Hlavní navigace

O2 Czech Republic a.s.

Firma O2 Czech Republic a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2322, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 102 200 670 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60193336

Sídlo:

Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 12. 1993

DIČ:

CZ60193336

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 5000 - 9999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

261 Výroba elektronických součástek a desek
26200 Výroba počítačů a periferních zařízení
263 Výroba komunikačních zařízení
27110 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43210 Elektrické instalace
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
52100 Skladování
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
6110 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
6120 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
829 Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
95110 Opravy počítačů a periferních zařízení
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2322, Městský soud v Praze

Obchodní firma

O2 Czech Republic a.s. od 23. 6. 2015

Obchodní firma

O2 Czech Republic a.s. od 4. 3. 2015

Obchodní firma

Telefónica Czech Republic, a.s. od 16. 5. 2011

Obchodní firma

O2 Czech Republic a.s. do 23. 6. 2015 od 15. 5. 2015

Obchodní firma

SPT TELECOM, akciová společnost, zkratka: SPT TELECOM a.s. do 15. 5. 2015 od 1. 1. 1994

Obchodní firma

O2 Czech Republic a.s. do 4. 3. 2015 od 15. 1. 2015

Obchodní firma

O2 Czech Republic a.s. do 15. 1. 2015 od 6. 1. 2015

Obchodní firma

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. do 16. 5. 2011 od 21. 11. 2006

Obchodní firma

Telefónica O2 Czech Republic,a.s. do 21. 11. 2006 od 1. 7. 2006

Obchodní firma

ČESKÝ TELECOM, a.s. do 1. 7. 2006 od 1. 1. 2000

Obchodní firma

SPT TELECOM, a.s. do 1. 1. 2000 od 11. 2. 1998

Obchodní firma

SPT TELECOM, akciová společnost, zkratka: SPT TELECOM,a.s. do 11. 2. 1998 od 10. 10. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Za Brumlovkou 266/2
Praha 4 14022 od 1. 8. 2007

adresa

Olšanská 55/5
Praha 3 13034 do 1. 8. 2007 od 19. 12. 2001

adresa

Olšanská 5
Praha 3 13034 do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

adresa

Olšanská 5
Praha 3 13000 do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 15. 1. 2015

poskytování platebních služeb malého rozsahu od 13. 7. 2011

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 22. 10. 2010

provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání od 22. 10. 2010

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 16. 8. 2010

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 16. 8. 2010

Výkon zeměměřických činností od 16. 8. 2010

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 16. 8. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 8. 2010

Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná) od 1. 7. 2006

1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky do 1. 7. 2006 od 25. 8. 2004

Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 16. 8. 2010 od 25. 8. 2004

1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. do 25. 8. 2004 od 10. 12. 2003

1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. do 10. 12. 2003 od 6. 10. 2003

v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb. do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky. do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení do 16. 8. 2010 od 6. 11. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví od 19. 12. 2001

Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 6. 11. 2002 od 19. 12. 2001

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 25. 8. 2004 od 19. 12. 2001

Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

Technické činnosti v dopravě do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

Pronájem a půjčování věcí movitých do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

Skladování zboží a manipulace s nákladem do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

Realitní činnost do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

Zpracování dat, služby databank, správa sítí do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

Přípravné práce pro stavby do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

velkoobchod do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

specializovaný maloobchod do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

kopírovací práce do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

reklamní činnost a marketing do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

činnost technických poradců v oblasti telekomunikací do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

zprostředkování služeb do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

zprostředkování obchodu do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

výroba elektrických strojů a přístrojů do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

instalace a opravy elektronických zařízení do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

vedení účetnictví do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

opravy silničních vozidel do 2. 6. 2008 od 5. 10. 2000

Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě. do 6. 11. 2002 od 6. 12. 1999

Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě. do 6. 12. 1999 od 5. 5. 1999

rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. do 2. 6. 2008 od 5. 5. 1999

montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb. do 16. 8. 2010 od 5. 5. 1999

Silniční motorová doprava nákladní do 2. 6. 2008 od 12. 2. 1998

Nákladní vnitrostátní doprava. do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě. do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. do 5. 10. 2000 od 11. 2. 1998

zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb."). do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli. do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

Silniční motorová doprava osobní. do 2. 6. 2008 od 11. 2. 1998

Výkon zeměměřičských činností. do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

Výroba, opravy a montáž měřidel. do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 13. 12. 1996

Projektová činnost ve výstavbě od 13. 12. 1996

Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

montáž a opravy měřící a regulační techniky do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb. do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

Ubytovací služby do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

Nástrojářství do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

kovoobráběčství do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 16. 8. 2010 od 13. 12. 1996

projektování, dodávka monáž a servis datových sítí do 2. 9. 1996 od 2. 9. 1996

projektování, dodávka montáž a servis datových sítí do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

školící činnost do 19. 12. 2001 od 2. 9. 1996

poskytování telekomunikačních služeb do 1. 7. 2006 od 2. 9. 1996

montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání do 13. 12. 1996 od 8. 9. 1995

4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení, do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony. do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

vydavatelství do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky. do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb do 16. 8. 2010 od 8. 9. 1995

. do 29. 7. 2002 od 9. 8. 1995

silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní. do 2. 9. 1996 od 27. 3. 1995

ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních. do 13. 12. 1996 od 27. 3. 1995

ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod) do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům. do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů. do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě. do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat. do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť. do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění: do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h) do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb. do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení. do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS. do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti. do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

provoz malé vodní elektrárny do 2. 9. 1996 od 1. 1. 1994

zřizování poplašných zařízení do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

projektová činnost v investiční výstavbě do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

stavitel do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

provádění inženýrských staveb do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

provádění průmyslových staveb do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

provádění bytových a občanských staveb do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

výroba nástrojů do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

kovoobrábění do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

montáž a opravy měřící a regulační techniky do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

. do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

. do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

. do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

. do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

. do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

. do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

. do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

. do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb. do 5. 5. 1999 od 1. 1. 1994

. do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

. do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

. do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

. do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

revize elektrických zařízení do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

elektroinstalatérství do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

opravy motorových vozidel do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

skladovací služby do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

automatizované zpracování dat do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

poskytování software do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

činnost ekonomických a organizačních poradců do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

organizační zajištění školení, kursů a seminářů do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

stavba strojů s mechanickým pohonem do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

pronájem dopravních a mechanizačních prostředků do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

provozování garáží a odstavných ploch do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

provoz autoumývárny do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

reprografické práce do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

reklamní a propagační činnost do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

ozvučení společenských a kulturních akcí do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

hostinská činnost do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

zámečnictví do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

kovářství do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

truhlářství do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

provoz sauny a kuželny do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

opravy karosérií do 2. 6. 2008 od 1. 1. 1994

projektování elektrických zařízení do 16. 8. 2010 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada přijala dne 2.7.2020 formou per rollam následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: "Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých), tj. z 3 102 200 670,- Kč (slovy: tři miliardy sto dva milionů dvě stě tisíc šest set sedmdesát korun českých) na 3 008 821 570,- Kč (slovy: tři miliardy osm milionů osm set dvacet jedna tisíc pět set sedmdesát korun českých). Toto snížení základního kapitálu společnosti se uskuteční za následujících okolností: - Důvod a účel snížení základního kapitálu Svým usnesením ze dne 8. 12. 2015 (dále jen Usnesení 2015) vyslovila valná hromada společnosti souhlas s tím, aby společnost nabývala za stanovených podmínek své vlastní akcie, a to v souvislosti se záměrem představenstva flexibilně řídit kapitálovou stru kturu společnosti. Toto řízení zároveň mělo umožnit rozšíření prostoru pro peněžní výplatu ve prospěch těch akcionářů, kteří se rozhodnou této možnosti využít, resp. zvýšení hodnoty pro ty akcionáře, kteří si akcie ponechají. Na základě Usnesení 2015 nabyla dosud společnost své vlastní akcie v počtu odpovídajícím 9 337 910 ks (slovy: devět milionů tři sta třicet sedm tisíc devět set deset kusů) o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých; dále jen Rušené akcie). Od kupem vlastních akcií společnost snižovala vlastní kapitál, čímž docházelo k žádoucímu navyšování poměru cizího kapitálu vůči vlastnímu. S ohledem na to, že společnost již drží akcie přesahující 3 % akcií a doba programu dle Usnesení 2015 se již blíží hra nici 5 let, považuje představenstvo společnosti za optimální řešení zrušení akcií s navazujícím snížením základního kapitálu, čímž dojde k dovršení účelu, který společnost odkupem vlastních akcií sledovala. - Způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií. Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milion ů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých). - Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 93 379 100,- Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta sedmdesát devět tisíc sto korun českých), nemůže být v yplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Rušené akcie, činí 2 347 554 154,72 Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet sedm milionů pět set padesát čtyři tisíc sto padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů). O rozdíl mezi pořizovací ceno u a jmenovitou hodnotou Rušených akcií, tj. o částku 2 254 175 054,72 Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě padesát čtyř milionů sto sedmdesát pět tisíc padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů), bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uv ádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti. - Zvláštní ustanovení základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu Představenstvo společnosti bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetních operací, postupovat v souladu se zákonem a mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), k terými je společnost povinna se řídit. Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva společnosti podle zákona a stanov společnosti, oznámí představenstvo na Internetových stránkách společnosti (www.ico60193336.cz) pod odkazem Vztahy s investory bez zbytečného odkladu: (i) datum zápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; (ii) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; (iii) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň dva týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcií." od 6. 7. 2020

Společnost převedla na společnost Nej.cz s.r.o., IČO 03213595, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, část závodu označenou jako FIBER, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 30.10.2017, přičemž se strany dohodly na datu převo du vlastnického práva ke dni 1. 12. 2017. od 10. 1. 2018

Společnost nabyla od společnosti O2 IT Services s.r.o., IČO 028 19 678, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, část závodu označenou jako Divize Aplikační podpora, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 26. 4. 2017, přičemž se strany dohodly na datu převodu vlastnického práva ke dni 1. 5. 2017. od 1. 5. 2017

Společnost nabyla od společnosti O2 IT Services s.r.o., IČO 028 19 678, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, část závodu označenou jako Divize Standardní zákaznická řešení, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 26. 4. 2017, přičemž se strany dohodly na datu převodu vlastnického práva ke dni 1. 5. 2017. od 1. 5. 2017

Společnost nabyla část závodu od společnosti Internethome, s.r.o., IČO: 24161357, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 4. 5. 2016. Dnem nabytí části závodu společností dle uvedené smlou vy je 1. 6. 2016. od 9. 6. 2016

Společnost převedla na společnost O2 IT Services s.r.o., IČO: 028 19 678, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, část závodu, a to jako nepeněžitý vklad při zvýšení základního kapitálu společnosti O2 IT Services s.r.o. na základě smlo uvy o vkladu části závodu ze dne 8.12.2015, která nabyla účinnosti dne 1.1.2016. od 21. 1. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 1. 6. 2015

Došlo k rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti, a to společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00. Na uvedenou nástupnickou společnost přešla odštěpená část jmění s polečnosti určená projektem rozdělení ze dne 13.3.2015. od 1. 6. 2015

Počet členů dozorčí rady: 3 od 26. 3. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 1. 6. 2015 od 26. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 26. 3. 2014 od 11. 2. 2014

Valná hromada přijala dne 22. 4. 2013 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. V usnesení představenstva ze dne 9. května 2012 představenstvo zveřejnilo záměr předložit valné hromadě společnosti po ukončení programu zpětného odkupu akcií návrh na zrušení vlastních akcií, a to společně s návrhem na snížení základního kapitálu sp olečnosti o jmenovitou hodnotu nabytých akcií. 1.2. Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), tj. z 28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých) na 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (takové vlastní akci e společnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“) jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 560 436 426,- Kč (slovy: pět set še desát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest k orun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. 3.2. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Zrušované akcie v roce 2012, činí 2 482 507 930,65,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů pět set sedm tisíc devět set třicet korun českých a šedesát pět haléřů). O rozdíl mezi po řizovací cenou a jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií - částku 1 922 071 504,65,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set dvacet dva milionů sedmdesát jedna tisíc pět set čtyři korun českých a šedesát pět haléřů) - bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení poc hybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti. 4. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetní operací, postupovat v souladu se zákonem a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS&#8220 ;), kterými je společnost povinna se řídit, zejména v souladu s § 33 mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 32, který tvoří součást IFRS. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejs tříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelů m ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byl proveden výmaz Zrušovaných akcií, tj. 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých). 4.5. Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. do 15. 11. 2013 od 21. 5. 2013

Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností Telefónica O2 Business Solutions, spol. s .r.o. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČ 45797111, jako společnost zanikající. Na společnost přešlo sloučení m jmění společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. od 1. 7. 2012

Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu pro střednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm mi lionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. n a 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto kor un českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních. 4. Zvláštní ustanovení ? základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem ?Vztahy s investory?) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smy slu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akci onáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pokyny zmíněné v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případ ech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s. 4.5. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitá lu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpo vídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.6. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práv a akcionářů. do 2. 5. 2012 od 2. 5. 2012

Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu pro střednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm mi lionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. n a 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto kor un českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních. 4. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem "Vztahy s investory") bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smy slu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akci onáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pokyny zmíněné v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případ ech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s. 4.5. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitá lu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpo vídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.6. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práv a akcionářů. do 14. 11. 2012 od 2. 5. 2012

Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 16.prosince 2011 mezi společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336 a společností Informační linky, a.s., IČ: 242 00 077, došlo s účinností ke dni 1. ledna 2012 ke vkladu části podniku s polečnosti Telefónica Czech Republic, a.s., představovanou samostatnou organizační složkou označenou jako "Infotmační a asistenční služby a katalog firem (Call-based information services a On-line bussines catalogue)", do základního kapitálu společnosti I nformační linky, a.s. od 16. 1. 2012

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku SPT TELE COM s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. od 15. 2. 2011

Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, IČO: 63079267. od 15. 2. 2011

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPT TELEC OM s.p. od 15. 2. 2011

Na společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. přešlo v souladu se smlouvou o převzetí jmění uzavřenou mezi společností Eurotel Praha ,spol. s r.o. a společností ČESKÝ TELECOM,a.s. dne 3.května 2006 jmění zanikající společnosti Eurotel Praha,spol. s r.o., se sídlem Pra ha 4, Vyskočilova č.p.1442/1b, PSČ 140 21, IČ: 152 68 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1504.Společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. je právním nástupcem zaniklé společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a přešlo na n i jmění této společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. od 1. 7. 2006

