Hlavní navigace

OBZOR, stavební bytové družstvo

Firma OBZOR, stavební bytové družstvo, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXV 131, Krajský soud v Brně.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00048933

Sídlo:

Družstevní 787, Slavičín, 763 21

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

30. 12. 1975

DIČ:

CZ00048933

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXV 131, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

OBZOR, stavební bytové družstvo od 7. 5. 1961

Právní forma

Družstvo od 7. 5. 1961

adresa

Družstevní 787
Slavičín 76321 od 5. 1. 2017

adresa

K. Vystrčila 388
Slavičín do 25. 4. 2001 od 16. 7. 1993

adresa

Slavičín do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

Předmět podnikání

ad)uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytů (nebytových prostor) od 15. 6. 2006

Správa a údržba nemovitostí od 15. 6. 2006

Vodoinstalatérství, topenářství od 15. 6. 2006

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 15. 6. 2006

1)Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže, ateliéry), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. od 26. 11. 2001

2)Předmětem činnosti družstva je zejména: od 26. 11. 2001

a)činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: od 26. 11. 2001

aa)organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor od 26. 11. 2001

ab)provádění popř.zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů od 26. 11. 2001

ac)zajišťování plnění služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, od 26. 11. 2001

b)činnost za účelem podnikání spočívající především v: od 26. 11. 2001

ba)provádění popř.zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových objektů ve vlastnictví osob od 26. 11. 2001

bb)zajišťování plnění služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob. od 26. 11. 2001

3) Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem , pokud si k jejich vykonávání opatří příslušné oprávnění.Činnosti, při nichž majetková účast družstva přesahuje 1 milion Kč, podléhají schválení shromážděním delegátů. od 26. 11. 2001

ad)přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv, do 15. 6. 2006 od 26. 11. 2001

Předmětem činnosti družstva je především uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňování občanského soužití v družstevních domech a objektech s neby- tovými prostorami. do 26. 11. 2001 od 16. 7. 1993

V rámci předmětu činnosti družstvo zejména: do 26. 11. 2001 od 16. 7. 1993

a/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům, do 26. 11. 2001 od 16. 7. 1993

b/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů, do 26. 11. 2001 od 16. 7. 1993

c/ přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu, do 26. 11. 2001 od 16. 7. 1993

d/ provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, do 26. 11. 2001 od 16. 7. 1993

e/ poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to pro své členy. do 26. 11. 2001 od 16. 7. 1993

1. Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a touto činností napomáhat rozvoji socialistických společenských vztahů. do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

2. Ke splnění svých úkolů družstvo: do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

a/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů v družstevních domech a rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

e/ zajišťuje uživatelům bytů /místností nesloužících k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním, zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku, do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

f/ na žádost členů zajišťuje údržbu rodinných domků převedených do jejich osobního vlastnictví, do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

g/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s uží- váním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/ spojeno, do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

h/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, provádí rekon- strukci a modernizaci družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

i/ poskytuje služby spojené s bydlením za úplatu občanům i socialistickým a jiným organizacím, do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

j/ vyrábí materiály, stavební díly, zařízení a výrobky k výstavbě družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, k jejich údržbě a opravám i k jejich rekonstrukci a modernizaci, do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

k/ organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o pro- hlubování společenské funkce družstva a socialistické demo- kracie. Zajišťuje rozvoj pracovní iniciativy členů a pracov- níků družstva, do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

l/ vykonává i jiné činnosti schválené shromážděním delegátů, zapsané v podnikovém rejstříku. do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

b/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu rodinných domků, které po dokončení převádí do jejich osobního vlast- nictví, do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

c/ buduje materiálnětechnickou základnu pro údržbu a opravy družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a pro poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním místností nesloužících k bydlení, do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

d/ přiděluje svým členům byty v družstevních domech a rodinných domcích i místnosti nesloužící k bydlení, do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

Ostatní skutečnosti

. od 14. 11. 2018

Počet členů představenstva: 5 od 14. 11. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 7. 2014

Počet členů kontrolní komise: 3 do 4. 1. 2017 od 23. 7. 2014

Počet členů představenstva: 7 do 14. 11. 2018 od 23. 7. 2014

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů družstva konaném dne 24.5.2006. do 14. 11. 2018 od 15. 6. 2006

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů družstva konaném dne 30.5.2001 do 15. 6. 2006 od 26. 11. 2001

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáž- dění delegátů konaném dne 2.12.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obch. zák. a § 9 odst. 6/ písm. a/ zák.č. 42/1992 Sb.. do 26. 11. 2001 od 16. 7. 1993

