Hlavní navigace

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.

Firma Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 600, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 142 830 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25211943

Sídlo:

Osek 400, 338 21

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 7. 1997

DIČ:

CZ25211943

Aktuální kontaktní údaje Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01610 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 600, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. od 15. 7. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 15. 7. 1997

adresa

400
Osek 33821 od 29. 12. 2015

adresa

čp. 400
Osek u Rokycan 33821 do 29. 12. 2015 od 3. 7. 2002

adresa

Osek u Rokycan 33821 do 3. 7. 2002 od 15. 7. 1997

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 3. 7. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 7. 2015

silniční motorová doprava nákladní od 3. 7. 2002

hostinská činnost od 3. 7. 2002

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 3. 7. 2015 od 3. 7. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 3. 7. 2015 od 3. 7. 2002

zemědělská výroba od 15. 7. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 3. 7. 2015 od 15. 7. 1997

Ostatní skutečnosti

Omezení převoditelnosti akcií: Dle čl. 3 odst. 3 až 6 stanov společnosti je převod akcií podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Souhlas představenstva není potřebný, pokud bude akcii nabývat do svého majetku nebo převádět ze svého majet ku sama společnost. do 25. 6. 2021 od 20. 4. 2021

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění ze dne 17.12.1997: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

V souladu s usnesením členské schůze členské schůze Zemědělského družstva Osek u Rokycan, kanané dne 14.3.1997, která uložila představenstvu družstva pod bodem usnesení C/1 zahájit výrobně ekonomickou činnost dceřinné akciové společnosti po jejím zapsání do obchodního rejstříku v souladu s jejími stanovami dle článku 4, který upravuje předmět podnikání včetně převedení majetku, rozhodlo představenstvo družstva na svém jednání 30.10.1997, pod bodem usnesení usnesení C/2 o převedení čusti majetku družstva jako nepeněžitého vkladu ke zvýšení základního jmění do společnosti Osecká zemědělská obchodní společnost a.s. do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Přítomní účastníci jako statutární zástupci jediného akcionáře prohlásili, že základní jmění společnosti Osecká zemědělská obchodní společnost a.s. bylo splaceno v plném rozsahu a rozhodli o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem takto: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Rozsah zvýšení základního jmění o: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

137.990.000,-- Kč (jednostotřicetsedmmilionůdevětsetdevadesáttisíckorunčeských) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Navrhovaný durh akcií: Kmenové, veřejné neobchodovatelné Podoba akcie: Listinné Forma akcie: Na jméno Počet akcíí: 500 ks o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč/1 akcie 500 ks o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč/1 akcie 6299 ks o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč/1 akcie do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Způsob úpisu akcií: Veškeré akcie emitované ke zvýšení základního jmění nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií a budou všechny upsány jediným stávajícím akcionářem Zemědělským družstvem Osek u Rokycan, se sídlem Osek, okres Rokycany, IČO: 00 11 91 81 a splaceny jeho nepeněžitým vkladem. do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Předmět vkladu a výše jeho ocenění posudky znalců: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

I. Nemovitosti v katastrálním území Osek u Rokycan, obec Osek, zapsané na LV 24 pro toto k.ú. u Katastrálního úřadu v Rokycanech do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

skladová hala hnojiv postavená na cizím pozemku č.parc.st. 504. Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1748-098/97 ze dne 4.11.1997 částkou 4.989.250,-- Kč (čtyřimilionydevětsetosmdesátdevěttisícdvěstěpadesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2430 ze dne 25.10.1997 částkou 4.989.610,-- Kč (čtyřimilionydevětsetosmdesátdevěttisícšestsetdesetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova provozního objektu garáží a dílen postavená na cizím pozemku č.parc.st. 377 s příslušenstvím Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1749-099/97 ze dne 5.11.1997 částkou 12.065.291,-- Kč (dvanáctmilionůšedesátpěttisícdvěstědevadesátjednakorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2429 ze dne 25.10.1997 částkou 12.077.420,-- Kč (dvanáctmilionůsedmdesátsedmtisícčtyřistadvacetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

skladová hala postavená na cizím pozemku č.parc.st. 404 Cena nemovitosti podle vyhlášky č.178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1750-100/97 ze dne 9.11.1997 částkou 4.093.010,-- Kč (čtyřimilionydevadesáttřitisícdesetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2431 ze dne 26.10.1997 částkou 4.086.890,-- Kč (čtyřimilionyosmdesátšesttisícosmsetdevadesátkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

výrobní hala míchárny krmiv postavená na cizím pozemku č.parc.st. 416 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1751-101/97 ze dne 15.11.1997 částkou 6.657.110,-- Kč (šestmilionůšestsetpadesátsedmtisícjednostodesetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2432 ze dne 26.10.1997 částkou 6.657.410,-- Kč (šestmilionůšestsetpadesátsedmtisícčtyřistadesetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

