Hlavní navigace

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Firma Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1648, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 333 737 174 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27283518

Sídlo:

Purkyňova 1849, Česká Lípa, 470 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 1. 2006

DIČ:

CZ27283518

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 1000 - 1499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
18130 Příprava tisku a digitálních dat
25720 Výroba zámků a kování
25730 Výroba nástrojů a nářadí
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
86100 Ústavní zdravotní péče
91010 Činnosti knihoven a archivů
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1648, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. do 27. 2. 2015 od 12. 2. 2015

Obchodní firma

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. do 12. 2. 2015 od 4. 1. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 4. 1. 2006

adresa

Purkyňova 1849
Česká Lípa 47001 od 27. 10. 2016

adresa

Purkyňova 1849
Česká Lípa 47077 do 27. 10. 2016 od 4. 1. 2006

Předmět podnikání

provozování knihovny a poskytování knihovnických služeb od 2. 3. 2016

poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů od 12. 2. 2015

masérské, rekondiční a regenerační služby od 13. 11. 2008

zámečnictví, nástrojářství od 13. 11. 2008

vodoinstalatérství, topenářství od 13. 11. 2008

hostinská činnost od 13. 11. 2008

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 11. 2008

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 27. 10. 2010 od 13. 11. 2008

provozování knihovny a poskytování knihovních služeb do 2. 3. 2016 od 10. 4. 2008

technické činnosti v dopravě do 13. 11. 2008 od 22. 1. 2008

vodoinstalatérství, topenářství do 13. 11. 2008 od 29. 8. 2007

kopírovací práce do 13. 11. 2008 od 29. 8. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 13. 11. 2008 od 29. 8. 2007

reklamní činnost a marketing do 13. 11. 2008 od 29. 8. 2007

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 13. 11. 2008 od 29. 8. 2007

masérské, rekondiční a regenerační služby do 13. 11. 2008 od 29. 8. 2007

zámečnictví do 13. 11. 2008 od 29. 8. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 13. 11. 2008 od 29. 8. 2007

nakupování, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s vyjímkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků do 13. 11. 2008 od 29. 8. 2007

silniční motorová doprava nákladní, druh dopravy: nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti do 13. 11. 2008 od 29. 8. 2007

poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění do 12. 2. 2015 od 7. 5. 2007

realitní činnost do 13. 11. 2008 od 15. 9. 2006

ubytovací služby do 13. 11. 2008 od 15. 9. 2006

hostinská činnost do 13. 11. 2008 od 27. 7. 2006

správa a údržba nemovitostí do 13. 11. 2008 od 4. 1. 2006

Ostatní skutečnosti

Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508 je dle výpisu z obchodního rejstříku jediným akcionářem akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, PSČ 470 77, IČ 2 72 83 518, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1648. Shora uvedený akcionář učinil dnešního dne ve smyslu ust. § 190 odst. 1 zák.č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti tato rozhodnutí: A. o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií takto: - valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 210,000.000,- Kč, slovy: dvěstědesetmilionůkorunčeských, na částku 333,737.174,- Kč, slovy: třistatřicettřimilionysedmsettřicetsedm-tisícstosedmdesátčtyřikorunyčeské, tedy o č ástku 123,737.174,- Kč, slovy: jednostodvacettřimilionysedmsettřicetsedmtisícstosedmdesátčtyři-korunyčeské, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - bude upsáno 12 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských, 3 kusy kmenových akcií v listinné podobě strana druhá znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, 1 kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 737.174,-Kč, slovy: sedmset-třicetsedmtisícstosedmdesátčtyřikorunyčeské, - ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) Obch.zák. budou všechny upisované akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Liberecký kraj jakožto jediný akcionář, - akcie stejné nominální hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného, - upsání nových akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch.zák., jejímiž účastníky budou akciová společnost Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a jediný akcionář Liberecký kraj, v sídle Libereckého kraje na adre se Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 ve lhůtě 14 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti doručen jedinému akcioná ři do jeho sídla ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepen ěžitým vkladem. - místo pro upisování akcií, kterým bude sídlo jediného akcionáře na adrese U Jezu 642/2a, Liberec, - předmětem nepeněžitého vkladu jsou: movité věci dle znaleckého posudku č. 105/2007 ze dne 1.10.2007 a č. 106/2007 ze dne 8.10.2007 soudního znalce Ing. Jiřího Petráčka. - Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky č. 105/2007 ze dne 1.10.2007 a č. 106/2007 ze dne 8.10.2007 soudního znalce Ing. Jiřího Petráčka, jmenovaného Krajským soudem v Ústí nad Labem, k podání písemného znaleckého posudku k ocenění nepeněžité ho vkladu do základního kapitálu za účelem jeho zvýšení, usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, čj. Nc 86/2007-7 ze dne 26.9.2007, které nabylo právní moci dne 4.10.2007, celkovou částkou 123,737.174,- Kč, slovy: jednostodvacettřimil ionysedmsettřicetsedmtisícstosedmdesátčtyřiko-runyčeské. - Za tento nepeněžitý vklad se vydá 12 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských, 3 kusy kměnových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité ho dnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, a 1 kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 737.174,-Kč, slovy: sedmsettřicetsedmtisícstosedmdesátčtyřikorunyčeské, - Určuje se, že místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo jediného akcionáře Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 a jediný akcionář je povinen splatit nepeněžitý vklad do dvaceti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní ka pitál. do 21. 12. 2007 od 10. 12. 2007

