Hlavní navigace

NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Firma NOVOSADY, stavební bytové družstvo, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXIV 55, Krajský soud v Brně.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00049620

Sídlo:

Tovární 31, Holešov, 769 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

30. 12. 1975

DIČ:

CZ00049620

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
310 Výroba nábytku
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
43210 Elektrické instalace
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXIV 55, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

NOVOSADY, stavební bytové družstvo od 4. 12. 1959

Právní forma

Družstvo od 4. 12. 1959

adresa

Tovární 31
Holešov 76901 od 15. 10. 1996

adresa

Tovární 31
Holešov do 15. 10. 1996 od 27. 12. 1988

adresa

ul. Brigádníků 452
Holešov do 27. 12. 1988 od 4. 12. 1959

Předmět podnikání

truhlářství, podlahářství od 27. 7. 2009

vodoinstalatérství, topenářství od 27. 7. 2009

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 27. 7. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 27. 7. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 7. 2009

montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízenií do 27. 7. 2009 od 10. 8. 2006

činnosti účetních poradců a vedení účetnictví do 27. 7. 2009 od 5. 10. 2001

správa nemovitostí a služby s tím spojené /v rozsahu volné živnosti/ do 27. 7. 2009 od 6. 1. 1998

truhlářství do 27. 7. 2009 od 6. 1. 1998

vodoinstalatérství do 27. 7. 2009 od 6. 1. 1998

topenářství do 27. 7. 2009 od 6. 1. 1998

zprostředkování výkonů, služeb a výměny informací do 27. 7. 2009 od 6. 1. 1998

inženýrsko-investorská činnost do 27. 7. 2009 od 6. 1. 1998

údržba, opravy a rekonstrukce bytového fondu, domu a nebytových prostor, doplňkové služby do 6. 1. 1998 od 24. 9. 1993

1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování 1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. do 24. 9. 1993 od 24. 3. 1989

4/ Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a e/ zajišťuje uživatelům bytů /místností nesloužících občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním, dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu 2 mil. Kčs. družstevního majetku, do 24. 9. 1993 od 24. 3. 1989

j/ vyrábí materiály, stavební díly, zařízení a výrobky potřebné k výstavbě družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, k jejich údržbě a opravám, i k jejich rekonstrukci a modernizaci, do 24. 9. 1993 od 24. 3. 1989

k/ organizuje politicko-výchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. Zajišťuje rozvoj pracovní iniciativy členů a pracovníků družstva, do 24. 9. 1993 od 24. 3. 1989

l/ vykonává i jiné činnosti schválené shromážděním delegátů, zapsané v podnikovém rejstříku do 24. 9. 1993 od 24. 3. 1989

6/ Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti g/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s vlastní potřebou. s užíváním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/ spojeno, do 24. 9. 1993 od 24. 3. 1989

2/ Ke splnění svých úkolů družstvo: 2/ Ke splnění svých úkolů družstva: a/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu a/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení /např. v družstevních domech a rodinných domcích, jakož i výstavbu garáží/, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, b/ přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužící k bydlení, c/ zajišťuje uživatelům družstevních bytů /místností nesloužících k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku, do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

d/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, b/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu e/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je rodinných domků, které po dokončení převádí do jejich s užíváním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/ osobního vlastnictví, spojeno, f/ organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie, g/ za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev může provádět i jiné práce související s výstavbou družstevních bytů /místností nesloužících k bydlení/, bez nichž by se nemohlo do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

započít s výstavbou družstevních bytů /místností nesloužících c/ buduje materiálně-technickou základnu pro údržbu a k bydlení/ nebo by nebylo možné je užívat, opravy družstevních domů a rodinných domků i objektů h/ staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu rodinných domů, s místnostmi nesloužícími k bydlení a pro poskytování přiděluje je svým členům a převádí do jejich osobního vlastnictví služeb spojených s bydlením a užíváním místností neslou- i/ zabezpečuje pro své členy - vlastníky rodinných domků - žících k bydlení, údržbářské, opravárenské a obdobné práce související s užíváním rodinných domků, do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

3/ Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a d/ přiděluje svým členům byty v družstevních domech a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí rodinných domcích i místností nesloužící k bydlení, členů družstev a občanů, a to: a/ přípravnou a projektovou činnost včetně technické pomoci b/ investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

