Hlavní navigace

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Firma Oblastní nemocnice Trutnov a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2334, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 12 400 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26000237

Sídlo:

Maxima Gorkého 77, Trutnov, 541 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 11. 2003

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
855 Ostatní vzdělávání
86100 Ústavní zdravotní péče
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2334, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. od 8. 1. 2015

Obchodní firma

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. do 8. 1. 2015 od 12. 11. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 12. 11. 2003

adresa

Maxima Gorkého 77
Trutnov 54101 od 21. 2. 2014

adresa

M. Gorkého 77
Trutnov 54121 do 21. 2. 2014 od 12. 11. 2003

Předmět podnikání

pokytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů od 17. 7. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 7. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 12. 7. 2011

čištění a praní textilu a oděvů od 12. 7. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti: a) zprostředkování obchodu a služeb, b) ubytovací služby, c) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti do 17. 7. 2014 od 12. 7. 2011

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 12. 7. 2011 od 14. 2. 2009

hostinská činnost od 10. 12. 2003

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 10. 12. 2003

ubytovací služby do 12. 7. 2011 od 10. 12. 2003

zprostředkování obchodu do 12. 7. 2011 od 10. 12. 2003

provozování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb. do 17. 7. 2014 od 10. 12. 2003

Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 12. 7. 2011 od 12. 11. 2003

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 29. června 2016 přijal toto u s n e s e n í : S c h v a l u j e se zvýšení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Trutnov a.s. se sídlem Maxima Gorkého 77, Kryblice, Trutnov, PSČ 541 01, identifikační číslo 260 00 237, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 6.800.000,-- Kč (slovy: šest milionů osm set tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 68 (slovy: šedesát osm ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Druh akcií:kmenové akcie Forma akcií:akcie na jméno Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z padesáti šesti ( 1/56 ). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 68 (slovy: šedesát osm ) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. spole čnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365/9, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Trutnov a.s. se sídlem Maxima Gorkého 77, Kryblice, Trutnov, PSČ 541 01, identifikační číslo 260 00 237. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 800 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akci. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu 186345575/0300, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlo uva o upsání akcií. do 21. 10. 2016 od 17. 8. 2016

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 30. září 2015 usnesení, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 3.600.000,-- Kč (slovy: tři mil iony šest set tisíc korun českých).Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 36 (slovy: třicet šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Druh akc ií: kmenové akcie. Forma akcií: akcie na jméno.Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000 ,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z dvaceti ( 1/20 ). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 36 (slovy: třicet šest) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc koru n českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifik ační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Trutnov a.s., se sídlem Trutnov, Maxima Gorkého 77, Kryblice, PSČ 541 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 h odin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Up sání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akc ií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Československá obchodní ba nka, a. s., číslo účtu 186345575/0300, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. do 17. 8. 2016 od 2. 12. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 2. 12. 2015 od 17. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 17. 7. 2014 od 21. 2. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 400 000 Kč

od 17. 8. 2016

Základní kapitál

vklad 5 600 000 Kč

do 17. 8. 2016 od 2. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 2. 12. 2015 od 4. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 4. 2. 2004 od 12. 11. 2003
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 124 od 17. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 56 do 17. 8. 2016 od 2. 12. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 2. 12. 2015 od 12. 11. 2003

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Jan Němeček

Člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Hrubínova 1450/17, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Miroslav Procházka Ph.D.

Člen správní rady

První vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Nechanice 13, 503 15, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

RNDr., Bc. Jan Mach

Člen správní rady

První vztah: 13. 10. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 14. 5. 2020

zánik členství: 1. 1. 2021

Větrník 1318, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Ing. Ivana Urešová MBA

Předsedkyně správní rady

První vztah: 13. 10. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 14. 5. 2020

zánik funkce: 1. 1. 2021

Dostojevského 474, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Ing. Miroslav Procházka Ph.D.

Statutární ředitel

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2019

zánik funkce: 1. 1. 2021

Nechanice 13, 503 15, Česká republika

Ing. Ivana Urešová MBA

Členka správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

Dostojevského 474, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Ing. Petr Raab

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 4. 2020

Olšová 197/11, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Marian Tomášik MBA

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

Jungmannova 1385/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

MUDr. Jiří Řezníček

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

Tyršova 220, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Ing. Tomáš Sláma MSc.

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

Přátelství 520, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vávra CSc.

