Hlavní navigace

Pivovar Louny, a.s. v likvidaci

Firma Pivovar Louny, a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17984, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 26 464 680 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46708031

Sídlo:

U Pivovaru 1, Krušovice, 270 53

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 1. 1992

DIČ:

CZ46708031

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

11050 Výroba piva
11060 Výroba sladu
11070 Výroba nealkoholických nápojů&#59^ stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17984, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pivovar Louny, a.s. v likvidaci od 7. 10. 2013

Obchodní firma

Pivovar Louny, a.s. do 7. 10. 2013 od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

U Pivovaru 1
Krušovice 27053 od 13. 7. 2012

adresa

Drážďanská 80
Ústí nad Labem 40007 do 13. 7. 2012 od 28. 11. 2006

adresa

Beneše z Loun 139, Louny PSČ 440 01 do 28. 11. 2006 od 16. 11. 2000

adresa

Louny, Říční 633, pošt. přihr. 80 do 16. 11. 2000 od 16. 2. 1998

adresa

Louny, Říční 633, pošt. přihr. 29 do 16. 2. 1998 od 11. 9. 1996

adresa

Louny, Husova 553, pošt. přihr. 29 do 11. 9. 1996 od 14. 11. 1994

adresa

Černčice, pošta 440 85, Louny 1, poštovní přihrádka 29 do 14. 11. 1994 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 6. 2010

Pivovarnictví a sladovnictví. do 21. 6. 2010 od 7. 3. 2000

Výroba nealkoholických a speciálních nápojů. do 21. 6. 2010 od 7. 3. 2000

Nákup zboží za účelem prodeje a prodej. do 21. 6. 2010 od 7. 3. 2000

Silniční motorová doprava nákladní. do 21. 6. 2010 od 7. 3. 2000

Hostinská činnost. do 21. 6. 2010 od 7. 3. 2000

Pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství. do 21. 6. 2010 od 7. 3. 2000

Zámečnictví. do 21. 6. 2010 od 7. 3. 2000

Poskytování služeb v oblasti marketingu. do 21. 6. 2010 od 7. 3. 2000

Pronájem movitých věcí. do 21. 6. 2010 od 7. 3. 2000

Průvodcovská činnost. do 21. 6. 2010 od 7. 3. 2000

Pronájem nemovitostí, včetně bytového hospodářství. do 7. 3. 2000 od 11. 1. 1999

Výroba piva a sladu. do 7. 3. 2000 od 1. 10. 1992

Výroba nealkoholických a speciálních nápojů. do 7. 3. 2000 od 1. 10. 1992

Nákup zboží za účelem prodeje a prodej. do 7. 3. 2000 od 1. 10. 1992

Silniční motorová doprava. do 7. 3. 2000 od 1. 10. 1992

Hostinská činnost. do 7. 3. 2000 od 1. 10. 1992

a) nákup sladovnického ječmene a dalších surovin a materiálů pro výrobní činnost do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

b) výroba piva a sladu do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

c) výroba nealkoholických nápojů, včetně stáčení minerálních vod do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

d) výroba preparátu, přípravků, pomocných látek a dalších výrobků, odvozených od hlavní výroby do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

e) výroba krmiv a krmných komponentů do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

f) výroba a opravy strojů, zařízení, technologických linek, náhradních dílů do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

g) zpracování vedlejších produktů, vznikajících při výrobní činnosti do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

h) obchodní a odbytová činnost do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

i) zahraničně obchodní činnost dle platných předpisů do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

j) reklamní a propagační činnost do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

k) neveřejná silniční doprava nákladů a osob do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

l) poskytování prací a služeb do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 27. 11. 2017 od 17. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 27. 11. 2017 od 17. 7. 2014

Společnost byla zrušena slikvidací na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 8. 2013. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodníchkorporacích, jakožto celku, a tood nabytí účinnosti tohoto zákona. Den vstupu do likvidace je 1. 9. 2013. od 7. 10. 2013