Jediný akcionář učinil dne 22. května 2006 při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií z částky 2,000.000,- Kč, slovy: dvamilionykorunčeských, na částku 210,000.000,- Kč, slovy: dvěstědesetmili onůkourunčeských, tedy o částku 208,000.000,- Kč, slovy: dvěstěosmmilionůkorunčeských, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, s tím, že - bude upsáno 208 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, za akcii, všechny akcie budou mít listinnou podobu, - akcie stejné nominální hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo stanov společnosti nevyplývá něco jiného, - všechny akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508, - upsání nových akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., jejímiž účastníky budou akciová společnost Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a jediný akcionář Liberecký kraj, v sídle Libereckého kraje na adrese Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 ve lhůtě 14 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti doručen jedinému akcionáři do jeho sídla ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepenězi tým vkladem, - předmětem nepeněžitého vkladu jsou: Pozemky parc.č. výměra m2 druh pozemku, způsob využití kat. území list vlast. 42/2 901 Ostatní plocha - manipulační plocha Stará Lípa 133 42/3 203 Ostatní plocha - manipulační ploch Stará Lípa 133 42/5 30 Zastavěná plocha a nádvoří Stará Lípa 133 46/3 236 Ostatní plocha - manipulační plocha Stará Lípa 133 716 1515 Zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Česká Lípa 133 717 148 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 718 20 Zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Česká Lípa 133 719 15 Zastavěná plocha a nádvoř Česká Lípa 133 720 21 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 721 1181 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 722 84 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 723 81 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 725 227 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/1 45321 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/3 3245 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/4 2067 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/5 2351 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/6 930 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/7 2041 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/8 1135 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/9 384 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/10 356 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/11 600 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/12 293 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/13 262 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/14 949 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/15 365 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/16 1970 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/17 7183 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/18 811 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/19 998 Ostatní plocha - manipulační plocha Česká Lípa 133 28/20 644 Ostatní plocha - manipulační plocha Česká Lípa 133 728/21 1094 Ostatní plocha - manipulační plocha Česká Lípa 133 728/22 472 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/23 3468 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/24 871 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/25 1624 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/26 2076 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/27 44 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/28 1240 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/29 15431 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/30 488 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/31 463 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/32 1017 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/33 1571 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/34 239 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/35 1008 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/36 89 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/37 196 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/39 359 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/40 660 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/41 386 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/42 112 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/43 64 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/44 310 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/45 1401 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/46 311 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/47 1829 Ostatní plocha - manipulační plocha Česká Lípa 133 728/48 424 Ostatní plocha - manipulační plocha Česká Lípa 133 728/49 506 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/50 914 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/51 91 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/52 137 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/54 40 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/55 676 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/56 510 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/57 599 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/58 70 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 732/2 232 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 753 129 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 757 927 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 2026/4 468 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 5825/3 1525 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 5825/43 37 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 5825/44 179 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 5849/3 6 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 5850/2 4383 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 5850/4 3265 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 5850/5 240 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 5850/6 386 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 2525 792 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 2526 83 Zastavěná plocha a nádvoří Nový Bor 2122 2527 860 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 2528 204 Zastavěná plocha a nádvoří Nový Bor 2122 2530 836 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 2531 574 Zastavěná plocha a nádvoří Nový Bor 2122 2532 67 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 2533 157 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 2534 482 Zastavěná plocha a nádvoří Nový Bor 2122 2535 4054 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 Stavby parcela č. č. popisné stavba katastr. Území list vlast. 42/5 Bez č. p. Technické vybavení Stará Lípa 133 728/3 1849 Občanská vybavenost Česká Lípa 133 2026/4 2237 Občanská vybavenost Česká Lípa 133 5850/6 2696 Občanská vybavenost Česká Lípa 133 717 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 720 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 722 Bez č. p. Jiná stavba Česká Lípa 133 723 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/4 Bez č. p. Jiná stavba Česká Lípa 133 728/5 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/23 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/27 Bez č. p. Jiná stavba Česká Lípa 133 728/30 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 728/31 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/32 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/33 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/34 Bez č. p. Jiná stavba Česká Lípa 133 728/35 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/36 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 728/49 Bez č. p. Jiná stavba Česká Lípa 133 728/50 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/51 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/52 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/54 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 728/55 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 728/56 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 728/57 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 2531 354 Občanská vybavenost Nový Bor 2122 2534 369 Občanská vybavenost Nový Bor 2122 2528 370 Občanská vybavenost Nový Bor 2122 2526 371 Občanská vybavenost Nový Bor 2122 Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parcela č. díl typ výměra m2 Kat. území list vlast. 313 1 120 Česká Lípa 133 313 2 3 Česká Lípa 133 314 48 Česká Lípa 133 106/1 874 Česká Lípa 133 106/2 568 Česká Lípa 133 107/1 302 Česká Lípa 133 107/2 237 Česká Lípa 133 108 470 Česká Lípa 133 112 část 0 Česká Lípa 133 113 část 0 Česká Lípa 133 114/1 část 0 Česká Lípa 133 116 část 0 Česká Lípa 133 499/2 část 0 Česká Lípa 133 499/4 část 0 Česká Lípa 133 499/16 část 0 Česká Lípa 133 1715 1 26 Česká Lípa 133 1715 3 2 Česká Lípa 133 - Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1941-051-06 ze dne 20.3.2006 soudního znalce ing. Jaroslava Škorpila, jmenovaného Krajským soudem v Ústí nad Labem, k podání písemného znaleckého posudku k ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapit álu za účelem jeho zvýšení, usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. Nc 13/2006-7 ze dne 1.3.2006, celkovou částkou 208,000.000,- Kč, slovy: dvěstěosmmilionůkorunčeských. - Za tento nepeněžitý vklad se vydá 208 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, všechny akcie budou mít listinnou podobu. - Určuje se, že místem splacení nepeněžitého vkladu je Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, přičemž jediný akcionář je povinen splatit nepeněžitý vklad do třiceti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál. do 21. 6. 2006 od 25. 5. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 333 737 174 Kč