K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasu představenstva a dozorčí rady společnosti. do 23. 8. 2010 od 6. 10. 2003

K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasu představenstva do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

23512564 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 8696425 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč jsou akcie kmenové. do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

K platnému převodu akcie na jméno, kromě akcie se zvláštními právy, je třeba předchozího souhlasu představenstva do 6. 11. 2002 od 13. 12. 1996

Práva spojená s akcií se zvláštními právy lze uplatňovat pouze za předpokladu, že majitelem této akcie je zakladatel. do 23. 8. 2010 od 13. 12. 1996

Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva André Käser a Michel Faingold oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s. do 2. 9. 1996 od 18. 4. 1996

Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva Andre Käser, Pedro J. Pick a Michel Faingold oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s. do 18. 4. 1996 od 18. 3. 1996

Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva Andre Käser, Robert James Egan a Pedro J.Pick oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s. do 18. 3. 1996 od 8. 9. 1995

Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, IČO: 63079267. do 15. 2. 2011 od 8. 9. 1995

Základní jmění bylo zcela splaceno. do 15. 2. 2011 od 8. 9. 1995

Základní jmění - platnost je od 8. září 1995. do 15. 2. 2011 od 8. 9. 1995

Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice, odštěpný závod Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z. Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. l484 Vedoucí: ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, Hradec Králové. do 18. 4. 1996 od 27. 3. 1995

l akcie na jméno ve jm. hodn. l.OOO,- Kč je akcie se zvláštními právy ve smyslu ust. § lO a) odst. 4 písm. b. zák.č. 92/9l Sb. do 11. 2. 1998 od 27. 3. 1995

Společnost se člení na tyto organizační složky - odštěpné závody zapsané v obchodním rejstříku: do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Název: SPT TELECOM, akciová společnost - Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpný závod do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - MTTÚ Praha, o.z. do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Sídlo: Praha 3, Olšanská 6 do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Vedoucí: Ing. Antonín Kalda, Pod vrstevnicí 1527, Praha 4. do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast České Budějovice, odštěpný závod do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast České Budějovice, o.z. do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Sídlo: České Budějovice, ul. Dr. Stejskala 6 do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Vedoucí: Ing. Václav Sabáček, Adamov 22, pošta Rudolfov do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Plzeň, o.z. do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Sídlo: Plzeň, Rychtaříkova 1 do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Vedoucí: Ing. Václav Bejvl, Mánesova 526, Domažlice do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ústí nad Labem, odštěpný závod do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Brno, odštěpný závod do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Brno, o.z. do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Sídlo: Brno, Šilingrovo nám. 3/4 do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Vedoucí: Ing. Jiří Němec, U pošty 5, Brno do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ostrava, o.z. do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Sídlo: Ostrava 2, Mlýnská 12 do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ústí nad Labem, o.z. do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Sídlo: Ústí nad Labem, Berní 1 do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Vedoucí: Ing. Václav Němec, Duchcovská 49, Teplice do 1. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň do 10. 10. 1994 od 1. 1. 1994

Organizační složky - odštěpné závody:   Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Plzeň, o.z. Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň do 10. 10. 1994 od 1. 1. 1994

Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice, odštěpný závod do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z. do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

Sídlo: Pardubice, Na hrádku 105 do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

Vedoucí: Ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, Hradec Králové do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno do 28. 7. 1995 od 1. 1. 1994

Název: SPT TELECOM, akciová společnost oblast Brno, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Brno, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno do 28. 7. 1995 od 1. 1. 1994

Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ostrava, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Břetislav Cander, Za školou 2, Ostrava - Zábřeh do 28. 7. 1995 od 1. 1. 1994

Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Václav Čížek, Amforova 1898, Praha 5 do 28. 7. 1995 od 1. 1. 1994

Základní jmění společnosti činí 23.512.565.000,- Kč (slovy: dvacetřimiliardpětsetdvanáctmiliónůpětsetšedesátpěttisíc korun českých). do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku SPT TELECOM s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. do 15. 2. 2011 od 1. 1. 1994

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 16. 12. 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 15. 2. 2011 od 1. 1. 1994

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPT TELECOM s.p. do 15. 2. 2011 od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 102 200 670 Kč

od 1. 6. 2015

Základní kapitál

vklad 27 461 384 874 Kč

do 1. 6. 2015 od 15. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 28 021 821 300 Kč

do 15. 11. 2013 od 14. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 32 208 990 000 Kč

do 14. 11. 2012 od 9. 9. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 1 od 1. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 310 220 057 od 1. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 87 Kč, počet: 315 648 092 do 1. 6. 2015 od 15. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 87 Kč, počet: 322 089 890 do 15. 11. 2013 od 14. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 870 Kč, počet: 1 do 1. 6. 2015 od 14. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 14. 11. 2012 od 13. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 322 089 890 do 14. 11. 2012 od 13. 9. 2010
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 13. 9. 2010 od 23. 8. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 322 089 890 do 13. 9. 2010 od 12. 9. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 235 125 640 do 12. 9. 2001 od 11. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 86 964 250 do 12. 9. 2001 od 11. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 23. 8. 2010 od 11. 2. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 512 564 do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 696 426 do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 8. 9. 1995 od 27. 3. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 512 564 do 8. 9. 1995 od 27. 3. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 512 565 do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Tomáš Kouřil

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 8. 1. 2020

Perlitová 1834/29, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Václav Zakouřil

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2018

vznik členství: 16. 3. 2018

vznik funkce: 16. 3. 2018

Urešova 1384/8, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Jindřich Fremuth

Předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 10. 1. 2018

U Vojanky 1309/1a, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Tomáš Kouřil

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2020 - Poslední vztah: 23. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Perlitová 1834/29, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jindřich Fremuth

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2018 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

U Vojanky 1309/1a, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Jindřich Fremuth

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2018 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

U Vojanky 1309/1a, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kouřil

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 7. 1. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2020

Perlitová 1834/29, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Jiří Hrabovský

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 3. 2018

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 15. 3. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2015

zánik funkce: 15. 3. 2018

Jankovcova 1587/8c, Praha, 170 00, Česká republika

Mgr. Jiří Hrabovský

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 3. 2018

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 15. 3. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2015

zánik funkce: 15. 3. 2018

Jankovcova 1587/8c, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Tomáš Budník

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 1. 2018

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 7. 1. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2017

Brabcova 1159/2, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Tomáš Budník

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 1. 2018

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 7. 1. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2017

Brabcova 1159/2, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kouřil

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 7. 1. 2015

Nad Ryšánkou 2038/11, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kouřil

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 7. 1. 2015

Nad Ryšánkou 2038/11, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kouřil

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 1. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 15. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 15. 1. 2015

Nad Ryšánkou 2038/11, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Martin Vlček

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 31. 1. 2014

zánik členství: 31. 5. 2015

vznik funkce: 2. 7. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2015

Korunní 962/85, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Budník

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 1. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 15. 1. 2015

vznik funkce: 2. 7. 2014

zánik funkce: 6. 1. 2015

Brabcova 1159/2, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Slováček

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 15. 6. 2013

zánik členství: 31. 5. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2015

K Potokům 205, Řitka, 252 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  CETIN a.s.

  Českomoravská 2510/19, Praha, 190 00

Ing. Martin Vlček

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 31. 1. 2014

vznik funkce: 19. 3. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2014

Korunní 962/85, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ramiro Lafarga Brollo

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 17. 2. 2012

zánik členství: 30. 1. 2014

Hrebendova 7177/21, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

David Melcon Sanchez-Friera

1. místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 30. 1. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2012

zánik funkce: 30. 1. 2014

Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království

Jakub Chytil

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 28. 4. 2011

zánik členství: 30. 1. 2014

Pod Slovany 2041/5, Praha 2, 128 00, Česká republika

Ing. Martin Bek

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2014 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 28. 4. 2011

zánik členství: 23. 6. 2014

Pod Parukářkou 2762/2, Praha 3, 130 00, Česká republika

Michal Frankl

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 31. 1. 2014

zánik členství: 31. 5. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2015

Na Břehu 260/1, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Michal Frankl

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 31. 1. 2014

Na Břehu 260/1, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Martin Vlček

1. místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2014 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 31. 1. 2014

vznik funkce: 31. 1. 2014

zánik funkce: 12. 3. 2014

Korunní 962/85, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Slováček

2. místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 15. 6. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 12. 3. 2014

K Potokům 205, Řitka, 252 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  CETIN a.s.

  Českomoravská 2510/19, Praha, 190 00

David Melcon Sanchez-Friera

1. místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2012

vznik členství: 1. 8. 2012

vznik funkce: 1. 8. 2012

Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království

David Melcon Sanchez-Friera

1. místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2012 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 1. 8. 2012

vznik funkce: 30. 8. 2012

Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království

David Melcon Sanchez-Friera

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2012

vznik členství: 1. 8. 2012

vznik funkce: 1. 8. 2012

Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království

JUDr. Jakub Chytil

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 28. 4. 2011

Pod Slovany 2041/5, Praha 2, 128 00, Česká republika

JUDr. Jakub Chytil

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 28. 4. 2011

Pod Slovany 2041/5, Praha, 128 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ramiro Lafarga Brollo

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2012 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 17. 2. 2012

Hrebendova 7177/21, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Ramiro Lafarga Brollo

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2012 - Poslední vztah: 15. 3. 2012

vznik členství: 17. 2. 2012

Hrebendova 7177/21, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

JUDr. Jakub Chytil

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 28. 4. 2011

Karlovo náměstí 292/15, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Martin Bek

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 28. 4. 2011

zánik členství: 23. 6. 2014

Pod Parukářkou 2762/2, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Slováček

2. místopředseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 14. 6. 2008

zánik členství: 14. 6. 2013

vznik funkce: 14. 6. 2008

zánik funkce: 14. 6. 2013

K Potokům 205, Řitka, 252 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  CETIN a.s.

  Českomoravská 2510/19, Praha, 190 00

František Schneider

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 4. 11. 2010

zánik členství: 20. 12. 2013

Panská 988, Karlík, 252 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Luis Antonio Malvido

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 1. 2015

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2010

zánik funkce: 31. 12. 2014

Buenos Aires, Victoria, Santa Catalina 3215, Argentinská republika

Jesús Pérez de Uriguen

1. místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 1. 5. 2008

zánik členství: 31. 7. 2012

vznik funkce: 27. 10. 2009

zánik funkce: 31. 7. 2012

Madrid, C. la Salle 94 PB B, Španělské království

John Gerald McGuigan

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 14. 3. 2012

vznik členství: 27. 10. 2009

zánik členství: 17. 2. 2012

Duke Street 22, Alderley Edge, SK9 7HX, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jose Severino Perdomo Lorenzo

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

zánik členství: 10. 9. 2010

vznik funkce: 24. 2. 2009

Madrid, Tres Cantos, AV Vinuelas 43, 3E, 28760, Španělské království

Salvador Anglada Gonzalez

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2009 - Poslední vztah: 26. 3. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 31. 1. 2010

vznik funkce: 8. 2. 2008

zánik funkce: 31. 1. 2010

Moralzarzal 100, Madrid, 280 34, Španělské království

Jesús Pérez de Uriguen

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 11. 2009

vznik členství: 1. 5. 2008

Madrid, C. la Salle 94 PB B, Španělské království

Jaime Smith Basterra

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2008 - Poslední vztah: 29. 2. 2008

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 21. 2. 2008

Comunidad de Canarias 61, Madrid, 282 30, Španělské království

Salvador Anglada Gonzales

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2008 - Poslední vztah: 31. 7. 2009

vznik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 2. 2008

Moralzarzal 100, Madrid, 280 34, Španělské království

Ing. Martin Bek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 27. 4. 2006

zánik členství: 27. 4. 2011

Pod Parukářkou 2762/2, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jose Fernando Astiaso Laín

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 23. 3. 2009

vznik členství: 27. 4. 2006

zánik členství: 24. 2. 2009

Madrid, C/Marqués de Lozoya 14, 28007, Španělské království

JUDr. Jakub Chytil

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 27. 4. 2006

zánik členství: 27. 4. 2011

Karlovo náměstí 292/15, Praha 2, 120 00, Česká republika

Antonio Botas Baňuelos

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 29. 2. 2008

vznik členství: 27. 4. 2006

zánik členství: 21. 2. 2008

Celindas 39, Madrid, 280 16, Španělské království

Ramón Ros Bigeriego

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 16. 6. 2008

vznik členství: 16. 10. 2005

zánik členství: 30. 4. 2008

Juan Ramon Jimenez 28 5 C, Madrid, 280 36, Španělské království

Salvador Anglada Gonzales

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2005 - Poslední vztah: 14. 2. 2008

vznik členství: 23. 6. 2005

Moralzarzal 100, Madrid, 280 34, Španělské království

Jaime Smith Basterra

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2005 - Poslední vztah: 14. 2. 2008

vznik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 8. 2. 2008

Comunidad de Canarias 61, Madrid, 282 30, Španělské království

Ing. Michal Heřman

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2005 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 2. 2. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

Na Malé Šárce 786/33, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Marcela Malivánková

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2005 - Poslední vztah: 19. 12. 2005

vznik členství: 28. 10. 2004

zánik členství: 15. 10. 2005

Vinohradská 3216/163, Praha 10, Česká republika

Ing. Pavel Klimuškin

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2005 - Poslední vztah: 15. 3. 2005

vznik členství: 28. 10. 2004

zánik členství: 13. 12. 2004

Terronská 10/536, Praha 6, Česká republika

Michal Heřman

člen

První vztah: 22. 10. 2003 - Poslední vztah: 1. 2. 2005

vznik funkce: 1. 9. 2003

zánik funkce: 27. 10. 2004

Na Malé Šárce 786/33, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Roman Stupka

člen

První vztah: 22. 10. 2003 - Poslední vztah: 21. 12. 2004

vznik funkce: 24. 9. 2003

zánik funkce: 6. 10. 2004

Korandova 220/2, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Gabriel Berdár

předseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 13. 6. 2003

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 13. 6. 2003

zánik funkce: 23. 6. 2005

Všešímy 54, Kunice, 251 64, Česká republika

Ing. Juraj Šedivý

1. místopředseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 24. 11. 2009

vznik členství: 13. 6. 2003

zánik členství: 27. 10. 2009

vznik funkce: 13. 6. 2003

zánik funkce: 27. 10. 2009

Diamantová 743, Praha 5, 154 00, Česká republika

Ing. Petr Slováček

2. místopředseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 5. 1. 2011

vznik členství: 13. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2008

vznik funkce: 13. 6. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2008

K Potokům 205, Řitka, 252 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  CETIN a.s.

