Hlavní navigace

Partners investiční společnost, a.s.

Firma Partners investiční společnost, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16374, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24716006

Sídlo:

Türkova 2319/5b, Praha Chodov, 149 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 8. 2010

DIČ:

CZ24716006

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
66300 Správa fondů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16374, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Partners nemovitostní, a.s. od 5. 8. 2010

Obchodní firma

Partners investiční společnost, a.s. od 10. 12. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 5. 8. 2010

adresa

Türkova 2319/5b
Praha 14900 od 19. 11. 2015

adresa

Türkova 2319/5b
Praha 4 14900 do 19. 11. 2015 od 22. 12. 2011

adresa

Stýblova 253/13
Praha 4 14900 do 22. 12. 2011 od 5. 8. 2010

Předmět podnikání

obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů od 30. 10. 2014

provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů od 30. 10. 2014

obhospodařování majetku zákazníka, jeho součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management) od 30. 10. 2014

kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů do 30. 10. 2014 od 10. 12. 2010

kolektivní investování spočívající v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování do 30. 10. 2014 od 10. 12. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 10. 12. 2010 od 5. 8. 2010

Ostatní skutečnosti

Usnesení představenstva jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 9.9.2014: Zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, následovně: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na jeho novou výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), zároveň urču je, že se nepřipouští upisování akcií nad nebo pod částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, b) identifikace nově upisovaných akcií: celkový počet a jmenovitá hodnota: 20 (slovy dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech upisovaných akcií: na jméno, přičemž budou vydány jako cenné papíry, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích v zhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost Partners Financial Services, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, IČ: 27699781 (dále jen Předem určený zájemce), tedy 20 (slovy: dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé a kcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsá ní akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena v sídle společnosti mezi Předem určeným zájemcem a společností, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne, kdy bude Předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci, návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán Předem určenému zájemci nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, a to dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, nebo bude v téže lhůtě osobně předán, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouvy musí obsahovat náležitosti stanovené v § 479 zákona o obchodních korporacích, f) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs každé akcie bude činit 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), g) účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: účet společnosti č. 2105642770/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., h) lhůta, v níž upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií: upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne jejich úpisu. do 30. 10. 2014 od 30. 10. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 30. 10. 2014

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 30. 10. 2014 od 5. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 40 od 30. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 20 do 30. 10. 2014 od 5. 8. 2010

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Petr Borkovec

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 25. 7. 2020

vznik funkce: 25. 7. 2020

Krasová 600/12, Brno, 614 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Lucie Simpartlová

předseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 25. 7. 2020

vznik funkce: 25. 7. 2020

Sanderova 1616/16, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Martin Mašát CFA, FRM

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Do Klukovic 1165/4b, Praha, 152 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Lucie Simpartlová

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2018 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 24. 7. 2017

zánik členství: 24. 7. 2020

vznik funkce: 2. 7. 2018

zánik funkce: 24. 7. 2020

Sanderova 1616/16, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Lucie Simpartlová

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2018 - Poslední vztah: 29. 9. 2018

vznik členství: 24. 7. 2017

vznik funkce: 2. 7. 2018

Příchovice 171, 334 01, Česká republika

Mgr. Martin Švec

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2018 - Poslední vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 31. 3. 2019

V Obůrkách 234, Tuklaty, 250 82, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lucie Simpartlová

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2018 - Poslední vztah: 29. 9. 2018

vznik členství: 24. 7. 2017

vznik funkce: 2. 7. 2018

Příchovice 171, 334 01, Česká republika

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2018 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 7. 2017

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 24. 7. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2018

Dr. E. Beneše 1177, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2018 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 7. 2017

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 24. 7. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2018

Dr. E. Beneše 1177, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lucie Simpartlová

