Hlavní navigace

Obytná zóna Sylván a.s.

Firma Obytná zóna Sylván a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 482, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 19 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63509831

Sídlo:

Palackého náměstí 30/6, Plzeň Jižní Předměstí, 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 7. 1995

DIČ:

CZ63509831

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
82110 Univerzální administrativní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 482, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Měšťanská Beseda, a. s. od 10. 7. 1995

Obchodní firma

Obytná zóna Sylván a.s. od 7. 4. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 10. 7. 1995

adresa

Palackého náměstí 30/6
Plzeň 30100 od 28. 11. 2016

adresa

Palackého nám. 6
Plzeň 30100 do 28. 11. 2016 od 26. 10. 2004

adresa

Škroupova 4/246
Plzeň 30136 do 26. 10. 2004 od 20. 6. 2001

adresa

Jablonského 30
Plzeň 30145 do 20. 6. 2001 od 4. 12. 1998

adresa

nám. Republiky 13
Plzeň 30114 do 4. 12. 1998 od 7. 4. 1998

adresa

Kopeckého sady 13
Plzeň 30135 do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 7. 2009

poskytování služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek do 15. 7. 2009 od 26. 10. 2004

projektová činnost ve výstavbě do 20. 6. 2001 od 7. 4. 1998

inženýrská činnost ve stavebnictví do 15. 7. 2009 od 7. 4. 1998

realitní činnost do 15. 7. 2009 od 7. 4. 1998

činnost organizačních a ekonomických poradců do 15. 7. 2009 od 7. 4. 1998

hostinská činnost do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

zprostředkování kulturní činnosti do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

zprostředkování spolkové a zájmové činnosti do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

akviziční činnost do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

vydavatelská činnost do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

pronájem nebytových prostor do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

reklamní a propagační činnost do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

aranažérství do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 15. 7. 2009 od 10. 7. 1995

zprostředkování obchodu a služeb do 15. 7. 2009 od 10. 7. 1995

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti Obytná zóna Sylván a.s., IČ 63509831, rozhodl dne 22.3.2018 v působnosti valné hromady takto: I. a)S účinností ke dni 2.7.2018 (slovy: druhého července roku dvoutisícího osmnáctého) se základní kapitál společnosti Obytná zóna Sylván a.s. se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 63509831 (dále jen společnost), zvyšuje z část ky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 17.000.000,-- Kč (slovy: sedmnáct miliónů korun českých) na částku 19.000.000,-- Kč (slovy: devatenáct miliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou č ástku zvýšení základního kapitálu. b)Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, když bude upisováno 17000 ks (slovy: sedmnáct tisíc kusů) listinných kmenových akcií znějících na jméno, každé ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), veřejně neo bchodovatelných. Tyto akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. c)Všechny výše specifikované nové akcie společnosti budou nabídnuty určenému zájemci, a to jedinému akcionáři, kterým je Statutární město Plzeň se sídlem náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČ 00075370. Upisovací lhůta pro úpis akcií jedin ým akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu je do 30.6.2018 (slovy: třicátého června roku dvoutisícího osmnáctého). Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo společnosti povinno doručit jedinému akcionáři jako určenému záje mci ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upsání akcií je Plzeň, Vnitřní Město, náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00. d)Navrhovaná výše emisního kurzu nových akcií je 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, emisní kurz nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře. e)Předmětem nepeněžitého vkladu je majetek jediného akcionáře Statutárního města Plzeň, IČ 00075370, a to pozemek č. parc. 10243 (druh zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 30 (způsob využití adminis.) na Jižním Předměstí, v katastrá lním území Plzeň, s dalšími součástmi a příslušenstvím, a to kanalizační a vodovodní přípojkou, vyjma rozvodné skříňky veřejného osvětlení. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem znalce, pana Ing. Vladimíra Nováčka, znalce v oboru ekonomik a, odvětví ceny a odhady nemovitostí ze dne 10.1.2018, pořadové číslo znaleckého posudku 2238/3/2018, částkou 17.000.000,-- Kč (slovy: sedmnáct miliónů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 17000 ks (slovy: sedmnáct tisíc kusů) listinných kmenových akcií znějících na jméno, každé ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), veřejně neobchodovatelných, emisní kurz nových akcií je 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. Tyto akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Znalec byl schválen v souladu s ust. § 251 zák. č. 90/2012 Sb. představenstvem společnosti dne 21.12.2016 (zápis z jednání představenstva společnosti Obytná zóna Sylván a.s. č. 13/2016). od 2. 7. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 20. 3. 2019 od 4. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 20. 3. 2019 od 4. 7. 2014

