Hlavní navigace

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Firma Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10019, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 556 800 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27256456

Sídlo:

tř. Václava Klementa 147/23, Mladá Boleslav Mladá Boleslav II, 293 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 6. 2005

DIČ:

CZ27256456

Aktuální kontaktní údaje Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 2000 - 2499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25720 Výroba zámků a kování
261 Výroba elektronických součástek a desek
26300 Výroba komunikačních zařízení
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47750 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
522 Vedlejší činnosti v dopravě
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
63 Informační činnosti
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
855 Ostatní vzdělávání
86100 Ústavní zdravotní péče
862 Ambulantní a zubní zdravotní péče
86230 Zubní péče
8690 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10019, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje od 14. 7. 2015

Obchodní firma

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje do 14. 7. 2015 od 21. 6. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 21. 6. 2005

adresa

třída Václava Klementa 147
Mladá Boleslav 29301 od 21. 6. 2005

Předmět podnikání

Poskytování zdravotních služeb od 29. 5. 2015

Masérské, rekondiční a regenerační služby od 29. 5. 2015

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu od 29. 5. 2015

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW od 29. 5. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 1. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní od 28. 1. 2010

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 28. 1. 2010

zámečnictví, nástrojářství od 28. 1. 2010

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 21. 6. 2005

Hostinská činnost od 21. 6. 2005

Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Velkoobchod do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Zprostředkování obchodu a služeb do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Zpracování dat, služby databank, správa sítí do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Ubytovací služby do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Reklamní činnost a marketing do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Správa a údržba nemovitostí do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Podnikání v nakládání s nebezpečnými odpady do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava - provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Technické činnosti v dopravě do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Zámečnictví do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení do 28. 1. 2010 od 21. 6. 2005

Poskytování zdravotní péče v rozsahu o registraci nestátního zdravotnického zařízení druh a rozsah poskytované péče: lůžková péče v areálu nemocnice: interní oddělení vč. JIP a příjmové ambulance, chirurgicko traumatologické oddělení vč. JIP, příjmové ambulance a dětské chirurgické stanice ambulantní péče v areálu nemocnice: ordinace praktického lékaře, sociální obvod, ordinace zubního lékaře, stomatologická pohotovost ambulantí péče v areálu Jiráskova ul. 1320 (poliklinika Modrá Hvězda), Mladá Boleslav: diabetologická ambulance do 29. 5. 2015 od 21. 6. 2005

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl dne 12.července 2021 o zvýšení základního kapitálu: 1) základní kapitál obchodní společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, zvyšuje výlučně nepeněžitým vkladem jediného akcionáře o částku 7 200 000,00 Kč (slovy: sedm milionů dvě stě tisíc korun českých), na částku 1 556 800 000,00 Kč (jedna miliarda pět set padesát šest milionů osm set tisíc korun českých), a to vydáním 72 (slovy: sedmdesáti dvou) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 2) emisní kurs nově vydávaných akcií činí 7 209 500,00 Kč (slovy: sedm milionů dvě stě devět tisíc pět set korun českých); jmenovitá hodnota každé nově vydávané akcie činí 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. jmenovitá hodnota všech n ově vydávaných akcií činí 7 200 000,00 Kč (slovy: sedm milionů tři sta tisíc korun českých); částka 9 500,00 Kč (slovy: devět tisíc pět set korun českých) představuje emisní ážio nově vydaných akcií, 3) všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, jímž je Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 21; vzhledem k tomu, že emisní kurs všech upisovaných akcií má být splacen nepeněžitým vkladem nemovitos ti, přednostní právo se neuplatní, 4) lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 30 (třicet) dnů od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií, místem upisování je sídlo společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256456, se sídl em Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01, v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 hod, 5) jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností; smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny; smlouva musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích, 6) emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem nemovitostí - spoluvlastnického podílu ve výši ideálních 3/4 (tří čtvrtin) stavební parcely č.parc. st. 2066 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 397 m2, jejíž součástí je stavba budova č.p. 604 objekt k b ydlení, v části obce Mladá Boleslav II v ulici Boženy Němcové a 3/4 (tří čtvrtin) pozemkové parcely č.parc. 669/19 zahrada o výměře 279 m2, vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na LV 4332, pro obec a k.ú. Mladá Boleslav, 7) nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256456, se sídlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01, formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích a předaného společnosti. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, I ČO 272 56 456, se sídlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01, 8) nemovité věci byly v souladu s ustanovením § 251 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 9149/009 ze dne 19. dubna 2021, vypracovaného soudním znalcem Zdeňkem Dolákem, IČO 11306092, se sídlem Boháčkova 630/2, 293 01 Mladá Boleslav, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 28. května 1981, č.j. K 197/80; 9) za tento nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři vydáno 72 (slovy: sedmdesát dva) kusy nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) ; částka 9 500,00 Kč (slovy: devět tisíc pět set korun českých) představuje emisní ážio nově vydaných akcií. do 10. 9. 2021 od 10. 9. 2021

