Hlavní navigace

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

Firma MONETA Stavební Spořitelna, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1714, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 070 364 160 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47115289

Sídlo:

Vyskočilova 1442/1B, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 9. 1992

DIČ:

Skupinove_DP

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1714, Městský soud v Praze

Obchodní firma

WŰSTENROT a.s. od 28. 9. 1992

Obchodní firma

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. od 8. 9. 1997

Obchodní firma

Wüstenrot - Stavební spořitelna a.s. do 8. 9. 1997 od 21. 10. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 28. 9. 1992

adresa

Vyskočilova 1442/1b
Praha 14000 od 4. 7. 2020

adresa

Na hřebenech II 1718/8
Praha 14000 do 4. 7. 2020 od 21. 9. 2016

adresa

Na Hřebenech II 1718/8
Praha 4 14023 do 21. 9. 2016 od 2. 2. 2009

adresa

Janáčkovo nábř. 41
Praha 5 do 2. 2. 2009 od 12. 1. 1996

adresa

Jugoslávská 29
Praha 2 do 12. 1. 1996 od 2. 8. 1994

adresa

Podolská 50
Praha 4 - Podolí do 2. 8. 1994 od 28. 9. 1992

Předmět podnikání

b) přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí, od 5. 12. 2016

d) obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, od 5. 12. 2016

f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou, od 5. 12. 2016

g) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebního styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny, od 5. 12. 2016

i) uzavírání obchodů sloužících k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku, od 5. 12. 2016

j) výkon finančního makléřství; spočívá-li finanční makléřství ve zprostředkování spotřebitelského úvěru, může stavební spořitelna tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li některou z osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona upra vujícího spotřebitelský úvěr. od 5. 12. 2016

f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou denominovanými v české měně, do 5. 12. 2016 od 3. 9. 2008

d) obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj do 5. 12. 2016 od 2. 9. 2008

j) uzavírat obchody sloužící k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku. do 5. 12. 2016 od 2. 9. 2008

Společnost je oprávněna vykonávat všechny činnosti stavební spořitelny v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími oblast stavebního spoření a povolené licencí ČNB, tj. od 28. 7. 2005

a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření od 28. 7. 2005

b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření od 28. 7. 2005

c) poskytování příspěvků fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování příspěvků v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření a k výkonu činností uvedených v zákoně o stavebním spoření v § 9 ost. 1 písmena od 28. 7. 2005

a) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb, od 28. 7. 2005

c) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písmenu a) zákona o stavebním spoření v rozsahu - poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1. písmenu a) zákona o stavebním spoření, od 28. 7. 2005

e) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou denominovanými v české měně, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku denominovanými v české měně a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou denominovanými v české měn ě, od 28. 7. 2005

h) poskytování bankovních informací, od 28. 7. 2005

d) obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rozsahu - obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy denominovanými v české měně, do 2. 9. 2008 od 28. 7. 2005

f) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou denominovanými v české měně, do 3. 9. 2008 od 28. 7. 2005

b) přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí do 5. 12. 2016 od 28. 7. 2005

g) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebnho styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny., do 5. 12. 2016 od 28. 7. 2005

i) výkon finančního makléřství do 5. 12. 2016 od 28. 7. 2005

Společnost je oprávněna vykonávat všechny činnosti stavební spořitelny v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími oblast stavebního spoření, a to zejména: a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, c) poskytování překlenovacích (rychlých) úvěrů, které slouží k dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby v případech, kdy účastník nemá ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, d) poskytování jiných úvěrů na financování činností v oblasti bytového hospodářství, e) přejímání záruky za půjčky, které by byla stavební spořitelna podle zákona oprávněna sama poskytnout, f) podílení se majetkově v obchodních společnosti v případech, kdy tato účast bude sloužit k řešení bytových potřeb, g) poskytování úvěrů obchodním společnostem, na nichž má majetkový podíl, h) pro poskytování úvěrů podle písmen c) a d) získávat potřebné zdroje od jiných věřitelů, úvěrových institucí či na finančním trhu vydáváním dluhopisů, i) používání volných prostředků na vkladových účtech účastníků k ukládání na vkladové účty u jiné banky nebo k nákupu státních dluhopisů, případně dluhopisů, za které převzal stát záruku. do 28. 7. 2005 od 8. 9. 1997

Provozování stavebního spoření ve smyslu paragrafu 1 z.č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření pro výkon činností uvedených v paragrafu 9 odst. 1 z.č. 96/1993 Sb. - dle Rozhodnutí ČNB ze dne 17.9.1993 do 8. 9. 1997 od 2. 8. 1994

3. poskytování jiných úvěrů na financování činnosti v oblas- ti bytového hospodářství do 2. 8. 1994 od 21. 10. 1993

4. přijímání záruk za půjčky, které by byla stavební spoři- telna oprávněna podle zákona sama poskytovat do 2. 8. 1994 od 21. 10. 1993

5. podílení se majetkově v obchodních společnostech v pří- padech, kdy tato účast bude sloužit k řešení bytových pot- řeb do 2. 8. 1994 od 21. 10. 1993

6. poskytování úvěrů obchodním společnostem, na nichž má ma- jetkový podíl do 2. 8. 1994 od 21. 10. 1993

7. pro poskytování úvěrů bodu 4.,5. získávat potřebné zdroje od jiných věřitelů, úvěrových institucí nebo na finančním trhu vydáváním dluhopisů do 2. 8. 1994 od 21. 10. 1993