5/ Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a f/ na žádost členů zajišťuje údržbu rodinných domků občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních převedených do jejich osobního vlastnictví, měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu. do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

7/ Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu /např. h/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, provádí autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného rekonstrukci a modernizaci družstevních domů a rodinných jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství/ do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

8/ Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva i/ poskytuje služby spojené s bydlením za úplatu občanům /jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových i socialistickým a jiným organizacím, prostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce apod./ do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

Ostatní skutečnosti

Shromáždění delegátů konané dne 24.5.2011 schválilo změnu stanov družstva od 2. 8. 2011

Shromáždění delegátů 28.5.1997 schválilo nové stanovy,shromáždění delegátů 25.5.2000 schválilo změnu stanov /čl. 27/. od 20. 11. 2000

Shromáždění delegátů 28.5.1997 schválilo nové stanovy,shormáždění dělegátů 25.2.2000 schválilo změnu stanov /čl. 27/. do 20. 11. 2000 od 19. 10. 2000

Shromáždění delegátů 28.5.1997 schválilo nové stanovy. do 19. 10. 2000 od 6. 1. 1998

Výše zapisovaného základního jmění činí 50.000,-- Kč. do 15. 10. 1996 od 24. 9. 1993

Výše základního členského vkladu činí 3.000,-- Kč. do 15. 10. 1996 od 24. 9. 1993

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů dne 2. prosince 1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obch. zák. a § 22 zák.č. 42/1992 Sb. do 2. 8. 2011 od 24. 9. 1993

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 1. prosince 1988 dle zák.č. 94/1988 Sb. do 24. 9. 1993 od 24. 3. 1989

Ručení: 1/ Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradí podle rozhodnutí shromáždění delegátů a/ ze základního fondu družstva, nebo b/ tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílem podle základních členských vkladů nebo podle výše zůstatkové hodnoty členských podílů, anebo c/ kombinací výše uvedených způsobů. 2/ Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do do 24. 9. 1993 od 24. 3. 1989

konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kče 3.000,--. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. do 24. 9. 1993 od 24. 3. 1989

Podepisování: Za družstvo podepisuje předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva. do 24. 9. 1993 od 24. 3. 1989

Způsob zřízení: Usnesením rady ONV v Holešově ze dne 3. listopadu 1959 podle ustanovení zákona číslo 27/59 Sb. od 4. 12. 1959

Právní postavení družstva určují stanovy typu B podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 24. října 1975 ve znění, které odpovídá vzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975. do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

Představenstvo má pět až patnáct členů. do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

Ručení: Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu případného schodku družstva nebo likvidačního schodku podle čl. 87 a 91 stanov. do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

Oprávnění k jednání: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

Podepisování: Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva. do 24. 3. 1989 od 4. 12. 1959

Statutární orgán

10 fyzických osob

Zdeněk Dočkal

Předseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 30. 5. 2016

Slavkov pod Hostýnem 115, 768 61, Česká republika

Bohumír Sichálek

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

Novosady 1364, Holešov, 769 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kukačka

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

Za potokem 317, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Ing. Milan Zádrapa

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 30. 5. 2016

Družba II 1287, Hulín, 768 24, Česká republika

Marie Štěpánová

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

Horní 1119/18, Holešov, 769 01, Česká republika

Ing. Milan Zádrapa

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 30. 5. 2011

vznik funkce: 30. 5. 2011

Družba II 1287, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Miroslav Kukačka

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2011

vznik členství: 30. 5. 2011

Za potokem 317, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Marie Štěpánová

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 30. 5. 2011

Novosady 1568, Holešov, 769 01, Česká republika

Zdeněk Dočkal

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 30. 5. 2011

vznik funkce: 30. 5. 2011

Slavkov pod Hostýnem 115, 768 61, Česká republika

Bohumír Sichálek

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 30. 5. 2011

Novosady 1364, Holešov, 769 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Milan Zádrapa

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2016 - Poslední vztah: 26. 8. 2016

vznik členství: 30. 5. 2011

zánik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 30. 5. 2011

zánik funkce: 24. 5. 2016

Družba II 1287, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Miroslav Kukačka

