Hlavní navigace

Oblastní průmyslový podnik Polička a.s.

Firma Oblastní průmyslový podnik Polička a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 613, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 22 903 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45534594

Sídlo:

Starohradská 396, Polička Dolní Předměstí, 572 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ45534594

Aktuální kontaktní údaje Oblastní průmyslový podnik Polička a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25730 Výroba nástrojů a nářadí
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
310 Výroba nábytku
31010 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
829 Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 613, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Oblastní průmyslový podnik Polička a.s. od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Starohradská 396
Polička 57201 od 7. 12. 2016

adresa

Starohradská 396
Polička do 7. 12. 2016 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

truhlářství, podlahářství od 24. 7. 2015

zámečnictví, nástrojářství od 24. 7. 2015

galvanizérství, smaltérství od 24. 7. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 7. 2015

opravy silničních vozidel od 12. 9. 2001

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 24. 7. 2015 od 12. 9. 2001

nástrojářství do 24. 7. 2015 od 12. 9. 2001

galvanizérství do 24. 7. 2015 od 12. 9. 2001

velkoobchod do 24. 7. 2015 od 12. 9. 2001

specializovaný maloobchod do 24. 7. 2015 od 12. 9. 2001

zprostředkování obchodu do 24. 7. 2015 od 12. 9. 2001

zprostředkování služeb do 24. 7. 2015 od 12. 9. 2001

- stavba strojů s mechanickým pohonem do 12. 9. 2001 od 25. 11. 1992

- výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů do 12. 9. 2001 od 25. 11. 1992

- galvanizace kovů do 12. 9. 2001 od 25. 11. 1992

- čalounictví do 12. 9. 2001 od 25. 11. 1992

- opravy motorových vozidel do 12. 9. 2001 od 25. 11. 1992

- silniční motorová doprava do 12. 9. 2001 od 25. 11. 1992

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 9. 2001 od 25. 11. 1992

- zprostředkovatelská činnost do 12. 9. 2001 od 25. 11. 1992

- výroba nástrojů do 12. 9. 2001 od 25. 11. 1992

- truhlářství do 24. 7. 2015 od 25. 11. 1992

- činnost opravárenská - provádění údržby strojů a zařízení - zajišťování servisní služby - výroba zboží na zakázku - doplňková výroba - stavebně montážní práce - prodej a zprostředkování výrobků pro domácnost, zahrádkáře a chovatele - doprava pro vlastní potřebu do 25. 11. 1992 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národnímu majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Oblastní průmyslový podnik Polička. V zakladatelské list ině, učiněné ve formě notářského zápisu bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Společnost rozhodla o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Společnost rozhodla o příjetí úplného nového znění stanov společnosti. od 24. 7. 2015

Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 16. 2. 2004 o snížení základního kapitálu společnosti: do 27. 10. 2004 od 14. 4. 2004

1. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů společnosti, zachování kapitálové stability společnosti, předmětu podnikání a koncepce fungování společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato čá stka bude použita na úhradu úplaty za akcie brané z oběhu. Případná zbývající část této částky bude převedena na účet Ostatní kapitálové fondy. do 27. 10. 2004 od 14. 4. 2004

2. Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši 7,800.000,- Kč (slovy: sedmmilionůosmsettisíc korun českých), tedy z částky 30,699.000,- Kč (slovy: třicetmilionů-šestsetdevadesátdevěttisíc korun českých) na částku 22,899.000,- Kč (slovy: d vacetdvamilionůosmsetdevadesátdevěttisíc korun českých). do 27. 10. 2004 od 14. 4. 2004

3. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle ust. § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, a to za úplatu. Pravidla pro výši úplaty se stanovují takto: Výše úplaty se stanoví pod le posudku znalce jmenovaného soudem podle ust. § 196a odst. 3 obchodního zákoníku. do 27. 10. 2004 od 14. 4. 2004

Pokud součet jmenovitých hodnot akcií nabídnutých ke vzetí z oběhu přesáhne částku snížení základního kapitálu,bude společnost postupovat dle ust. § 183a odst. 6 písm. b) obchodního zákoníku, tj. společnost potvrdí uzavření smlouvy tak, že každý akcionář, který veřejný návrh smlouvy přijme, bude uspokojen poměrně, přičemž výpočet poměrného množství akcií se zaokrouhlí na celé akcie dolů s tím, že počet akcií uvedený ve veřejném návrhu smlouvy platí za snížený o výsledek zaokrouhlování. do 27. 10. 2004 od 14. 4. 2004