výrobní hala bubnové sušky postavená na cizím pozemku č.parc.st. 405 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1752-102/97 ze dne 15.11.1997 částkou 7.268.440,-- Kč (sedmmilionůdvěstěšedesátosmtisícčtyřistačtyřicetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2433 ze dne 26.10.1997 částkou 7.294.060,-- Kč (sedmmilionůdvěstědevadesátčtyřitisícšedesátkorunčeských do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova váhy postavená na cizím pozemku č.parc.st. 408 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1753-103/97 ze dne 16.11.1997 částkou 247.290,-- Kč (dvěstěčtyřicetsedmtisícdvěstědevadesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2434 ze dne 27.10.1997 částkou 246.630,-- Kč (dvěstěčtyřicetšesttisícšestsettřicetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova kravína (stáje skoru) postavená na cizím pozemku č.parc.st. 329 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1754-104/97 ze dne 18.11.1997 částkou 11.988.650,-- Kč (jedenáctmilionůdevětsetosmdesátosmtisícšestsetpadesátkorunčeskýc h) a znalce Vlastimila Nového č. 2436 ze dne 27.10.1997 částkou 12.001.420,-- Kč (dvanáctmilionůjedentisícčtyřistadvacetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

skladová hala osiv postavená na cizím pozemku č.parc.st. 503 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1755-105/97 ze dne 20.11.1997 částkou 5.149.220,-- Kč (pětmilionůjednostočtyřicetdevěttisícdvěstědvacetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2437 ze dne 28.10.1997 částkou 5.189.010,-- Kč (pětmilionůjednostoosmdesátdevěttisícdesetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova skladu a čističky obilí postavená na cizím pozemku č.parc.st. 327 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1756-106/97 ze dne 20.11.1997 částkou 8.729.530,-- Kč (osmmilionůsedmsetdvacetdevěttisícpětsettřicetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2438 ze dne 28.10.1997 částkou 8.765.050,-- Kč (osmmilionůsedmsetšedesátpěttisícpadesátkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

původní administrativní budova čp. 255 postavená na cizím pozemku č.parc.st. 332 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1757-107/97 ze dne 21.11.1997 částkou 2.207.070,-- Kč (dvamilionydvěstěsedmtisícsedmdesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2439 ze dne 28.10.1997 částkou 2.215.640,-- Kč (dvamilionydvěstěpatnácttisícšestsetčtyřicetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova zemědělského provozního objektu skladu píce s kravínem a příslušenstvím postavená na cizím pozemku č.parc.st. 279 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1758-108/97 ze dne 21.11.1997 částkou 6.411.220,-- Kč (šestmilionůčtyřistajedenácttisícdvěstedvacetkorunčeských) a znalc Vlastimila Nového č.2447 ze dne 1.11.1997 částkou 6.405.100,-- Kč (šestmilionůčtyřistapěttisícjednostokorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

silážní žlab postavený na části cizího majetku č.parc.st. 421/1 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1776-126/97 ze dne 27.11.1997 částkou 1.460.170,-- Kč (jedenmiliončtyřistašedesáttisícjednostosedmdesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č.2435 ze dne 27.10.1997 částkou 1.460.160,-- Kč (jedenmiliončtyřistašedesáttisícjednostošedesátkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

II. Nemovitosti v katastrálním území a obci Volduchy, zapsané na LV č. 620 pro toto k.ú. u Katastrálního úřadu v Rokycanech: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

skladová hala píce postavená na cizím pozemku č.parc.st. 570 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č.1759-109/97 ze dne 22.11.1997 částkou 1.686.120,-- Kč (jedenmilionšestsetosmdesátšesttisícjednostodvacetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2448 ze dne 1.11.1997 částkou 1.672.000,-- Kč (jedenmilionšestsetsedmdesátdvatisíckorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova kravína s příslušenstvím postavená na cizím pozemku č.parc.st. 571 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1760-110/97 ze dne 22.11.1997 částkou 7.133.090,-- Kč (sedmmilionůjednostotřecettřitisícdevadesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2449 ze dne 2.11.1997 částkou 7.121.610,-- Kč (sedmmilionůjednostodvacetjednatisícšestsetdesetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

silážní žlab postavený na cizím pozemku č.parc. 573 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1777-127/97 ze dne 27.11.1997 částkou 2.338.480,-- Kč (dvamilionytřistatřicetosmtisícčtyřistaosmdesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2450 ze dne 2.11.1997 částkou 2.338.480,-- Kč (dvamilionytřistatřicetosmtisícčtyřistaosmdesátkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

