Hlavní navigace

Okresní hospodářská komora Kroměříž

Firma Okresní hospodářská komora Kroměříž, komora (s výjimkou profesních komor). V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou A 6336, Krajský soud v Brně.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60730960

Sídlo:

Velehradská 625/4, Kroměříž, 767 01

Právní forma:

Komora (s výjimkou profesních komor)

Datum vzniku:

7. 12. 1994

DIČ:

CZ60730960

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

94110 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

Obchodní rejstřík

Spisová značka

A 6336, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Okresní hospodářská komora Kroměříž od 1. 7. 2010

Obchodní firma

Obchodní a hospodářská komora Kroměříž do 1. 7. 2010 od 31. 12. 2002

Obchodní firma

Okresní hospodářská komora Kroměříž do 31. 12. 2002 od 7. 12. 1994

Právní forma

Komora (s výjimkou profesních komor) od 7. 12. 1994

adresa

Velehradská 625/4
Kroměříž 76701 od 28. 12. 2018

adresa

Komenského nám. 435
Kroměříž 76701 do 28. 12. 2018 od 20. 10. 2008

adresa

Kotojedská 269/1
Kroměříž 76701 do 20. 10. 2008 od 16. 4. 2004

adresa

Tř.1.máje 533/24
Kroměříž 76701 do 16. 4. 2004 od 11. 2. 1998

adresa

Kojetínská č.2836
Kroměříž 76701 do 11. 2. 1998 od 7. 12. 1994

Předmět podnikání

organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány státní správy v oblasti informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti od 20. 10. 2008

organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti od 20. 10. 2008

na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti od 20. 10. 2008

dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy od 20. 10. 2008

navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, šíří znalosti o ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se obchodních vztahů se zahraničním a v souvislosti s tím vydává a rozšiřuje informat ivní a odborné publikace od 20. 10. 2008

spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod uzavřených v souladu se statutem komory od 20. 10. 2008

vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním od 20. 10. 2008

ve své působnosti se podílí na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomuto účelu od 20. 10. 2008

vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě; tato osvědčení mají povahu veřejných listin do 9. 4. 2013 od 20. 10. 2008

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činosti od 31. 12. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 31. 12. 2002

poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností od 7. 12. 1994

vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska od 7. 12. 1994

zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje pod- nikání a vzdělanosti od 7. 12. 1994

spolupracuje s ostatními komorami České republiky zřizuje stálou smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy od 7. 12. 1994

vede evidenci členů komory od 7. 12. 1994

projednává návrhy, podněty, připomínky a stížnosti svých členů od 7. 12. 1994

koordinuje společné zájmy svých členů vůči správním úřadům a orgá nům územní samosprávy, vyjadřuje se k jejich legislativním návr- hům a jiným opatřením, zejména z hlediska komplexního posouzení ekonomických důsledků pro hospodářskou sféru do 20. 10. 2008 od 7. 12. 1994

navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v za- hraničí a uzavírá s nimi dohody do 20. 10. 2008 od 7. 12. 1994

vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vzta- zích, které vznikají v mezinárodním obchodě do 20. 10. 2008 od 7. 12. 1994

šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, ja- kož i hospodářských styků se zahraničím do 20. 10. 2008 od 7. 12. 1994

organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní sprá vy při řešení problému zaměstnanosti (informační servis, profesní vzdělávání, rekvalifikaci) zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů do 20. 10. 2008 od 7. 12. 1994

spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod do 20. 10. 2008 od 7. 12. 1994

podporuje členská zařízení k přípravě k výkonu povolání do 20. 10. 2008 od 7. 12. 1994

vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů do 20. 10. 2008 od 7. 12. 1994

zabezpečuje úkoly Hospodářské komory v rámci příslušného ú- zemního celku do 20. 10. 2008 od 7. 12. 1994

Ostatní skutečnosti

Okresní hospodářská komora Kroměříž byla založena na ustavujícím shromáždění delegátů konaného dne 16. listopadu 1994 na základě § 23 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. od 9. 4. 2013

Činnost komory se dále řídí statutem Okresní hospodářské komory Kroměříž ze dne 1.7.2010. od 9. 4. 2013

Činnost komory se dále řídí statutem Obchodní a hospodářské komory Kroměříž ze dne 18.6.2008 do 9. 4. 2013 od 20. 10. 2008

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Tomáš Jakubec

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2018

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 14. 2. 2013

Zeyerova 2657/15, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Historické vztahy

Tomáš Jakubec

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2018

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 14. 2. 2013

Zborovská 4177/3, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Lenka Masná

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 14. 2. 2013

zánik funkce: 28. 12. 2018

Karolín 87, 768 21, Česká republika

Anna Šťastná

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 14. 2. 2013

zánik funkce: 28. 12. 2018

U Rejdiště 3791/17, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Jakubec

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 14. 2. 2013

Osvoboditelů 67/34, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Tomáš Jakubec

