Hlavní navigace

PÁLAVA, stavební bytové družstvo

Firma PÁLAVA, stavební bytové družstvo, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXIV 200, Krajský soud v Brně.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00048704

Sídlo:

Dukelské nám. 36/10, Hustopeče, 693 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

30. 12. 1975

DIČ:

CZ00048704

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43342 Malířské a natěračské práce
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXIV 200, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

PÁLAVA, stavební bytové družstvo od 1. 12. 1975

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo zaměstnanců při NHKG 26 v Hustopečích do 1. 12. 1975 od 10. 6. 1963

Právní forma

Družstvo od 10. 6. 1963

adresa

Dukelské nám. 36/10
Hustopeče 69301 od 9. 3. 2012

adresa

Dukelské nám. 10
Hustopeče u Brna do 9. 3. 2012 od 20. 5. 1989

adresa

Na sídlišti 11
Hustopeče u Brna do 20. 5. 1989 od 1. 12. 1975

adresa

Hustopeče do 1. 12. 1975 od 10. 6. 1963

Předmět podnikání

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 28. 3. 2011

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 28. 3. 2011

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 28. 3. 2011

Malířství, lakýrnictví a natěračství od 28. 3. 2011

vodoinstalatérství od 10. 10. 1997

montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení do 28. 3. 2011 od 10. 10. 1997

montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení do 28. 3. 2011 od 10. 10. 1997

malířské a natěračské práce do 28. 3. 2011 od 10. 10. 1997

stavitel do 28. 3. 2011 od 13. 1. 1993

1. Předmětem činnosti družstva je především organizovní přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 13. 1. 1993 od 16. 7. 1992

2. V rámci činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a) Výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domlů a místností nesloužících k bydlení b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinných domcích a místnosti nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor d) poskytování služeb spojených s bydlením svých členů e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím f) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením g) autodoprava a výkony stavebních mechanismů pro jiné organizace a občany h) investorsko-inženýrskou činnost pro jiné organizace i) zyjišťuje údržbu, opravy a obnovu bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu j) poskytuje činnost a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávku tepla a teplé užitkové vody, pro nájem nebytových prostor provoz prádelen, mycích boxů, sauny, administrativní práce apod.) do 13. 1. 1993 od 16. 7. 1992

Předmět činnosti se doplňuje o jinou činnost takto: 1. Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů, a to: a) přípr. a projektovou činnost b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci do 16. 7. 1992 od 2. 1. 1984

2. Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs. do 16. 7. 1992 od 2. 1. 1984

3. Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu do 16. 7. 1992 od 2. 1. 1984

4. Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou do 16. 7. 1992 od 2. 1. 1984

5. Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně - technické zásobování a výkony skladového hospodářství) do 16. 7. 1992 od 2. 1. 1984

6. Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce a pod.) do 16. 7. 1992 od 2. 1. 1984

1. Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. do 16. 7. 1992 od 1. 12. 1975

2. Ke splnění svých úkolů družstvo: a) staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu družstveních bytů a místností nesloužících k bydlení (např. garáží) b) přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužící k bydlení c) zajišťuje uživatelům družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku d) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek e) zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) spojeno f) organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie g) za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev může provádět i jiné práce souvisejících s výstavbou družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení), bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení) nebo by nebylo možné je užívat. do 16. 7. 1992 od 1. 12. 1975

Bytová výstavba: a) dodavatelsky příslušným stavebním podnikem b) ve vlastní režii do 1. 12. 1975 od 13. 1. 1971

Údržba družstevního bytového majetku do 1. 12. 1975 od 13. 1. 1971

Výstavba garáží pro členy družstva do 1. 12. 1975 od 13. 1. 1971

Ostatní skutečnosti

Družstvo se řídí stanovami, jejichž aktuální znění bylo přijato shromáždění delegátů konaného dne 8.12.2010. od 28. 3. 2011

Shromáždění delegátů konané dne 23.6.1996 schválilo nové znění stanov družstva. do 28. 3. 2011 od 10. 10. 1997

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konané dne 6. prosince 1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák. a § 9 odst. 6 písm. a) zák. č. 42/1992 Sb. od 13. 1. 1993

