Hlavní navigace

OPROX, a.s.

Firma OPROX, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1900, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 4 856 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

64507718

Sídlo:

Kulkova 4045/8, Brno, 615 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 4. 1996

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
855 Ostatní vzdělávání
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1900, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

OPROX, a.s. od 3. 4. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 3. 4. 1996

adresa

Kulkova 4045/8
Brno 61500 od 28. 7. 2017

adresa

Renneská třída 413/35
Brno 63900 do 28. 7. 2017 od 8. 9. 2014

adresa

Vnitřní 10
Brno 60200 do 28. 6. 2010 od 7. 6. 2007

adresa

Renneská tř. 35, č.p.413
Brno-Štýřice 63900 do 7. 6. 2007 od 7. 3. 2002

adresa

Renneská 35
Brno 63900 do 7. 3. 2002 od 3. 4. 1996

Předmět podnikání

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 22. 5. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 5. 2009

grafické práce a kresličské práce do 22. 5. 2009 od 22. 5. 2006

příprava a vypracování technických návrhů do 22. 5. 2009 od 22. 5. 2006

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 22. 5. 2009 od 22. 5. 2006

fotografické služby do 22. 5. 2009 od 7. 3. 2002

testování, měření a analýzy do 22. 5. 2009 od 7. 3. 2002

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 22. 5. 2009 od 7. 3. 2002

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd do 22. 5. 2009 od 7. 3. 2002

reklamní činnost a marketing do 22. 5. 2009 od 7. 3. 2002

činnost technických poradců v oblasti strojírenství, optiky, elektroniky a elektrotechniky do 22. 5. 2009 od 7. 3. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 22. 5. 2009 od 2. 2. 2002

specializovaný maloobchod do 22. 5. 2009 od 2. 2. 2002

organizační a ekonomické poradenství do 2. 2. 2002 od 7. 11. 1997

výuka a výcvik ve střelbě se zbraní od 3. 7. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 2. 2002 od 3. 4. 1996

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 22. 5. 2009 od 3. 4. 1996

Ostatní skutečnosti

Valná hromada obchodní společnosti OPROX, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál obchodní společnosti OPROX, a.s., se sídlem Brno, Štýřice, Renneská třída 413/35, PSČ 639 00, IČ 645 07 718, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1900, se zvyšuje o částku 2.700.000,- Kč, a to z pů vodní výše 2.156.000,- Kč na novou výši 4.856.000,- Kč, peněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť přednostního práva se všichni stávající akcionáři ve vztahu k akciím, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, předem vzdali prohlášen ím na valné hromadě společnosti. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 2.700.000,- Kč, bude upsáno 27 ks kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Nově upisované akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a s těmito akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosud vydanými. Jelikož akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva k upsání akcií, budou všechny nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to v následujícím rozsahu: 9 kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč upíše pan Ing. Vladimír Hronček, nar. 16. 10. 1964, bydliště Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova 3479/1, PSČ 841 05, Slovenská republika, 9 kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč upíše paní Monika Bazsová, nar. 13. 6. 1956, bydliště Rovinka 97, PSČ 900 41, Slovenská republika, 9 kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč upíše pan MUDr. Peter Schwartz, nar. 5. 8. 1964, bydliště Zvolen, Snežienková 9838/9, PSČ 960 01, Slovenská republika. Předem určení zájemci upíší akcie způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, kterou uzavřou se společností OPROX, a.s. Návrh Smlouvy o upsání akcií předloží obchodní společnost OPROX, a.s. předem určeným zájemcům ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem upsání akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti OPROX, a.s. na adrese Brno, Štýřice, Renneská třída 413/35, PSČ 639 00 s tím, že upisování je účinné doručením podepsané Smlouvy o upsání akcií do sídla obchodní společnosti OPROX, a.s. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 15 dnů (slovy: patnáct dnů). Počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upsání v délce 15 dnů (slovy: patnáct dnů) běží ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií upisovateli. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bez využití přednostního práva se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč na jednu akcii. Peněžité vklady, kterými se splácí emisní kurs všech upsaných akcií, jsou splatné v plné výši na zvláštní účet u banky Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-1266840247/0100, a to ve lhůtě patnáct (15) dnů od účinného upsání akcií. do 17. 12. 2015 od 30. 10. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 25. 1. 2017 od 8. 9. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 25. 1. 2017 od 8. 9. 2014