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 10.10.1997 s tím, že: - základní jmění se zvyšuje o 9.000.000,-- Kč, slovy: devětmili- onůkorunčeských. Upisování nad tuto výši se nepřipouští, - na toto zvýšení bude vydáno 9.000 nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějící na jméno, vydaných v zaknihované podobě, - emisní kurz nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, - všechny tyto akcie budou splaceny nepeněžitými vklady stávajících se akcionářů a to v případě Města Plzně právem užívání pozemků a provedených prací, oceněných částkou 2.967.000,- Kč a v případě akcionáře VINICE PROJEKT s.r.o. objemem vykonaných prací a "know-how" oceněným částkou 11.327.000,-- Kč, z níž je na splacení emisního kurzu akcií použito 6.033.000,-- Kč. Shora uvedená ocenění byla provedena znalci a to Ing. Jaroslavou Medvědovou, bytem Litohlavy 88, posudkem č. 149/97, ze dne 23.1.1997 a Ing. Yorikou Kiliánovou, bytem Veveří 76/13b, Děčín XXII, posudkem č. 97/001/002 ze dne 10.2.1997. O upsání všech akcií bude mezi akcionáři uzavřena dohoda podle § 205 ObchZ., - akcie budou omezeně převoditelné. Jejich převod podléhá souhlasu představenstva, - pro upisování nových akcií (i pro uzavření dohody podle § 205 ObchZ) se stanoví lhůta jeden měsíc od právní moci usnesení KS v Plzni o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, místem upisování je sídlo společnosti. do 4. 12. 1998 od 7. 4. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 19 000 000 Kč

od 2. 7. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 2. 7. 2018 od 1. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 1. 12. 2008 od 23. 1. 2002

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 23. 1. 2002 od 4. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 4. 12. 1998 od 10. 7. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 000 od 2. 7. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 2. 7. 2018 od 28. 3. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 28. 3. 2018 od 4. 7. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 4. 7. 2014 od 1. 12. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 1. 12. 2008 od 23. 1. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 23. 1. 2002 od 4. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 4. 12. 1998 od 10. 7. 1995

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Josef Rajtmajer

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 4. 3. 2019

Brožíkova 2644/28, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dr. Mgr. František Hrubeš

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 4. 3. 2019

Plaská 1334/35, Plzeň, 323 00, Česká republika

Mgr. Eva Mayerová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Poděbradova 2855/22, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Milan Uhlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 9. 1. 2019

Klatovská 636/169c, Plzeň, 321 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. arch. Jan Toman

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Pod Lesem 1260/22, Plzeň, 312 00, Česká republika

Václav Pach

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 9. 1. 2019

K Parku 498/7, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Eva Mayerová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2019 - Poslední vztah: 14. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

U Pražské dráhy 1185/17, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Milan Uhlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2017 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 26. 2. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Klatovská 636/169c, Plzeň, 321 00, Česká republika

Ing. Milan Uhlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2017

vznik členství: 19. 2. 2015

vznik funkce: 26. 2. 2015

Slovanská alej 1931/2a, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Milan Uhlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2017

vznik členství: 19. 2. 2015

vznik funkce: 26. 2. 2015

Slovanská alej 1931/2a, Plzeň, 326 00, Česká republika

Mgr. Radim Lisenko

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Raisova 1718/16, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Gola

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 26. 2. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Resslova 284/9, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Chochola

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Ke Mži 71/20, Plzeň, 318 00, Česká republika

Martin Chochola

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2015

vznik členství: 19. 2. 2015

Ke Mži 71/20, Plzeň, 318 00, Česká republika

Eva Trůková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Jiráskovo náměstí 816/4, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Adam Zvonař

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2015

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 29. 5. 2015

Skrétova 748/24, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Bošek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Zelenohorská 185/8, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  Fit JB s.r.o.

  náměstí Generála Píky 2433/42, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00

 • A.B. v.o.s.