III. Nemovitosti v katastrálním úřadu Březina u Rokycan, obec Březina, zapsané na LV č. 14 pro toto k.ú. u Katastrálního úřadu v Rokycanech. do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

provozní hala výkrmu skotu postavená na cizím pozemku č.parc.st. 236 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1761-111/97 ze dne 22.11.1997 částkou 8.476.880,-- Kč (osmmilionůčtyřistasedmdesátšesttisícosmsetosmdesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2451 ze dne 6.11.1997 částkou 8.479.420,-- Kč (osmmilionůčtyřistasedmdesátdevěttisícčtyřistadvacetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova vodojemu s vodovodním řadem a hala pro výkrm skotu postavené na cizím pozemku č.parc.st. 235 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/97 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1762-112/97 ze dne 22.11.1997 částkou 9.559.320,-- Kč (devětmilionůpětsetpadesátdevěttisíctřistadvacetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2452 ze dne 7.11.1997 částkou 9.567.590,-- Kč (devětmilionůpětsetšedesátsedmtisícpětsetdevadesátkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

provozní hala odchovu mladého dobytka postavená na cizím pozemku č.parc.st. 195 Cena nemovitosti podle vyhlášky 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1763-113/97 ze dne 23.11.1997 částkou 8.827.070,-- Kč (osmmilionůosmsetdvacetsedmtisícsedmdesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2453 ze dne 3.11.1997 částkou 8.800.280,-- Kč (osmmilionůosmsettisícdvěstěosmdesátkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

silážní žlab postavený na cizím pozemku č.parc.st. 258 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1764-114/97 ze dne 23.11.1997 částkou 2.557.600,-- Kč (dvamilionypětsetpadesátsedmtisícšestsetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2454 ze dne 3.11.1997 částkou 2.560.620,-- Kč (dvamilionypětsetšedesáttisícšestsetdvacetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

IV. Nemovitosti v katastrálním území a obci Bušovice, zapsané na LV č. 5 pro toto k.ú. u Katastrálního úřadu v Rokycanech: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova dílen postavená na pozemku č.parc.st. 63 s příslušenstvím a pozemek č.parc.st. 63 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1765-115/97 ze dne 24.11.1997 částkou 4.020.440,-- Kč (čtyřimilionydvacettisícčtyřistačtyřicetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2461 ze dne 6.11.1997 částkou 4.060.640,-- Kč (čtyřimilionyšedesáttisícšestsetčtyřicetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova provozního objektu garáží postavená na cizím pozemku č.parc.st. 62 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1766-116/97 ze dne 25.11.1997 částkou 2.173.380,-- Kč (dvamilionyjednostosedmdesáttřitisíctřistaosmdesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2462 ze dne 6.11.1997 částkou 2.188.100,-- Kč (dvamilionyjednostoosmdesátosmtisícjednostokorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

administrativní budova čp. 13 postavená na cizím pozemku č.parc.st. 61 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1767-117/97 ze dne 25.11.1997 částkou 2.002.000,-- Kč (dvamilionydvatisícekorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2463 ze dne 8.11.1997 částkou 1.999.000,-- Kč (jedenmiliondevětsetdevadesátdevěttisíckorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

skladová hala postavená na pozemku č.parc.st. 83 s příslušenstvím a pozemek č.parc.st. 83 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1768-118/97 ze dne 26.11.1997 částkou 2.294.920,-- Kč (dvamilionydvěstědevadesátčtyřitisícdevětsetdvacetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2465 ze dne 9.11.1997 částkou 2.294.910,-- Kč (dvamilionydvěstědevadesátčtyřitisícdevětsetdesetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova kravína postavená na pozemku č.parc.st. 82 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1769-119/97 ze dne 26.11.1997 částkou 11.484.690,-- Kč (jedenáctmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisícšestsetdevadesákorunčes kých) a znalce Vlastimila Nového č. 2466 ze dne 9.11.1997 částkou 11.480.700,-- Kč (jedenáctmilionůčtyřistaosmdesáttisícsedmsetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova teletníku s příslušenstvím postavená na pozemku č.parc.st. 81 a pozemek č.parc.st. 81 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1770-120/97 ze dne 26.11.1997 částkou 8.433.560,-- Kč (osmmilionůčtyřistatřicettřitisícpětsetšedesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2467 ze dne 10.11.1997 částkou 8.406.820,-- Kč (osmmilionůčtyřistašesttisícosmsetdvacetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

hala výkrmu a porodny prasat s příslušenstvím postavená na pozemku č.parc.st. 80 a pozemek č.parc.st. 80 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1771-121/97 ze dne 26.11.1997 částkou 3.006.340,-- Kč (třimilionyšesttisíctřistačtyřicetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č.2468 ze dne 10.11.1997 částkou 3.024.000,-- Kč (třimilionydvacetčtyřitisíckorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

