Hlavní navigace

Pekárna Zelená louka, a.s.

Firma Pekárna Zelená louka, a.s., akciová společnost, vznikla dne 30. 10. 1991. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15167, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 103 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

41035895

Sídlo:

Hlavní 71, Herink, 251 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 10. 1991

DIČ:

CZ41035895

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
10710 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
10820 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15167, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pekárna Zelená louka, a.s. od 4. 1. 2007

Obchodní firma

Cukrárna Martinov, spol. s r.o. do 4. 1. 2007 od 4. 11. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 4. 1. 2007

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 4. 1. 2007 od 4. 11. 1991

adresa

Hlavní 71
Herink 25101 od 19. 2. 2009

adresa

Cejl 38
Brno 60200 do 19. 2. 2009 od 4. 1. 2007

adresa

Martinovská 3168
Ostrava-Martinov 72306 do 4. 1. 2007 od 16. 4. 1997

adresa

Areál potravinových závodů
Ostrava-Martinov 72306 do 16. 4. 1997 od 12. 7. 1993

adresa

1370
Šenov do 12. 7. 1993 od 4. 11. 1991

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 2. 2009

pekařství, cukrářství od 7. 12. 2007

hostinská činnost do 14. 3. 2002 od 16. 4. 1997

hostinská činnost bez ubytování - vyjma prodeje nealkoholic- kých nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích do 16. 4. 1997 od 12. 7. 1993

výroba pekárenských výrobků do 14. 3. 2002 od 12. 7. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 4. 2. 2009 od 12. 7. 1993

a/ Výrobní a distribuční činnost v oblasti cukrárenských a pekárenských výrobků, b/ obchodní činnost v oblasti potravinářského zboží, c/ zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje surovin, strojů a vybavení cukrárenských a pekárenských výroben a obchodních jednotek včetně poskytování služeb velkoskladu, d/ výroba, prodej, opravy a udržování strojů a zařízení cukráren, pekáren a obchodní sítě, e/ obchodní, nákupní, zásobovací, odbytová, poradenská a zprostředkovatelská činnost služeb, výrobků a surovin, do 12. 7. 1993 od 4. 11. 1991

f/ dopravní činnost pro vlastní rozvoz g/ služby výpočetní techniky vč. zajišťování a zavádění počítačových systémů a programů, h/ zahraničně obchodní činnost v rozsahu výše uvedeného předmětu podnikání mimo vývozu a dovozu věcí, na jejich výkon se vyžaduje zvláštní povolení. do 12. 7. 1993 od 4. 11. 1991

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 5. 3. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 5. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 5. 3. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti VH o zvýšení základního kapitálu společnosti Pekárna Zelená louka, a.s. se sídlem Brno, Cejl 38, PSČ: 602 00, IČ: 410 35 895 PENAM,a.s. se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4346, jednající Ing. Jaroslavem Kurčíkem, r.č. 690824/8303, bytem Miranova 831/2, Praha 10-Hostivař a členem představenstva I ng. Davidem Huzlíkem, r.č. 710319/3746, bytem Masarykovo nám. 33, Boskovice jako jediný akcionář společnosti Pekárna Zelená louka, a.s., se sídlem Brno, Cejl 38, PSČ: 602 00, IČ: 410 35 895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, o dd. B, vložka 4850 (dále jen společnost) dne 01.03.2007 při výkonu působnosti valné hromady společnosti: prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva dle § 204a odst. 7 obch.zákoníku na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti a činí v působnosti valné hromady dle § 190 obch. zákoníku toto rozhodnutí: R o z h o d u j e o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 3.000.000,--Kč o částku 100.000.000,--Kč na výslednou částku 103.000.000,--Kč, a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 10 kusů nov ých kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,--Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Převod je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstavají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch.zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři společnosti PENAM, a.s., se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4346, kterému bude nabídnuto k úpis u všech 10 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,--Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Připouští se splacení celého emisního kursu započtením pohledávky v její nominální hodnotě určeného zájemce vůči společnosti v celkové výši 100.000.000,--Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 100.000.000,--Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 15 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti. PENAM, a.s., se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, jako jediný akcionář společnosti, při výkonu působnosti valné hromady, dále rozhodl o změně Stanov společnosti takto: Dosavadní text Stanov kapitola I. až VIII., články 1 až 44 nahrazuje novým změním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí. PENAM, a.s. se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, jako jediný akcionář společnosti, při výkonu působnosti valné hromady, dále rozhodl o změně Stanov společnosti takto: U k l á d á představenstvu nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 1. 6. 2007 od 16. 4. 2007

