Hlavní navigace

PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Firma PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., akciová společnost, vznikla dne 24. 9. 2001. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 941, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 177 080 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26336588

Sídlo:

Horomyslická 1, Dýšina, 330 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 9. 2001

DIČ:

CZ26336588

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
73110 Činnosti reklamních agentur
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 941, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. od 1. 8. 2015

Obchodní firma

PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. do 1. 8. 2015 od 31. 7. 2015

Obchodní firma

PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. do 31. 7. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. do 17. 6. 2015 od 24. 9. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 24. 9. 2001

adresa

Horomyslická
Dýšina 33002 od 1. 11. 2004

adresa

Horomyslická 1, Nová Huť, 330 02 Dýšina od 1. 8. 2015

adresa

Horomyslická 1
Dýšina 33002 od 30. 7. 2015

adresa

Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ 33002 do 31. 7. 2015 od 17. 6. 2015

adresa

Horomyslická čp. 1
Dýšina 33002 do 30. 7. 2015 od 1. 11. 2004

adresa

Horomyslická čp. 1
Dýšina 33002 do 27. 2. 2015 od 1. 11. 2004

adresa

Dopravní
Plzeň 31800 do 1. 11. 2004 od 24. 9. 2001

adresa

Dopravní 1073/4
Plzeň 31800 do 1. 11. 2004 od 24. 9. 2001

adresa

Dopravní 1073/4
Plzeň 31800 do 1. 11. 2004 od 24. 9. 2001

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 7. 2015

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 30. 7. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 10. 2009

hostinská činnost od 16. 12. 2006

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 26. 10. 2009 od 16. 12. 2006

směnárenská činnost do 26. 10. 2009 od 16. 12. 2006

zprostředkování ocbhodu a služeb do 26. 10. 2009 od 16. 12. 2006

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 26. 10. 2009 od 16. 12. 2006

organizování sportovních soutěží do 26. 10. 2009 od 24. 9. 2001

správa a údržba nemovitostí do 26. 10. 2009 od 24. 9. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých do 26. 10. 2009 od 24. 9. 2001

reklamní činnost a marketing do 26. 10. 2009 od 24. 9. 2001

specializovaný maloobchod do 26. 10. 2009 od 24. 9. 2001

ubytovací služby do 26. 10. 2009 od 24. 9. 2001

realitní činnost do 26. 10. 2009 od 24. 9. 2001

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě do 26. 10. 2009 od 24. 9. 2001