  Českomoravská 2510/19, Praha, 190 00

Adam Blecha

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 20. 12. 2002

zánik funkce: 13. 6. 2003

Opatovická 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrubý CSc.

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 20. 12. 2002

zánik funkce: 13. 6. 2003

Dr. Z. Wintera 768/20, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Kuta

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 20. 12. 2002

zánik funkce: 13. 6. 2003

Bělohorská 147/195, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Hana Doležalová

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2003 - Poslední vztah: 22. 10. 2003

vznik funkce: 20. 12. 2002

zánik funkce: 24. 9. 2003

Velkopavlovická 8, Brno, 628 00, Česká republika

RNDr. Přemysl Klíma CSc.

2. místopředseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2002 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 14. 6. 2002

zánik funkce: 18. 12. 2002

K Průmstavu 1139, Praha 10, 107 00, Česká republika

Ing. Václav Srba

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2002 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 14. 6. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2002

Randova 3167/5, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Škurek

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2002 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 14. 6. 2002

zánik funkce: 18. 12. 2002

Křišťanova 1789/17, Praha 3, 130 00, Česká republika

RNDr. Přemysl Klíma CSc.

2. místopředseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2002 - Poslední vztah: 18. 9. 2002

vznik funkce: 18. 6. 1999

K Průmstavu 1139, Praha 10, 107 00, Česká republika

Marten Pieters

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 16. 1. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2002

bytem v ČR: Praha 3, Na Chmelnici 1957/9, PSČ: 130 00 do 3. 3. 2003 od 6. 5. 2002

Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království

Ing. Marcela Gürlichová

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 19. 12. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2002

Na Losách 349/36, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Ondřej Felix CSc.

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik členství: 21. 11. 2001

vznik funkce: 1. 12. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

Sokolovská 1475/180, Praha 8, Česká republika

Ing. Ondřej Felix CSc.

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

vznik funkce: 21. 11. 2001

Sokolovská 1475/180, Praha 8, Česká republika

Günter Heinz Pfeiffer

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 15. 6. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

3654 Gunten, Seestrasse 176, Švýcarská konfederace do 6. 10. 2003 od 19. 12. 2001

Na Chmelnici 1957/9, Praha 3, 130 00, Česká republika

Robert Jan Terwiel

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 6. 5. 2002

vznik funkce: 16. 1. 2001

zánik funkce: 16. 1. 2002

Dennenlaan 9b, 2244 AK Wassenaar, Nizozemské království do 6. 5. 2002 od 19. 12. 2001

Na Chmelnici 1957/9, Praha 3, 130 00, Česká republika

André Frans Bessel Kok

l.místopředseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 15. 6. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

pobyt v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67, PSČ: 160 00 do 6. 10. 2003 od 19. 12. 2001

Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel ,, Belgické království

Ing. Marcela Gürlichová

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

vznik funkce: 9. 12. 1998

zánik funkce: 9. 12. 2001

Na Losách 349/36, Praha 4, 142 00, Česká republika

André Frans Bessel Kok

l.místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2001 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik funkce: 15. 6. 2001

pobyt v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67 do 19. 12. 2001 od 18. 6. 2001

Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel ,, Belgické království

Ing. Ivan Pilný

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 21. 11. 2001

Za Pohořelcem 696/6, Praha 6, Česká republika

Ing. Ivan Pilný

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 17. 10. 2000

Za Pohořelcem 696/6, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Juchelka

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2000 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 8. 3. 2000

zánik funkce: 13. 6. 2003

Jižní 1339, Poděbrady, Česká republika

Lorne Rupert Somerville

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik funkce: 15. 6. 2001

datum narození: 30. listopadu 1963 adresa pobytu v České republice: Praha 3, Na Chmelnici 9 do 19. 12. 2001 od 25. 4. 2000

Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern, Švýcarská konfederace

Lorne Rupert Somerville

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

datum narození: 30. listopadu 1963 adresa pobytu v České republice: Praha 3, Na Chmelnici 9 do 25. 4. 2000 od 28. 12. 1999

Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern, Švýcarská konfederace

RNDr. Přemysl Klíma CSc.

2. místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

vznik funkce: 18. 6. 1999

Hněvkovského 1376/10, Praha 4, Česká republika

Ing. Miloslav Hejnák CSc.

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2002

vznik funkce: 18. 6. 1999

zánik funkce: 14. 6. 2002

Slezská 119, Praha 3, Česká republika

Mgr. Markéta Gabrielová

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 5. 10. 2000

Prusíkova 2492, Praha 5, Česká republika

RNDr. Přemysl Klíma CSc.

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 7. 12. 1999

Hněvkovského 1376/10, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Němec

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2002

vznik funkce: 18. 6. 1999

zánik funkce: 14. 6. 2002

U pošty 5, Brno, Česká republika

Ing. Karel Zeman CSc.

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2000

U Kamýku 870, Praha 4, Česká republika

Ing. Antonín Kalda

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1999 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Pod vrstevnicí 1527/14, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Zeman CSc.

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1999 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

U Kamýku 870, Praha 4, Česká republika

Ing. Marcela Gürlichová

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1999 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

Bítovská 1218/24, Praha 4, Česká republika

Marten Pieters

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1999 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik funkce: 16. 1. 2001

adresa pobytu v České republice: Praha 3, na Chmelnici 9 do 19. 12. 2001 od 18. 5. 1999

Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království

Ing. Oldřich Zapletal

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1999 - Poslední vztah: 19. 7. 1999

Osamocená 10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Michel Faingold

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1999 - Poslední vztah: 18. 5. 1999

Praha 3, Na chmelnici 9 do 18. 5. 1999 od 5. 5. 1999

3 Impasse Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon, Francouzská republika

Ing. Josef Kotrba

Člen představenstva

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 5. 1999

Jasná I 1580/12, Praha 4 - Braník, Česká republika

Jeffrey Alan Hedberg

Člen představenstva

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 19. 7. 1999

nar. 29.10.1961 trvale bytem Hambühl 21, 3631 Höfen b. Thun, Švýcarsko do 19. 7. 1999 od 12. 2. 1998

Na chmelnici 9, Praha 3, Česká republika

Ing. Svatoslav Novák

2.místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Jaroslava Kaštila 3637/17, Prostějov, Česká republika

Michel Faingold

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 5. 5. 1999

nar. 29. 3. 1939 Praha 3, Na chmelnici 9 do 5. 5. 1999 od 2. 9. 1996

3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon, Francouzská republika

André Frans Bessel Kok

l.místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 18. 6. 2001

nar. 13. 12. 1941 Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel, Belgie     do 18. 6. 2001 od 2. 9. 1996

Dřevná 381, Praha 2, Česká republika

André Käser, Švýcarsko

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

nar. 17. 12. 1948 Praha 3, Na chmelnici 9 do 12. 2. 1998 od 2. 9. 1996

Chemin de la Prairie 3, 1752 Villars-Sur-Glane, Česká republika

Ing. Svatoslav Novák

2.místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Waitova 28, Prostějov, Česká republika

Prof. Judr. Jan Dědič, R.Č. 520104/182

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Papírníkova 615, Praha 4, Česká republika

Zdeněk Bakala

člen

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Wolkerova 15, Praha 6, Česká republika

Ing. Michal Hrubý

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 5. 5. 1999

Jana Zajíce 2, Praha 7, Česká republika

Ing. Luboš Řežábek CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 19. 7. 1999

Bryksova 954, Praha 9, Česká republika

Ing. Josef Kotrba

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Na bělidle 17, Praha 5, Česká republika

Zdenek Bakala

člen

První vztah: 18. 4. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Wolkerova 15, Praha 6, Česká republika

Prof. Judr. Jan Dědič

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Papírníkova 615, Praha 4, Česká republika

Michel Faingold

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR není oprávněn jednat jménem SPT TELECOM, a. s. do 2. 9. 1996 od 18. 3. 1996

3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon, Francouzská republika

Urs Kamber

První vztah: 9. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Tannenweg 588, 3077 Enggistein, Švýcarská konfederace

James S. Hubley

První vztah: 9. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871, Spojené státy americké

Pedro J. Pick

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 18. 4. 1996

1065 Brush Hill Road, Milton, USA, 02186 Massachusets, Česká republika

Ing. Michal Hrubý

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Jana Zajíce 2, Praha 7, Česká republika

Doc.JUDr. Jan Dědič

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Papírníkova 615, Praha 4, Česká republika

ing. Svatoslav Novák

2.místopředseda představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Waitova 28, Prostějov, Česká republika

Robert James Egan

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

216 Longview Road, Bridgewater, NJ, USA, Česká republika

Ing. Josef Kotrba

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Na bělidle 17, Praha 5, Česká republika

André Käser, Švýcarsko

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Chemin de la Prairie 3, 1752 Villars-Sur-Glane, Česká republika

André Frans Bessel Kok

l.místopředseda představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Dřevná 381, Praha 2, Česká republika

Ing. Luboš Řežábek CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Bryksova 954, Praha 9, Česká republika

ing. Václav Čížek

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 1995 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Amforová l898, Praha 5, Česká republika

ing. Svatoslav Novák

l. místopředseda

První vztah: 27. 3. 1995 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Waitova 28, Prostějov, Česká republika

ing. Ladislav Matějka CSc.

2. místopředseda

První vztah: 27. 3. 1995 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Psohlavců l2O4/54, Praha 4, Česká republika

ing. Michal Čupa

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 1995 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Pod Zemankou 2, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Němec

předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 1995 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

U pošty 5, Brno, Česká republika

Ing. Václav Sabáček

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 550429/0594 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Adamov č.p. 22, Česká republika

Ing. Václav Bejvl

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 490708/111 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Mánesova 526, Domažlice, Česká republika

Ing. Václav Němec

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 380228/064 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Duchcovská 49, Teplice, Česká republika

Ing. Václav Štěnička

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 390602/007 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Budovatelská 829, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jan Hon

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 380624/415 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Jedlová 1894, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Jan Rak

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 570826/2186 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

nám. Bořislavka 2075, Praha 6, Česká republika

Ing. Boris Vik

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 8. 1995

r.č.: 380619/951 do 9. 8. 1995 od 1. 1. 1994

Kubelíkova 54, Praha 3, Česká republika

Ing. Jiří Makovec

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 27. 3. 1995

r.č.: 540102/0394 do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

Lucemburská 35, Praha 3, Česká republika

Ing. Ladislav Matějka CSc.

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 27. 3. 1995

r.č.: 370530/048 do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

Psohlavců 1204/54, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Němec

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 27. 3. 1995

r.č.: 461210/450 do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

U pošty 5, Brno, Česká republika

Ing. Antonín Kalda

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 510912/112 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Pod vrstevnicí 1527, Praha 4, Česká republika

Za společnost jednají společně dva členové představenstva

od 15. 1. 2015

Za společnost jednají společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden bude místopředsedou představenstva.

do 15. 1. 2015 od 21. 6. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva.

do 21. 6. 2014 od 2. 6. 2008

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

do 2. 6. 2008 od 10. 10. 2005

Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti. Člen představenstva ing. Gabriel Berdár, r.č. 650525/6890 a člen představenstva ing. Petr Slováček, r.č. 590515/0955, jsou oprávněni každý samostatně jako jediný člen představenstva činit právní úkony, jednat a podepisovat jménem ČESKÉHO TELECOMU, a.s. vý hradně v záležitostech stanovených zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 10. 10. 2005 od 15. 3. 2005

Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti. Člen představenstva pan Ing. Petr Slováček, r.č. 590515/0955, je oprávněn samostatně jako jediný člen představenstva činit právní úkony, jednat a podepisovat jménem ČESKÉHO TELECOMU, a.s. výhradně v záležitostech stanovených zákonem č. 148/1998 Sb., o och raně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že k napsané nebo vytištěné firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 15. 3. 2005 od 6. 10. 2003

Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti. Člen představenstva pan Ing. Zdeněk Hrubý, CSc., r.č.: 560809/0411, je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti jako jediný člen představenstva ve věcech vymezených zákonem č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že k napsané nebo vytištěné firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 6. 10. 2003 od 3. 3. 2003

Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti.

do 3. 3. 2003 od 28. 1. 2002

Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společ- ně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti.

do 28. 1. 2002 od 28. 7. 1995

Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstvem. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstvem připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti.

do 28. 7. 1995 od 11. 10. 1994

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 11. 10. 1994 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Pavel Milec

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2019

vznik členství: 14. 1. 2019

vznik funkce: 25. 2. 2019

Společná 2213/6, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Ladislav Bartoníček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 10. 5. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2018

Vězeňská 859/9, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Kateřina Pospíšilová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2018

vznik členství: 4. 6. 2018

Jiráskova 825/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Historické vztahy

Pavel Milec

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2019 - Poslední vztah: 12. 3. 2019

vznik členství: 14. 1. 2019

Společná 2213/6, Praha, 182 00, Česká republika

Mgr. Kateřina Pospíšilová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2018 - Poslední vztah: 8. 6. 2018

vznik členství: 28. 2. 2018

zánik členství: 4. 6. 2018

vznik funkce: 28. 2. 2018

zánik funkce: 4. 6. 2018

Jiráskova 825/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Ladislav Bartoníček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 10. 5. 2017

Vězeňská 859/9, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Ladislav Bartoníček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 10. 5. 2017

Vězeňská 859/9, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Ladislav Bartoníček

člen

První vztah: 10. 11. 2016 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 19. 10. 2016

zánik členství: 10. 5. 2017

Vězeňská 859/9, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Ladislav Bartoníček

člen

První vztah: 10. 11. 2016 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 19. 10. 2016

zánik členství: 10. 5. 2017

Vězeňská 859/9, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Ctirad Lolek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 13. 1. 2019

vznik funkce: 3. 6. 2015

zánik funkce: 13. 1. 2019

Olomoucká 394/100, Loštice, 789 83, Česká republika

Aleš Minx

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 10. 11. 2016

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 18. 10. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2015

zánik funkce: 18. 10. 2016

Nad hradním vodojemem 1083/43, Praha, 162 00, Česká republika

Aleš Minx

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 10. 11. 2016

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 18. 10. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2015

zánik funkce: 18. 10. 2016

Nad hradním vodojemem 1083/43, Praha, 162 00, Česká republika

Mgr. Ctirad Lolek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 8. 2015

vznik členství: 1. 6. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2015

Olomoucká 394/100, Loštice, 789 83, Česká republika

Vladimír Mlynář

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 23. 6. 2015

vznik členství: 12. 3. 2014

zánik členství: 31. 5. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2015

Jindrova 911, Praha, 155 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace PPF