  Na Roudné 443/18, Plzeň, 301 00

Milan Uhlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2015

vznik členství: 19. 2. 2015

vznik funkce: 26. 2. 2015

Slovanská alej 1931/2a, Plzeň, 326 00, Česká republika

Vlastimil Gola

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2015

vznik členství: 19. 2. 2015

vznik funkce: 26. 2. 2015

Resslova 284/9, Plzeň, 301 00, Česká republika

Mgr. Robert Kaše

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

Dřevěná 99/3, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Uhlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

vznik funkce: 24. 3. 2011

zánik funkce: 19. 2. 2015

Slovanská alej 1931/2a, Plzeň, 326 00, Česká republika

Eva Trůková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2013 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 26. 9. 2013

zánik členství: 19. 2. 2015

Jiráskovo náměstí 816/4, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Bauer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2013 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

zánik členství: 19. 2. 2015

vznik funkce: 6. 3. 2013

zánik funkce: 19. 2. 2015

Zelenohorská 208/40, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Bauer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2013 - Poslední vztah: 18. 3. 2013

vznik členství: 28. 2. 2013

vznik funkce: 6. 3. 2013

Zelenohorská 40, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Milan Uhlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 18. 10. 2013

vznik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 24. 3. 2011

Sukova 5, Plzeň, 301 00, Česká republika

Tomáš Trnka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 15. 3. 2013

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 24. 3. 2011

zánik funkce: 31. 1. 2013

Gerská 12, Plzeň, 323 00, Česká republika

Mgr. Radek Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 18. 6. 2013

vznik členství: 28. 4. 2011

zánik členství: 30. 5. 2013

Slupská 6, Plzeň, 323 00, Česká republika

Jindřich Krisl

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

Bzenecká 14, Plzeň, 323 00, Česká republika

Mgr. Robert Kaše

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 10. 3. 2011

Dřevěná 99/3, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Adam Berka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

Nám. Generála Píky 9, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Vladimír Tichý

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2008 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

Hodonínská 53, Plzeň, 323 00, Česká republika

Antonín Diviš

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

Žlutická 31, Plzeň, 323 00, Česká republika

Petr Kastner

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

Tichá 9, Plzeň, 318 00, Česká republika

Vladimír Pohůdka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

Borská 25, Plzeň, 312 00, Česká republika

Mgr. Ivana Krýslová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 5. 6. 2007

zánik funkce: 10. 3. 2011

Majakovského 36, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Helena Šteinová

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2006 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 5. 6. 2007

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 5. 6. 2007

K pecím 10, Plzeň, 323 17, Česká republika

Mgr. Miroslav Breitfelder

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 5. 6. 2007

Borská 53 A, Plzeň, Česká republika

Ing. Milan Mužík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 25. 6. 2004

Táborská 3, Plzeň, 301 45, Česká republika

Jiří Uhlík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2004 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 5. 6. 2007

Špálova 5, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Helena Maciarzová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2004 - Poslední vztah: 9. 3. 2006

vznik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 27. 6. 2003

K pecím 10, Plzeň, 323 17, Česká republika

Ivana Krýslová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2004 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 5. 6. 2007

Majakovského 36, Plzeň, 323 21, Česká republika

Ing. Pavel Rödl

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2004 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 5. 6. 2007

Smrková 12, Plzeň, 312 04, Česká republika

Taťána Vítová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2004 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 5. 6. 2007

