Hlavní navigace

OHL Central Europe, a.s.

Firma OHL Central Europe, a.s., akciová společnost, vznikla dne 20. 12. 2000. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6939, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 500 975 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26420341

Sídlo:

Olšanská 2643/1a, Praha, 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 12. 2000

DIČ:

CZ26420341

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71129 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6939, Městský soud v Praze

Obchodní firma

OHL Central Europe, a.s. od 8. 10. 2003

Obchodní firma

OHL Central Europe, a.s. od 12. 6. 2015

Obchodní firma

OHL Central Europe, a.s. do 12. 6. 2015 od 28. 1. 2015

Obchodní firma

HMK2000A a.s. do 28. 1. 2015 od 20. 12. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 20. 12. 2000

adresa

Olšanská 2643/1a
Praha 3 13080 od 24. 5. 2005

adresa

Karlovo náměstí č.p. 2097
Praha 2 12000 do 24. 5. 2005 od 11. 8. 2003

adresa

Husova 5
Praha 1 11000 do 11. 8. 2003 od 20. 12. 2000

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 8. 7. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 7. 2014

projektová činnost ve výstavbě od 2. 2. 2004

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 2. 2. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 8. 7. 2014 od 2. 2. 2004

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury do 8. 7. 2014 od 2. 2. 2004

zprostředkování služeb do 8. 7. 2014 od 2. 2. 2004

specializovaný maloobchod do 8. 7. 2014 od 2. 2. 2004

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 8. 7. 2014 od 2. 2. 2004

velkoobchod do 8. 7. 2014 od 2. 2. 2004

přípravné práce pro stavby do 8. 7. 2014 od 2. 2. 2004

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 8. 7. 2014 od 2. 2. 2004

výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů do 8. 7. 2014 od 2. 2. 2004

projektování elektrických zařízení do 8. 7. 2014 od 2. 2. 2004

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem do 8. 7. 2014 od 20. 12. 2000

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 10. 7. 2018 od 8. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 10. 7. 2018 od 8. 7. 2014

Společnost OHL Central Europe, a.s., byla sloučena se zanikající společností Rentia Invest, a.s. se sídlem Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 602 00, identifikační číslo 262 20 334. Na společnost OHL Central Europe, a.s., přešlo jmění zanikající společnos ti Rentia Invest, a.s. od 1. 7. 2011

Dne 8.6.2007 rozhodla společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti OHL Central Europe, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 358.210.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 358.210.000,- Kč na 500.975.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 142.765.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 28.553 kusů, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 4. Všechny akcie, tedy 28.553 kusů akcií spolenčosit, budou představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 203 odst.2 písm. d) obchodního zákoníku s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 5.000,- Kč na každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání přede m určenému zájemci, a to společnosti Obrascón Huarte Lain, S.A., se sídlem Calle Gobelas 35-37, El Plantío - 28023, Madrid, Španělské království, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Winhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 1 0/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Obrascón Huarte Lain, S.A. na výše uvedenou adresu jejího sídla. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bud e akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností Obrascón Huarte Lain, S.A. do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinholg Legal, v.o.s. a v tento okamžik také bude upsání akcií účinné. Sídlo uvedené advokátní kance láře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bud e považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musejí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen spolenčosti Obrascón Huarte Lain, S.A. na výše uvedenou adresu jejího sídla společně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet společnosti č. 39657122/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. Upisovatel splatí 30% jmenovité hodnoty a tím i emisního kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozděj i do 14 dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu se stanovami, a to nejpozději do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacením této výše emisního kursu na uvedený zvláštní ú čet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. 8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto r ozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 203 odst.2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku. 9. Ve smyslu § 173 odst.3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kaplitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinn osti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. do 1. 8. 2007 od 19. 6. 2007

