Hlavní navigace

Nemocnice Strakonice, a.s.

Firma Nemocnice Strakonice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1465, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 696 551 715 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26095181

Sídlo:

Radomyšlská 336, Strakonice, 386 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 9. 2005

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
86100 Ústavní zdravotní péče
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
96020 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1465, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Nemocnice Strakonice, a.s. od 9. 7. 2015

Obchodní firma

Nemocnice Strakonice, a.s. do 9. 7. 2015 od 29. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 29. 9. 2005

adresa

Radomyšlská 336
Strakonice 38601 od 14. 11. 2016

adresa

Radomyšlská 336
Strakonice 38629 do 14. 11. 2016 od 29. 9. 2005

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 9. 3. 2017

Silniční motorová doprava -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče do 9. 3. 2017 od 10. 6. 2014

hostinská činnost od 24. 4. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 4. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní do 10. 6. 2014 od 24. 4. 2009

pronájem a půjčování věcí movitých do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

masérské, rekondiční a regenerační služby od 2. 1. 2007

hostinská činnost do 24. 4. 2009 od 2. 1. 2007

silniční motorová doprava nákladní do 24. 4. 2009 od 2. 1. 2007

silniční motorová doprava osobní do 24. 4. 2009 od 2. 1. 2007

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 24. 4. 2009 od 2. 1. 2007

správa a údržba nemovitostí do 24. 4. 2009 od 2. 1. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 24. 4. 2009 od 2. 1. 2007

komplexní poskytování zdravotnických služeb od 8. 12. 2005

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. od 29. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 4.6.2020 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 683 261 715,33 Kč, slovy šestsetosmdesáttřimilionůdvěstěšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o celkovou částku 13 290 000,- Kč, slovy třináctmilionůdvěstědevadesáttisíc korun českých, z toho: - 1. o částku 11 490 000,- Kč, jedenáctmilionůčtyřistadevadesáttisíc korun českých 2. o částku 1 800 000,- Kč, slovy jedenmilionosmsettisíc korun českých, v rámci projektu Zvýšení kyberbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, - na částku 696 551 715,33 Kč, slovy šestsetdevadesátšestmilionůpětsetpadesát jednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korpor acích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy deset milionů korun českých, označený číslem 621, 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 622 až 624, 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 625 a 626 a 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, označených čísly 627 až 635 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emis ní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 15 ks (patnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 13 290 000,- Kč, slovy třináctmilionůdvěstědevadesáttisíc korun českých, a to před podáním náv rhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. od 23. 7. 2020

