Hlavní navigace

OMPO Holding a.s.

Firma OMPO Holding a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20551, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

03959147

Sídlo:

Nekázanka 880/11, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 4. 2015

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
64200 Činnosti holdingových společností
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20551, Městský soud v Praze

Obchodní firma

OMPO Holding a.s. od 23. 7. 2015

Obchodní firma

OMPO Holding a.s. do 23. 7. 2015 od 15. 7. 2015

Obchodní firma

OMPO Holding a.s. do 15. 7. 2015 od 3. 4. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 3. 4. 2015

adresa

Nekázanka 880/11
Praha 11000 od 5. 2. 2018

adresa

Holečkova 105/6
Praha 15000 do 5. 2. 2018 od 3. 4. 2015

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 4. 2015

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu ze dne 26.6.2015: (i)základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (ii)na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále též jen jako Akcie); Akcie nebudou upsány na základě ve řejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK; (iii)s ohledem na tu skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno výlučně nepeněžitými vklady určitých zájemců, nemá dosavadní Jediný akcionář přednostní právo upsat Akcie Společnosti a z tohoto důvodu se neuvádí údaje pro využití přednostníh o práva; (iv)Akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou: 1)pan Martin Háva, datum narození 19.9.1987, bytem Hřebenová 234, Praha 6 Lysolaje; 2)pan Petr Háva, datum narození 21.2.1984, bytem Hřebenová 234, Praha 6 Lysolaje; (dále též jen předem určený/í zájemce/i ) (v)upisovací lhůta pro úpis Akcií předem určenými zájemci na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí patnáct dnů ode dne učinění tohoto rozhodnutí jediného akcionáře a navrhovaná výše emisního kursu jedné Akcie činí 149.720.400,- Kč (slovy: jedn o sto čtyřicet devět milionů sedm set dvacet tisíc čtyři sta korun českých); (vi)místem pro vnesení nepeněžitého vkladu se určuje sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí patnáct dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu Akcií; (vii)Jediný akcionář schvaluje, aby emisní kurs upisovaných Akcií každým z předem určených zájemců byl splacen vnesením nepeněžitých vkladů předem určenými zájemci takto: 1)pan Martin Háva, datum narození 19.9.1987, bytem Hřebenová 234, Praha 6 Lysolaje, vnese svůj nepeněžitý vklad, kterým je 50 ks (slovy: padesát kusů) listinných kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.010.000,- Kč (slovy: dva miliony deset tisíc korun českých) každá, pořadová čísla 000001 až 000008, 000032 až 000045 a 000067 až 000094, vydaných společností OMNIPOL a.s., se sídlem Praha 1, Nekázanka 880/11, PSČ 112 21, identifikační číslo: 250 63 138, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městsk ým soudem v Praze, oddíl B, vložka 4152 (dále jen společnost OMNIPOL), představujících 50% (slovy: padesáti procentní) podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti OMNIPOL s tím, že za tento nepeněžitý vklad mu bude vydáno pět kusů Akcií se jmenovitou hodnotou jedné upisované Akcie ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za emisní kurs jedné takto upisované Akcie ve výši 149.720.400,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů sedm set dvacet tisíc čtyři sta korun českýc h); tento nepeněžitý vklad byl oceněn v souladu s ust. § 469 ZOK a rozhodnutím představenstva Společnosti ze dne 26.6.2015 jako 1/2 (slovy: jedna polovina) reálné hodnoty 100% (slovy: jedno sto procentního) podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech s polečnosti OMNIPOL, určené znaleckým posudkem společnosti BDO Appraisal Services Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, identifikační číslo: 275 99 582, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117995, č. 25-06-2015/132 ze dne 25.6.2015, na částku 1.497.204.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát sedm milionů dvě stě čtyři tisíc korun českých), tedy na částku ve výši 748.602.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet osm milionů šest set dva tisíc korun českých). 2)pan Petr Háva, datum narození 21.2.1984, bytem Hřebenová 234, Praha 6 Lysolaje, vnese svůj nepeněžitý vklad, kterým je 50 ks (slovy: padesát kusů) listinných kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 2.010.000,- Kč (slovy: dva miliony deset tisíc k orun českých) každá, pořadová čísla 000009 až 000031, 000046 až 000066 a 000095 až 000100, vydaných společností OMNIPOL, představujících 50% (slovy: padesáti procentní) podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti OMNIPOL s tím, že za ten to nepeněžitý vklad mu bude vydáno pět kusů Akcií se jmenovitou hodnotou jedné upisované Akcie ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za emisní kurs jedné takto upisované Akcie ve výši 149.720.400,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět mi lionů sedm set dvacet tisíc čtyři sta korun českých); tento nepeněžitý vklad byl oceněn v souladu s ust. § 469 ZOK a rozhodnutím představenstva Společnosti ze dne 26.6.2015 jako 1/2 (slovy: jedna polovina) reálné hodnoty 100% (slovy: jedno sto procentního) podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech s polečnosti OMNIPOL, určené znaleckým posudkem společnosti BDO Appraisal Services Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, identifikační číslo: 275 99 582, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117995, č. 25-06-2015/132 ze dne 25.6.2015, na částku 1.497.204.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát sedm milionů dvě stě čtyři tisíc korun českých), tedy na částku ve výši 748.602.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet osm milionů šest set dva tisíc korun českých). do 23. 7. 2015 od 14. 7. 2015