1. přijímání vkladů a poskytování úvěrů účastníkům stavební- ho spoření do 2. 8. 1994 od 21. 10. 1993

2. poskytování úvěrů účasstníkům, které slouží k dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby podle par. 5 zák. o stavebním spoření v případech, kdy účastsník nemá ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření do 2. 8. 1994 od 21. 10. 1993

Organizační činnost se záměrem zavést v České a Slovenská federa- tivní republice stavební spoření a vytvořit všechny organizační a hmotné předpoklady pro započetí činnosti Stavební spořitelny WŰSTENROT a.s. do 21. 10. 1993 od 28. 9. 1992

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 24. 12. 2014 od 7. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 3. 3. 2016 od 7. 5. 2014

a) Řádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 250,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) z částky ve výši 820,364.160,-- Kč (slovy: osm set dvacet milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedestá korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 1,070,364.160,-- Kč (slovy: jednu miliardu sedmdesát milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých) /nová výše základního kap itálu společnosti/ upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1.000 ks (slovy: jednoho tisíce kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány pen ěžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníku. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku. e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne n ásledujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem zůsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomuto účelu zřízený účet číslo 0200000013/79 80, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti. do 1. 7. 2009 od 30. 4. 2009

Mimořádná valná hromada společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., konaná dne 24.6.2008 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 81.164.160,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 820.364.160,-Kč, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: -549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 24.640,-Kč jedné akcie, v zaknihované podobě, -549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 123.200,-Kč jedné akcie, v zaknihované podobě, 3) akcie budou upsány peněžitými vklady, 4) emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, 5) konstatuje, že základní kapitál se bude zvyšovat ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku (viz podmínky níže) a s přihlédnutím k této skutečnosti nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 od st. 2 písm c) obchodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovano u podobu, a 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou upsány na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku , a to takto: - akcionář Wüstenrot & Württembergische AG upíše 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na jméno a ma jící zaknihovanou podobu, - akcionář Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH upíše 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, zně jící na jméno a mající zaknihovanou podobu, -akcionář Svaz českých a moravských bytových družstev upíše 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící na j méno a mající zaknihovanou podobu, -akcionář Stavební bytové družstvo Hradec Králové upíše 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč, znějící najméno a mají cí zaknihovanou podobu, 7) konstatuje, že dohoda akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku, na základě které budou upsány akcie, nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu 8) ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) určuje, že dohoda akcionářů bude uzavřena v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41; lhůta pro uzavření dohody akcionářů činí 3 týdny a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byly splněn y všechny níže uvedené podmínky: - usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku, - akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč a 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč na akcionáře Wüstenrot & Wü rttembergische AG ve Středisku cenných papírů -akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640,-Kč a 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200,-Kč na akcionáře Wüstenrot Verwa ltungs-und Dienstleistungen GmbH ve Středisku cenných papírů - představenstvo společnosti informovalo shora uvedené akcionáře doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů o splnění všech tří shora specifikovaných podmínek a o tom, kdy začíná běžet lhůta pro uzavření dohody počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů v rámci informace o splnění shora uvedených podmínek 9) emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 dnů ode dne upsání akcií, respektive ode dne uzavření dohody akcionářů, a to na zvláštní účet č. 4020845539/4000, vedený u BAWAG Bank CZ a.s., který byl ve smylu ustanovení § 204 o dst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 10) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 820.364.160,-Kč (slovy: osm set dvacet milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých). do 21. 11. 2008 od 11. 8. 2008

Válná hromada na svém jednání dne 25.5.2005 v souvislosti se záměrem zvýšit základní kapitál společnosti na celkovou částku 660.000.000,-Kč učinila takovéto rozhodnutí: do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 110.000.000,-Kč (slovy: jednostodesetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu, do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 5.000,-(slovy: pěttisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých), znějících na jméno a mající zaknihovanou podobu, do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

3) akcie budou upsány pěněžitými vklady, do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a  to formou prohlášení, viz výše do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

5) konstantuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) ob chodního zákoníku, do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 5000 (slovy: pěttisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých), znějících na jméno a mající listinnou po dobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitým (předem určeným) zájemcům takto: - společnosti Wüstenrot & Württembergische AG, se sídlem Stuttgart bude nabídnuto celkem 2623 kusů akcií, - společnosti Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH, Salzburg, se sídlem Alpenstrasse 70, Salzburg, bude nabídnuto celkem 2040 kusů akcií, - společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747, Praha 1, bude nabídnuto celkem 308 kusů akcií, - Svazu českých a moravských bytových družstev, se sídlem Podolská 50, Praha 4, bude nabídnuto celkem 20 kusů akcií - Stavebnímu bytovému družstvu Hradec Králové, se sídlem V Lipkách 2, Hradec Králové bude nabídnuto celkem 9 kusů akcií. do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

7) konstantuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně o věřeny, do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41, ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů, běžící od 10. dne po právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hormady do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům oznámen t ím, že jim bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií, součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta běží od 10. dne po právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rej stříku a současně, kdy právní moci usnesení soudu nabylo; návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo jim jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to neprodleně po nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 22.000,-Kč (slovy: dvacetdvatisíce korun českých) na jednu akcii do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek jednotlivých určitých (předem určených) zájemců vůči společnosti proti jednotlivým poh ledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií; titulem všech pohledávek je právo na vyplacení dividendy za rok 2004 tak, jak byly schváleny dnešního dne valnou hromadou společnosti v rámci rozhodnutí o rozdělení zisku; všechny pohledávky jsou peněžité a jejich výše pak u jednotlivých zájemců činí: a) u společnosti Wüstenrot & Württenbergische, AG: 57.706.000,-Kč (slovy: padesátsedmmilionůsedmsetšesttisíc korun českých), b) u společnosti Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH: 44.880.000Kč. (slovy: čtyřicetčtyřimilionyosmesetosmdesáttitís korun českých), c) u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.: 5.759.600,-Kč (slovy pětmilionůsedmsetpadesátdevěttisícešestset korun českých), d) u Svazu českých a moravských bytových družstev: 374.000,- (slovy: třistasedmdesátčtyřitisíce korun českých), e) u Stavebního bytového družstva Hradec Králové: 168.300,-Kč (slovy: jednostošedesátosmtisíctřista korun českých), do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude každému určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41 nebo na jiném místě dohodnutém smluvními stranami, do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu nebude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, stanovuje se v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) v návaznosti na ustanovení § 203 odst. 2 písm. 1) obchodního zákoníku, že zbytek emisního kursu upsaných akcií (tj. ta část emisního kursu, která nebude splacena započtením pohledávek) bude splacen na zvlášť k tomu zřízený účet. č.0000183011/4000, vedený u BAWAG Bank Z, a.s. ve lhůt ě 30 (slovy:třicet) dnů ode dne upsání akcií; tj. na tento účet společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. doplatí částku 1.016.400,-Kč (slovy: jedenmilionšestnáctttisícčtyřista korun českých), Svaz českých a moravských bytových družstev doplatí částku 66.00 0,-Kč (slovy: šedesátšesttisíc korun českých) a Stavební bytové družstvo Hradec Králové doplatí částku 29.700,-Kč (slovy: dvacetdevěttisícsedmset korun českých). do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 660.000.000,-Kč (slovy: šestsetšedesátmilionů korun českých). do 27. 12. 2005 od 26. 9. 2005

Valná hromada schválila zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů a sice ze zisku, z důvodu pozitivního ekonomického vývoje a posilování pozice společnosti na trhu, z 500.000.000,- Kč na celkem 550.000.000,- Kč (z pětisetmilionů korun českých o pade- sátmilionů korun českých na pětsetpadesátmilionů korun českých), akcionáři se na zvýšení základního jmění budou podílet v závis- losti na jmenovitých hodnotách, bude měněna pouze jmenovitá hod- nota akcie a sice ve formě vyznačení vyšší nominální hodnoty do- savadních akcií, přičemž po zvýšení základního jmění se hodnota jedné akcie zvýší ze 100.000,- Kč o 10.000,- Kč na 110.000,- Kč (z jednohostatisíce korun českých o desettisíc korun českých na jednostodesettisíc korun českých). do 23. 5. 2000 od 13. 8. 1999

Prokura zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, s výjimkou nemovitostí, které tvoří hmotný majetek společnosti. do 5. 10. 2010 od 8. 9. 1997

Prokuristé zastupují a podepisují za společnost vždy dva společně nebo společně s jedním členem představenstva. Prokura zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, s výjimkou nemovitostí, které tvoří hmotný majetek společnosti. do 8. 9. 1997 od 7. 6. 1995

Zakladatelé: BAUSPARKASSE WŰSTENROT, Ludwibsburg, SRN vklad: 9.000.000,- Kčs BAUSPARKASSE WŰSTENROT, Salzburg, Rakousko vklad: 7.000.000,- Kčs Svaz českých a moravských bytových družstev, Praha 4 vklad: 2.000.000,- Kčs KOOPERATIVA a.s. Československá družstevní pojišťo- vna, Bratislava vklad: 2.000.000,- Kčs do 21. 10. 1993 od 28. 9. 1992

Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena dle §§ 154- 220 zák. č. 513/91 Sb., dále uvedenými zakladateli, kteří složili svůj vklad bankovním převodem na účet u čs. banky a to zaklada- telskou smlouvou ze dne 10.8.1992. do 28. 4. 1995 od 28. 9. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 070 364 160 Kč

od 1. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 820 364 160 Kč

do 1. 7. 2009 od 18. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 739 200 000 Kč

do 18. 11. 2008 od 6. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 660 000 000 Kč

do 6. 6. 2007 od 27. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 550 000 000 Kč

do 27. 12. 2005 od 23. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 23. 5. 2000 od 12. 1. 1996

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 12. 1. 1996 od 21. 10. 1993

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 21. 10. 1993 od 28. 9. 1992
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 123 200 Kč, počet: 5 549 od 15. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 24 640 Kč, počet: 5 549 od 15. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 1 000 od 15. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 123 200 Kč, počet: 5 549 do 15. 5. 2020 od 5. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 24 640 Kč, počet: 5 549 do 15. 5. 2020 od 5. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 1 000 do 15. 5. 2020 od 5. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 1 000 do 5. 10. 2010 od 1. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 123 200 Kč, počet: 5 549 do 5. 10. 2010 od 21. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 24 640 Kč, počet: 5 549 do 5. 10. 2010 od 21. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 123 200 Kč, počet: 5 549 do 21. 11. 2008 od 18. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 24 640 Kč, počet: 5 549 do 21. 11. 2008 od 18. 11. 2008
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 123 200 Kč, počet: 5 000 do 18. 11. 2008 od 6. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 24 640 Kč, počet: 5 000 do 18. 11. 2008 od 6. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 22 000 Kč, počet: 5 000 do 6. 6. 2007 od 27. 12. 2005
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 110 000 Kč, počet: 5 000 do 6. 6. 2007 od 28. 7. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 110 000 Kč, počet: 5 000 do 28. 7. 2005 od 23. 5. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 000 do 23. 5. 2000 od 12. 1. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 000 do 12. 1. 1996 od 21. 10. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 21. 10. 1993 od 28. 9. 1992