Dne 6. května 2019 přijal jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.Základní kapitál obchodní společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se zvyšuje výlučně nepeněžitým vkladem jediného akcionáře o částku 11.300.000,- Kč (slovy: Jedenáct-milionů-tři-sta-tisíc korun českých), vydán ím 113 (slovy: Jedno-sto-třinácti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: Jedno-sto-tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základn ího kapitálu se nepřipouští. 2.Emisní kurs nově vydávaných akcií činí 11.339.500,- Kč (slovy: Jedenáct-milionů-tři-sta-třicet-devět-tisíc-pět-set korun českých). Jmenovitá hodnota každé nově vydávané akcie činí 100.000,-- Kč (slovy: Jedno-sto-tisíc korun českých), tj. jmenovitá hodno ta všech nově vydávaných akcií činí 11.300.000,- Kč (slovy: Jedenáct-milionů-tři-sta-tisíc korun českých). Částka 39.500,- Kč (slovy: Třicet-devět-tisíc-pět-set korun českých) představuje emisní ážio nově vydaných akcií. 3.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, jímž je Středočeský kraj, IČO: 708 91 095, se sídlem Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 00. Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech upisovaných akcií má být splacen nepeněžitým vkladem nemovit osti, přednostní právo se neuplatní. 4.Lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 30 (třicet) dnů od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií, místem upisování je sídlo společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 272 56 456, se sí dlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod. 5.Jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. 6.Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem nemovitosti stavební parcely č.parc. St. 1986/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 789 m2, jejíž součástí je stavba budova č.p. 577 objekt k bydlení, vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav, zapsá no v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na LV č. 18836 pro katastrální území a obec Mladá Boleslav. 7.Nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 272 56 456, se sídlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 2 93 01, formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích a předaného společnosti. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 272 56 456, se sídlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01. 8.Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 251 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 8769/039 ze dne 17.3.2019 soudního znalce Zdeňka Doláka, IČO: 113 06 092, se sídlem Boháčkova 630/2, 293 01 Mladá Boleslav, jmenované rozhodnutím Krajského soudu v Praze, ze dne 28.5.1981, č.j.: K 197/80. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nemovitého majetku, jako hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 11.339.500,- Kč (slovy: Jedenáct-milionů-tři-sta-třice t-devět-tisíc-pět-set korun českých). 9.Za tento nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři vydáno 113 (slovy: Jedno-sto-třináct) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: Jedno-sto-tisíc korun česk ých). od 20. 6. 2019

Středočeský kraj podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přijímá v působnosti valné hromady společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. nemocnice Středočeského kraje, toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitým vkladem jediného akcionáře o částku 40 000 000,-- Kč (čtyřicet milionů korun českých), vydáním 400 (čtyř set) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné p odobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 3. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, jímž je Středočeský kraj, IČO 708 91 095, se sídlem Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 21, v rámci jeho přednostního práva upsat nové akcie 4. nevyužije-li jediný akcionář svého přednostního práva, nebo pokud se ho vzdá, vylučuje se upsání akcií bez přednostního práva a rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká 5. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 dnů od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií, místem upisování je sídlo společnosti Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 29301, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod. 6. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na účet společnosti číslo 35-3525450227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. od 5. 9. 2017

Dne 27.11.2007 uzavřela společnost Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje jako prodávající se společností Mělnická zdravotní, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Celetná 590, IČ: 279 58 639, jako kupujícím, smlouvu o pro deji části podniku, jejímž předmětem je prodej části podniku prodávajícího označené jako "Nemocnice s poliklinikou Mělník" se sídlem Mělník, Pražská 528, PSČ 276 01. od 29. 2. 2008