Dne 21. listopadu 2005 rozhodla společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. jako jediný akcionář společnosti OHL Central Europe, a.s. v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 1.000.000,- Kč na 358.210.000,- Kč Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 357.210.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrh ovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 35.721 kusů, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž se připouští možnost započtení peněžitý ch pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. 3. Přednostní právo bude možno vykonat následujícím způsobem: (i) v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ 120 00, ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři uvedenému v seznamu akcion ářů k akceptaci; lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů akcionářem doručen do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. (ii) na dosavadní 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude možno v prvním kole s využitím přednostního práva upsat 357,21 nových akcií, přičemž upisovat lze pouze celé akcie (iii) v prvním kole bude možno s využitím přednostního práva upsat akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, přičemž akcie budou kmenové, na jméno a v listinné podobě, a emisní kurz pro každou akcii upisovanou s využitím přednostního práva bude činit 10.000, - Kč (iv) z důvodu právní jistoty budou informace o přednostním právu v rozsahu vymezeném ustanovením § 204a odst. 2 obch. zák. zveřejněny v Obchodním věstníku, a to i přestože dle názoru jediného akcionáře by tato povinnost zveřejnit informace o přednostním p rávu dle § 204a obch. zák. v případě zvyšování základního kapitálu společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře neměla být aplikována. 4. Všechny akcie, které nebudou upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, budou s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 10.000,- Kč pro každou upisovanou akcii nabídnuty v druhém kole k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti Elsan Pacsa S.A., se sídlem Enrique Larreta 10, Madrid 28036, Španělské království, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůt y začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Elsan Pacsa S.A. Lhůta pro úpis akcií v druhém kole bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností Elsan Pacsa S.A. do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. 5. Pokud nebude emisní kurz upsaných akcií splacen započtením, splatí jej upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní bankovní účet společnosti č. 39657130/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. Upisovatel splatí 30% jmenovité hodnoty a tím i emisn ího kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozději do 14 dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit v souladu se stanovami, a to nejpozději do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacení m této výše emisního kursu na uvedený zvláštní účet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 2 obch. zák. 6. Připouští se možnost započtení pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti svědčící mu na základě (i) smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. května 2005 mezi společností jako postupníkem a jediným akcionářem jako postupitelem, a dále (ii) na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 3. dubna 2004 proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jedinéh o akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka jediného akcionáře za společností na základě výše specifikované smlouvy o postoupení pohledávky 40.616.411,18 Kč a pohledávka jediného akcionáře za společností na základě výše specifikované smlouvy o  úvěru činí 10.790.261,14 EUR. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem. Návrh této dohody zašle přestavenstvo společnosti jedinému akcionáři k akceptaci v den upsání akcií. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný jediným akcionářem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. Návrh dohody o započtení akceptovaný jediným akcionáře m musí být doručen společnosti na adresu jejího sídla ve lhůtě 14 dnů od jeho doručení jedinému akcionáři. 7. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obch. zák., jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle § 204b obch. zák., neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. g), h),i) a k) obch. zák. do 21. 12. 2005 od 24. 11. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 500 975 000 Kč

od 1. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 358 210 000 Kč

do 1. 8. 2007 od 21. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 21. 12. 2005 od 7. 1. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 7. 1. 2002 od 20. 12. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 100 195 od 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 28 553 do 8. 7. 2014 od 1. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 71 642 do 8. 7. 2014 od 15. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 35 821 do 15. 5. 2006 od 21. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 21. 12. 2005 od 20. 12. 2000

Statutární orgán

1 fyzická osoba

José Emilio Pont Pérez

statutární ředitel

První vztah: 18. 9. 2018

vznik funkce: 10. 7. 2018

Torre Espacio, Paseo de la Castellana 259D, 28046 Madrid, Španělské království

Historické vztahy

José Emilio Pont Pérez

statutární ředitel

První vztah: 26. 7. 2018 - Poslední vztah: 18. 9. 2018

vznik funkce: 10. 7. 2018

Paseo de la Castellana 259D, Madrid, Torre Espacio, 280 46, Španělské království

José Emilio Pont Pérez

statutární ředitel

První vztah: 26. 7. 2018 - Poslední vztah: 18. 9. 2018

vznik funkce: 10. 7. 2018

Paseo de la Castellana 259D, Madrid, Torre Espacio, 280 46, Španělské království

José Emilio Pont Pérez

statutární ředitel

První vztah: 10. 7. 2018 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik funkce: 10. 7. 2018

c/Baleares č. 4, Valencia, 460 23, Španělské království

José Emilio Pont Pérez

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 5. 2015

zánik členství: 9. 7. 2018

c/Baleares č. 4, Valencia, 460 23, Španělské království

José Emilio Pont Pérez

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 5. 2015

zánik členství: 9. 7. 2018

c/Baleares č. 4, Valencia, 460 23, Španělské království

Manuel Viciana Pedrosa

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 23. 10. 2014

zánik členství: 29. 5. 2015

Calle Churruce 12, Alicante, Španělské království

Manuel Viciana Pedrosa

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

zánik členství: 22. 10. 2014

vznik funkce: 22. 10. 2009

Calle Churruca 12 P02 C, Alicante, psč: 030 03, Španělské království

Antonio Jané Rodríguez

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2009

vznik členství: 3. 5. 2007

zánik členství: 22. 10. 2009

Barcelona, Rd/ del General Mitre 95, 08022, Španělské království

Manuel Viciana Pedrosa

člen

První vztah: 8. 10. 2003 - Poslední vztah: 21. 5. 2007

vznik členství: 23. 7. 2003

zánik členství: 3. 5. 2007

trvale bytem: Ricardo Ortiz 96, byt 1C, PSČ: 28017, Madrid, Španělské království do 21. 5. 2007 od 8. 10. 2003