Statutární orgán

7 fyzických osob

Petr Toman

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2020

Jindřicha Plachty 398/15, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Andrew John Gerber

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2020

vznik členství: 30. 4. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2020

Štiplova 2683/12, Praha, 160 00, Česká republika

Klára Escobar

členka představenstva

První vztah: 3. 8. 2020

vznik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 30. 6. 2020

Miroslava Hajna 759/1, Praha, 199 00, Česká republika

Jiří Huml

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2020

vznik členství: 12. 5. 2020

vznik funkce: 12. 5. 2020

Pardubická 1230, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Černý

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2020

vznik členství: 30. 4. 2020

Kafkova 545/25, Praha, 160 00, Česká republika

Aleš Sloupenský

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2020

vznik členství: 30. 4. 2020

Slunečná 2038/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Folwarczna

členka představenstva

První vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2020

Jana Bílka 357, Praha, 190 12, Česká republika

Historické vztahy

Andrew John Gerber

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2020 - Poslední vztah: 3. 8. 2020

vznik členství: 30. 4. 2020

vznik funkce: 5. 5. 2020

zánik funkce: 31. 5. 2020

Štiplova 2683/12, Praha, 160 00, Česká republika

Andrew John Gerber

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2020 - Poslední vztah: 29. 6. 2020

vznik členství: 30. 4. 2020

Štiplova 2683/12, Praha, 160 00, Česká republika

Petr Toman

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2020 - Poslední vztah: 3. 8. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2020

Jindřicha Plachty 398/15, Praha, 150 00, Česká republika

Lars Kohler

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2019 - Poslední vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

zánik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2020

zánik funkce: 1. 4. 2020

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Christian Beutel

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2019 - Poslední vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 15. 10. 2019

zánik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 15. 10. 2019

zánik funkce: 1. 4. 2020

Raiffeisenstraße 14a, Feldheim, 866 94, Spolková republika Německo

Ing. Martin Horčička

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2018 - Poslední vztah: 23. 8. 2019

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 22. 8. 2019

K parku 729, Praha, 164 00, Česká republika

Lars Kohler

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2018 - Poslední vztah: 17. 12. 2019

vznik členství: 3. 1. 2017

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 4. 1. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2019

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Bc. Michael Pupala MBA

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 8. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 5. 2020

vznik funkce: 4. 1. 2018

zánik funkce: 31. 5. 2020

Dělnická 444, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

JUDr. Boris Čuchran

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2017 - Poslední vztah: 1. 3. 2018

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 23. 2. 2018

zánik funkce: 23. 2. 2018

Laubova 1626/3, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Boris Čuchran

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2017 - Poslední vztah: 1. 3. 2018

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 23. 2. 2018

zánik funkce: 23. 2. 2018

Laubova 1626/3, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Lars Kohler

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2017 - Poslední vztah: 9. 1. 2018

vznik členství: 3. 1. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 3. 1. 2018

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Lars Kohler

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2017 - Poslední vztah: 9. 1. 2018

vznik členství: 3. 1. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 3. 1. 2018

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

JUDr. Boris Čuchran

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

Strážovská 342/15, Praha, 153 00, Česká republika

JUDr. Boris Čuchran

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

Strážovská 342/15, Praha, 153 00, Česká republika

Kurt Scheuermann

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 9. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

Danziger Straße 4/1, Korntal-Münchingen, 708 25, Spolková republika Německo

Kurt Scheuermann

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 9. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

Danziger Straße 4/1, Korntal-Münchingen, 708 25, Spolková republika Německo

Lars Kohler

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2016 - Poslední vztah: 23. 1. 2017

vznik členství: 2. 1. 2014

zánik členství: 2. 1. 2017

vznik funkce: 8. 1. 2016

zánik funkce: 2. 1. 2017

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Lars Kohler

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2016 - Poslední vztah: 23. 1. 2017

vznik členství: 2. 1. 2014

zánik členství: 2. 1. 2017

vznik funkce: 8. 1. 2016

zánik funkce: 2. 1. 2017

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Kurt Scheuermann

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

Am Gänsegarten 11, Korntal-Münchingen, 708 25, Spolková republika Německo

Kurt Scheuermann

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

Am Gänsegarten 11, Korntal-Münchingen, 708 25, Spolková republika Německo

Lars Kohler

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 2. 1. 2014

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Lars Kohler

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 2. 1. 2014

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Pavel Vaněk

předseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 21. 10. 2008

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2015

Nad Komornickou 205/6, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Dirk Hendrik Lehner

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2013 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 5. 2015

St. Paul 11/b, Erding, 854 35, Spolková republika Německo

Ing. Josef Bratršovský

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2012 - Poslední vztah: 22. 7. 2016

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 13. 6. 2016

Na Výsluní 1216, Chotěboř, 583 01, Česká republika

David Chmelař

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2012 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 21. 10. 2015

Rooseveltova 256/6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Josef Bratršovský

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2012 - Poslední vztah: 22. 7. 2016

