Hlavní navigace

Okresní hospodářská komora Česká Lípa

Firma Okresní hospodářská komora Česká Lípa, komora (s výjimkou profesních komor). V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou A 4038, Krajský soud v Ústí nad Labem.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

48269280

Sídlo:

Děčínská 361/7, Česká Lípa, 470 01

Právní forma:

Komora (s výjimkou profesních komor)

Datum vzniku:

8. 5. 1993

Aktuální kontaktní údaje Okresní hospodářská komora Česká Lípa

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
94110 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

Obchodní rejstřík

Spisová značka

A 4038, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Okresní hospodářská komora Česká Lípa od 2. 8. 2005

Obchodní firma

Okresní komora Hospodářské komory ČR okresu Česká Lípa do 2. 8. 2005 od 8. 5. 1993

Právní forma

Komora (s výjimkou profesních komor) od 8. 5. 1993

adresa

Děčínská 361/7
Česká Lípa 47001 od 30. 12. 2015

adresa

Moskevská 82
Česká Lípa 47001 do 30. 12. 2015 od 2. 8. 2005

adresa

Mariánská 605
Česká Lípa do 2. 8. 2005 od 8. 5. 1993

Předmět podnikání

Činnost podnikatelských, finančních,organizačních a ekonomických poradců od 2. 8. 2005

Zprostředkování služeb od 2. 8. 2005

Působnost okresní komory je dána ust. § 4 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Komora zejména: Vede evidenci členů, poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností pro členy, vydává vyjádření dle zvl. předpisů (455/91), organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v zajišťování informačního servisu a při řešení problému zaměst- nanosti. Na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje pro- pagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti. Pro- od 8. 5. 1993

vádí dohled nad výkonem podnikatelské činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, navazuje styky s komorami v zahrani- čí, zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti. Spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavření dohod, zřizuje stálou smírčí komisi k před- cházení obchodních sporů mezi členy. Podporuje zařízení zřízená k přípravě výkonu povolání. Může mít vlastní hospodářskou čin- nost na podporu řádného plnění svých úkolů v souladu se svým posláním. od 8. 5. 1993

Ostatní skutečnosti

Údaje o založení: Okresní komora byla ustavena rozhodnutím shromáždění delegátů ze dne 30.1.1993 dle § 23 zák. č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve zněnízák. č. 129/1993 Sb. od 30. 12. 2015

Datum zániku funkce a členství v dozorčí radě u vymazávaných členů : 24.04.2003 do 30. 12. 2015 od 2. 8. 2005

Dozorčí rada okresní komory: Předseda: Ing. Zuzana P u d l a č o v á Česká Lípa, Dvořákova 1462, Členové: Ing. Jaroslav Š k o r p i l Staré Splavy, Lázeňský vrch l63, Ing. Vojtěch K ř í ž Česká Lípa, Na střelnici 2037, Ing. Vojtěch N y k l Česká Lípa, Mariánská 1764, Antonín S u c h ý do 2. 8. 2005 od 8. 5. 1993

ze dne 30.1.1993 dle § 23 zák. č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění zák. č. 129/1993 Sb.. do 30. 12. 2015 od 8. 5. 1993

Česká Lípa, Boženy Němcové 2952 Údaje o založení: Okresní komora byla ustavena rozhodnutím shromáždění delegátů do 30. 12. 2015 od 8. 5. 1993

Statutární orgán

5 fyzických osob

Karel Kruliš

Předseda představentva

První vztah: 18. 7. 2019

vznik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 11. 4. 2017

Eliášova 1545/9, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Martin Hrdlička

1. Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 11. 4. 2017

nám. 9. května 45, Tetín, 266 01, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Mgr. Jana Kalousová MBA

2. Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 11. 4. 2017

Topolová 3154, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Ivan Bílek

Člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 11. 4. 2017

Potoční 181, Žandov, 471 07, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Veselý

Člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 11. 4. 2017

Liberecká 130, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Historické vztahy

Karel Kruliš

Předseda představentva

První vztah: 26. 9. 2017 - Poslední vztah: 18. 7. 2019

vznik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 11. 4. 2017

Horní Libchava 273, 471 11, Česká republika

Ing. Martin Hrdlička

1. Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 14. 4. 2015

zánik funkce: 11. 4. 2017

nám. 9. května 45, Tetín, 266 01, Česká republika

Karel Kruliš

2. Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 14. 4. 2015

zánik funkce: 11. 4. 2017

Horní Libchava 273, 471 11, Česká republika

Karel Kruliš

2. Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 14. 4. 2015

zánik funkce: 11. 4. 2017

Horní Libchava 273, 471 11, Česká republika

Ing. Vladimir Pentchev Vladimirov

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 4. 2017

Východní 2610, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Ing. Vladimir Pentchev Vladimirov

