Hlavní navigace

MOST Vysočiny, o.p.s.

Firma MOST Vysočiny, o.p.s., obecně prospěšná společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou O 251, Krajský soud v Brně.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26943662

Sídlo:

Náměstí 17/19, Velké Meziříčí, 594 01

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Datum vzniku:

29. 10. 2004

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

O 251, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

MOST Vysočiny, o.p.s. od 28. 4. 2015

Obchodní firma

MOST Vysočiny, o.p.s. do 28. 4. 2015 od 16. 4. 2015

Obchodní firma

MOST Vysočiny, o.p.s. do 16. 4. 2015 od 24. 3. 2015

Obchodní firma

MAS MOST Vysočiny, o.p.s. do 24. 3. 2015 od 29. 10. 2004

Právní forma

Obecně prospěšná společnost od 29. 10. 2004

adresa

Náměstí 17/19
Velké Meziříčí 59401 od 30. 10. 2015

adresa

Náměstí 17
Velké Meziříčí 59401 do 11. 8. 2014 od 29. 10. 2004

Předmět podnikání

e) koordinovat projekty a podporovat produkty zaměřené na rozvoj regionu v souladu s přijatou integrovanou rozvojovou strategií od 30. 10. 2015

f) všemi formami pečovat olidské zdroje regionu, zejména dbát oprosazování metod komunitního přístupu od 30. 10. 2015

g) vytvářet informační zázemí ( databázové informace ) krozvoji regionu, informovat oregionu, podporovat informační centra od 30. 10. 2015

h) vyvíjet součinnost sdomácími izahraničními subjekty majícími vztah kregionu zejména sohledem na nalezení nových investorů od 30. 10. 2015

i) zajišťovat osvětu avzdělanost lidského potenciálu včetně pořádání regionálních akcí pro podporu udržitelného rozvoje aobčanské společnosti od 30. 10. 2015

j) podporovat komunikaci, naslouchání akomunitní metody strategie se zapojením všech generací regionu od 30. 10. 2015

k) hledat pro region komplexní řešení pro oblast služeb obyvatelstvu zdravotnických služeb, sociálních služeb, celoživotního vzdělávání avdalších složkách prostředí ovlivňujících kvalitu života od 30. 10. 2015

l) komunikovat sorgány státní správy asamosprávy při spolupráci na rozvoji regionu od 30. 10. 2015

m) podporovat činnosti spojené se spoluprácí sorgány Evropské unie vrámci rozvoje regionu od 30. 10. 2015

n) podporovat podnikání zejména MSP vregionu avytváření nových pracovních příležitostí od 30. 10. 2015

o) zprostředkovávat finanční zdroje veřejné isoukromé od 30. 10. 2015

p) podporovat zavádění nových technologií aknow-how od 30. 10. 2015

q) zvyšovat konkurenceschopnost regionálních produktů aslužeb od 30. 10. 2015

r) vytvářet nabídku volnočasových aktivit amotivace kjejich využívání od 30. 10. 2015

s) podporovat venkovský prostoru vč. infrastruktury od 30. 10. 2015

t) podporovat aktivity zajišťující péči oseniory od 30. 10. 2015

u) podporovat aktivity zvyšující zaměstnatelnost od 30. 10. 2015

v) podporovat a propagovat místní partnerství, tj. partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném subregionálním území do 30. 10. 2015 od 24. 3. 2015

e)administrovat a poskytovat služby související s výzvami, příjmy, výběry a kontrolou realizace projektů, které naplňují strategické cíle místního partnerství, koordinace a financování projektů k rozvoji regionu, zejména vyhlašování programů, shromažďová ní a posuzování projektů v programech Leader do 30. 10. 2015 od 24. 3. 2015

f) koordinovat projekty a podporovat produkty zaměřené na rozvoj regionu v souladu s přijatou integrovanou rozvojovou strategií do 30. 10. 2015 od 24. 3. 2015

a) udržitelně a v dlouhodobém horizontu rozvíjet a propagovat region od 29. 10. 2004

b) podpora tvorby a realizace projektů na nové způsoby ekonomického a turistického využití krajiny od 29. 10. 2004

c) péče o krajinu, sídla, kulturní a přírodní dědictví od 29. 10. 2004

d) dlouhodobá, koncepční a udržitelná podpora multifunkčního zemědělství v souladu s ochranou životního prostředí od 29. 10. 2004

e) koordinace financování projektů k rozvoji regionu, zejména vyhlašování programů, shromažďování a posuzování projektů v programech Leader do 24. 3. 2015 od 29. 10. 2004

f) koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu v souladu s přijatou integrovanou rozvojovou strategií do 24. 3. 2015 od 29. 10. 2004

v) podporovat a propagovat MAS a region do 24. 3. 2015 od 29. 10. 2004

g) všemi formami pečovat o lidské zdroje regionu, zejména dbát o prosazování metod komunitního přístupu do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

h) vytvářet informační zázemí ( databázové informace ) k rozvoji regionu, informovat o regionu, podporovat informační centra do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