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 31.8.2016 o jejímž rozhodnutí byl pořízen notářský zápis č. NZ 340/2016 dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 75 400 000,-- Kč (sedmdesát pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši 177 080 000,-- Kč (jedno sto sedmdesát sedm milionů osmdesát tisíc korun českých), a to peněžitými vklady a nepeněž itým vkladem. V rámci tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti bude zvýšení základního kapitálu provedeno v rozsahu částky 37 700 000,-- Kč (třicet sedm milionů sedm set tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce obchodní společností FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Nusle, Štětkova 1638/18, IČ 24175013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 17610 v rozsahu částky 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) peněžitým vkladem předem určeného zájemce - Ing. Ivana Hlaváčka, nar. 30.9.1952, bydliště 326 00 Plzeň, Plzeňská cesta 559/40 v rozsahu částky 3 700 000,- Kč (tři miliony sedm set tisíc korun českých) peněžitým vkladem předem určeného zájemce Ing. Jana Hlaváčka, nar. 24.11.1953, bydliště 326 00 Plzeň, K Starým valům 361/15 S ohledem na skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno i nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní V případě peněžitého vkladu platí, že valná hromada společnosti schválila vyloučení přednostního práva všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií v důležitém zájmu společnosti, kterým je dosažení úhrady (kapitalizace) pohledávek vůči společnost i, blíže popsané níže, a snížení dluhového zatížení společnosti 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Základní kapitál bude zvýšen novou emisí kmenových listinných akcií společnosti na jméno v počtu 754 (sedm set padesát čtyři) kusů ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie nebudou obchodovatelné na českém nebo zah raničním regulovaném trhu. 4. Emisní kurz nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 5. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti na adrese 330 02 Dýšina Nová Huť, Horomyslická čp. 1. 6. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů a tato lhůta počíná 5. (pátým) dnem ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. 7. Zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií (podpisu smlouvy) bude zájemci poskytnuta lhůta 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. 8. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem upsáním nových akcií předem určeným zájemcem o úpis (dále jen zájemce), kterým je obchodní společnost FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Nusle, Štětkova 1638/18, IČ 24175013, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 17610. Za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 377 (tři sta sedmdesát sedm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek, a to c)pozemky parc.č. 1161/2 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 2 808 m2 (dva tisíce osm set osm metrů čtverečních), parc.č. 1162/2 trvalý travní porost o evidované výměře 8 134 m2 (osm tisíc sto třicet čtyři metrů čtverečních parc.č. 1163 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 1 685 m2 (tisíc šest set osmdesát pět metrů čtverečních), parc.č. 1166/2 lesní pozemek o evidované výměře 803 m2 (osm set tři metrů čtverečních), parc.č. 1166/3 lesní pozemek o evidované výměře 330 m2 (tři sta třicet metrů čtverečních) parc.č. 1201 lesní pozemek o evidované výměře 6 127 m2 (šest tisíc sto dvacet sedm metrů čtverečních), parc.č. 1202 trvalý travní porost o evidované výměře 5 382 m2 (pět tisíc tři sta osmdesát dva metrů čtverečních), parc.č. 1204 trvalý travní porost o evidované výměře 10 017 m2 (deset tisíc sedmnáct metrů čtverečních), parc.č. 1206 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 801 m2 (osm set jeden metr čtvereční), parc.č. 1207 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 494 m2 (čtyři sta devadesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1209/1 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 934 m2 (devět set třicet čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1209/2 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 232 m2 (dvě stě třicet dva metrů čtverečních), parc.č. 1211 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 9 206 m2 (devět tisíc dvě stě šest metrů čtverečních), parc.č. 1212/3 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 5 307 m2 (pět tisíc tři sta sedm metrů čtverečních), parc.