Hlavní navigace

NOVOSEDLICKÁ, a.s. v likvidaci

Firma NOVOSEDLICKÁ, a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 227, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 6 266 400 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

44569866

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01130 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 227, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

NOVOSEDLICKÁ, a.s. od 12. 12. 2003

Obchodní firma

NOVOSEDLICKÁ, a.s. v likvidaci od 4. 3. 2015

Obchodní firma

NOVOSEDLICKÁ, a.s. v likvidaci od 29. 4. 2015

Obchodní firma

Narcis, a.s. do 29. 4. 2015 od 1. 5. 1992

Obchodní firma

Narcis, a.s. v likvidaci do 12. 12. 2003 od 8. 1. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Kostelní ul. č. 85
Novosedlice 41731 od 8. 1. 2003

adresa

Novosedlice do 8. 1. 2003 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 7. 2014

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 8. 3. 2004

velkoobchod do 18. 7. 2014 od 8. 3. 2004

specializovaný maloobchod do 18. 7. 2014 od 8. 3. 2004

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 18. 7. 2014 od 8. 3. 2004

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 18. 7. 2014 od 8. 3. 2004

poskytování technických služeb, údržba a úprava vodních toků, včetně přilehlé zeleně do 18. 7. 2014 od 8. 3. 2004

obchodní činnost do 8. 3. 2004 od 3. 5. 1993

sadové a parkové úpravy včetně údržby, školkaření a vazá- renství do 8. 3. 2004 od 3. 5. 1993

provádění rekultivačních činností do 8. 3. 2004 od 3. 5. 1993

provádění projektových prací na sadovnické a krajinářské úpravy, včetně drobné zahradní architektury a projektových prací na rekultivace do 8. 3. 2004 od 3. 5. 1993

a) stavební činnost pro vybudování vlastního podniku, b) investorsko-inženýrská činnost pro vybudování vlastního podniku, c) školkařská činnost pro výpěstky vhodné k rekultivacím pro důlní činnost okrasných konifer pro obyvatelstvo i organizace, d) výroba zeleniny a květin skleníkovým hospodářství i na volné půdě, výroba hlíny pro obyvatelstvo balíčkováním, e) obchodní činnost a obchodní exportní činnost včetně kooperací, f) sadové a parkové úpravy prováděné v rámci KBV i pro jiné účely, g) údržba zeleně, h) provádění služeb obyvatelstvu pro okrasné zahrady, ozelenění ploch apod. do 3. 5. 1993 od 1. 5. 1992

i) služby pro podniky a obyvatelstvo dopravními a mechanizačními prostředky v rámci volné kapacity, j) služby pro podniky a obyvytelstvo údržbou podniku, zejména v pracech truhlářských, zámečnických, autooprav apod. ve volné kapacitě. do 3. 5. 1993 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 7. 2014

Valná hromada rozhodla o zrušení společnosti s likvidací ke dni 20.6.2014 a o vstupu společnosti do likvidace ke dni 20.6.2014. od 18. 7. 2014

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12.5.2004, č.j. 43Kv 1/2003-124, soud potvrdil vyrovnání z majetku dlužníka NOVOSEDLICKÁ, a.s. se sídlem Kostelní ul. 85, Novosedlice, PSČ 417 31, IČO 445 69 866.Usnesení nabylo právní moci dne 14.5.2004. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.7.2004, č.j. 43 Kv 1/2003-126, soud prohlásil vyrovnání z majetku dlužníka NOVOSEDLICKÁ, a.s. se sídlem Kostelní ul. 85, Novosedlice, PSČ 417 31, IČO 445 69 866, za skončené. Usnesení nabylo právní moci dne 14.7.2004. do 19. 1. 2005 od 21. 7. 2004

Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Narcis Novosedlice ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 12. 12. 2003

Mimořádná valná hromada konaná dne 10.12.2003 rozhodla, že zrušuje rozhodnutí valné hromady ze dne 3.12.2002, kterým byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.1.2003 dle ust. § 68 odst. 8 obch. zák.. do 27. 4. 2005 od 12. 12. 2003

Obchodní společnost Narcis, a.s. se sídlem v Novosedlicích, IČO 44 56 98 66 byla na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 3.12.2002 zrušena a ke dni 1.1.2003 vstoupila do likvidace. do 12. 12. 2003 od 8. 1. 2003

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 28.12.1995 rozhodla o snížení základního jmění společnosti o částku 14 621 000,- Kč, snížením jmenovité hodnoty akcií z částky 1 000,- Kč na částku 300,- Kč u každé akcie. do 12. 12. 2003 od 28. 6. 1996