od 21. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 210 000 000 Kč

do 21. 12. 2007 od 21. 6. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 6. 2006 od 4. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 213 od 4. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 12 od 12. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 737 174 Kč, počet: 1 od 12. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 4. 8. 2015 od 12. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 do 4. 8. 2015 od 12. 2. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 12 do 12. 2. 2015 od 21. 12. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 737 174 Kč, počet: 1 do 12. 2. 2015 od 21. 12. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 do 12. 2. 2015 od 21. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 208 do 4. 8. 2015 od 29. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 208 do 29. 8. 2007 od 21. 6. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 12. 2. 2015 od 4. 1. 2006

Dozorčí rada

8 fyzických osob

Mgr. Jaromír Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Sklářská 380, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Jakoubek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 10. 12. 2020

Liberecká 66, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jitka Volfová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 16. 12. 2020

Kožnarova 1406/24, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Eva Burešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 8. 12. 2020

Boženy Němcové 873, Doksy, 472 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Roman Hejna

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Nebeského 2066, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Pavel Jihlavec

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Česká Lípa 45, 470 01, Česká republika

Lenka Caklová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 20. 2. 2018

Borská 12, Zákupy, 471 23, Česká republika

MUDr. Miloš Volek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 20. 2. 2018

Svor 87, 471 51, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Jaromír Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2019 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 6. 2. 2019

zánik členství: 1. 12. 2020

Sklářská 380, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Mgr. Jiří Římánek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2019 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 6. 2. 2019

zánik členství: 1. 12. 2020

Stvolínky 1, 470 02, Česká republika

Ing. Jitka Volfová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2019 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 6. 2. 2019

zánik členství: 1. 12. 2020

Kožnarova 1406/24, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Radek Lípa

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2018 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2020

Zákupy 44, 470 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radek Lípa

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

Okružní 393, Zákupy, 471 23, Česká republika

Ing. Radek Lípa

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

Okružní 393, Zákupy, 471 23, Česká republika

Ing. Jitka Volfová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 10. 5. 2019

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 5. 2. 2019

Kožnarova 1406/24, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Roman Hejna

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2020

Nebeského 2066, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Eva Burešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 4. 1. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2020

