Mladá 95/2a, Brno, 644 00, Česká republika

Vladimír Jeřábek

člen dozorční rady

První vztah: 27. 11. 2012 - Poslední vztah: 18. 11. 2016

vznik členství: 26. 9. 2012

zánik členství: 26. 9. 2016

zánik funkce: 26. 9. 2016

Mladá 95/2a, Brno, 644 00, Česká republika

Patrice Taillandier-Thomas

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2012

vznik členství: 2. 5. 2012

zánik členství: 25. 9. 2012

Belgická 132/14, Praha 2, 120 00, Česká republika

Henri Bonnet

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2013

vznik členství: 11. 9. 2009

zánik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 11. 9. 2009

zánik funkce: 1. 8. 2013

Tichá 1472/1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Patrice Taillandier-Thomas

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 15. 5. 2012

vznik členství: 1. 2. 2008

zánik členství: 1. 5. 2012

Belgická 132/14, Praha 2, 120 00, Česká republika

Peter Palečka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2013

vznik členství: 18. 2. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2011

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Pavel Čejka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 6. 2013

vznik členství: 20. 4. 2011

K Haltýři 690/22, Praha 8, 180 00, Česká republika

JUDr. Josef Květoň

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 4. 5. 2015

vznik členství: 22. 3. 2011

zánik členství: 22. 3. 2015

Věšín 207, 262 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kristýna Fenclová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 18. 10. 2013

vznik členství: 22. 3. 2011

Pod strání 2220/22, Praha 10, 100 00, Česká republika

Peter Palečka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 18. 2. 2011

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Tomáš Tomiczek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2010 - Poslední vztah: 11. 5. 2011

vznik členství: 8. 12. 2009

zánik členství: 19. 4. 2011

Pod Havránkou 818/50, Praha 7, 171 00, Česká republika

Henri Bonnet

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 11. 9. 2009

vznik funkce: 11. 9. 2009

Ovocný trh 15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Peter Palečka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2008 - Poslední vztah: 18. 2. 2011

vznik členství: 17. 11. 2006

zánik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 2. 4. 2008

zánik funkce: 17. 2. 2011

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Patrice Taillandier-Thomas

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2008 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 1. 2. 2008

Ovocný trh 15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Mojžíšek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 16. 10. 2009

vznik členství: 19. 4. 2007

zánik členství: 30. 6. 2009

Kamenická 365/1, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Josef Květoň

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 19. 4. 2007

zánik členství: 21. 3. 2011

Věšín 207, 262 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Philippe Rucheton

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2007 - Poslední vztah: 12. 2. 2008

vznik členství: 17. 11. 2006

zánik členství: 31. 1. 2008

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 31. 1. 2008

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Laurent Goutard

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2007 - Poslední vztah: 24. 11. 2009

vznik členství: 17. 11. 2006

zánik členství: 10. 9. 2009

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 10. 9. 2009

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Philippe Rucheton

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2007

vznik členství: 17. 11. 2006

Břehová 8/208, Praha 1, 110 00, Česká republika

Peter Palečka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 5. 2008

vznik členství: 17. 11. 2006

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Laurent Goutard

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2007

vznik členství: 17. 11. 2006

Heineho 342/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Milan Orkáč

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 15. 12. 2006

zánik členství: 15. 3. 2011

Na Ščučím 721/16, Ostrava, 720 00, Česká republika

André Léger

První vztah: 21. 8. 2006 - Poslední vztah: 15. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2006

vznik funkce: 15. 6. 2006

Újezd 1/600, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jitka Bartůňková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 2. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2005

zánik funkce: 31. 1. 2007

Budečská 10/998, Praha 2, 120 00, Česká republika

Karel Klečka

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 8. 11. 2006

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2005

Zápasnická 879, Praha 10, 102 00, Česká republika

Reinhard Wagner

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 29. 5. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2005

3250 Hameln, Ostertowa 11 13b, Spolková republika Německo

André Léger

První vztah: 11. 5. 2005 - Poslední vztah: 21. 8. 2006

vznik funkce: 28. 3. 2002

zánik funkce: 15. 6. 2006

Újezd 1/600, Praha 5, 150 00, Česká republika

Hans Joachim Gasda

První vztah: 24. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 1. 2007

zánik členství: 16. 11. 2006

vznik funkce: 1. 7. 2004

Coppenbrügge, Ulmenweg 10, 31863, Spolková republika Německo

ing. Zdeněk Mojžíšek

První vztah: 3. 9. 2003 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

zánik členství: 18. 4. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2003

zánik funkce: 18. 4. 2007

Kamenická 365/1, Praha 7, Česká republika

André Léger

První vztah: 1. 5. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2005

vznik funkce: 28. 3. 2002

zánik funkce: 28. 3. 2005

Újezd 1/600, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Róbert Kubinský

První vztah: 1. 5. 2003 - Poslední vztah: 3. 9. 2003

vznik funkce: 28. 3. 2002

zánik funkce: 28. 3. 2005

Kukučínova 44, Bratislava, 831 02, Česká republika

Karel Klečka

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik funkce: 24. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2005

Zápasnická 879, Praha 10, 102 00, Česká republika

Jitka Bartůňková

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik funkce: 24. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2005