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 14. 2. 2013

Osvoboditelů 67/34, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Lenka Masná

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 14. 2. 2013

Klegova 1488/80, Ostrava, 700 30, Česká republika

Dr. Vladimír Lukovský CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2012

Velehradská 2528, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Richard Honzírek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2012

Spáčilova 3033, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Anna Šťastná

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2012

U Rejdiště 3791, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dr. Vladimír Lukovský

První vztah: 31. 12. 2002 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

zánik členství: 18. 6. 2008

zánik funkce: 18. 6. 2008

Tř. 1.máje 574, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Michal Jansa

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

Břest 339, 768 23, Česká republika

Monika Šestáková Schillingová

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

Luční 327/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Luděk Holotík

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

Kostelec u Holešova 264, 768 43, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Michal Jansa

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2016 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

Bukovice 147, 549 54, Česká republika

Michal Jansa

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2016 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

Bukovice 147, 549 54, Česká republika

Martin Schmied

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

zánik funkce: 28. 12. 2018

Nádražní 721, Chropyně, 768 11, Česká republika

Richard Honzírek

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

zánik funkce: 28. 12. 2018

Kojetínská 2668/25, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Oldřich Kuchař

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

zánik funkce: 28. 12. 2018

Kollárova 711/27, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Bronislav Fuksa

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

zánik funkce: 28. 12. 2018

Javorová 824, Hulín, 768 24, Česká republika

Michal Jansa

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

Bukovice 136, 549 54, Česká republika

Michal Jansa

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

Bukovice 136, 549 54, Česká republika

Monika Schillingová

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2013

Luční 327/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Oldřich Kuchař

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2012

Kollárova 711/27, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Šrámek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2012

Neklanova 127/12, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. František Kudela

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2012

Kotojedská 3294, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Miroslav Školoudík

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2012

Odbojářů 3111, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Antonín Spálovský

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2012

Roštín 217, 768 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Monika Schillingová

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2012

Vinohrádky 4339, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Jiří Michal

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2012

Strážná 4325/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Věra Křičková

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 12. 2002 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

zánik členství: 5. 5. 2005

zánik funkce: 5. 5. 2005

Morkovice-Slížany 765, 768 33, Česká republika

Ing. Jiří Michal

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 12. 2002 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

zánik členství: 18. 6. 2008

zánik funkce: 18. 6. 2008

Strážná 1325, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Vladimír Manďák

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 31. 12. 2002

Nerudova č.2552, Kroměříž, Česká republika

Antonín Spálovský

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

zánik členství: 18. 6. 2008

zánik funkce: 18. 6. 2008

Roštín č. 217, Česká republika

Pavel Mráček

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 1998 - Poslední vztah: 31. 12. 2002

Kazimíra Rudého č.3681, Kroměříž, Česká republika

Pavel Mráček

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1994 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Kazimíra Rudého č.3681, Kroměříž, Česká republika

Ing. Vladimír Manďák

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1994 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Nerudova č.2552, Kroměříž, Česká republika

Antonín Spálovský

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1994 - Poslední vztah: 11. 2. 1998

Roštín č. 217, Česká republika

Způsob jednání za hosp.komoru: Za hospodářskou komoru jedná je- jí předseda a místopředsedové. Podepisování se děje tak, že k otisku razítka nebo názvu komory, připojí předseda nebo místo- předseda samostatně, svůj podpis podle podpisového vzoru.

od 31. 12. 2002

Způsob jednání za hosp.komoru: Za hospodářskou komoru jedná je- jí předseda a místopředsedové. Podepisování se děje tak, že k otisku razítka nebo názvu komory, připojí předseda nebo místo- předseda samostatně, svůj podpis podle podpisového vzoru. Ostatní skutečnosti: Dozorčí rada: Ing. Vojtěch Slavík, Skaštice č.2 r.č. 610530/0102 Jiří Frkal, Talichova 3676, Kroměříž r.č. 470328/402 Jiří Tesař, Zborovská 4190, Kroměříž

do 31. 12. 2002 od 11. 2. 1998

Způsob jednání za hosp.komoru: Za hospodářskou komoru jedná je- jí předseda a místopředsedové. Podepisování se děje tak, že k otisku razítka nebo názvu komory, připojí předseda nebo místo- předseda samostatně, svůj podpis podle podpisového vzoru. Ostatní skutečnosti: Dozorčí rada: Ing. Vojtěch Slavík, Skaštice č.2 Jiří Frkal, Talichova 3676, Kroměříž Jiří Tesař, Zborovská 4190, Kroměříž

do 11. 2. 1998 od 7. 12. 1994

Další vztahy firmy Okresní hospodářská komora Kroměříž

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 3. 2002

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 3. 2002

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).