Valná hromada společnosti OPROX, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitými vklady takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 948.000,- Kč (slovy: devět set čtyřic et osm tisíc korun českých), tj. z částky 1.208.000,- Kč na konečnou částku 2.156.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 474ks (slovy: čtyř i sta sedmdesát čtyři kusů) kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to: panu Ing. Jozefu Škvarkovi, CSc., r.č. 521018/151, byt em Brno, Renneská třída 413/35 - 130ks (slovy: sto třicet kusů) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč, panu Prof. Ing. Vladimíru Klabanovi, CSc., r.č. 420315/163, bytem Brno, Břenkova 174/3 - 130ks (slovy: sto třicet kusů) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč, panu Doc. Ing. Teodoru Balážovi, CSc., r.č. 610201/6184, bytem Brno, Josefy Faimonové 2242/23 - 65ks (slovy: šedesát pět k usů) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč, paní JUDr. Věře Balážové, r.č. 665813/1535, bytem Brno, Josefy Faimonové 2242/23 - 65ks (slovy: šedesát pět kusů) kmenových akcií společnosti, v lis tinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč, panu Ing. Romanu Vítkovi, Ph.D., r.č. 691220/4398, bytem Žďár nad Sázavou, Libušínská 195/40 - 84ks (slovy: osmdesát čtyři kusů) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč, a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, uzavřené mezi obchodní společností OPROX, a.s. a panem Ing. Jozefem Škvarkem, CSc., mezi obchodní společností OPROX, a.s. a panem Prof. Ing. Klabanem, CSc., mezi obchodní společností OPROX, a.s. a panem Doc. Ing. Teodorem Balážem, CSc., mezi obchodní společností OPROX, a.s. a paní JUDr. Věrou Balážovou a mezi obchodní společností OPROX, a.s. a panem Ing. Romanem Vítkem, Ph.D. Návrh smlou vy o upsání akcií předloží obchodní společnost OPROX, a.s. předem určeným zájemcům ve lhůtě do patnácti dnů ode dne, kdy bude rejstříkovým soudem toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisov ání nových akcií činí třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti OPROX, a.s. s tím, že upisování je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla obchodní společnost i OPROX, a.s. Akcie, které upíší předem určení zájemci budou splaceny peněžitými vklady na zvláštní účet číslo 43-2900000267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu těchto akcií. do 21. 1. 2009 od 25. 9. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 856 000 Kč

od 17. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 2 156 000 Kč

do 17. 12. 2015 od 21. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 1 208 000 Kč

do 21. 1. 2009 od 3. 4. 1996
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 078 od 17. 12. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 27 od 17. 12. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 078 do 17. 12. 2015 od 21. 1. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 2 000 Kč, počet: 604 do 21. 1. 2009 od 7. 11. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 120 do 7. 11. 1997 od 3. 4. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 2 000 Kč, počet: 4 do 7. 11. 1997 od 3. 4. 1996

Statutární orgán

3 fyzické osoby

doc. Ing. Vladimír Čech CSc.

člen správní rady

První vztah: 10. 4. 2019

vznik členství: 29. 11. 2016

Osvobození 1654, Tišnov, 666 01, Česká republika

MUDr. Peter Schwartz

předseda správní rady

První vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 29. 11. 2016

Snežienková 9838/9, Zvolen, 960 01, Slovenská republika

Ing. Róbert Bazsó PhD.