Ing. Eliška Šuchmanová, bytem Praha 10,Přistoupimská 1 do 2. 12. 1993 od 2. 12. 1993

Změny stanov schváleny valnou hromadou dne 29.6.1993. do 12. 9. 1996 od 2. 12. 1993

Základní jmění: Základní jměí společnosti činí Kčs 30.699.000,-- a je rozděleno na 30.699 akcií na majitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty. do 2. 12. 1993 od 25. 11. 1992

Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím valné hromady dne 20.10.1992. do 12. 9. 1996 od 25. 11. 1992

Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 30.300.000,--. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Oblastní průmyslový podnik Polička. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 30.300 akcií na majitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty. do 25. 11. 1992 od 1. 5. 1992

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všihcni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 2. 12. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada: do 2. 12. 1993 od 1. 5. 1992

Prof.Dr. Petr T u č n ý, CSc., bytem Jasná II/16, Praha 4 do 2. 12. 1993 od 1. 5. 1992

Ing. Jiří B r u k , bytem U družstva práce 65, Praha 4 do 2. 12. 1993 od 1. 5. 1992

Jaroslav B e l e j č á k , bytem Svitavy, Družstevní 5 do 2. 12. 1993 od 1. 5. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národnímu majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Oblastní průmyslový podnik Polička. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 24. 7. 2015 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 22 903 000 Kč

od 27. 10. 2004

Základní kapitál

vklad 30 699 000 Kč

do 27. 10. 2004 od 2. 12. 1993
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 22 903 od 27. 10. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 699 do 27. 10. 2004 od 2. 12. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Petr Klimeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2019

vznik členství: 22. 6. 2018

Husova 1046, Rajhrad, 664 61, Česká republika

Radomír Tocháček

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

Lubná 341, 569 63, Česká republika

Mgr. Milena Klimešová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2018

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Klimeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2018 - Poslední vztah: 15. 12. 2019

vznik členství: 22. 6. 2018

Svážná 389/16, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Petr Klimeš

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

Svážná 389/16, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Petr Klimeš

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

Svážná 389/16, Brno, 634 00, Česká republika

Mgr. Milena Klimešová

Předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2013

zánik funkce: 22. 6. 2018

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Mgr. Milena Klimešová

Předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2013

zánik funkce: 22. 6. 2018

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Petr Klimeš

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 19. 6. 2013

Svážná 389/16, Brno, 634 00, Česká republika

Radomír Tocháček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 12. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

Lubná 341, 569 63, Česká republika

Radomír Tocháček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 12. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

Lubná 341, 569 63, Česká republika

Milena Klimešová

Předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 19. 6. 2013

vznik funkce: 19. 6. 2013

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Petr Klimeš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 19. 6. 2013

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Marcela Dytrtová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 11. 6. 2013

Hrubínova 519, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Michal Klimeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 14. 6. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2011

zánik funkce: 14. 6. 2013

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Michal Klimeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2010 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 23. 6. 2010

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Marcela Dytrtová

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 12. 6. 2008

Hrubínova 519, Polička, 572 01, Česká republika

Prof.Dr. Petr Tučný CSc.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 7. 2011

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 27. 6. 2011

vznik funkce: 25. 6. 2008

zánik funkce: 27. 6. 2011

Jasná II/16, Praha, 140 00, Česká republika

Petr Moravec

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2008 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 25. 11. 2009

Spěšného 1678, Roztoky, 252 63, Česká republika

Petr Moravec

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2003 - Poslední vztah: 24. 7. 2008

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 25. 6. 2008

Roztoky, okr. Praha-západ, Spěšného 1678, Česká republika

Marcela Dytrtová

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2003 - Poslední vztah: 24. 7. 2008

vznik členství: 12. 6. 2003

zánik členství: 12. 6. 2008

Hrubínova 519, Polička, Česká republika

Prof.Dr. Petr Tučný CSc.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 24. 7. 2008

zánik členství: 25. 6. 2008

zánik funkce: 25. 6. 2008

Jasná II/16, Praha 4, Česká republika

Josef Stříteský

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 4. 12. 2003

Sebranice 133, Česká republika

Petr Moravec

První vztah: 12. 9. 1996 - Poslední vztah: 4. 12. 2003

Dr. Z. Wintra 23, Praha 6, Česká republika

Ing. Eliška Šuchmanová

První vztah: 2. 12. 1993 - Poslední vztah: 12. 9. 1996

Přistoupimská 1, Praha 10, Česká republika

Prof.Dr. Petr Tučný CSc.

