Hlavní navigace

Penzion Labská, a.s.

Firma Penzion Labská, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1616, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 30 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27274462

Sídlo:

Terezínská 47, Lovosice, 410 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 8. 2005

DIČ:

CZ27274462

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
5590 Ostatní ubytování
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1616, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Penzion Labská, a.s. od 9. 8. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 9. 8. 2005

adresa

Terezínská 47
Lovosice 41002 od 29. 1. 2013

adresa

Terezínská 47
Lovosice 41017 do 29. 1. 2013 od 9. 8. 2005

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 3. 2009

ubytovací služby do 25. 3. 2009 od 9. 8. 2005

pronájem a půjčování věcí movitých do 25. 3. 2009 od 9. 8. 2005

maloobchod se smíšeným zbožím do 25. 3. 2009 od 9. 8. 2005

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2020 při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 20.000.000,- Kč o částku 10.400.000,- Kč na novou hodnotu 30.400.000,- Kč, a to upsáním 1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.400.000,- Kč, vydané jako cenný papír, představující pen ěžitý vklad, přičemž - se nepřipouští novou akcii upsat nad nebo pod navrhovanou částku; - se nepřipouští novou akcii upsat nepeněžitými vklady; - nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu a její převod na jinou osobu než na jediného akcionáře společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva společnosti; - nová akcie bude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 484 a násl. z.o.k., když a) lhůta pro upisování nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 z.o.k., činí 1 měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy jedinému akcionáři, tj. obchodní společnosti Lovochemie, a.s.; statutární orgán společnosti je povinen odeslat návrh smlouvy jedinému akcionáři do 1 měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; b) upisování nové akcie bude provedeno na adrese 149 00 Praha 4, Babická 2329/2, v kanceláři notářky JUDr. Věry Dundové, notářky v Praze; c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá podíl na nové akcii o velikosti 1/20 s tím, že lze upsat pouze celé akcie; d) emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě; - nová akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky, ale postupem dle ustanovení § 479 z.o.k.; - lhůta pro splacení emisního kursu upsané nové akcie činí 1 měsíc ode dne jejího upsání s tím, že jediný akcionář jej splatí na účet č. 78-4768140287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., na jméno Penzion Labská, a.s., nevyužije-li možnosti započtení, uve dené níže; - připouští se možnost započtení pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení části emisního kursu ve výši 5.400.000,- Kč, a to pohledávky z titulu smlouvy o peněžité zápůjčce ze dne 27.6.2016, ve znění dodatků č . 1 ze dne 30.12.2016, č. 2 ze dne 24.11.2017, č. 3 ze dne 10.7.2018, č. 4 ze dne 31.12.2018 a č. 5 ze dne 20.12.2019, v celkové výši 5.400.000,- Kč, uzavřené mezi obchodní společností Lovochemie, a.s., jako zapůjčitelem a obchodní společností Penzion Lab ská, a.s., jako vydlužitelem (dále jen jako pohledávka jediného akcionáře) - dohoda o započtení pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení části emisního kursu musí být uzavřena ve lhůtě 1 měsíce ode dne upsání nové akcie, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; statutární orgán obchodní společnosti Penzion Labská, a.s., je povinen odeslat návrh dohody o započtení pohledávky obchodní společnosti Lovochemie, a.s., do 5 dnů od e dne upsání akcie. do 30. 6. 2020 od 30. 6. 2020