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konané dne 13. prosince 1988 ve smyslu zákona č. 94/1988 Sb.. do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

Ručení: Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu likvidačního schodku nebo za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti podle čl. 107 odst. 2 a čl. 113 odst. 8 stanov. do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

Podepisování: Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda družstva /popřípadě místopředseda předsta- venstva/ a další člen představenstva. do 16. 7. 1993 od 7. 5. 1961

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Miloslav Ptáček

Předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 13. 6. 2018

Dlouhá 784, Slavičín, 763 21, Česká republika

Miloslava Kociánová

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 13. 6. 2018

Družba 1206, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Petr Šuchma

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 13. 6. 2018

Cyrilometodějská 796, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Anna Lorencová

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 13. 6. 2018

Družba 1214, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 13. 6. 2018

Hostětín 92, 687 71, Česká republika

Historické vztahy

Anna Lorencová

člen

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Družba 1214, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Anna Lorencová

člen

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Družba 1214, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Petr Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 20. 11. 2013

zánik funkce: 13. 6. 2018

Hostětín 92, 687 71, Česká republika

Petr Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2016 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 20. 11. 2013

zánik funkce: 13. 6. 2018

Hostětín 92, 687 71, Česká republika

Miloslav Ptáček

Předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 20. 11. 2013

zánik funkce: 13. 6. 2018

Dlouhá 784, Slavičín, 763 21, Česká republika

Petr Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 6. 5. 2016

vznik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 20. 11. 2013

Dlouhá 674, Slavičín, 763 21, Česká republika

Anna Lorencová

člen

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 30. 10. 2013

Rozkvět 701, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Anna Lorencová

člen

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 30. 10. 2013

Rozkvět 701, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miloslava Kociánová

člen

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Družba 1206, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Miloslava Kociánová

člen

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Družba 1206, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Miloslav Ptáček

Předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 20. 11. 2013

zánik funkce: 13. 6. 2018

Dlouhá 784, Slavičín, 763 21, Česká republika

Zdeněk Hověžák

člen

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Vlachovice 292, 763 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Šuchma

člen

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Cyrilometodějská 796, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Petr Šuchma

člen

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Cyrilometodějská 796, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Ludmila Susedíková

člen

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Luční 914, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Ludmila Susedíková

člen

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Luční 914, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Zdeněk Hověžák

člen

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Vlachovice 292, 763 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Elemír Števko

člen

První vztah: 24. 11. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

zánik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 1. 9. 2011

Dlouhá 646, Slavičín, 763 21, Česká republika

Ing. Vojtěch Loucký

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

zánik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 30. 10. 2013

Družba 1210, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Ing. Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

zánik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2008

Dlouhá 674, Slavičín, 763 21, Česká republika

Ing. Dalibor Mana

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

zánik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2008

Luční 914, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Milan Chmelař

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

zánik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2008

Koželužská 687, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Ing. Miloslav Ptáček

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

zánik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 30. 10. 2013

Dlouhá 784, Slavičín, 763 21, Česká republika

Jana Lysáčková

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 24. 11. 2011

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 29. 6. 2010

Družba 1205, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Ing. Vojtěch Loucký

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 24. 11. 2011

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 1. 9. 2011

Družba 1210, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Vladimír Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

zánik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2008

Družba 1194, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Jaroslav Šanovec

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

zánik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2008

Koželužská 688, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Elemír Števko

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 24. 11. 2011

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 1. 9. 2011

Dlouhá 646, Slavičín, 763 21, Česká republika

Ing. Václav Babulík

člen

První vztah: 15. 6. 2006 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2008

Družba 1210, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Jaroslav Šanovec

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2006 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 24. 5. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2008

Koželužská 688, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Mgr. Jaroslav Vrba

člen

První vztah: 15. 6. 2006 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2008

Družstevní 779, Slavičín, 763 21, Česká republika

Anna Jozefčáková

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2006 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2008

Okružní 660, Slavičín, 763 21, Česká republika

Elemír Števko

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2006 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 24. 5. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2008

Dlouhá 646, Slavičín, 763 21, Česká republika

Bc. Marie Dvořáková

člen

První vztah: 15. 6. 2006 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2008

Družstevní 781, Slavičín, 763 21, Česká republika

Josef Matocha

člen

První vztah: 15. 6. 2006 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2008

Luční 906, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Vladimír Štěpánek

člen

První vztah: 15. 6. 2006 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2008

Družba 1194, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Ing. František Novák