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 7. 2017

Příchovice 171, 334 01, Česká republika

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 24. 7. 2017

vznik funkce: 24. 7. 2017

Novobohdalecká 1484/18, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 24. 7. 2017

vznik funkce: 24. 7. 2017

Novobohdalecká 1484/18, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Borkovec

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 24. 7. 2017

zánik členství: 24. 7. 2020

vznik funkce: 24. 7. 2017

zánik funkce: 24. 7. 2020

Krasová 600/12, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Lucie Simpartlová

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 13. 8. 2018

vznik členství: 24. 7. 2017

Příchovice 171, 334 01, Česká republika

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2017 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 6. 8. 2015

zánik členství: 23. 7. 2017

vznik funkce: 6. 8. 2015

zánik funkce: 23. 7. 2017

Novobohdalecká 1484/18, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2017 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 6. 8. 2015

vznik funkce: 6. 8. 2015

Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2017 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 6. 8. 2015

vznik funkce: 6. 8. 2015

Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Borkovec

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 30. 3. 2016

zánik členství: 23. 7. 2017

vznik funkce: 30. 3. 2016

zánik funkce: 23. 7. 2017

Krasová 600/12, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Petr Borkovec

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 30. 3. 2016

zánik členství: 23. 7. 2017

vznik funkce: 30. 3. 2016

zánik funkce: 23. 7. 2017

Krasová 600/12, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Lucie Simpartlová

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 23. 7. 2017

zánik funkce: 23. 7. 2017

Příchovice 171, 334 01, Česká republika

Ing. Lucie Simpartlová

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 23. 7. 2017

zánik funkce: 23. 7. 2017

Příchovice 171, 334 01, Česká republika

Ing. Kateřina Volínová MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 6. 8. 2015

zánik členství: 31. 1. 2016

vznik funkce: 6. 8. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2016

Butovická 907/16e, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Kateřina Volínová MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 6. 8. 2015

zánik členství: 31. 1. 2016

vznik funkce: 6. 8. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2016

Butovická 907/16e, Praha, 158 00, Česká republika

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 6. 8. 2015

vznik funkce: 6. 8. 2015

Libická 1990/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  Microfinance, a.s.

  Seifertova 615/65, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 6. 8. 2015

vznik funkce: 6. 8. 2015

Libická 1990/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  Microfinance, a.s.

  Seifertova 615/65, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 8. 2015

vznik členství: 5. 8. 2010

vznik funkce: 11. 10. 2011

Libická 1990/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 8. 2015

vznik členství: 5. 8. 2010

zánik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 5. 8. 2015

Libická 1990/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  Microfinance, a.s.

  Seifertova 615/65, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Ing. Kateřina Volínová MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2015

vznik členství: 5. 8. 2010

zánik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 5. 8. 2015

Butovická 907/16e, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Kateřina Volínová MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2013 - Poslední vztah: 25. 10. 2013

vznik členství: 5. 8. 2010

vznik funkce: 30. 7. 2012

K zámku 214, Praha 9, 190 12, Česká republika

Ing. Lucie Simpartlová

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 30. 7. 2012

Příchovice 171, 334 01, Česká republika

Ing. Kateřina Palková MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2012 - Poslední vztah: 5. 10. 2013

vznik členství: 5. 8. 2010

vznik funkce: 30. 7. 2012

K zámku 214, Praha 9, 190 12, Česká republika

Pavel Kohout

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 2. 2014

vznik členství: 5. 8. 2010

vznik funkce: 11. 10. 2011

Libická 1990/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Kateřina Palková MBA

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2012

vznik členství: 5. 8. 2010

K zámku 214, Praha 9, 190 12, Česká republika

Ing. Petr Borkovec

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2012

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 30. 7. 2012

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 30. 7. 2012

Krasová 600/12, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Kateřina Palková MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 5. 8. 2010

vznik funkce: 5. 8. 2010

zánik funkce: 11. 10. 2011

K zámku 214, Praha 9, 190 12, Česká republika

Ing. Martin Vícha

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 5. 8. 2010

zánik členství: 11. 10. 2011

vznik funkce: 5. 8. 2010

zánik funkce: 11. 10. 2011

K zámku 214, Praha 9, 190 12, Česká republika

Pavel Kohout

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 5. 8. 2010

Libická 1990/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.