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 3.10.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 682 061 715,33 Kč slovy šestsetosmdesátdvamilionů šedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o částku 1 200 000,- Kč, slovy jedenmiliondvěstětisíc korun českých, v rámci projektu Modernizace provo zního informačního systému v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 683 261 715,33 Kč, slovy šestsetosmdesáttřimilionůdvěstěšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun če ských třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitá lu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 618 a 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slov y jednostotisíc korun českých, označené čísly 619 a 620 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio n evznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 3 ks (tří kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splacen bude 1 200 000,- Kč, slovy jedenmiliondvěstětisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výš e základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 23. 7. 2020 od 28. 11. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 6.6.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 667 561 715,33 Kč slovy šestsetšedesátsedmmilionůpětsetšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o celkovou částku 14 500 000,- Kč, slovy čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých, z toho: 1.zvýšení základního kapitálu o částku 14 100 000,- Kč, slovy čtrnáctmilionůjednostotisíc korun českých 2. zvýšení základního kapitálu o částku 400 000,- Kč, slovy čtyřistatisíc korun českých v rámci projektu Modernizace informační infrastruktury pro zdravotnictví v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s., dle SM/115/RK, na částku 682 061 715,33 Kč, slovy šestsetosmdesátdvamilionůšedesátjednatisícsedmset patnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v e znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 608, 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 609 až 612 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 613 až 617 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Ji hočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 14 500 000,- Kč, slovy čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 28. 11. 2019 od 24. 7. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 28.2.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 653 161 715,33 Kč slovy šestsetpadesáttřimilionůjednostošedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o částku 14 400 000,- Kč, slovy čtrnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých, v rámci projektu Moder nizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 667 561 715,33 Kč, slovy šestsetšedesátsedmmilionůpětsetšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třic ettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 599, 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 600 až 603 a 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 604 až 607 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jih očeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 14 400 000,- Kč, slovy čtrnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápi s nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 24. 7. 2019 od 17. 4. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 16.11.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 645 961 715,33 Kč, slovy šestsetčtyřicetpětmilionůdevětsetšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o částku 7 200 000,-Kč, slovy sedmmilionůdvěstětisíc korun českých, na částku 653 161 715,33 Kč , slovy šestsetpadesáttřimilionůjednostošedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších př edpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 590 až 596 a 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akc ie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 597 a 598 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hr omady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jih očeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 7 200 000,- Kč, slovy sedmmilionůdvěstětisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 19.7.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 634 661 715,33 Kč, slovy šestsettřicetčtyřimilionůšestset šedesátjedentisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o částku 11 300 000,- Kč, slovy jedenáctmilionůtřistatisíc korun českých, na částku 645 961 715, 33 Kč, slovy šestsetčtyřicetpětmilionůdevětsetšedesátjedentisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějš ích předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 11 ks (jedenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 576 až 586 a 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každ é akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 587 až 589 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem va lné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 14 ks (čtrnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 11 300 000,- Kč, slovy jedenáctmilionůtřistatisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zá pis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 15. 12. 2018 od 9. 9. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 19.4.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 632 661 715,33 Kč, slovy šestsettřicetdvamilionůšestsetšedesátjedentisícsedmsetpatnáct korun českých třicetitří haléřů, o částku 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých, na částku 634 661 715,33 Kč, slovy šestse ttřicetčtyřimilionůšestsetšedesátjedentisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsání m nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 574 a 575 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoč eský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceny budou 2 000 000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 9. 9. 2018 od 4. 6. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 5.10.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 627 161 715,33 Kč, slovy šestsetdvacetsedmmilionůjednostošedesátjedentisícsedmsetpatnáct korun českých třicetitří haléřů, o částku 5 500 000,- Kč, slovy pětmilionůpětsettisíc korun českých, na částku 632 661 715,33 Kč, slovy šestsettřicetdvamilionů šestsetšedesátjedentisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších p ředpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 564 až 568 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akci e 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 569 až 573 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valn é hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Ji hočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceno bude 5 500 000,- Kč, slovy pětmilionůpětsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 4. 6. 2018 od 20. 11. 2017

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 21.7.2016 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapit ál se zvyšuje z částky 624 661 715,33 Kč, slovy šestsetdvacetčtyřimilionůšestset-šedesátjedentisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o celkovou částku 2 500 000,- Kč, slovy dvamilionypětsettisíc korun českých, z toho 1. zvýšení základního kapi tálu o částku 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých, 2. zvýšení základ-ního kapitálu o částku 500 000,- Kč, slovy pětsettisíc korun českých, v rámci projektu Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a.s. Etapa 3, dle SM/115/RK , na částku 627 161 715,33 Kč, slovy šestsetdvacetsedmmilionůstošede-sátjedentisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o ob-chodních korporacíc h), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrho-vaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsá-ním nových akcií, když upis ovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 557 a 558 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč, slovy jednostoti-síc korun českých, označených čí sly 559 až 563 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím p řednostního práva jediného akcioná-ře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hrom ady o zvýšení základního kapi-tálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcio-nář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., udě luje souhlas, aby emisní kurs 7 ks (sedmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen pe- něžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u ČSOB, přičemž splace-ny budou 2 500 000,- Kč, slovy dvamilionypětsettisíc korun českých, a to před podá-ním n ávrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozdě-ji do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, em isní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 9. 3. 2017 od 27. 9. 2016

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 30.4.2015 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 553 661 715,33 Kč, slovy pětsetpadesáttřimilionůšestset šedesátjedentisícsedmsetpatnáct korun českých 33/100, o celkovou částku 71 000 000,- Kč, slovy sedmdesátjedenmilion korun českých, z toho: 1. zvýšení základního kapitálu o částku 9 000 000,- Kč, slovy devětmilionů korun českých 2. zvýšení základního kapitálu o částky a) 39 800 000,- Kč, slovy třicetdevětmilionůosmsettisíc korun českých, v rámci projektu Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s., dle SM/115/RK, b) 22 200 000,- Kč, slovy dvacetdvamilionůdvěstětisíc korun českých, v rámci projektu Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s. dle SM/115/RK, na částku 624 661 715,33 Kč, slovy šestsetdvacetčtyřimilionůšestsetšedesátjedentisícsedm setpatnáct korun českých 33/100, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve z nění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 549 až 555 a 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,-Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené číslem 556 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 8 ks (osmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoč eský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 71 000 000,-Kč, slovy sedmdesátjedenmilion korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodn ího rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 8. 10. 2015 od 9. 7. 2015