hala sušky obilí s příslušenstvím postavená na pozemku č.parc.st. 78 a pozemek č.parc.st. 78 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č.1772-122/97 ze dne 26.11.1997 částkou 1.012.820,-- Kč (jedenmiliondvanácttisícosmsetdvacetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2469 ze dne 11.11.1997 částkou 1.012.440,-- Kč (jedenmiliondvanácttisícčtyřistačtyřicetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova skladu sena a elektrorozvodny postavená na cizím pozemku č.parc.st. 540 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1773-123/97 ze dne 26.11.1997 částkou 6.387.220,-- Kč (šestmilionůtřistaosmdesátsedmtisícdvěstědvacetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2470 ze dne 11.11.1997 částkou 6.343.920,-- Kč (šestmilionůtřistačtyřicettřitisícdevětsetdvacetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

skladová hala hnojiv postavená na cizím pozemku č.parc.st. 59 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1774-124/97 ze dne 26.11.1997 částkou 3.314.550,-- Kč (třimilionytřistačtrnácttisícpětsetpadesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2471 ze dne 12.11.1997 částkou 3.307.440,-- Kč (třimilionytřistasedmtisícčtyřistačtyřicetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova kravína s příslušenstvím postavená na pozemku č.parc.st. 64 a pozemek č.parc.st. 64 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1775-125/97 ze dne 26.11.1997 částkou 15.631.630,-- Kč (patnáctmilionůšestsettřicetjednatisícšestsettřicetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2472 ze dne 12.11.1997 částkou 15.635.530,-- Kč (patnáctmilionůšestsettřicetpěttisícpětsettřicetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

silážní žlab postavený na části cizího pozemku č.parc.st. 66/1 Cena nemovitosti podle vyhlášky 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1778-128/97 ze dne 27.11.1997 částkou 2.526.980,-- Kč (dvamilionypětsetdvacetšesttisícdevětsetosmdesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2464 ze dne 8.11.1997 částkou 2.529.760,-- Kč (dvamilionypětsetdvacetdevěttisícsedmsetšedesátkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

V. Nemovitosti v katastrálním území a obci Litohlavy, zapsané na LV č. 216 pro toto k.ú. u Katastrálního úřadu v Rokycanech: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

hala odchovny mladého dobytka s příslušenstvím postavená na cizím pozemku č.parc.st. 249 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1779-129/97 ze dne 27.11.1997 částkou 10.747.290,-- Kč (desetmilionůsedmsetčtyřicetsedmtisícdvěstědevadesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2493 ze dne 24.11.1997 částkou 10.744.660,-- Kč (desetmilionůsedmsetčtyřicetčtyřitisícšestsetšesedátkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

skladová hala sena s příslušenstvím postavená na pozemku č.parc.st. 250 a pozemek č.parc.st. 250 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č.1780-130/97 ze dne 27.11.1997 částkou 5.436.400,-- Kč (pětmilionůčtyřistatřicetšesttisícčtyřistakorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2494 ze dne 25.11.1997 částkou 5.475.680,-- Kč (pětmilionůčtyřistasedmdesátpěttisícšestsetosmdesátkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova teletníku s příslušenstvím postavená na cizím pozemku č.parc.st. 203 Cena nemovitosti podle vyhlášky 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1784-134/97 ze dne 28.11.1997 částkou 5.332.540,-- Kč (pětmilionůtřistatřicetdvatisícpětsetčtyřicetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2490 ze dne 23.11.1997 částkou 5.320.110,-- Kč (pětmilionůtřistadvacettisícjednostodesetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

VI. Nemovitosti v katastrálním území Kříše, obec Břasy, zapsané na LV č. 21 pro toto k.ú. u Katastrálního úřadu v Rokycanech: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova kravína s příslušenstvím postavená na cizím pozemku č.parc.st. 251/1 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1781-131/97 ze dne 27.11.1997 částkou 4.038.210,-- Kč (čtyřimilionytřicetosmtisícdvěstědesetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2487 ze dne 21.11.1997 částkou 4.021.560,-- Kč (čtyřimilionydvacetjednatisícpětsetšedesátkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

budova teletníku s příslušenstvím postavená na cizím pozemku č.parc.st. 241 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1783-133/97 ze dne 28.11.1997 částkou 3.742.450,-- Kč (třimilionysedmsetčtyřicetdvatisícčtyřistapadesátkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2489 ze dne 22.11.1997 částkou 3.741.510,-- Kč (třimilionysedmsetčtyřicetjednatisícpětsetdesetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