Boženy Němcové 873, Doksy, 472 01, Česká republika

Mgr. Romana Žatecká

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2016 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 2. 3. 2016

zánik členství: 20. 7. 2016

Železničářská 1478/6, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Mgr. Romana Žatecká

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2016 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 2. 3. 2016

zánik členství: 20. 7. 2016

Železničářská 1478/6, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Lenka Kadlecová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 19. 12. 2016

Puškinova 510, Liberec, 463 12, Česká republika

Lenka Kadlecová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 19. 12. 2016

Puškinova 510, Liberec, 463 12, Česká republika

MUDr. Miloš Volek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 12. 9. 2013

zánik členství: 12. 9. 2017

Svor 87, 471 51, Česká republika

MUDr. Romana Kvasničková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 12. 9. 2013

zánik členství: 23. 1. 2017

V Lukách 106, Zákupy, 471 23, Česká republika

MUDr. Romana Kvasničková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 12. 9. 2013

zánik členství: 23. 1. 2017

V Lukách 106, Zákupy, 471 23, Česká republika

MUDr. Miloš Volek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 12. 9. 2013

zánik členství: 12. 9. 2017

Svor 87, 471 51, Česká republika

Jaromír Baxa

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 19. 12. 2016

Jeřmanická 480/13, Liberec, 463 12, Česká republika

Jaromír Baxa

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 19. 12. 2016

Jeřmanická 480/13, Liberec, 463 12, Česká republika

Hana Moudrá

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 11. 1. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2016

Brněnská 2596, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Hana Moudrá

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 11. 1. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2016

Brněnská 2596, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Jaromír Baxa

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2013 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 19. 12. 2012

Česká 500, Liberec, 463 12, Česká republika

Lenka Kadlecová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 19. 12. 2012

Skalice u České Lípy 62, 471 17, Česká republika

Jiří Löffelmann

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 19. 12. 2016

Skalice u České Lípy 533, 471 17, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jiří Löffelmann

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2012

zánik členství: 19. 12. 2016

Skalice u České Lípy 533, 471 17, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Romana Kvasničková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2013 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 9. 9. 2010

zánik členství: 12. 9. 2013

V Lukách 106, Zákupy, 471 23, Česká republika

Pavel Petráček

předseda

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2013

vznik členství: 3. 5. 2012

zánik členství: 18. 12. 2012

vznik funkce: 15. 5. 2012

zánik funkce: 18. 12. 2012

Josefův Důl 107, 468 44, Česká republika

Ing. Karel Kapoun

člen

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2013

vznik členství: 3. 5. 2012

zánik členství: 18. 12. 2012

Husova 355, Doksy, 472 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Stanislav Valdman

člen

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2013

vznik členství: 3. 5. 2012

zánik členství: 18. 12. 2012

Zátiší 456, Nový Bor, 473 01, Česká republika

MUDr. Pavel Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 1. 9. 2011

zánik členství: 2. 5. 2012

Pod Kapličkou 5032, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Pavel Petráček

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 1. 3. 2009

zánik členství: 2. 5. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 2. 5. 2012

Josefův Důl 107, 468 44, Česká republika

Ing. Alena Brodská

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2010 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 9. 9. 2010

zánik členství: 12. 9. 2013

Provodín 176, 471 67, Česká republika

MUDr. Romana Balková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2010 - Poslední vztah: 15. 1. 2013

vznik členství: 9. 9. 2010

zánik členství: 12. 9. 2013

V Lukách 106, Zákupy, 471 23, Česká republika

Bc. Alena Brodská

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2009 - Poslední vztah: 27. 10. 2010

vznik členství: 13. 8. 2007

zánik členství: 13. 8. 2010

Provodín 176, 471 67, Česká republika

Zdeněk Bursa

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 1. 3. 2009

zánik členství: 1. 9. 2011

vznik funkce: 18. 3. 2009

zánik funkce: 1. 9. 2011

Zásada 121, 468 25, Česká republika

Mgr. Stanislav Valdman

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 1. 3. 2009

zánik členství: 2. 5. 2012

Zátiší 456, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Ing. Karel Kapoun

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 1. 3. 2009

zánik členství: 2. 5. 2012

Husova 355, Doksy, 472 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeněk Bursa

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 3. 4. 2009

vznik členství: 1. 3. 2009

Zásada 121, 468 25, Česká republika

Pavel Petráček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 1. 3. 2009

Josefův Důl 107, 468 44, Česká republika

Alena Brodská

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2008 - Poslední vztah: 29. 4. 2009

vznik členství: 13. 8. 2007

Provodín 176, 471 67, Česká republika

Mgr. Jaromír Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Sklářská 380, Nový Bor, 473 01, Česká republika