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2011 - Poslední vztah: 26. 8. 2016

vznik členství: 30. 5. 2011

zánik členství: 24. 5. 2016

Za potokem 317, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Ing. Milan Zádrapa

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 30. 5. 2011

vznik funkce: 30. 5. 2011

Družba 1287, Hulín, 768 24, Česká republika

Miroslav Kukačka

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2011

vznik členství: 30. 5. 2011

Za potokem 317, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Bohumír Sichálek

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 26. 8. 2016

vznik členství: 30. 5. 2011

zánik členství: 24. 5. 2016

Novosady 1364, Holešov, 769 01, Česká republika

Zdeněk Dočkal

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 26. 8. 2016

vznik členství: 30. 5. 2011

zánik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 30. 5. 2011

zánik funkce: 24. 5. 2016

Slavkov pod Hostýnem 115, 768 61, Česká republika

Marie Štěpánová

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 26. 8. 2016

vznik členství: 30. 5. 2011

zánik členství: 24. 5. 2016

Novosady 1568, Holešov, 769 01, Česká republika

Vladimír Měrka

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2010 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

zánik členství: 29. 5. 2011

vznik funkce: 10. 8. 2006

Počenice - Tetětice 35, 768 33, Česká republika

Zdeněk Dočkal

předseda

První vztah: 11. 1. 2010 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

zánik členství: 29. 5. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2010

zánik funkce: 29. 5. 2011

Slavkov pod Hostýnem 115, 768 61, Česká republika

Zdeněk Dočkal

člen

První vztah: 27. 7. 2009 - Poslední vztah: 4. 2. 2010

vznik členství: 19. 5. 2009

zánik členství: 14. 12. 2009

Slavkov pod Hostýnem 115, 768 61, Česká republika

Vladimír Měrka

předseda

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 11. 1. 2010

vznik členství: 29. 5. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2006

zánik funkce: 31. 12. 2009

Počenice-Tetětice 35, Česká republika

Ing. Petr Vedra

člen

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 27. 7. 2009

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 19. 5. 2009

Slovenská 289, Holešov, 769 01, Česká republika

Žofie Pálková

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 29. 5. 2011

Družby 1191, Hulín, 768 24, Česká republika

Ing. Milan Zádrapa

místopředseda

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 29. 5. 2011

vznik funkce: 29. 5. 2006

zánik funkce: 29. 5. 2011

Družba 1287, Hulín, 768 24, Česká republika

Josef Dvořák

člen

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 29. 5. 2011

U Letiště 1257, Holešov, 769 01, Česká republika

Mgr. Jaroslava Navrátilová

člen

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 29. 5. 2011

U Mlékárny 1225, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Marie Štěpánová

člen

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 29. 5. 2011

Novosady 1568, Holešov, 769 01, Česká republika

Ing. Josef Dytrych

člen

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 29. 5. 2011

Bělidla 1296, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bohumír Sichálek

člen

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 21. 6. 2011

vznik členství: 29. 5. 2006

zánik členství: 29. 5. 2011

Novosady 1364, Holešov, 769 04, Česká republika

Marie Štěpánová

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 20. 5. 2003

zánik funkce: 29. 5. 2006

Novosady 1568, Holešov, Česká republika

Antonín Kuba

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2006

Topolova 1510, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Jaroslava Navrátilová

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2006

U Mlékárny 1225, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Ing. Milan Zádrapa

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2006

Družba 1287, Hulín, Česká republika

Vladimír Měrka

předseda

První vztah: 5. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2006

Počenice-Tetětice 35, Česká republika

Ing. Josef Dytrych

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2006

Bělidla 1296, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Hana Řičicová

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2001 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

vznik funkce: 29. 5. 2001

Sadová 967, Hulín, Česká republika

Josef Dvořák

místopředseda

První vztah: 5. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2006

U letiště 1257, Holešov, Česká republika

Žofie Pálková

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2006

Družby 1191, Hulín, Česká republika

Bohumír Sichálek

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2006

Novosady 1364, Holešov, Česká republika

Antonín Kučera

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2006

Novosady 1364, Holešov, Česká republika

Rostislav Urban

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2001 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik funkce: 29. 5. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2006

