Hlavní navigace

Partners Branka, a.s.

Firma Partners Branka, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 25885, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

09727094

Sídlo:

Türkova 2319/5b, Praha, 149 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 12. 2020

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 25885, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Partners Branka, a.s. od 4. 12. 2020

Právní forma

Akciová společnost od 4. 12. 2020

adresa

Türkova 2319/5b
Praha 14900 od 4. 12. 2020

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 12. 2020

Předmět činnosti

Správa vlastního majetku od 4. 12. 2020

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti Partners Branka, a.s. (dále jen Společnost) přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 490.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát milionů korun českých), tj. z původní výše 10.000.000,- Kč (slovy: deseti milionů korun českých) na novou výši 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých), upsáním nových akcií. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen výhradně peněžitými vklady. b) Bude upsáno 2 450 000 kusů nových kmenových akcií, vydaných jako cenný papír na jméno, ve jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Emisní kurs každé nově upsané akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Emisní ážio je nulové. Na každou jednu stávající akcii Společnosti lze upsat 49 kusů nových akcií Společnosti upisovaných s využitím přednostního práva, přičemž jmenovitá hodnota nově upisované jedné akcie je totožná se jmenovitou hodnotou jedné původní akcie Společnosti. Akcie lze upisovat pouze celé. c) Akcie budou upisovány ve dvou kolech s využitím přednostního práva akcionářů Společnosti, které lze využít takto: Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti (první kolo upisování). V souladu s § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal v souladu se zákonem o obchodních korporacích jiný akcionář (druhé kolo upisování), protože některý z akcionářů svého předno stního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle zákona o obchodních korporacích neúčinné. Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování: - místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo Společnosti, a to Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 17:00 hodin; - lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korpo racích zaslanou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Informace o přednostním právu akcionářů bude zveřejněna též na webových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku (§ 406 a § 776 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Způsob upisování nových akcií v druhém kole upisování: - místem pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování je sídlo Společnosti, a to Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 17:00 hodin; - lhůta pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování činí dva týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování; - upsat lze všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování. d) Každý upisovatel je povinen splatit v souhrnu alespoň 30 % jmenovité hodnoty (emisního kursu) upsaných akcií nejpozději do 15.3.2021 (slovy: patnáctého března roku dva tisíce dvacet jedna), a to na účet Společnosti číslo 1387898744/2700 vedený u UniCre dit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zbývající část emisního kursu jím upsaných akcií je povinen splatit do jednoho roku od účinnosti tohoto zvýšení základního kapitálu. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upisovány dohodou akcionářů ani nabídnuty předem určeným zájemcům. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 a násl. zákona o obchodních korporacích ani prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. f) Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva se nepřipouští. od 29. 12. 2020

Valná hromada společnosti Partners Branka, a.s. (dále jen Společnost) přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 490.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát milionů korun českých), tj. z původní výše 10.000.000,- Kč (slovy: deseti milionů korun českých) na novou výši 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých), upsáním nových akcií. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen výhradně peněžitými vklady. b) Bude upsáno 2 450 000 kusů nových kmenových akcií, vydaných jako cenný papír na jméno, ve jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Emisní kurs každé nově upsané akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Emisní ážio je nulové. Na každou jednu stávající akcii Společnosti lze upsat 49 kusů nových akcií Společnosti upisovaných s využitím přednostního práva, přičemž jmenovitá hodnota nově upisované jedné akcie je totožná se jmenovitou hodnotou jedné původní akcie Společnosti. Akcie lze upisovat pouze celé. c) Akcie budou upisovány ve dvou kolech s využitím přednostního práva akcionářů Společnosti, které lze využít takto: Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti (první kolo upisování). V souladu s § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal v souladu se zákonem o obchodních korporacích jiný akcionář (druhé kolo upisování), protože některý z akcionářů svého předno stního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle zákona o obchodních korporacích neúčinné. Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování: - místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo Společnosti, a to Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 17:00 hodin; - lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korpo racích zaslanou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Informace o přednostním právu akcionářů bude zveřejněna též na webových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku (§ 406 a § 776 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Způsob upisování nových akcií v druhém kole upisování: - místem pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování je sídlo Společnosti, a to Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 17:00 hodin; - lhůta pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování činí dva týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování; - upsat lze všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování. d) Každý upisovatel je povinen splatit v souhrnu alespoň 30 % jmenovité hodnoty (emisního kursu) upsaných akcií nejpozději do 15.3.2021 (slovy: patnáctého března roku dva tisíce dvacet), a to na účet Společnosti číslo 1387898744/2700 vedený u UniCredit Ba nk Czech Republic and Slovakia, a.s. Zbývající část emisního kursu jím upsaných akcií je povinen splatit do jednoho roku od účinnosti tohoto zvýšení základního kapitálu. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upisovány dohodou akcionářů ani nabídnuty předem určeným zájemcům. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 a násl. zákona o obchodních korporacích ani prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. f) Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva se nepřipouští. do 29. 12. 2020 od 28. 12. 2020

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 4. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 50 000 od 4. 12. 2020

Statutární orgán

7 fyzických osob

ing. Marek Ditz

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

vznik funkce: 15. 12. 2020

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Lada Kičmerová

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

vznik funkce: 15. 12. 2020

Čestmírova 522/13, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Simona Machulová

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

Mimoňská 622/1, Praha, 190 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Peter Michajlov

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

Topoľčianska 3215/27, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Michal Skalický

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

Štěchovice 23, 252 08, Česká republika

Ing. Lukáš Kulhavý

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

Bermanova 985/20, Praha, 196 00, Česká republika

Jiří Raška

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

Sokolovská 428/130, Praha, 186 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

ing. Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2020 - Poslední vztah: 28. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Mgr. Ing. Lada Kičmerová

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2020 - Poslední vztah: 28. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

Čestmírova 522/13, Praha, 140 00, Česká republika

Společnost zastupuje vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva anebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

od 4. 12. 2020

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Petr Kroupa

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

Hlubocká 709/3, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Petr Bartoš

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

Gebauerova 587/4, Brno, 615 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Zuzana Kepková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 4. 12. 2020

Na závěji 628, Praha, 164 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Další vztahy firmy Partners Branka, a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).