Hlavní navigace

MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Firma MOTOR JIKOV Slévárna a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 885, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 108 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25169777

Sídlo:

Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice, 370 04

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 11. 1997

DIČ:

CZ25169777

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
2451 Výroba odlitků z litiny
24530 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
25620 Obrábění
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 885, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

MOTOR JIKOV Slévárna a.s. od 1. 5. 2010

Obchodní firma

MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s. do 1. 5. 2010 od 24. 11. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 24. 11. 1997

adresa

Kněžskodvorská 2277/26
České Budějovice 37004 od 30. 10. 2015

adresa

Kněžskodvorská 2277
České Budějovice 37004 do 30. 10. 2015 od 2. 2. 2002

adresa

Kněžskodvorská 26
České Budějovice do 2. 2. 2002 od 24. 11. 1997

Předmět podnikání

silniční motorová doprava a) nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně b) nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně od 6. 9. 2010

Truhlářství, podlahářství od 3. 6. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 6. 2009

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 3. 6. 2009

Slévárenství, modelářství od 3. 6. 2009

Zámečnictví, nástrojářství od 3. 6. 2009

Obráběčství od 3. 6. 2009

testování, měření a analýzy do 3. 6. 2009 od 15. 11. 2005

silniční motorová doprava nákladní do 2. 2. 2002 od 20. 3. 1998

ekonomické, organizační a účetní poradenství do 2. 2. 2002 od 20. 3. 1998

zprostředkovatelská činnost do 3. 6. 2009 od 20. 3. 1998

výroba strojírenských výrobků provozovaná průmyslovým způsobem do 3. 6. 2009 od 20. 3. 1998

truhlářství do 3. 6. 2009 od 20. 3. 1998

pronájem a správa nemovitostí do 3. 6. 2009 od 20. 3. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 3. 6. 2009 od 24. 11. 1997

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 9 do 9. 12. 2017 od 5. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 9. 12. 2017 od 5. 8. 2014

Na společnost MOTOR JIKOV Slévárna a.s. (dříve MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s.) se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277, PSČ 370 04, IČ 251 69 777, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze for mou sloučení s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 veškeré jmění společnosti MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277, PSČ 370 04, IČ 251 69 769, jako zanikající společnosti. Společnost MOTOR JIKOV Slévárna a.s. (dříve MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s.) je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., IČ 251 69 769, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajs kým soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 884. od 1. 5. 2010

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 12. 8. 2008 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s. se zvyšuje z částky 81 000 000,- Kč na částku 100 000 000,- Kč, tedy o 19 000 000,- Kč - slovy o devatenáct miliónů korun českých, a to upisováním nových akcií peněžitými vklady. 2. Upisování nad částku 19 000 000,- Kč se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastního kapitálu společnosti pro zajištění další podnikatelské činnosti. 4. Ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 19 000 000,- Kč bude upisováno 190 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě neregistrovaných, jejich převoditelnost bude omezena v s ouladu s § 14 stanov společnosti. Těchto 190 ks akcií bude nahrazeno jednou hromadnou akcií o jmenovité hodnotě 19 000 000,- Kč. 5. Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 6. Všechny akcie ke zvýšení základního kapitálu budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře - společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. podle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní od zápisu rozho dnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Veřejná výzva k upisování akcií se nepřipouští. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionáři písemně oznámen představenstvem společnosti doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u, po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. vůči společnosti MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s. ve výši 19 000 000,- Kč z úvěru poskytnutého MOTOR JIKOV Group a.s. společnosti MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s. na základě sm louvy o automatickém převádění zůstatků Cash Pooling ze dne 2. 5. 2005 proti pohledávce na splacení emisního kursu. Započtení bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií. do 5. 9. 2008 od 25. 8. 2008