Prodej části podniku - samostatná organizační složka "Nemocnice s poliklinikou Mělník" umístěná na adrese Pražská 528, 276 01 Mělník. Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 27.11.2007 uzavřenou mezi Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Stře dočeského kraje IČ: 272 56 456, se sídlem třída Václava Klementa 147, Mladá Boleslav, PSČ: 293 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10019 (jako stranou prodávající) a Mělnická zdravotní, a.s., IČ: 279 58 639, se sídlem Praha 1, Staré Město, Celetná 590, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12344 (jako stranou kupující). od 31. 1. 2008

- 1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 31.900.000,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 319 (slovy: tří set devatenácti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 319 (slovy: tří set devatenácti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Mladá boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis roh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost oblast ní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií j e vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.021,32 Kč (slovy: jedno sto tisíc dvacet jedna korun českých a třicet dva haléřů) na jednu akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem upisova ných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní áži. Emisní ážio činí 6.800,- Kč (slovy: šest tisíc osm set korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 21,32 Kč (slovy: dvacet jedn a korun českých a třicet dva haléřů). Emisní kurs bude splacen započtením dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Předem určený zájemce má pohledávku za společností v celkové výši ke dnešnímu dni 31.906.800,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých), která je kupní cenou za převod zásob podniku Sdružení zdravotnických zařízení Ml adá Boleslav (movité věci určené podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku) na základě smlouvy o nájmu podniku, kterou uzavřel Středočeský kraj se společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje dne 28.6.2005. Existence a výše pohledávky je doložena potvrzením auditora Ing. Petra Čermáka ze dne 19.09.2005. Vyslovuje se souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce za společností v celkové výši 31.906.8 00,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií v celkové výši 31.906.800,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých) . Upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií uzavřít se společností písemnou smlouvu o započtení vzájemných pohledávek. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin. Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude určenému zájem ci předložen současně se smlouvou o upsání akcií. do 11. 9. 2006 od 11. 8. 2006

1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 31.900.000,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 319 (slovy: tří set devatenácti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 319 (slovy: tří set devatenácti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Mladá boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis roh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost oblast ní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií j e vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.021,32 Kč (slovy: jedno sto tisíc dvacet jedna korun českých a třicet dva haléřů) na jednu akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní áži. Emisní ážio činí 6.800,- Kč (slovy: šest tisíc osm set korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 21,32 Kč (slovy: dvacet jedna korun českých a třicet dva haléřů). Emisní kurs bude splacen započtením dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Předem určený zájemce má pohledávku za společností v celkové výši ke dnešnímu dni 31.906.800,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých), která je kupní cenou za převod zásob podniku Sdružení zdravotnických zařízení Ml adá Boleslav (movité věci určené podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku) na základě smlouvy o nájmu podniku, kterou uzavřel Středočeský kraj se společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje dne 28.6.2005. Existence a výše pohledávky je doložena potvrzením auditora Ing. Petra Čermáka ze dne 19.09.2005. Vyslovuje se souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce za společností v celkové výši 31.906.800,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kur su upsaných akcií v celkové výši 31.906.800,- Kč (slovy: třicet jedna miliónů devět set šest tisíc osm set korun českých). Upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií uzavřít se společností písemnou smlouvu o započtení vzájemných pohledávek. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Bo leslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin. Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude určenému zájemc i předložen současně se smlouvou o upsání akcií. do 11. 8. 2006 od 7. 6. 2006