Dne 13.7.2011 rozhodla valná hromada společnosti Pivovar Louny, a.s. o snížení základního kapitálu společnosti. Částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, činí 53.530.830,-Kč (slovy:padesáttřimiliónůpětsettřicettisícosmsettřicet korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti, přičemž částka odpovídající snížení základního kapitálu bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena akcionářům podle poměru jmenovité ho dnoty akcií, jimi podle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku předložených, k základnímu kapitálu společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty kmenových akcií společnosti a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.330,-Kč na jmenovitou hodnotu 440,-Kč s tím, že toto snížení j menovité hodnoty těchto akcií se provede vyznačením jmenovité hodnoty 440,-Kč na dosavadní kmenové akcie, znějící na majitele, v počtu 54132 ks, každá s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.330,-Kč a na dosavadní kmenové akcie, znějící na jméno v počtu 6015 ks , každá s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.330,-Kč. Lhůta pro předložení kmenových listinných akcií společnosti za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty v důsledku snížení základního kapitálu činí 30 (třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, př ičemž představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti do 14 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; ve výzvě uvede také místo a dobu pro vyznačen í snížení jmenovité hodnoty a také dobu, kdy došlo k zápisu snížení do obchodního rejstříku a konec lhůty pro př do 18. 1. 2012 od 10. 8. 2011

Řádná valná hromada dne 14.8.1998 schválila nové stanovy akciové společnosti. od 12. 10. 1998

Řádná valná hromada dne 27.6.1997 schválila nové stanovy akciové společnosti. do 12. 10. 1998 od 5. 12. 1997

Mimořádná valná hromada dne 12.6.1996 schválila nové stanovy akciové společnosti. do 5. 12. 1997 od 11. 9. 1996

Řádná valná hromada dne 23.7.1993 schválila nové stanovy akciové společnosti. do 11. 9. 1996 od 26. 10. 1993

Valná hromada akciové společnosti dne 23.7.1992 schválila dodatek č. 1 ke stanovám, kterým se mění čl. 4,5,6 a 15 odst. 6 stanov ze dne 22.4.1992. do 26. 10. 1993 od 1. 10. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Pivovar Louny ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 5. 1992

Základní jmění společnosti činí 55.623.000,- Kčs (slovy: padesátpětmiliónůšestsetdvacettřitisíce korun československých). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Pivovar Louny. Toto základní jmění je rozděleno na 55.623 akcií na jméno po 1000 Kčs jmenovité hodnoty. do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 26 464 680 Kč

od 18. 1. 2012

Základní kapitál

vklad 79 995 510 Kč

do 18. 1. 2012 od 12. 10. 1998

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 12. 10. 1998 od 18. 4. 1997

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 18. 4. 1997 od 1. 10. 1992

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 440 Kč, počet: 54 132 od 17. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 440 Kč, počet: 6 015 od 18. 1. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 440 Kč, počet: 54 132 do 17. 7. 2014 od 18. 1. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 330 Kč, počet: 54 132 do 18. 1. 2012 od 22. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 330 Kč, počet: 6 015 do 18. 1. 2012 od 22. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 330 Kč, počet: 6 015 do 22. 10. 2007 od 14. 6. 2003
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 330 Kč, počet: 6 015 do 14. 6. 2003 od 12. 10. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 330 Kč, počet: 54 132 do 22. 10. 2007 od 12. 10. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 54 132 do 12. 10. 1998 od 7. 1. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 54 132 do 7. 1. 1993 od 1. 10. 1992
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 015 do 12. 10. 1998 od 1. 10. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 55 623 do 1. 10. 1992 od 1. 5. 1992

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ladislav Polan

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 20. 6. 2016

vznik funkce: 20. 6. 2016

Laudonova 436/1, Praha, 102 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Emanuela Stofferová