silážní žlab postavený na cizím pozemku č.parc.st. 346 Cena nemovitosti podle vyhlášky č. 178/94 Sb. byla zjištěna znaleckými posudky znalců Josefa Štrunce č. 1782-132/97 ze dne 18.11.1997 částkou 6.275.120,-- Kč (šestmilionůdvěstěsedmdesátpěttisícjednostodvacetkorunčeských) a znalce Vlastimila Nového č. 2488 ze dne 22.11.1997 částkou 6.275.130,-- Kč (šestmilionůdvěstěsedmdesátpěttisícjednostotřicetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Podle prohlášení znalce Vlastimila Nového ze dne 15.12.1997 učiněné podle § 59 obchodního zákoníku v hodnotě nepeněžitého vkladu nemovitým majetkem specifikovaným shora pod články I. až VI. tohoto notářského zápisu činí hodnota těchto nemovitostí částku 50.018.810,-- Kč (padesátmilionůosmnácttisícosmsetdesetkorunčeských) a pokrývá výši emisního kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem ve výši 50.000.000,-- Kč (padesátmilionůkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Podle prohlášení znalce Josefa Štrunce ze dne 12.12.1997 učiněné podle § 59 obchodního zákoníku v hodnotě nepeněžitého vkladu nemovitým majetkem specifikovaným shora pod články I. až VI. tohoto notářského zápisu činí hodnota těchto nemovitostí částku 61.050.245,-- Kč (šedesátjednamilionůpadesáttisícdvěstěčtyřicetpětkorunčeských) a pokrývá výši emisního kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem ve výši 61.000.000,-- Kč (šedesátjednamilionůkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

VII. Soubor motorových a přípojných vozidel, pracovních strojů, zemědělských strojů, kombajnů, traktorů, strojů pro obdělávání půdy a hnojení, pro manipulaci s materiálem, dopravní a manipulační techniky, strojního zařízení a strojů - ostatního zařízení, který je specifikován, přesně popsán a ohodnocen v těchto znaleckých posudcích ing. Václava Kubeše a ing. Václava Hrubého: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Znalecké posudky ing. Václava Kubeše: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 1471-151/97 ze dne 18.10.1997, kterým byla stanovena cena souboru zemědělských kolových traktorů částkou 8.734.900,-- Kč (osmmilionůsedmsettřicetčtyřitisícdevětsetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 1472-152/97 ze dne 18.10.1997, kterým byla stanovena cena souboru nákladních automobilů, silničního automobilového jeřábu, multicarů, automobilových sklápěcích přívěsů a pojízdných dílen částkou 1.197.300,-- Kč (jedenmilionjednostodevadesátsedmtisíctřistakorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 1473-153/97 ze dne 20.10.1997, kterým byla stanovena cena souboru traktorových sklápěcích přívěsů částkou 671.500,-- Kč (šestsetsedmdesátjednatisícpětsetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 1474-154/97 ze dne 20.10.1997, kterým byla stanovena cena souboru traktorových sklápěcích přívěsů částkou 699.300,-- Kč (šestsetdevadesátdevěttisíctřistakorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 1476-156/97 ze dne 20.10.1997, kterým byla stanovena cena souboru obilných kombajnů, sklízecích řezaček, žacích mačkačů, vysokozdvižných vozíků, nakladačů, traktorového rypadla a buldozéru s radlicí částkou 9.705.400,- Kč (devětmilionůsedmsetpěttisícčtyřistakorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 1477-157/97 ze dne 20.10.1997, kterým byla stanovena cena souboru strojů a strojního zařízení částkou 10.824.600,-- Kč (desetmilionůosmsetdvacetčtyřitisícšestsetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Podle těchto znaleckých posudků pokrývá plně zjištěná hodnota této části nepeněžitého vkladu činící 31.833.000,-- Kč (třicetjednamilionůosmsettřicettřitisíckorunčeských) výši emisního kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem ve výši 34.833.000,-- Kč (třicetjednamilionůosmsettřicettřitisíckorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Znalecké posudky ing. Václava Hrubého: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 749/1-19 ze dne 6.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru přípojných vozidel částkou 670.000,-- Kč (šestsetsedmdesáttisíckorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 750/1-20 ze dne 12.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru přípojných vozidel částkou 725.900,-- Kč (sedmsetdvacetpěttisícdevětsetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 751/1-21 ze dne 13.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru motorových a přípojných vozidel částkou 1.198.200,-- Kč (jedenmilionjednostodevadesátosmtisícdvěstěkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 752/1-19 ze dne 15.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru motorových vozidel částkou 3.357.300,-- Kč (třimilionytřistapadesátsedmtisíctřistakorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 753/1-15 ze dne 18.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru motorových vozidel částkou 5.312.700,- Kč (pětmilionůtřistadvanácttisícsedmsetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 754-1-18 ze dne 22.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru zemědělských strojů - sklízecích řezaček, mačkačů a kombajnů částkou 7.076.600,-- Kč (sedmmilionůsedmdesátšesttisícšestsetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 755/1-15 ze dne 22.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru pracovních strojů - nakladačů, zemního stroje a vysokozdvižných vozíků částkou 2.316.400,-- Kč (dvamilionytřistašestnácttisícčtyřistakorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 756/1-57 ze dne 24.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru zemědělských strojů - strojů pro obdělávání půdy a hnojení částkou 4.291.700,-- Kč (čtyřimilionydvěstědevadesátjednatisícsedmsetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 757/1-52 ze dne 25.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru zemědělských strojů - strojního zařízení I. částkou 772.500,-- Kč (sedmsetsedmdesáttisícpětsetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 758/1-34 ze dne 26.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru zemědělských strojů - strojního zařízení II. částkou 336.400,-- Kč (třistatřicetšesttisícčtyřistakorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 759/1-39 ze dne 27.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru zemědělských strojů - strojů pro sklizeň a úpravu částkou 2.345.300,-- Kč (dvamilionytřistačtyřicetpěttisíctřistakorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 760/1-23 ze dne 28.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru zemědělských strojů - strojů pro manipulaci s materiálem částkou 523.200,-- Kč (pětsetdvacettřitisícdvěstěkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 761/1-22 ze dne 29.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru zemědělských strojů - ostatního zařízení částkou 160.200,-- Kč (jednostošedesáttisícdvěstěkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

