Hlavní navigace

Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady

Firma Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXCIX 864, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00228494

Sídlo:

Poděbradská 169, Poděbrady, 290 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 9. 1982

DIČ:

CZ00228494

Aktuální kontaktní údaje Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43910 Pokrývačské práce
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
469 Nespecializovaný velkoobchod
6832 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXCIX 864, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady od 28. 7. 1989

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo pro okres Nymburk do 28. 7. 1989 od 22. 1. 1976

Obchodní firma

Okresní stavební bytové družstvo Nymburk do 22. 1. 1976 od 17. 11. 1973

Právní forma

Družstvo od 17. 11. 1973

adresa

Poděbradská 169
Poděbrady 29001 od 13. 9. 2016

adresa

169/VII.
Poděbrady-Velké Zboží do 13. 9. 2016 od 28. 7. 1989

adresa

Poděbrady do 28. 7. 1989 od 17. 11. 1973

Předmět podnikání

c) přiděluje družstevní byty včetně bytů v rodinných domcích a nebytové prostory do nájmu svým členům do 27. 8. 2014 od 28. 9. 1994

d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů do 27. 8. 2014 od 28. 9. 1994

e) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením do 27. 8. 2014 od 28. 9. 1994

f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva do 27. 8. 2014 od 28. 9. 1994

g) autodopravu pro cizí potřebu do 27. 8. 2014 od 28. 9. 1994

h) obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 27. 8. 2014 od 28. 9. 1994

c) přiděluje družstevní byty včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví do 28. 9. 1994 od 14. 2. 1992

d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů do 28. 9. 1994 od 14. 2. 1992

e) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením do 28. 9. 1994 od 14. 2. 1992

f) provozuje dopravu pro cizí potřebu s platností do 30.4.1992 do 28. 9. 1994 od 14. 2. 1992

g) provádí investorskou činnost do 28. 9. 1994 od 14. 2. 1992

h) provádí stavební práce organizacím a občanům do 28. 9. 1994 od 14. 2. 1992

ch) umožňuje prodej stavebního materiálu a výrobků stav. charakteru organizacím a občanům do 28. 9. 1994 od 14. 2. 1992

i) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva do 28. 9. 1994 od 14. 2. 1992

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. Družstvo zejména: do 27. 8. 2014 od 14. 2. 1992

a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům do 27. 8. 2014 od 14. 2. 1992

b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů do 27. 8. 2014 od 14. 2. 1992

zajišťování dopravy pro jiné organizace z důvodů vytížení vlastních dopravních prostředků při realizaci SDBV ve vlastní režii a při zajišťování oprav a údržby s platností do 30.9.1989 do 14. 2. 1992 od 28. 7. 1989

zajišťování stavebních a řemeslnických prací pro členy, občany a jiné organizace v rámci využití kapacit střediska PSV do 14. 2. 1992 od 28. 7. 1989

zajišťování investorsko-inženýrské činnosti pro jiné organizace, zejména pro národní výbory do 14. 2. 1992 od 28. 7. 1989

1. Předmětem činnosti družstva je organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb apojených s bydlením. do 14. 2. 1992 od 30. 3. 1989

2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje zejména: do 14. 2. 1992 od 30. 3. 1989

a) výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení v obytných domech včetně rodinných domků a výstavbu nebytových objektů do 14. 2. 1992 od 30. 3. 1989

b) přidělování bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání členům, popř. převody rodinných domků do osobního vlastnictví do 14. 2. 1992 od 30. 3. 1989

c) údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace obytných budov a nebytových objektů do 14. 2. 1992 od 30. 3. 1989

d) poskytování služeb spojených s bydlením do 14. 2. 1992 od 30. 3. 1989

e) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy obytných budov a nebytových objektů a pro poskytování služeb spojených s bydlením. do 14. 2. 1992 od 30. 3. 1989

Družstvo pro své členy staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popř. rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popř. provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. do 30. 3. 1989 od 22. 1. 1976

výstavba bytů a garáží pro členy, vbestavěných a nebytových zařízení, zajišťování jejich správy a údržby, poskytování služeb, spojených s užíváním bytů a nebytových zařízení do 22. 1. 1976 od 17. 11. 1973

Předmět činnosti

Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor; ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor) , popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním; b) Činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva. c) Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem družstva. od 27. 8. 2014