Základní kapitál se zvyšuje z částky 498 761 715,33 Kč, slovy čtyřistadevadesát osmmilionůsedmsetšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o částku 54 900 000,- Kč, slovy padesátčtyřimilionůdevětsettisíc korun českých, z toho 1. v rámci projektu Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a.s. - Etapa 2 o částku 5 100 000,- Kč, 2. v rámci projektu Ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského kraje Nemoc-nice Strakonice, a.s. ve výši 49 800 000,- Kč, na částku 553 661 715,33 Kč, slovy pětsetpadesáttřimilionůšestsetšedesátjedentisíc-sedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a držstvech (zákon o obchodních korporacích ), upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených číslem 531 až 535, 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 536 až 539 a 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 540 až 548 - nově upisované akcie jsou akciemi km enovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akciím podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení ná-vrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií . Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 18 ks (osmnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočesk ý kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 54 900 000,- Kč, slovy padesátčtyřimilionůdevětsettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 9. 7. 2015 od 5. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 10. 7. 2017 od 10. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 10. 7. 2017 od 10. 6. 2014

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 13.3.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 497 261 715,33 Kč, slovy čtyřistadevadesátsedmmilionů dvěstěšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů o částku 1 500 000,- Kč, slovy jedenmilionpětsettisíc korun českých na částku 498 761 715,33 Kč, slovy čtyřista devadesátosmmilionůsedmsetšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základníh o kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 525 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 526 až 530 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akci í. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Strakonice, a. s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 6 ks (šesti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u ČSOB, přičemž splacen bude 1 500 000,- Kč, slovy jedenmilionpětsettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 10. 6. 2014 od 21. 5. 2014

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 26. 6. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 487 261 715,33 Kč, slovy čtyřistaosmdesátsedm milionůdvěstěšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých 33/100 o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých na částku 497 261 715,33 Kč, slovy čtyřistadev adesát sedmmilionůdvěstěšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých 33/100, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nové akcie, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 524 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, zní na jméno, v listinné podob ě, veřejně neobchodovatelná, je omezeně převoditelná - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií. M ístem pro upsání akcie jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kra j. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 228689932/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 28. 8. 2012 od 6. 8. 2012

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 14. 6. 2011 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 463 691 715,33 Kč, slovy čtyřistašedesáttřimilionů šestsetdevadesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů o částku 23 570 000,- Kč, slovy dvacetřimilionůpětsetsedmdesáttisíc korun českých na částku 48 7 261 715,33 Kč, slovy čtyřistaosmdesátsedmmilionůdvěstěšedesátjednatisícsedmset patnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 507 a 508, 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akc ie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 509 až 511, 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 512 až 516, 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě k aždé akcie 10 000 Kč, slovy desettisíc korun českých, označených čísly 517 až 523 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem v alné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 17 ks (sedmnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočesk ý kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 23 570 000,- Kč, slovy dvacetřimilionůpětset sedmdesáttisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 26. 8. 2011 od 20. 7. 2011

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 19. 4. 2011 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 451 074 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátjednamilionů sedmdesátčtyřitisíc korun českých o částku 12 617 715,33 Kč, slovy dvanáctmilionůšestset sedmnácttisícsedmsetpatnáct korun českých 33/100 na částku 463 691 715,33 K č, slovy čtyřistašedesáttřimilionůšestsetdevadesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých 33/100, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 497, 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000 ,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 498 a 499, 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 500 až 505, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 17 715,33 Kč, slovy sedmnácttisícsedmsetpatnáct korun českých 33/100, označený číslem 506 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský k raj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 12 617 715,33 Kč, slovy dvanáctmilionůšestsetsedmnácttisíc sedmsetpatnáct korun českých 33/100, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zá pisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 9. 6. 2011 od 24. 5. 2011