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 21. dubna 1991 dle zák. č. 176/90Sb. do 13. 1. 1993 od 16. 7. 1992

Ručení: Člen družstva je povinen podílet se na úhradě ztráty družstva podle článku 95 stanov. do 13. 1. 1993 od 16. 7. 1992

Ručení: Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu případného schodku družstva nebo likvidačního schodku podle čl. 87 a 91 stanov. do 16. 7. 1992 od 1. 12. 1975

Představenstvo družstva má 5-15 členů. do 16. 7. 1992 od 1. 12. 1975

Právní postavení družstva určují stanovy typu B, schválené výroční členskou schůzí dne 21. března 1973. do 16. 7. 1992 od 23. 5. 1973

Ručení: Každý člen je povinen přispět k úhradě ztrát družstva podle výše svého členského podílu, nejvýše však v jednom roce 1/10 zůstatkové hodnoty svého členského podílu. do 1. 12. 1975 od 8. 12. 1964

Představenstvo družstva má 3-15 členů. do 1. 12. 1975 od 8. 12. 1964

Data o zřízení podniku: Družstvo bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze ze dne 1. března 1963 a schváleno ONV v Břeclavi dne 26. března 1963. od 10. 6. 1963

Ručení: Každý člen je povinen přispívat k úhradě ztrát družstva nejvýše částkou rovnající se desetině členského podílu. do 8. 12. 1964 od 10. 6. 1963

Představenstvo družstva se skládá z 5-15 členů. do 8. 12. 1964 od 10. 6. 1963

Právní poměry družstva jsou založeny na stanovách přijatých na ustavující členské schůzi dne 1. března 1963. do 23. 5. 1973 od 10. 6. 1963

Statutární orgán

9 fyzických osob

Zdeněk Doušek

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2019

vznik členství: 6. 6. 2018

Na sídlišti 964/10, Hustopeče, 693 01, Česká republika

JUDr. Miroslav Hrabal

předseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

vznik funkce: 23. 11. 2016

Nerudova 503/31, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Petr Hercog

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

vznik funkce: 23. 11. 2016

Kurdějovská 281/16, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Kadlec

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

Bří Mrštíků 920/16, Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radek Hrdina

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

Nová 941/5, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Ivan Murín

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

vznik funkce: 23. 11. 2016

Pouzdřanská 195, Strachotín, 693 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Říha

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

Nádražní 715/1A, Klobouky u Brna, 691 72, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Lesnerová

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

Na Sídlišti 958/2, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Ing. Petr Hudeček

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

Starovice 136, 693 01, Česká republika

Historické vztahy

Karolína Weberová

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2017 - Poslední vztah: 29. 3. 2019

vznik členství: 23. 11. 2016

zánik členství: 6. 6. 2018

Francouzská 1208/33, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Karolína Weberová

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2017 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

Svat. Čecha 968/12, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Karolína Weberová

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2017 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

Svat. Čecha 968/12, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Ing. Radek Hrdina

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

Nová 941/5, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Petr Třeštík

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

vznik funkce: 30. 11. 2011

zánik funkce: 23. 11. 2016

Masarykovo nám. 176/8, Hustopeče, 693 01, Česká republika

JUDr. Miroslav Hrabal

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

vznik funkce: 30. 11. 2011

zánik funkce: 23. 11. 2016

Nerudova 503/31, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Jan Kadlec

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

Bří Mrštíků 920/16, Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Petr Hercog

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

vznik funkce: 30. 11. 2011

zánik funkce: 23. 11. 2016

Kurdějovská 281/16, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Ivan Murín

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

Pouzdřanská 195, Strachotín, 693 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Říha

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

Nádražní 715/1A, Klobouky u Brna, 691 72, Česká republika

Jana Lesnerová

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

Na Sídlišti 958/2, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Ing. Petr Hudeček