člen

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 11. 2017

vznik členství: 20. 6. 2016

zánik členství: 19. 6. 2017

vznik funkce: 20. 6. 2016

zánik funkce: 19. 6. 2017

Charbulova 254/31, Brno, 618 00, Česká republika

Emanuela Stofferová

člen

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 11. 2017

vznik členství: 20. 6. 2016

zánik členství: 19. 6. 2017

vznik funkce: 20. 6. 2016

zánik funkce: 19. 6. 2017

Charbulova 254/31, Brno, 618 00, Česká republika

Erik Johannes Gerardus Hamel

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2017

vznik členství: 28. 8. 2013

zánik členství: 19. 6. 2017

zánik funkce: 19. 6. 2017

Nebušická 923, Praha, 164 00, Česká republika

Erik Johannes Gerardus Hamel

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2017

vznik členství: 28. 8. 2013

zánik členství: 19. 6. 2017

zánik funkce: 19. 6. 2017

Nebušická 923, Praha, 164 00, Česká republika

Erik Johannes Gerardus Hamel

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 31. 10. 2015

vznik členství: 28. 8. 2013

K vinicím 846, Praha, 164 00, Česká republika

Erik Hamel

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 28. 8. 2013

K Vinicím 846, Praha 6, 164 00, Česká republika

Etienne Christian Pierre Strijp

Předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2012 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 13. 7. 2011

zánik členství: 20. 6. 2016

vznik funkce: 13. 7. 2011

zánik funkce: 20. 6. 2016

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 160 00, Česká republika

Etienne Christian Pierre Strijp

Předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2012 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 13. 7. 2011

zánik členství: 20. 6. 2016

vznik funkce: 13. 7. 2011

zánik funkce: 20. 6. 2016

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 160 00, Česká republika

Lieven Van Der Borght

Předseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2012

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 13. 7. 2011

vznik funkce: 4. 7. 2008

zánik funkce: 13. 7. 2011

Nebušická 875, Praha 6, 164 00, Česká republika

Jiří Daněk

Člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 20. 6. 2016

zánik funkce: 20. 6. 2016

Harrachov 608, 512 46, Česká republika

Jiří Daněk

Člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 20. 6. 2016

zánik funkce: 20. 6. 2016

Harrachov 608, 512 46, Česká republika

Erik Jan G. Hamel

Člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 7. 10. 2013

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 28. 8. 2013

K Vinicím 846, Praha 6, 164 00, Česká republika

Lieven Van Der Borght

Předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 4. 7. 2008

vznik funkce: 4. 7. 2008

Na Kuthence 1, Praha 6, 160 00, Česká republika

RNDr. Milan Hagan

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 27. 8. 2008

vznik členství: 16. 9. 2004

zánik členství: 4. 7. 2008

vznik funkce: 24. 9. 2004

zánik funkce: 4. 7. 2008

Havlíčkova 866, Zdice, 267 51, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Antonín Kratochvíle

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 27. 8. 2008

vznik členství: 16. 9. 2004

zánik členství: 4. 7. 2008

vznik funkce: 24. 9. 2004

zánik funkce: 4. 7. 2008

Pekárenská 1068/37, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Jaroslav Lstibůrek

Předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 27. 8. 2008

vznik členství: 16. 9. 2004

zánik členství: 4. 7. 2008

vznik funkce: 24. 9. 2004

zánik funkce: 4. 7. 2008

Nová Pasečnice 2, 344 01, Česká republika

Stanislav Kožíšek

Předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 29. 3. 2002

zánik členství: 16. 6. 2004

vznik funkce: 29. 3. 2002

zánik funkce: 16. 6. 2004

Jungmannova 1313, Žatec, Česká republika

Jiří Patzl

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 29. 3. 2002

zánik členství: 16. 9. 2004

vznik funkce: 29. 3. 2002

zánik funkce: 16. 9. 2004

Školní 134, Malé Žernoseky, Česká republika

Ing. Jiří Janák

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 29. 3. 2002

zánik členství: 16. 9. 2004

vznik funkce: 29. 3. 2002

zánik funkce: 16. 9. 2004

Rtyně nad Bílinou 4, Česká republika

Ing. Milan Schramm

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2001 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

zánik členství: 29. 3. 2002

vznik funkce: 23. 6. 2000

zánik funkce: 29. 3. 2002

místopředsedou od 28.6.2000 do 14. 6. 2003 od 14. 7. 2001

Wolkerova 353, Lenešice, Česká republika

Ing. Jaroslav Pesler

Člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2001 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

zánik členství: 29. 3. 2002

vznik funkce: 23. 6. 2000

Na šancích 77, Štěnovice, Česká republika

Stanislav Kožíšek

Předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2001 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

zánik členství: 29. 3. 2002

vznik funkce: 23. 6. 2000

zánik funkce: 29. 3. 2002

předsedou od 28.6.2000 do 14. 6. 2003 od 14. 7. 2001

Jungmannova 1313, Žatec, Česká republika

Ing. Václav Bok

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 10. 1998 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2000