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • člen představenstva

  PPF a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

Ing. Ladislav Bartoníček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 23. 6. 2015

vznik členství: 12. 3. 2014

zánik členství: 31. 5. 2015

vznik funkce: 24. 3. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2015

Vězeňská 859/9, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Martin Štefunko Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 12. 3. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 24. 3. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

SNP 968/43, Galanta, 924 00, Slovenská republika

Ing. Martin Štefunko Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 12. 3. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 24. 3. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

SNP 968/43, Galanta, 924 00, Slovenská republika

Ladislav Bartoníček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2014 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 12. 3. 2014

Vězeňská 859/9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Vladimír Mlynář

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 12. 3. 2014

Jindrova 911, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Martin Štefunko Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2014 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 12. 3. 2014

SNP 968/43, Galanta, 924 00, Slovenská republika

Francisco de Borja de Nicolás Benito

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 22. 4. 2013

zánik členství: 29. 1. 2014

C/Manzano 3, Portal B 2 D, Madrid, Pozuelo de Alarcón, 282 24, Španělské království

Jesús Pérez de Uriguen

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 5. 11. 2012

zánik členství: 29. 1. 2014

C.la Salle 94 PB B, Madrid, Španělské království

Antonio Manuel Ledesma Santiago

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 13. 2. 2013

zánik členství: 28. 1. 2014

C.Dorado Montero 10 2 B, Salamanca, 283 91, Španělské království

Maria Pilar López Álvarez

1. místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 27. 7. 2012

zánik členství: 28. 1. 2014

vznik funkce: 13. 2. 2013

zánik funkce: 28. 1. 2014

C/Kerria 30, Madrid, Alcobendas, 281 90, Španělské království

Ivan Varela Sanchez

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 7. 5. 2013

zánik členství: 28. 1. 2014

Beverley Road 15, Londýn, Chiswick, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

María Eva Castillo Sanz

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 7. 5. 2010

zánik členství: 29. 1. 2014

vznik funkce: 5. 11. 2012

zánik funkce: 29. 1. 2014

Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006, Španělské království

Ing. Martin Štefunko Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 29. 1. 2014

zánik členství: 12. 3. 2014

vznik funkce: 29. 1. 2014

zánik funkce: 12. 3. 2014

SNP 968/43, Galanta, 924 00, Slovenská republika

Ing. Ladislav Bartoníček

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 29. 1. 2014

zánik členství: 12. 3. 2014

vznik funkce: 29. 1. 2014

zánik funkce: 12. 3. 2014

Vězeňská 859/9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Vladimír Mlynář

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 29. 1. 2014

zánik členství: 12. 3. 2014

Jindrova 911, Praha 5, 155 00, Česká republika

Lubomír Vinduška

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 30. 6. 2013

zánik členství: 12. 3. 2014

vznik funkce: 19. 7. 2013

zánik funkce: 12. 3. 2014

Edvarda Beneše 98/11, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lubomír Vinduška

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 30. 6. 2013

zánik členství: 12. 3. 2014

zánik funkce: 12. 3. 2014

Edvarda Beneše 98/11, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Trupl

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 30. 6. 2013

zánik členství: 12. 3. 2014

Rynárec 47, 394 01, Česká republika

Antonín Botlík

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 30. 6. 2013

zánik členství: 12. 3. 2014

Husova 146, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Ivan Varela Sanchez

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 7. 5. 2013

Beverley Road 15, Londýn, Chiswick, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ivan Varela Sanchez

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 7. 5. 2013

Beverley Road 15, Londýn, Chisvick, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Francisco de Borja de Nicolás Benito

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 22. 4. 2013

C/Manzano 3, Portal B 2 D, Madrid, Pozuelo de Alarcón, 282 24, Španělské království

Maria Pilar López Álvarez

1. místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2013 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 27. 7. 2012

vznik funkce: 13. 2. 2013

C/Kerria 30, Madrid, Alcobendas, 281 90, Španělské království

Antonio Manuel Ledesma Santiago

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2013 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 13. 2. 2013

C.Dorado Montero 10 2 B, Salamanca, 283 91, Španělské království

Jesús Pérez de Uriguen

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 5. 11. 2012

vznik funkce: 5. 11. 2012

C.la Salle 94 PB B, Madrid, Španělské království

María Eva Castillo Sanz

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 7. 5. 2010

vznik funkce: 5. 11. 2012

Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006, Španělské království

Javier Santiso Guimaras

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2012 - Poslední vztah: 15. 4. 2013

vznik členství: 19. 4. 2012

zánik členství: 13. 2. 2013

vznik funkce: 19. 4. 2012

zánik funkce: 13. 2. 2013

Alcobendas, Soto de la Moraleja, c/Dalia 263, 28109, Španělské království

Enrique Medina Malo

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 8. 11. 2011

zánik členství: 6. 5. 2013

Madrid, C. Olimpo 46, 28043, Španělské království

José María Álvarez-Pallete López

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2012 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

vznik členství: 8. 11. 2011

zánik členství: 5. 11. 2012

vznik funkce: 8. 11. 2011

zánik funkce: 5. 11. 2012

Madrid, Alcobendas, Calle del Camino Alto 16, 28109, Španělské království

Patricia Cobian Gonzalez

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2012 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 8. 11. 2011

zánik členství: 6. 5. 2013

London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Patricia Cobian Gonzalez

První vztah: 4. 1. 2012 - Poslední vztah: 14. 3. 2012

vznik členství: 8. 11. 2011

London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Enrique Medina Malo

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 14. 3. 2012

vznik členství: 8. 11. 2011

Madrid, C. Olimpo 46, 28043, Španělské království

José María Álvarez-Pallete López

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 14. 3. 2012

vznik členství: 8. 11. 2011

vznik funkce: 8. 11. 2011

Madrid, Ronda de la Comunicación s/n, 28050, Španělské království

Patricia Cobian Gonzales

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 4. 1. 2012

vznik členství: 8. 11. 2011

London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Vladimír Dlouhý CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

vznik členství: 28. 4. 2011

zánik členství: 5. 11. 2012

Boženy Hofmeisterové 1430, Praha 5, 158 00, Česká republika

Anselmo Enriquez linares

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 28. 4. 2011

zánik členství: 8. 11. 2011

London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Vladimír Dlouhý CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2011 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 18. 2. 2011

zánik členství: 27. 4. 2011

Boženy Hofmeisterové 1430, Praha 5, 158 00, Česká republika

Alfonso Alonso Durán

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 8. 11. 2011

vznik funkce: 4. 11. 2010

zánik funkce: 8. 11. 2011

c/Mercedes de la Cardinieri 14, Madrid, 282 23, Španělské království

Anselmo Enriquez linares

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 4. 11. 2010

zánik členství: 27. 4. 2011

London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Guillermo José Fernández Vidal

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 8. 11. 2011

c/Nuria 7, Tres Cantos ( Madrid), 287 61, Španělské království

Angel Vilá Boix

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 6. 5. 2013

c/Laguna Grande n°.2, Madrid, 280 34, Španělské království

Luis Lada Díaz

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 8. 11. 2011

Avda.Mare Nostrum 22, Madrid, 282 20, Španělské království

Anselmo Enriquez linares

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2010 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 4. 11. 2010

London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

María Eva Castillo Sanz

1.místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

vznik členství: 7. 5. 2010

vznik funkce: 4. 11. 2010

Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006, Španělské království

Jaime Smith Basterra

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 23. 3. 2011

vznik členství: 21. 2. 2008

zánik členství: 18. 2. 2011

Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230, Španělské království

Alfonso Alonso Durán

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

vznik funkce: 4. 11. 2010

c/Mercedes de la Cardinieri 14, Madrid, 282 23, Španělské království

Lubomír Vinduška

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 29. 6. 2008

zánik členství: 29. 6. 2013

vznik funkce: 23. 7. 2008

zánik funkce: 29. 6. 2013

Edvarda Beneše 98/11, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Dušan Stareček

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 29. 6. 2008

zánik členství: 29. 6. 2013

Františka Formana 235/27, Ostrava, 700 30, Česká republika

Dušan Stareček

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2010 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 20. 6. 2008

Františka Formana 235/27, Ostrava, 700 30, Česká republika

María Eva Castillo Sanz

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2010 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 7. 5. 2010

Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006, Španělské království

Pavel Herštík

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 29. 6. 2008

zánik členství: 29. 6. 2013

Jeřabinova 293/1, Praha 5, Česká republika

Antonio Botas Banuelos

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 3. 2012

vznik členství: 21. 4. 2008

zánik členství: 17. 2. 2012

Madrid, Celindas 39, 28016, Španělské království

Enrique Used Aznar

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2009 - Poslední vztah: 24. 11. 2010

vznik funkce: 24. 2. 2009

zánik funkce: 20. 9. 2010

Madrid, C/Arroyofresno 24, 28035, Španělské království

Enrique Used Aznara

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2009 - Poslední vztah: 31. 7. 2009

vznik funkce: 24. 2. 2009

Madrid, C/Arroyofresno 24, 28035, Španělské království

Anselmo Enriquez Linares

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2008 - Poslední vztah: 23. 8. 2010

vznik členství: 24. 7. 2008

zánik členství: 7. 5. 2010

Londýn, Richardsons Mews 16, W1T 6BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2008 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 24. 7. 2008

zánik členství: 8. 11. 2011

Madrid, Paseo de la Castellana N 138-8, 28036, Španělské království

Tomáš Firbach

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 29. 6. 2008

zánik členství: 29. 6. 2013

Jiráskova 172, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Petr Gazda

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2012

vznik členství: 29. 6. 2008

zánik členství: 19. 4. 2012

Pražská 1430/34, Praha 10, 101 00, Česká republika

Lubomír Vinduška

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2008 - Poslední vztah: 30. 8. 2008

vznik členství: 28. 6. 2008

Madridská 750/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Lubomír Vinduška

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2008 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 29. 6. 2008

vznik funkce: 24. 7. 2008

Madridská 750/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Antonio Botas Banueles

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2008 - Poslední vztah: 31. 7. 2009

vznik členství: 21. 4. 2008

Madrid, Celindas 39, 28016, Španělské království

Antonio Botas Ba?ueles

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2008 - Poslední vztah: 16. 6. 2008

vznik členství: 21. 4. 2008

Madrid, Celindas 39, 28016, Španělské království

Alfonso Alonso Durán

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2008 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 21. 4. 2008

zánik funkce: 4. 11. 2010

c/Mercedes de la Cardinieri 14, Madrid, 282 23, Španělské království

Jaime Smith Basterra

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2008 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 21. 2. 2008

vznik funkce: 21. 2. 2008

zánik funkce: 4. 11. 2010

Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230, Španělské království

Jaime Smith Basterra

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2008 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 21. 2. 2008

vznik funkce: 21. 2. 2008

zánik funkce: 4. 11. 2010

Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230, Španělské království

Maria Pilar López Álvarez

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2008 - Poslední vztah: 15. 4. 2013

vznik členství: 26. 7. 2007

Madrid, C/Mozart 5 8 D, 28008, Španělské království

Vivek Dev

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2008 - Poslední vztah: 23. 3. 2009

vznik členství: 25. 10. 2007

zánik členství: 24. 2. 2009

Beaconsfield, HP9 2QH, Seer Green, Foxfire, Old Long Grove, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Andrew Harley

První vztah: 21. 2. 2007 - Poslední vztah: 30. 8. 2008

vznik funkce: 15. 1. 2007

zánik funkce: 24. 7. 2008

Hemel Hempstead, Box Lane 30, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Andrew Harley

První vztah: 12. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 2. 2007

vznik funkce: 15. 5. 2007

Hemel Hempstead, Box Lane 30, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Luis Lada Díaz

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2006

Avda.Mare Nostrum 22, Madrid, 282 20, Španělské království

Sohail Qadri

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 2. 2008

vznik členství: 27. 4. 2006

zánik členství: 25. 10. 2007

Kingston-Upon-Thames,Surrey,KT2 7JT,Foxgrove,Coombe Ridings 2, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Julio Esteban Linares López

1.místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2008

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 21. 4. 2008

vznik funkce: 27. 4. 2006

zánik funkce: 21. 4. 2008

c/Ríos Rosas 5-6° D, Madrid, 280 03, Španělské království

Peter Anthony Erskine

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 16. 4. 2008

vznik členství: 27. 4. 2006

zánik členství: 21. 2. 2008

vznik funkce: 27. 4. 2006

zánik funkce: 21. 2. 2008

Woodedge,Shiplake,RG9 3NT,Bolney Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Catherine Jane Keers

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 2. 2008

vznik členství: 27. 4. 2006

zánik členství: 26. 7. 2007

Mellor, Stockport,Cheshire,SK6 5PH,Old Hall Lane 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Gerhard Franz Mayrhofer

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 21. 11. 2006

vznik členství: 27. 4. 2006

zánik členství: 27. 10. 2006

Wiegandweg 7, Mnichov, 809 37, Spolková republika Německo

José María Álvarez - Pallete López

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2005 - Poslední vztah: 1. 7. 2006

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 27. 4. 2006

Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230, Madrid, 280 50, Španělské království

Antonio Pedro de Carvalho Viana-Baptista

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2005 - Poslední vztah: 1. 7. 2006

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 27. 4. 2006

Paseo Conde de los Gaitanes 128, Madrid, 281 09, Španělské království

Antonio Pedro de Carvalho Viana-Baptista

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2005 - Poslední vztah: 11. 11. 2005

vznik členství: 23. 6. 2005

Paseo Conde de los Gaitanes 128, Madrid, 281 09, Španělské království

Santiago Javier Fernández Valbuena

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2005 - Poslední vztah: 1. 7. 2006

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 27. 4. 2006

Paseo de los Parques 31,10 C, Madrid, 281 09, Španělské království

Luis Lada Díaz

1.místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2005 - Poslední vztah: 1. 7. 2006

vznik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 23. 6. 2005

Avda.Mare Nostrum 22, Madrid, 282 20, Španělské království

Javier José Aguilera Arauzo

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2005 - Poslední vztah: 1. 7. 2006

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 27. 4. 2006

c/General Aranaz 10 11, Madrid, 280 27, Španělské království

Julio Esteban Linares López

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2005 - Poslední vztah: 1. 7. 2006

vznik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 23. 6. 2005

c/Ríos Rosas 5-6° D, Madrid, 280 03, Španělské království

Alfonso Alonso Durán

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2005 - Poslední vztah: 16. 6. 2008

vznik členství: 23. 6. 2005

c/Mercedes de la Cardinieri 14, Madrid, 282 23, Španělské království

Ing. Petr Zatloukal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2005 - Poslední vztah: 4. 7. 2008

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2008

9.Května 480, Plumlov, 798 03, Česká republika

Angel Vilá Boix

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

c/Laguna Grande n°.2, Madrid, 280 34, Španělské království

Guillermo José Fernández Vidal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

c/Nuria 7, Tres Cantos ( Madrid), 287 61, Španělské království

José María Álvarez - Pallete López

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2005 - Poslední vztah: 11. 11. 2005

vznik členství: 23. 6. 2005

Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230, Madrid, 280 50, Česká republika

Ing. Stanislav Bělehrádek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2004 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 23. 6. 2005

Rozseč nad Kunštátem 67, 679 73, Česká republika

Ing. Ivana Krynesová - Gage

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2004 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 23. 6. 2005

Žitná 610/23, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jiří Hurych

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2004 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 29. 6. 2004

zánik funkce: 23. 6. 2005

Štefánikova 674, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrubý CSc.