Společnost Cukrárna Martinov, spol. s r.o. vznikla 4.11.1991. Na základě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 4.12.2006 došlo ke změně právní formy společnosti, ke změně obchodní firmy a sídla na Pekárna Zelená louka, a.s. se s ídlem Brno, Cejl 38, PSČ 602 00. od 4. 1. 2007

Smlouvou o prodeji podniku uzavřenou dne 18.12.1997 mezi prodávajícím, obchodní společnosti Cukrárna Martinov, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě - Martinově, Martinovská 3168, IČO: 41 03 58 95 a kupujícím obchodní společnosti PEKAS, společnost s ručením omezeným, se sídlem ve Sviadnově, Ostravská 278, IČO: 41 03 29 00, byl prodán podnik prodávajícího, když bližší specifikace předmětu převodu je obsažena ve "Smlouvě o prodeji podniku", jejíž originál je uložen ve spise vedeném obchodním rejstříkem Krajského obchodního soudu v Ostravě pod sp. zn. C 1905. od 24. 7. 1998

Datum uzavření společenské smlouvy: 18.10.91 od 4. 11. 1991

Zastupování: Společnost navenek zastupuje ředitel společnosti - Dušan Bernatík a je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech. Společnost navenek zastupují i prokuristé společnosti - ing. Tomáš Surý - obchodně ekonomický prokurista společnosti a Vlasta Hermanová - výrobně technický prokurista, a to v rozsahu sjednané působnosti ředitelem společnosti. Podepisování za společnost provádí vždy dva společníci, z nichž jeden podpis musí být buď ředitele společnosti nebo jednoho z prokuristů. do 12. 7. 1993 od 4. 11. 1991

Kmenové jmění společnosti: 100.000,--Kčs do 12. 7. 1993 od 4. 11. 1991

Výše vkladů jednotlivých společníků: 20.000,--Kčs do 12. 7. 1993 od 4. 11. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 103 000 000 Kč

od 1. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 1. 6. 2007 od 4. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 4. 1. 2007 od 17. 9. 1996

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 17. 9. 1996 od 12. 7. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 od 14. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 od 14. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 do 14. 2. 2017 od 5. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 do 14. 2. 2017 od 5. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 do 5. 3. 2014 od 1. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 do 5. 3. 2014 od 4. 1. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Eva Hvížďová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2019

vznik členství: 13. 3. 2019

Mikulčická 1075/12, Brno, 627 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno, 602 00

Ing. Stanislav Alt

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

Havelkova 788/13, Loštice, 789 83, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  UB HOLDING, a.s.

  Pekařská 598/1, Praha Jinonice (Praha 5), 155 00

 • předseda dozorčí rady

  UNITED BAKERIES a.s.

  Pekařská 598/1, Praha, 155 00

 • člen představenstva

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno, 602 00

Ing. Milan Šoupal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

Sídliště Osvobození 668/48, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  PEK GROUP, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • člen dozorčí rady

  UB HOLDING, a.s.