Jediný akcionář na místě valné hromady rozhodl dne 17.12.1997 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje úpisem druhé emise akcií takto: l. Základní jmění se zvýší o částku Kč 80.000.000,-, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Bude upsáno celkem 800 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč, převoditelných se souhlasem představenstva. 3. Veškeré upisované mladé akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti podle ust. § 204a odst. l obch.zák. Přítomný akcionář souhlasí s tím, aby bylo upouštěno od zvláštního uveřejnění informace o přednostním právu ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obch. zák., když za uveřejnění bude považováno doručení notářského zápisu pořízeného o tomto rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu společnosti. Upsání akcií jinou osobou než jediným akcionářem i na základě veřejné výzvy či jinak se nepřipouští. 4. Veškeré mladé akcie upíše jediný akcionář nepeněžitými vklady dále označenými, a to částí vlastního podniku, představovaného závodem, popsaným a oceněným znaleckými posudky, tvořícími přílohy č. l a č. 2 notářského zápisu, pořízeného o tomto rozhodnutí 5. Schvaluje se předmět nepeněžitých vkladů, uvedených v odst. 4. a schvaluje se též jeho ocenění znaleckými posudky ke dni 30.9.1997, a to ve výši 102.051.555,- Kč. 6. Při úpisu se hodnota vkladů podle jejich schváleného ocenění v částce, představující rozdíl mezi skutečnou hodnotou stanovenou posudky a jmenovitou hodnotou upsaných akcií ve smyslu ust. §163a odst. 3 obch.zák. zúčtuje jako emisní ážio, tzn. že emisní kurs činí 127.564,44375 Kč a emisní ažio 27.564,44375 Kč. Případný rozdíl mezi hodnotou vkladů stanovenou shora uvedenými posudky a jejich hodnotou v den splacení ve smyslu ust.§59 odst.5 obch. zák. se vypořádal v souladu se stanovami společnosti. 7. Veškeré mladé akcie musí upisovatel upsat a schválené nepeněžité vklady splatit do 31.12.1997 v sídle společnosti. Upisovatel je přitom povinen a) upsat mladé akcie podpisem listiny upisovatelů b) splatit vklad popsaný v příloze č.l a č. 2 tohoto NZ - prohlášením o vložení části podniku ve smyslu ust. § 59 odst. 4 ve spojení s ust. §§ 476-788 obch. zák. - prohlášením o vložení nemovitostí a jejich předáním společnosti podle ust. § 60 odst. l ve spojení s ust. §204 odst. 3 obch. zák. do 1. 1. 1998 od 22. 12. 1997

Jediný akcionář - MOTOR JIKOV,a.s.,České Budějovice, Kněžskodvorská 26, IČO 211 214 do 1. 1. 1998 od 24. 11. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 108 000 000 Kč

od 1. 5. 2010

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 1. 5. 2010 od 5. 9. 2008

Základní kapitál

vklad 81 000 000 Kč

do 5. 9. 2008 od 1. 1. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 1. 1. 1998 od 24. 11. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 080 od 1. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 000 do 1. 5. 2010 od 5. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 810 do 5. 9. 2008 od 2. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 810 do 2. 2. 2002 od 1. 1. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 1. 1. 1998 od 24. 11. 1997

Statutární orgán

9 fyzických osob

Roman Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 18. 5. 2018

Sídliště Plešivec 361, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Petr Dušek

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

Žižkova tř. 301/8, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Marek Prášil

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

Riegrova 2670/20a, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Robert Fišer

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Čejkovice 19, 373 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ivan Hotový

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 20. 10. 2018

Emy Destinové 939/13, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 1. 8. 2018

vznik funkce: 1. 8. 2018

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Prášil

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

Počátky 45, 394 64, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Slíva

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

Havlíčkova 219, České Velenice, 378 10, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Iva Fantyšová

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 16. 5. 2017

tř. Čsl. legií 2241/48a, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Roman Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2020 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 18. 5. 2018