MUDr. Jan Brázda

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2007 - Poslední vztah: 27. 10. 2010

vznik členství: 13. 8. 2007

zánik členství: 13. 8. 2010

Příbramská 2029, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Alena Brodská

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2007 - Poslední vztah: 23. 12. 2008

vznik členství: 13. 8. 2007

Čs. Armády 888, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

František Mojžíš

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2007 - Poslední vztah: 10. 12. 2007

vznik členství: 8. 6. 2007

zánik členství: 4. 9. 2007

Bavlnářská 537, Semily, 513 01, Česká republika

Hana Moudrá

Člen

První vztah: 7. 5. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Na Výsluní 2633, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

MUDr. Josef Gut

Člen

První vztah: 7. 5. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2007

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 30. 6. 2007

U Trati 1479, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Ing. Radek Nastič

Člen

První vztah: 7. 5. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Severní 663, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Regina Gabrielová

Člen

První vztah: 7. 5. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2007

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 30. 6. 2007

Kladenská 76, Středokluky, 252 68, Česká republika

Ing. Karel Dolejší

předseda

První vztah: 7. 5. 2007 - Poslední vztah: 12. 3. 2009

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

vznik funkce: 11. 4. 2007

zánik funkce: 28. 2. 2009

Nový Svět 46, Harrachov, 512 46, Česká republika

Ing. Antonín Shaffer

Člen

První vztah: 7. 5. 2007 - Poslední vztah: 29. 8. 2007

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 8. 6. 2007

1. máje 3964/56, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

MUDr. Josef Gut

Člen

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 7. 5. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 4. 1. 2007

U Trati 1479, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Ing. Karel Dolejší

Předseda

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 7. 5. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 4. 1. 2007

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 4. 1. 2007

Nový Svět 46, Harrachov, 512 46, Česká republika

Regina Gabrielová

Člen

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 7. 5. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 4. 1. 2007

Kladenská 76, Středokluky, 252 68, Česká republika

Ing. Radek Nastič

Člen

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 7. 5. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 4. 1. 2007

Severní 663, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Hana Moudrá

Člen

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 7. 5. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 4. 1. 2007

Na Výsluní 2633, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Antonín Shaffer

Člen

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 7. 5. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 4. 1. 2007

Pražská 42, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

MUDr. Romana Kvasničková

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 26. 1. 2021

V Lukách 106, Zákupy, 471 23, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Lubor Picmaus

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 26. 1. 2021

Slunečná 114, 473 01, Česká republika

MUDr. Petr Ježek

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 26. 1. 2021

Horymírova 1086/15A, Liberec, 460 14, Česká republika

Mgr. Dana Šperlíková

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 26. 1. 2021

Šeříková 2849/26, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Pavel Marek

Předseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 26. 1. 2021

vznik funkce: 26. 1. 2021

Husova 211/80, Liberec, 460 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Richard Lukáš PhD.

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 9. 12. 2020

V Koutě 105, Mníšek, 463 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Mencl DiS.

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2020

vznik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 4. 5. 2018

Rohatsko 113, 294 04, Česká republika

Historické vztahy

MUDr. Romana Kvasničková

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2021 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 25. 1. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

V Lukách 106, Zákupy, 471 23, Česká republika

Jan Mencl DiS.

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2018 - Poslední vztah: 21. 12. 2020

vznik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 4. 5. 2018

K Bělidlu 651, Trutnov, 541 02, Česká republika

MUDr. Lubor Picmaus

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2018 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 25. 1. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Slunečná 114, 473 01, Česká republika

Prof. Ing. Petr Moos CSc.

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2017 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 25. 1. 2017

zánik členství: 16. 4. 2017

Kosmonautů 1547, Turnov, 511 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Prof. Ing. Petr Moos CSc.

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2017 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 25. 1. 2017

zánik členství: 16. 4. 2017

Kosmonautů 1547, Turnov, 511 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Prof. Ing. Petr Moos CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 1. 11. 2017

vznik členství: 25. 1. 2017

Podnádražní 296/6, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Prof. Ing. Petr Moos CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 1. 11. 2017

vznik členství: 25. 1. 2017

Podnádražní 296/6, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Jakoubek

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 25. 1. 2017

zánik členství: 9. 12. 2020

Liberecká 66, Nový Bor, 473 01, Česká republika

MUDr. Romana Kvasničková

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 4. 5. 2021

vznik členství: 25. 1. 2017

V Lukách 106, Zákupy, 471 23, Česká republika

MUDr. Lubor Picmaus

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 25. 1. 2017

vznik funkce: 26. 1. 2017

zánik funkce: 3. 5. 2018

Slunečná 114, 473 01, Česká republika

Ing. Pavel Marek

předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 25. 1. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

vznik funkce: 26. 1. 2017

zánik funkce: 25. 1. 2021

Husova 211/80, Liberec, 460 05, Česká republika

MUDr. Petr Ježek

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 25. 1. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Horymírova 1086/15A, Liberec, 460 14, Česká republika