  Pekařská 598/1, Praha Jinonice (Praha 5), 155 00

Historické vztahy

Eva Hvížďová

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2019 - Poslední vztah: 10. 12. 2019

vznik členství: 13. 3. 2019

Mikulčická 1075/12, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Jitka Paterová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2017 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 30. 1. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2017

Zahrádky 243, Neslovice, 664 91, Česká republika

Ing. Jitka Paterová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2017 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 30. 1. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2017

Zahrádky 243, Neslovice, 664 91, Česká republika

Ing. Jaroslav Kurčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 6. 1. 2017

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 6. 1. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2017

K oboře 898, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Kurčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 6. 1. 2017

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 6. 1. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2017

K oboře 898, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jitka Paterová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 2. 2016

Zahrádky 243, Neslovice, 664 91, Česká republika

Ing. Jitka Paterová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 2. 2016

Zahrádky 243, Neslovice, 664 91, Česká republika

Peter Kollárovič

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 12. 3. 2014

zánik členství: 12. 3. 2019

Svojšice 34, 533 62, Česká republika

Ing. Jaroslav Kurčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 5. 1. 2012

zánik členství: 5. 1. 2017

vznik funkce: 5. 1. 2012

zánik funkce: 5. 1. 2017

Miranova 831/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. David Huzlík

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2016

vznik členství: 5. 1. 2012

zánik členství: 31. 1. 2016

Masarykovo náměstí 33, Boskovice, 680 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kurčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 5. 1. 2012

zánik členství: 5. 1. 2017

vznik funkce: 5. 1. 2012

zánik funkce: 5. 1. 2017

Miranova 831/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Peter Kollárovič

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2009 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 11. 3. 2009

zánik členství: 11. 3. 2014

Svojšice 34, 533 62, Česká republika

Ing. David Huzlík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 5. 2012

zánik členství: 4. 1. 2012

vznik funkce: 4. 1. 2007

Masarykovo nám. 33, Boskovice, 680 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kurčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 5. 2012

zánik členství: 4. 1. 2012

vznik funkce: 4. 1. 2007

zánik funkce: 4. 1. 2012

Miranova 831/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

JUDr. Josef Fišer

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 9. 4. 2009

zánik členství: 13. 12. 2008

vznik funkce: 4. 1. 2007

Vinohrady 64, Znojmo, 669 02, Česká republika

Ing. Michal Huzlík

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik funkce: 4. 1. 2007

Masarykovo nám. 33, Boskovice, 680 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jan Stoklasa

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2019

Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Kurčík

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

K oboře 898, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Georgios Koulisianis MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

Pod Horkou 503/9, Brno, 635 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • místopředseda představenstva

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno, 602 00

 • místopředseda představenstva

  PEK GROUP, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • místopředseda představenstva

  UB HOLDING, a.s.

  Pekařská 598/1, Praha Jinonice (Praha 5), 155 00

 • místopředseda představenstva

  UNITED BAKERIES a.s.

  Pekařská 598/1, Praha, 155 00

Historické vztahy

Ing. Jitka Paterová

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 6. 8. 2019

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 7. 2019

Zahrádky 243, Neslovice, 664 91, Česká republika

Michal Miksche

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2017 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 6. 1. 2017

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 30. 1. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2017

Hilleho 1840/3, Brno, 602 00, Česká republika

Michal Miksche

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2017 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 6. 1. 2017

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 30. 1. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2017

Hilleho 1840/3, Brno, 602 00, Česká republika

Michal Miksche

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 6. 1. 2017

Hilleho 1840/3, Brno, 602 00, Česká republika

Michal Miksche

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 6. 1. 2017

Hilleho 1840/3, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Vladimír Nosek

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 7. 7. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 7. 7. 2014

Amforová 1905/4, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Vladimír Nosek

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 7. 7. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 7. 7. 2014

Amforová 1905/4, Praha, 155 00, Česká republika

Václav Šrámek

předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 19. 11. 2013

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 19. 11. 2013

zánik funkce: 31. 8. 2017

Prokopa Velikého 1937/48, Brno, 628 00, Česká republika

Václav Šrámek

předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 19. 11. 2013

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 19. 11. 2013

zánik funkce: 31. 8. 2017

Prokopa Velikého 1937/48, Brno, 628 00, Česká republika

Dušan Kunčický

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2012 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 2. 10. 2012

zánik členství: 6. 7. 2014

zánik funkce: 6. 7. 2014

Horní 676, Chrást, 330 03, Česká republika

Michal Miksche

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 5. 1. 2012

zánik členství: 5. 1. 2017

Hilleho 1840/3, Brno, 602 00, Česká republika

Michal Miksche

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2012 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 5. 1. 2012

zánik členství: 5. 1. 2017

Hilleho 1840/3, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Milan Prause

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2009 - Poslední vztah: 10. 10. 2012