č. 1214/1 trvalý travní porost o evidované výměře 15 809 m2 (patnáct tisíc osm set devět metrů čtverečních), parc.č. 1215 trvalý travní porost o evidované výměře 9 624 m2 (devět tisíc šest set dvacet čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1220/1 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 981 m2 (devět set osmdesát jedna metrů čtverečních), parc.č. 1220/3 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 108 m2 (sto osm metrů čtverečních), parc.č. 1221 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 24 364 m2 (dvacet čtyři tisíc tři sta šedesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1222/1 orná půda o evidované výměře 27 583 m2 (dvacet sedm tisíc pět set osmdesát tři metrů čtverečních), parc.č. 1224 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 1 336 m2 (tisíc tři sta třicet šest metrů čtverečních), parc.č. 1225 orná půda o evidované výměře 20 381 m2 (dvacet tisíc tři sta osmdesát jedna metrů čtverečních), parc.č. 1231/7 orná půda o evidované výměře 29 241 m2 (dvacet devět tisíc dvě stě čtyřicet jedna metrů čtverečních), parc.č. 1252 trvalý travní porost o evidované výměře 1 152 m2 (tisíc sto padesát dva metrů čtverečních), parc.č. 1253 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 11 256 m2 (jedenáct tisíc dvě stě padesát šest metrů čtverečních), parc.č. 1257/2 trvalý travní porost o evidované výměře 1 555 m2 (tisíc pět set padesát pět metrů čtverečních), parc.č. 1276/3 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 5 324 m2 (pět tisíc tři sta dvacet čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1278 trvalý travní porost o evidované výměře 6 038 m2 (šest tisíc třicet osm metrů čtverečních), parc.č. 1279/3 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 5 074 m2 (pět tisíc sedmdesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1282/4 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 244 m2 (dvě stě čtyřicet čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1282/5 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 5 331 m2 (pět tisíc tři sta třicet jedna metrů čtverečních), parc.č. 1284 orná půda o evidované výměře 6 767 m2 (šest tisíc sedm set šedesát sedm metrů čtverečních), parc.č. 1286/2 orná půda o evidované výměře 12 262 m2 (dvanáct tisíc dvě stě šedesát dva metrů čtverečních), parc.č. 1287 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 2 935 m2 (dva tisíce devět set třicet pět metrů čtverečních), parc.č. 1289 orná půda o evidované výměře 23 798 m2 (dvacet tři tisíc sedm set devadesát osm metrů čtverečních), parc.č. 1290/2 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 2 438 m2 (dva tisíce čtyři sta třicet osm metrů čtverečních), parc.č. 1291 orná půda o evidované výměře 7 771 m2 (sedm tisíc sedm set sedmdesát jedna metrů čtverečních), parc.č. 1292/1 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 408 m2 (čtyři sta osm metrů čtverečních), parc.č. 1292/2 orná půda o evidované výměře 450 m2 (čtyři sta padesát metrů čtverečních), parc.č. 1293/3 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 1 363 m2 (tisíc tři sta šedesát tři metrů čtverečních), parc.č. 1293/4 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 33 m2 (třicet tři metrů čtverečních), parc.č. 1294 ostatní plocha dobývací prostor o evidované výměře 566 m2 (pět set šedesát šest metrů čtverečních), parc.č. 1295 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 4 296 m2 (čtyři tisíce dvě stě devadesát šest metrů čtverečních), - parc.č. 1298 orná půda o evidované výměře 17 454 m2 (sedmnáct tisíc čtyři sta padesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1299 trvalý travní porost o evidované výměře 1 062 m2 (tisíc šedesát dva metrů čtverečních), parc.č. 1301 trvalý travní porost o evidované výměře 3 650 m2 (tři tisíce šest set padesát metrů čtverečních), parc.č. 1302 trvalý travní porost o evidované výměře 2 506 m2 (dva tisíce pět set šest metrů čtverečních), parc.č. 1303/2 orná půda o evidované výměře 45 253 m2 (čtyřicet pět tisíc dvě stě padesát tři metrů čtverečních), parc.č. 1304 trvalý travní porost o evidované výměře 6 200 m2 (šest tisíc dvě stě metrů čtverečních), parc.č. 1305 trvalý travní porost o evidované výměře 1 238 m2 (tisíc dvě stě třicet osm metrů čtverečních), parc.č. 1306 trvalý travní porost o evidované výměře 2 238 m2 (dva tisíce dvě stě třicet osm metrů čtverečních), parc.č. 1310 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 297 m2 (dvě stě devadesát sedm metrů čtverečních), parc.č. 1311/2 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 1 618 m2 (tisíc šest set osmnáct metrů čtverečních), parc.