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

Kocbeře 104, 544 64, Česká republika

MUDr. Martin Limburský

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 17. 7. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 2. 5. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Hornova 916, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Procházka Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 5. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 2. 5. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Nechanice 13, 503 15, Česká republika

MUDr. Martin Šimák

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 17. 7. 2017

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 17. 7. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2018

Seifertova 437, Jičín, 506 01, Česká republika

MUDr. Martin Šimák

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 17. 7. 2017

zánik členství: 30. 4. 2018

vznik funkce: 17. 7. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2018

Seifertova 437, Jičín, 506 01, Česká republika

MUDr. Martin Limburský

Předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 17. 7. 2017

vznik funkce: 17. 7. 2017

zánik funkce: 2. 5. 2018

Hornova 916, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Martin Limburský

Předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2017 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 17. 7. 2017

vznik funkce: 17. 7. 2017

zánik funkce: 2. 5. 2018

Hornova 916, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kratochvíl

Předseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2017 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 24. 4. 2017

zánik členství: 17. 7. 2017

vznik funkce: 9. 5. 2017

zánik funkce: 17. 7. 2017

Na Výšině 505, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kratochvíl

Předseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2017 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 24. 4. 2017

zánik členství: 17. 7. 2017

vznik funkce: 9. 5. 2017

zánik funkce: 17. 7. 2017

Na Výšině 505, Nový Bor, 473 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Martin Šimák

Předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2017 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 23. 4. 2017

vznik funkce: 2. 3. 2017

zánik funkce: 23. 4. 2017

Seifertova 437, Jičín, 506 01, Česká republika

MUDr. Martin Šimák

Předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2017 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 23. 4. 2017

vznik funkce: 2. 3. 2017

zánik funkce: 23. 4. 2017

Seifertova 437, Jičín, 506 01, Česká republika

MUDr. Roman Koudele

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 3. 2017

Postranní 662/3, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Roman Koudele

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 3. 2017

Postranní 662/3, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Totková

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 16. 7. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 16. 7. 2017

Kiesewettrova 925, Trutnov, 541 01, Česká republika

Ing. Jana Totková

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 16. 7. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 16. 7. 2017

Kiesewettrova 925, Trutnov, 541 01, Česká republika

Jana Totková

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2013 - Poslední vztah: 21. 2. 2014

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 9. 1. 2014

vznik funkce: 27. 9. 2013

zánik funkce: 9. 1. 2014

Kiesewettrova 925, Trutnov, 541 01, Česká republika

Lukáš Hartwich

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 27. 9. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 27. 9. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2014

Božanov 175, 549 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Martin Limburský

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 11. 2013

vznik členství: 9. 2. 2009

zánik členství: 27. 9. 2013

vznik funkce: 3. 3. 2009

zánik funkce: 27. 9. 2013

Hornova 916, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Josef Prokeš

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Řadová 446, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Vladimír Hrádek

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Fibichova 1113, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

PharmDr. Jana Třešňáková

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Družební 1517, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

PhDr. Martin Scháněl Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2012 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 21. 12. 2012

K Břízkám 2/2, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jana Totková

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2013

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 9. 1. 2014

vznik funkce: 15. 12. 2011

zánik funkce: 9. 1. 2014

Kiesewettrova 925, Trutnov, 541 01, Česká republika

Ing. Jiří Jarkovský

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2010 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 6. 10. 2010

zánik členství: 21. 12. 2012

Zalomená 168/8, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Kraus

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2010

vznik členství: 9. 2. 2009

zánik členství: 6. 10. 2010

Černý Důl 92, 543 44, Česká republika

Bc. Karel Klíma

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2009 - Poslední vztah: 8. 3. 2012

vznik členství: 9. 2. 2009

zánik členství: 10. 11. 2011

Labská Fortna 441, Hostinné, 543 71, Česká republika

MUDr. Martin Limburský

předseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2009 - Poslední vztah: 4. 8. 2013

vznik členství: 9. 2. 2009

zánik členství: 27. 9. 2013

vznik funkce: 3. 3. 2009

zánik funkce: 27. 9. 2013

Hornova 916, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vlastimil Prouza

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2009 - Poslední vztah: 8. 3. 2012

vznik členství: 9. 2. 2009

zánik členství: 10. 11. 2011

vznik funkce: 3. 3. 2009

zánik funkce: 10. 11. 2011

Pražská 394, Trutnov, 541 01, Česká republika

MUDr. Pavel Trpák

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2009 - Poslední vztah: 8. 3. 2012

