Hlavní navigace

ORBIS - Services, a.s.

Firma ORBIS - Services, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7686, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 51 308 500 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

05822629

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín, 760 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 2. 2017

DIČ:

CZ05822629

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
855 Ostatní vzdělávání
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
93190 Ostatní sportovní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7686, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Základní škola ORBIS Zlín, a.s. od 23. 2. 2017

Právní forma

Akciová společnost od 23. 2. 2017

adresa

nám. T. G. Masaryka 1279
Zlín 76001 od 23. 2. 2017

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 2. 2017

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 23. 2. 2017

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 14.8.2020 takto: 1. Zapsaný základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 16.000.000,-- Kč, se zvyšuje o částku ve výši 35.308.500,-- Kč tak, že základní kapitál společnosti bude po navýšení činit 51.308.500,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod část ku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti. 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním: - 35 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč, - 1 kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 308.500,-- Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie (resp. jeho navrhovaná výše) bude shodná s její účetní hodnotou. 3. Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionáře upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, neboť stávající akcionář se tohoto práva vzdal svým písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem učiněným před tímto rozhodnutím jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Nové akcie nebudou upsány ani dohodou akcionářů. Nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci k upsání ve smy slu § 479 zákona o obchodních korporacích, a to následovně: - všech 36 kusů akcií Ivo Valentovi, nar. 3.8.1956, bydliště M. Alše 322, Prštné, 760 01 Zlín, v celkové upisované výši 35.308.500,-- Kč. 4. Určený zájemce je povinen upsat akcie v 17 denní lhůtě počínající tímto rozhodnutím jediného akcionáře, a to uzavřením písemné smlouvy o úpisu akcií s úředně ověřenými podpisy v notářské kanceláři Mgr. Bohumila Kunce notáře v Uherském Hradišti na adre se Stojanova 1336, 686 01 Uherské Hradiště, resp. v budově na adrese Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště. 5. Upisovatel splatí emisní kurz akcií peněžitým vkladem. Za účelem kompenzace záporného vlastního kapitálu společnosti je upisovatel oprávněn k uzavření smlouvy (dohody) o započtení svých pohledávek, které má vůči společnosti, proti pohledávce společnost i na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Určení započítávaných pohledávek: - pohledávka upisovatele Ivo Valenty vůči společnosti z titulu nezaplacených zápůjček, a to ve výši 1.600.000,-- Kč na základě smlouvy o zápůjčce číslo 06-IV/ORBIS/2018 ze dne 4. 7. 2018, dále ve výši 6.500.000,-- Kč na základě smlouvy o zápůjčce č. 08-IV /ORBIS/2018 ze dne 31.08.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 9. 2018, dodatku č. 2 ze dne 16. 11. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 6. 12. 2018, dále ve výši 12.958.500,-- Kč na základě smlouvy o zápůjčce č. 10-IV/ORBIS/2018 ze dne 18. 9. 2018, ve znění dodat ku č. 1 ze dne 25. 9. 2019, dále ve výši 14.000.000,-- Kč na základě smlouvy o zápůjčce č. 07-IV/ORBIS/2019 ze dne 10.06.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 13. 1. 2020, a dále ve výši 250.000,-- Kč na základě smlouvy o zá půjčce č. 12-IV/ORBIS/2019 ze dne 10.12.2019; celková výše této pohledávky tedy činí 35.308.500,-- Kč, která se celá započte na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Smlouva (dohoda) o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musejí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení bude mezi upisovatelem a společností uzavřena v notářské kanceláři Mgr. Bohumila Kunce notáře v Uherském Hradišti na adrese Stojanova 1336, 686 01 Uherské Hradiště, resp. v budově na adrese Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, a musí být podepsána nejpozději do 30.9.2020. Účinnost dohody o započtení musí nastat před podáním návrhu na zápis nové výše základní kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Alternativně lze splatit emisní kurz i na účet společnosti číslo 100027972/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol = datum narození upisovatele ve formátu RRMMDD, a to nejpozději do 30.9.2020. 6. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení mezi společností a upisovatelem, vypracovaný společností, z něhož vyplývá, že jde o výhradní formu splacení emisního kurzu upisovatelem. od 2. 9. 2020

