Hlavní navigace

Otavské strojírny a.s.

Firma Otavské strojírny a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1447, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 2 050 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28020715

Sídlo:

Strakonická 365, Horažďovice, 341 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 6. 2008

DIČ:

CZ28020715

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1447, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Otavské strojírny a.s. od 1. 6. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 1. 6. 2008

adresa

Strakonická 365
Horažďovice 34101 od 1. 6. 2008

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 12. 2015

silniční motorová doprava: -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 23. 12. 2015

zámečnictví, nástrojářství od 23. 12. 2015

obráběčství od 23. 12. 2015

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 23. 12. 2015

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 23. 12. 2015 od 1. 6. 2008

velkoobchod do 23. 12. 2015 od 1. 6. 2008

záměčnictví do 23. 12. 2015 od 1. 6. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 23. 12. 2015 od 1. 6. 2008

silniční motorová doprava nákladní do 23. 12. 2015 od 1. 6. 2008

kovoobráběčství do 23. 12. 2015 od 1. 6. 2008

opravy pracovních strojů do 23. 12. 2015 od 1. 6. 2008

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti Otavské strojírny a.s. přijala dne 21.8.2008 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Otavské strojírny a.s. peněžitým vkladem takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Otavské strojírny a.s., z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) na celkovou částku 2,050.000,- Kč (slovy: dvamilionypadesáttisíc korun če ských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Otavské strojírny a.s. bude upsáno 5 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) a emisním kursu 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých). Rozdíl mezi emisním kurzem všech upsaných akcií a jejich jmenovitou hodnotou, tj. částka 49,950.000,- Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých) tvoří emisní ážio. 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to společností CBT PRIVAT EQUITY LTD., se sídlem Avlonos, 1, MARIA HOUSE 5th floor, P.C. 1075, Nikósie, Kypr, zapsané v obchodním rejstříku v Nikósii pod registračním číslem HE 168035. 4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost Otavské strojírny a.s. předem určenému zájemci písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvý šení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis roz hodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 5. Spolu s oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uz avření. 6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností Otavské strojírny a.s. dojde v sídle advokátní kanceláře Sabolová & Co., s.r.o. na adrese Praha 1, Olivova 2096/4. 7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení částky 50,000.000,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), tj. části jeho peněžité pohledávky v celkové výši 208,417.071,60,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionůčtyřistasedmnácttisícsedmdesátjedna koruna česká a šedesát haléřů) za společností Otavské strojírny a.s., jako právním nástupcem společnosti Mano Consulting a.s., IČ: 278 69 351, vzniklé z titulu nezaplacené druhé části kupní ceny sjednané v článku 4/2 bod (ii) Smlouvy o převodu akcií společnosti AGROCAPITAL PRAHA a.s., IČ: 276 52 777, uzavřené dne 06.02.2008 mezi společností CBT PRIVAT EQUITY LTD., jako prodávajícím, a společností Mano Consulting a.s., IČ: 278 69 351, jako kupují cím. 8. Na úhradu emisního kursu nových akcií může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. Emisní kurs může být splacen výhradně započtením. 9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo společnosti Otavské strojírny a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání ak cií. 10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. 11. Emisní kurz nově vydaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě. 12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 13. Veřejný úpis se nepřipouští. do 6. 10. 2008 od 1. 9. 2008

Společnost vznikla v důsledku fúze splynutím zanikajících společností Otavské strojírny a.s., IČ: 279 60 544, se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 341 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1251 a Mano C onsulting a.s., IČ: 278 69 351, se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11655 a AGROCAPITAL PRAHA a.s., IČ: 276 52 777, se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, z apsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11531 s přechodem jmění na nově vzniklou společnost Otavské strojírny a.s., se sídlem Horažďovice, Strakonická 365, PSČ 341 01. od 1. 6. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 050 000 Kč

od 6. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 6. 10. 2008 od 1. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 050 od 16. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 050 do 16. 12. 2020 od 23. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 do 23. 12. 2015 od 6. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 23. 12. 2015 od 1. 6. 2008