č. 762/1-61 ze dne 30.11.1997, kterým byla stanovena cena souboru zemědělských strojů - strojů dopravních a manipulační techniky částkou 2.564.900,-- Kč (dvamilionypětsetšedesátčtyřitisícdevětsetkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Podle těchto znaleckých posudků pokrývá plně zjištěná hodnota této části nepeněžitého vkladu činící 31.651.300,-- Kč (třicetjednamilionůšestsetpadesátjednatisíctřistakorunčeských) výši emisního kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem ve výši 31.651.300,-- Kč (třicetjednamilionůšestsetpadesátjednatisíctřistakorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

VIII. Nepeněžitý vklad základního stáda a tažných zvířat, finančních investic, materiálu, zásob vlastní výroby a zboží, který je specifikovaný, popsaný a ohodnocený znaleckými posudky znalce Jaroslava Martínka č.68 ze dne 12.12.1997 částkou 75.809.525,-- Kč (sedmdesátpětmilionůosmsetdevěttisícpětsetdvacetpětkorunčeských) a znalce Františka Škanty č. 742/97 ze dne 12.12.1997 částkou 75.809.525,-- Kč (sedmdesátpětmilionůosmsetdevěttisícpětsetdvacetpětkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Podle těchto znaleckých posudků pokrývá plně zjištěná hodnota této části nepeněžitého vkladu ve výši emisního kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem ve výši 75.809.525,-- Kč (sedmdesátpětmilionůosmsetdevěttisícpětsetdvacetpětkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Hodnota nepeněžitého vkladu, výše emisního ážia a výše emisního kursu: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Hodnota celého nepeněžitého vkladu určená shora uvedenými znaleckými posudky činí 157.460.825,-- Kč (jednostopadesátsedmmilionůčtyřistašedesáttisícosmsetdvacetpětkor unčeských), když tato hodnota byla určena v souladu se: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

znaleckými posudky znalce Vlastimila Nového a jeho prohlášením o hodnotě nepeněžitého vkladu podle § 59 obchodního zákoníku částkou 50.000.000,-- Kč (padesátmilionůkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

znaleckými posudky znalce ing. Václava Hrubého částkou 31.651.300,-- Kč (třicetjednamilionůšestsetpadesátjednatisíctřistakorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

znaleckými posudky znalců Jaroslava Martínka a Františka Škanty částkou 75.809.525,-- Kč (sedmdesátpětmilionůosmsetdevěttisícpětsetdvacetpětkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Pro účely výpočtu emisního kursu a emisního ážia se stanoví hodnota nepeněžitého vkladu částkou 157.460.389,-- Kč (jednostopadesátsedmmilionůčtyřistašedesáttisíctřistaosmdesátdevě tkorunčeských) do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Podle ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku tvoří rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií - částka 19.470.389,-- Kč (devatenáctmilionůčtyřistasedmdesáttisíctřistaosmdesátdevětkorunč eských) emisní ážio. do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Emisní kurs akcie v nominální hodnotě 10.000,-- Kč činí 11.411,-- Kč, emisní kurs akcie v nominální hodnotě 50.000,-- Kč činí 57.055,-- Kč a emisní kurs akcie v nominální hodnotě 100.000,-- Kč činí 114.110,-- Kč. do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí osm měsíců a začíná běžet právní mocí usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Splacení nepeněžitého vkladu: do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místem placení bude sídlo společnosti a splacení bude provedeno předáním písemného prohlášení vkladatele o nepeněžitém vkladu a vlastním fyzickým předáním předmětu nepeněžitého vkladu podle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku oprávněnému zástupci společnosti do 26. 1. 2000 od 4. 3. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 142 830 000 Kč

od 26. 1. 2000

Základní kapitál

vklad 4 840 000 Kč

do 26. 1. 2000 od 15. 7. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 783 od 25. 6. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 500 od 25. 6. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 od 25. 6. 2021
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 783 do 25. 6. 2021 od 26. 1. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 500 do 25. 6. 2021 od 26. 1. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 do 25. 6. 2021 od 26. 1. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 484 do 26. 1. 2000 od 15. 7. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Radka Suchá

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

Spálené Poříčí 24, 335 61, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

vznik funkce: 16. 6. 2016

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miloš Kroc CSc.