1.místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2004 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 13. 6. 2003

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 20. 5. 2004

zánik funkce: 23. 6. 2005

Dr.Z.Wintera 768/20, Praha 6, 160 00, Česká republika

Lubomír Vinduška

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2008

vznik členství: 28. 6. 2003

zánik členství: 28. 6. 2008

vznik funkce: 20. 5. 2004

zánik funkce: 28. 6. 2008

Madridská 750/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Martin Fassmann

člen

První vztah: 18. 6. 2004 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 28. 4. 2004

zánik členství: 23. 6. 2005

Ovenecká 953/23, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Hana Doležalová

člen

První vztah: 25. 2. 2004 - Poslední vztah: 25. 8. 2004

vznik funkce: 28. 1. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2004

Velkopavlovická 8, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrubý CSc.

2.místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2004

vznik členství: 13. 6. 2003

vznik funkce: 26. 11. 2003

zánik funkce: 20. 5. 2004

Dr.Z.Wintera 768/20, Praha 6, 160 00, Česká republika

Petr Polák

člen

První vztah: 21. 1. 2004 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 23. 6. 2005

Kollárova 1577, Kladno II, 272 02, Česká republika

Ing. Ondřej Felix Csc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2003 - Poslední vztah: 25. 8. 2004

vznik členství: 15. 6. 2003

zánik členství: 24. 6. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2003

zánik funkce: 24. 6. 2004

Sokolovská 1475/180, Praha 8, 180 00, Česká republika

Mgr. Martin Kovář Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2003 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik funkce: 23. 10. 2003

zánik funkce: 23. 6. 2005

Klimentská 1552/3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Pavel Herštík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2003 - Poslední vztah: 31. 7. 2009

vznik členství: 28. 6. 2003

Jeřabinova 293/1, Praha 5, Česká republika

Adam Blecha

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 25. 8. 2004

vznik členství: 13. 6. 2003

zánik členství: 24. 6. 2004

Opatovická 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Pavel Herštík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 28. 6. 2003

Šimonova 1100/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

André Frans Bessel Kok

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 13. 6. 2003

vznik funkce: 25. 6. 2003

zánik funkce: 22. 10. 2003

Pobyt v ČR: Praha 6, Fetrovstká 1410/67, PSČ: 160 00 do 10. 12. 2003 od 6. 10. 2003

Avenue Hamoir 17a, Brusel, 1 180, Belgické království

Ing. Ondřej Felix Csc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 15. 6. 2003

vznik funkce: 25. 6. 2003

Sokolovská 1475/180, Praha 8, 180 00, Česká republika

Günter Heinz Pfeiffer

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 21. 1. 2004

vznik členství: 13. 6. 2003

zánik členství: 26. 11. 2003

Pobyt v ČR: Praha 3, Žižkov, Na Chmelnici 1957/9, PSČ: 130 00 do 21. 1. 2004 od 6. 10. 2003

3654 Gunten, Seestrasse 176, Švýcarská konfederace

Ing. Zdeněk Hrubý CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 21. 1. 2004

vznik členství: 13. 6. 2003

Dr.Z.Wintera 768/20, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Kuta

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 13. 6. 2003

zánik členství: 23. 6. 2005

Bělohorská 147/195, Praha 6, 169 00, Česká republika

Lubomír Vinduška

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 23. 7. 2004

vznik členství: 28. 6. 2003

Madridská 750/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Petr Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 21. 1. 2004

vznik členství: 13. 6. 2003

zánik členství: 26. 11. 2003

Ke Dvoru 3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Juchelka

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik členství: 13. 6. 2003

zánik členství: 23. 6. 2005

Jižní 1339, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Vlastimil Barbořák

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 7. 2008

vznik členství: 28. 6. 2003

zánik členství: 28. 6. 2008

Linecká 350, Kaplice, 382 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Krch

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 7. 2008

vznik členství: 28. 6. 2003

zánik členství: 28. 6. 2008

Velíšská 1344, Vlašim, 258 01, Česká republika

Dušan Stareček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 22. 10. 2010

vznik členství: 28. 6. 2003

zánik členství: 20. 6. 2008

Františka Formana 235/27, Ostrava, 700 30, Česká republika

Michal Frankl

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 25. 2. 2004

vznik členství: 20. 12. 2002

zánik členství: 15. 2. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2003

zánik funkce: 15. 2. 2004

Na Břehu 260/1, Praha 9, 190 00, Česká republika

Michal Frankl

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik členství: 20. 12. 2002

vznik funkce: 6. 2. 2003

Na Břehu 260/1, Praha 9, 190 00, Česká republika

Eric Maria Johannes Werner de Jong

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 6. 2. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2003

Laan van Koot 47, 2244 AT Wassenaar, Nizozemské království

Michal Frankl

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 28. 5. 2003

vznik členství: 20. 12. 2002

vznik funkce: 20. 12. 2002

Na Břehu 260/1, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Miloslav Hala

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 20. 12. 2002

zánik funkce: 13. 6. 2003

U Komárova 767, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ILM TRADING SE

  Na poříčí 1079/3a, Praha, 110 00

Ing. Jan Škurek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 20. 12. 2002

zánik funkce: 13. 6. 2003

Křišťanova 1789/17, Praha 3, 130 00, Česká republika

Michal Frankl

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2003 - Poslední vztah: 2. 4. 2003

vznik funkce: 20. 12. 2002

Na Břehu 260/1, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Michal Švorc

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 20. 12. 2002

zánik funkce: 13. 6. 2003

Hrdličkova 2189, Praha 4, Česká republika

Vladimír Šiška

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 20. 12. 2002

zánik funkce: 13. 6. 2003

Pstruží 255, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Ing. Petr Zatloukal

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2003 - Poslední vztah: 10. 10. 2005

vznik funkce: 20. 12. 2002

zánik funkce: 23. 6. 2005

9. května 480, Plumlov, 798 03, Česká republika

Eric Maria Johannes Werner de Jong

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2002 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 14. 6. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2002

Laan van Koot 47, 2244 AT Wassenaar, Nizozemské království

PhDr. Ing. Jiří Weigl CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2002 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 14. 6. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2002

Pražská 255, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Ing. Eduard Janota

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2002 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 14. 6. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2002

Nikoly Vascarova 3267, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Ladislav Zelinka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 15. 6. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

Vavřinec - Žíšov 56, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Jan Škurek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 9. 2002

vznik funkce: 15. 6. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2002

Křišťanova 1789/17, Praha 3, 130 00, Česká republika

Dominik Luis Böhler

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2001 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 26. 4. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

Humboldtstrasse 7, Bern, 3 013, Švýcarská konfederace

Gerardus Johannes Klein Bluemink

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2001 - Poslední vztah: 2. 4. 2003

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 6. 2. 2003

Köningin Julianaweg 122, 2264 BE Liedschendam, Nizozemské království

Mgr. Luboš Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 9. 2002

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 14. 6. 2002

U Židovského hřbitova 1047/18, Praha 10, 104 00, Česká republika

Gerardus Johannes Klein Bluemink

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 7. 2001

Köningin Juliananweg 122, 2264 BE Liedschendam, Nizozemské království

Günter Heinz Pfeiffer

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2001 - Poslední vztah: 12. 9. 2001

zánik funkce: 26. 4. 2001

Seestrasse 176, 3654 Gunten, Švýcarská konfederace

Doc. Ing. Jiří Havel CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik funkce: 15. 6. 2001

Na Balkáně 2118/130, Praha 3, Česká republika

Lubomír Vinduška

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2003

Madridská 750/26, Praha 10, Česká republika

Zdeněk Šámal

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2003

Vrbenského 1497/44, Praha 7, Česká republika

Ing. Jan Schwarzer

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2003

B. Benešové 11, Nový Jičín, Česká republika

Ing. Miloslav Krch

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2003

Velíšská 1344, Vlašim, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrubý CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik funkce: 15. 6. 2001

Dr. Zikmunda Wintra 768/20, Praha 6, Česká republika

Ing. Michal Tošovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 20. 12. 2002

Vestec 225, pošta Jesenice u Prahy, 252 42, Česká republika

Ing. Michal Tošovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Vinohradská 2333/166, Praha 3, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrána

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 5. 10. 2000

Kounická 204, Poříčany, 289 14, Česká republika

Ing. Karel Březina

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Ruská 1242/180, Praha 10, Česká republika

Mgr. Luboš Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 2001

Golfová 939, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Evžen Kočenda PhD., M.A.

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 1999 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Na Marsu 1125, Černošice, 252 28, Česká republika

Louis Johan Lampe

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2002

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 14. 6. 2002

datum narození: 7. listopadu 1941 do 18. 9. 2002 od 19. 7. 1999

Margarethastraat 18, ZW 2011 PM Haarlem, Nizozemské království

Ing. Vladimír Sokolík

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 1999 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Nuselská 84/24, Praha 4, Česká republika

Gerardus Johannes Klein Bluemink

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 2001

datum narození: 14. února 1960 do 18. 6. 2001 od 19. 7. 1999

Pelikaanhof 40, 2264 JJ, Leidschendam, Nizozemské království

Ing. Vladimír Měšťan

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 1999 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 20. 12. 2002

Betáňská 783/18, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Švrček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 1999 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 20. 12. 2002

Karlovice 380, Česká republika

Ing. Zdeněk Svrček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 1999 - Poslední vztah: 19. 7. 1999

Karlovice 380, Česká republika

Lars Vinzenz Losinger

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 1999 - Poslední vztah: 12. 2. 2001

datum narození: 10. října 1961 do 12. 2. 2001 od 18. 6. 1999

Junkerngasse 45, 3011 Bern, Švýcarská konfederace

Ing. Evžen Kočenda PhD., M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 1999 - Poslední vztah: 19. 7. 1999

Na Marsu 1125, Černošice, 252 28, Česká republika

Marten Pieters

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 18. 5. 1999

Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království

Ing. Radomír Šenkýř

2.místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 10. 2000

Jiráskova 16, Brno, Česká republika

Ing. Anton Zima

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 19. 7. 1999

Leoše Janáčka 816, Králíky, Česká republika

Dominique Samuel Koechlin

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 18. 6. 1999

dat.nar. 18.3.1959 do 18. 6. 1999 od 11. 2. 1998

Rütiring 40, 4125 Riehen (BS), Švýcarská konfederace

Marten Pieters

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království

Ing. Zdeněk Kruliš CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 5. 1999

Pšenčíkova 675/22, Praha 4, Česká republika

Mgr. Petr Polák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 19. 7. 1999

Podolská 606/120, Praha 4, Česká republika

Lubomír Vinduška

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 10. 2000

Madridská 750/26, Praha 10, Česká republika

Ing. Anton Zima

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Leoše Janáčka 8/6, Králíky, Česká republika

Čestmír Čejka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

V Nové Hostivaři 31/579, Praha 10, Česká republika

Ing. Michal Tošovský

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 28. 12. 1999

Vinohradská 2333/166, Praha 3, Česká republika

Jaroslav Skala

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 10. 2000

Korálkova 481, Klatovy II, Česká republika

Pavel Herštík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2003

Šimonova 1100/12, Praha 6, Česká republika

Ing. Václav Wagner

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 8. 6. 2000

zánik funkce: 13. 6. 2003

Keplerova 215/14, Praha 1, Česká republika

Alan Gibbs

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 21. 7. 1999

7806 Woodsdale Lane, Jacksonville, Florida 322 56, Spojené státy americké

Felix Rosenberg, Švýcarsko

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 1996 - Poslední vztah: 13. 12. 1996

nar. 9.6.1941 do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

8500 Frauenfeld, Fösterhausstrasse 6 c, Švýcarská konfederace

Felix Rosenberg

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

nar. 9.6.1941 do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

8500 Frauenfeld, Försterhausstrasse 6 c, Švýcarská konfederace

Prof. Jan Švejnar PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 1996 - Poslední vztah: 19. 7. 1999

přechodný pobyt: Praha 1, Na Kampě 8/515 do 19. 7. 1999 od 13. 12. 1996

15 Regent Dr., Ann Arbor, MI 48 104, Spojené státy americké

Mario Bonzano

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

nar. 30. 10. 1946 do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

Via Verdi 6, 13302 Asigliano, Vercellese, Italská republika

Felix Rosenberg, Švýcarsko

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 13. 12. 1996

nar. 9.6.1941

8500 Frauenfeld, Fösterhaussestrasse 6 c, Švýcarská konfederace

Felix Rosenberg, Švýcarsko

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 13. 12. 1996

nar. 9.6.1941 do 13. 12. 1996 od 2. 9. 1996

8500 Frauenfeld, Fösterhaussestrasse 6 c, Švýcarská konfederace

Bernardus Johannes Maria Verwaayen

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

přechodný pobyt: Praha 1, Na Kampě 8/515 do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

3735 MA Bosch en Duin, Nizozemí, Biltseweg 11, Česká republika

Ing. Radim Kočí

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Sídliště 359, Dobrovice, Česká republika

Ing. Zdeněk Ress

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Nad Havlem 12, Praha 4, Česká republika

Pavel Herštík

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Šimonova 1100, Praha 6, Česká republika

Ing. Radomír Šenkýř

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Jiráskova 16, Brno, Česká republika

Ing. Anton Zima

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Leoše Janáčka 8/6, Králíky, Česká republika

Miroslav Kristlík

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 5. 10. 2000

Dřísy 106, Česká republika

Ing. Josef Kalman

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Horní náměstí 27, Olomouc, Česká republika

Ing. Miroslav Kerouš

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Jana Želivského 20, Praha 3, Česká republika

Ing. Lubomír Pužej

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Ciolkovského 6/857, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Kalman

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Horní náměstí 27, Olomouc, Česká republika

Ing. Anton Zima

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Leoše Janáčka 8/6, Králíky, Česká republika

Felix Rosenberg, Švýcarsko

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

8500 Frauenfeld, Fösterhaussestrasse 6 c, Švýcarská konfederace

Felix Rosenberg, Švýcarsko

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

8500 Frauenfeld, Fösterhaussestrasse 6 c, Česká republika

Ing. Anton Zima

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Leoše Janáčka 8/6, Králíky, Česká republika