člen

První vztah: 15. 6. 2006 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2008

Dlouhá 785, Slavičín, 763 21, Česká republika

Elemír Števko

předseda

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2006

Dlouhá 646, Slavičín, 763 21, Česká republika

Jaroslav Šanovec

místopředseda

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2006

Koželužská 688, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Josef Matocha

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2006

Luční 906, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

ing. Oldřich Kocián

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 4. 9. 2004

Družba 1206, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Ing. Karel Novák

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 24. 6. 2005

K Hájenkám 815, Slavičín, 763 21, Česká republika

Mgr. Jaroslav Vrba

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2006

Družstevní 779, Slavičín, 763 21, Česká republika

Ing. František Novák

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2006

Dlouhá 785, Slavičín, 763 21, Česká republika

Anna Jozefčáková

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2006

Okružní 660, Slavičín, 763 21, Česká republika

Ing. Václav Babulík

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2006

Družba 1210, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Miroslav Husek

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Valašské Klobouky 852, Česká republika

Čestmír Dvořák

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Slavičín 653, Česká republika

ing. Oldřich Kocián

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

Brumov-Bylnice 1206, Česká republika

RNDr. Ivan Susedík

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Valašské Klobouky 914, Česká republika

Josef Ovesný

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Brumov-Bylnice 1211, Česká republika

Jana Slavíčková

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Vlachovice 271, Česká republika

Jaroslav Hamalčík

místopředseda

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Slavičín 656, Česká republika

Stanislav Bezděk

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Slavičín 659, Česká republika

Elemír Števko

předseda

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

Slavičín 646, Česká republika

Věra Ondráčková

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Slavičín 674, Česká republika

Anna Jozefčáková

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

Slavičín 660, Česká republika

Václav Kubrycht

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Slavičín 475, Česká republika

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.

od 14. 11. 2018

Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném předsta- venstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopřed- seda/ a další člen představenstva.

do 14. 11. 2018 od 16. 7. 1993

Další vztahy firmy OBZOR, stavební bytové družstvo

6 fyzických osob

Bronislava Danielová

člen kontrolní komise

První vztah: 24. 9. 2020

vznik členství: 13. 6. 2018

Luční 913, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Lukáš Hrnčiřík

člen kontrolní komise

První vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 13. 6. 2018

Rokytnice 26, 763 21, Česká republika

Bc. Lenka Vilímková

Předseda kontrolní komise

První vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 13. 6. 2018

Družba 1208, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Markéta Straňáková

Předseda kontrolní komise

První vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 30. 10. 2013

Pod Dubovcem 1093, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Lenka Vilímková

člen

První vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 30. 10. 2013

Družba 1208, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Lukáš Hrnčiřík

člen

První vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 30. 10. 2013

Rokytnice 26, 763 21, Česká republika

Historické vztahy

Bronislava Danielová

člen kontrolní komise

První vztah: 14. 11. 2018 - Poslední vztah: 24. 9. 2020

vznik členství: 13. 6. 2018

Nádražní 184, Slavičín, 763 21, Česká republika

Bc. Lenka Vilímková

předseda kontrolní komise

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 14. 9. 2016

zánik funkce: 13. 6. 2018

Družba 1208, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Bc. Lenka Vilímková

předseda kontrolní komise

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

vznik funkce: 14. 9. 2016

zánik funkce: 13. 6. 2018

Družba 1208, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Bronislava Danielová

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 15. 6. 2016

zánik členství: 13. 6. 2018

Nádražní 184, Slavičín, 763 21, Česká republika

Bronislava Danielová

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 15. 6. 2016

zánik členství: 13. 6. 2018

Nádražní 184, Slavičín, 763 21, Česká republika

Markéta Straňáková

Předseda kontrolní komise

První vztah: 28. 4. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 6. 11. 2015

vznik funkce: 30. 10. 2013

zánik funkce: 6. 11. 2015

Pod Dubovcem 1093, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Lukáš Hrnčiřík

člen

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Rokytnice 26, 763 21, Česká republika

Lenka Vilímková

člen

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 30. 10. 2013

Družba 1208, Brumov-Bylnice, 763 31, Česká republika

Markéta Straňáková

Předseda kontrolní komise

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 30. 10. 2013

Luční 913, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Lukáš Hrnčiřík

člen

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Rokytnice 26, 763 21, Česká republika

Markéta Straňáková

Předseda kontrolní komise

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 30. 10. 2013

Luční 913, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 12. 2003

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 10. 2004
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 2003
Přerušeno od 9. 7. 2018
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 12. 2003

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).