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2015

Nová Cesta 909, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Šíma

Předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

vznik funkce: 2. 11. 2015

zánik funkce: 16. 6. 2016

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

Předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

vznik funkce: 2. 11. 2015

zánik funkce: 16. 6. 2016

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ing. František Kraft

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 1. 6. 2017

Bušovice 6, 338 24, Česká republika

Ing. František Kraft

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2017

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 1. 6. 2017

Bušovice 6, 338 24, Česká republika

Ing. Petr Havel

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 29. 12. 2015

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 30. 10. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 30. 10. 2015

Revoluční 1153, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. František Kraft

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 25. 5. 2012

zánik členství: 23. 6. 2015

zánik funkce: 23. 6. 2015

Sedlecko 6, 338 23, Česká republika

Ing. Petr Havel

předseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 25. 5. 2012

zánik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2012

zánik funkce: 23. 6. 2015

Revoluční 1153, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Kroc CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 25. 5. 2012

zánik členství: 23. 6. 2015

zánik funkce: 23. 6. 2015

Nová Cesta 909, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Ing. Petr Havel

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2012

vznik členství: 25. 5. 2007

zánik členství: 25. 5. 2012

Revoluční 1153, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Kroc CSc.

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2012

vznik členství: 25. 5. 2007

zánik členství: 25. 5. 2012

Nová Cesta 909, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Ing. František Kraft

předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2012

vznik členství: 25. 5. 2007

zánik členství: 25. 5. 2012

vznik funkce: 25. 5. 2007

zánik funkce: 25. 5. 2012

Sedlecko 6, 338 23, Česká republika

Ing. Miloš Kroc CSc.

člen

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 6. 6. 2007

vznik členství: 12. 12. 2002

zánik členství: 25. 5. 2007

Nová Cesta 909, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Ing. Miloš Kroc CSc.

člen

První vztah: 4. 2. 2005 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

vznik členství: 12. 12. 2002

Brechtova 829/47, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. František Kraft

předseda

První vztah: 4. 2. 2005 - Poslední vztah: 6. 6. 2007

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 25. 5. 2007

vznik funkce: 25. 6. 2004

zánik funkce: 25. 5. 2007

Sedlecko 6, Česká republika

Ing. Petr Havel

člen

První vztah: 4. 2. 2005 - Poslední vztah: 6. 6. 2007

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 25. 5. 2007

Revoluční 1153, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vojtěch Šašek

člen

První vztah: 4. 2. 2005 - Poslední vztah: 1. 12. 2006

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 26. 8. 2005

Lounky 145, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ing. Jan Tejnora CSc.

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 2. 2005

vznik členství: 12. 12. 2002

zánik členství: 18. 6. 2004

Na Petruskou 4, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Miloš Kroc CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 2. 2005

vznik členství: 12. 12. 2002

vznik funkce: 20. 5. 2003

zánik funkce: 25. 6. 2004

Brechtova 829/47, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Zdena Šašková

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 2. 2005

vznik členství: 12. 12. 2002

zánik členství: 18. 6. 2004

Lounky 145, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ing. Jan Záhlava

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 1. 12. 2006

vznik členství: 15. 7. 1997

zánik členství: 18. 1. 2006

vznik funkce: 20. 5. 2003

zánik funkce: 18. 1. 2006

Bušovice 59, Česká republika

Ing. Vladimír Karel

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 2. 2005

vznik členství: 15. 7. 1997

zánik členství: 18. 6. 2004

Sedlecko 24, Česká republika

Václav Honzík

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

zánik funkce: 12. 12. 2002

Smědčice 1, Česká republika

Ing. František Kraft

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

zánik funkce: 12. 12. 2002

Sedlecko 6, Česká republika

Miloslava Šímová

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

zánik funkce: 12. 12. 2002

Kříše 17, Česká republika

Ing. Jan Záhlava

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

Bušovice 59, Česká republika

Ing. Vladimír Karel

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

Sedlecko 24, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, nebo společně nejméně dva členové představenstva.

od 3. 7. 2015

Způsob jednání: Společnost zastupuje a jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva. Za společnost podepisuje kterýkoliv člen představenstva samostatně tak, že k napsané firmě společnosti či otisku razítka splečnosti připojí svůj podpis.