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 27. 7. 2010 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Ne-mocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 433 224 000,- Kč, slovy čtyřistatřicettřimilionůd-věstědvacetčtyři tisíc korun českých o částku 17 850 000,- Kč, slovy sedmnáctmilionůosm-setpadesáttisíc korun českých na částku 451 074 000,- Kč, slovy čtyřistapades átjednamilionů-sedmdesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu s podmínkou schválení kofinancování projektu ?Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a mult ioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s.? z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 17 ks (sedm-náct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 471 až 487, 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každ é akcie 100 000,- Kč, slovy jednstotisíc korun českých, označené čísly 488 až 495, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 50 000,- Kč, slovy padesáttisíc korun českých, označené číslem 496 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podo-bě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhla-sem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Ji-hočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uza-vření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akci í. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 26 ks (dvacetišesti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jiho český kraj. Upi-sovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u ČSOB, při-čemž splaceno bude 17 850 000,- Kč, slovy sedmnáctmilionůosmsetpadesáttisíc korun čes-kých, a to do třiceti dnů od splnění podmínky, kterou je podpi s smlouvy o financování projek-tu ?Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s.? z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, nejpozději však do jednoho roku ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydá-vaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 11. 4. 2011 od 25. 8. 2010

Zapisuje se: Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. dne 30. 6. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 394 024 000,- Kč, slovy třistadevadesátčtyřimilionů dvacetčtyřitisíc korun českých o částku 39 200 000,- Kč, slovy třicetdevětmilionůdvěstětisíc korun českých na částku 433 224 000,-Kč, slovy čtyřistatřicettřimilionů dvěstědvacetčtyři tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 39 ks (třicetdevět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 430 až 468 a 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě k aždé akcie 100 000,- Kč (jednostotisíc korun českých) označené čísly 469 až 470 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné ? převod akcií je podmíněn souhlasem val né hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 41 ks (čtyřicetijedna kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jiho český kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceno bude 39 200 000,- Kč, slovy třicetdevětmilionůdvěstětisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dn ů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 25. 8. 2009 od 22. 7. 2009

Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. dne 7. 10. 2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 390 024 000,- Kč, slovy třistadevadesátmilionůdvacetčtyřitisíc korun českých o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých na částku 394 024 000,- Kč, slovy třistadevadesátčtyřimilionůdvacetčtyřitisíc k orun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 426 až 429 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zněj í na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj . Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 217916175/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceno bude 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 19. 11. 2008 od 29. 10. 2008

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 15. 4. 2008 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 386 024 000,- Kč, slovy třistaosmdesátšestmilionůdvacetčtyřitisíc korun českých o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých na částku 390 024 000,- Kč, slovy třistadevadesátmilionů dvacetčtyřitisíc ko run českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 422 až 425 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zn ějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kra j. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 217916175/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceno bude 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 26. 5. 2008 od 30. 4. 2008

Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 370 574 000,- Kč, slovy třistasedmdesátmilionů pětsetsedmdesátčtyřitisíc korun českých o částku 15 450 000,- Kč, slovy patnáctmilionůčtyřistapadesáttisíc korun českých na částku 386 024 000,- Kč, slovy třistaosmdesá tšestmilionůdvacetčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 15 ks (patnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 402 až 416, 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (stotisíc korun českých), označené čísly 417 až 420 a 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 50 000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých), označený číslem 421 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jm éno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 20 ks (dvaceti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 217916175/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceno bude 15 450 000,- Kč, slovy patnáctmilionůčtyřistapadesáttisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 19. 12. 2007 od 5. 12. 2007