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 13. 6. 2016

Na Výsluní 1216, Chotěboř, 583 01, Česká republika

JUDr. Pavel Pektor

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 12. 2011

vznik členství: 11. 8. 2009

zánik členství: 30. 11. 2011

vznik funkce: 11. 8. 2009

K Haltýři 686/11, Praha 8, 181 00, Česká republika

Lars Kohler

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2009 - Poslední vztah: 24. 3. 2014

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

Kastanienallee 45/1, Ludwigsburg, 716 38, Spolková republika Německo

Pavel Vaněk

předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 10. 2013

vznik členství: 21. 10. 2008

vznik funkce: 17. 12. 2008

Nad Komornickou 6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Vaněk

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 12. 2. 2009

vznik členství: 21. 10. 2008

Nad Komornickou 6, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Vlček

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2008 - Poslední vztah: 12. 2. 2009

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 25. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2008

Máchova 56/20, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Ivo Sebera

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2008 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 13. 1. 2005

zánik členství: 26. 8. 2008

vznik funkce: 13. 1. 2005

zánik funkce: 26. 8. 2008

Letohradská 367/5, Praha 7, 170 00, Česká republika

Dr. Hans-Jürgen Wohlrabe

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2008

vznik funkce: 13. 11. 2003

zánik funkce: 24. 6. 2008

Výchozí 21/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Ivo Sebera

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2008

vznik funkce: 13. 1. 2005

Jižní 530, Borovany, 373 12, Česká republika

Dr. Hans Jürgen Wohlrabe

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2004 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

vznik funkce: 13. 11. 2003

Výchozí 21/3, Praha 4, Česká republika

JUDr. Pavel Pektor

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2004 - Poslední vztah: 13. 8. 2009

vznik funkce: 10. 8. 2004

zánik funkce: 10. 8. 2009

K Haltýři 686/11, Praha 8, Česká republika

Oskar Steiner

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2004 - Poslední vztah: 28. 7. 2005

vznik funkce: 1. 4. 2001

okr.Plzeň-sever 138, Česká republika

JUDr. Pavel Pektor

Člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2004 - Poslední vztah: 30. 12. 2004

zánik funkce: 10. 8. 2004

K Haltýři 686/11, Praha 8, Česká republika

Dr. Hans Jürgen Wohlrabe

předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2001 - Poslední vztah: 30. 12. 2004

vznik funkce: 2. 4. 2001

zánik funkce: 13. 11. 2003

Výchozí 21/3, Praha 4, Česká republika

Oskar Steiner

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2001 - Poslední vztah: 28. 4. 2004

vznik funkce: 1. 4. 2001

Rabštejnská 38, Plzeň-město, 323 32, Česká republika

Franz Meisel

Předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 1999 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2001

Janáčkovo nábřeží 23, Praha 5, Česká republika

Hans-Jürgen Wohlrabe, Dat.Nar. 24. Února 1949

Člen představenstva

První vztah: 30. 6. 1999 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

zánik funkce: 1. 4. 2001

Výchozí 21/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Pavel Pektor

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 28. 4. 2004

Petržilova 3311/33, Praha 4 - Modřany, Česká republika

Franz Meisel

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 30. 6. 1999

Janáčkovo nábřeží 23, Praha 5, Česká republika

Dr. Bernhard Braun

Předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 30. 6. 1999

Děvínská 13, Praha 5, Česká republika

Dr. Bernard Alfred Michael Braun

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 1995 - Poslední vztah: 8. 9. 1997

Pod Kesnerkou 41, Praha 5, Česká republika

Franz Karl Meisel

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 1995 - Poslední vztah: 8. 9. 1997

Seifertova 5, Praha 3, Česká republika

Dr. Bernard Alfred Michael Braun

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 1995 - Poslední vztah: 24. 8. 1995

Pod Kesnerkou 41, Praha 5, Česká republika

Dr. Otto Roesler

zást. předsedy představenstva

První vztah: 28. 4. 1995 - Poslední vztah: 21. 8. 1995

Podolská 52, Praha 4, Česká republika

Dr. Otto Roesler

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 28. 4. 1995

Podolská 52, Praha 4, Česká republika

Dr. Otto Rösler

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 1994

Španielova 666, Praha 6, 160 00, Česká republika

Dr. Ina Bastam

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 1993 - Poslední vztah: 21. 8. 1995

Podolská 52, Praha 4, 140 00, Česká republika

2.Ing. Zdeněk Kedroutek

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 1992 - Poslední vztah: 21. 10. 1993

Kur fůrstenstr. 16, 8034 Germering, SRN, Česká republika

1.Dr. Pavel Pektor

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 1992 - Poslední vztah: 8. 9. 1997

Petržilova 3311, Praha 4, Česká republika

Dr. Otto Rösler

člen

První vztah: 28. 9. 1992 - Poslední vztah: 21. 10. 1993

5081 Anif 166, Rakouská republika

Společnost vždy zastupují dva členové představenstva, přičemž jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

od 15. 5. 2020

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s prokuristou. Členem představenstva pověřeným právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti je ve smyslu § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, předseda představenstva společnosti.

do 15. 5. 2020 od 23. 1. 2017

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s prokuristou.

do 23. 1. 2017 od 7. 5. 2014

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 7. 5. 2014 od 2. 3. 2010

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s jedním prokuristou. Podepisování za společnost se činí tak, že osoby, které jsou oprávněny k zastupování společnosti, připojí své jméno k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti.

do 2. 3. 2010 od 8. 9. 1997

podpis dva členové představenstva.

do 8. 9. 1997 od 28. 9. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jan Friček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2020

