Hlavní navigace

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Firma Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17277, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 124000,-Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24130249

Sídlo:

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 6. 2011

DIČ:

CZ24130249

Aktuální kontaktní údaje Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17277, Městský soud v Praze

Obchodní firma

První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s. do 17. 6. 2015 od 17. 6. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 17. 6. 2011

adresa

Rohanské nábřeží 671/15
Praha 18600 od 20. 11. 2014

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13000 do 20. 11. 2014 od 17. 6. 2011

Předmět podnikání

Činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ustanovení § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech od 20. 11. 2014

činnost podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování vykonávána na základě rozhodnutí České národní banky do 20. 11. 2014 od 17. 6. 2011

Ostatní skutečnosti

K převodu zakladatelských akcií je nezbytný předchozí písemný souhlas představenstva, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost představenstvo oznámilo, předkupní právo za podmínek ust. § 160 ZISIF. V případě úmyslu vlastníka zakladatelských akcií Společnosti převést své zakladatelské akcie je tento povinen písemně oznámit svůj úmysl převést zakladatelské akcie spolu s uvedením kupní ceny představenstvu, které písemně do 5 (pěti) dnů od doručení nabí dky vyzve ostatní vlastníky zakladatelských akcií k uplatnění předkupního práva. V případě, že o to některý z vlastníků zakladatelských akcií písemně požádá do 5 (pěti) dnů ode dne doručení oznámení představenstva o záměru vlastníka zakladatelských akcií převést akcie, musí být kupní cena stanovena na základě ceny obvyklé určené na základě posudku znalce. Uplatní-li předkupní právo více vlastníků zakladatelských akcií, mají právo vykoupit zakladatelské akcie v poměru účetní hodnoty svých akcií. Neuplatní- li žádný vlastník své předkupní právo, a to ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo vlastníku zakladatelských akcií doručeno oznámení představenstva o úmyslu převádějícího vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie, sdělí tuto skutečn ost představenstvo převádějícímu vlastníku zakladatelských akcií a převádějící vlastník zakladatelských akcií je oprávněn převést zakladatelské akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést zakladatelské akcie, resp. ve znaleckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto ustanovení stanov. od 7. 1. 2021

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 28.1.2019 došlo ke sloučení, při němž na společnost První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti: WESTEROS Company, s .r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 042 43 935. od 28. 2. 2019

1.Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, ledaže vlastník zakladate lských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií. 2.Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; tehdy mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To p latí i v jiných případech zákonného předkupního práva. 3.V případě úmyslu vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie společnosti, je tento povinen písemně oznámit svůj úmysl převést zakladatelské akcie spolu s uvede-ním kupní ceny statutárnímu řediteli společnosti, který písemně do 5 (pěti) dnů od doručení nabídky vyzve ostatní vlastníky zakladatelských akcií k uplatnění předkupního práva. V případě, že o to některý z vlastníků písemně požádá do 5 (pěti) dnů ode dne doručení oznámení- statutárnímu řediteli o záměru vlastníka zakladatels kých akcií převést akcie, musí být kupní cena stanovena na základě posudku znalce. Uplatní-li předkupní právo více vlastníků zakladatelských akcií, mají právo vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů. Neuplatní-li žádný vlastník s vé předkupní právo, a to ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo vlastníku zakladatelských akcií doručeno oznámení statutárního ředitele o úmyslu převádějícího vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie, sdělí tuto skutečnost statutár ní ředitel převádějícímu vlastníku zakladatelských akcií a převádějící vlastník zakladatelských akcií je oprávněn převést zakladatelské akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést zakladatelské akcie, resp. ve zna leckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto ustanovení stanov. do 7. 1. 2021 od 31. 3. 2016

Na společnost, jako jediného společníka, přešlo jmění zanikající obchodní společnosti MAIBLE, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 27660133, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122 276. od 21. 9. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 1 - 3 do 31. 3. 2016 od 2. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 31. 3. 2016 od 2. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 5. 2014

Došlo k rozdělení společností M & K Development, a.s., IČ 27079503, se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 882/5a, PSČ 190 00, odštěpením sloučením, při němž byla odštěpena část jejího jmění odpovídající majetkové účasti na společnosti První rezidenční uz avřený investiční fond, a.s. Oddělená část jmění přešla v důsledku fúze přeměny na společnost První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s., jako na společnost nástupnickou. Rozhodný den přeměny: 1.ledna 2012. od 14. 12. 2012

Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se zanikající společností BYTY ČAKOVICE, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 27659682. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti BYTY ČAKOV ICE, a.s. Rozhodný den fúze - 1.9.2011. od 26. 3. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

od 5. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 62 000 000 Kč

do 5. 6. 2017 od 26. 3. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 26. 3. 2012 od 17. 6. 2011
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 1 240 od 7. 1. 2021
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 1 240 do 7. 1. 2021 od 31. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 620 do 31. 3. 2016 od 26. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 26. 3. 2012 od 17. 6. 2011

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Karel Týc

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Březovská 486, Zvole, 252 45, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. David Manych

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Smrčinská 3238/6, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Tomáš Raška MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Na vápenném 310/5, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Raška

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 16. 10. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 16. 10. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2016

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

Tomáš Raška

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 16. 10. 2015

vznik funkce: 16. 10. 2015

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Karel Týc

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 21. 7. 2014

vznik funkce: 21. 7. 2014

Březovská 486, Zvole, 252 45, Česká republika

Ing. Karel Týc

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 21. 7. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 21. 7. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2016

Březovská 486, Zvole, 252 45, Česká republika

Ing. David Manych

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 21. 7. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

Smrčinská 3238/6, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. David Manych

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 21. 7. 2014

Smrčinská 3238/6, Praha, 150 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Bartoš

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 11. 2015

vznik členství: 21. 7. 2014

zánik členství: 16. 10. 2015

vznik funkce: 21. 7. 2014

zánik funkce: 16. 10. 2015

Zápotoční 647/15, Praha, 102 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Raška MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 21. 7. 2014

vznik funkce: 13. 8. 2012

zánik funkce: 21. 7. 2014

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Karel Týc

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2012 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 13. 8. 2012

zánik členství: 21. 7. 2014

vznik funkce: 13. 8. 2012

zánik funkce: 21. 7. 2014

Březovská 486, Zvole, 252 45, Česká republika

Mgr. Pavel Pražák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 31. 1. 2012

zánik členství: 21. 7. 2014

Podléšková 1229/24, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Richard Kolárik MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 31. 1. 2012

Bratislava IV, Jána Smreka 5, 84108, Slovenská republika

Tomáš Raška MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2012

vznik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 13. 8. 2012

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Karel Týc

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2012

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 13. 8. 2012

Březovská 486, Zvole, 252 45, Česká republika

Ing. Libor Matura

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2011 - Poslední vztah: 9. 9. 2011

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 1. 8. 2011

Přetlucká 2154/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Statutární orgán

Historické vztahy

Tomáš Raška MBA

člen správní rady

První vztah: 15. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 1. 2021

vznik členství: 31. 3. 2016

Na vápenném 310/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Karel Týc

člen správní rady

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2021

vznik členství: 31. 3. 2016

Březovská 486, Zvole, 252 45, Česká republika

Tomáš Raška MBA

člen správní rady

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 31. 3. 2016

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. David Manych

člen správní rady

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2021

vznik členství: 31. 3. 2016

Smrčinská 3238/6, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2012 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 30. 4. 2012

zánik členství: 21. 7. 2014

Chotěšovská 678/2, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Ivan Ševěček

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 21. 7. 2014

vznik funkce: 31. 1. 2012

zánik funkce: 21. 7. 2014

Přehvozdí 91, 281 63, Česká republika

Mgr. Lubor Svoboda

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 24. 5. 2012

vznik členství: 31. 1. 2012

zánik členství: 30. 4. 2012

Holubova 2524/7, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Josef Zíma

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 31. 1. 2012

vznik funkce: 1. 8. 2011

zánik funkce: 31. 1. 2012

Mikuláše z Husi 736/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petr Toman

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2011 - Poslední vztah: 9. 9. 2011

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 1. 8. 2011

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 1. 8. 2011

Nad babím dolem 415, Měšice, 250 64, Česká republika

Ing. Jana Sečkářová

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 21. 7. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 21. 7. 2014

Osmého listopadu 547/34, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Ivan Ševěček