Mimořádná valná hromada společnosti Penzion Labská, a.s., se sídlem v Lovosicích, Terezínská 47, PSČ 410 17, IČ 27274462 rozhodla usnesením dne 15.12.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 18.000.000 Kč (slovy o částku osmnáct milionů korun českých), a to z částky 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) na konečných 20.000.000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých). Upisování nad schválenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií v počtu 18 kusů kmenových akcií, znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč. Emisní kurs každé upsané akcie je shodný se jmenovitou hodnotou a je 1.000.000 Kč. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií, neboť emisní kurz všech nově upisovaných akcií se splácí nepeněžitým vkladem, předem určeného zájemce, a to společnosti Lovochemie, a.s., se sídlem v Lovosicích, Te rezínská 57, IČ 49100262, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, číslo vložky 471. Všechny akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře předem určený zájemce se společností, podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Všechny akcie budou upsány v sídle společnosti - v Lovosicích, Terezínská 47, PSČ 410 17. Akcie budou upsány v e lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Akcie lze upisovat až po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad musí být splacen ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví číslo 86 pro obec Špindlerův Mlýn, kat. území Labská tedy dům čp. 20 objekt bydlení na stavební parcele číslo 94/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 430 m2, stavební parcela čí slo 94/1 zastavená plocha a nádvoří o výměře 430 m2, budova bez čísla popisného, tech. vyb. na stavební parcele číslo 94/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, stavební parcela číslo 94/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, parcela číslo 637/ 1 ostatní plocha o výměře 268 m2, parcela číslo 637/2 trvalý travní porost o výměře 12750 m2, parcela číslo 637/4 ostatní plocha o výměře 76 m2, parcela číslo 637/5 ostatní plocha o výměře 338 m2, parcela číslo 637/6 trvalý travní porost o výměře 7541 m2, parcela číslo 637/7 trvalý travní porost o výměře 2294 m2, parcela číslo 637/8 ostatní plocha o výměře 733 m2 a parcela číslo 639 ostatní plocha o výměře 383 m2. Hodnota nepeněžitého vkladu je stanovena znaleckým posudkem znalce Zdeňka Laube, Lovosice, P SČ 410 02, Dlouhá 1048/13, číslo 2410-240/2005, a to oceněním na částku 18.000.000 Kč (slovy osmnáct milionů korun českých). Znalec byl jmenován pro tento účel Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2.9.2005, číslo jednací Nc 1054/2005-7, které nabylo právní moci dne 28.9.2005. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 18 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč, znějících na jméno vydaných v listinné podobě. Akcie nebudou registrované k obchodování na veřejných trzích. do 23. 3. 2006 od 5. 1. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 400 000 Kč

od 30. 6. 2020

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 30. 6. 2020 od 23. 3. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 3. 2006 od 9. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 400 000 Kč, počet: 1 od 30. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 30. 6. 2020 od 10. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 10. 11. 2015 od 23. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 23. 3. 2006 od 9. 8. 2005

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jan Stoklasa

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 12. 8. 2020

Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Místopředseda představenstva

  Lovochemie, a.s.

  Terezínská 57, Lovosice, 410 02

 • Předseda představenstva

  BLUECHEM a.s.

  Terezínská 57, Lovosice, 410 02

Historické vztahy

Jan Stoklasa

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2020 - Poslední vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 12. 8. 2020

vznik funkce: 12. 8. 2020

zánik funkce: 19. 3. 2021

Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

Milena Segečová

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2020 - Poslední vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 12. 8. 2020

zánik členství: 19. 3. 2021

Svatopluka Čecha 1239, Žatec, 438 01, Česká republika

Aneta Schwarzová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2017 - Poslední vztah: 7. 11. 2020

vznik členství: 11. 8. 2015

zánik členství: 11. 8. 2020

Majakovského 1176, Černošice, 252 28, Česká republika

Hana Kuglerová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2017 - Poslední vztah: 19. 3. 2021

vznik členství: 27. 5. 2017

zánik členství: 19. 3. 2021

Želkovice 46, 440 01, Česká republika

Aneta Štobová

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2017

vznik členství: 11. 8. 2015

Majakovského 1176, Černošice, 252 28, Česká republika

Aneta Štobová

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2017

vznik členství: 11. 8. 2015

Majakovského 1176, Černošice, 252 28, Česká republika

Aneta Štobová

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 11. 8. 2015

Dobříč 22, 252 25, Česká republika

Aneta Štobová

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 11. 8. 2015

Dobříč 22, 252 25, Česká republika

Petra Procházková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2020

vznik členství: 11. 8. 2015

zánik členství: 11. 8. 2020

vznik funkce: 12. 8. 2015

zánik funkce: 11. 8. 2020

Klausova 1421/40, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Petra Procházková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 10. 8. 2010

zánik členství: 10. 8. 2015

vznik funkce: 18. 8. 2010

zánik funkce: 10. 8. 2015

Klausova 1421/40, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  AgroZZN, a.s.