Budečská 10/998, Praha 2, 120 00, Česká republika

ing. Jan Sadil

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 1. 5. 2003

vznik funkce: 30. 3. 2001

zánik funkce: 30. 3. 2005

Pod Strašnickou vinicí 40, Praha 10, Česká republika

Ing. Tomáš Kučera

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 10. 5. 2002

Panenská 29, Jablonec nad Nisou, Česká republika

ing. Jiří Eigel

První vztah: 22. 12. 1997 - Poslední vztah: 1. 5. 2003

vznik funkce: 12. 4. 2001

zánik funkce: 12. 4. 2005

Kamenice 25, Česká republika

JUDr. Dana Duchková

První vztah: 22. 12. 1997 - Poslední vztah: 10. 5. 2002

U Libušiných lázní 5, Praha 4, Česká republika

Claus-Peter Willems, Nar.04.01.1951

První vztah: 22. 12. 1997 - Poslední vztah: 10. 5. 2002

bytem 31020 Salzhemmendorf, OT Lauenstein, Im Schwalenkamp 26, Spolková republika Německo

Joachim Nüssler

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 24. 9. 2004

zánik členství: 30. 6. 2004

vznik funkce: 30. 3. 2001

zánik funkce: 30. 3. 2005

Steinbergstr. 90, SRN, Hildesheim, Česká republika

Reinhard Wagner

První vztah: 9. 12. 1993 - Poslední vztah: 15. 6. 2005

vznik funkce: 30. 3. 2001

zánik funkce: 30. 3. 2005

Ostertowa 11 13b, 3250 Hameln, SRN, Česká republika

ing. Karel Bednář

První vztah: 9. 12. 1993 - Poslední vztah: 4. 8. 1999

Zelenečská 16, Praha 9, Česká republika

Emil Mládek

První vztah: 9. 12. 1993 - Poslední vztah: 22. 12. 1997

Lohninského 902, Praha 5, Česká republika

ing. Ondřej Huslar

První vztah: 9. 12. 1993 - Poslední vztah: 9. 9. 1997

Jaselská 38, Praha 6, Česká republika

Manfred Griesse

První vztah: 9. 12. 1993 - Poslední vztah: 18. 1. 1995

Rennenberg 17, 3216 Salzhemmendorf 2, SRN, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Dieter Wilhelm Müller

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2006 - Poslední vztah: 15. 1. 2007

zánik členství: 30. 11. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2005

Hameln, Fliegenrott 14, 31789, Spolková republika Německo

Wilhelm Dieter Müller

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 29. 5. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2005

31789 Hameln, Fliegenrott 14, Spolková republika Německo

Další vztahy firmy Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Komerční banka, a.s.

První vztah: 29. 4. 2018

Na příkopě 969/33, Praha, 110 00

Dalších 20 vztahů k tomuto subjektu

 • Maylis Marie Suzanne Coupet

  člen

  57 avenue de la République, Paříž, 750 11, Francouzská republika

 • Jitka Haubová

  člen

  Na hroudě 1314/14, Praha, 100 00, Česká republika

 • Cécile Camilli

  člen

  10 allée des Bocages, Le Vesinet, 781 10, Francouzská republika

 • Petra Wendelová

  člen

  Žatecká 16/8, Praha, 110 00, Česká republika

 • Margus Simson

  člen

  Ovocný trh 567/15, Praha, 110 00, Česká republika

 • Sylva Kynychová

  člen

  Bassova 61/12, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ondřej Kudrna

  člen

  28. října 1141, Neratovice, 277 11, Česká republika

 • Vojtěch Šmajer

  člen

  Malostranská 148/6a, Brno, 625 00, Česká republika

 • David Formánek

  člen představenstva

  Na Kozačce 1272/12, Praha, 120 00, Česká republika

 • Miroslav Hiršl

  člen představenstva

  Spojovací 710/8A, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

 • Didier Luc Marie Colin

  člen

  Vlašská 361/5, Praha, 118 00, Česká republika

 • Jan Juchelka

  předseda

  Vojtěšská 240/11, Praha, 110 00, Česká republika

 • Miroslava Šmídová

  člen

  Žižkova 2080/55, Plzeň, 301 00, Česká republika

 • Petr Dvořák

  člen

  U Gabrielky 569, Praha, 164 00, Česká republika

 • Giovanni Luca Soma

  místopředseda

  104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Paříž, 750 08, Francouzská republika

 • Laurent Goutard

  člen

  15 Ter rue de Tourville, Saint Germain en Laye, 781 00, Francouzská republika

 • Jean-Luc André Joseph Parer

  předseda

  18 Place Denfert Rochereau, Paříž, 750 14, Francouzská republika

 • člen Bořivoj Kačena

  člen

  Vavákova 1486/4a, Praha, 148 00, Česká republika

 • Katarína Kurucová

  Vavrinecká 12517/17, 83152 Bratislava, Slovenská republika

 • Sylvie Remond

  člen dozorčí rady

  11 rue Henri Cloppet-78110, Le Vesinet, Francouzská republika

Komerční banka, a.s.

První vztah: 18. 4. 2018 - Poslední vztah: 29. 4. 2018

Na příkopě 969/33, Praha, 110 00

Komerční banka, a.s.

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 4. 2018

Na příkopě 969/33, Praha, 110 00

Komerční banka, a.s.

První vztah: 8. 11. 2006 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

Na příkopě 969/33, Praha, 110 00

Akcionáři

Komerční banka, a.s., IČ: 45317054

Na příkopě 969/33, Česká republika, Praha, 110 00

od 29. 4. 2018

Komerční banka, a.s., IČ: 45317054

Na příkopě 969, Česká republika, Praha, 110 00

do 29. 4. 2018 od 18. 4. 2018

Komerční banka, a.s., IČ: 45317054

Na Příkopě, Česká republika, Praha 1, 114 07

do 18. 4. 2018 od 31. 7. 2013

Komerční banka a.s., IČ: 45317054

Na Příkopě, Česká republika, Praha 1, 969

do 31. 7. 2013 od 8. 11. 2006

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).