Radobyčická 20, Plzeň, 301 35, Česká republika

Ing. František Zídek

člen

První vztah: 19. 8. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2004

vznik členství: 2. 2. 2000

zánik členství: 27. 6. 2003

Zahradní 2077/16, Plzeň 2, Česká republika

Ing. Evžen Kaucký

člen

První vztah: 23. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2004

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 27. 6. 2003

Waltrova 37, Plzeň, Česká republika

Ing. Taťána Vítová

člen

První vztah: 23. 6. 2000 - Poslední vztah: 27. 5. 2004

vznik členství: 2. 2. 2000

zánik členství: 27. 6. 2003

Radobyčická 20, Plzeň, Česká republika

Ing. František Zídek

člen

První vztah: 23. 6. 2000 - Poslední vztah: 19. 8. 2003

vznik členství: 2. 2. 2000

Vřesová 7, Plzeň, Česká republika

Ing. Vladimír Drössler

člen

První vztah: 23. 6. 2000 - Poslední vztah: 27. 5. 2004

vznik členství: 2. 2. 2000

zánik členství: 27. 6. 2003

M. Cibulkové 1614, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Baumruk

člen

První vztah: 23. 6. 2000 - Poslední vztah: 27. 5. 2004

vznik členství: 2. 2. 2000

zánik členství: 27. 6. 2003

Žlutická 25, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Jiří Samek

člen

První vztah: 23. 6. 2000 - Poslední vztah: 27. 5. 2004

vznik členství: 2. 2. 2000

zánik členství: 27. 6. 2003

Toužimská 2, Plzeň, Česká republika

Ing. Karel Miškovský

člen

První vztah: 12. 1. 2000 - Poslední vztah: 23. 6. 2000

Volutova 2521/18, Praha 5, Česká republika

Ing. František Zídek

člen

První vztah: 12. 1. 2000 - Poslední vztah: 23. 6. 2000

Vřesová 7, Plzeň, Česká republika

Ing. Ladislav Kadlec

člen

První vztah: 12. 1. 2000 - Poslední vztah: 23. 6. 2000

Komenského 11, Plzeň, Česká republika

Ing. Petr Náhlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2000

Plzeňská cesta 59, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Kadlec

člen

První vztah: 4. 12. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2000

Janáčkova 29, Plzeň, Česká republika

Ing. Taťána Vítová

člen

První vztah: 4. 12. 1998 - Poslední vztah: 23. 6. 2000

Radobyčická 20, Plzeň, Česká republika

Ing. Pavel Čada

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 23. 6. 2000

Struhařov 172, Mnichovice, Česká republika

Vladimír Trousil

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2000

Hvězdná 8, Plzeň, Česká republika

Ing. Petr Náhlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 4. 12. 1998

Francouzská 49, Plzeň, Česká republika

Ing. Milan Kalina, R.Č. 600126/1607

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 1995 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

Železniční 40, Plzeň, Česká republika

Ing. Josef Klimt, R.Č. 530612/056

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 1995 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

Pod Vrchem 40, Plzeň, Česká republika

MUDr. Richard Sequens

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 1995 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

r. č. 56 01 21/0593 do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

Strnadova 8, Plzeň, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Jan Hlaváček

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 9. 1. 2019

U Lomů 1984/9, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Štěpán

předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 9. 1. 2019

Toužimská 1689/20, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Petr Denk

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Ve Višňovce 616/35, Plzeň, 326 00, Česká republika

Bc. Petr Marek

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Karla Vokáče 2632/19, Plzeň, 301 00, Česká republika

JUDr. Martin Holý

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Sedlecká 1277/7, Plzeň, 323 00, Česká republika

Historické vztahy

Bc. Jan Novák

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2018 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 22. 12. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

K Remízku 468/55, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Vondřich

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2017 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Schwarzova 1687/42, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ivana Bartošová

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2018

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 21. 12. 2017

K Merfánům 216/32, Plzeň, 318 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Ivana Bartošová

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2018

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 21. 12. 2017

K Merfánům 216/32, Plzeň, 318 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Jaroslav Novák

předseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 11. 3. 2016

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 15. 3. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2018

Stanko Vodičky 1978/25, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Milan Topinka MBA

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Stříbrná 637, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Milan Topinka MBA

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2015

vznik členství: 19. 2. 2015

Karoliny Světlé 525/7, Plzeň, 323 00, Česká republika

Mgr. Pavel Janouškovec

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2015 - Poslední vztah: 18. 4. 2016