Doudleby 165, 370 07, Česká republika

Michal Šebek

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2019 - Poslední vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

zánik členství: 30. 9. 2019

Jana Čapka 193/14, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Robert Fišer

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2019 - Poslední vztah: 27. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Boleslavova 1530/8, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Roman Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2018 - Poslední vztah: 14. 8. 2020

vznik členství: 18. 5. 2018

Sídliště Plešivec 361, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Tomáš Vítů

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2017 - Poslední vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 19. 10. 2018

Kolářská 2256/9, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Martin Dvořák

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 4. 2018

vznik členství: 15. 5. 2017

zánik členství: 31. 3. 2018

Slunečná 1096, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  MOTOR JIKOV Fostron a.s.

  Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice České Budějovice 3, 370 04

Martin Dvořák

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 4. 2018

vznik členství: 15. 5. 2017

zánik členství: 31. 3. 2018

Slunečná 1096, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  MOTOR JIKOV Fostron a.s.

  Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice České Budějovice 3, 370 04

Bc. Radek Mach

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 18. 5. 2018

Plzeňská 2162/38, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  INSPIRO a.s.

  V. Talicha 1807/14, České Budějovice České Budějovice 2, 370 05

Bc. Radek Mach

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 18. 5. 2018

Plzeňská 2162/38, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  INSPIRO a.s.

  V. Talicha 1807/14, České Budějovice České Budějovice 2, 370 05

JUDr. Iva Fantyšová

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 15. 5. 2017

tř. Čsl. legií 2241/48a, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Miroslav Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 27. 8. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2018

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Věra Vrchotová

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 30. 6. 2018

Brodská 386, Srubec, 370 06, Česká republika

Ing. Věra Vrchotová

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 30. 6. 2018

Brodská 386, Srubec, 370 06, Česká republika

Michal Šebek

člen představensta

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 4. 2019

Jana Čapka 193/14, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Dušek

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 28. 3. 2020

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 29. 2. 2020

Žižkova tř. 301/8, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Vladimír Kubeš

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 30. 9. 2017

Žižkova 236/4, Soběslav, 392 01, Česká republika

Ing. Jiří Dráb

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2019

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Brodská 375, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Macháček

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 31. 3. 2019

Luční 657/53, Soběslav, 392 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Iva Fantyšová

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 15. 5. 2017

tř. Čsl. legií 2241/48a, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Bc. Radek Mach

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 1. 9. 2011

zánik členství: 31. 8. 2016

Plzeňská 2162/38, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  INSPIRO a.s.

  V. Talicha 1807/14, České Budějovice České Budějovice 2, 370 05

Bc. Radek Mach

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 1. 9. 2011

zánik členství: 31. 8. 2016

Plzeňská 2162/38, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  INSPIRO a.s.

  V. Talicha 1807/14, České Budějovice České Budějovice 2, 370 05

Vladimír Kubeš

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 30. 9. 2017

Žižkova 236/4, Soběslav, 392 01, Česká republika

Miroslav Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 27. 8. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2018

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Radek Mach

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 1. 9. 2011

Plzeňská 2162/38, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  INSPIRO a.s.

  V. Talicha 1807/14, České Budějovice České Budějovice 2, 370 05

Petr Dušek

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 24. 4. 2015

Žižkova tř. 301/8, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Věra Vrchotová

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 24. 4. 2015

Brodská 386, Srubec, 370 06, Česká republika

Jiří Macháček

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 24. 4. 2015

Luční 657/53, Soběslav, 392 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Dráb

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 24. 4. 2015

Brodská 375, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Šebek

člen představensta

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

Jana Čapka 193/14, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Michal Šebek

člen představensta

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

Branišovská 943/50, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Miroslav Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 27. 8. 2013

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2013 - Poslední vztah: 6. 9. 2013

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 14. 8. 2008

zánik funkce: 31. 7. 2013

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Vladimír Kubeš

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 1. 7. 2013

Žižkova 236/4, Soběslav, 392 01, Česká republika

JUDr. Iva Fantyšová

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2012 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