Dozorčí rada společnosti : do 28. 6. 1996 od 18. 11. 1993

Předseda : Jan J i t e r s k ý , bytem: Družstevní 643, 411 08 Štětí do 28. 6. 1996 od 18. 11. 1993

Místopředseda : René P o s p í š i l , bytem: Jizerská 2936/47, 400 11 Ústí nad Labem do 28. 6. 1996 od 18. 11. 1993

Člen : Luboš T i c h á č e k , bytem: U radnice 22, 110 00 Praha 1 do 28. 6. 1996 od 18. 11. 1993

Mimořádná valná hromada, konaná dne 8.11.1993 schválila změ- ny stanov akciové společnosti v čl.6, 10, 11, 3, 23, 29, 30, 36, 37, 45. do 12. 12. 2003 od 18. 11. 1993

Valná hromada dne 18.4.1993 schválila změny stanov akciové společnosti v čl. 4, čl. 6, čl. 9, čl. 13 bod l, čl. 15 bod 3, čl. 23 bod 2 a čl. 37. do 12. 12. 2003 od 3. 5. 1993

Prokurista podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s vyznačením prokury. do 18. 11. 1993 od 7. 10. 1992

Výše základního jmění společnosti: 2O 888 OOO,-Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 2O 888 akcií na majitele po lO OOO,-Kčs jmenovité hodnoty. do 3. 5. 1993 od 10. 8. 1992

Základní jmění společnosti činí 20 757 000,- Kčs (slovy: dvacetmilionůsedmsetpadesátsedmtisíc koru československých). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Narcis Novosedlice. Toto základní jmění je rozděleno na 20 757 akcií na majitele po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty. do 10. 8. 1992 od 1. 5. 1992

Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenostv, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 18. 11. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada společnosti: Ing. Karel S e c k ý , bytem Teplice, kpt.Jaroše 1617/4, JUDr. Ladislav P á t e k , bytem Teplice, Trnovanská 1285 a Mgr. Milan Z u n a , bytem Teplice, Ruská 5. do 18. 11. 1993 od 1. 5. 1992

Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Narcis Novosedlice ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 12. 12. 2003 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 6 266 400 Kč

od 28. 2. 2001

Základní kapitál

vklad 20 888 000 Kč

do 28. 2. 2001 od 10. 8. 1992
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 300 Kč, počet: 20 888 od 28. 2. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 888 do 28. 2. 2001 od 3. 5. 1993

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Blanka Černá

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2015

vznik členství: 26. 3. 2015

vznik funkce: 26. 3. 2015

Slatina 11, 410 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jan Stýblo

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 29. 4. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 9. 1. 2015

zánik funkce: 9. 1. 2015

Velké Chvojno 72, 403 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Švehla

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 29. 4. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 26. 3. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 26. 3. 2015

Lovosice 2 11, 410 02, Česká republika

Jan Stýblo

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

Bělehradská 36 A, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Edita Stýblová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 29. 4. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 9. 1. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 9. 1. 2015

Bělehradská 36A, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Josef Průša

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 1. 3. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 1. 3. 2011

Svojsíkova 2665/12, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Edita Stýblová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 23. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 23. 6. 2011

Bělehradská 36A, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Pavla Chválová

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 22. 12. 2008

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 16. 12. 2008

ul. Revoluční 813, Libochovice, 411 17, Česká republika

Edita Stýblová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

vznik členství: 15. 9. 2000

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2006

Bělehradská 36A, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Josef Průša

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

vznik členství: 15. 9. 2000

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2006

Svojsíkova 2665/12, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Pavla Chválová

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

vznik členství: 10. 12. 2003

zánik členství: 28. 6. 2006

ul. Revoluční 813, Libochovice, 411 17, Česká republika

Edita Stýblová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2002 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

vznik funkce: 25. 5. 2001

místopředsedou od 30.5.2001 do 12. 12. 2003 od 16. 10. 2002

Bělehradská 36A, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Šárka Černá

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2001 - Poslední vztah: 16. 10. 2002

zánik členství: 30. 9. 2002

vznik funkce: 25. 5. 2001

Slatina 11, pošta Libochovice, PSČ 411 17, okres Litoměřice, Česká republika

Edita Gužalovičová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2001 - Poslední vztah: 16. 10. 2002

vznik funkce: 25. 5. 2001

místopředsedou od 30.5.2001 do 16. 10. 2002 od 14. 7. 2001

Bělehradská 36A, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Josef Průša

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

vznik funkce: 15. 9. 2000

Svojsíkova 2665/12, Ústí nad Labem, Česká republika

JUDr. František Gahler

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

vznik funkce: 15. 9. 2000

zánik funkce: 18. 4. 2001

Rubensova 1556/72, Ústí nad Labem, Česká republika

Mgr. Lenka Černá

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

vznik funkce: 15. 9. 2000

zánik funkce: 18. 4. 2001

Palachova 709/13, Ústí nad Labem, Česká republika

Josef Průša

Předseda

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Svojsíkova 2665/12, Ústí nad Labem, Česká republika