Láskova 1815, Praha 4, Česká republika

Stanislav Kožíšek

Předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 1998 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2000

Jungmannova 1313, Žatec, Česká republika

Ing. František Havlena

Člen představenstva

První vztah: 5. 12. 1997 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2000

Černická 1363/18, Praha 10, Česká republika

Stanislav Kožíšek

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 9. 1996 - Poslední vztah: 12. 10. 1998

Jungmannova 1313, Žatec, Česká republika

Ing. Václav Bok

Předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 1996 - Poslední vztah: 12. 10. 1998

Láskova 1815, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Schramm

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 9. 1996 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2000

Wolkerova 353, Lenešice, Česká republika

Ing. Vladimír Karásek

Předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 11. 9. 1996

Herálecká ul. 1582, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Pesler

Člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2000

Na šancích 77, Štěnovice, Česká republika

Ing. Václav Bok

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 11. 9. 1996

Láskova 1815, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavla Máková

Člen představenstva

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Krčská 971/54, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Janda

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Dreyerova 625/1, Praha 5, Česká republika

Stanislav Kožíšek

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 1994 - Poslední vztah: 11. 9. 1996

Jungmannova 1313, Žatec, Česká republika

Ing. arch. Anežka Tůmová

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 1994 - Poslední vztah: 11. 9. 1996

Aubrechtova 3101, Praha 10, Česká republika

Ing. Roman Šplíchal

Předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Na srpečku 7, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavla Veverková

Člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Antala Staška 1734/56, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Janda

Člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 14. 11. 1994

Dreyerova 625/1, Praha 5, Česká republika

Ing. Miluše Hůlová

Člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 14. 11. 1994

Dreyerova 391/10, Praha 8, Česká republika

Ing. Jan Vřešťál

Člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 5. 12. 1997

Rooseweltova 34, Praha 6, Česká republika

JUDr. Jan Sedláček

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 26. 10. 1993

Gregorova 2090, Praha 4, Česká republika

Ing. František Fišer

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 26. 10. 1993

Tyršova 293, Černčice, Česká republika

Ing. Josef Svoboda

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 1. 10. 1992

Tomanova 2418, Louny, Česká republika

Jaroslav Čása

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 1. 10. 1992

Havlíčkova 193, Černčice, Česká republika

Stanislav Kožíšek

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 14. 11. 1994

Jungmannova 1313, Žatec, Česká republika

Společnost zastupují členové představenstva, a to vždy dva členové představenstva společně; má-li společnost jediného člena představenstva, jedná tento člen představenstva samostatně.

od 27. 11. 2017

Společnost zastupují členové představenstva, a to vždy dva členové představenstva společně.

do 27. 11. 2017 od 17. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, přičemž za představenstvo navenek jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 17. 7. 2014 od 8. 7. 2010

Jménem společnosti za představenstvo jednají navenek a) všichni členové představenstva společně nebo b) člen představenstva, který k tomu byl všemi ostatními členy představenstva zmocněn, nebo c) předseda nebo místopředseda představenstva společně s alespoň jedním dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané, vytištěné, otištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce a) všichni členové představenstva společně nebo b) člen představenstva, který k tomu byl všemi ostatními členy představenstva zmocněn, s vyznačením doložky "na základě plné moci", nebo c) předseda nebo místopředseda představenstva společně s alespoň jedním dalším členem představenstva. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru (pp) a svůj podpis.