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 10. 11. 2011

Pražská 390, Trutnov, 541 01, Česká republika

MUDr. Martin Limburský

předseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2004 - Poslední vztah: 17. 4. 2009

vznik členství: 30. 3. 2004

zánik členství: 9. 2. 2009

vznik funkce: 30. 3. 2004

zánik funkce: 9. 2. 2009

Hornova 916, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Jiří Vambera

Člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2004 - Poslední vztah: 14. 2. 2009

vznik členství: 12. 11. 2003

zánik členství: 1. 12. 2008

Papírenská 593, Trutnov, 541 01, Česká republika

Jaroslav Rufer

Člen představestva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 17. 4. 2009

vznik členství: 12. 11. 2003

zánik členství: 9. 2. 2009

Pod Svahem 630, Trutnov 2, 541 02, Česká republika

Bc. Karel Klíma

Člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 17. 4. 2009

vznik členství: 12. 11. 2003

zánik členství: 9. 2. 2009

Labská Fortna 441, Hostinné, 543 71, Česká republika

MUDr. Jiří Vambera

Předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2004

vznik členství: 12. 11. 2003

vznik funkce: 12. 11. 2003

zánik funkce: 30. 3. 2004

Papírenská 593, Trutnov, 541 01, Česká republika

Ing. Vlastimil Prouza

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 17. 4. 2009

vznik členství: 12. 11. 2003

zánik členství: 9. 2. 2009

vznik funkce: 12. 11. 2003

zánik funkce: 9. 2. 2009

Pražská 394, Trutnov, 541 01, Česká republika

Miloslav Plass

Člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2004

vznik členství: 12. 11. 2003

zánik členství: 23. 2. 2004

Špindlerův Mlýn 101, 543 51, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně.

od 1. 1. 2021

Společnost zastupuje samostatně statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 30. 1. 2019

Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.

do 30. 1. 2019 od 28. 4. 2017

Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. V souladu s ustanovením § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům předseda představenstva MUDr. Roman Koudele.

do 28. 4. 2017 od 1. 12. 2015

Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva

do 1. 12. 2015 od 17. 7. 2014

Jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 17. 7. 2014 od 12. 11. 2003

Dozorčí rada

Historické vztahy

Mgr., Bc. Roman Hásek

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 5. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Langrova 604, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Miroslav Vlasák

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 5. 2018

zánik členství: 31. 12. 2018

Na pilíři 193, Žacléř, 542 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr., Bc. Roman Hásek

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2018 - Poslední vztah: 20. 10. 2018

vznik členství: 1. 5. 2018

Jihoslovanská 30, Trutnov, 541 01, Česká republika

MUDr. Jiří Adam

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 5. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Poděbradova 802, Úpice, 542 32, Česká republika

MUDr. Jozef Kochan

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2018

Oblanovská 41, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Rudolf Kasper

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2017 - Poslední vztah: 18. 10. 2018

vznik členství: 10. 3. 2017

zánik členství: 26. 4. 2018

vznik funkce: 16. 3. 2017

zánik funkce: 26. 4. 2018

Radvanice 87, 542 12, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Rudolf Kasper

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2017 - Poslední vztah: 18. 10. 2018

vznik členství: 10. 3. 2017

zánik členství: 26. 4. 2018

vznik funkce: 16. 3. 2017

zánik funkce: 26. 4. 2018

Radvanice 87, 542 12, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Silvie Šidáková

Členka dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2018

Bulharská 136, Trutnov, 541 01, Česká republika

Roman Béla

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 20. 1. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Spodní 462, Trutnov, 541 01, Česká republika

Iva Řezníčková

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 11. 2. 2012

zánik členství: 11. 2. 2017

vznik funkce: 13. 6. 2014

zánik funkce: 11. 2. 2017

Svažitá 357, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jiří Adam

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 30. 4. 2010

zánik členství: 30. 4. 2015

Poděbradova 802, Úpice, 542 32, Česká republika

MUDr. Jiří Adam

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 30. 4. 2010

zánik členství: 30. 4. 2015

Poděbradova 802, Úpice, 542 32, Česká republika

Iva Řezníčková

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 11. 2. 2012

zánik členství: 11. 2. 2017

vznik funkce: 13. 6. 2014

zánik funkce: 11. 2. 2017

Svažitá 357, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jiří Adam

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2014

vznik členství: 23. 2. 2005

zánik členství: 30. 4. 2010

vznik funkce: 13. 6. 2008

zánik funkce: 13. 6. 2014

Poděbradova 802, Úpice, 542 32, Česká republika

Iva Řezníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2014

vznik členství: 11. 2. 2012

Svažitá 357, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Karel Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 14. 12. 2016

Labská Fortna 441, Hostinné, 543 71, Česká republika

Ing. Vlastimil Prouza

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 14. 12. 2016

Pražská 394, Trutnov, 541 01, Česká republika

Ing. Vlastimil Prouza

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 14. 12. 2016

Pražská 394, Trutnov, 541 01, Česká republika

MUDr. Pavel Trpák

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 20. 1. 2017

Pražská 390, Trutnov, 541 01, Česká republika

MUDr. Pavel Trpák

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 20. 1. 2017

Pražská 390, Trutnov, 541 01, Česká republika

Bc. Karel Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2017

vznik členství: 14. 12. 2011

zánik členství: 14. 12. 2016

Labská Fortna 441, Hostinné, 543 71, Česká republika

Miroslav Vlasák

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 10. 2018

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 6. 3. 2018

Na pilíři 193, Žacléř, 542 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Miroslav Vlasák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 10. 2018