člen správní rady

První vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 29. 11. 2016

Majerská 97, Rovinka, 900 41, Slovenská republika

Historické vztahy

Helena Kropáčková

statutární ředitel

První vztah: 6. 4. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 6. 4. 2018

nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Andrea Rišňovská

statutární ředitel

První vztah: 3. 1. 2018 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik funkce: 3. 1. 2018

zánik funkce: 6. 4. 2018

Šoltésovej 693/15, Žiar nad Hronom, 965 01, Slovenská republika

Ing. Andrea Rišňovská

statutární ředitel

První vztah: 3. 1. 2018 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik funkce: 3. 1. 2018

zánik funkce: 6. 4. 2018

Šoltésovej 693/15, Žiar nad Hronom, 965 01, Slovenská republika

doc. Ing. Vladimír Čech CSc.

člen správní rady

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 10. 4. 2019

vznik členství: 29. 11. 2016

Pavlovská 524/35, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Jozef Škvarek CSc.

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 1. 2018

zánik funkce: 3. 1. 2018

Renneská třída 413/35, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Jozef Škvarek CSc.

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 1. 2018

zánik funkce: 3. 1. 2018

Renneská třída 413/35, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Jozef Škvarek CSc.

předseda správní rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 27. 8. 2014

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 27. 8. 2014

zánik funkce: 29. 11. 2016

Renneská třída 413/35, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Jozef Škvarek CSc.

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

Renneská třída 413/35, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Jozef Škvarek CSc.

předseda správní rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 27. 8. 2014

vznik funkce: 27. 8. 2014

Renneská třída 413/35, Brno, 639 00, Česká republika

Lukáš Škvarek

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2012 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 22. 11. 2012

zánik členství: 27. 8. 2014

Břenkova 174/3, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Jozef Škvarek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 27. 8. 2014

vznik funkce: 21. 6. 2011

zánik funkce: 27. 8. 2014

Renneská třída 35, Brno, 639 00, Česká republika

Věra Škvarková

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 26. 9. 2014

Renneská třída 35, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Miroslav Piešťanský

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2012

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 22. 11. 2012

Provazníkova 1274/78, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Miroslav Piešťanský

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 15. 5. 2009

Smetanova 713, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Věra Škvarková

předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 21. 6. 2011

Renneská třída 35, Brno, 639 00, Česká republika

JUDr. Věra Balážová

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 21. 6. 2011

Josefy Faimonové 23, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Libor Vítek

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2007 - Poslední vztah: 22. 5. 2009

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 15. 2. 2009

Husova 400, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká republika

Věra Škvarková

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 9. 2008

vznik členství: 25. 8. 2005

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 25. 8. 2005

zánik funkce: 26. 6. 2008

Renneská tř. 35, Brno, 639 00, Česká republika

Prof. Ing. Vladimír Klaban CSc.

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 6. 2007

vznik členství: 25. 8. 2005

zánik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 25. 8. 2005

zánik funkce: 31. 5. 2007

Břenkova 3, Brno, 613 00, Česká republika

JUDr. Věra Balážová

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 9. 2008

vznik členství: 25. 8. 2005

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 25. 8. 2005

zánik funkce: 26. 6. 2008

Josefy Faimonové 23, Brno, 628 00, Česká republika

Doc.Ing. Vladimír Čech CSc.

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

vznik členství: 31. 1. 2005

zánik členství: 25. 8. 2005

vznik funkce: 31. 1. 2005

zánik funkce: 25. 8. 2005

Pavlovská 35, Brno, 623 00, Česká republika

prof.ing. Vladimír Klaban CSc.

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

vznik členství: 3. 9. 2001

zánik členství: 25. 8. 2005

vznik funkce: 3. 9. 2001

zánik funkce: 25. 8. 2005

Vnitřní 10, Brno, 602 00, Česká republika

Prof.Ing. Vladimír Klaban DrSc.