Nad Smetankou 225/2, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Novotný

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2020

Jeseniova 2852/16, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Carl Normann Vökt

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2020

Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Marlies Wiest-Jetter

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2019 - Poslední vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 1. 5. 2019

zánik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 5. 2019

zánik funkce: 1. 4. 2020

Poppenweilerstr. 24-1, Ludwigsburg, 716 40, Spolková republika Německo

Jürgen Steffan

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2019 - Poslední vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 1. 5. 2019

zánik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 5. 2019

zánik funkce: 1. 4. 2020

Heilbronner Str. 8/2, Ludwigsburg, 716 34, Spolková republika Německo

Thilo Grutschnig

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2019 - Poslední vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 1. 5. 2019

zánik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 5. 2019

zánik funkce: 1. 4. 2020

Kirchheimerstr. 55, Ostfildern, 737 60, Spolková republika Německo

Jürgen Steffan

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2016 - Poslední vztah: 1. 5. 2019

vznik členství: 22. 6. 2016

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 22. 6. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2019

Heilbronner Str 8/2, Ludwigsburg, Spolková republika Německo

Christoph Stefanides

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2016 - Poslední vztah: 1. 5. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 18. 3. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2019

Brühlbachweg 5, Stuttgart, 705 65, Spolková republika Německo

Jürgen Steffan

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 21. 6. 2013

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 25. 8. 2014

zánik funkce: 21. 6. 2016

Heilbronner Str 8/2, Ludwigsburg, 716 34, Spolková republika Německo

Thilo Grutschnig

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 1. 5. 2019

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 30. 4. 2019

zánik funkce: 30. 4. 2019

Kirchheimerstr. 55, Ostfildern, 737 60, Spolková republika Německo

Jürgen Steffan

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 21. 6. 2013

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 25. 8. 2014

zánik funkce: 21. 6. 2016

Heilbronner Str 8/2, Ludwigsburg, 716 34, Spolková republika Německo

Dr. Susanne Riess

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 12. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 2. 4. 2014

Engerreich 18, Schleedorf, 5 230, Rakouská republika

Dr. Susanne Riess

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 12. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 2. 4. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2015

Engerreich 18, Schleedorf, 5 230, Rakouská republika

Ing. Vít Vaníček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 12. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 19. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2015

Skuhrovecká 133, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vít Vaníček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 12. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 19. 12. 2013

Skuhrovecká 133, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Christoph Stefanides

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

Brühlbachweg 5, Stuttgart, 705 65, Spolková republika Německo

Christoph Stefanides

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

Brühlbachweg 5, Stuttgart, 705 65, Spolková republika Německo

Dr. Wolfgang Breuer

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 5. 2015

Villestr. 30, Kerpen, 501 69, Spolková republika Německo

Ing. Tomáš Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 10. 11. 2009

zánik členství: 10. 11. 2014

Nademlejnská 1086/14, Praha, 198 00, Česká republika

Dr. Jan Martin Wicke

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 26. 11. 2013

zánik funkce: 30. 4. 2014

Wellingstrasse 5, Stuttgart, 706 19, Spolková republika Německo

Thomas Grosse

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 21. 6. 2013

zánik členství: 15. 5. 2014

Lenzhalde 18, Stuttgart, 701 92, Spolková republika Německo

Jürgen Steffan

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2013 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 21. 6. 2013

Heilbronner Str 8/2, Ludwigsburg, 716 34, Spolková republika Německo

Jan Martin Wicke

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2014

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 30. 4. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2014

Wellingstrasse 5, Stuttgart, 706 19, Spolková republika Německo

Ing. Jana Lindauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2012 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 9. 3. 2012

Písečná 451/6, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Iva Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2012 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 9. 3. 2012

zánik členství: 9. 3. 2015

Ke Břvům 39, Praha 5, 155 21, Česká republika

Ing. Jana Lindauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2012 - Poslední vztah: 21. 3. 2012

vznik členství: 9. 3. 2011

Písečná 451/6, Praha 8, 182 00, Česká republika

Dr. Alexander Erdland

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2013

vznik členství: 11. 3. 2011

zánik členství: 11. 6. 2013

vznik funkce: 31. 3. 2011

zánik funkce: 11. 6. 2013

Stuttgart, Degerloch, Kauzenhecke 30, 70597, Spolková republika Německo

Dr. Alexander Erdland

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

vznik členství: 11. 3. 2011

Stuttgart, Degerloch, Kauzenhecke 30, 70597, Spolková republika Německo

Dr. Susanne Riess-Passer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2010 - Poslední vztah: 24. 12. 2014

vznik členství: 31. 3. 2009

zánik členství: 31. 3. 2013

vznik funkce: 9. 12. 2009

zánik funkce: 31. 3. 2013

Engerreich 18, Schleedorf, 5 203, Rakouská republika

Ing. Tomáš Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 10. 11. 2009

Bořivojova 1058/36, Praha 3, 130 00, Česká republika

Dr. Susanne Riess-Passer

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2009 - Poslední vztah: 5. 10. 2010

vznik členství: 31. 3. 2009

Engerreich 18, Schleedorf, 5 203, Rakouská republika

Vít Vaníček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2009 - Poslední vztah: 24. 12. 2014