Čsl. legií 2241/48A, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Bc. Radek Mach

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 1. 9. 2011

Dobrovodská 135, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Michal Šebek

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2012

vznik členství: 3. 1. 2011

zánik členství: 28. 8. 2012

Branišovská 50, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Luděk Keist

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 26. 4. 2010

zánik členství: 30. 6. 2013

Míru 750, Kaplice, 382 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Dráb

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 26. 4. 2010

zánik členství: 23. 4. 2015

Brodská 375, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Macháček

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 26. 4. 2010

zánik členství: 23. 4. 2015

Luční 657/III, Soběslav, Česká republika

Petr Dušek

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 26. 4. 2010

zánik členství: 23. 4. 2015

Žižkova 8, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Věra Vrchotová

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 26. 4. 2010

zánik členství: 23. 4. 2015

Brodská 386, Srubec, 370 06, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 27. 8. 2013

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 14. 8. 2008

zánik funkce: 31. 7. 2013

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Ing. Pavel Matoušek MBA

předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 1. 8. 2007

zánik členství: 31. 7. 2008

vznik funkce: 1. 8. 2007

zánik funkce: 31. 7. 2008

Dr. E. Beneše 594, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Radek Mach

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2006 - Poslední vztah: 20. 10. 2011

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 31. 8. 2011

Dobrovodská 135, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Jiří Macháček

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 31. 7. 2008

Luční 657/III, Soběslav, Česká republika

Petr Dušek

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 31. 7. 2008

Žižkova 8, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Josef Papež

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2006 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 1. 7. 2005

zánik členství: 31. 7. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2006

zánik funkce: 31. 7. 2007

Přední Ptákovice 277, 386 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Prokopec

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2006 - Poslední vztah: 15. 3. 2011

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 31. 12. 2010

Ot. Jeremiáše 1465, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jiří Dráb

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 31. 7. 2008

Brodská 375, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Věra Vrchotová

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 31. 7. 2008

Brodská 386, Srubec, 370 06, Česká republika

Ing. Karel Hopfinger

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 31. 7. 2008

Brodská 378, Srubec, 370 06, Česká republika

Michal Šebek

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2006 - Poslední vztah: 6. 9. 2010

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 30. 6. 2010

Branišovská 50, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Josef Papež

předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2006 - Poslední vztah: 16. 11. 2006

vznik členství: 1. 7. 2005

vznik funkce: 1. 1. 2006

Přední Ptákovice 277, 386 01, Česká republika

Ing. Josef Papež

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2005 - Poslední vztah: 20. 2. 2006

vznik členství: 1. 7. 2005

Přední Ptákovice 277, 386 01, Česká republika

Ing. Věra Vrchotová

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2005 - Poslední vztah: 16. 11. 2006

vznik členství: 1. 1. 2005

Srubec 386, Česká republika

Ing. Jiří Dráb

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2005 - Poslední vztah: 16. 11. 2006

vznik členství: 1. 1. 2005

Srubec 375, Česká republika

Jiří Macháček

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2005 - Poslední vztah: 16. 11. 2006

vznik členství: 1. 1. 2005

Luční 657/III, Soběslav, Česká republika

Ing. Karel Hopfinger

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2005 - Poslední vztah: 16. 11. 2006

vznik členství: 1. 1. 2005

Srubec 378, Česká republika

Ing. Božena Stachová

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2003 - Poslední vztah: 12. 4. 2005