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 4. 2017

Východní 2610, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Mgr. Kateřina Knap

Předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 13. 12. 2016

vznik funkce: 14. 4. 2015

zánik funkce: 13. 12. 2016

Větrná 1831/12, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Mgr. Kateřina Knap

Předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 13. 12. 2016

vznik funkce: 14. 4. 2015

zánik funkce: 13. 12. 2016

Větrná 1831/12, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Martin Hrdlička

1. Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 14. 4. 2015

zánik funkce: 11. 4. 2017

nám. 9. května 45, Tetín, 266 01, Česká republika

Tomáš Bazalík

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 1. 2017

Dolní 36, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Tomáš Bazalík

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 1. 2017

Dolní 36, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Škorpil

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2015 - Poslední vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 25. 4. 2006

vznik funkce: 25. 4. 2003

zánik funkce: 25. 4. 2006

Lázeňský vrch 163, Doksy, 471 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zuzana Pudlačová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2015 - Poslední vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 25. 4. 2006

vznik funkce: 25. 4. 2003

zánik funkce: 25. 4. 2006

Dvořákova 1442/12, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ivo Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 25. 4. 2006

vznik funkce: 25. 4. 2003

zánik funkce: 25. 4. 2006

Vrchlického 1371/10, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Eva Kočová

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 25. 4. 2006

Norská 2574, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ladislav Kvasnička

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 25. 4. 2006

Alšova 1612, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Škorpil

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 29. 11. 2015

vznik členství: 25. 4. 2003

vznik funkce: 25. 4. 2003

Lázeňský Vrch 163, Staré Splavy, 471 63, Česká republika

Ing. Zuzana Pudlačová

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 11. 2015

vznik členství: 25. 4. 2003

vznik funkce: 25. 4. 2003

Dvořákova 1422, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ivo Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 17. 8. 2014

vznik členství: 25. 4. 2003

vznik funkce: 25. 4. 2003

B.Němcové 2903, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Stanislav Ludvík

Předseda

První vztah: 8. 5. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

zánik členství: 24. 4. 2003

zánik funkce: 24. 4. 2003

Šeříková 2839, Česká Lípa, Česká republika

Jan Rückl

První vztah: 8. 5. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

zánik členství: 24. 4. 2003

zánik funkce: 24. 4. 2003

Skalice u České Lípy čp. 500, Česká republika

Ing. Stanislav Slavík

První vztah: 8. 5. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

zánik členství: 24. 4. 2003

zánik funkce: 24. 4. 2003

Heroutova 1737, Česká Lípa, Česká republika

Petr Skokan

Místopředsedové

První vztah: 8. 5. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

zánik členství: 24. 4. 2003

zánik funkce: 24. 4. 2003

Nábřeží B.Smetany 2251, Česká Lípa, Česká republika

Jednání jménem společnosti: Jménem okresní komory jedná ve všech věcech předseda. V době jeho nepřítomnosti, jednají jménem komory místopředsedové, kteří jsou oprávněni jednat každý samostatně.

od 8. 5. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Vladimir Pentchev Vladimirov

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 11. 4. 2017

Východní 2610, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Soňa Nováková

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 11. 4. 2017

Foglarova 3102, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Brož

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 11. 4. 2017

28. října 2733, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Eva Buralová

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 13. 12. 2016

Brniště 60, 471 29, Česká republika

Eva Buralová

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 13. 12. 2016

Brniště 60, 471 29, Česká republika

Soňa Nováková

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 4. 2017

Foglarova 3102, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Soňa Nováková

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 4. 2017

Foglarova 3102, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Mgr. Jana Kalousová MBA

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 14. 4. 2015

zánik funkce: 11. 4. 2017

Topolová 3154, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Mgr. Jana Kalousová MBA

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 14. 4. 2015

zánik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 14. 4. 2015

zánik funkce: 11. 4. 2017

Topolová 3154, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Josef Pech

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 25. 4. 2006

Riegrova 9, Děčín 2, 405 02, Česká republika

Ing. Pavlína Ištoková

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 25. 4. 2006

Stvolíky čp.38, 471 03, Česká republika

Jaromír Erban

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 3. 3. 2004

zánik členství: 25. 4. 2006

Na výsluní 2630, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další vztahy firmy Okresní hospodářská komora Česká Lípa

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 5. 2003

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 5. 2003
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).