Vinařská 44, čp. 359, Brno, 603 00, Česká republika

Radek Váňa

předseda

První vztah: 11. 8. 2003 - Poslední vztah: 8. 10. 2003

vznik členství: 11. 6. 2003

zánik členství: 23. 7. 2003

vznik funkce: 11. 6. 2003

zánik funkce: 23. 7. 2003

Laubova 6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Pavel Svoboda

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 8. 10. 2003

zánik členství: 23. 7. 2003

Pod kaštany 2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pervze Younis

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 8. 10. 2003

zánik členství: 23. 7. 2003

trvale bytem: 3 Rose Walk, Reading, Berkshire, RG1 6QB, Velká Británie do 8. 10. 2003 od 20. 12. 2000

Betlémské nám. 8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Joel V. Schemmel, Nar. 15,5,1966

předseda

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

zánik členství: 11. 6. 2003

zánik funkce: 11. 6. 2003

trvale bytem: 852 Luther Lane, Chicago Heights, Illinois 60411, Spojené státy americké do 11. 8. 2003 od 20. 12. 2000

Na Ořechovce 39, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ve všech záležitostech zastupuje společnost statutární ředitel samostatně

od 10. 7. 2018

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

do 10. 7. 2018 od 8. 7. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně. Člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce.

do 8. 7. 2014 od 8. 10. 2003

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce.

do 8. 10. 2003 od 20. 12. 2000

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Manuel Viciana Pedrosa

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2009

vznik funkce: 22. 10. 2009

Calle Churruca 12 P02 C, Alicante, psč: 030 03, Španělské království

Historické vztahy

Antonio Jané Rodríguez

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2009

vznik členství: 3. 5. 2007

zánik členství: 22. 10. 2009

Barcelona, Rd/ del General Mitre 95, 08022, Španělské království

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ignacio Botella Rodríguez

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 9. 7. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 9. 7. 2018

Paseo de la Castellana 259-D, Madrid, Torre Espacio, Španělské království

Ignacio Botella Rodríguez

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 9. 7. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 9. 7. 2018

Paseo de la Castellana 259-D, Madrid, Torre Espacio, Španělské království

Arturo Agulló Jaramillo

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 9. 7. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2016

c. de Portillo Pesadilla 4, Madrid, San Sebastian de los Reyes, Španělské království

Arturo Agulló Jaramillo

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 9. 7. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2016

c. de Portillo Pesadilla 4, Madrid, San Sebastian de los Reyes, Španělské království

Ignacio Martinez Esteban

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 9. 7. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2016

C. Padre Damian 5 008 IZ, Madrid, Španělské království

Ignacio Martinez Esteban

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 9. 7. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2016

C. Padre Damian 5 008 IZ, Madrid, Španělské království

Ignacio Botella Rodríguez

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 10. 12. 2014

zánik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 10. 12. 2014

zánik funkce: 23. 6. 2015

Paseo de la Castellana 259-D, Madrid, Torre Espacio, Španělské království

Francisco Marín Andrés

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 18. 7. 2013

zánik členství: 10. 12. 2014

vznik funkce: 18. 7. 2013

zánik funkce: 10. 12. 2014

Avda.Provincias Vascongadas N.5, La Florida Madrid, 280 23, Španělské království

Arturo Agulló Jaramillo

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2011 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

c/ Nuria 91, 3 B 1, Madrid, 280 34, Španělské království

Ignacio Martinez Esteban

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2011 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 13. 5. 2011

zánik členství: 13. 5. 2016

C/ Pensamiento 27, Madrid, 280 20, Španělské království

Francisco Marín Andrés

předseda

První vztah: 25. 9. 2008 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 17. 7. 2008

zánik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 17. 7. 2008

zánik funkce: 17. 7. 2013

Avda.Provincias Vascongadas N. 5, PSČ 28023, La Florida, Madrid 280 23, Španělské království

Arturo Agulló Jaramillo

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 12. 2011

vznik členství: 5. 10. 2006

zánik členství: 5. 10. 2011

Madrid, c/Nuria 91, 3° B 1, 28034, Španělské království

Ignacio Martinez Esteban

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2006 - Poslední vztah: 25. 10. 2011

vznik členství: 17. 2. 2006

zánik členství: 13. 5. 2011

C/ Pensamiento 27, Madrid, 280 20, Španělské království

Lauro Bravar

člen

První vztah: 8. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 10. 2006

vznik členství: 23. 7. 2003

zánik členství: 5. 10. 2006

C/Peňa Del Aguila 30, PSČ: 28035, Madrid, Španělské království

Francisco Marín Andrés

předseda

První vztah: 8. 10. 2003 - Poslední vztah: 25. 9. 2008

vznik členství: 23. 7. 2003

zánik členství: 17. 7. 2008

vznik funkce: 23. 7. 2003

zánik funkce: 17. 7. 2008

Avda.Provincias Vascongadas 5, PSČ 28023, La Florida, Madrid, Španělské království