MUDr. Lubor Picmaus

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 25. 1. 2017

vznik funkce: 26. 1. 2017

zánik funkce: 3. 5. 2018

Slunečná 114, 473 01, Česká republika

Mgr. Dana Šperlíková

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2017 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 25. 1. 2017

zánik členství: 25. 1. 2021

Šeříková 2849/26, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Jaroslava Kratochvílová

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2017 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 3. 10. 2015

zánik členství: 24. 1. 2017

Na Výšině 505, Nový Bor, 473 01, Česká republika

MUDr. Vladimír Trenčiansky

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 3. 10. 2015

zánik členství: 24. 1. 2017

vznik funkce: 5. 10. 2015

zánik funkce: 24. 1. 2017

U Nemocnice 2315/5, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

MUDr. Vladimír Trenčiansky

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 3. 10. 2015

zánik členství: 24. 1. 2017

vznik funkce: 5. 10. 2015

zánik funkce: 24. 1. 2017

U Nemocnice 2315/5, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Ing. Jaroslav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 3. 10. 2015

zánik členství: 24. 1. 2017

vznik funkce: 5. 10. 2015

zánik funkce: 24. 1. 2017

Na Výšině 505, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslava Navrátilová

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 3. 10. 2015

Na Výšině 505, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslava Navrátilová

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 3. 10. 2015

Na Výšině 505, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 3. 10. 2015

zánik členství: 24. 1. 2017

vznik funkce: 5. 10. 2015

zánik funkce: 24. 1. 2017

Na Výšině 505, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Jakoubek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 13. 5. 2016

zánik členství: 24. 1. 2017

Liberecká 66, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Prof. Ing. Petr Moos CSc.

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 13. 5. 2016

zánik členství: 24. 1. 2017

Podnádražní 296/6, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Prof. Ing. Petr Moos CSc.

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 13. 5. 2016

zánik členství: 24. 1. 2017

Podnádražní 296/6, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Richard Lukáš Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 13. 5. 2016

zánik členství: 24. 1. 2017

V Koutě 105, Mníšek, 463 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Richard Lukáš Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 13. 5. 2016

zánik členství: 24. 1. 2017

V Koutě 105, Mníšek, 463 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Jakoubek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 13. 5. 2016

zánik členství: 24. 1. 2017

Liberecká 66, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Ing. Alena Brodská

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2016

vznik členství: 3. 10. 2015

zánik členství: 12. 5. 2016

Provodín 176, 471 67, Česká republika

Ing. Alena Brodská

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2016

vznik členství: 3. 10. 2015

zánik členství: 12. 5. 2016

Provodín 176, 471 67, Česká republika

Ing. Jaroslav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 3. 10. 2015

vznik funkce: 5. 10. 2015

Ruská 1311/4, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 3. 10. 2015

vznik funkce: 5. 10. 2015

Ruská 1311/4, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Ivan Garaj

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 3. 10. 2015

zánik členství: 28. 12. 2016

Zahradní 445, Jirny, 250 90, Česká republika

MUDr. Vladimír Trenčiansky

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 3. 10. 2015

vznik funkce: 5. 10. 2015

Na Sluneční Stráni 243, Janské Lázně, 542 25, Česká republika

MUDr. Vladimír Trenčiansky

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 3. 10. 2015

vznik funkce: 5. 10. 2015

Na Sluneční Stráni 243, Janské Lázně, 542 25, Česká republika

Jaroslava Navrátilová

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 3. 10. 2015

Skalice u České Lípy 424, 471 17, Česká republika

Jaroslava Navrátilová

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 3. 10. 2015

Skalice u České Lípy 424, 471 17, Česká republika

Ing. Ivan Garaj

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 4. 2017

vznik členství: 3. 10. 2015

zánik členství: 28. 12. 2016

Zahradní 445, Jirny, 250 90, Česká republika

Václav Bárta

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 2. 10. 2015

Jižní 1817/47, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

MUDr. Vladimír Trenčiansky

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 2. 10. 2015

Na Sluneční Stráni 243, Janské Lázně, 542 25, Česká republika

MUDr. Jiří Hruška

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 2. 10. 2015

Lázeňská 858, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kratochvíl

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 19. 9. 2013

zánik členství: 2. 10. 2015

vznik funkce: 1. 12. 2013

zánik funkce: 2. 10. 2015

Ruská 1311/4, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Bc. Blanka Hodinková