do 8. 7. 2010 od 14. 6. 2003

Společnost je zastupována představenstvem jako statutárním orgánem. Představenstvo zastupuje společnost tak, že jménem představenstva jednají a podepisují dva členové představenstva z nichž alespoň jeden je předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda nebo místopředseda představenstva, prokurista společnosti samostatně.

do 5. 12. 1997 od 5. 12. 1997

Společnost je zastupována představenstvem jako statutárním orgánem. Představenstvo zastupuje společnost tak, že jménem představenstva jednají a podepisují dva členové představenstva z nichž alespoň jeden je předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda nebo místopředseda představenstva, prokurista společnosti samostatně. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru (pp) a svůj podpis.

do 14. 6. 2003 od 5. 12. 1997

Společnost je zastupována představenstvem jako statutárním orgánem. Představenstvo zastupuje společnost tak, že jménem představenstva jednají a podepisují předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva z nichž alespoň jeden je předseda nebo místopředseda představenstva, prokurista společnosti samostatně. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru (pp) a svůj podpis.

do 5. 12. 1997 od 11. 9. 1996

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná samostatně osoba, popřípadě osoby písemně pověřené představenstvem. Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda a současně s ním jeden člen představenstva, nebo prokurista společnosti je-li jmenován. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.

do 11. 9. 1996 od 26. 10. 1993

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 26. 10. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Schramm

člen

První vztah: 19. 9. 2015

vznik členství: 21. 7. 2015

Wolkerova 353, Lenešice, 439 23, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Petr Havlíček

člen

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 11. 2017

vznik členství: 20. 6. 2016

zánik členství: 19. 6. 2017

vznik funkce: 20. 6. 2016

zánik funkce: 19. 6. 2017

Křišťálová 1077/38, Praha, 154 00, Česká republika

Petr Havlíček

člen

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 11. 2017

vznik členství: 20. 6. 2016

zánik členství: 19. 6. 2017

vznik funkce: 20. 6. 2016

zánik funkce: 19. 6. 2017

Křišťálová 1077/38, Praha, 154 00, Česká republika

Jiří Špalek

člen

První vztah: 19. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 21. 7. 2015

zánik členství: 20. 6. 2016

zánik funkce: 20. 6. 2016

Havlíčkova 180/81, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Špalek

člen

První vztah: 19. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 21. 7. 2015

zánik členství: 20. 6. 2016

zánik funkce: 20. 6. 2016

Havlíčkova 180/81, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Schramm

Člen

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 19. 9. 2015

vznik členství: 19. 7. 2010

zánik členství: 19. 7. 2015

Wolkerova 353, Lenešice, 439 23, Česká republika

František Čermák

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2017

vznik členství: 28. 8. 2013

zánik členství: 19. 6. 2017

vznik funkce: 28. 8. 2013

zánik funkce: 19. 6. 2017

Na sádkách I 1965, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

František Čermák

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2017

vznik členství: 28. 8. 2013

zánik členství: 19. 6. 2017

vznik funkce: 28. 8. 2013

zánik funkce: 19. 6. 2017

Na sádkách I 1965, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

František Krakeš

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2010 - Poslední vztah: 7. 10. 2013

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 28. 8. 2013

vznik funkce: 19. 7. 2010

zánik funkce: 28. 8. 2013

Kalinová 87, Kamenice, 251 68, Česká republika

František Šmíd

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2010 - Poslední vztah: 19. 9. 2015

vznik členství: 19. 7. 2010

zánik členství: 19. 7. 2015

Krušovice 177, 270 53, Česká republika

Milan Schramm

Člen

První vztah: 14. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 19. 7. 2010

Wolkerova 353, Lenešice, 439 23, Česká republika

Gerrit Keen

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2009 - Poslední vztah: 14. 9. 2010

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 19. 7. 2010

Vídeň, Scheidlstrasse 52, 1180, Rakouská republika

Xavier William Fernand Belison

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2009 - Poslední vztah: 14. 9. 2010

vznik členství: 4. 7. 2008

zánik členství: 19. 7. 2010

vznik funkce: 4. 7. 2008

zánik funkce: 19. 7. 2010

Vídeň, Hahngasse 15, 1090, Rakouská republika

František Krakeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2009 - Poslední vztah: 14. 9. 2010

vznik členství: 4. 7. 2008

Kalinová 87, Kamenice, 251 68, Česká republika

Ing. Ladislav Šimek

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2006 - Poslední vztah: 17. 3. 2009

vznik členství: 16. 9. 2004

zánik členství: 4. 7. 2008

Králova Výšina 848/57, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • Člen dozorčí rady

    ELCOM, a. s.