Jediný akcionář společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodl dne 13.12.2005 na základě písemné zprávy představenstva dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. předložené jedinému akcionáři, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základní ho kapitálu společnosti takto: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2 467 000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistašedesátsedmtisíc korun českých) o částku 368 107 000,- Kč, slovy (třistašedesátosmmilionůstosedmtisíc korun českých) na částku 370 574 000,- Kč (slovy třistasedmd esátmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 368 ks (třistašedesátosm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 26 - 393, 1 ks (jeden kus) akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých), označené číslem 394 a 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 395 - 401, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové v ětšiny hlasů všech akcionářů 3. jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu a to smlouvou o upsání akcií dle ust. §204 odst. 5) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude uzavřena v Českých Budějovicíc h nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií, jako návrh smlouvy podepsaný společností, bude doručena upisovateli ihned po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových a kcií o 368 107 000,- Kč, slovy (třistašedesátosmmilionůstosedmtisíc korun českých, tj. v den rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, informace dle ust. §204a odst. 2) obchodního zákoníku se nevyžaduje 4. emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jehož předmětem je: Podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Jihočeského kraje s názvem Okresní nemocnice Strakonice, se sídlem Strakonice, Radom yšlská 336, PSČ 386 29, IČ 00668141, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce č. 401 - hmotnou složku podniku tvoří: a) věci nemovité do katastru nemovitostí zapisované a věci nemovité do katastru nemovitostí nezapisované včetně těch, které se dosud výstavbou nestaly věcmi nemovitými v právním slova smyslu a do katastru nemovitostí zapsány být nemohou b) věci movité včetně zásob c) finanční majetek d) pohledávky - nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software; přechod na společnost neodporuje povaze těchto práv a uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí - osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. přecházejí na společnost, která bude zajišťovat čin nost dosud prováděnou vkladatelem 5. nepeněžitý vklad - podnik - byl oceněn znaleckým posudkem zpracovatele HZ Praha, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 17049644, ze dne 31.10.2005, č. posudku B 92/2005, jmenovaného za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicíc h ze dne 29.9.2005, č.j. Nc 1655/2005-4, které nabylo právní moci dne 29.9.2005 na částku 368 107 000,- Kč, slovy třistašedesátosmmilionůstosedmtisíc korun českých. Celá tato částka ve výši 368 107 000,- Kč, slovy třistašedesátosmmilionůstosedmtisíc kor un českých je určena ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. 6. za shora blíže specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydáno 368 ks (třistašedesátosm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 26 - 393, 1 ks (jeden kus) akcií o jmenovité hodnot ě akcie 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých), označené číslem 394 a 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 395 - 401, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akc ie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potř eba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, jedinému akcionáři bude vydáno jako protiplnění 100% nově vydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 368 107 000,- Kč, slovy třistašedesátosmmilionůstosedmtisíc korun českých 7. nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením "smlouvy o vkladu podniku ke zvýšení účasti akcionáře ve společnosti" a faktickým předáním podniku společnosti; o předání bude akcionářem a společností sepsán zápis 8. nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do tří týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 13. 1. 2006 od 19. 12. 2005

Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 15. 9. 2005, sep sané ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. zn. NZ 556/2005. od 29. 9. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 696 551 715 Kč

od 23. 7. 2020

Základní kapitál

vklad 683 261 715 Kč

do 23. 7. 2020 od 28. 11. 2019

Základní kapitál

vklad 682 061 715 Kč

do 28. 11. 2019 od 24. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 667 561 715 Kč

do 24. 7. 2019 od 17. 4. 2019

Základní kapitál

vklad 653 161 715 Kč

do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 645 961 715 Kč

do 15. 12. 2018 od 9. 9. 2018

Základní kapitál

vklad 634 661 715 Kč

do 9. 9. 2018 od 4. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 632 661 715 Kč

do 4. 6. 2018 od 20. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 627 161 715 Kč

do 20. 11. 2017 od 27. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 624 661 715 Kč

do 27. 9. 2016 od 9. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 553 661 715 Kč

do 9. 7. 2015 od 5. 9. 2014

Základní kapitál

vklad 498 761 715 Kč

do 5. 9. 2014 od 21. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 497 261 715 Kč

do 21. 5. 2014 od 28. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 487 261 715 Kč

do 28. 8. 2012 od 26. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 463 691 715 Kč

do 26. 8. 2011 od 9. 6. 2011

Základní kapitál

vklad 451 074 000 Kč

do 9. 6. 2011 od 11. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 433 224 000 Kč

do 11. 4. 2011 od 25. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 394 024 000 Kč

do 25. 8. 2009 od 19. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 390 024 000 Kč

do 19. 11. 2008 od 26. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 386 024 000 Kč

do 26. 5. 2008 od 19. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 370 574 000 Kč