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 19.září 2005 ve formě notářského zápisu č. NZ 463/2005, N 601/2005 sepsaného notářem v Praze JUDr. Bohdanem Halladou takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 1.464.400.000,-- Kč (slovy : jedna miliarda čtyři sta šedesát čtyři milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou č ástku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 14.644 (slovy: čtrnácti tisíc šesti set čtyřiceti čtyř) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budo u v listinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 14.644 (slovy: čtrnácti tisíc šesti set čtyřiceti čtyř) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, Identifikacční číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá boleslav, třída Václava Klementa 147, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 1 5 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jed iného akcionáře o zvýšení zákldaního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Oblastní nemocni ce Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno n a rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít pisemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.009,22 Kč (slovy: jedno sto tisíc devět korun českých a dvacet dva haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu jmenovitou hodnotu akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 135.000,- Kč (jedno sto třicet pět tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 9,22 Kč (slovy: devět korun českých a dvacet dva haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu podniků, a to: a) podniků ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Mladá Boleslav (provozované jako příspěvková organizace Sdružení zdravotnických zřízení Mlad á Boleslav), se sídlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit . Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změn ě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice Mladá Boleslav Středočeským krajem. Vkl ad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předání m podniku. b) podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice s poliklinikou Mělník, se sídlem Mělník, Pražská 528, PSČ 276 90. K podniku náleží věci, prá va a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemcí a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu zájemce sloužit. Podnik předem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2004 Sb., součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku Nemocnice s poliklinikou Mělník Středočeským krajem . Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a př edáním podniku. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozi dlům apod., pokud jsou součástí podniku. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem, a to: a) podnik Nemocnice Mladá Boleslav (provozované jako příspěvková organizace Sdružení zdravotnických zařízení Mladá Boleslav) znaleckým posudkem č. 675 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnost i Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. nemocnice Středočeského kraje, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák,CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu zn alců Městského soudu v Praze, adresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 19.července, čj. Nc 4081/2005-19. Znalecký posudek stanovuje hodnot u nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice Mladá Boleslav částkou 1.272.289.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát dva miliónů dvě stě osmdesát devět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci vydáno 12.722 ( slovy: dvanáct tisíc sedm set dvacet dva) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hod notou nepeněžitého vkladu ve výši 1.272.289.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát dva miliónů dvě stě osmdesát devět tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustano vení § 163a odst. 2 obchodního zákoníku za emisní ážio. Emisní užil v tomto případě bude činit 89.000,-- Kč (slovy: osmdesát devět tisíc korun českých), b) podnik Nemocnice s poliklinikou Mělník znaleckým posudlekm č. 683 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, podle us tanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (č.j. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, adresa: U zakrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, I Č 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 7. září 2005, č.j. Nc 4113/2005-10. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu podniku Nemocnice s poliklinikou Mělník částkou 192.246 .000,-- Kč slovy : (jedno sto devadesát dva miliónů dve stě čtyřicet šest tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci vydáno 1.922 (slovy: jeden tisíc devět set dvacet dva) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slov: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 192.246.000,00 Kč (slovy: jedno sto devadesát dva mili ónů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) a jmenovitou hodnotu akcií, které mají být předány akcionáři jako protiplnění, se považuje podle ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníku za emisní ážio. Emisní ážio v tomto případě bude činit 46.000,-- Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc korun českých). Celková hodnota nepeněžitých vkladů podniků, tak jak jsou výše popsány, stanovena znaleckými posudky, činí 1.464.535.000,00 Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta šedesát čtyři miliónů pět set třicet pět tisíc korun českých). Celková hodnota emisního ážia podniků, tak jak výše popsány, stanovená znaleckými posudky, činí 135.000,-- Kč (slovy: jedno sto třicet pět tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci vydáno 14.644 (slovy: čtrnáctisíc šest set čtyřicet čtyři) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jmé no, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podnik, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro jejich činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a  je v důležitém zájmu společnosti. do 11. 8. 2006 od 1. 6. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 556 800 000 Kč

od 10. 9. 2021

Základní kapitál

vklad 1 549 600 000 Kč

do 10. 9. 2021 od 20. 6. 2019

Základní kapitál

vklad 1 538 300 000 Kč

do 20. 6. 2019 od 5. 9. 2017

Základní kapitál

vklad 1 498 300 000 Kč

do 5. 9. 2017 od 11. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 1 466 400 000 Kč

do 11. 9. 2006 od 11. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 8. 2006 od 21. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 15 568 od 10. 9. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 15 496 do 10. 9. 2021 od 20. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 15 383 do 20. 6. 2019 od 5. 9. 2017
Hromadná akcie v listinné podobě, hodnota: 1 498 300 000 Kč, počet: 1 do 5. 9. 2017 od 21. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 14 983 do 21. 11. 2008 od 11. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 14 664 do 11. 9. 2006 od 11. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 11. 8. 2006 od 21. 6. 2005