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 17. 6. 2011

Přehvozdí 91, 281 63, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Je-li členem představenstva právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala. Zástupce právnické osoby musí splňovat podmínky stanovené ZISIF a ZOK pro funkci člena představenstva a nemůže být současně čle nem dozorčí rady.

od 7. 1. 2021

Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Pověřený zmocněnec zastupuje společnost a podepisuje za ni samostatně.

do 1. 1. 2021 od 31. 3. 2016

Jménem společnosti jedná vždy místopředseda představenstva společně s předsedou nebo členem představenstva. V případě, že je jediným členem představenstva společnosti investiční společnost, jako individuální statutární orgán, vystupuje za společnost a za společnost podepisuje samostatně pověřený zmocněnec investiční společnosti.

do 31. 3. 2016 od 2. 9. 2014

Jménem společnosti jedná vždy místopředseda představenstva společně s předsedou nebo členem představenstva.

do 2. 9. 2014 od 17. 6. 2011

Další vztahy firmy Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

3 fyzické osoby

Tomáš Raška MBA

člen správní rady

První vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 31. 3. 2016

Na vápenném 310/5, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Karel Týc

člen správní rady

První vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 31. 3. 2016

Březovská 486, Zvole, 252 45, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. David Manych

člen správní rady

První vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 31. 3. 2016

Smrčinská 3238/6, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Raška MBA

člen správní rady

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 31. 3. 2016

Pod rovinou 659/3, Praha, 140 00, Česká republika

člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 3. 9. 2021

Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Ing. Pavel Doležal

  předseda dozorčí rady

  Osík 185, 569 67, Česká republika

 • JUDr. Petr Krátký

  místopředseda představenstva

  Švabinského 816/46, Praha, 149 00, Česká republika

 • Ing. Vladimír Bezděk M.A.

  předseda představenstva

  Krátká 811, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Synek

  člen představenstva

  Wiedermannova 1405/2, Praha, 158 00, Česká republika

 • Marek Unčovský

  člen dozorčí rady

  Chrudimská 1575/6, Praha, 130 00, Česká republika

 • Jan Svoboda

  člen dozorčí rady

  Václavská 2069/18, Praha, 120 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Hoffman

  místopředseda představenstva

  Velké Kunratické 1577/3h, Praha, 148 00, Česká republika

 • Bc. Pavel Bříza

  člen představenstva

  Krylovecká 1099/7, Praha, 198 00, Česká republika

 • Ing. Jaromír Kohout MBA

  místopředseda představenstva

  Sedlec 109, 250 65, Česká republika

 • Ing. Martin Sekot

  člen představenstva

  Bayerova 390/2, Praha, 196 00, Česká republika

 • Mgr. Robert Robek

  Místopředseda představenstva

  Útulná 506/17, Praha, 108 00, Česká republika

člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 2. 9. 2014

Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Ing. Pavel Doležal

  předseda dozorčí rady

  Osík 185, 569 67, Česká republika

 • JUDr. Petr Krátký

  místopředseda představenstva

  Švabinského 816/46, Praha, 149 00, Česká republika

 • Ing. Vladimír Bezděk M.A.

  předseda představenstva

  Krátká 811, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Synek

  člen představenstva

  Wiedermannova 1405/2, Praha, 158 00, Česká republika

 • Marek Unčovský

  člen dozorčí rady

  Chrudimská 1575/6, Praha, 130 00, Česká republika

 • Jan Svoboda

  člen dozorčí rady

  Václavská 2069/18, Praha, 120 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Hoffman

  místopředseda představenstva

  Velké Kunratické 1577/3h, Praha, 148 00, Česká republika

 • Bc. Pavel Bříza

  člen představenstva

  Krylovecká 1099/7, Praha, 198 00, Česká republika

 • Ing. Jaromír Kohout MBA

  místopředseda představenstva

  Sedlec 109, 250 65, Česká republika

 • Ing. Martin Sekot

  člen představenstva

  Bayerova 390/2, Praha, 196 00, Česká republika

 • Mgr. Robert Robek

  Místopředseda představenstva

  Útulná 506/17, Praha, 108 00, Česká republika

člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 7. 1. 2021 - Poslední vztah: 3. 9. 2021

Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00

statutární ředitel

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00

člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00

člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 20. 11. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00

člen představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 11. 2014

Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).