  V Lubnici 2333, Rakovník, 269 01

 • předseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno, 602 00

 • předseda představenstva

  SYNVAK a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Nadace AGROFERT

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • člen dozorčí rady

  AGABSY, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Místopředseda představenstva

  SynBiol, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • místopředseda představenstva

  IMOBA, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • člen představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • jednatel

  AGFoundation, s.r.o.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Mgr. Michala Špačková

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 10. 8. 2010

zánik členství: 10. 8. 2015

Francouzská 893/21, Brno, 602 00, Česká republika

Hana Kuglerová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2017

Želkovice 46, 440 01, Česká republika

Hana Kuglerová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2017

Želkovice 46, 440 01, Česká republika

Ing. Jaromír Šilhan

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2011 - Poslední vztah: 8. 2. 2013

vznik členství: 10. 8. 2010

zánik členství: 25. 5. 2012

Ve Žlábkách 3634, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Petra Procházková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 10. 8. 2010

vznik funkce: 18. 8. 2010

Klausova 1421/40, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno, 602 00

Mgr. Michala Soroková

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 2. 2014

vznik členství: 10. 8. 2010

Na Bohdalci 494/7, Liberec, 460 15, Česká republika

Věra Knobová

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2011

vznik členství: 10. 8. 2006

zánik členství: 9. 8. 2010

Hnězdenská 557/28, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mgr. Gabriela Knapová

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2011

vznik členství: 10. 8. 2006

zánik členství: 9. 8. 2010

Svitákova 2729/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Miloš Vodička

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2011

vznik členství: 10. 8. 2006

zánik členství: 9. 8. 2010

vznik funkce: 21. 8. 2006

zánik funkce: 9. 8. 2010

Jabloňová alej 960/12, Lovosice, 410 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Gabriela Knapová

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2009 - Poslední vztah: 2. 4. 2011

vznik členství: 9. 8. 2005

zánik členství: 9. 8. 2006

gen. Píky 1983, Kladno, 272 01, Česká republika

Mgr. Gabriela Knapová

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2008 - Poslední vztah: 25. 3. 2009

vznik členství: 9. 8. 2005

Táborská 1805, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Mgr. Gabriela Halmová

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2005 - Poslední vztah: 4. 2. 2008

vznik členství: 9. 8. 2005

Táborská 1805, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Věra Knobová

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2005 - Poslední vztah: 2. 4. 2011

vznik členství: 9. 8. 2005

zánik členství: 9. 8. 2006

Hnězdenská 557/28, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Miloš Vodička

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2005 - Poslední vztah: 2. 4. 2011

vznik členství: 9. 8. 2005

zánik členství: 9. 8. 2006

vznik funkce: 9. 8. 2005

zánik funkce: 9. 8. 2006

Jabloňová alej 960, Lovosice, 410 02, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Tomáš Tesařík

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2020

vznik členství: 12. 8. 2020

vznik funkce: 12. 8. 2020

Na Zdolnici 327, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Další vztah k této osobě

Libor Široký

Předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2020

vznik členství: 12. 8. 2020

vznik funkce: 12. 8. 2020

Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

Milan Pičman

Člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2020

vznik členství: 12. 8. 2020

Tylova 379, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Michal Kurka

Člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2017

vznik členství: 27. 5. 2017

Janáčkova 354, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Milena Segečová

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2020 - Poslední vztah: 7. 11. 2020

vznik členství: 30. 6. 2018

zánik členství: 11. 8. 2020

Svatopluka Čecha 1239, Žatec, 438 01, Česká republika

Milena Segečová

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2019 - Poslední vztah: 28. 8. 2020

vznik členství: 30. 6. 2018

Husova 2085, Žatec, 438 01, Česká republika

Milena Segečová

Člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2018 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 30. 6. 2018

Růžová 2698, Žatec, 438 01, Česká republika

Michal Kurka

Člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2017 - Poslední vztah: 7. 10. 2017

vznik členství: 27. 5. 2017

Jedličkova 1120, Litvínov, 436 01, Česká republika

Michal Kurka

Člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2017 - Poslední vztah: 7. 10. 2017

vznik členství: 27. 5. 2017

Jedličkova 1120, Litvínov, 436 01, Česká republika

Tomáš Tesařík

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2017 - Poslední vztah: 7. 11. 2020

vznik členství: 11. 8. 2015

zánik členství: 11. 8. 2020

vznik funkce: 12. 12. 2016

zánik funkce: 11. 8. 2020

Na Zdolnici 327, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Libor Široký

Předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2020

vznik členství: 11. 8. 2015

zánik členství: 11. 8. 2020

vznik funkce: 12. 8. 2015

zánik funkce: 11. 8. 2020

Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

Tomáš Tesařík

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 11. 8. 2015

Na Zdolnici 327, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Tomáš Tesařík

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 11. 8. 2015

Na Zdolnici 327, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Milena Segečová

Člen představestva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 29. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2018

