Hlavní navigace

Patria Finance, a.s.

Firma Patria Finance, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7215, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 150 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26455064

Sídlo:

Výmolova 353/3, Praha Radlice, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 5. 2001

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
66120 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7215, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Patria Finance, a.s. od 10. 2. 2015

Obchodní firma

Patria Finance, a.s. do 10. 2. 2015 od 1. 12. 2014

Obchodní firma

Patria Finance, a.s. do 1. 12. 2014 od 29. 10. 2014

Obchodní firma

Patria Finance, a.s. do 1. 12. 2014 od 1. 12. 2014

Obchodní firma

Patria Direct, a.s. do 29. 10. 2014 od 23. 5. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 23. 5. 2001

adresa

Výmolova 353/3
Praha 15000 od 17. 6. 2019

adresa

Jungmannova 745/24
Praha 11000 do 17. 6. 2019 od 26. 4. 2017

adresa

Jungmannova 745/24
Praha 1 11000 do 26. 4. 2017 od 15. 8. 2005

adresa

Škrétova 12 č.p. 490
Praha 2 12000 do 15. 8. 2005 od 23. 5. 2001

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. od 22. 1. 2016

výkon činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona od 23. 5. 2001

Ostatní skutečnosti

Na společnost Patria Direct, a.s,, IČ: 26455064, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, a společnost Patria Online, a.s., IČ: 61859273, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, jako nástupnické společnosti, přešly projektem rozdělení určené části jmění rozštěpované společnosti Patria Finance, a.s., IČ: 60197226, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, která v důsledku tohoto rozštěpení sloučením zanikla. od 31. 10. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 28. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 11. 2014 od 28. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 do 1. 11. 2014 od 28. 8. 2014

Rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti ze dne 25.5.2006 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 57.000.000,- Kč (slovy: padesát sedm milonů korun českých) ze stávající výše 93.000.000,- Kč (slovy: devadesát tři milionů korun českých) na částku 150.000.000,- (slovy: jedno sto padesát milionů korun česk ých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 57.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých), se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 570 (pět set sedmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emistní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.000 K č (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemnci, kterým je společnost Patria Finance, a.s., IČ 60197226, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložk a 2583. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací po dmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář Společnosti ukládá představenstvu, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 (třiceti) dní od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstavo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do sedmi dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo Společnosti, tedy Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet č. 61616010/0300, vedený u Československé obchodní banky, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené podle ust. § 204 odst. 5 obc hodního zákoníku. od 15. 6. 2006

Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 4.5.2004 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: do 24. 12. 2004 od 24. 5. 2004

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 66.000.000,-Kč (slovy: šedesát šest milionů korun českých) z původní výše 27.000.000,-Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých) na částku 93.000.000,-Kč (slovy: devadesát tři miliony korun českých) upsá ním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 66.000.000,-Kč, se nepřipouští. do 24. 12. 2004 od 24. 5. 2004

Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 660 (šest set šedesát tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.00 0,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). do 24. 12. 2004 od 24. 5. 2004

Akcie budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 660 (šest set šedesát) nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 66.000.000,-Kč (šedesát šest milionů korun českých), upsány jediným akcionářem Společnosti, společnosti Partia Online, a.s. , a to s využitím přednostního práva. Bezodkladně po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku doručí Společnost jedinému akcionáři, Patria Online, a.s., návrh smlouvy o upsání akcií, kterou bude j ediný akcionář jeho nové akcie Společnosti upisovat, a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku, již bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. do 24. 12. 2004 od 24. 5. 2004

Přednostní právo jediného akcináře bude akcionář oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů. Tato lhůta začně běžet dnem doručení oznámení o rozhodutí o zvýšení základního kapitálu a návrhu smlouvy o upsání akcií Společností jedinému akcionáři. V této lhůtě je j ediný akcionář, hodlá-li využít svého přednostního práva, povinen akceptovat návrh smlouvy o upsání akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit Společnosti. Podpisy osob jednajicích za nebo jmneném Společnosti uvedené na smlouvě o upsání akci í musí být úředně ověřeny. Místem pro upsání akcií, je sídlo Společnosti. K upsaní akcií doručením akceptovaného návrhu na adresu sídla Společnosti. do 24. 12. 2004 od 24. 5. 2004

Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) může jediný akiconář upsat 2,44 (dvě celé čtyřicet čtyři) nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:jedno sto tisíc korun če ských). do 24. 12. 2004 od 24. 5. 2004

Patria Online, a.s. jako jediný akcionář Společnosti ukládá představenstvu Společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dní od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jediném u akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane a zveřejnilo informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku. do 24. 12. 2004 od 24. 5. 2004