Ostatní skutečnosti

Usnesením shromáždění delegátů 11.6.2014 bylo přijato nové znění stanov s účinností dnem 11.6.2014. od 27. 8. 2014

Družstvo se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona. od 27. 8. 2014

Dne 9.12.1992 schválila konference delegátů stanovy transformovaného družstva. od 28. 9. 1994

Usnesením shromáždění delegátů, konaného dne 25.4.1991 byly přijaty nové stanovy družstva. od 14. 2. 1992

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 14. 2. 1992

Ručení: Členové družstva ručí za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní uzávěrce, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kčs 3000,-. do 28. 9. 1994 od 14. 2. 1992

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 29.3.1989 a vyjádřením Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 14.3.1989 čj.31/040/89: 1) sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.4.1989 toto družstvo jako přejímající s družstvem Okresní výstavbové bytové družstvo v Nymburce se sídlem v Poděbradech jako družstvem přejímaným. od 28. 7. 1989

2. Byly přijaty změny a doplňky čl. 1,3 odst.2 bod 2, čl.4 odst.1 a čl.5 odst.1 stanov družstva. od 28. 7. 1989

Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 7.12.1988 byly přijaty nové stanovy. od 30. 3. 1989

Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3000,- Kčs. do 14. 2. 1992 od 30. 3. 1989

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 26.11.1975 byly přijaty nové stanovy typu "B" schválené Středočeským krajským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 30.12.1975 čj.379/75-105/Dr.Sp/Ši. Stanovy jsou pro družstvo platné od 16.12.1975. od 22. 1. 1976

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 22. 1. 1976

Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše členských vkladů. Ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku, rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 30. 3. 1989 od 22. 1. 1976

Představenstvo má 5-15 členů. do 30. 3. 1989 od 22. 1. 1976

Rozhodnutím Středočeského rajského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 12.12.1973, čj.305/73-dr.Sp/Cv. byla podle ustanovení § 91 odst.2 hosp.zák.č.109/64 Sb. sloučena s tímto družstvem jako přejímajícím, družstva: 1.Stavební bytové družstvo členů JZD Polabí se sídlem Přerov nad Labem, okr.Nymburk 2. Stavební bytové družstvo pracovníků Státního statku n.p. v Sadské se sídlem Sadská,Palackého nám.257,okr.Nymburk 3.Stavební bytové družstvo OV ČSM Nymburk se sídlem Nymburk, nám.Čsl.armády čp.166 jako družstva přejímaná ke dni 1.1.1974. Tímto sloučením tato přejímaná družstva zanikla bez likvidace a byla proto vymazána. od 9. 1. 1974

Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím Středočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 7.11.1973 čj.1724/73-dr-Sp/Cv. od 17. 11. 1973

Usnesením ustavující členské schůze byly dne 26.9.1973 přijaty stanovy družstva. od 17. 11. 1973

Ručení: Členové družstva ručí nejvýše částkou nepřevyšující jednu desetinu zůstatkové hodnoty členského podílu. do 22. 1. 1976 od 17. 11. 1973

Představenstvo družstva má 3-15 členů. do 22. 1. 1976 od 17. 11. 1973

Statutární orgán

17 fyzických osob

ing. Hana Ondová

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 30. 5. 2018

Pátek 204, 290 01, Česká republika

Ing.,Bc. Jan Loucký

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 14. 6. 2017

vznik funkce: 30. 5. 2018

Choťánky 156, 290 01, Česká republika

Ing.,Bc. Jan Loucký

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 14. 6. 2017

Choťánky 156, 290 01, Česká republika

Ing. Vladimír Nešpůrek

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

vznik funkce: 2. 11. 2016

Kounice 15, 289 15, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Věra Doležalová

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

Dr. Horákové 47, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Václav Fidrmuc

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

Kovanice 110, 288 02, Česká republika

Ing. Jiří Plachý

Předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

vznik funkce: 2. 11. 2016

U Plynovodu 223, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mlázovský

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

Milovice 110, 289 23, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Jan Fiedler

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

Pražská 468, Sadská, 289 12, Česká republika

Ing. Jaroslav Steklý

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

17. listopadu 773, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Mlázovský

První vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Milovice 110, 289 23, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Plachý

První vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

U Plynovodu 223, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Jan Fiedler

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

vznik funkce: 9. 11. 2011

Pražská 468, Sadská, 289 12, Česká republika

Václav Fidrmuc

První vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Kovanice 110, 288 02, Česká republika

Vladimír Nešpůrek

První vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Kounice 15, 289 15, Česká republika

Stanislav Mutl

První vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Sportovní 394, Poříčany, 289 14, Česká republika

Ing. Jaroslav Steklý

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

vznik funkce: 9. 11. 2011

17. listopadu 773, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Historické vztahy

Ing.,Bc. Jan Loucký

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 14. 6. 2017

Choťánky 156, 290 01, Česká republika

Mgr. Věra Doležalová

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 24. 5. 2017

Dr. Horákové 47, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jiří Plachý

Předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2017 - Poslední vztah: 31. 7. 2018

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 29. 5. 2018

vznik funkce: 2. 11. 2016

zánik funkce: 29. 5. 2018

U Plynovodu 223, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Steklý

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 9. 11. 2011

zánik členství: 2. 11. 2016

vznik funkce: 9. 11. 2011

zánik funkce: 2. 11. 2016

17. listopadu 773, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Vladimír Nešpůrek

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 9. 11. 2011

zánik členství: 2. 11. 2016

Kounice 15, 289 15, Česká republika

Václav Fidrmuc

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 9. 11. 2011

zánik členství: 2. 11. 2016

Kovanice 110, 288 02, Česká republika

Ing. Jiří Plachý

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 9. 11. 2011

zánik členství: 2. 11. 2016

U Plynovodu 223, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mlázovský

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 9. 11. 2011

zánik členství: 2. 11. 2016

Milovice 110, 289 23, Česká republika

Jan Fiedler

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 9. 11. 2011

zánik členství: 2. 11. 2016

vznik funkce: 9. 11. 2011

zánik funkce: 2. 11. 2016

Pražská 468, Sadská, 289 12, Česká republika

Stanislav Mutl

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 9. 11. 2011

zánik členství: 2. 11. 2016

Sportovní 394, Poříčany, 289 14, Česká republika

Ing. Zdeněk Mlázovský

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Milovice 110, 289 23, Česká republika

Ing. Jaroslav Steklý

předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

vznik funkce: 9. 11. 2011

17. listopadu 773, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Václav Fidrmuc

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Kovanice 110, 288 02, Česká republika

Stanislav Mutl

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Sportovní 394, Poříčany, 289 14, Česká republika

Ing. Jiří Plachý

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

U Plynovodu 223, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Vladimír Nešpůrek

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Kounice 15, 289 15, Česká republika

Jan Fiedler

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

vznik funkce: 9. 11. 2011

Pražská 468, Sadská, 289 12, Česká republika

Václav Fidrmuc

člen

První vztah: 3. 3. 2004 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

zánik členství: 9. 11. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2004

Purkyňova 1155/17, Nymburk, Česká republika

Ing. Jaroslav Steklý

předseda

První vztah: 3. 3. 2004 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

zánik členství: 9. 11. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 9. 11. 2011