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 1. 10. 2012

Na Chocholouši 984, Hronov, 549 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  PEK GROUP, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

Václav Šrámek

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 5. 3. 2014

vznik členství: 18. 11. 2008

zánik členství: 18. 11. 2013

vznik funkce: 18. 11. 2008

zánik funkce: 18. 11. 2013

Prokopa Velikého 48, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Milan Prause

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2007 - Poslední vztah: 19. 2. 2009

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 1. 10. 2007

Erbenova 777, Hronov, 549 31, Česká republika

Michal Miksche

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 5. 2012

zánik členství: 4. 1. 2012

vznik funkce: 4. 1. 2007

Hilleho 3, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Vladimír Nosek

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 26. 11. 2008

vznik funkce: 4. 1. 2007

zánik funkce: 17. 11. 2008

Amforová 1905/4, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Pavel Študent

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 22. 10. 2007

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 27. 9. 2007

vznik funkce: 4. 1. 2007

zánik funkce: 27. 9. 2007

Štompil 16, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Vladimír Nosek

jednatel

První vztah: 17. 8. 2005 - Poslední vztah: 4. 1. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2005

zánik funkce: 4. 1. 2007

Amforová 1905/4, Praha 5, Česká republika

Ing. Radek Prokopec

jednatel

První vztah: 17. 8. 2005 - Poslední vztah: 4. 1. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2005

zánik funkce: 4. 1. 2007

Pod nemocnicí 595/13, Brno, Česká republika

Ing. Zdeňka Julínková

jednatel

První vztah: 13. 9. 2000 - Poslední vztah: 17. 8. 2005

vznik funkce: 1. 6. 2000

zánik funkce: 1. 4. 2005

Husova 482, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Miloslav Hynek

jednatel

První vztah: 13. 9. 2000 - Poslední vztah: 17. 8. 2005

vznik funkce: 1. 6. 2000

zánik funkce: 1. 4. 2005

Cacovice 1, Brno, Česká republika

Ing. Josef Trčka

jednatel

První vztah: 16. 4. 1997 - Poslední vztah: 13. 9. 2000

Hlavní č. 54, Hladké Životice, Česká republika

Dušan Bernatík

jednatel

První vztah: 17. 9. 1996 - Poslední vztah: 16. 4. 1997

U Hřiště 1370, Šenov, Česká republika

Tomáš Surý

jedantel

První vztah: 16. 8. 1993 - Poslední vztah: 17. 9. 1996

Nábřeží 652, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Vlasta Hermanová

jednatel

První vztah: 12. 7. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 2000

Vl. Vančury 8, Hlučín, Česká republika

Dušan Bernatík

jednatel

První vztah: 12. 7. 1993 - Poslední vztah: 17. 9. 1996

Šenov 1370, Česká republika

Ing. Tomáš Surý

jednatel

První vztah: 12. 7. 1993 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

Makovského 4425, Ostrava 4, Česká republika

Jana Holečková svobodná

společník

První vztah: 4. 11. 1991 - Poslední vztah: 12. 7. 1993

Rošického 1072, Ostrava-Svinov, Česká republika

Miluše Dziatkewiczová vdaná

společník

První vztah: 4. 11. 1991 - Poslední vztah: 12. 7. 1993

R. Prchaly 4486, Ostrava 4, Česká republika

Dušan Bernatík ženatý

společník

První vztah: 4. 11. 1991 - Poslední vztah: 12. 7. 1993

Šenov 1370, Česká republika

Vlasta Hermanová vdaná

společník

První vztah: 4. 11. 1991 - Poslední vztah: 12. 7. 1993

Vl. Vančury 8, Hlučín, Česká republika

Ing. Tomáš Surý, Svobodný

společník

První vztah: 4. 11. 1991 - Poslední vztah: 12. 7. 1993

Makovského 4425, Ostrava 4, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

od 14. 2. 2017

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)společně dva členové představenstva, nebo b)společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těcht o údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

do 14. 2. 2017 od 5. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně členem představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastní, a to i jen jejich částí.