i) vyvíjet součinnost s domácími i zahraničními subjekty majícími vztah k regionu zejména s ohledem na nalezení nových investorů do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

j) zajišťovat osvětu a vzdělanost lidského potenciálu včetně pořádání regionálních akcí pro podporu udržitelného rozvoje a občanské společnosti do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

k) podporovat komunikaci, naslouchání a komunitní metody strategie se zapojením všech generací regionu do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

l) hledat pro region komplexní řešení pro oblast služeb obyvatelstvu zdravotnických služeb, sociálních služeb, celoživotního vzdělávání a v dalších složkách prostředí ovlivňujících kvalitu života do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

m) komunikovat s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

n) podporovat činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

o) podporovat podnikání zejména MSP v regionu a vytváření nových pracovních příležitostí do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

p) zprostředkovávat finanční zdroje veřejné i soukromé do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

q) podporovat zavádění nových technologií a know-how do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

r) zvyšovat konkurenceschopnost regionálních produktů a služeb do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

s) vytvářet nabídku volnočasových aktivit a motivace k jejich využívání do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

t) podporovat venkovský prostoru vč. infrastruktury do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

u) podporovat aktivity zajišťující péči o seniory do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

w) podporovat aktivity zvyšující zaměstnatelnost do 30. 10. 2015 od 29. 10. 2004

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Dana Lipavská DiS

člen

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2017

Nad Plovárnou 1437/10, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Bohumil Káňa

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2017

Březské 5, 594 53, Česká republika

Marie Čejková

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 14. 12. 2017

Pod Dálnicí 482, Měřín, 594 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Marie Čejková

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2015 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 11. 12. 2014

zánik funkce: 11. 12. 2017

Pod Dálnicí 482, Měřín, 594 42, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

ing. Bohumil Káňa

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2015 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 11. 12. 2014

Březské 5, 594 53, Česká republika

Dana Lipavská DiS

členka dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2015 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 11. 12. 2014

Nad Plovárnou 1437/10, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Bohumil Káňa

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Březské 5, 594 53, Česká republika

Jiří Mrázek

předseda

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Otín 21, 594 01, Česká republika

Jana Audy

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

K Buči 975/7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Jiří Skryja

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Lavičky 111, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Michael Bezděk

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Nad Gymnasiem 511, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Zdeňka Mužátková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Pavlínov 35, 594 01, Česká republika

Jiří Mrázek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Otín 21, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Marta Muchová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Karlov 86, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Jana Audy

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

K Buči 7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Bohumil Káňa

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Březské 5, Osová Bítýška, 594 53, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Milan Dufek

První vztah: 24. 7. 2013

Hornoměstská 113/65, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Historické vztahy

Milan Dufek

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

Hornoměstská, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Další vztahy firmy MOST Vysočiny, o.p.s.

13 fyzických osob

Josef Komínek

člen správní rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2017

Demlova 1993/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Jana Audy

člen správní rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2017

K Buči 975/7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Bouček CSc.

člen správní rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2017

Třebíčská 2175/41, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Helena Bučková

předsedkyně správní rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 14. 12. 2017

Velké Meziříčí 103, 594 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Kučera

člen správní rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2017

Jihlavská 635, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Jiří Mrázek

člen správní rady

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2017

Otín 21, 594 01, Česká republika

Jiří Jaša

První vztah: 24. 7. 2013

Pavlínov 2, 594 01, Česká republika

Jana Audy

První vztah: 24. 7. 2013

K Buči 975/7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Alois Koukola CSc.

První vztah: 24. 7. 2013

U Stadionu 377, Velká Bítěš, 595 01, Česká republika

Olga Šmaková

První vztah: 23. 5. 2013

Náměstí 78/2, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Zuzana Villertová

První vztah: 23. 5. 2013

Sluneční 2103/3, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Naděžda Jašová

První vztah: 23. 5. 2013

Kmochova 584/29, Třebíč, 674 01, Česká republika

Jiří Skryja

První vztah: 29. 10. 2004

Lavičky 111, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Olga Šmaková

členka správní rady

První vztah: 24. 3. 2015 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 11. 12. 2014

Náměstí 78/2, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Josef Komínek

člen správní rady

První vztah: 24. 3. 2015 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 11. 12. 2014

Demlova 1993/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Helena Bučková

předsedkyně správní rady

První vztah: 24. 3. 2015 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 11. 12. 2014

zánik funkce: 11. 12. 2017

Velké Meziříčí 103, 594 01, Česká republika

Ing. Tomáš Kučera

člen správní rady

První vztah: 24. 3. 2015 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 11. 12. 2014

Jihlavská 635, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Bouček CSc.