17.listopadu 773, Městec Králové, Česká republika

Stanislav Mutl

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

zánik členství: 9. 11. 2011

Poříčany 394, okres Kolín, Česká republika

Ing. Vladimír Nešpůrek

Člen

První vztah: 3. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

zánik členství: 9. 11. 2011

Kounice 115, Česká republika

Ing. Zdeněk Mlázovský

Člen

První vztah: 28. 9. 1994 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

zánik členství: 9. 11. 2011

Benátecká Vrutice 110, Česká republika

Václav Fidrmuc

Předseda

První vztah: 30. 11. 1989 - Poslední vztah: 3. 3. 2004

zánik funkce: 1. 1. 2004

Purkyňova 1155, Nymburk, Česká republika

Jan Fiedler

Místopředseda

První vztah: 30. 11. 1989 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

zánik členství: 9. 11. 2011

zánik funkce: 9. 11. 2011

Gottwaldova 468, Sadská, Česká republika

Ing. Jaroslav Steklý

Člen

První vztah: 30. 11. 1989 - Poslední vztah: 3. 3. 2004

Městec Králové 733, Česká republika

ing. Vladimír Nešpůrek

Člen

První vztah: 28. 7. 1989 - Poslední vztah: 3. 1. 1997

Máchova 1526, Lysá nad Labem, Česká republika

Ing. Jiří Plachý

Člen

První vztah: 28. 7. 1989 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

zánik členství: 9. 11. 2011

U plynovodu 223/VII., Poděbrady, Česká republika

IOng. Otakar Čipera

Člen

První vztah: 28. 7. 1989 - Poslední vztah: 28. 9. 1994

Kamilov 18, Česká republika

Václav Fidrmuc

Člen

První vztah: 14. 7. 1981 - Poslední vztah: 30. 11. 1989

Purkyňova 1155, Nymburk, Česká republika

Václav Fidrmuc

Člen

První vztah: 14. 7. 1981 - Poslední vztah: 30. 3. 1989

Purkyňova 1155, Nymburk, Česká republika

Ing. Jaroslav Steklý

Místopředseda

První vztah: 6. 8. 1980 - Poslední vztah: 30. 11. 1989

Městec Králové 733, Česká republika

Ing. Jan Brynych

Člen

První vztah: 2. 5. 1978 - Poslední vztah: 28. 7. 1989

Poděbrady VII/179, Česká republika

Ing. Arnošt Ryšavý

Člen

První vztah: 13. 9. 1976 - Poslední vztah: 3. 1. 1997

Městec Králové 758, Česká republika

Jan Fiedler

Předseda

První vztah: 17. 11. 1973 - Poslední vztah: 30. 11. 1989

Gottwaldova 468, Sadská, Česká republika

František Pšenský

Člen

První vztah: 17. 11. 1973 - Poslední vztah: 27. 6. 1984

Křinec 292, Česká republika

Josef Brzák

Místopředseda

První vztah: 17. 11. 1973 - Poslední vztah: 2. 5. 1978

Vrbice 51, Česká republika

Ing. Jaroslav Steklý

Člen

První vztah: 17. 11. 1973 - Poslední vztah: 6. 8. 1980

Městec Králové 733, Česká republika

Zdeněk Římal

Člen

První vztah: 17. 11. 1973 - Poslední vztah: 13. 9. 1976

Malá Strana 145, Chotěšice, Česká republika

Představenstvo je oprávněno zastupovat družstvo navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem.

od 27. 8. 2014

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.

do 27. 8. 2014 od 22. 1. 1976

Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.

do 22. 1. 1976 od 17. 11. 1973

Další vztahy firmy Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady

6 fyzických osob

Vladislav Pinkas

Předseda kontrolní komise

První vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

vznik funkce: 2. 11. 2016

Riegrovo náměstí 8/9, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Petr Fadrhonc

Člen kontrolní komise

První vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

Kounice 122, 289 15, Česká republika

Ing. Jan Götz

Člen kontrolní komise

První vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 2. 11. 2016

Na Vysoké mezi 480/38, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Loucký

První vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Choťánky 156, 290 01, Česká republika

Ing. Jan Götz

První vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Na Vysoké mezi 480/38, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladislav Pinkas

předseda kontrolní komise

První vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

vznik funkce: 9. 11. 2011

Riegrovo náměstí 8/9, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Historické vztahy

Jan Loucký

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 9. 11. 2011

zánik funkce: 2. 11. 2016

Choťánky 156, 290 01, Česká republika

Ing. Jan Götz

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 9. 11. 2011

zánik funkce: 2. 11. 2016

Na Vysoké mezi 480/38, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Vladislav Pinkas

předseda kontrolní komise

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 9. 11. 2011

vznik funkce: 9. 11. 2011

zánik funkce: 2. 11. 2016

Riegrovo náměstí 8/9, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Jan Loucký

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Choťánky 156, 290 01, Česká republika

Jan Loucký

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Choťánky 156, 290 01, Česká republika

Ing. Jan Götz

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Na Vysoké mezi 480/38, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Ing. Jan Götz

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

Na Vysoké mezi 480/38, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Vladislav Pinkas

předseda kontrolní komise

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

vznik funkce: 9. 11. 2011

Riegrovo náměstí 8/9, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Vladislav Pinkas

předseda kontrolní komise

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 9. 11. 2011

vznik funkce: 9. 11. 2011

Riegrovo náměstí 8/9, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 5. 1992

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 4. 2019
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 4. 2019
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 7. 2003
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 12. 1997
Pokrývačství, tesařství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 12. 1997
Vodoinstalatérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 12. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Poskytování technických služeb
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 10. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).