vznik členství: 13. 12. 2008

zánik členství: 13. 12. 2013

Skuhrovecká 133, Mnichovice, Česká republika

Mag. Werner Wabscheg

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 26. 7. 2007

zánik členství: 27. 7. 2015

Kirchenstrasse 19, A - 5301 Eugendorf, Rakouská republika

Dr. Jan Martin Wicke

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 4. 2013

Wellingstrasse 5, Stuttgart, 706 19, Spolková republika Německo

Matthias Lechner

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2013

vznik členství: 26. 4. 2007

zánik členství: 11. 6. 2013

Hoffmannstrasse 175, Leonberg, 712 29, Spolková republika Německo

Ing. Jana Lindauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 3. 2012

vznik členství: 8. 3. 2007

zánik členství: 8. 3. 2012

Písečná 451/6, Praha 8, 182 00, Česká republika

Dr. Wolfgang Oehler

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 2. 9. 2008

vznik členství: 26. 4. 2007

zánik členství: 29. 4. 2008

Leierwiesen 19, Stuttgart, 701 80, Spolková republika Německo

Ing. Pavel Kraus

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 2. 9. 2008

vznik funkce: 30. 10. 2006

zánik funkce: 29. 2. 2008

Kaznějovská 58, Plzeň, 323 00, Česká republika

Wolfgang Radlegger

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 19. 5. 2009

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 30. 3. 2009

vznik funkce: 16. 11. 2006

zánik funkce: 30. 3. 2009

Salzburg, Prinzingerstrasse 10, PSČ: 5020, Rakouská republika

Mgr. Pavel Kousal

Člen

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 3. 2012

vznik členství: 8. 3. 2007

zánik členství: 8. 3. 2012

Žherská 1666, Praha 9, Česká republika

Annerose Bidermann

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 1. 7. 2006

zánik členství: 26. 4. 2007

Freiberg am Neckar, Grose Äcker 1, PSČ: 71691, Spolková republika Německo

Dr. Alexander Erdland

člen a předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 29. 4. 2011

vznik členství: 10. 3. 2006

vznik funkce: 10. 3. 2006

Michelfeld-Gnadental, Haldenweg 9, PSČ: 74545, Spolková republika Německo

Dr. Edmund Kurt Schwake

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 10. 3. 2006

zánik členství: 26. 4. 2007

Weissach, Ahornweg 5, PSČ: 71287, Spolková republika Německo

Wolfgang Radlegger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 22. 5. 2006

Salzburg, Prinzingerstrasse 10, PSČ: 5020, Rakouská republika

Vít Vaníček

První vztah: 30. 12. 2004 - Poslední vztah: 12. 2. 2009

vznik funkce: 12. 12. 2003

zánik funkce: 12. 12. 2008

Skuhrovecká 133, Mnichovice, Česká republika

JUDr. Ivan Přikryl

člen

První vztah: 28. 4. 2004 - Poslední vztah: 30. 12. 2004

vznik funkce: 10. 8. 2002

zánik funkce: 12. 12. 2003

Poříčská 2079, Praha 9, Česká republika

Ing. Martina Havelková

Člen

První vztah: 28. 4. 2004 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik funkce: 29. 10. 2001

zánik funkce: 29. 10. 2006

Jaroslava Šípka 373, Stochov, Česká republika

Klaus W. Rösch

člen

První vztah: 28. 4. 2004 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

zánik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 10. 8. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2006

Bietigheim-Bissingen, Schillerstrasse 40, Spolková republika Německo

Dr. Gert Haller

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2004 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

zánik členství: 10. 3. 2006

vznik funkce: 10. 8. 2002

zánik funkce: 10. 3. 2006

71634 Ludwigsburg, Favoritengärten 17, Spolková republika Německo

Ing. Renata Netopilová

Člen

První vztah: 28. 4. 2004 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik funkce: 7. 3. 2002

zánik funkce: 7. 3. 2007

Rochovská 758, Praha 9, Česká republika

Mgr. Pavel Kousal

Člen

První vztah: 28. 4. 2004 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik funkce: 7. 3. 2002

Žherská 1666, Praha 9, Česká republika

JUDr. Helmut Geier

člen

První vztah: 28. 4. 2004 - Poslední vztah: 2. 9. 2008

vznik funkce: 10. 8. 2002

zánik funkce: 26. 7. 2007

Elsbethen, Schiesstandstrasse 2a, Rakouská republika

Ing. Marcela Balašová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2001 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

zánik členství: 10. 3. 2006

vznik funkce: 9. 2. 2001

zánik funkce: 10. 3. 2006

Neústupného 26/1830, Praha 5, 155 00, Česká republika

Wolfgang Radlegger

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2001 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

zánik členství: 22. 5. 2006

vznik funkce: 22. 5. 2001

zánik funkce: 22. 5. 2006

Prinzingerstrase 10, 5020 Salzburg, Rakouská republika

Ing. Martin Kutnohorský

člen

První vztah: 20. 4. 2001 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

zánik funkce: 9. 2. 2001

Antonínská 26, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Ivan Přikryl

člen

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 28. 4. 2004

Bublíkova 2187/1, Praha 8, Česká republika

PhDr. Leo Dittmann

člen

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 28. 4. 2004

zánik funkce: 31. 12. 2001

Pod Altánem 46, Praha 10, Česká republika

Wolfgang Röhm

člen

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 28. 4. 2004

zánik funkce: 31. 12. 2001

Stollenäckerweg 11, Marbach am Neckar, Spolková republika Německo

Dr. Gert Haller nar. 30.4.1944

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 28. 4. 2004

zánik funkce: 10. 8. 2001

Favoritengärten 17, 71634 Ludwigsburg, Spolková republika Německo

Jaroslav Homolka

člen

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

zánik funkce: 9. 2. 2001

Wednesbury 2182, Kladno, Česká republika

JUDr. Herbert Walterskirchen

člen

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

zánik funkce: 22. 5. 2001

Anif 323, Rakouská republika

Dr. Gert Haller nar. 30.4.1944

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 1996 - Poslední vztah: 8. 9. 1997