vznik členství: 1. 5. 2003

zánik členství: 1. 1. 2005

Krčínova 52, České Budějovice, Česká republika

Ing. Ivan Hotový

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 1. 2. 2003

zánik členství: 28. 2. 2005

Emy Destinové 939/13, České Budějovice, Česká republika

Ing. Lubomír Hartmann

předseda představenstva

První vztah: 24. 12. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2005

vznik členství: 1. 10. 2002

zánik členství: 15. 11. 2005

vznik funkce: 3. 10. 2002

zánik funkce: 15. 11. 2005

Švermova 695, Uničov, Česká republika

Ing. Radek Hrabánek

předseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2001 - Poslední vztah: 24. 12. 2002

vznik členství: 1. 1. 2001

vznik funkce: 4. 1. 2001

Žerotínova 24, České Budějovice, Česká republika

Ing. Vlastimil Petrů

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2000 - Poslední vztah: 5. 9. 2003

vznik členství: 1. 1. 2000

zánik členství: 30. 4. 2003

Srubec 370, Česká republika

Ing. Martin Kořán

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 9. 2. 2000

Boršovská 1, České Budějovice, Česká republika

Ing. Jiří Dráb

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 14. 3. 2001

Fr.Ondříčka 12, České Budějovice, Česká republika

Ing. Josef Hampl

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 24. 12. 2002

vznik členství: 24. 11. 1997

Munice 39, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně. K právním úkonům, kterými se zcizují nebo zatěžují nemovitosti, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva.

od 24. 11. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Eva Káplová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 1. 8. 2018

Pražská 12, Borek, 373 67, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Eva Káplová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2016 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 31. 7. 2018

Pražská 12, Borek, 373 67, Česká republika

Ing. Eva Káplová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2016 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 31. 7. 2018

Pražská 12, Borek, 373 67, Česká republika

Eva Káplová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 5. 8. 2013

zánik funkce: 30. 11. 2015

Pražská 12, Borek, 373 67, Česká republika

Eva Káplová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 5. 8. 2013

zánik funkce: 30. 11. 2015

Pražská 12, Borek, 373 67, Česká republika

Mirka Ambrožová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 4. 11. 2015

Heřmánková 2631/20, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Mirka Ambrožová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 4. 11. 2015

Heřmánková 2631/20, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Jitka Pincová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 4. 11. 2010

zánik členství: 4. 11. 2015

Karla Tomana 1612/8, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Jitka Pincová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 4. 11. 2010

zánik členství: 4. 11. 2015

Karla Tomana 1612/8, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Mirka Ambrožová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 10. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 1. 4. 2013

Heřmánková 2631/20, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Eva Káplová

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 5. 8. 2013

Pražská 12, Borek, 373 67, Česká republika

Mirka Ambrožová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 10. 2015

vznik členství: 1. 4. 2013

Čechova 557/9, Lišov, 373 72, Česká republika

Jitka Pincová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2010 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 4. 11. 2010

K. Tomana 1612/8, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Zuzana Klímová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 26. 4. 2010

zánik členství: 29. 3. 2013

Roháče z Dubé 10, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Zuzana Soukupová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 2010 - Poslední vztah: 6. 9. 2010

vznik členství: 26. 4. 2010

K.Chocholy 8, České Budějovice, Česká republika

Ing. Věra Vrchotová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2009 - Poslední vztah: 1. 5. 2010

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 26. 4. 2010

Brodská 386, Srubec, 370 06, Česká republika

Ing. Eva Káplová

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2009 - Poslední vztah: 6. 9. 2013

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 1. 12. 2009

zánik funkce: 31. 7. 2013

Pražská 12, Borek, 374 67, Česká republika

Ing. Eva Káplová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 21. 12. 2009

vznik členství: 1. 8. 2008

Pražská 12, Borek, 374 67, Česká republika

Ing. Vlastimil Petrů

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 21. 12. 2009

vznik členství: 1. 5. 2008

zánik členství: 30. 11. 2009

vznik funkce: 1. 8. 2008

zánik funkce: 30. 11. 2009

Brodská 370, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  AS reality s.r.o.

  Kamarytova 2689, České Budějovice České Budějovice 5, 370 06

Ing. Vlastimil Petrů

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 1. 5. 2008

Brodská 370, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  AS reality s.r.o.