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2002 - Poslední vztah: 22. 3. 2005

vznik funkce: 3. 9. 2001

Vnitřní 10, Brno, 620 00, Česká republika

JUDr. Věra Balážová

členka představenstva

První vztah: 2. 2. 2002 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

zánik členství: 25. 8. 2005

zánik funkce: 25. 8. 2005

Josefy Faimonové 23, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jozef Škvarek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 1997 - Poslední vztah: 22. 3. 2005

zánik funkce: 31. 1. 2005

Renneská 35, Brno, 639 00, Česká republika

JUDr. Věra Balážová

členka představenstva

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 2. 2. 2002

Bieblova 21, Brno, 613 00, Česká republika

Ivo Klaban

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 2. 2. 2002

Jana Uhra 26, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jozef Škvarek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 21. 11. 1997

Renneská 35, Brno, 639 00, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.

do 1. 1. 2021 od 8. 9. 2014

Způsob jednání za společnost: Jménem akciové společnosti jedná předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti písemně pověřený člen představenstva. Podepisování: K otisku razítka s názvem společnosti /k názvu společnosti/ připojí podpis předseda představenstva nebo písemně pověřený člen představenstva.

do 8. 9. 2014 od 3. 4. 1996

Dozorčí rada

Historické vztahy

Robert Škvarek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 26. 9. 2013

Kroužek 99, Rousínov, 683 01, Česká republika

Hana Škvarková

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 31. 8. 2012

vznik funkce: 31. 5. 2007

zánik funkce: 31. 8. 2012

Rousínov 99, 683 01, Česká republika

Oto Bucholcer

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 26. 9. 2013

Za školou 5, Brno, 617 00, Česká republika

Robert Škvarek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2008 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 26. 6. 2008

Břenkova 3, Brno, 613 00, Česká republika

Hana Michalcová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2007 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 31. 5. 2007

Rousínov 99, 683 01, Česká republika

Oto Bucholcer

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 9. 2008

vznik členství: 25. 8. 2005

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 25. 8. 2005

zánik funkce: 26. 6. 2008

Za školou 5, Brno, 617 00, Česká republika

Robert Škvarek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 9. 2008

vznik členství: 25. 8. 2005

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 25. 8. 2005

zánik funkce: 26. 6. 2008

Břenkova 3, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Libor Vítek

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 6. 2007

vznik členství: 31. 1. 2005

zánik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 25. 8. 2005

zánik funkce: 31. 5. 2007

Husova 400, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká republika

Ing. Libor Vítek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

vznik členství: 31. 1. 2005

vznik funkce: 31. 1. 2005

zánik funkce: 25. 8. 2005

Husova 400, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká republika

Robert Škvarek

člen

První vztah: 7. 3. 2002 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

vznik funkce: 3. 9. 2001

zánik funkce: 25. 8. 2005

Renneská 35, Brno, 639 00, Česká republika

Věra Škvarková

členka

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

zánik členství: 25. 8. 2005

zánik funkce: 25. 8. 2005

Renneská 35, Brno, 639 00, Česká republika

Zuzana Bucholcerová

členka

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 22. 3. 2005

zánik členství: 31. 1. 2005

Za školou 5, Brno, 617 00, Česká republika

Jiří Klaban

člen

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 2. 2. 2002

Jana Uhra 26, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztahy firmy OPROX, a.s.

4 fyzické osoby

doc. Ing. Vladimír Čech CSc.

člen správní rady

První vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 29. 11. 2016

Pavlovská 524/35, Brno, 623 00, Česká republika

MUDr. Peter Schwartz

předseda správní rady

První vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 29. 11. 2016

Snežienková 9838/9, Zvolen, 960 01, Slovenská republika

Ing. Róbert Bazsó PhD.

člen správní rady

První vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 29. 11. 2016

Majerská 97, Rovinka, 900 41, Slovenská republika

Ing. Jozef Škvarek CSc.

předseda správní rady

První vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 27. 8. 2014

vznik funkce: 27. 8. 2014

Renneská třída 413/35, Brno, 639 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jozef Škvarek CSc.

předseda správní rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 27. 8. 2014

zánik členství: 29. 11. 2016

vznik funkce: 27. 8. 2014

zánik funkce: 29. 11. 2016

Renneská třída 413/35, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Jozef Škvarek CSc.

předseda správní rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 27. 8. 2014

vznik funkce: 27. 8. 2014

Renneská třída 413/35, Brno, 639 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 4. 1996

Živnosti

Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 17. 4. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Fotografické služby
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 4. 1996
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 4. 1996

Insolvenční rejstřík

OPROX, a.s.

spisová značka: INS 17389/2018

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-02-26 18:46:59.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).