Ivana Kytličková

Místopředseda

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Masarykova 2291, Ústí nad Labem, Česká republika

Jana Černá

Člen

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Koněvova 32, Ústí nad Labem, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Dalibor Černý

Předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2015

vznik členství: 26. 3. 2015

vznik funkce: 26. 3. 2015

Slatina 11, 410 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Dalibor Černý

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 4. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 26. 3. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 26. 3. 2015

Slatina 11, 410 02, Česká republika

Mgr. Jana Švehlová DiS.

Člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 29. 4. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 26. 3. 2015

Lovosice 2 11, 410 02, Česká republika

Blanka Černá

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 29. 4. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 26. 3. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 26. 3. 2015

Lovosice 2 11, 410 02, Česká republika

Dalibor Černý

Předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2011

Lovosice 2 11, 410 02, Česká republika

Blanka Černá

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 23. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 23. 6. 2011

Slatina 11, 410 02 Lovosice 2, Česká republika

Dalibor Černý

Předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

vznik členství: 15. 9. 2000

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 1. 2. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2006

Slatina 11, PSČ 411 17, Česká republika

Blanka Černá

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 11. 7. 2006

vznik členství: 15. 9. 2000

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 1. 2. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2006

Slatina 11, PSČ 411 17, Česká republika

Blanka Černá

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2002 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

vznik funkce: 15. 9. 2000

Slatina 11, okres Litoměřice, Česká republika

Dalibor Černý

Předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2002 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

vznik funkce: 1. 2. 2001

Slatina 11, okres Litoměřice, Česká republika

Jana Černá

Člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

vznik funkce: 15. 9. 2000

Dvořákova 1543/12, Ústí nad Labem, Česká republika

Dalibor Černý

Předseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 13. 3. 2002

vznik funkce: 1. 2. 2001

Koněvova 2521/32, Ústí nad Labem, Česká republika

Blanka Černá

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 13. 3. 2002

vznik funkce: 15. 9. 2000

Koněvova 2521/32, Ústí nad Labem, Česká republika

Dalibor Černý

Předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Koněvova 32, Ústí nad Labem, Česká republika

Blanka Černá

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Koněvova 32, Ústí nad Labem, Česká republika

Lenka Černá

Člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Koněvova 32, Ústí nad Labem, Česká republika

Dalibor Černý

Předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 1993 - Poslední vztah: 28. 6. 1996

Koněvova 2521/32, Ústí nad Labem, Česká republika

Josef Průša

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 11. 1993 - Poslední vztah: 28. 6. 1996

Svojsíkova 2665, Ústí nad Labem, Česká republika

Blanka Černá

Člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1993 - Poslední vztah: 28. 6. 1996

Koněvova 2521/32, Ústí nad Labem, Česká republika

Mgr. Lubomír Rusek

Člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1993 - Poslední vztah: 18. 11. 1993

Husova 318, Novosedlice, Česká republika

Ing. Jiří Krčmář

Člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1993 - Poslední vztah: 18. 11. 1993

Ruská 1077, Teplice, Česká republika

Ing. Aleš Kleprlík

Prokurista

První vztah: 7. 10. 1992 - Poslední vztah: 18. 11. 1993

Čapkova 2527, Teplice, Česká republika

Jaroslav Štuler

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 3. 5. 1993

Dolní násepní 95, Novosedlice, Česká republika

Dalibor Černý

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 18. 11. 1993

Koněvova 2521/32, Ústí nad Labem, Česká republika

Milič Kočina

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 3. 5. 1993

Sokolovská 315, Novosedlice, Česká republika

Společnost je oprávněn zastupovat vždy předseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k tomu oprávněná osoba připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

od 29. 4. 2015

Společnost je oprávněn zastupovat vždy předseda představenstva. Společnost je dále kromě předsedy představenstva oprávněn zastupovat a rovněž samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. Pode pisování za společnost se uskutečňuje tak, že k tomu oprávněná osoba (osoby) připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 29. 4. 2015 od 18. 7. 2014

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a státními orgány předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti člen představenstva kterého svým zastoupením předseda písemně pověřil. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva tím způsobem, že k názvu společnosti, či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 18. 7. 2014 od 18. 11. 1993

Další vztahy firmy NOVOSEDLICKÁ, a.s. v likvidaci

1 fyzická osoba

Dalibor Černý

První vztah: 18. 7. 2014

Slatina 11, 410 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Dalibor Černý

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

Slatina 11, 411 17, Česká republika

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).