do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 2 467 000 Kč

do 1. 1. 2007 od 29. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 19 od 23. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 497 od 23. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 92 od 23. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 16 od 23. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 494 do 23. 7. 2020 od 28. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 90 do 23. 7. 2020 od 28. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 493 do 28. 11. 2019 od 24. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 88 do 28. 11. 2019 od 24. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 18 do 23. 7. 2020 od 24. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 17 do 24. 7. 2019 od 17. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 489 do 24. 7. 2019 od 17. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 83 do 24. 7. 2019 od 17. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 485 do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 79 do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 478 do 15. 12. 2018 od 9. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 77 do 15. 12. 2018 od 9. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 467 do 9. 9. 2018 od 4. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 465 do 4. 6. 2018 od 20. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 74 do 9. 9. 2018 od 20. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 460 do 20. 11. 2017 od 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 69 do 20. 11. 2017 od 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 458 do 27. 9. 2016 od 9. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 16 do 17. 4. 2019 od 9. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 9 do 9. 7. 2015 od 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 457 do 9. 7. 2015 od 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 64 do 27. 9. 2016 od 5. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 67 000 Kč, počet: 1 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 17 715 Kč, počet: 1 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 do 5. 9. 2014 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 453 do 5. 9. 2014 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 55 do 5. 9. 2014 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 do 23. 7. 2020 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 do 21. 5. 2014 od 28. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 3 do 28. 8. 2012 od 26. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 452 do 21. 5. 2014 od 26. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 21. 5. 2014 od 26. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 do 21. 5. 2014 od 26. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 do 21. 5. 2014 od 26. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 1 do 26. 8. 2011 od 9. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 449 do 26. 8. 2011 od 9. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 45 do 26. 8. 2011 od 9. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 do 26. 8. 2011 od 9. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 67 000 Kč, počet: 1 do 21. 5. 2014 od 9. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 do 21. 5. 2014 od 9. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 17 715 Kč, počet: 1 do 21. 5. 2014 od 9. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 447 do 9. 6. 2011 od 11. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 39 do 9. 6. 2011 od 11. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 do 9. 6. 2011 od 11. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 430 do 11. 4. 2011 od 25. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 31 do 11. 4. 2011 od 25. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 391 do 25. 8. 2009 od 19. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 387 do 19. 11. 2008 od 26. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 383 do 26. 5. 2008 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 29 do 25. 8. 2009 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 do 11. 4. 2011 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 67 000 Kč, počet: 1 do 9. 6. 2011 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 do 9. 6. 2011 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 368 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 67 000 Kč, počet: 1 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 24 do 1. 1. 2007 od 29. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 67 000 Kč, počet: 1 do 1. 1. 2007 od 29. 9. 2005

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Jiří Švec

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 1. 8. 2019

Dr. Jiřího Fifky 866, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

MUDr. Zuzana Roithová MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 20. 7. 2017

Dvory nad Lužnicí 1, 378 08, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

MUDr. Bc. Tomáš Fiala MBA

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 30. 9. 2015

K Dražejovu 407, Strakonice, 386 01, Česká republika

Historické vztahy

Luboš Kvapil

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 30. 9. 2015

zánik členství: 31. 7. 2019

Rooseveltova 611/42, Praha, 160 00, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 4. 2017

Petrohradská 2853, Tábor, 390 03, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 4. 2017

Petrohradská 2853, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 10. 6. 2019

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Luboš Kvapil

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 30. 9. 2015

Rooseveltova 611/42, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Kvapil

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 30. 9. 2015

Rooseveltova 611/42, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Bc. Tomáš Fiala MBA

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 30. 9. 2010

zánik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 30. 9. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2015

K Dražejovu 407, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. Miroslava Člupková

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

MUDr. Miroslava Člupková

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 18. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michal Čarvaš

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

MUDr. Bc. Tomáš Fiala MBA

předseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 30. 9. 2010

K Dražejovu 407, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Luboš Kvapil

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 30. 9. 2010

zánik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 30. 9. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2015

Rooseveltova 42, Praha 6, 160 00, Česká republika

MUDr. Bc. Tomáš Fiala

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 30. 9. 2010

K Dražejovu 407, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Ivo Houška MBA

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 1. 1. 2013

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Čarvaš

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 8. 2012

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 6. 2014

Na Zdolnici 299, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Martin Bláha