Dozorčí rada

8 fyzických osob

Václav Hrabě

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2021

vznik členství: 4. 3. 2021

Sedlec 1, 294 71, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Bouška

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

17. listopadu 1163, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Řebíček

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Na sádkách 2487, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marek Džuvarovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

vznik funkce: 18. 1. 2021

Mladá Boleslav 76, 293 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jana Krumpholcová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Šmilovského 232/11, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

MUDr. Pavel Nechanický

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

vznik funkce: 18. 1. 2021

Novákova 621/40, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

MUDr. Radek Langer

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 15. 2. 2017

Západní 489, Bradlec, 293 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Bc. Jitka Laubeová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 15. 2. 2017

Rokytá 90, 295 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Haspeklo

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2019 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 16. 10. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 31. 10. 2018

zánik funkce: 17. 12. 2020

Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ivona Fajčíková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2018 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 24. 9. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

17. listopadu 1192, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

MUDr. Raduan Nwelati

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2018 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 16. 10. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

tř. Václava Klementa 819, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Jiří Haspeklo

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2018 - Poslední vztah: 14. 5. 2019

vznik členství: 16. 10. 2018

Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Zdeněk Karger

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2018 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 17. 12. 2020

Svojsíkova 1454, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Robin Povšík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2018 - Poslední vztah: 13. 9. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 1. 7. 2018

Šmilovského 1461, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Haspeklo

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2018 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 3. 9. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2017

Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jaroslav Král

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2018 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 19. 12. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

U Silvie 534/2, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Jaroslav Král

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2018 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 19. 12. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

U Silvie 534/2, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Ing. Jiří Haspeklo

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2018 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 3. 9. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2017

Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Robin Povšík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2018 - Poslední vztah: 13. 9. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 1. 7. 2018

Šmilovského 1461, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Král

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 25. 1. 2017

zánik funkce: 11. 12. 2017

U Silvie 534/2, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Jaroslav Král

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 25. 1. 2017

zánik funkce: 11. 12. 2017

U Silvie 534/2, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Jaroslav Král

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2016

U Silvie 534/2, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Jaroslav Král

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2016

U Silvie 534/2, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Ing. Jiří Haspeklo

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Jan Plachý MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Chudopleská 440, Bradlec, 293 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Plachý MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Chudopleská 440, Bradlec, 293 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Haspeklo

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Karel Horčička

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Havlíčkova 880, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Karel Horčička

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

Havlíčkova 880, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloš Petera

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 5. 5. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2016

Kaprová 2539, Nymburk, 288 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miloš Petera

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 5. 5. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2016

Kaprová 2539, Nymburk, 288 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ingrid Podroužková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Lipník 153, 294 43, Česká republika

Ing. Ingrid Podroužková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Lipník 153, 294 43, Česká republika

Přemysl Sezemský

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Jana Palacha 1093, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Přemysl Sezemský

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Jana Palacha 1093, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jitka Laubeová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 21. 12. 2011

zánik členství: 20. 12. 2016

zánik funkce: 20. 12. 2016

Horní Rokytá 3, 295 01, Česká republika

Jitka Laubeová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 21. 12. 2011

zánik členství: 20. 12. 2016

zánik funkce: 20. 12. 2016

Horní Rokytá 3, 295 01, Česká republika

MUDr. Radek Langer

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 21. 12. 2011

zánik členství: 20. 12. 2016

zánik funkce: 20. 12. 2016

Západní 489, Bradlec, 293 06, Česká republika

MUDr. Radek Langer

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 21. 12. 2011

zánik členství: 20. 12. 2016

zánik funkce: 20. 12. 2016

Západní 489, Bradlec, 293 06, Česká republika

Jitka Lauberová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2012 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 21. 12. 2011

Horní Rokytá 3, 295 01, Česká republika

Ing. Dagmar Mocová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2015

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 30. 4. 2015

Na Úvoze 1265, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Ing. Miloš Petera

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 24. 11. 2008

vznik funkce: 5. 5. 2011

Poděbradská 1760/12, Nymburk, 288 02, Česká republika

Jiřina Fialová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 11. 4. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Vraňany 187, 277 07, Česká republika

Jiřina Fialová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 11. 4. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Vraňany 187, 277 07, Česká republika

Ing. Zuzana Moravčíková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 14. 2. 2011

Jana Zajíce 129, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Ing. Miloš Petera