    Lomnického 1705/9, Praha, 140 00

Jan Panchártek

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 17. 3. 2009

vznik členství: 29. 3. 2002

zánik členství: 29. 6. 2007

Habrovice 81, Ústí nad Labem, Česká republika

Zdeněk Maurer

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 17. 3. 2009

vznik členství: 3. 5. 2002

zánik členství: 3. 8. 2007

Přemyslovců 2013, Louny, Česká republika

Martin Prachař

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2003 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 29. 3. 2002

zánik členství: 16. 9. 2004

Hlubová 480, Neštěmice, Česká republika

Ing. Radomil Kochánek

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2001 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

zánik členství: 29. 3. 2002

vznik funkce: 23. 6. 2000

Sbíhavá 455/2, Praha 6, Česká republika

Milan Oppenauer

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2001 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

zánik členství: 2. 5. 2002

vznik funkce: 13. 11. 2000

Pivovar 67, Černčice, Česká republika

Ing. Miroslav Bretšnajdr

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2001 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

zánik členství: 29. 3. 2002

vznik funkce: 23. 6. 2000

Dr. Kůrky 2737, Žatec, Česká republika

Zdeněk Maurer

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 1998 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

zánik členství: 2. 5. 2002

Přemyslovců 2013, Louny, Česká republika

Ing. Luděk Reitmeier

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 1997 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2000

Krauzova 606/60, Praha 9, Česká republika

Jiří Imríšek

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 1997 - Poslední vztah: 14. 6. 2003

zánik členství: 29. 3. 2002

Citolibská 2551, Louny, Česká republika

Ing. Vladimír Karásek

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 1996 - Poslední vztah: 12. 10. 1998

Herálecká ul. 1582, Praha 4, Česká republika

Ing. JUDr. Jan Lang CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 1996 - Poslední vztah: 5. 12. 1997

Fr. Křížka 16, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslava Holienčinová

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Smetanova 1748, Chomutov, Česká republika

Ing. Pavla Máková

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 11. 9. 1996

Antala Staška 56, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Sláma

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Liliová 1252, Frýdlant v Čechách, Česká republika

Ing. František Fišer

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 1993 - Poslední vztah: 11. 9. 1996

Tyršova 293, Černčice, Česká republika

Zdeněk Plachý

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 16. 2. 1998

SNP 2292, Louny, Česká republika

Ing. Antonín Ježek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 26. 10. 1993

Fučíkova 1944, Louny, Česká republika

František Sýkora

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 26. 10. 1993

Bří Čoků 2278, Žatec, Česká republika

Ing. Marie Mašanská

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 1. 10. 1992

Černčice 15, Česká republika

Další vztahy firmy Pivovar Louny, a.s. v likvidaci

1 fyzická osoba

Arnaud Francois Louis Jarry

První vztah: 6. 8. 2020

U Klikovky 118/4, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jiří Špalek

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 8. 2020

Havlíčkova 180/81, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Erik Johannes Gerardus Hamel

První vztah: 31. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

Nebušická 923, Praha, 164 00, Česká republika

Erik Johannes Gerardus Hamel

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 31. 10. 2015

K vinicím 846, Praha, 164 00, Česká republika

Erik Hamel

První vztah: 7. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

K Vinicím 846, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Milan Schramm

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Wolkerova 352, Lenešice, Česká republika

Ing. Milan Schramm

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

Wolkerova 353, Lenešice, Česká republika

Milan Schramm

První vztah: 19. 10. 1994 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Wolkerova 352, Lenešice, Česká republika

Ing. Josef Svoboda

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 19. 10. 1994

Tomanova 2418, Louny, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 6. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 8. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).