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

Starovice 136, 693 01, Česká republika

Jan Kadlec

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 30. 11. 2011

bří Mrštíků 16, Velké Pavlovice, Česká republika

Petr Třeštík

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 30. 11. 2011

vznik funkce: 30. 11. 2011

Masarykovo nám. 8, Hustopeče, Česká republika

JUDr. Miroslav Hrabal

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 30. 11. 2011

vznik funkce: 30. 11. 2011

Nerudova 31, Hustopeče, Česká republika

Ing. Petr Hudeček

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 30. 11. 2011

Na sídlišti 9, Hustopeče, Česká republika

Jana Lesnerová

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 30. 11. 2011

Na sídlišti 2, Hustopeče, Česká republika

Petr Hercog

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 30. 11. 2011

vznik funkce: 30. 11. 2011

Kurdějovská 16, Hustopeče, Česká republika

Ing. Zdeněk Říha

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 30. 11. 2011

Nádražní 1a, Klobouky u Brna, Česká republika

Ivan Murín

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 30. 11. 2011

Strachotín 195, Česká republika

Ing. Radek Hrdina

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 30. 11. 2011

Masarykovo nám. 10, Hustopeče, Česká republika

Ing. Radek Hrdina

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2003 - Poslední vztah: 26. 3. 2012

vznik funkce: 18. 12. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2011

Masarykovo nám. 10, Hustopeče, Česká republika

Petr Třeštík

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 26. 3. 2012

vznik funkce: 18. 12. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2011

Masarykovo nám. 8, Hustopeče, Česká republika

Ing. Zdeněk Říha

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 26. 3. 2012

vznik funkce: 18. 12. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2011

Nádražní 1A, Klobouky, Česká republika

Ivan Murín

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1997 - Poslední vztah: 26. 3. 2012

vznik funkce: 18. 12. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2011

Strachotín 195, Česká republika

Ivo Haškovec

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1997 - Poslední vztah: 31. 3. 2009

vznik funkce: 18. 12. 2001

zánik funkce: 29. 11. 2006

U větrolamu 21, Hustopeče, Česká republika

Petr Třeštík

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

Masarykovo nám. 8, Hustopeče, Česká republika

Josef Štěpánek

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

Družstevní 16, Hustopeče, Česká republika

Antonín Číhal

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

Větrná 1, Hustopeče, Česká republika

JUDr. Miroslav Hrabal

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1997 - Poslední vztah: 26. 3. 2012

vznik funkce: 18. 12. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2011

Nerudova 31, Hustopeče, Česká republika

Ing. Petr Hudeček

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1997 - Poslední vztah: 26. 3. 2012

vznik funkce: 18. 12. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2011

Na sídlišti 9, Hustopeče, Česká republika

Jana Lesnerová

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1997 - Poslední vztah: 26. 3. 2012

vznik funkce: 18. 12. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2011

Na sídlišti 2, Hustopeče, Česká republika

Jan Kadlec

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1997 - Poslední vztah: 26. 3. 2012

vznik funkce: 18. 12. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2011

bří Mrštíků 16, Velké Pavlovice, Česká republika

Petr Hercog

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1997 - Poslední vztah: 26. 3. 2012

vznik funkce: 18. 12. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2012

Kurdějovská 16, Hustopeče, Česká republika

Ivo Haškovec

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 10. 10. 1997

U větrolamu 21, Hustopeče, Česká republika

Ing. Vlasta Robošová

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 10. 10. 1997

Sv. Čecha 9, Hustopeče, Česká republika

Jaroslav Halm

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 10. 10. 1997

Na sídlišti 3, Hustopeče, Česká republika

Ing. Jan Matlach

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 1. 1993

kpt. Jaroše 4, Hustopeče, Česká republika

Josef Štěpánek

místopředseda

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 10. 10. 1997

Družstevní 16, Hustopeče, Česká republika

Josef Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1989 - Poslední vztah: 16. 7. 1992

Družstevní 16, Hustopeče, Česká republika

Antonín Číhal

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1989 - Poslední vztah: 10. 10. 1997

Větrná 1, Hustopeče, Česká republika

Petr Hercog

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1989 - Poslední vztah: 10. 10. 1997

Okružní 7, Hustopeče, Česká republika

Jan Stehlík

místopředseda

První vztah: 20. 5. 1989 - Poslední vztah: 10. 10. 1997

Sv. Čecha 14, Hustopeče, Česká republika

Josef Odvářka

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1985 - Poslední vztah: 10. 10. 1997

Svatopluka Čecha 12, Hustopeče, Česká republika

Jan Stehlík

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 1984 - Poslední vztah: 20. 5. 1989