od 10. 12. 2010

Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 10. 12. 2010 od 5. 8. 2010

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Petr Kroupa

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 25. 7. 2020

vznik funkce: 25. 7. 2020

Hlubocká 709/3, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tatiana Purdiaková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Březinova 471/22, Praha, 186 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jitka Lucbauerová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 14. 1. 2019

Litoměřická 405/9, Praha, 190 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Stanislav Holeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 20. 2. 2019

vznik členství: 24. 7. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 24. 7. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2018

U Děkanky 1650/16, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Kroupa

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 24. 7. 2017

zánik členství: 24. 7. 2020

vznik funkce: 24. 7. 2017

zánik funkce: 24. 7. 2020

Hlubocká 709/3, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Lucie Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 20. 2. 2019

vznik členství: 24. 7. 2017

zánik členství: 31. 10. 2018

Prostřední 134, Lišany, 270 52, Česká republika

Ing. Petr Kroupa

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 23. 7. 2017

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 23. 7. 2017

Hlubocká 709/3, Praha, 158 00, Česká republika

Mgr. Stanislav Holeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 23. 7. 2017

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 23. 7. 2017

U Děkanky 1650/16, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Stanislav Holeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 23. 7. 2017

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 23. 7. 2017

U Děkanky 1650/16, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Kroupa

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 23. 7. 2017

vznik funkce: 30. 7. 2012

zánik funkce: 23. 7. 2017

Hlubocká 709/3, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Dana Kryńska

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 23. 7. 2017

zánik funkce: 23. 7. 2017

Linhartova 1287/6, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Dana Kryńska

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 30. 7. 2012

zánik členství: 23. 7. 2017

zánik funkce: 23. 7. 2017

Linhartova 1287/6, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Kroupa

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 30. 7. 2012

vznik funkce: 30. 7. 2012

Hlubocká 709/3, Praha 5, 158 00, Česká republika

Mgr. Stanislav Holeš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 30. 7. 2012

vznik funkce: 30. 7. 2012

U Děkanky 1650/16, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Dana Řezníková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2012 - Poslední vztah: 6. 5. 2015

vznik členství: 30. 7. 2012

Chotěbuzská 202, Praha, 103 00, Česká republika

Ing. Lucie Simpartlová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2012

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 30. 7. 2012

Příchovice 171, 334 01, Česká republika

Radim Lukeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2012

vznik členství: 5. 8. 2010

zánik členství: 30. 7. 2012

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 30. 7. 2012

Čílova 275/15, Praha 6, 162 00, Česká republika

Pavel Červenka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 8. 2012

vznik členství: 5. 8. 2010

zánik členství: 30. 7. 2012

K Orionce 457/28, Praha 4, 143 00, Česká republika

Radim Lukeš

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 5. 8. 2010

Čílova 275/15, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Petr Borkovec

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 5. 8. 2010

zánik členství: 11. 10. 2011

vznik funkce: 5. 8. 2010

zánik funkce: 11. 10. 2011

Krasová 600/12, Brno, 614 00, Česká republika

Další vztahy firmy Partners investiční společnost, a.s.

Partners Financial Services, a.s.

První vztah: 7. 8. 2012

Türkova 2319/5b, Praha Chodov, 149 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

Partners Financial Services, a.s.

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 8. 2012

Türkova 2319/5b, Praha Chodov, 149 00

Akcionáři

Partners Financial Services, a.s., IČ: 27699781

Türkova 2319/5b, Česká republika, Praha 4, 149 00

od 7. 8. 2012

Partners For Life Planning, a.s., IČ: 27699781

Stýblova 253/13, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 7. 8. 2012 od 5. 8. 2010

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).