Pavel Herštík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Šimonova 1100, Praha 6, Česká republika

ing. Radomír Šenkýř

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Jiráskova 16, Brno, Česká republika

ing. Josef Kalman

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Petřivalského 10, Přerov, Česká republika

ing. Radim Kočí

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Sídliště 359, Dobrovice, Česká republika

Ing. Zdeněk Ress

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Nad Havlem 12, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Wagner

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Keplerova 14, Praha 1, Česká republika

Prof. Jan Švejnar PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 13. 12. 1996

1214 Bennington Avenue, Pittsburgh, PA 15217, USA, Česká republika

Miroslav Kristlík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Dřísy 106, Česká republika

Ing. Lubomír Pužej

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Ciolkovského 6/857, Praha 6, Česká republika

Ing. Miroslav Kerouš

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Jana Želivského 20, Praha 3, Česká republika

Ing. Václav Kupka CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Lýskova 1591, Praha 5, Česká republika

Bernardus Johannes Maria Verwaayen

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

3735 MA Bosch en Duin, Nizozemí, Biltseweg 11, Česká republika

John Foster

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

1075 Ponte Vedra, Ponte Vedra Beach, Florida,USA, Česká republika

Miroslav Kristlík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 1995 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Dřísy lO6, Česká republika

Ing. Michal Hrubý

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 1995 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Jana Zajíce 2, Praha 7, Česká republika

ing. Miroslav Kerouš

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 1995 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Jana Želivského 2O, Praha 3, Česká republika

Pavel Herštík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Šimonova 1100, Praha 6, Česká republika

ing. Radomír Šenkýř

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Jiráskova 16, Brno, Česká republika

ing. Josef Kalman

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Petřivalského 10, Přerov, Česká republika

ing. Radim Kočí

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Sídliště 359, Dobrovice, Česká republika

JUDr. Jan Toman

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1994 - Poslední vztah: 27. 3. 1995

V Štíhlách 1311, Praha 4, Česká republika

ing. Zbyšek Dyk

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 1994 - Poslední vztah: 27. 3. 1995

Ke Sv. Jiří 30, Plzeň, Česká republika

Ing. Luboš Řežábek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 600731/0166 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Brixova 954, Praha 9, Česká republika

gen.por.Ing. Karel Pezl

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 270914/090 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Radčina 519, Praha 6, Česká republika

Dr. Jana Suchá

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 415510/082 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Sokolovská 179, Praha 9, Česká republika

Ing. Zdeněk Kropáček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 390331/742 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Labská 18, Děčín 1, Česká republika

Ing. Martin Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 27. 3. 1995

r.č.: 561111/0197 do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

Tř. E. Beneše 1533, Hradec Králové 12, Česká republika

Ing. Václav Wágner

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 360203/017 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Keplerova 14, Praha 1, Česká republika

Ing. Vladimír Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 321119/098 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Choratická 2733/4, Praha 4, Česká republika

Ing. Ivan Štern

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 490916/192 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Schnirchova 26, Praha 7, Česká republika

Ing. Jiří Škaroupka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

r.č.: 520927/087 do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Spáčilova 16, Brno, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Luis Antonio Malvido

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2010

vznik členství: 1. 2. 2010

vznik funkce: 1. 2. 2010

Buenos Aires, Victoria, Santa Catalina 3215, Argentinská republika

Historické vztahy

David Melcon Sanchez-Friera

1. místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 30. 1. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2012

zánik funkce: 30. 1. 2014

Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království

David Melcon Sanchez-Friera

1. místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2012 - Poslední vztah: 11. 2. 2014

vznik členství: 1. 8. 2012

vznik funkce: 30. 8. 2012

Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království

David Melcon Sanchez-Friera

1. místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2012

vznik členství: 1. 8. 2012

vznik funkce: 1. 8. 2012

Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království

David Melcon Sanchez-Friera

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2012

vznik členství: 1. 8. 2012

vznik funkce: 1. 8. 2012

Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království

Jesús Pérez de Uriguen

1. místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 1. 5. 2008

zánik členství: 31. 7. 2012

vznik funkce: 27. 10. 2009

zánik funkce: 31. 7. 2012

Madrid, C. la Salle 94 PB B, Španělské království

John Gerald McGuigan

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2009 - Poslední vztah: 14. 3. 2012

vznik členství: 27. 10. 2009

zánik členství: 17. 2. 2012

Duke Street 22, Alderley Edge, SK9 7HX, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jose Severino Perdomo Lorenzo

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

zánik členství: 10. 9. 2010

vznik funkce: 24. 2. 2009

Madrid, Tres Cantos, AV Vinuelas 43, 3E, 28760, Španělské království

Jesús Pérez de Uriguen

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 11. 2009

vznik členství: 1. 5. 2008

Madrid, C. la Salle 94 PB B, Španělské království

Jose Fernando Astiaso Laín

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2006 - Poslední vztah: 23. 3. 2009

vznik členství: 27. 4. 2006

zánik členství: 24. 2. 2009

Madrid, C/Marqués de Lozoya 14, 28007, Španělské království

Marten Pieters

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 3. 3. 2003

vznik funkce: 16. 1. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2002

bytem v ČR: Praha 3, Na Chmelnici 1957/9, PSČ: 130 00

Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království

André Frans Bessel Kok

l.místopředseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik funkce: 15. 6. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

pobyt v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67, PSČ: 160 00

Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel ,, Belgické království

André Frans Bessel Kok

l.místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2001 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik funkce: 15. 6. 2001

pobyt v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67

Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel ,, Belgické království

Lorne Rupert Somerville

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik funkce: 15. 6. 2001

datum narození: 30. listopadu 1963 adresa pobytu v České republice: Praha 3, Na Chmelnici 9

Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern, Švýcarská konfederace

Lorne Rupert Somerville

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

datum narození: 30. listopadu 1963 adresa pobytu v České republice: Praha 3, Na Chmelnici 9

Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern, Švýcarská konfederace

Marten Pieters

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1999 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik funkce: 16. 1. 2001

adresa pobytu v České republice: Praha 3, na Chmelnici 9

Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království

Michel Faingold

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1999 - Poslední vztah: 18. 5. 1999

Praha 3, Na chmelnici 9

3 Impasse Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon, Francouzská republika

Michel Faingold

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 5. 5. 1999

nar. 29. 3. 1939 Praha 3, Na chmelnici 9

3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon, Francouzská republika

Michel Faingold

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR není oprávněn jednat jménem SPT TELECOM, a. s.

3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon, Francouzská republika

Urs Kamber

První vztah: 9. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Tannenweg 588, 3077 Enggistein, Švýcarská konfederace

James S. Hubley

První vztah: 9. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871, Spojené státy americké

Další vztahy firmy O2 Czech Republic a.s.

Historické vztahy

Ing. Radek Soušek

První vztah: 15. 5. 2002 - Poslední vztah: 29. 7. 2002

Bezručova 513, Ostrava, 725 25, Česká republika

Ing. Radek Soušek

První vztah: 15. 5. 2002 - Poslední vztah: 29. 7. 2002

Bezručova 513, Ostrava, 725 25, Česká republika

André Frans Bessel Kok

První vztah: 18. 7. 2001 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

Pobyt v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67 do 28. 1. 2002 od 18. 7. 2001

Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel, Belgické království

George Jiri Jankovic

První vztah: 18. 6. 2001 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

pobyt v České republice: Praha 4 - Branik, Havlovického 10 do 28. 1. 2002 od 18. 6. 2001

70 Rosehill Ave., Toronto, Ontario, Spojené státy americké

André Frans Bessel Kok

První vztah: 18. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 7. 2001

Pobyb v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67 do 18. 7. 2001 od 18. 6. 2001

Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel, Belgické království

James Frederick Ledbetter, Nar. 20,7,1954

První vztah: 6. 2. 2001 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

Slezská 39/1466, Praha 3, Česká republika

James Frederick Ledbetter, Nar. 20,7,1954

První vztah: 6. 2. 2001 - Poslední vztah: 15. 5. 2002

Slezská 39/1466, Praha 3, Česká republika

André Frans Bessel Kok, Nar. 13.12.1941

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 6. 2. 2001

Dřevná 381, Praha 2, Česká republika

André Frans Bessel Kok, Nar. 13.12.1941

První vztah: 9. 10. 2000 - Poslední vztah: 6. 2. 2001

Dřevná 381, Praha 2, Česká republika

Urs Kamber

První vztah: 15. 5. 2000 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

adresa v ČR: Praha 6, Na Špitálce 4 nar.: 7. 3. 1952 do 28. 1. 2002 od 15. 5. 2000

Tannenweg 588, 3077 Enggistein, Švýcarská konfederace

Ing. Vladimír Šíma

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 1. 7. 2000

Neplachova 997/4, České Budějovice, Česká republika

Ing. Vladimír Šíma

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 1. 7. 2000

Neplachova 997/4, České Budějovice, Česká republika

Ing. Radomír Bureš

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 1. 7. 2000

17. listopadu 1704, Písek, Česká republika

Ing. Radomír Bureš

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 1. 7. 2000

17. listopadu 1704, Písek, Česká republika

Ing. Petr Slováček

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

Bronzová 2020, Praha 5 - Stodůlky, 155 00, Česká republika

RNDr. Přemysl Klíma CSc.

První vztah: 7. 12. 1999 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

Hněvkovského 1376/10, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Lesný

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 1. 7. 2000

Erno Košťála 997, Pardubice, Česká republika

Ing. Jan Lesný

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 1. 7. 2000

Erno Košťála 997, Pardubice, Česká republika

Ing. Ivo Roček

První vztah: 18. 6. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 1999

Vítězslava Nezvala 549, Frýdek - Místek, 738 02, Česká republika

Ing. Ivo Rožek

První vztah: 18. 6. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Vítězslava Nezvala 549, Frýdek - Místek, 738 02, Česká republika

Ing. Ivo Rožek

První vztah: 18. 6. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Vítězslava Nezvala 549, Frýdek - Místek, 738 02, Česká republika

Ing. Ivo Roček

První vztah: 18. 6. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 1999

Vítězslava Nezvala 549, Frýdek - Místek, 738 02, Česká republika

Ing. Pavel Novák

První vztah: 13. 2. 1998 - Poslední vztah: 9. 10. 2000

Černockého 1487, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Novák

První vztah: 13. 2. 1998 - Poslední vztah: 9. 10. 2000

Černockého 1487, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Štěnička

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

Třebechovická 829, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Václav Štěnička

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

Třebechovická 829, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Svatoslav Novák

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 7. 12. 1999

Jaroslava Kaštila 3637/17, Prostějov, Česká republika

Ing. Svatoslav Novák

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Waitova 28, Prostějov, Česká republika

Ing. Michal Čupa

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 1. 1. 1997

Pod Zemankou 2, Praha 4, Česká republika

Ing. Michal Čupa

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 1. 1. 1997

Pod Zemankou 2, Praha 4, Česká republika

James S. Hubley

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 18. 6. 2001

adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381 nar.: 22. 1. 1945 do 18. 6. 2001 od 2. 9. 1996

37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871, Spojené státy americké

Urs Kamber

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 15. 5. 2000

adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381 nar.: 7. 3. 1952 do 15. 5. 2000 od 2. 9. 1996

Tannenweg 588, 3077 Enggistein, Švýcarská konfederace

Ing. Radomír Bureš

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

17 listopadu 1704, Písek, Česká republika

Ing. Radomír Bureš

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

17 listopadu 1704, Písek, Česká republika

Ing. Radomír Sabela CSc.

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 18. 6. 1999

Lamačova 856, Praha 5, Česká republika

Ing. Radomír Sabela CSc.

První vztah: 2. 9. 1996 - Poslední vztah: 18. 6. 1999

Lamačova 856, Praha 5, Česká republika

Urs Kamber

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381 do 2. 9. 1996 od 18. 3. 1996

Tannenweg 588, 3077 Enggistein, Švýcarská konfederace

James S. Hubley

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381 do 2. 9. 1996 od 18. 3. 1996

37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871, Spojené státy americké

André Frans Bessel Kok

První vztah: 9. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 6. 2001

nar.: 13. 12. 1941 Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel, Belgie do 18. 6. 2001 od 9. 11. 1995

Dřevná 381, Praha 2, Česká republika

ing. Svatoslav Novák

První vztah: 9. 11. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Waitova 28, Prostějov, Česká republika

Ing. Michal Čupa

První vztah: 9. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 6. 1999

Pod Zemankou 2, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Budil

První vztah: 9. 8. 1995 - Poslední vztah: 13. 2. 1998

Slavíčkova 2, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Budil

První vztah: 9. 8. 1995 - Poslední vztah: 13. 2. 1998

Slavíčkova 2, Praha 6, Česká republika

Ing. Václav Čížek

První vztah: 9. 8. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Amforová 1898, Praha 5, Česká republika

Ing. Václav Čížek

První vztah: 9. 8. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

Amforová 1898, Praha 5, Česká republika

Ing. Josef Pecháček

První vztah: 10. 10. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Jilmová 39/1395, Praha 3, Česká republika

Ing. Josef Pecháček

První vztah: 10. 10. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Jilmová 39/1395, Praha 3, Česká republika

Ing. Jan Rak

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

nám. Bořislavka 2075, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Rak

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

nám. Bořislavka 2075, Praha 6, Česká republika

Ing. Boris Vik

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 8. 1995

Kubelíkova 54, Praha 3, Česká republika

Ing. Boris Vik

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 8. 1995

Kubelíkova 54, Praha 3, Česká republika

PHDr. Jan Podhola

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1994

Amforova 1901, Praha 5, Česká republika

Ing. Václav Štěnička

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Budovatelská 829, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jiří Němec

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 2000

U pošty 5, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Němec

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 2000

U pošty 5, Brno, Česká republika

Ing. Jan Hon

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Jedlová 1894, Ostrava - Poruba, Česká republika

Ing. Jan Hon

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Jedlová 1894, Ostrava - Poruba, Česká republika

Ing. Antonín Kalda

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Pod vrstevnicí 1527, Praha 4, Česká republika

Ing. Antonín Kalda

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Pod vrstevnicí 1527, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Němec

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Duchcovská 49, Teplice, Česká republika

Ing. Václav Němec

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Duchcovská 49, Teplice, Česká republika

Ing. Václav Štěnička

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Budovatelská 829, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Václav Bejvl

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Mánesova 526, Domažlice, Česká republika

Ing. Václav Bejvl

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Mánesova 526, Domažlice, Česká republika

RNDr. Ing. Jan Nesvorný CSc.