Jediný acionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet č.07056010/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. ve lhůtě jednoho měsíce ode dne účinnosti o upsání akcií uzavřené podle ust.§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku. do 24. 12. 2004 od 24. 5. 2004

Nevyužije-li akcionář svého přednostního práva na upisovánía akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí valné hormady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude právních účinků. Jiný způsob upsání akcií, než s využitím přednostního práva je diného akcionáře, se nepřipouští. do 24. 12. 2004 od 24. 5. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

od 1. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 93 000 000 Kč

do 1. 8. 2006 od 12. 7. 2004

Základní kapitál

vklad 27 000 000 Kč

do 12. 7. 2004 od 23. 5. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 500 od 1. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 930 do 1. 8. 2006 od 12. 7. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 270 do 12. 7. 2004 od 23. 5. 2001

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Héléne Goessaert

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2020

vznik členství: 15. 8. 2019

Na Kleovce 27/8, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 27. 11. 2019

Na Michovkách I 697, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Vévoda

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 21. 3. 2017

vznik funkce: 21. 3. 2017

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Héléne Goessaert

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2019 - Poslední vztah: 25. 11. 2020

vznik členství: 15. 8. 2019

Ke dvoru 780/10, Praha, 160 00, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2019

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 2. 5. 2019

Hoge Jan 64, Buggenhout, Belgické království

Marek Ditz

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 20. 3. 2017

vznik funkce: 14. 6. 2016

zánik funkce: 20. 3. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 20. 3. 2017

vznik funkce: 14. 6. 2016

zánik funkce: 20. 3. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2016 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 1. 9. 2016

trvale bytem : Hoge Jan 64, Buggenhout, Belgické království do 14. 12. 2016 od 11. 10. 2016

Na Kodymce 1011/24, Praha, 160 00, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2016 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 1. 9. 2016

trvale bytem : Hoge Jan 64, Buggenhout, Belgické království do 14. 12. 2016 od 11. 10. 2016

Na Kodymce 1011/24, Praha, 160 00, Česká republika

Michal Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 5. 1. 2016

zánik členství: 14. 8. 2019

Hlohová 391, Radonice, 250 73, Česká republika

Další vztah k této osobě

Koen Hoffman

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 10. 2016

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 14. 6. 2016

vznik funkce: 10. 12. 2015

zánik funkce: 14. 6. 2016

Steenvoordestraat 166, Destelbergen, 9 070, Belgické království

Koen Hoffman

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 10. 2016

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 14. 6. 2016

vznik funkce: 10. 12. 2015

zánik funkce: 14. 6. 2016

Steenvoordestraat 166, Destelbergen, 9 070, Belgické království

Koen Hoffman

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 26. 11. 2014

Steenvoordestraat 166, Destelbergen, 9 070, Belgické království

Marek Ditz

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 26. 11. 2014

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 26. 11. 2014

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Patrick Roppe

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 18. 7. 2017

zánik funkce: 18. 7. 2017

Av. Du Bois des Collines 16, Braine L'Alleud, 1 420, Belgické království

Patrick Roppe

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 18. 7. 2017

zánik funkce: 18. 7. 2017

Av. Du Bois des Collines 16, Braine L'Alleud, 1 420, Belgické království

Petr Knapp

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 14. 8. 2019

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Buďánka, z.ú.

  Nad Zámečnicí 2073/15, Praha, 150 00

Tomáš Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

zánik funkce: 26. 11. 2019

Na Michovkách I 697, Průhonice, 252 43, Česká republika

David Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2014 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 15. 7. 2014

Suchdolské náměstí 746/12, Praha 6, 165 00, Česká republika

Martin Kosobud

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 26. 11. 2014

Brodská 372, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Cízl

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 18. 3. 2014

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

Příbram 482, 261 01, Česká republika

Martin Helmich

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2011 - Poslední vztah: 10. 2. 2015

vznik členství: 12. 3. 2011

zánik členství: 26. 11. 2014

Valečovská 837/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Milan Cízl

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2010 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

Příbram 482, 261 01, Česká republika

Martin Helmich

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2008 - Poslední vztah: 27. 4. 2011

vznik členství: 12. 3. 2006

zánik členství: 12. 3. 2011

vznik funkce: 12. 3. 2006

zánik funkce: 12. 3. 2011

Valečovská 837/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Martin Kosobud

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2007 - Poslední vztah: 22. 1. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2013