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 6. 3. 2018

Na pilíři 193, Žacléř, 542 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Miroslav Vlasák

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 6. 2013

vznik členství: 6. 3. 2013

Na pilíři 193, Žacléř, 542 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martin Vokatý

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 6. 3. 2013

U Parku 481, Trutnov, 541 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Bc. Karel Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 14. 12. 2011

Labská Fortna 441, Hostinné, 543 71, Česká republika

Ing. Vlastimil Prouza

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 14. 12. 2011

Pražská 394, Trutnov, 541 01, Česká republika

MUDr. Pavel Trpák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 14. 12. 2011

Pražská 390, Trutnov, 541 01, Česká republika

Iva Řezníčková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 11. 2. 2012

Svažitá 357, Trutnov, 541 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jiří Adam

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2009 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 23. 2. 2005

vznik funkce: 13. 6. 2008

Poděbradova 802, Úpice, Česká republika

Ing. Jiří Grund

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2009 - Poslední vztah: 4. 5. 2012

vznik členství: 9. 5. 2007

zánik členství: 14. 12. 2011

Mladé Buky 327, 542 23, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Jiří Adam

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2005 - Poslední vztah: 14. 2. 2009

vznik funkce: 23. 2. 2005

Poděbradova 802, Úpice, Česká republika

Mgr. Ivan Adamec

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2005 - Poslední vztah: 14. 2. 2009

zánik členství: 16. 8. 2006

vznik funkce: 23. 2. 2005

zánik funkce: 16. 8. 2006

K Rybníčkům 125, Trutnov, 541 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ivana Zoufalá

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 5. 2012

zánik členství: 14. 12. 2011

vznik funkce: 23. 2. 2005

Na Sídlišti 2089, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

Iva Řezníčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 23. 7. 2005

vznik členství: 12. 11. 2003

zánik členství: 12. 11. 2004

Horní Maršov 120, 542 26, Česká republika

Ivana Zoufalá

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 23. 7. 2005

vznik členství: 12. 11. 2003

zánik členství: 12. 11. 2004

Na Sídlišti 2089, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

Mgr. Ivan Adamec

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 23. 7. 2005

vznik funkce: 12. 11. 2003

zánik funkce: 12. 11. 2004

K Rybníčkům 125, Trutnov - Volanov, 541 01, Česká republika

Další vztahy firmy Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

7 fyzických osob

Ing. Ivana Urešová MBA

Předsedkyně správní rady

První vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 14. 5. 2020

Dostojevského 474, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kozák

První vztah: 13. 10. 2020

Společnost zastupuje prokurista samostatně, přičemž toto zmocnění nezahrnuje oprávnění zcizit nebo zatížit nemovitou věc. od 13. 10. 2020

Tichá 524, Trutnov, 541 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

RNDr., Bc. Jan Mach

Člen správní rady

První vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 14. 5. 2020

Větrník 1318, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Vávra CSc.

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Kocbeře 104, 544 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Sláma MSc.

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Přátelství 520, Jičín, 506 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Jiří Řezníček

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Tyršova 220, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Marian Tomášik MBA

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Jungmannova 1385/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ivana Urešová MBA

Členka správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

Dostojevského 474, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Ing. Petr Raab

Člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 4. 2020

Olšová 197/11, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Martin Limburský

První vztah: 4. 2. 2004 - Poslední vztah: 12. 7. 2004

Prokurista podepisuje za společnost tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 12. 7. 2004 od 4. 2. 2004

Hornova 916, Trutnov, Česká republika

Člen správní rady

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 1. 1. 2021

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 5. 4. 2018

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

Člen představenstva

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 5. 4. 2018 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

člen představenstva

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 6. 12. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 17. 4. 2009 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

První vztah: 15. 9. 2006 - Poslední vztah: 17. 4. 2009

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Akcionáři

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 25997556

Pivovarské náměstí 1245/2, Česká republika, Hradec Králové, 500 03

od 5. 4. 2018

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 25997556

Pospíšilova, Česká republika, Hradec Králové, 500 03

do 5. 4. 2018 od 17. 4. 2009

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 25997556

Wonkova, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 17. 4. 2009 od 15. 9. 2006

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546

Česká republika, Hradec Králové

do 15. 9. 2006 od 12. 11. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 11. 2003

Živnosti

Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 5. 2019
Čištění a praní textilu a oděvů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 1. 2011
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 1. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Ubytovací služby
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 11. 2003
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 11. 2003
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 11. 2003

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).