U letiště 1321, Holešov, Česká republika

Antonín Kuba

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2001

Topolova 1510, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Josef Dytrych

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2001

Družby 1296, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Milan Zádrapa

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2001

Višňovce 1096, Hulín, Česká republika

Josef Dvořák

místopředseda

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2001

U letiště 1257, Holešov, Česká republika

Vladimír Měrka

předseda

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2001

Počenice-Tetěnice 35, Česká republika

Jaromír Mika

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2001

Meziříčská 1379, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Žofie Pálková

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2001

Družby 1191, Hulín, Česká republika

Rostislav Urban

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2001

U letiště 1321, Holešov, Česká republika

Bohumír Sichálek

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2001

Novosady 1364, Holešov, Česká republika

Jaroslav Bruna

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2001

Višňovce 1186, Hulín, Česká republika

Antonín Kučera

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2001

Novosady 1364, Holešov, Česká republika

Žofie Pálková

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Družby 1191, Hulín, Česká republika

Antonín Kučera

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Novosady 1364, Holešov, Česká republika

Josef Dvořák

místopředseda

První vztah: 24. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

U letiště 1257, Holešov, Česká republika

Vladimír Měrka

předseda

První vztah: 24. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Počenice-Tetěnice č. 35, Česká republika

Rostislav U R B A N

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

U letiště 1321, Holešov, Česká republika

Jaromír Mika

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Meziříčská 1379, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Jaroslav Bruna

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Višňovce 1186, Hulín, Česká republika

Zdeněk Novák

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Meziříčská 1399, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Bohumír Sichálek

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Novosady 1364, Holešov, Česká republika

Milan Zádrapa

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Višňovce 1096, Hulín, Česká republika

Josef Dytrych

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Družby 1296, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

JUDr. Petr Žďára

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1988 - Poslední vztah: 24. 9. 1993

9. května 2890, Kroměříž, Česká republika

ing. Milan Zádrapa

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1988 - Poslední vztah: 24. 9. 1993

Višňovce 1096, Hulín, Česká republika

ing. Josef Dytrych

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1988 - Poslední vztah: 24. 9. 1993

Družby 1296, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Olga Trnková

místopředseda

První vztah: 4. 12. 1959 - Poslední vztah: 24. 9. 1993

Družby 1381, Holešov, Česká republika

Jarmila Ponížilová

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 1959 - Poslední vztah: 27. 12. 1988

Fučíkova 1178, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Josef Dvořák

místopředseda

První vztah: 4. 12. 1959 - Poslední vztah: 24. 9. 1993

L. Mucalíka 1257, Holešov, Česká republika

Vladimír Měrka

předseda

První vztah: 4. 12. 1959 - Poslední vztah: 24. 9. 1993

Počenice-Tetětice 35, Česká republika

Antonín Kučera

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 1959 - Poslední vztah: 24. 9. 1993

Sídliště ČSP 1364, Holešov, Česká republika

ing. Jaromír Mika

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 1959 - Poslední vztah: 24. 9. 1993

Meziříčská 1379, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

ing. Ladislav Sklenář

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 1959 - Poslední vztah: 24. 9. 1993

Kráčiny 320, Holešov, Česká republika

Žofie Pálková

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 1959 - Poslední vztah: 24. 9. 1993

Družby 1191, Hulín, Česká republika

František Horák

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 1959 - Poslední vztah: 27. 12. 1988

L. Mucalíka 1325, Holešov, Česká republika

Jana Kolářová

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 1959 - Poslední vztah: 24. 9. 1993

Dukelská 424, Holešov, Česká republika

Zdeněk Řehák

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 1959 - Poslední vztah: 27. 12. 1988

Družby 1188, Hulín, Česká republika

Způsob zastupování: Právní úkony představenstva ve vztahu k třetím osobám, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda a místopředseda nebo předseda a jiný člen představenstva, anebo místopředseda a jiný člen představenstva.

od 5. 10. 2001

Způsob zastupování: Za družstvo navenek jedná předseda nebo místopředseda, nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.

do 5. 10. 2001 od 24. 9. 1993

Další vztahy firmy NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 1992

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 5. 2006
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 2. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 9. 1997
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).