Brodská 372, Srubec, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Helmich

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2006 - Poslední vztah: 1. 4. 2008

vznik členství: 12. 3. 2006

vznik funkce: 12. 3. 2006

Vřesová 680/13, Praha 8, 181 00, Česká republika

David Kuboň

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2010

vznik členství: 1. 2. 2006

zánik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 1. 2. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2010

Choteč 64, 252 26, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Kodýdek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2007

vznik členství: 4. 1. 2005

zánik členství: 30. 9. 2007

Evropská 506/225, Praha 6, 161 00, Česká republika

Monika Procházková

člen

První vztah: 23. 5. 2003 - Poslední vztah: 12. 5. 2006

vznik členství: 12. 3. 2003

zánik členství: 12. 3. 2006

Masarykova 883, Roztoky u Prahy, 252 63, Česká republika

Petr Janouš

člen

První vztah: 15. 6. 2002 - Poslední vztah: 23. 5. 2003

vznik členství: 8. 3. 2002

zánik členství: 12. 3. 2003

Kaňkovského 1234/16, Praha 8, 182 00, Česká republika

Marek Jelínek

První vztah: 23. 5. 2001 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

vznik členství: 23. 5. 2001

zánik členství: 4. 1. 2005

Koulova 13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Igor Lažo

První vztah: 23. 5. 2001 - Poslední vztah: 23. 2. 2006

vznik členství: 23. 5. 2001

zánik členství: 1. 2. 2006

zánik funkce: 1. 2. 2006

Americká 38, Cheb, 352 02, Česká republika

Martin Bašta

První vztah: 23. 5. 2001 - Poslední vztah: 15. 6. 2002

vznik členství: 23. 5. 2001

zánik členství: 31. 1. 2002

V křovinách 1541/18, Praha 4, 147 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Martin Helmich

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 27. 11. 2019

Valečovská 837/3, Praha, 190 00, Česká republika

Filip Kubů

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2018

vznik členství: 11. 8. 2018

Vysočanská 549/79, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Jaroš

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 1. 4. 2018

vznik funkce: 3. 4. 2018

Kutnauerova 2262, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Martin Helmich

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

Valečovská 837/3, Praha, 190 00, Česká republika

Radim Dalík

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2014 - Poslední vztah: 12. 9. 2018

vznik členství: 18. 8. 2014

zánik členství: 10. 8. 2018

Přílepská 799/18, Praha, 161 00, Česká republika

Radim Dalík

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2014 - Poslední vztah: 12. 9. 2018

vznik členství: 18. 8. 2014

zánik členství: 10. 8. 2018

Přílepská 799/18, Praha, 161 00, Česká republika

Jiří Vyskočil

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2018

Na Musilech 989/2, Praha, 142 00, Česká republika

Jiří Vyskočil

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2018

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2018

Na Musilech 989/2, Praha, 142 00, Česká republika

Milan Cízl

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2014 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 5. 5. 2014

Příbram 482, 261 01, Česká republika

Ludmila Greplová

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 9. 2014

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 18. 8. 2014

Klánovická 306/30, Praha 9, 198 00, Česká republika

Jaroslav Motyčka

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 3. 2014

vznik členství: 8. 7. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

V Uličce 1466, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  Roklen Holding a.s.

  Václavské náměstí 838/9, Praha, 110 00

 • člen představenstva

  Roklen360 a.s.

  Václavské náměstí 838/9, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  ISA Praha a.s.

  V mezihoří 1229/1, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

Ondřej Palát

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 26. 11. 2014

Marie Podvalové 920/3, Praha 9, 196 00, Česká republika

Oldřich Pavlovský

předseda

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 18. 3. 2014

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 28. 2. 2014

Ptice 242, 252 18, Česká republika

Jaroslav Motyčka

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 26. 1. 2014

vznik členství: 8. 7. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

V Uličce 1466, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  Roklen Holding a.s.

  Václavské náměstí 838/9, Praha, 110 00

 • člen představenstva

  Roklen360 a.s.

  Václavské náměstí 838/9, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  ISA Praha a.s.

  V mezihoří 1229/1, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

Alena Vodičková

člen

První vztah: 1. 4. 2008 - Poslední vztah: 22. 1. 2014

vznik funkce: 14. 3. 2008

zánik funkce: 14. 6. 2013

Na Stráni 35/1, Praha 10, 101 00, Česká republika

Oldřich Pavlovský

předseda

První vztah: 15. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2006

zánik funkce: 9. 6. 2011

Ptice 242, 252 18, Česká republika

Alena Vodičková

člen

První vztah: 15. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 4. 2008

vznik funkce: 16. 3. 2005

zánik funkce: 14. 3. 2008

Na Stráni 35/1, Praha 10, 101 00, Česká republika

Jaroslav Motyčka

člen

První vztah: 22. 7. 2005 - Poslední vztah: 8. 7. 2010

vznik členství: 8. 7. 2005

zánik členství: 8. 7. 2010

vznik funkce: 8. 7. 2005

zánik funkce: 8. 7. 2010

V Uličce 1466, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  Roklen Holding a.s.