do 5. 3. 2014 od 10. 2. 2011

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 10. 2. 2011 od 16. 8. 2010

J e d n á n í : Společně předseda představenstva a jeden člen představenstva ve všech věcech. Podepisují tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 16. 8. 2010 od 4. 1. 2007

Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně

do 4. 1. 2007 od 12. 7. 1993

Další vztahy firmy Pekárna Zelená louka, a.s.

Historické vztahy

Ing. Tomáš Surý

První vztah: 16. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 1. 1998

vklad 600 000 Kč

splaceno 100 %

Nábřeží SPB 66/652, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Miluše Dziatkewiczová

První vztah: 17. 9. 1996 - Poslední vztah: 16. 4. 1997

vklad 600 000 Kč

splaceno 100 %

R. Prchaly 4486, Ostrava 4, Česká republika

Dušan Bernatík

První vztah: 17. 9. 1996 - Poslední vztah: 16. 4. 1997

vklad 600 000 Kč

splaceno 100 %

U Hřiště 1370, Šenov, Česká republika

Tomáš Surý

První vztah: 17. 9. 1996 - Poslední vztah: 16. 4. 1997

vklad 600 000 Kč

splaceno 100 %

Nábřeží 652, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Vlasta Hermanová

První vztah: 17. 9. 1996 - Poslední vztah: 14. 1. 1998

vklad 600 000 Kč

splaceno 100 %

Vl. Vančury 8, Hlučín, Česká republika

Jana Holečková

První vztah: 17. 9. 1996 - Poslední vztah: 16. 4. 1997

vklad 600 000 Kč

splaceno 100 %

Rošického 1072, Ostrava-Svinov, Česká republika

Tomáš Surý

První vztah: 16. 8. 1993 - Poslední vztah: 17. 9. 1996

vklad 20 000 Kč

Nábřeží 652, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Miluše Dziatkewiczová

První vztah: 12. 7. 1993 - Poslední vztah: 17. 9. 1996

vklad 20 000 Kč

R. Prchaly 4486, Ostrava 4, Česká republika

Jana Holečková

První vztah: 12. 7. 1993 - Poslední vztah: 17. 9. 1996

vklad 20 000 Kč

Rošického 1072, Ostrava-Svinov, Česká republika

Vlasta Hermanová

První vztah: 12. 7. 1993 - Poslední vztah: 17. 9. 1996

vklad 20 000 Kč

Vl. Vančury 8, Hlučín, Česká republika

Dušan Bernatík

První vztah: 12. 7. 1993 - Poslední vztah: 17. 9. 1996

vklad 20 000 Kč

Šenov 1370, Česká republika

Ing. Tomáš Surý

První vztah: 12. 7. 1993 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

vklad 20 000 Kč

Makovského 4425, Ostrava 4, Česká republika

PENAM, a.s.

První vztah: 5. 3. 2014

Cejl 504/38, Brno, 602 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

PENAM, a.s.

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 3. 2014

Cejl 504/38, Brno, 602 00

PENAM, a.s.

První vztah: 20. 10. 2005 - Poslední vztah: 4. 1. 2007

Cejl 504/38, Brno, 602 00

PENAM, a.s.

První vztah: 14. 3. 2002 - Poslední vztah: 20. 10. 2005

Cejl 504/38, Brno, 602 00

PENAM, a.s.

První vztah: 13. 9. 2000 - Poslední vztah: 14. 3. 2002

Cejl 504/38, Brno, 602 00

Akcionáři

PENAM, a.s., IČ: 46967851

Cejl 504/38, Česká republika, Brno, 602 00

od 5. 3. 2014

PENAM, a.s., IČ: 46967851

Cejl, Česká republika, Brno, 602 00

do 5. 3. 2014 od 4. 1. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 1. 1993

Živnosti

Pekařství, cukrářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 10. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 1. 1993

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).