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Stanislav Archleb

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2020

vznik funkce: 16. 12. 2020

Sirkařská 978, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Roman Hajský

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2020

Palackého 873, Horažďovice, 341 01, Česká republika

Ing. Jaromír Král

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2020

Gen. Lišky 1020/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Historické vztahy

Stanislav Archleb

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 18. 12. 2020

vznik členství: 18. 11. 2015

zánik členství: 16. 12. 2020

Sirkařská 978, Sušice, 342 01, Česká republika

Karel Pešek

předseda představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 18. 12. 2020

vznik členství: 18. 11. 2015

zánik členství: 16. 12. 2020

vznik funkce: 19. 11. 2015

zánik funkce: 16. 12. 2020

Volšovská 170, Sušice, 342 01, Česká republika

Karel Pešek

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 17. 11. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2008

zánik funkce: 17. 11. 2015

Volšovská 170, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Stanislav Archleb

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 17. 11. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2008

zánik funkce: 17. 11. 2015

Sirkařská 978, Sušice, 342 01, Česká republika

Marek Rosenbaum

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 1. 2. 2011

zánik členství: 15. 11. 2015

Jakubská 647/2, Praha, 110 00, Česká republika

Marek Rosenbaum

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2015

vznik členství: 1. 2. 2011

Jakubská 647/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Karel Pešek

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2008 - Poslední vztah: 30. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2008

vznik funkce: 1. 6. 2008

Volšovská 170/II, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Stanislav Archleb

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2008 - Poslední vztah: 30. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2008

vznik funkce: 1. 6. 2008

Sirkařská 978, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Monika Marečková

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2008 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 1. 2. 2011

Šermířská 2378/3a, Praha 6, 169 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 16. 12. 2020

Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

do 16. 12. 2020 od 23. 12. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý z nich samostatně.

do 23. 12. 2015 od 1. 6. 2008

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Marek Rosenbaum

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2020

vznik členství: 16. 12. 2020

vznik funkce: 16. 12. 2020

Jakubská 647/2, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Marek Rosenbaum

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2020

vznik členství: 18. 11. 2015

zánik členství: 16. 12. 2020

vznik funkce: 19. 11. 2015

zánik funkce: 16. 12. 2020

Jakubská 647/2, Praha, 110 00, Česká republika

Pavel Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2020

vznik členství: 18. 11. 2015

zánik členství: 16. 12. 2020

Opavská 1137/46, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 6. 8. 2009

zánik členství: 17. 11. 2015

vznik funkce: 7. 8. 2009

zánik funkce: 17. 11. 2015

Opavská 1137/46, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Renata Horáková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 6. 8. 2009

zánik členství: 17. 11. 2015

Opavská 1137/46, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Roman Hajský

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Palackého 873, Horažďovice, 341 01, Česká republika

Ing. Roman Hajský

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2015

vznik členství: 25. 6. 2009

Palackého 873, Horažďovice, 341 01, Česká republika

Renata Horáková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2015

vznik členství: 6. 8. 2009

Opavská 1137, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Pavel Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2015

vznik členství: 6. 8. 2009

vznik funkce: 7. 8. 2009

Opavská 1137, Ostrava, 708 00, Česká republika

Marie Hrušková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2008 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 25. 6. 2009

Lipová 902, Horažďovice, 341 01, Česká republika

Ing. Pavel Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2008 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 6. 8. 2009

vznik funkce: 1. 6. 2008

zánik funkce: 6. 8. 2009

Opavská 1137, Ostrava, 708 00, Česká republika

Renata Horáková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2008 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 6. 8. 2009

Opavská 1137, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztahy firmy Otavské strojírny a.s.

SF holding s.r.o.

První vztah: 18. 7. 2022

Karolinská 661/4, Praha Karlín, 186 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

SF holding s.r.o., IČ: 09860428

Karolinská 661/4, Česká republika, Praha, 186 00

od 18. 7. 2022

CBT PRIVAT EQUITY LTD

Dimitriou Karatasou, 15, Anastasio Building, 6th floor, Flat/Office 601, Kyperská republika, Nikósie, Strovolos, 2024

do 18. 7. 2022 od 16. 12. 2020
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).