  Václavské náměstí 838/9, Praha, 110 00

 • člen představenstva

  Roklen360 a.s.

  Václavské náměstí 838/9, Praha, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  ISA Praha a.s.

  V mezihoří 1229/1, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

Alena Vodičková

člen

První vztah: 20. 4. 2005 - Poslední vztah: 15. 8. 2005

vznik funkce: 16. 3. 2005

Vladivostocká 5, Praha 10, 100 00, Česká republika

Oldřich Pavlovský

předseda

První vztah: 24. 12. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik členství: 23. 5. 2001

vznik funkce: 23. 5. 2001

zánik funkce: 23. 5. 2006

Ptice 242, 252 18, Česká republika

Alena Vodičková

člen

První vztah: 15. 6. 2002 - Poslední vztah: 20. 4. 2005

vznik funkce: 8. 3. 2002

Vladivostocká 5, Praha 10, 100 00, Česká republika

Oldřich Pavlovský

předseda

První vztah: 23. 5. 2001 - Poslední vztah: 24. 12. 2004

vznik členství: 23. 5. 2001

vznik funkce: 23. 5. 2001

Hilmarova 979/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Marek Belšan

člen

První vztah: 23. 5. 2001 - Poslední vztah: 15. 6. 2002

vznik členství: 23. 5. 2001

zánik členství: 8. 3. 2002

Bělohorská 44, Praha 6, 169 00, Česká republika

Jan Brožík

člen

První vztah: 23. 5. 2001 - Poslední vztah: 22. 7. 2005

vznik členství: 23. 5. 2001

zánik členství: 12. 5. 2005

vznik funkce: 23. 5. 2001

zánik funkce: 12. 5. 2005

Jaroslava Ježka 169/8, Most, 434 01, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že dva členové představenstva připojí svůj podpis k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti.

od 22. 1. 2016

Společnost je oprávněn zastupovat samostatně každý člen představenstva.

do 22. 1. 2016 od 1. 11. 2014

Za společnost je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že dva členové představenstva připojí svůj podpis k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti.

do 1. 11. 2014 od 23. 5. 2001

Další vztahy firmy Patria Finance, a.s.

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 5. 12. 2017

Radlická 333/150, Praha, 150 00

Dalších 16 vztahů k tomuto subjektu

 • Michaela Lhotková

  člen představenstva

  Ke Kukaláku 837, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Jan Sadil

  člen představenstva

  Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ján Lučan

  člen představenstva

  Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

 • Marcela Suchánková

  člen představenstva

  Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

 • Petr Hutla

  člen představenstva

  Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

 • Héléne Goessaert

  člen představenstva

  Na Kleovce 27/8, Praha, 120 00, Česká republika

 • Jiří Vévoda

  člen představenstva

  Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

 • Zdeněk Tůma

  předseda dozorčí rady

  Na Císařce 3222/16, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ladislava Spielbergerová

  člen dozorčí rady

  Wintrova 452, Jesenice, 270 33, Česká republika

 • Štěpán Stránský

  člen dozorčí rady

  Neužilova 1495/2, Praha, 156 00, Česká republika

 • Franky Depickere

  člen dozorčí rady

  Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

 • Willy Kiekense

  člen dozorčí rady

  Schaarstraat 18, 8000 Brugge, Belgické království

 • Christine Van Rijsseghem

  člen dozorčí rady

  Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

 • John Arthur Hollows

  předseda představenstva

  Souběžná I 665/47, Praha, 158 00, Česká republika

 • Marc Wittemans

  člen dozorčí rady

  Beatrijslaan 91, Rotselaar, 3 110, Belgické království

 • Willem Hueting

  člen dozorčí rady

  Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

Akcionáři

Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350

Radlická, Česká republika, Praha 5, 150 57

od 5. 12. 2017

Patria Online, a.s., IČ: 61859273

Jungmannova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 5. 12. 2017 od 1. 11. 2014

Patria Online, a.s., IČ: 61859273

Jungmannova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 1. 8. 2006 od 23. 2. 2006

Patria Online, a.s., IČ: 61859273

Škrétova 12, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 23. 2. 2006 od 19. 8. 2002

Patria Online, a.s., IČ: 61859273

Škrétova, Česká republika, Praha 2

do 19. 8. 2002 od 23. 5. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 10. 2010

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 10. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).