do 3. 7. 2015 od 6. 6. 2007

Způsob jednání: Společnost zastupuje a jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva. Za společnost podepisují dva členové představenstva tak, že k napsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

do 6. 6. 2007 od 25. 5. 2004

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje a jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva; b) podepisování - za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně tím způsobem, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 25. 5. 2004 od 15. 7. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Miloš Kroc

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2015

5. května 15, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jakub Červenka

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 13. 6. 2013

zánik členství: 23. 6. 2015

zánik funkce: 23. 6. 2015

Podluhy 241, 268 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Tejnora

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 13. 6. 2013

zánik členství: 23. 6. 2015

zánik funkce: 23. 6. 2015

Nad Petruskou 2162/4, Praha, 120 00, Česká republika

Petr Zoubek

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 6. 6. 2013

zánik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 13. 6. 2013

zánik funkce: 23. 6. 2015

Kosmonautů 180, Přeštice, 334 01, Česká republika

Ing. Pavel Trepeš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 29. 8. 2013

vznik členství: 28. 5. 2008

zánik členství: 13. 6. 2013

Bujesily 16, 331 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martina Čiháková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 29. 8. 2013

vznik členství: 28. 5. 2008

zánik členství: 13. 6. 2013

K Hrádku 141/3, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Vladimír Nový

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 29. 8. 2013

vznik členství: 19. 5. 2008

zánik členství: 6. 6. 2013

vznik funkce: 2. 6. 2008

zánik funkce: 6. 6. 2013

Kostincova 45, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Pavel Bořík

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2006 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 28. 5. 2008

Třemošná 186, 330 11, Česká republika

Blanka Kraftová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 5. 5. 2005

zánik členství: 28. 5. 2008

Sedlecko 6, 338 24, Česká republika

Roman Lang

člen

První vztah: 4. 2. 2005 - Poslední vztah: 1. 12. 2006

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 2. 4. 2006

Číhaná 32, Úněšov, 330 38, Česká republika

Ing. Zdeňka Šašková

člen

První vztah: 4. 2. 2005 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 5. 5. 2005

Lounky 145, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Martin Liška

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2004 - Poslední vztah: 1. 12. 2006

vznik členství: 28. 3. 2003

zánik členství: 2. 4. 2006

Dobříč čp. 80, 330 05, Česká republika

Jan Konopík

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 2. 2005

vznik členství: 28. 3. 2003

zánik členství: 18. 6. 2004

Baranova 4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Šašek

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 2. 2005

vznik členství: 28. 3. 2003

zánik členství: 18. 6. 2004

Lounky 145, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Martin Liška

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 25. 5. 2004

vznik členství: 28. 3. 2003

Dobříč čp. 80, 252 25, Česká republika

Daniel Šnajdr

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 15. 7. 2002

Litohlavy čp. 34, 337 01, Česká republika

Václav Frank

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 15. 7. 2002

Vitinka čp. 25, 338 24, Česká republika

Jana Nováková

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 15. 7. 2002

Bušovice čp. 9, 338 24, Česká republika

Jarmila Soukupová

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 15. 7. 2002

Ejpovice čp. 138, 337 01, Česká republika

Zdeněk Budín

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 15. 7. 2002

Osek čp. 279, 338 21, Česká republika

Václav Blecha

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 15. 7. 2002

Kříše čp. 7, 338 24, Česká republika

Martin Liška

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

Dobříč čp. 80, 252 25, Česká republika

Jiří Mertl

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 15. 7. 2002

Stupno čp. 26, 338 24, Česká republika

Jaroslav Knotek

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 5. 2004

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 15. 7. 2002

Vokáčova čp. 939/II, Rokycany, 337 03, Česká republika

Kamil Hoblík

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 5. 2004

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 15. 7. 2002

Volduchy čp. 203, 338 22, Česká republika

Václav Beneš

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 5. 2004

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 15. 7. 2002

Smědčice čp. 46, 338 24, Česká republika

Blanka Frantová

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 5. 2004

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 15. 7. 2002

Kříše čp. 151, 338 24, Česká republika

Miroslav Pokorný

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

zánik funkce: 15. 7. 2002

Střapole 38, Česká republika

Josef Kolmačka

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

zánik funkce: 15. 7. 2002

Litohlavy 123, Česká republika

Jiří Kubš

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2003

zánik funkce: 15. 7. 2002

Stupno 228, Česká republika

Další vztahy firmy Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.

Akcionáři

Zemědělské družstvo Osek u Rokycan, IČ: 00119181

Česká republika, Osek

do 3. 7. 2002 od 15. 7. 1997

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 7. 1997

Živnosti

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 6. 2019
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 6. 2019
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 5. 6. 2001
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 5. 2001
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 4. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 7. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).