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

Na Celchu 392/23, Plzeň, 326 00, Česká republika

Mgr. Pavel Janouškovec

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2015 - Poslední vztah: 18. 4. 2016

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

Na Celchu 392/23, Plzeň, 326 00, Česká republika

Pavel Janouškovec

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2015

vznik členství: 19. 2. 2015

Na Celchu 392/23, Plzeň, 326 00, Česká republika

Milan Topinka

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2015

vznik členství: 19. 2. 2015

Karoliny Světlé 525/7, Plzeň, 323 00, Česká republika

Vladimír Vondřich

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 19. 2. 2015

Na Belánce 2185/6, Plzeň, 301 00, Česká republika

Vladimír Vondřich

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 12. 2017

vznik členství: 19. 2. 2015

Na Belánce 2185/6, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jan Hlaváček

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 25. 2. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

U Lomů 1984/9, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Mužík

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 7. 4. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

Brněnská 954/13, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bc. David Šlouf

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

Slovanská 2693/172, Plzeň, 326 00, Česká republika

Bc. Robert Houdek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 19. 2. 2015

Farského 19, Plzeň, 326 00, Česká republika

František Uhlík

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 21. 7. 2011

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 23. 3. 2011

zánik funkce: 16. 6. 2011

Macháčkova 11, Plzeň, 318 00, Česká republika

David Šlouf

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik členství: 10. 3. 2011

Slovanská 172, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Mužík

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 7. 4. 2011

Brněnská 13, Plzeň, 323 00, Česká republika

Bc. Milan Topinka

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 19. 2. 2015

Karoliny Světlé 525/7, Plzeň, 323 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Novák

předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 23. 3. 2016

vznik členství: 10. 3. 2011

zánik členství: 10. 3. 2016

vznik funkce: 14. 3. 2011

zánik funkce: 10. 3. 2016

Stanko Vodičky 1978/25, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Robert Houdek

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2009 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 4. 6. 2009

zánik členství: 10. 3. 2011

Farského 19, Plzeň, 326 00, Česká republika

Helena Matoušová

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2008 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 17. 10. 2008

zánik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 23. 10. 2008

zánik funkce: 10. 3. 2011

Klatovská 73, Plzeň, 301 00, Česká republika

David Šlouf

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2008 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

zánik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 17. 10. 2008

Slovanská 2693/172, Plzeň, Česká republika

Tomáš Koppler

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2008 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

vznik funkce: 23. 10. 2008

zánik funkce: 10. 3. 2011

Na Dolíkách 291/1, Plzeň, 334 52, Česká republika

Jiří Kříž

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 10. 3. 2011

Macháčkova 58, Plzeň, 318 00, Česká republika

Jan Husák

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2007 - Poslední vztah: 15. 7. 2009

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 4. 6. 2009

Brněnská 61, Plzeň, 323 00, Česká republika

Tomáš Koppler

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2007 - Poslední vztah: 1. 12. 2008

vznik členství: 5. 6. 2007

vznik funkce: 20. 6. 2007

zánik funkce: 23. 10. 2008

Sokolovská 128, Plzeň, 323 00, Česká republika

Jan Otýs

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2007 - Poslední vztah: 1. 12. 2008

vznik členství: 5. 6. 2007

zánik členství: 10. 9. 2008

Prvomájová 86, Křimice, 322 00, Česká republika

Ing. Radek Běláč

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2006 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

vznik členství: 10. 11. 2005

zánik členství: 5. 6. 2007

Kreuzmannova 1017/18, Plzeň, 318 00, Česká republika

Ing. Stanislav Hajný

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2005 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 5. 6. 2007

Boettingerova 14, Plzeň, 301 00, Česká republika

JUDr. Václav Straka

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 5. 6. 2007

Žlutická 14, Plzeň, 323 00, Česká republika

Zbyněk Jiskra

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 9. 3. 2006

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 10. 11. 2005

Levandulová 4, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kalous

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 8. 3. 2007

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 27. 7. 2004

zánik funkce: 30. 1. 2007

Střední cesta 67, Plzeň, 317 00, Česká republika

Jiří Winkelhöfer

předseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 14. 7. 2003

zánik funkce: 25. 6. 2004

Nýřanská 34, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Martin Kejha

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 25. 6. 2004

Sokolovská 17, Plzeň, 323 18, Česká republika

Ing. Miroslav Kalous

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 25. 6. 2004

Střední cesta 67, Plzeň, 317 00, Česká republika

Ing. Ondřej Vitha

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2004 - Poslední vztah: 15. 10. 2007