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

od 14. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 14. 7. 2015 od 3. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 2 od 24. 5. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 8 od 24. 5. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 24. 5. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 20 do 24. 5. 2017 od 14. 7. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 14. 7. 2015 od 3. 4. 2015

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Martin Háva

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2021

vznik členství: 31. 3. 2021

Sportovců 928, Hostivice, 253 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Miroslava Trávníčková MBA

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2021

vznik členství: 30. 6. 2021

Nyklíčkova 1018/7, Praha, 158 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Bc. Jiří Podpěra

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2020

vznik členství: 3. 4. 2020

vznik funkce: 3. 4. 2020

Zelenohorská 500/29, Praha, 181 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Miroslava Trávníčková MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2021 - Poslední vztah: 8. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

Nyklíčkova 1018/7, Praha, 158 00, Česká republika

Martin Háva

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2021

vznik členství: 31. 3. 2016

zánik členství: 31. 3. 2021

Sportovců 928, Hostivice, 253 01, Česká republika

Mgr. Bc. Jiří Podpěra

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 14. 5. 2020

vznik členství: 3. 4. 2015

zánik členství: 3. 4. 2020

vznik funkce: 3. 4. 2015

zánik funkce: 3. 4. 2020

Zelenohorská 500/29, Praha, 181 00, Česká republika

Petr Háva

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 11. 5. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

Hřebenová 234, Praha, 165 00, Česká republika

Petr Háva

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 11. 5. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

Hřebenová 234, Praha, 165 00, Česká republika

Petr Háva

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2015 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 11. 5. 2015

Hřebenová 234, Praha, 165 00, Česká republika

Mgr. Pavlína Hartmann

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 5. 2015

vznik členství: 3. 4. 2015

zánik členství: 11. 5. 2015

Pod školou 1262/8, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Bc. Jiří Podpěra

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2015 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 3. 4. 2015

vznik funkce: 3. 4. 2015

Zelenohorská 500/29, Praha, 181 00, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva společně se členem představenstva.

od 14. 7. 2015

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně.

do 14. 7. 2015 od 3. 4. 2015

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Stanislav Výborný

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2021

vznik členství: 3. 4. 2020

vznik funkce: 3. 4. 2020

Dany Medřické 608/13, Praha, 190 15, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Háva

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2021

vznik členství: 31. 3. 2021

Vratislavova 26/16, Praha, 128 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petr Háva

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2019 - Poslední vztah: 31. 8. 2021

vznik členství: 31. 3. 2016

zánik členství: 31. 3. 2021

Vratislavova 26/16, Praha, 128 00, Česká republika

Petr Háva

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 31. 3. 2016

Hřebenová 234, Praha, 165 00, Česká republika

Martin Háva

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 26. 6. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

Sportovců 928, Hostivice, 253 01, Česká republika

Martin Háva

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 26. 6. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

Sportovců 928, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Stanislav Výborný

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2021

vznik členství: 3. 4. 2015

zánik členství: 3. 4. 2020

vznik funkce: 29. 6. 2015

zánik funkce: 3. 4. 2020

Dany Medřické 608/13, Praha, 190 15, Česká republika

Martin Háva

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 26. 6. 2015

Hřebenová 234, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Stanislav Výborný

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2015 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 3. 4. 2015

vznik funkce: 3. 4. 2015

zánik funkce: 26. 6. 2015

Dany Medřické 608/13, Praha, 190 15, Česká republika

Další vztahy firmy OMPO Holding a.s.

Historické vztahy

Mgr. Bc. Jiří Podpěra

První vztah: 3. 4. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2015

Zelenohorská 500/29, Praha, 181 00, Česká republika

Akcionáři

Mgr. Bc. JIŘÍ PODPĚRA

Zelenohorská 500/29, Česká republika, Praha, 181 00

do 14. 7. 2015 od 3. 4. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 4. 2015

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 4. 2015
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).