Sv. Čecha 14, Hustopeče, Česká republika

Jan Kadlec

místopředseda

První vztah: 3. 10. 1984 - Poslední vztah: 10. 10. 1997

bří Mrštíků 16, Velké Pavlovice, Česká republika

Zdenka Stehlíková

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 1984 - Poslední vztah: 10. 10. 1997

J. Fučíka 11, Hustopeče, Česká republika

Jaroslav Marek

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1984 - Poslední vztah: 3. 10. 1984

Zahradní 32, Velké Opatovice, Česká republika

Miroslav Hrabal

předseda

První vztah: 31. 1. 1984 - Poslední vztah: 10. 10. 1997

Julia Fučíka 10, Hustopeče, Česká republika

Miroslav Hrabal

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1981 - Poslední vztah: 31. 1. 1984

Julia Fučíka 10, Hustopeče, Česká republika

Vladimír Křižák

místopředseda

První vztah: 18. 6. 1981 - Poslední vztah: 16. 7. 1992

Na sídlišti 9, Hustopeče, Česká republika

Ludmila Tomešová

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1980 - Poslední vztah: 16. 7. 1992

Na sídlišti 8, Hustopeče, Česká republika

Josef Prokeš

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1980 - Poslední vztah: 3. 10. 1984

Na sídlišti 10, Hustopeče, Česká republika

Zdenka Kalábová

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1980 - Poslední vztah: 18. 6. 1981

Havlíčkova 1, Hustopeče, Česká republika

Zdeněk Doušek

2. místopředseda

První vztah: 18. 6. 1980 - Poslední vztah: 18. 6. 1981

nám. Julia Fučíka 11, Hustopeče, Česká republika

Jakub Hovězák

1. místopředseda

První vztah: 18. 6. 1980 - Poslední vztah: 18. 6. 1981

Gottwaldova 3a, Hustopeče, Česká republika

Jaroslav Marek

předseda

První vztah: 22. 6. 1979 - Poslední vztah: 31. 1. 1984

Zahradní 32, Velké Opatovice, Česká republika

Ervín Halsch

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1979 - Poslední vztah: 18. 6. 1980

Svatopluka Čecha 7, Hustopeče, Česká republika

František Ryšavý

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1979 - Poslední vztah: 16. 7. 1992

Císařova 25, Klobouky u Brna, Česká republika

Josef Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1976 - Poslední vztah: 18. 6. 1980

nám. Julia Fučíka 9, Hustopeče, Česká republika

Ludmila Petrášová

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1976 - Poslední vztah: 18. 6. 1980

Sv. Čecha 9, Hustopeče, Česká republika

Josef Odvářka

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1976 - Poslední vztah: 18. 6. 1980

Svatopluka Čecha 12, Hustopeče, Česká republika

Ervín Halsch

předseda

První vztah: 22. 6. 1976 - Poslední vztah: 22. 6. 1979

Svatopluka Čecha 7, Hustopeče, Česká republika

Rostislav Kotouček

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1976 - Poslední vztah: 18. 6. 1980

n. J. Fučíka 5, Hustopeče, Česká republika

Zdeněk Doušek

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1976 - Poslední vztah: 18. 6. 1980

nám. Julia Fučíka 11, Hustopeče, Česká republika

Vladimír Křižák

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1976 - Poslední vztah: 18. 6. 1981

Na sídlišti 9, Hustopeče, Česká republika

Václav Hefůrek

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1976 - Poslední vztah: 20. 5. 1989

Na sídlišti 8, Hustopeče, Česká republika

Jakub Hovězák

místopředseda

První vztah: 22. 6. 1976 - Poslední vztah: 18. 6. 1980

Gottwaldova 3a, Hustopeče, Česká republika

Ludmila Petrášová

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 1974 - Poslední vztah: 22. 6. 1976

Sv. Čecha 9, Hustopeče u Brna, Česká republika

Josef Odvářka

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 1974 - Poslední vztah: 22. 6. 1976

nám. Jul. Fučíka 8, Hustopeče u Brna, Česká republika

Bohumil Čápek

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 1974 - Poslední vztah: 22. 6. 1976