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 24. 11. 2008

Poděbradská 1760/12, Nymburk, 288 02, Česká republika

Robin Povšík

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 4. 4. 2011

vznik funkce: 16. 12. 2008

zánik funkce: 4. 4. 2011

Jičínská 1132, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

PaedDr. Milan Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 31. 1. 2015

Akátová 3527, Mělník, 276 01, Česká republika

MUDr. Raduan Nwelati

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 15. 5. 2007

zánik členství: 24. 11. 2008

vznik funkce: 29. 5. 2007

zánik funkce: 24. 11. 2008

Václava Klementa 819, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

MUDr. Radek Langer

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 3. 2. 2012

vznik členství: 25. 10. 2006

zánik členství: 21. 12. 2011

Havlíčkova 93, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Jaroslav Král

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 24. 11. 2008

Benátky nad Jizerou, U Silvie 534, PSČ 294 71

Miroslav Olšák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 24. 11. 2008

Mladá Boleslav, Boženy Němcové 578, PSČ 293 01

Mgr. Svatopluk Kvaizar

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 24. 11. 2008

Mladá Boleslav, Kalefova 338, PSČ 293 01

Mudr. Jaroslav Mitlener

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 19. 1. 2007

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 20. 12. 2006

vznik funkce: 30. 6. 2006

zánik funkce: 20. 12. 2006

Mladá Boleslav, Havlíčkova 879, PSČ 293 01

Jana Sedláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 3. 2. 2012

vznik členství: 25. 10. 2006

zánik členství: 21. 12. 2011

Mladá Boleslav, Jana Palacha 1029, PSČ 293 01

MUDr. Jiří Nováček

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 21. 6. 2005

zánik členství: 21. 9. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2005

zánik funkce: 21. 9. 2006

Sadová 1010, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Jana Sedláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 21. 6. 2005

zánik členství: 21. 9. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2005

zánik funkce: 21. 9. 2006

Jana Palacha 1029, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Miroslav Olšák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 21. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2006

Boženy Němcové 578, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Mitlener

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 21. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2006

Havlíčkova 879, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Mgr. Svatopluk Kvaizar

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 21. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2006

Kalefova 338, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Jaroslav Král

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 21. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2006

U Silvie 534, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

MUDr. Raduan Nwelati

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

tř. Václava Klementa 819, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Daniel Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

vznik funkce: 21. 12. 2020

Štúrova 1002, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Ondřej Lochman PhD.

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

5. května 46, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Olšák

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Boženy Němcové 578/29, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Ladislav Řípa

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 12. 12. 2017

vznik funkce: 12. 12. 2017

Třebízského 561/22, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Aleš Růžička

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 21. 2. 2011

V Nových Bohnicích 245/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Müller

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2018 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 16. 10. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

Pod Oborou 953, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Haspeklo

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2018 - Poslední vztah: 6. 12. 2018

vznik členství: 4. 9. 2018

zánik členství: 15. 10. 2018

Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2018 - Poslední vztah: 13. 9. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 9. 7. 2018

Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2018 - Poslední vztah: 13. 9. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 9. 7. 2018

Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2018 - Poslední vztah: 25. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

Holečkova 781/131, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Ingrid Podroužková

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 17. 12. 2020

Lipník 153, 294 43, Česká republika

Ing. Jiří Bouška

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 12. 12. 2017

zánik funkce: 17. 12. 2020

17. listopadu 1163, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

Pec pod Sněžkou 78, 542 21, Česká republika

Ing. Martin Kouřil

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 17. 12. 2020

Polní 320, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

Pec pod Sněžkou 78, 542 21, Česká republika

JUDr. Ladislav Řípa

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Třebízského 561/22, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

JUDr. Ladislav Řípa

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Třebízského 561/22, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

MUDr. Raduan Nwelati

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

tř. Václava Klementa 819, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

MUDr. Raduan Nwelati

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

tř. Václava Klementa 819, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Jiří Bouška

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

17. listopadu 1163, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Jiří Bouška

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

17. listopadu 1163, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

MUDr. Luděk Kramář

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 18. 11. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 20. 11. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2016

Šrámkova 112, Liberec, 460 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Pubrdle

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 9. 6. 2014

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

U zámeckého parku 221/5, Praha, 148 00, Česká republika

MUDr. Luděk Kramář

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 18. 11. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 20. 11. 2013

zánik funkce: 19. 12. 2016

Šrámkova 112, Liberec, 460 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

Luděk Kramář

předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 18. 11. 2013

vznik funkce: 20. 11. 2013

Šrámkova 112, Liberec, 460 10, Česká republika

Mgr. Aleš Růžička

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 21. 2. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