  Kamarytova 2689, České Budějovice České Budějovice 5, 370 06

Ing. Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 31. 7. 2008

vznik funkce: 26. 11. 2007

zánik funkce: 31. 7. 2008

K Hůrce 285, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 2. 2008

vznik členství: 25. 11. 2002

zánik členství: 25. 11. 2007

vznik funkce: 5. 5. 2003

zánik funkce: 25. 11. 2007

K Hůrce 285, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Ing. Vlastimil Petrů

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2006 - Poslední vztah: 24. 6. 2008

vznik členství: 1. 5. 2003

zánik členství: 30. 4. 2008

Brodská 370, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  AS reality s.r.o.

  Kamarytova 2689, České Budějovice České Budějovice 5, 370 06

Jitka Pincová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2005 - Poslední vztah: 9. 11. 2010

vznik členství: 25. 10. 2005

zánik členství: 25. 10. 2010

K. Tomana 8, České Budějovice, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 25. 11. 2002

vznik funkce: 5. 5. 2003

Roudné 167, Česká republika

Jan Štefánek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2003 - Poslední vztah: 15. 11. 2005

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 30. 6. 2005

Komenského 6, České Budějovice, Česká republika

Ing. Vlastimil Petrů

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2003 - Poslední vztah: 16. 11. 2006

vznik členství: 1. 5. 2003

Srubec 370, Česká republika

Ing. František Lošek

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2003

vznik členství: 14. 1. 2003

zánik členství: 30. 4. 2003

vznik funkce: 14. 1. 2003

zánik funkce: 30. 4. 2003

Srubec 351, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2003

vznik členství: 25. 11. 2002

Roudné 167, Česká republika

ing. František Lošek

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2000 - Poslední vztah: 8. 4. 2003

vznik členství: 14. 1. 1998

vznik funkce: 14. 1. 1998

Srubec 351, Česká republika

Jan Štefánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 1998 - Poslední vztah: 5. 9. 2003

vznik členství: 14. 1. 1998

Komenského 6, České Budějovice, Česká republika

ing. František Lošek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 1998 - Poslední vztah: 9. 2. 2000

Kostelní 5, České Budějovice, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2003

vznik členství: 24. 11. 1997

zánik členství: 25. 11. 2002

Roudné 167, České Budějovice, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 1998

Roudné 167, České Budějovice, Česká republika

Ing. Daniel Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 18. 10. 2000

Komenského 24/I, Soběslav, Česká republika

Mgr. Jan Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 1998

Branišovská 44, České Budějovice, Česká republika

Další vztahy firmy MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Historické vztahy

Michal Šebek

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 16. 11. 2006

Branišovská 50, České Budějovice, Česká republika

Radek Mach

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 16. 11. 2006

Dobrovodská 135, České Budějovice, Česká republika

MOTOR JIKOV Group a.s.

První vztah: 1. 5. 2010

Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice, 370 04

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Pavel Dlouhý

  člen představenstva

  Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

 • Ing. František Lošek

  předseda dozorčí rady

  U Cihelny 2193/33, České Budějovice, 370 06, Česká republika

 • Ing. Miroslav Dvořák

  předseda představenstva

  K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

 • Mgr. Jolana Butal

  člen dozorčí rady

  Jabloňová 942, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

 • Ing. Adéla Opekarová

  člen představenstva

  Chotěšovská 678/2, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ing. Michal Lošek

  člen dozorčí rady

  Edisonova 402/26, Praha, 109 00, Česká republika

Akcionáři

MOTOR JIKOV Group a.s., České Budějovice, IČ: 62525182

Kněžskodvorská 2277, Česká republika, České Budějovice, 370 04

od 1. 5. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 11. 1997

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 6. 2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 10. 2008
Slévárenství, modelářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1998
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1998
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1998
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 11. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).