Gonzalo Vizcaíno Monti

člen

První vztah: 8. 10. 2003 - Poslední vztah: 5. 4. 2006

vznik členství: 23. 7. 2003

zánik členství: 17. 2. 2006

Urbanizacion Las Norias 2, byt 3D, PSČ: 280220 Majadahonda Madrid, Španělské království

Jiří Sixta

člen

První vztah: 11. 8. 2003 - Poslední vztah: 8. 10. 2003

vznik členství: 11. 6. 2003

zánik členství: 23. 7. 2003

Šrobárova 2177/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Milan Polák

člen

První vztah: 11. 8. 2003 - Poslední vztah: 8. 10. 2003

vznik členství: 20. 12. 2000

zánik členství: 23. 7. 2003

Přeštická 1091, Praha 10, 102 00, Česká republika

Daniel Weinhold

předseda

První vztah: 11. 8. 2003 - Poslední vztah: 8. 10. 2003

vznik členství: 20. 12. 2000

zánik členství: 23. 7. 2003

vznik funkce: 20. 12. 2000

zánik funkce: 23. 7. 2003

Berounská 1712, Černošice, 252 28, Česká republika

Michal Kroft

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

zánik členství: 11. 6. 2003

Levá 19, Praha 4, 140 00, Česká republika

Daniel Weinhold

předseda

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

Vejvanovského 1614/4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Milan Polák

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

Přeštická 1091, Praha 10, 102 00, Česká republika

Další vztahy firmy OHL Central Europe, a.s.

3 fyzické osoby

Marcelo Molina Esteban

člen správní rady

První vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 14. 5. 2019

Orense 83, Madrid, Pozuelo de Alarcón, 282 23, Španělské království

José Emilio Pont Pérez

předseda správní rady

První vztah: 18. 9. 2018

vznik členství: 10. 7. 2018

vznik funkce: 10. 7. 2018

Torre Espacio, Paseo de la Castellana 259D, 28046 Madrid, Španělské království

Arturo Agulló Jaramillo

člen správní rady

První vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 10. 7. 2018

Paseo de la Castellana 259D, Madrid, Torre Espacio, 280 46, Španělské království

Historické vztahy

Ignacio Martinez Esteban

člen správní rady

První vztah: 26. 7. 2018 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 10. 7. 2018

zánik členství: 14. 5. 2019

Paseo de la Castellana 259D, Madrid, Torre Espacio, 280 46, Španělské království

José Emilio Pont Pérez

předseda správní rady

První vztah: 26. 7. 2018 - Poslední vztah: 18. 9. 2018

vznik členství: 10. 7. 2018

vznik funkce: 10. 7. 2018

Paseo de la Castellana 259D, Madrid, Torre Espacio, 280 46, Španělské království

José Emilio Pont Pérez

předseda správní rady

První vztah: 26. 7. 2018 - Poslední vztah: 18. 9. 2018

vznik členství: 10. 7. 2018

vznik funkce: 10. 7. 2018

Paseo de la Castellana 259D, Madrid, Torre Espacio, 280 46, Španělské království

José Emilio Pont Pérez

předseda správní rady

První vztah: 10. 7. 2018 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 10. 7. 2018

vznik funkce: 10. 7. 2018

c/Baleares č. 4, Valencia, 460 23, Španělské království

Arturo Agulló Jaramillo

člen správní rady

První vztah: 10. 7. 2018 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 10. 7. 2018

c. de Portillo Pesadilla 4, Madrid, San Sebastian de los Reyes, Španělské království

Ignacio Martinez Esteban

člen správní rady

První vztah: 10. 7. 2018 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 10. 7. 2018

C. Padre Damian 5 008 IZ, Madrid, Španělské království

Akcionáři

OBRASCON HUARTE LAIN, CONSTRUCCION INTERNACIONAL, S.L.

Paseo de la Castellana 259D, Španělské království, Madrid, Torre Espacio

od 26. 7. 2018

OBRASCON HUARTE LAIN, CONSTRUCCION INTERNACIONAL, S.L.

Paseo de la Castellana 259D, Španělské království, Madrid, Torre Espacio

do 26. 7. 2018 od 10. 7. 2018

Obrascón Huarte Lain Construcción Internacional, S.L.

Španělské království

do 10. 7. 2018 od 25. 9. 2008

Obrascón Huarte Lain Construcción Internacional, S.L.

Calle Gobelas, Španělské království, Madrid

do 25. 9. 2008 od 18. 2. 2008

Obrascón Huarte Lain, S.A.

Španělské království

do 18. 2. 2008 od 8. 10. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 12. 2003

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 12. 2003
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 12. 2003
Přerušeno od 23. 9. 2016
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 12. 2003
Přerušeno od 23. 9. 2016

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).