Na sídlišti 11, Hustopeče u Brna, Česká republika

Jakub Hovězák

místopředseda

První vztah: 3. 9. 1974 - Poslední vztah: 22. 6. 1976

Gottwaldova, Hustopeče u Brna, Česká republika

Josef Štěpánek

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 1974 - Poslední vztah: 22. 6. 1976

J. Fučíka 8, Hustopeče, Česká republika

Vladimír Křižák

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1973 - Poslední vztah: 22. 6. 1976

Boleradice 267, Česká republika

Antonín Sadílek

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1973 - Poslední vztah: 3. 9. 1974

Jul. Fučíka 8, Hustopeče u Brna, Česká republika

Václav Rozsíval

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1971 - Poslední vztah: 3. 9. 1974

Sv. Čecha 7, Hustopeče, Česká republika

Jaroslav Srnský

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1971 - Poslední vztah: 3. 1. 1973

J. Fučíka 8, Hustopeče, Česká republika

Josef Pavláček

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1971 - Poslední vztah: 3. 1. 1973

Tábory 21, Hustopeče, Česká republika

Zdena Kuchařová

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1971 - Poslední vztah: 3. 9. 1974

J. Fučíka 8, Hustopeče, Česká republika

Josef Štěpánek

místopředseda

První vztah: 5. 10. 1971 - Poslední vztah: 3. 9. 1974

J. Fučíka 8, Hustopeče, Česká republika

Jan Malhocký

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1971 - Poslední vztah: 3. 9. 1974

Strachotín, Česká republika

Ludvík Ryzý

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1971 - Poslední vztah: 3. 9. 1974

Šitbořice 268, Česká republika

Rastislav Kotouček

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1971 - Poslední vztah: 22. 6. 1976

Komenského 8, Hustopeče, Česká republika

Ervín Halsch

předseda

První vztah: 5. 10. 1971 - Poslední vztah: 22. 6. 1976

Sv. Čecha 7, Hustopeče, Česká republika

Zdena Kuchařová

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 5. 10. 1971

Jul. Fučíka 1, Hustopeče, Česká republika

Milan Svoboda

místopředseda

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 5. 10. 1971

Husova 2, Hustopeče, Česká republika

Jaroslav Srnský

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 1967 - Poslední vztah: 5. 10. 1971

Kobylí 231, Česká republika

Milan Svoboda

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 1967 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Husova 2, Hustopeče, Česká republika

Jan Dvořák

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1964 - Poslední vztah: 5. 10. 1971

Mrštíkova 2, Hustopeče, Česká republika

Emilie Axmanová

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1964 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Kosmákova 8, Hustopeče, Česká republika

Ervín Halsch

předseda

První vztah: 10. 6. 1963 - Poslední vztah: 5. 10. 1971

Komárová 8, Hustopeče, Česká republika

Václav Rozsíval

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 1963 - Poslední vztah: 5. 10. 1971

Diváky 65, Česká republika

Blažena Kratochvílová

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 1963 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Starovičky 91, Česká republika

Způsob zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněním místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvam. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.

od 13. 1. 1993

Podepisování: Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.

do 13. 1. 1993 od 16. 7. 1992

Oprávnění k jednání: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Podepisování: Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.

do 16. 7. 1992 od 1. 12. 1975

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje a za ně podpisuje předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva.

do 1. 12. 1975 od 8. 12. 1964

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje a jeho jménem podpisuje předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.

do 8. 12. 1964 od 10. 6. 1963

Další vztahy firmy PÁLAVA, stavební bytové družstvo

3 fyzické osoby

Martin Štěpnička

Předseda kontrolní komise

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

vznik funkce: 23. 11. 2016

Masarykovo nám. 166/12, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Drahomír Doležal

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

Polní 1164/3, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Pavláček

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 23. 11. 2016

Javorová 892/32, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Historické vztahy

Drahomír Doležal

člen

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

Polní 1164/3, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Martin Štěpnička

předseda

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

vznik funkce: 30. 11. 2011

zánik funkce: 23. 11. 2016

Masarykovo nám. 166/12, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Zbyněk Šušna

člen

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2017

vznik členství: 30. 11. 2011

zánik členství: 23. 11. 2016

Masarykovo nám. 183/5, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 6. 1993

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 6. 2001
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 1. 1994
Vodoinstalatérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 1993
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 12. 1993
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 6. 1993

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).