Růžová 2698, Žatec, 438 01, Česká republika

Milena Segečová

Člen představestva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2018

vznik členství: 29. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2018

Růžová 2698, Žatec, 438 01, Česká republika

Jan Pilecký

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 28. 6. 2013

Vrchlického 357/86, Lom, 435 11, Česká republika

Michal Kurka

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2017

Jedličkova 1120, Litvínov, 436 01, Česká republika

Michal Kurka

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 26. 5. 2012

zánik členství: 26. 5. 2017

Jedličkova 1120, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Jana Hrdličková

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2011 - Poslední vztah: 8. 2. 2013

vznik členství: 10. 8. 2010

zánik členství: 4. 4. 2012

vznik funkce: 13. 8. 2010

zánik funkce: 4. 4. 2012

Tylova 1182/16, Lovosice, 410 02, Česká republika

JUDr. Miroslava Rybová

Člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2011 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 10. 8. 2010

zánik členství: 10. 8. 2015

Pomořanská 472/2, Praha 8, 181 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Žďárský

Člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2011 - Poslední vztah: 8. 2. 2013

vznik členství: 10. 8. 2010

zánik členství: 4. 4. 2012

Maková 2802/2, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

JUDr. Libor Široký

Předseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2011 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 10. 8. 2010

zánik členství: 10. 8. 2015

vznik funkce: 13. 8. 2010

zánik funkce: 10. 8. 2015

Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

JUDr. Libor Široký

Předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2008 - Poslední vztah: 12. 4. 2011

vznik členství: 9. 8. 2005

zánik členství: 9. 8. 2010

vznik funkce: 9. 8. 2005

zánik funkce: 9. 8. 2010

Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

JUDr. Jaroslav Žďárský

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 4. 2011

vznik členství: 9. 8. 2005

zánik členství: 9. 8. 2010

Maková 2802/2, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

JUDr. Miroslava Rybová

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 4. 2011

vznik členství: 9. 8. 2005

zánik členství: 9. 8. 2010

Pomořanská 472, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Jitka Nezbedová

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 4. 2011

vznik členství: 9. 8. 2005

zánik členství: 9. 8. 2010

vznik funkce: 9. 8. 2005

zánik funkce: 9. 8. 2010

Palackého 465/1, Lovosice, 410 02, Česká republika

JUDr. Libor Široký

Předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 1. 2008

vznik členství: 9. 8. 2005

vznik funkce: 9. 8. 2005

Jordana Jovkova 3260/19, Praha 4, 149 00, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 19. 3. 2021

Členové představenstva zastupují společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jednotlivý člen představenstva může v určitém rozsahu nebo po určitou dobu zastupovat společnost samostatně, jen j estliže ho k tomu představenstvo pověří svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

do 19. 3. 2021 od 30. 6. 2020

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 30. 6. 2020 od 27. 12. 2016

1) Společnost zastupuje navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně jeden člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 27. 12. 2016 od 10. 11. 2015

Za akciovou společnost jedná a podepisuje představenstvo, a to buď : a) samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva b) společně dva členové představenstva. Za společnost jednají a podepisují jako zástupci : a) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku b) osoby k tomu představenstvem zmocněné, a to je v rozsahu zmocnění c) zaměstnanci společnosti v souladu s § 15 obchodního zákoníku.

do 10. 11. 2015 od 9. 8. 2005

Další vztahy firmy Penzion Labská, a.s.

IMOBA, a.s.

První vztah: 6. 8. 2021

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Blanka Rybová

  Členka dozorčí rady

  Jižní 397, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Mgr. Václav Knotek

  Předseda představenstva

  Achátová 191/12, Praha, 153 00, Česká republika

 • František Šlingr

  člen představenstva

  Na předevsi 684/1, Praha, 103 00, Česká republika

 • Ing. Jiří Haspeklo

  místopředseda dozorčí rady

  Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

 • Ing. Petra Procházková

  místopředseda představenstva

  Klausova 1421/40, Praha, 155 00, Česká republika

 • JUDr. Libor Široký

  předseda dozorčí rady

  Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

Lovochemie, a.s.

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 6. 8. 2021

Terezínská 57, Lovosice, 410 02

Akcionáři

IMOBA, a.s., IČ: 26124459

Pyšelská 2327/2, Česká republika, Praha, 149 00

od 6. 8. 2021

Lovochemie, a.s., IČ: 49100262

Terezínská 57, Česká republika, Lovosice, 410 02

do 6. 8. 2021 od 14. 6. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 8. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 8. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).