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Voldřich

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 1. 2009

vznik členství: 19. 8. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

Nábřežní 83, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Jan Švejda

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2010

Plzeňská 2142/14, České Budějovice, 370 04, Česká republika

MUDr. Zdeněk Hejduk

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 10. 6. 2009

Ant. Barcala 1372/9, České Budějovice, 370 05, Česká republika

MUDr. Petr Pumpr

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 19. 8. 2008

vznik funkce: 29. 9. 2005

Fráni Šrámka 156, Písek, 397 01, Česká republika

Bc. Marie Janoušková

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 29. 9. 2005

Mánesova 1203, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. Roman Audolenský

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 29. 9. 2005

Mládežnická 1228, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. Tomáš Fiala

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 29. 9. 2010

vznik funkce: 29. 9. 2005

zánik funkce: 29. 9. 2010

K Dražejovu 407, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Luboš Kvapil

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 29. 9. 2010

vznik funkce: 29. 9. 2005

zánik funkce: 29. 9. 2010

Rooseveltova 42, Praha 6, 160 00, Česká republika

Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

od 10. 7. 2017

Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva.

do 10. 7. 2017 od 10. 6. 2014

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. Podepisování se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy os oby oprávněné.

do 10. 6. 2014 od 29. 9. 2005

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Ing. Václav Valhoda

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

Palackého 110, Volyně, 387 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Eva Rabová

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

vznik funkce: 25. 5. 2017

Dukelská 491, Strakonice, 386 01, Česká republika

Mgr. Břetislav Hrdlička

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

U Židovského hřbitova 54, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

PhDr. Robert Huneš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

vznik funkce: 25. 5. 2017

Radomilická 588, Vodňany, 389 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Vladimír Hanáček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

Mládežnická 1227, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Jiří Rod

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

Zahradní 393, Sedlice, 387 32, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Pavlína Maxová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

Radošovice 23, 386 01, Česká republika

MUDr. Radek Chalupa

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

Čelakovského 491, Volyně, 387 01, Česká republika

Iva Zelinková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

MUDr. K. Hradeckého 358, Strakonice, 386 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Břetislav Hrdlička

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

U Židovského hřbitova 54, Strakonice, 386 01, Česká republika

Mgr. Břetislav Hrdlička

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

U Židovského hřbitova 54, Strakonice, 386 01, Česká republika

Josef Eigner

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Sídliště 1. máje 1137, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Valhoda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Palackého 110, Volyně, 387 01, Česká republika

Ing. Václav Valhoda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Palackého 110, Volyně, 387 01, Česká republika

Mgr. Břetislav Hrdlička

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

Stavbařů 207, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Břetislav Hrdlička

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

Stavbařů 207, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marcela Vlčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Na Ostrově 126, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Marcela Vlčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Na Ostrově 126, Strakonice, 386 01, Česká republika

Josef Eigner

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Sídliště 1. máje 1137, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Rabová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Dukelská 491, Strakonice, 386 01, Česká republika

Eva Rabová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Dukelská 491, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Andrea Nádravská

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Klavíkova 1565/5, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Andrea Nádravská

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Klavíkova 1565/5, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Alena Zíková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 5. 10. 2016

Mládežnická 1239, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. Pavlína Maxová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 5. 10. 2016

Radošovice 23, 386 01, Česká republika

MUDr. Pavlína Maxová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 5. 10. 2016

Radošovice 23, 386 01, Česká republika

Alena Zíková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 5. 10. 2016

Mládežnická 1239, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. Radek Chalupa

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 5. 10. 2016

Čelakovského 491, Volyně, 387 01, Česká republika

MUDr. Radek Chalupa

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 5. 10. 2016

Čelakovského 491, Volyně, 387 01, Česká republika

Ing. Hana Tůmová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Osek 7, 386 01, Česká republika

Ing. Hana Tůmová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Osek 7, 386 01, Česká republika

Ing. Blanka Vykusová CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Tyršova 273, Vodňany, 389 01, Česká republika

Ing. Blanka Vykusová CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Tyršova 273, Vodňany, 389 01, Česká republika

Mgr. Dana Hejduková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Na vyhlídce 663, Volyně, 387 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Dana Hejduková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Na vyhlídce 663, Volyně, 387 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Pavel Vondrys

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Václavská 519, Strakonice, 386 01, Česká republika