1. Zapsaný základní kapitál společnosti, který činí ke dni 18.6.2018 2,000.000,-- Kč, se zvyšuje o částku ve výši 14,000.000,-- Kč tak, že základní kapitál společnosti bude po navýšení činit 16,000.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod čás tku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti. 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-- Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s půvo dními kmenovými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie (resp. jeho navrhovaná výše) bude činit 1,000.000,-- Kč. 3. Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionáře upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, neboť stávající akcionář se tohoto práva vzdal svým písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem učiněným před tímto rozhodnutím jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Nové akcie nebudou upsány ani dohodou akcionářů. Nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci k upsání ve smy slu § 479 zákona o obchodních korporacích, a to následovně: - 14 kusů akcií Ivo Valentovi, nar. 3.8.1956, bydliště Zlín, Prštné, M. Alše 322, PSČ 760 01, v upisované výši 14,000.000,-- Kč. 4. Určený zájemce je povinen upsat akcie v dvanácti denní lhůtě počínající tímto rozhodnutím jediného akcionáře, a to uzavřením písemné smlouvy o úpisu akcií s úředně ověřenými podpisy v notářské kanceláři Mgr. Bohumila Kunce - notáře v Uherském Hradišti na adrese Uherské Hradiště, Stojanova 1336, PSČ 686 01, resp. v budově na adrese Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 686 01. 5. Upisovatel splatí emisní kurz akcií peněžitým vkladem. Za účelem kompenzace záporného vlastního kapitálu společnosti je upisovatel oprávněn k uzavření smlouvy (dohody) o započtení své pohledávky, které má vůči společnosti, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Určení započítávané pohledávky: - pohledávka upisovatele Ivo Valenty vůči společnosti z titulu nezaplacené zápůjčky, a to na základě smlouvy o zápůjčce číslo 04-IV/ORBIS/2017 ze dne 27.6.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.11.2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 3.5.2018 a ve zně ní dodatku č. 3 ze dne 1.6.2018; celková výše této pohledávky činí 14,000.000,-- Kč, která se celá započte na splacení emisního kurzu upisovaných akcií; existence této pohledávky byla ověřena zprávou auditora Ing. Jana Opravila - společnost OPRAVIL a s pol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o., číslo oprávnění ev.č. 1000, ze dne 18.6.2018. Smlouva (dohoda) o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musejí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení bude mezi upisovatelem a společností uzavřena v notářské kanceláři Mgr. Bohumila Kunce - notáře v Uherském Hradišti na adrese Uherské Hradiš tě, Stojanova 1336, PSČ 686 01, resp. v budově na adrese Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 686 01, a musí být podepsána nejpozději do 1.8.2018. Účinnost dohody o započtení musí nastat před podáním návrhu na zápis nové výše základní kapitálu sp olečnosti do obchodního rejstříku. Alternativně lze splatit emisní kurz i na účet společnosti číslo 100027972/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol = datum narození upisovatele ve formátu RRMMDD, a to nejpozději do 1.8.2018. 6. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení mezi společností a upisovatelem, vypracovaný společností, z něhož vyplývá, že jde o výhradní formu splacení emisního kurzu upisovatelem. do 2. 9. 2020 od 28. 6. 2018

Kapitál

Základní kapitál

vklad 51 308 500 Kč

od 2. 9. 2020

Základní kapitál

vklad 16 000 000 Kč

do 2. 9. 2020 od 28. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 28. 6. 2018 od 23. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 51 od 2. 9. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 308 500 Kč, počet: 1 od 2. 9. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 16 do 2. 9. 2020 od 28. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 28. 6. 2018 od 23. 2. 2017

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Zdeněk Polách

Předseda správní rady

První vztah: 12. 1. 2021

vznik členství: 8. 1. 2021

vznik funkce: 8. 1. 2021

K Buchlovu 553, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Michaela Mitáčková

statutární ředitel

První vztah: 28. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 18. 6. 2018

Fialková 692, Zlín, 763 14, Česká republika

Ivo Valenta

Statutární ředitel

První vztah: 23. 2. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik funkce: 23. 2. 2017

zánik funkce: 18. 6. 2018

M. Alše 322, Zlín, 760 01, Česká republika

Ivo Valenta

Statutární ředitel

První vztah: 23. 2. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik funkce: 23. 2. 2017

zánik funkce: 18. 6. 2018

M. Alše 322, Zlín, 760 01, Česká republika

Ivo Valenta

Předseda správní rady

První vztah: 23. 2. 2017 - Poslední vztah: 12. 1. 2021

vznik členství: 23. 2. 2017

zánik členství: 8. 1. 2021

vznik funkce: 23. 2. 2017

zánik funkce: 8. 1. 2021

M. Alše 322, Zlín, 760 01, Česká republika

Společnost zastupuje navenek správní rada.

od 12. 1. 2021

Společnost zastupuje navenek statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 23. 2. 2017

Další vztahy firmy ORBIS - Services, a.s.

2 fyzické osoby

Ivo Valenta

První vztah: 23. 2. 2017

M. Alše 322, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ivo Valenta

Předseda správní rady

První vztah: 23. 2. 2017

vznik členství: 23. 2. 2017

vznik funkce: 23. 2. 2017

M. Alše 322, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Akcionáři

IVO VALENTA

M. Alše 322, Česká republika, Zlín, 760 01

od 23. 2. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 2. 2017

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 9. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 2. 2017
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).