První vztah: 2. 12. 1993 - Poslední vztah: 24. 8. 1998

Jasná II/16, Praha 4, Česká republika

Jaroslav Belejčák

První vztah: 2. 12. 1993 - Poslední vztah: 24. 8. 1998

Družstevní 5, Svitavy, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Luděk Klimeš

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

JUDr. Jindřich Lhoták

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

U Svodnice 812/49, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Klimeš

Předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2018

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Jindřich Lhoták

Člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

U Svodnice 812/49, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

JUDr. Jindřich Lhoták

Člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

U Svodnice 812/49, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

Ing. Luděk Klimeš

Člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Luděk Klimeš

Člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Luděk Klimeš

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 19. 6. 2013

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Michal Klimeš

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2013

zánik funkce: 22. 6. 2018

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Michal Klimeš

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 19. 6. 2013

zánik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2013

zánik funkce: 22. 6. 2018

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

JUDr. Jindřich Lhoták

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 19. 6. 2013

U Svodnice 812/49, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

JUDr. Jindřich Lhoták

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 19. 6. 2013

U Svodnice 812/49, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

Ing. Luděk Klimeš

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 19. 6. 2013

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Jindřich Lhoták

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 19. 6. 2013

U Svodnice 812/49, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

Luděk Klimeš

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 19. 6. 2013

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Michal Klimeš

Předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 19. 6. 2013

vznik funkce: 19. 6. 2013

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Luděk Klimeš

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2008 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 25. 6. 2008

Erbenova 501, Polička, 572 01, Česká republika

JUDr. Jindřich Lhoták

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2008 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 25. 6. 2008

vznik funkce: 25. 6. 2008

U Svodnice 812/49, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

Ing Milan Stříteský

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2008 - Poslední vztah: 6. 3. 2013

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 6. 3. 2013

zánik funkce: 6. 3. 2013

Janov 227, 569 55, Česká republika

Ing Milan Stříteský

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 24. 7. 2008

vznik členství: 23. 6. 2004

zánik členství: 25. 6. 2008

Janov 227, 569 55, Česká republika

JUDr. Jindřich Lhoták

Předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2003 - Poslední vztah: 24. 7. 2008

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 25. 6. 2008

vznik funkce: 19. 6. 2003

zánik funkce: 25. 6. 2008

Turnov 155, Česká republika

JUDr. Jindřich Lhoták

Předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 1996 - Poslední vztah: 4. 12. 2003

Na Občinách 976, Hradec Králové 9, Česká republika

Zdeněk Havlíček

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 1993 - Poslední vztah: 12. 9. 1996

Jateční 156, Litomyšl, Česká republika

Judr. Jindřich L H O T Á K

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 1993 - Poslední vztah: 12. 9. 1996

Na občinách 976, Hradec Králové 9, Česká republika

Ing. Miroslav Ševčík CSc.

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 1993 - Poslední vztah: 12. 9. 1996

Dřevná 2, Praha 2, Česká republika

Ing. Robert Vokáč

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 1993 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

zánik členství: 12. 5. 2004

Rataje 1464, Hlinsko v Čechách, Česká republika

Ing. Miloslav Musil

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 2. 12. 1993

Lačnov 16, Telecí, Česká republika

Ing. Luděk Klimeš

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 7. 2008

zánik členství: 25. 6. 2008

Erbenova 501, Polička, Česká republika

Ing. Věra Kučerová

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 2. 12. 1993

Erbenova 500, Polička, Česká republika

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají členové představenstva samostatně.

od 12. 9. 2001

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 12. 9. 2001 od 12. 9. 1996

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 12. 9. 1996 od 2. 12. 1993

Další vztahy firmy Oblastní průmyslový podnik Polička a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 8. 1992

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 8. 1992
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 8. 1992
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 8. 1992
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 8. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 8. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).