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 1. 1. 1997

Branická 118, Praha 4, Česká republika

RNDr. Ing. Jan Nesvorný CSc.

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 1. 1. 1997

Branická 118, Praha 4, Česká republika

Ing. Miloš Zavoral CSc.

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 1. 1. 1997

Starobylá 6, Praha 4, Česká republika

Ing. Miloš Zavoral CSc.

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 1. 1. 1997

Starobylá 6, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Sabáček

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

pošta Rudolfov, Adamov 22, Česká republika

Ing. Václav Sabáček

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1996

pošta Rudolfov, Adamov 22, Česká republika

PHDr. Jan Podhola

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1994

Amforova 1901, Praha 5, Česká republika

Odštěpné závody

název: ČESKÝ TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z.

do 1. 7. 2000 od 5. 1. 2000

název: SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z.

do 5. 1. 2000 od 12. 2. 1998

název: SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

název: SPT TELECOM, akciová společnost - NEXTEL, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s . - NEXTEL, o.z.

do 11. 2. 1998 od 9. 8. 1995

název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Praha, o.z.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

sídlo: Olšanská, Česká republika, Praha 3

do 1. 7. 2000 od 12. 2. 1998

sídlo: Olšanská, Česká republika, Praha 3

do 18. 4. 1996 od 9. 8. 1995

sídlo: Olšanská, Česká republika, Praha 3

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

od 15. 1. 2015

předmět podnikání: poskytování platebních služeb malého rozsahu

od 13. 7. 2011

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná)

od 1. 7. 2006

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky

do 1. 7. 2006 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 16. 8. 2010 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 25. 8. 2004 od 10. 12. 2003

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 10. 12. 2003 od 6. 10. 2003

předmět podnikání: v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví

od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 6. 11. 2002 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

do 25. 8. 2004 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Realitní činnost

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Přípravné práce pro stavby

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: velkoobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: kopírovací práce

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: výroba elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: instalace a opravy elektronických zařízení

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: opravy silničních vozidel

do 2. 6. 2008 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 11. 2002 od 6. 12. 1999

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 12. 1999 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 2. 6. 2008 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

do 16. 8. 2010 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní

do 2. 6. 2008 od 12. 2. 1998

předmět podnikání: Nákladní vnitrostátní doprava.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.

do 5. 10. 2000 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb.").

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní.

do 2. 6. 2008 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výkon zeměměřičských činností.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, opravy a montáž měřidel.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: 16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb.

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Ubytovací služby

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Nástrojářství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: kovoobráběčství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

do 16. 8. 2010 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka monáž a servis datových sítí

do 2. 9. 1996 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka montáž a servis datových sítí

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: školící činnost

do 19. 12. 2001 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: poskytování telekomunikačních služeb

do 1. 7. 2006 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

do 13. 12. 1996 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení,

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: vydavatelství

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky.

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

do 16. 8. 2010 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: .

do 29. 7. 2002 od 9. 8. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní.

do 2. 9. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních.

do 13. 12. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod)

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění:

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h)

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz malé vodní elektrárny

do 2. 9. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zřizování poplašných zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavitel

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění inženýrských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění průmyslových staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění bytových a občanských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba nástrojů

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovoobrábění

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb.

do 5. 5. 1999 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: revize elektrických zařízení

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: elektroinstalatérství

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy motorových vozidel

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: skladovací služby

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: automatizované zpracování dat

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poskytování software

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: činnost ekonomických a organizačních poradců

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: organizační zajištění školení, kursů a seminářů

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavba strojů s mechanickým pohonem

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provozování garáží a odstavných ploch

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz autoumývárny

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reprografické práce

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reklamní a propagační činnost

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ozvučení společenských a kulturních akcí

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zámečnictví

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: truhlářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz sauny a kuželny

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy karosérií

do 2. 6. 2008 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektování elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 1. 1. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Radek Soušek

Bezručova, Česká republika, Ostrava, 725 25

do 29. 7. 2002 od 15. 5. 2002

vedoucí odštěpného závodu: James Frederick Ledbetter, nar. 20,7,1954

Slezská, Česká republika, Praha 3

do 15. 5. 2002 od 6. 2. 2001

vedoucí odštěpného závodu: André Frans Bessel Kok, nar. 13.12.1941

Dřevná, Česká republika, Praha 2

do 6. 2. 2001 od 9. 10. 2000

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Pavel Novák

Černockého, Česká republika, Praha 4

do 9. 10. 2000 od 13. 2. 1998

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jiří Budil

Slavíčkova, Česká republika, Praha 6

do 13. 2. 1998 od 9. 8. 1995

název: SPT TELECOM, akciová společnost - Přenosová technika, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - PT, o.z.

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

sídlo: Novodvorská, Česká republika, Praha 4

do 1. 1. 1997 od 18. 4. 1996

sídlo: Novodvorská, Česká republika, Praha 4

do 18. 4. 1996 od 18. 3. 1996

sídlo: Olšanská, Česká republika, Praha 3

do 18. 3. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

od 15. 1. 2015

předmět podnikání: poskytování platebních služeb malého rozsahu

od 13. 7. 2011

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná)

od 1. 7. 2006

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky

do 1. 7. 2006 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 16. 8. 2010 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 25. 8. 2004 od 10. 12. 2003

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 10. 12. 2003 od 6. 10. 2003

předmět podnikání: v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví

od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 6. 11. 2002 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

do 25. 8. 2004 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Realitní činnost

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Přípravné práce pro stavby

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: velkoobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: kopírovací práce

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: výroba elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: instalace a opravy elektronických zařízení

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: opravy silničních vozidel

do 2. 6. 2008 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 11. 2002 od 6. 12. 1999

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 12. 1999 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 2. 6. 2008 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

do 16. 8. 2010 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní

do 2. 6. 2008 od 12. 2. 1998

předmět podnikání: Nákladní vnitrostátní doprava.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.

do 5. 10. 2000 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb.").

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní.

do 2. 6. 2008 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výkon zeměměřičských činností.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, opravy a montáž měřidel.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: 16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb.

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Ubytovací služby

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Nástrojářství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: kovoobráběčství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

do 16. 8. 2010 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka monáž a servis datových sítí

do 2. 9. 1996 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka montáž a servis datových sítí

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: školící činnost

do 19. 12. 2001 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: poskytování telekomunikačních služeb

do 1. 7. 2006 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

do 13. 12. 1996 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení,

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: vydavatelství

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky.

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

do 16. 8. 2010 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: .

do 29. 7. 2002 od 9. 8. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní.

do 2. 9. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních.

do 13. 12. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod)

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění:

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h)

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz malé vodní elektrárny

do 2. 9. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zřizování poplašných zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavitel

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění inženýrských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění průmyslových staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění bytových a občanských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba nástrojů

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovoobrábění

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb.

do 5. 5. 1999 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: revize elektrických zařízení

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: elektroinstalatérství

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy motorových vozidel

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: skladovací služby

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: automatizované zpracování dat

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poskytování software

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: činnost ekonomických a organizačních poradců

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: organizační zajištění školení, kursů a seminářů

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavba strojů s mechanickým pohonem

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provozování garáží a odstavných ploch

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz autoumývárny

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reprografické práce

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reklamní a propagační činnost

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ozvučení společenských a kulturních akcí

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zámečnictví

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: truhlářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz sauny a kuželny

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy karosérií

do 2. 6. 2008 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektování elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 1. 1. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Michal Čupa

Pod Zemankou, Česká republika, Praha 4

do 1. 1. 1997 od 2. 9. 1996

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jan Rak

nám. Bořislavka, Česká republika, Praha 6

do 2. 9. 1996 od 1. 1. 1994

název: SPT TELECOM, akciová společnost - Informatika a automatizace telekomunikací Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - IAT Praha, o.z.

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

sídlo: Bassova, Česká republika, Praha 9

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

od 15. 1. 2015

předmět podnikání: poskytování platebních služeb malého rozsahu

od 13. 7. 2011

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná)

od 1. 7. 2006

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky

do 1. 7. 2006 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 16. 8. 2010 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 25. 8. 2004 od 10. 12. 2003

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 10. 12. 2003 od 6. 10. 2003

předmět podnikání: v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví

od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 6. 11. 2002 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

do 25. 8. 2004 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Realitní činnost

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Přípravné práce pro stavby

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: velkoobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: kopírovací práce

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: výroba elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: instalace a opravy elektronických zařízení

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: opravy silničních vozidel

do 2. 6. 2008 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 11. 2002 od 6. 12. 1999

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 12. 1999 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 2. 6. 2008 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

do 16. 8. 2010 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní

do 2. 6. 2008 od 12. 2. 1998

předmět podnikání: Nákladní vnitrostátní doprava.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.

do 5. 10. 2000 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb.").

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní.

do 2. 6. 2008 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výkon zeměměřičských činností.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, opravy a montáž měřidel.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: 16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb.

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Ubytovací služby

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Nástrojářství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: kovoobráběčství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

do 16. 8. 2010 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka monáž a servis datových sítí

do 2. 9. 1996 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka montáž a servis datových sítí

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: školící činnost

do 19. 12. 2001 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: poskytování telekomunikačních služeb

do 1. 7. 2006 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

do 13. 12. 1996 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení,

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: vydavatelství

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky.

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

do 16. 8. 2010 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: .

do 29. 7. 2002 od 9. 8. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní.

do 2. 9. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních.

do 13. 12. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod)

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění:

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h)

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz malé vodní elektrárny

do 2. 9. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zřizování poplašných zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavitel

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění inženýrských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění průmyslových staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění bytových a občanských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba nástrojů

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovoobrábění

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb.

do 5. 5. 1999 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: revize elektrických zařízení

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: elektroinstalatérství

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy motorových vozidel

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: skladovací služby

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: automatizované zpracování dat

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poskytování software

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: činnost ekonomických a organizačních poradců

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: organizační zajištění školení, kursů a seminářů

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavba strojů s mechanickým pohonem

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provozování garáží a odstavných ploch

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz autoumývárny

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reprografické práce

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reklamní a propagační činnost

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ozvučení společenských a kulturních akcí

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zámečnictví

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: truhlářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz sauny a kuželny

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy karosérií

do 2. 6. 2008 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektování elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 1. 1. 1994

vedoucí odštěpného závodu: RNDr. Ing. Jan Nesvorný CSc.

Branická, Česká republika, Praha 4

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

název: ČESKÝ TELECOM, a.s. - Imaginet, o.z.

do 29. 7. 2002 od 21. 5. 2001

název: ČESKÝ TELECOM, a.s. - e:tel,o.z.

do 21. 5. 2001 od 9. 10. 2000

název: ČESKÝ TELECOM, a.s. - služby profesionálních sítí, o.z.

do 9. 10. 2000 od 5. 1. 2000

název: SPT TELECOM, a.s. - služby profesionálních sítí, o.z.

do 5. 1. 2000 od 12. 2. 1998

název: SPT TELECOM, a.s. - NEXTEL, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - NEXTEL, o.z.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

název: SPT TELECOM, akciová společnost - NEXTEL, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s . - NEXTEL, o.z.

do 11. 2. 1998 od 9. 8. 1995

název: SPT TELECOM, akciová společnost - Institut vzdělávání Zruč nad Sázavou, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - IV Zruč nad Sázavou, o.z.

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

sídlo: Thámova, Česká republika, Praha 8

do 29. 7. 2002 od 6. 12. 1999

sídlo: Na Florenci, Česká republika, Praha 1

do 6. 12. 1999 od 18. 4. 1996

sídlo: Olšanská, Česká republika, Praha 3

do 18. 4. 1996 od 9. 8. 1995

sídlo: Nám. míru, Česká republika, Zruč nad Sázavou

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

od 15. 1. 2015

předmět podnikání: poskytování platebních služeb malého rozsahu

od 13. 7. 2011

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná)

od 1. 7. 2006

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky

do 1. 7. 2006 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 16. 8. 2010 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 25. 8. 2004 od 10. 12. 2003

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 10. 12. 2003 od 6. 10. 2003

předmět podnikání: v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví

od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 6. 11. 2002 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

do 25. 8. 2004 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Realitní činnost

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Přípravné práce pro stavby

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: velkoobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: kopírovací práce

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: výroba elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: instalace a opravy elektronických zařízení

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: opravy silničních vozidel

do 2. 6. 2008 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 11. 2002 od 6. 12. 1999

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 12. 1999 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 2. 6. 2008 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

do 16. 8. 2010 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní

do 2. 6. 2008 od 12. 2. 1998

předmět podnikání: Nákladní vnitrostátní doprava.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.

do 5. 10. 2000 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb.").

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní.

do 2. 6. 2008 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výkon zeměměřičských činností.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, opravy a montáž měřidel.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: 16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb.

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Ubytovací služby

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Nástrojářství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: kovoobráběčství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

do 16. 8. 2010 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka monáž a servis datových sítí

do 2. 9. 1996 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka montáž a servis datových sítí

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: školící činnost

do 19. 12. 2001 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: poskytování telekomunikačních služeb

do 1. 7. 2006 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

do 13. 12. 1996 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení,

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: vydavatelství

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky.

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

do 16. 8. 2010 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: .

do 29. 7. 2002 od 9. 8. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní.

do 2. 9. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních.

do 13. 12. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod)

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění:

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h)

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz malé vodní elektrárny

do 2. 9. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zřizování poplašných zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavitel

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění inženýrských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění průmyslových staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění bytových a občanských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba nástrojů

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovoobrábění

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb.

do 5. 5. 1999 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: revize elektrických zařízení

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: elektroinstalatérství

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy motorových vozidel

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: skladovací služby

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: automatizované zpracování dat

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poskytování software

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: činnost ekonomických a organizačních poradců

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: organizační zajištění školení, kursů a seminářů

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavba strojů s mechanickým pohonem

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provozování garáží a odstavných ploch

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz autoumývárny

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reprografické práce

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reklamní a propagační činnost

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ozvučení společenských a kulturních akcí

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zámečnictví

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: truhlářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz sauny a kuželny

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy karosérií

do 2. 6. 2008 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektování elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 1. 1. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Miloš Zavoral CSc.

Starobylá, Česká republika, Praha 4

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

název: SPT TELECOM, akciová společnost - Institut vzdělávání Zruč nad Sázavou, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - IV Zruč nad Sázavou, o.z.