člen správní rady

První vztah: 24. 3. 2015 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 11. 12. 2014

Třebíčská 2175/41, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Jana Audy

členka správní rady

První vztah: 24. 3. 2015 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 11. 12. 2014

K Buči 975/7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Jiří Jaša

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Pavlínov 2, 594 01, Česká republika

Zuzana Villertová

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Sluneční 2103/3, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Olga Šmaková

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Náměstí 78/2, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Josef Březka

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Bory 179, 594 61, Česká republika

Helena Bučková

předseda

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Velké Meziříčí 103, 594 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Němec

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Netín 110, 594 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marie Čejková

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Pod Dálnicí 482, Měřín, 594 42, Česká republika

Milan Veber

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Krškova 1604/10, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Zdeněk Bouček

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Třebíčská 2175/41, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Josef Komínek

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Demlova 1993/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Tomáš Kučera

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

Jihlavská 635, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Alois Koukola

člen

První vztah: 23. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2014

U Stadionu 377, Velká Bítěš, 595 01, Česká republika

Ing. Alois Nováček

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Závišova 33, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Jiří Jaša

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

Pavlínov 2, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Alena Vodová

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Dolní Radslavice 9, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Milan Dufek

předseda správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Hornoměstská 113/65, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Alois Koukola CSc.

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

U Stadionu 377, Velká Bítěš, 595 01, Česká republika

Jan Peňáz

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

Náměstí 16/18, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Michael Bezděk

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

Nad Gymnasiem 511, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Helena Bučková

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Mostiště 103, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Bc. Olga Šmaková

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Novosady 69, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Bc. Olga Šmaková

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

Novosady 69, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Marie Čejková

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Pod dálnicí 482, Měřín, Česká republika

Ing. Zuzana Villertová

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Poštovní 18, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Zuzana Villertová

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

Poštovní 18, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Naděžda Sobotková

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Nad Kunšovcem 55, Velké Meziřičí, 594 01, Česká republika

Mgr. Naděžda Sobotková

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

Nad Kunšovcem 55, Velké Meziřičí, 594 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Bouček CSc.

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Krškova 2, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Jan Peňáz

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Náměstí 16/18, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Stanislav Doskočil

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Karlov 86, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Stanislav Doskočil

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

Karlov 86, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Marta Muchová

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

Karlov 86, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Josef Březka

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Bory 179, 594 61, Česká republika

Jana Audy

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

K Buči 7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. František Eliáš

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Bory 130, 594 61, Česká republika

Jiří Jaša

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

Pavlínov 2, 594 01, Česká republika

Ing. Alois Koukola CSc.

člen správní rady

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

zánik členství: 5. 3. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 5. 3. 2013

U Stadionu 377, Velká Bítěš, 595 01, Česká republika

Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace

První vztah: 18. 1. 2017

Bory 161, 594 61

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

NIVA, a.s.

První vztah: 11. 4. 2015

Březí 76, 594 53

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Bc. Lada Ježková

  člen dozorčí rady

  Uličného 271, Třebíč, 674 01, Česká republika

 • Ing. Pavel Novotný

  místopředseda představenstva

  Lipník 87, 675 52, Česká republika

 • Ing. Aleš Boček

  předseda představenstva

  Sokolská 442, Kunštát, 679 72, Česká republika

 • Petr Havlíček Dis.

  člen představenstva

  Kuřimské Jestřabí 31, 594 55, Česká republika

 • Josef Novotný

  člen dozorčí rady

  Lipník 20, 675 52, Česká republika

 • Ing. Vlastislav Mudrák

  předseda dozorčí rady

  Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

AGRO - Měřín, a.s.

První vztah: 18. 1. 2014

Zarybník 516, Měřín, 594 42

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Ing. David Rykr

  Člen dozorčí rady

  Pěčín 236, 517 57, Česká republika

 • Mgr. Lucie Večeřová

  místopředseda představenstva

  Zelená 2245/4, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

 • Ing. Gabriel Večeřa

  předseda představenstva

  Uhřínovská 2031, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

 • Ing. Marie Čejková

  předseda dozorčí rady

  Pod Dálnicí 482, Měřín, 594 42, Česká republika

 • Ing. Luboš Zich

  člen představenstva

  Sázavská 2429/6, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

 • Ing. Helena Vašková

  člen dozorčí rady

  Na Výsluní 1592/7, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

JUPITER club, s.r.o.

První vztah: 18. 1. 2014

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Bohumil Prudík

  předseda dozorčí rady

  U Tržiště 2191/3, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

 • Ing. Vít Ráček

  člen dozorčí rady

  Karlov 984/97, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

 • Jiří Michlíček

  člen dozorčí rady

  Náměstí 77/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

 • Mgr. Milan Dufek

  jednatel

  Hornoměstská 113/65, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.

První vztah: 17. 1. 2014

Nad Kunšovcem 1405/2, Velké Meziříčí, 594 01

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • VODASERVIS s.r.o.

  Jamská 2362/53, Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 1, 591 01

Nemocnice sv.Zdislavy,a.s.

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 23. 5. 2013

Velké Meziříčí 93, 594 01

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

Nad Kunšovcem 1405/2, Velké Meziříčí, 594 01

JUPITER club, s.r.o.

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

AGRO - Měřín, a.s.

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

Zarybník 516, Měřín, 594 42

NIVA, a.s.

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

Březí 76, 594 53

Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace

První vztah: 29. 10. 2004 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

Bory 161, 594 61

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 11. 2015

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 11. 2015

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).