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 27. 6. 2015

vznik členství: 21. 9. 2013

zánik členství: 31. 5. 2015

Na Výsluní 2629, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Radek Havlas

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 16. 5. 2013

zánik členství: 2. 10. 2015

vznik funkce: 17. 5. 2013

zánik funkce: 2. 10. 2015

Lidická 346, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Václav Bárta

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 25. 4. 2013

Okružní 2673, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Jitka Mondoková

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 31. 7. 2014

Nový Oldřichov 150, 471 13, Česká republika

Petr Gutwald

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 29. 10. 2012

zánik členství: 20. 9. 2013

U Jezera 2032/32, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jiří Hruška

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 25. 4. 2013

vznik funkce: 16. 5. 2013

zánik funkce: 30. 11. 2013

Lázeňská 858, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Miloslava Tanečková

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 20. 6. 2013

Laurinova 1014, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

MUDr. Petr Gutwald

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2013

vznik členství: 29. 10. 2012

vznik funkce: 26. 4. 2013

zánik funkce: 16. 5. 2013

U Jezera 2032/32, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Dana Šperlíková

člen

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2013

vznik členství: 15. 5. 2012

zánik členství: 25. 4. 2013

Šeříková 2849, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Stanislav Cenek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2013

vznik členství: 29. 10. 2012

zánik členství: 25. 4. 2013

vznik funkce: 29. 10. 2012

zánik funkce: 25. 4. 2013

Volfartice 85, 471 12, Česká republika

Martin Říha

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2013

vznik členství: 27. 8. 2012

zánik členství: 16. 5. 2013

Sosnová 187, 470 01, Česká republika

Petr Gutwald

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2013

vznik členství: 29. 10. 2012

zánik členství: 20. 9. 2013

U Jezera 2032/32, Praha 5, 155 00, Česká republika

Lenka Caklová

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2013

vznik členství: 29. 10. 2012

zánik členství: 25. 4. 2013

Borská 12, Zákupy, 471 23, Česká republika

Petr Chmátal

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2013

vznik členství: 27. 8. 2012

zánik členství: 25. 4. 2013

vznik funkce: 27. 8. 2012

zánik funkce: 25. 4. 2013

K Lomu 997/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Dana Šperlíková

člen

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 15. 5. 5012

zánik členství: 25. 4. 2013

Šeříková 2849, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

MUDr. Petr Chmátal Ph.D., MBA

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 1. 2013

vznik členství: 26. 8. 2009

zánik členství: 27. 8. 2012

vznik funkce: 26. 8. 2009

zánik funkce: 27. 8. 2012

K Lomu 997/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Dana Šperlíková

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2010 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 7. 4. 2009

zánik členství: 15. 5. 2012

Železničářská 1748, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

JUDr. Stanislav Cenek

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 15. 1. 2013

vznik členství: 28. 10. 2009

zánik členství: 29. 10. 2012

vznik funkce: 3. 11. 2009

zánik funkce: 29. 10. 2012

Volfartice 85, 471 12, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

MUDr. Petr Gutwald

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 15. 1. 2013

vznik členství: 28. 10. 2009

zánik členství: 29. 10. 2012

U Jezera 2032/32, Praha 5-Stodůlky, 155 00, Česká republika

Ing. Martin Říha

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 15. 1. 2013

vznik členství: 26. 8. 2009

zánik členství: 27. 8. 2012

Česká Lípa 187, 470 01, Česká republika

Lenka Caklová

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 15. 1. 2013

vznik členství: 28. 10. 2009

zánik členství: 29. 10. 2012

Borská 12, Zákupy, 471 23, Česká republika

Ing. Martin Říha

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 24. 11. 2009

vznik členství: 26. 8. 2009

vznik funkce: 26. 8. 2009

zánik funkce: 2. 11. 2009

Česká Lípa 187, 470 01, Česká republika

MUDr. Petr Chmátal Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 26. 8. 2009

vznik funkce: 26. 8. 2009

Mazurská 521/11, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 5. 12. 2007

vznik funkce: 10. 6. 2009

zánik funkce: 26. 8. 2009

Ruská 1311, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

MUDr. Hana Čerbáková

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 7. 4. 2009

zánik členství: 26. 8. 2009

vznik funkce: 10. 6. 2009

zánik funkce: 26. 8. 2009

Horní Libchava 11E, 471 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Kratochvíl