Mgr. Ing. Pavel Vondrys

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Václavská 519, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Hana Rodinová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2015

vznik členství: 20. 12. 2012

Osek 7, 386 01, Česká republika

Mgr. Josef Samec

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 8. 11. 2016

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 10. 2016

zánik funkce: 31. 10. 2016

Ptákovická 429, Strakonice, 386 01, Česká republika

Mgr. Josef Samec

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 8. 11. 2016

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 10. 2016

zánik funkce: 31. 10. 2016

Ptákovická 429, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Václav Valhoda

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Palackého 110, Volyně, 387 01, Česká republika

Ing. Václav Valhoda

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Palackého 110, Volyně, 387 01, Česká republika

MUDr. Radek Chalupa

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2016

vznik členství: 5. 10. 2011

Čelakovského 491, Volyně, 387 01, Česká republika

MUDr. Radek Chalupa

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2016

vznik členství: 5. 10. 2011

Čelakovského 491, Volyně, 387 01, Česká republika

Alena Zíková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2016

vznik členství: 5. 10. 2011

Mládežnická 1239, Strakonice, 386 01, Česká republika

Alena Zíková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2016

vznik členství: 5. 10. 2011

Mládežnická 1239, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. Pavlína Maxová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2016

vznik členství: 5. 10. 2011

Radošovice 23, 386 01, Česká republika

MUDr. Pavlína Maxová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2016

vznik členství: 5. 10. 2011

Radošovice 23, 386 01, Česká republika

MUDr. Radek Chalupa

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 11. 11. 2006

zánik členství: 5. 10. 2011

Čelakovského 491, Volyně, 387 01, Česká republika

MUDr. Pavlína Maxová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 11. 11. 2006

zánik členství: 5. 10. 2011

Radošovice 23, 386 01, Česká republika

Alena Zíková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 11. 11. 2006

zánik členství: 5. 10. 2011

Mládežnická 1239, Strakonice, 386 01, Česká republika

Mgr. Josef Samec

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Ptákovická 429, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Karel Vlasák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Bavorova 318, Strakonice, 386 01, Česká republika

Mgr. Vítězslava Baborová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Na Baborčici 303, Radomyšl, 387 31, Česká republika

Marie Žiláková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Arch.Dubského 387, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

vznik funkce: 29. 4. 2009

zánik funkce: 20. 12. 2012

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Ing. Václav Valhoda

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Palackého 110, Volyně, 387 01, Česká republika

Ing. Pavel Vondrys

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 8. 12. 2006

zánik funkce: 17. 3. 2009

Václavská 519, Strakonice, 386 02, Česká republika

Ing. Eva Piherová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 21. 11. 2006

zánik členství: 17. 3. 2009

Černětice 1, Volyně, 387 01, Česká republika

Ing. Tomáš Hajdušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 29. 9. 2005

zánik funkce: 17. 3. 2009

Školní 419, Katovice, 387 11, Česká republika

Ing. Pavel Vondrys

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 29. 9. 2005

vznik funkce: 29. 9. 2005

Václavská 519, Strakonice, 386 02, Česká republika

Ing. Karel Vlasák

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 29. 9. 2005

Bavorova 318, Strakonice, 386 01, Česká republika

Alena Zíková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 29. 9. 2006

vznik funkce: 29. 9. 2005

Mládežnická 1239, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing.Bc. Marie Hrdinová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 29. 9. 2005

Táborská 219, Mirovice, 398 06, Česká republika

Ing. Václav Protiva

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 29. 9. 2005

Chvalšinská 231, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Pavlína Maxová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 29. 9. 2006

vznik funkce: 29. 9. 2005

Radošovice 23, 386 01, Česká republika

MUDr. Radek Chalupa

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 29. 9. 2006

vznik funkce: 29. 9. 2005

Čelakovského 491, Volyně, 387 01, Česká republika

Dr.Bc. Ludvík Zíma

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 29. 9. 2005

zánik členství: 29. 9. 2006

vznik funkce: 29. 9. 2005

Kaštanová 827, Prachatice, 383 01, Česká republika

Další vztahy firmy Nemocnice Strakonice, a.s.

Akcionáři

Jihočeský kraj, IČ: 70890650

U Zimního stadionu 1952/2, Česká republika, České Budějovice, 370 01

od 14. 11. 2016

Jihočeský kraj, IČ: 70890650

U Zimního stadionu, Česká republika, České Budějovice, 370 76

do 14. 11. 2016 od 29. 9. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 2006

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 2. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 2. 2006
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 1. 2006
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 1. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 2006

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).