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

název: SPT TELECOM, akciová společnost - Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - MTTÚ Praha, o.z.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

sídlo: Nám. míru, Česká republika, Zruč nad Sázavou

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

sídlo: Olšanská, Česká republika, Praha 3

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

od 15. 1. 2015

předmět podnikání: poskytování platebních služeb malého rozsahu

od 13. 7. 2011

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná)

od 1. 7. 2006

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky

do 1. 7. 2006 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 16. 8. 2010 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 25. 8. 2004 od 10. 12. 2003

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 10. 12. 2003 od 6. 10. 2003

předmět podnikání: v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví

od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 6. 11. 2002 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

do 25. 8. 2004 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Realitní činnost

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Přípravné práce pro stavby

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: velkoobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: kopírovací práce

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: výroba elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: instalace a opravy elektronických zařízení

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: opravy silničních vozidel

do 2. 6. 2008 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 11. 2002 od 6. 12. 1999

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 12. 1999 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 2. 6. 2008 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

do 16. 8. 2010 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní

do 2. 6. 2008 od 12. 2. 1998

předmět podnikání: Nákladní vnitrostátní doprava.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.

do 5. 10. 2000 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb.").

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní.

do 2. 6. 2008 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výkon zeměměřičských činností.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, opravy a montáž měřidel.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: 16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb.

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Ubytovací služby

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Nástrojářství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: kovoobráběčství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

do 16. 8. 2010 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka monáž a servis datových sítí

do 2. 9. 1996 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka montáž a servis datových sítí

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: školící činnost

do 19. 12. 2001 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: poskytování telekomunikačních služeb

do 1. 7. 2006 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

do 13. 12. 1996 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení,

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: vydavatelství

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky.

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

do 16. 8. 2010 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: .

do 29. 7. 2002 od 9. 8. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní.

do 2. 9. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních.

do 13. 12. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod)

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění:

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h)

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz malé vodní elektrárny

do 2. 9. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zřizování poplašných zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavitel

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění inženýrských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění průmyslových staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění bytových a občanských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba nástrojů

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovoobrábění

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb.

do 5. 5. 1999 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: revize elektrických zařízení

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: elektroinstalatérství

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy motorových vozidel

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: skladovací služby

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: automatizované zpracování dat

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poskytování software

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: činnost ekonomických a organizačních poradců

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: organizační zajištění školení, kursů a seminářů

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavba strojů s mechanickým pohonem

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provozování garáží a odstavných ploch

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz autoumývárny

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reprografické práce

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reklamní a propagační činnost

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ozvučení společenských a kulturních akcí

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zámečnictví

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: truhlářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz sauny a kuželny

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy karosérií

do 2. 6. 2008 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektování elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 1. 1. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Antonín Kalda

Pod vrstevnicí, Česká republika, Praha 4

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

název: SPT TELECOM, a.s. - Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - MTTÚ Praha, o.z.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Plzeň, o.z.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

název: SPT TELECOM, akciová společnost - Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - MTTÚ Praha, o.z.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

sídlo: Rychtaříkova, Česká republika, Plzeň

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

sídlo: Olšanská, Česká republika, Praha 3

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

od 15. 1. 2015

předmět podnikání: poskytování platebních služeb malého rozsahu

od 13. 7. 2011

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná)

od 1. 7. 2006

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky

do 1. 7. 2006 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 16. 8. 2010 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 25. 8. 2004 od 10. 12. 2003

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 10. 12. 2003 od 6. 10. 2003

předmět podnikání: v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví

od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 6. 11. 2002 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

do 25. 8. 2004 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Realitní činnost

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Přípravné práce pro stavby

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: velkoobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: kopírovací práce

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: výroba elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: instalace a opravy elektronických zařízení

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: opravy silničních vozidel

do 2. 6. 2008 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 11. 2002 od 6. 12. 1999

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 12. 1999 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 2. 6. 2008 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

do 16. 8. 2010 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní

do 2. 6. 2008 od 12. 2. 1998

předmět podnikání: Nákladní vnitrostátní doprava.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.

do 5. 10. 2000 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb.").

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní.

do 2. 6. 2008 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výkon zeměměřičských činností.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, opravy a montáž měřidel.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: 16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb.

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Ubytovací služby

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Nástrojářství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: kovoobráběčství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

do 16. 8. 2010 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka monáž a servis datových sítí

do 2. 9. 1996 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka montáž a servis datových sítí

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: školící činnost

do 19. 12. 2001 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: poskytování telekomunikačních služeb

do 1. 7. 2006 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

do 13. 12. 1996 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení,

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: vydavatelství

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky.

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

do 16. 8. 2010 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: .

do 29. 7. 2002 od 9. 8. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní.

do 2. 9. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních.

do 13. 12. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod)

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění:

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h)

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz malé vodní elektrárny

do 2. 9. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zřizování poplašných zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavitel

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění inženýrských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění průmyslových staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění bytových a občanských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba nástrojů

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovoobrábění

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb.

do 5. 5. 1999 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: revize elektrických zařízení

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: elektroinstalatérství

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy motorových vozidel

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: skladovací služby

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: automatizované zpracování dat

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poskytování software

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: činnost ekonomických a organizačních poradců

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: organizační zajištění školení, kursů a seminářů

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavba strojů s mechanickým pohonem

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provozování garáží a odstavných ploch

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz autoumývárny

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reprografické práce

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reklamní a propagační činnost

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ozvučení společenských a kulturních akcí

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zámečnictví

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: truhlářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz sauny a kuželny

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy karosérií

do 2. 6. 2008 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektování elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 1. 1. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Václav Bejvl

Mánesova, Česká republika, Domažlice

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

název: SPT TELECOM, a.s. - oblast Plzeň, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Plzeň, o.z.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ústí nad Labem, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ústí nad Labem, o.z.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Plzeň, o.z.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

sídlo: Berní, Česká republika, Ústí nad Labem

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

sídlo: Rychtaříkova, Česká republika, Plzeň

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

od 15. 1. 2015

předmět podnikání: poskytování platebních služeb malého rozsahu

od 13. 7. 2011

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná)

od 1. 7. 2006

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky

do 1. 7. 2006 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 16. 8. 2010 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 25. 8. 2004 od 10. 12. 2003

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 10. 12. 2003 od 6. 10. 2003

předmět podnikání: v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví

od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 6. 11. 2002 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

do 25. 8. 2004 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Realitní činnost

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Přípravné práce pro stavby

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: velkoobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: kopírovací práce

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: výroba elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: instalace a opravy elektronických zařízení

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: opravy silničních vozidel

do 2. 6. 2008 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 11. 2002 od 6. 12. 1999

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 12. 1999 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 2. 6. 2008 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

do 16. 8. 2010 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní

do 2. 6. 2008 od 12. 2. 1998

předmět podnikání: Nákladní vnitrostátní doprava.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.

do 5. 10. 2000 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb.").

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní.

do 2. 6. 2008 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výkon zeměměřičských činností.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, opravy a montáž měřidel.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: 16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb.

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Ubytovací služby

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Nástrojářství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: kovoobráběčství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

do 16. 8. 2010 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka monáž a servis datových sítí

do 2. 9. 1996 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka montáž a servis datových sítí

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: školící činnost

do 19. 12. 2001 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: poskytování telekomunikačních služeb

do 1. 7. 2006 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

do 13. 12. 1996 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení,

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: vydavatelství

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky.

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

do 16. 8. 2010 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: .

do 29. 7. 2002 od 9. 8. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní.

do 2. 9. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních.

do 13. 12. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod)

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění:

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h)

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz malé vodní elektrárny

do 2. 9. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zřizování poplašných zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavitel

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění inženýrských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění průmyslových staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění bytových a občanských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba nástrojů

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovoobrábění

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb.

do 5. 5. 1999 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: revize elektrických zařízení

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: elektroinstalatérství

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy motorových vozidel

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: skladovací služby

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: automatizované zpracování dat

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poskytování software

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: činnost ekonomických a organizačních poradců

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: organizační zajištění školení, kursů a seminářů

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavba strojů s mechanickým pohonem

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provozování garáží a odstavných ploch

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz autoumývárny

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reprografické práce

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reklamní a propagační činnost

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ozvučení společenských a kulturních akcí

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zámečnictví

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: truhlářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz sauny a kuželny

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy karosérií

do 2. 6. 2008 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektování elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 1. 1. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Václav Němec

Duchcovská, Česká republika, Teplice

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

název: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ústí nad Labem, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ústí nad Labem, o.z.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ostrava, o.z.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ústí nad Labem, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ústí nad Labem, o.z.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

sídlo: Berní, Česká republika, Ústí nad Labem

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

sídlo: Mlýnská, Česká republika, Ostrava 2

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

od 15. 1. 2015

předmět podnikání: poskytování platebních služeb malého rozsahu

od 13. 7. 2011

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná)

od 1. 7. 2006

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky

do 1. 7. 2006 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 16. 8. 2010 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 25. 8. 2004 od 10. 12. 2003

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 10. 12. 2003 od 6. 10. 2003

předmět podnikání: v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví

od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 6. 11. 2002 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

do 25. 8. 2004 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Realitní činnost

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Přípravné práce pro stavby

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: velkoobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: kopírovací práce

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: výroba elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: instalace a opravy elektronických zařízení

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: opravy silničních vozidel

do 2. 6. 2008 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 11. 2002 od 6. 12. 1999

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 12. 1999 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 2. 6. 2008 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

do 16. 8. 2010 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní

do 2. 6. 2008 od 12. 2. 1998

předmět podnikání: Nákladní vnitrostátní doprava.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.

do 5. 10. 2000 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb.").

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní.

do 2. 6. 2008 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výkon zeměměřičských činností.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, opravy a montáž měřidel.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: 16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb.

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Ubytovací služby

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Nástrojářství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: kovoobráběčství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

do 16. 8. 2010 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka monáž a servis datových sítí

do 2. 9. 1996 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka montáž a servis datových sítí

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: školící činnost

do 19. 12. 2001 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: poskytování telekomunikačních služeb

do 1. 7. 2006 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

do 13. 12. 1996 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení,

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: vydavatelství

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky.

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

do 16. 8. 2010 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: .

do 29. 7. 2002 od 9. 8. 1995

předmět podnikání: silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní.

do 2. 9. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních.

do 13. 12. 1996 od 27. 3. 1995

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod)

do 27. 3. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění:

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h)

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: 8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti.

do 8. 9. 1995 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz malé vodní elektrárny

do 2. 9. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zřizování poplašných zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektová činnost v investiční výstavbě

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavitel

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění inženýrských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění průmyslových staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provádění bytových a občanských staveb

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba nástrojů

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovoobrábění

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

do 13. 12. 1996 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 1. 1997 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb.

do 5. 5. 1999 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: .

do 1. 7. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: revize elektrických zařízení

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: elektroinstalatérství

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy motorových vozidel

do 5. 10. 2000 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: skladovací služby

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: automatizované zpracování dat

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poskytování software

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: činnost ekonomických a organizačních poradců

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: organizační zajištění školení, kursů a seminářů

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: stavba strojů s mechanickým pohonem

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provozování garáží a odstavných ploch

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz autoumývárny

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reprografické práce

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: reklamní a propagační činnost

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: ozvučení společenských a kulturních akcí

do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: hostinská činnost

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: zámečnictví

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: kovářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: truhlářství

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: provoz sauny a kuželny

do 1. 7. 2006 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: opravy karosérií

do 2. 6. 2008 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: projektování elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 1. 1. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jan Hon

Jedlová, Česká republika, Ostrava - Poruba

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

název: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ostrava, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ostrava, o.z.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

název: SPT TELECOM, akciová společnost - Hospodářská ústředna telekomunikací Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - HÚT Praha, o.z.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ostrava, o.z.

do 11. 2. 1998 od 1. 1. 1994

sídlo: Ortenovo nám., Česká republika, Praha 7

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

sídlo: Mlýnská, Česká republika, Ostrava 2

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1994

předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

od 15. 1. 2015

předmět podnikání: poskytování platebních služeb malého rozsahu

od 13. 7. 2011

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání

od 22. 10. 2010

předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 16. 8. 2010

předmět podnikání: Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná)

od 1. 7. 2006

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky

do 1. 7. 2006 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 16. 8. 2010 od 25. 8. 2004

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 25. 8. 2004 od 10. 12. 2003

předmět podnikání: 1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb.

do 10. 12. 2003 od 6. 10. 2003

předmět podnikání: v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky.

do 6. 10. 2003 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

do 16. 8. 2010 od 6. 11. 2002

předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví

od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 6. 11. 2002 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

do 25. 8. 2004 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

do 2. 6. 2008 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pronájem a půjčování věcí movitých

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Realitní činnost

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: Přípravné práce pro stavby

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: velkoobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: kopírovací práce

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

do 16. 8. 2010 od 19. 12. 2001

předmět podnikání: instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: výroba elektrických strojů a přístrojů

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: instalace a opravy elektronických zařízení

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: vedení účetnictví

do 19. 12. 2001 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: opravy silničních vozidel

do 2. 6. 2008 od 5. 10. 2000

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 11. 2002 od 6. 12. 1999

předmět podnikání: Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 6. 12. 1999 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 2. 6. 2008 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

do 16. 8. 2010 od 5. 5. 1999

předmět podnikání: Silniční motorová doprava nákladní

do 2. 6. 2008 od 12. 2. 1998

předmět podnikání: Nákladní vnitrostátní doprava.

do 12. 2. 1998 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 5. 5. 1999 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.

do 5. 10. 2000 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb.").

do 19. 12. 2001 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 6. 11. 2002 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní.

do 2. 6. 2008 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výkon zeměměřičských činností.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Výroba, opravy a montáž měřidel.

do 16. 8. 2010 od 11. 2. 1998

předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 13. 12. 1996 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy měřící a regulační techniky

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: 16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb.

do 11. 2. 1998 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

do 19. 12. 2001 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Ubytovací služby

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Nástrojářství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: kovoobráběčství

do 1. 7. 2006 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

do 16. 8. 2010 od 13. 12. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka monáž a servis datových sítí

do 2. 9. 1996 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: projektování, dodávka montáž a servis datových sítí

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní

do 11. 2. 1998 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: školící činnost

do 19. 12. 2001 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: poskytování telekomunikačních služeb

do 1. 7. 2006 od 2. 9. 1996

předmět podnikání: montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

do 13. 12. 1996 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení,

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: 15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony.

do 11. 2. 1998 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: vydavatelství

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky.

do 19. 12. 2001 od 8. 9. 1995

předmět podnikání: získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

do 16. 8. 2010 od 8. 9. 1995