V Nových Bohnicích 245/36, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Robert Georgiev

člen

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 21. 2. 2011

zánik členství: 9. 6. 2014

U Půjčovny 953/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Josef Hodek

předseda

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 15. 3. 2014

vznik členství: 18. 2. 2013

zánik členství: 18. 11. 2013

vznik funkce: 25. 2. 2013

zánik funkce: 18. 11. 2013

U Ovčína 1641, Dobříš, 263 01, Česká republika

Mgr. Aleš Růžička

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2011 - Poslední vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 21. 2. 2011

V Nových Bohnicích 245/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mgr. Robert Georgiev

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2011 - Poslední vztah: 11. 7. 2013

vznik členství: 21. 2. 2011

vznik funkce: 7. 3. 2011

U Půjčovny 953/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

MUDr. Vladimír Lemon

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2013

vznik členství: 2. 11. 2009

zánik členství: 18. 2. 2013

zánik funkce: 18. 2. 2013

Čs.Armády 1179, Kladno, 272 01, Česká republika

JUDr. Jan Mach

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 22. 3. 2011

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 21. 2. 2011

Hrudičkova 2105/3, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Aleš Buriánek

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 22. 3. 2011

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 21. 2. 2011

vznik funkce: 25. 11. 2008

zánik funkce: 21. 2. 2011

Nevanova 1035/20, Praha 6, 163 00, Česká republika

MUDr. Kateřina Pancová

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 28. 1. 2010

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 1. 11. 2009

Jarní 1330, Hostivice, 253 01, Česká republika

MUDr. Stanislav Holobrada

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2013

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 7. 12. 2012

zánik funkce: 7. 12. 2012

Přemyslova 1034, Dobříš, 263 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Cihlář

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2013

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 18. 2. 2013

zánik funkce: 18. 2. 2013

Jana Palacha 156, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Ing. Marek Džuvarovský

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 20. 8. 2008

zánik členství: 24. 11. 2008

Podlázky 76, 293 01, Česká republika

Ing. Jaroslava Zemanová

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 13. 5. 2008

zánik členství: 24. 11. 2008

Mnichovo Hradiště 63, 295 01, Česká republika

Ing. Pavel Francírek

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 13. 5. 2008

zánik členství: 24. 11. 2008

Žižkova 472, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Adolf Beznoska

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 13. 5. 2008

zánik členství: 24. 11. 2008

Mladá Boleslav 101, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jaroslav Mitlener

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

vznik členství: 15. 5. 2007

zánik členství: 30. 4. 2008

vznik funkce: 15. 5. 2007

zánik funkce: 30. 4. 2008

Havlíčkova 879, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

JUDr. Ladislav Řípa

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 21. 6. 2005

zánik členství: 24. 11. 2008

vznik funkce: 29. 5. 2007

zánik funkce: 24. 11. 2008

T.G.Masaryka 916, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

JUDr. Ladislav Řípa

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 27. 7. 2007

vznik členství: 21. 6. 2005

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 21. 6. 2005

zánik funkce: 21. 6. 2007

T.G.Masaryka 916, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

MUDr. Raduan Nwelati

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 27. 7. 2007

vznik členství: 21. 6. 2005

zánik členství: 15. 5. 2007

vznik funkce: 21. 6. 2005

zánik funkce: 15. 5. 2007

V. Klementa 819, Mladá Boleslav, 293 50, Česká republika

Václav Řičář

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2005 - Poslední vztah: 23. 9. 2008

vznik členství: 21. 6. 2005

zánik členství: 20. 8. 2008

vznik funkce: 21. 6. 2005

zánik funkce: 20. 8. 2008

Seniorů 1210, Liberec 30, 463 11, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva.

od 20. 12. 2017

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

do 20. 12. 2017 od 21. 6. 2005

Další vztahy firmy Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Akcionáři

Středočeský kraj, IČ: 70891095

Zborovská, Česká republika, Praha 5

od 21. 6. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 6. 2005

Živnosti

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 10. 2013
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 14. 2. 2007
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 1. 2007
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 6. 2005
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 6. 2005
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 6. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 6. 2005
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 6. 2005
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 6. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).