Favoritengärtem 17, 71634 Ludwigsburg, Spolková republika Německo

Klaus W. Rösch

člen

První vztah: 28. 4. 1995 - Poslední vztah: 28. 4. 2004

zánik funkce: 10. 8. 2002

Schillerstrasse 40, Bietigheim-Bissingen, SRN, Česká republika

Klaus W. Rösch

člen

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 28. 4. 1995

Schillerstrasse 40, Bietigheim-Bissingen, Rakousko, Česká republika

JUDr. Helmut Geier

člen

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 28. 4. 2004

zánik funkce: 10. 8. 2002

Schiessstandstrasse 2a, Elsbethen, Rakousko, Česká republika

JUDr. Václav Rác

člen

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 20. 4. 2001

Mezivrší 27, Praha 4, Česká republika

JUDr. Ivan Přikryl

člen

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1997

Muchova 9, Litoměřice, Česká republika

JUDr. Heribert Walterskirchen

člen

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1997

Anif 323, Rakousko, Česká republika

JUDr. Otto Schäfer

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 16. 12. 1996

Koenigsbergerstrasse 49, Ludwigsburg, SRN, Česká republika

Další vztahy firmy MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

Historické vztahy

PhDr. Miroslava Bartošová

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 2. 3. 2010

Názovská 3254/8, Praha 10, Česká republika

PhDr. Miroslava Bartošová

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

Plickova 565, Praha 4, Česká republika

JUDr. Olga Polánecká

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 2. 3. 2010

Engelova 859, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dr. Oskar Steiner

První vztah: 20. 4. 2001 - Poslední vztah: 3. 12. 2001

Rabštejnská 38, Plzeň, 323 32, Česká republika

PhDr. Miroslava Bartošová

První vztah: 8. 9. 1997 - Poslední vztah: 1. 7. 2006

Paní PhDr. Miroslava Bartošová je oprávněna zastupovat společnost společně s jedním členem představenstva. do 1. 7. 2006 od 8. 9. 1997

Plickova 565, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Vlček

První vztah: 21. 8. 1995 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

Máchova 20/56, Praha 2, Česká republika

Dr. Bernhard Alfred Michael Braun

První vztah: 7. 6. 1995 - Poslední vztah: 21. 8. 1995

Pod Kesnerkou 41, Praha 5, Česká republika

Franz Karl Meisel

První vztah: 7. 6. 1995 - Poslední vztah: 21. 8. 1995

Seifertova 5, Praha 3, Česká republika

MONETA Money Bank, a.s.

První vztah: 17. 4. 2020

Vyskočilova 1442/1b, Praha, 140 00

Dalších 14 vztahů k tomuto subjektu

 • Clare Ronald Clarke

  Člen dozorčí rady

  Ztracená 1393, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

 • Denis Arthur Hall

  Člen dozorčí rady

  6 Barrington Park Gardens, Chalfont St Giles, Buckinghamshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Ing. Michal Petrman

  Člen dozorčí rady

  Královny Žofie 1694/21, Praha, 148 00, Česká republika

 • František Vencl

  člen dozorčí rady

  Nad koupadly 18/3, Praha, 142 00, Česká republika

 • Tomáš Spurný

  předseda představenstva

  Trojská 659/183b, Praha, 171 00, Česká republika

 • Carl Normann Vökt

  místopředseda představenstva

  Ibsenova 1234/1, Praha, 120 00, Česká republika

 • Jan Friček

  člen představenstva

  Nad Smetankou 225/2, Praha, 190 00, Česká republika

 • Jiří Huml

  člen dozorčí rady

  Pardubická 1230, Černošice, 252 28, Česká republika

 • Aleš Sloupenský

  člen dozorčí rady

  Slunečná 2038/8, Říčany, 251 01, Česká republika

 • Gabriel Eichler

  předseda dozorčí rady

  Rašínovo nábřeží 2000/78, Praha, 120 00, Česká republika

 • Jan Novotný

  člen představenstva

  Jeseniova 2852/16, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Pardubický

  člen dozorčí rady

  Na lhotech 1441/26, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Miroslav Singer PhD.

  místopředseda dozorčí rady

  Eliášova 550/44, Praha, 160 00, Česká republika

 • Albert Piet Van Veen

  člen představenstva

  Koningin Emmakade 157, Den Haag, Nizozemské království

Akcionáři

MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720

Vyskočilova 1442/1b, Česká republika, Praha, 140 00

od 17. 4. 2020

Wüstenrot & Württembergische AG

Gutenbergstr. 30, Spolková republika Německo, Stuttgart, 701 76

do 17. 4. 2020 od 21. 9. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 8. 1992

Živnosti

Insolvenční rejstřík

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

spisová značka: INS 389/2017

stav řízení: povoleno oddlužení

poslední záznam: 2021-03-19 09:42:50.000000

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

spisová značka: INS 20516/2016

stav řízení: povoleno oddlužení

poslední záznam: 2021-03-17 20:12:50.000000

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

spisová značka: INS 23557/2016

stav řízení: povoleno oddlužení

poslední záznam: 2020-10-01 21:32:17.000000

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

spisová značka: INS 8286/2015

stav řízení:

poslední záznam: 2020-10-01 21:21:03.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).