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 5. 6. 2007

E. Beneše 2244/100, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ondřej Vitha

člen

První vztah: 19. 8. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2004

vznik funkce: 2. 2. 2000

zánik funkce: 27. 6. 2003

E. Beneše 2244/100, České Budějovice 5, Česká republika

Ing. Martin Kejha

člen

První vztah: 20. 6. 2001 - Poslední vztah: 27. 5. 2004

vznik funkce: 24. 1. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2003

Sokolovská 766/17, Plzeň 1, Česká republika

Ing. Ondřej Vitha

člen

První vztah: 11. 9. 2000 - Poslední vztah: 19. 8. 2003

vznik funkce: 2. 2. 2000

Dr. Beneše 5, České Budějovice, Česká republika

Ing. Věra Posseltová

člen

První vztah: 11. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 5. 2004

vznik funkce: 2. 2. 2000

zánik funkce: 27. 6. 2003

Železničářská 56, Plzeň, Česká republika

Ing. Miroslav Kalous

předseda

První vztah: 11. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 5. 2004

vznik funkce: 2. 2. 2000

zánik funkce: 27. 6. 2003

V kamení 47, Plzeň, 317 03, Česká republika

Ing. Svatopluk Peřina

člen

První vztah: 11. 9. 2000 - Poslední vztah: 27. 5. 2004

vznik funkce: 2. 2. 2000

zánik funkce: 27. 6. 2003

Ke staré cihelně 912, Třemošná, Česká republika

Ing. Svatopluk Peřina

člen

První vztah: 12. 1. 2000 - Poslední vztah: 11. 9. 2000

Ke staré cihelně 912, Třemošná, Česká republika

Ing. Vladimír Drössler

předseda

První vztah: 12. 1. 2000 - Poslední vztah: 11. 9. 2000

M. Cibulkové 1614, Praha 4, Česká republika

Ing. Věra Posseltová

člen

První vztah: 12. 1. 2000 - Poslední vztah: 11. 9. 2000

Železničářská 56, Plzeň, Česká republika

Ing. Pavel Šplíchal

člen

První vztah: 12. 1. 2000 - Poslední vztah: 11. 9. 2000

Dr.Bureše 9/1189, České Budějovice, Česká republika

Ing. Miroslav Vyleta

člen

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2000

Kozinova 854, Řevnice, Česká republika

Ing. Zdeněk Adamec

předseda

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2000

Erbenova 1212, Písek, Česká republika

Ing. Zdeněk Švarc

člen

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2000

Kralovická 8, Plzeň, Česká republika

Ing. Jan Kříž

člen

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2000

Fr. Ondříčka 28, České Budějovice, Česká republika

Ing. Roman Dohnal

člen

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2000

Koterovská 96, Plzeň, Česká republika

Ing. Karel Hampejs

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1995 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

r. č. 55 02 22/1329 do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

V Bezovce 14, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Kokeš

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1995 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

Na vyhlídce 2, Plzeň, Česká republika

Ing. Zdeněk Grundman

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 1995 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

r. č. 57 05 31/1722 do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

Kaznějovská 19, Plzeň, Česká republika

Způsob jednání: a) zastupování - za společnost je oprávněno jednat představenstvo, a to předseda samostatně, nebo dva jiní pověření členové představenstva b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva jiní členové představenstva společně s uvedením své funkce

od 7. 4. 1998

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo jiný člen představenstva společně s předsedou představenstva.

do 7. 4. 1998 od 10. 7. 1995

Další vztahy firmy Obytná zóna Sylván a.s.

Akcionáři

Statutární město Plzeň, IČ: 00075370

náměstí Republiky, Česká republika, Plzeň, 306 32

od 15. 10. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 7. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 7. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).