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2009 - Poslední vztah: 2. 7. 2009

vznik členství: 5. 12. 2007

vznik funkce: 8. 4. 2009

zánik funkce: 10. 6. 2009

Ruská 1311, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

MUDr. Hana Čerbáková

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2009 - Poslední vztah: 2. 7. 2009

vznik členství: 7. 4. 2009

Horní Libchava 11E, 471 11, Česká republika

MUDr. Luděk Nečesaný MBA

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 7. 4. 2009

zánik členství: 26. 8. 2009

Azurová 1068, Liberec, 460 06, Česká republika

Bc. Dana Šperlíková

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2009 - Poslední vztah: 27. 10. 2010

vznik členství: 7. 4. 2009

Železničářská 1748, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Milan Trpišovský MBA

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 19. 3. 2009

zánik členství: 26. 8. 2009

Na Mlýnku 193, Liberec XII, 460 01, Česká republika

MUDr. Jiří Čech

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2008 - Poslední vztah: 29. 4. 2009

vznik členství: 16. 1. 2008

zánik členství: 6. 4. 2009

Salusova 3139, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Marcel Zhorný

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2009

vznik členství: 5. 12. 2007

zánik členství: 2. 6. 2009

vznik funkce: 5. 12. 2007

zánik funkce: 2. 6. 2009

Dejvická 38, Praha, 160 00, Česká republika

MUDr. Zuzana Nešněrová

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2007 - Poslední vztah: 4. 2. 2008

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 16. 1. 2008

Janov 181, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2007 - Poslední vztah: 24. 11. 2009

vznik členství: 5. 12. 2007

zánik členství: 30. 9. 2009

Ruská 1311, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

JUDr. Stanislav Cenek

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2007 - Poslední vztah: 3. 4. 2009

vznik členství: 5. 12. 2007

zánik členství: 18. 3. 2009

vznik funkce: 5. 12. 2007

zánik funkce: 18. 3. 2009

Volfartice 85, 471 12, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Tomáš Lenikus

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2007 - Poslední vztah: 29. 4. 2009

vznik členství: 5. 12. 2007

zánik členství: 6. 4. 2009

Střelnice 2281, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radek Horčička

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2006 - Poslední vztah: 10. 12. 2007

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 5. 12. 2007

Karla Čapka 573/1, Lom u Mostu, 435 12, Česká republika

Bc. Hana Jelínková

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2006 - Poslední vztah: 10. 12. 2007

vznik členství: 28. 7. 2006

zánik členství: 5. 12. 2007

Bohyňská 87, Děčín XII, 405 02, Česká republika

Jaroslava Prokopová

Člen

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 29. 8. 2006

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 27. 7. 2006

Heroutova 1318, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

MUDr. Romana Balková

Člen

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 29. 8. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 31. 5. 2007

V Lukách 106, Zákupy, 471 23, Česká republika

Ing. Miroslav Vacek

Předseda

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 10. 12. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 9. 10. 2007

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 9. 10. 2007

Bubenská 7/412, Praha VII, 170 00, Česká republika

MUDr. Zuzana Nešněrová

Místopředseda

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 10. 12. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

vznik funkce: 4. 1. 2006

zánik funkce: 5. 12. 2007

Janov 181, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Ing. Jiřina Marková

Člen

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 10. 12. 2007

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 5. 12. 2007

Východní 2610, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

MUDr. Hana Čerbáková

Člen

První vztah: 4. 1. 2006 - Poslední vztah: 29. 8. 2006

vznik členství: 4. 1. 2006

zánik členství: 27. 7. 2006

Horní Libchava 11, Horní Libchava, 471 11, Česká republika

Představenstvo jedná jako statutární orgán za společnost. Předseda či místopředseda představenstva jsou oprávněni zastupovat společnost samostatně.

od 2. 3. 2016

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 2. 3. 2016 od 8. 3. 2014

Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 8. 3. 2014 od 4. 1. 2006

Další vztahy firmy Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Akcionáři

Liberecký kraj, IČ: 70891508

U Jezu 642/2a, Česká republika, Liberec, 460 01

od 9. 7. 2014

Liberecký kraj, IČ: 70891508

U Jezu, Česká republika, Liberec II, 461 80

do 9. 7. 2014 od 4. 1. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 1. 2006

Živnosti

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 14. 4. 2017
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 6. 1. 2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 28. 6. 2007
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 5. 2007
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 5. 2007
Přerušeno od 14. 12. 2016
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 5. 2007
Přerušeno od 14. 12. 2016
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 7. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 1. 2006

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).