č. 1312 orná půda o evidované výměře 674 m2 (šest set sedmdesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1313 zahrada o evidované výměře 1 184 m2 (tisíc sto osmdesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1314 zahrada o evidované výměře 3 532 m2 (tři tisíc pět set třicet dva metrů čtverečních), parc.č. 1315/1 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 2 391 m2 (dva tisíce tři sta devadesát jedna metrů čtverečních), parc.č. 1317 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 629 m2 (šest set dvacet devět metrů čtverečních), parc.č. 1321 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 1 899 m2 (tisíc osm set devadesát devět metrů čtverečních), parc.č. 1322 zahrada o evidované výměře 1 300 m2 (tisíc tři sta metrů čtverečních), parc.č. 1324/4 ostatní plocha zeleň o výměře 2 008 m2 (dva tisíce osm metrů čtverečních), parc.č. 1325 trvalý travní porost o evidované výměře 655 m2 (šest set padesát pět metrů čtverečních), parc.č. 1326 trvalý travní porost o evidované výměře 475 m2 (čtyři sta sedmnáct pět korun českých), parc.č. 1330/1 ostatní plocha jiná plocha o evidované výměře 3 720 m2 (tři tisíce sedm set dvacet metrů čtverečních), parc.č. 1340 ostatní plocha silnice o evidované výměře 4 474 m2 (čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři metrů čtverečních), parc.č. 1342/1 lesní pozemek o evidované výměře 4 461 m2 (čtyři tisíce čtyři sta šedesát jedna metrů čtverečních), parc.č. 1342/2 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 4 468 m2 (čtyři tisíce čtyři sta šedesát osm metrů čtverečních), parc.č. 1342/3 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 2 483 m2 (dva tisíce čtyři sta osmdesát tři metrů čtverečních), parc.č. 1342/4 lesní pozemek o evidované výměře 1 755 m2 (tisíc sedm set padesát pět metrů čtverečních), parc.č. 1343/2 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 16 097 m2 (šestnáct tisíc devadesát sedm metrů čtverečních), parc.č. 1346 zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 2 547 m2 (dva tisíce pět set čtyřicet sedm metrů čtverečních), parc.č. 1348 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 770 m2 (sedm set sedmdesát metrů čtverečních), parc.č. 1349 ostatní plocha neplodná půda o evidované výměře 3 620 m2 (tři tisíce šest set dvacet metrů čtverečních), zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město na listu vlastnictví č.1341 pro katastrální území Dýšina, obec Dýšina, d)pozemky: parc.č. 640/19 ostatní plocha manipulační plocha o evidované výměře 676 m2 (šest set sedmdesát šest metrů čtverečních), parc.č. 681/2 ostatní plocha manipulační plocha o evidované výměře 1 368 m2 (tisíc tři sta šedesát osm metrů čtverečních), parc.č. 704/36 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 42 m2 (čtyřicet dva metrů čtverečních), parc.č. 704/38 ostatní plocha manipulační plocha o evidované výměře 1 137 m2 (tisíc sto třicet sedm metrů čtverečních), parc.č. 704/40 ostatní plocha manipulační plocha o evidované výměře 1 450 m2 (tisíc čtyři sta padesát metrů čtverečních), parc.č. 704/41 ostatní plocha manipulační plocha o evidované výměře 1 611 m2 (tisíc šest set jedenáct metrů čtverečních), parc.č. 704/42 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 359 m2 (tři sta padesát devět metrů čtverečních), parc.č. 704/47 ostatní plocha ostatní komunikace o evidované výměře 246 m2 (dvě stě čtyřicet šest metrů čtverečních), zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město na listu vlastnictví č.759 pro katastrální území Kyšice u Plzně, obec Kyšice. Tyto pozemky byly oceněny ve znaleckém posudku znalce Ing. Jana Konty, U Zdravotního ústavu 1856/3, 100 00 Praha 10 - Vinohrady, č. posudku 4579-79/2016 ze dne 1.7.2016 (prvního července roku dva tisíce šestnáct), který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu vybrán představenstvem ze seznamu znalců vedeného podle zvláštního právního předpisu. Hodnota nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu (tj. místem pro předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích) je sídlo společnosti v 330 02 Dýšina, Nová Huť, Horomyslická čp. 1. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 3 0 (třicet) kalendářních dnů od účinného úpisu akcí. Ve lhůtě pro vnesení vkladu musí dojít k předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích a k předání nemovitosti. 9. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem upsáním nových akcií předem určenými zájemci o úpis (dále jen zájemci), kterými jsou: c)Ing. Ivan Hlaváček, nar. 30.9.1952, bydliště 326 00 Plzeň, Plzeňská cesta 559/40. Určuje se, že zájemce Ing. Ivan Hlaváček upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 340 (tři sta čtyřicet) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení zákla dního kapitálu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnutých úvěrů a půjček ve výši 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) na základě následujících smluv uzavřených: -dne 1.11.2010 (prvního listopadu roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 394 022,-Kč (tři sta devadesát čtyři tisíc dvacet dva korun českých), je nž představuje doposud nesplacenou část jistiny ve výši 367 896,-Kč (tři sta šedesát sedm tisíc osm set devadesát šest korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté nesplacené částky ve výši 26 126,-Kč (dvacet šest tisíc sto dvacet šest korun českých) od uza vření smluvního vztahu do 31.8.2016 (třicátého prvního srpna roku dva tisíce šestnáct), -dne 27.1.2011 (dvacátého sedmého ledna roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 525 523,-Kč (pět set dvacet pět tisíc pět set dvacet tři korun českých) představující pouze smluvní úrok z poskytnuté částky - jistiny 4 000 000,-Kč (čtyři miliony korun českých) od uzavření smluvního vztahu do 26.6.2015 (dvacátého šestého června roku dva tisíce patnáct), -dne 28.6.2011 (dvacátého osmého června roku dva tisíce šestnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 71 958,-Kč (sedmdesát jedna tisíc devět set padesát osm korun č eských), představující pouze smluvní úrok z poskytnuté částky jistiny 600 000,-Kč (šest set tisíc korun českých) od uzavření smluvního vztahu do 26.6.2015 (dvacátého šestého června roku dva tisíce patnáct), -dne 26.3.2014 (dvacátého šestého března roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 510 000,-Kč (pět set deset tisíc korun českých), jež představuj e dosud nesplacenou část poskytnuté jistiny ve výši 1 125 000,-Kč (jeden milion sto dvacet pět tisíc korun českých), -dne 4.1.2013 (čtvrtého ledna roku dva tisíce třináct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 20 800 000,-Kč (dvacet milionů osm set tisíc korun českých), -dne 12.5.2014 (dvanáctého května roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 180 000,-Kč (sto osmdesát tisíc korun českých), -dne 17.6.2014 (sedmnáctého června roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1 500 000,-Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), -dne 17.9.2014 (sedmnáctého září roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 700 000,-Kč (sedm set tisíc korun českých), -dne 25.11.2014 (dvacátého pátého listopadu roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1 300 000,-Kč (jeden milion tři sta tisíc korun českých), -dne 4.2.2015 (čtvrtého února roku dva tisíce patnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 700 000,-Kč (sedm set tisíc korun českých), -dne 5.3.2015 (pátého března roku dva tisíce patnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 700 000,-Kč (sedm set tisíc korun českých), -dne 2.7.2015 (druhého července roku dva tisíce patnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 6 618 497,-Kč (šest milionů šest set osmnáct tisíc čtyři sta devadesát s edm korun českých), představující pouze část z celkem poskytnuté jistiny 13 800 000,-Kč (třináct milionů osm set tisíc korun českých). Existence tohoto dluhu v účetnictví společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. byla potvrzena zprávou auditora - Ing. Jaroslav Moravec, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaný do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů Česk é republiky dne 7.6.1995. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce Ing. Ivana Hlaváčka specifikované ad 9a) ve výši 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisní kurz emitovanýc h akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemcem (upisovatelem) Ing. Ivanem Hlaváčkem ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu 6., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít náležitosti stanov ené obecně platnými právními předpisy, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 34 000 000,-- Kč (třicet čtyři milionů korun českých) zanikne a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs na zvýšení základního kapitálu. d)Ing. Jan Hlaváček, nar. 24.11.1953, bydliště Plzeň, K Starým valům 361/15, PSČ 326 00. Určuje se, že zájemce Ing. Jan Hlaváček upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 37 (třicet sedm) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení základního k apitálu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnutých úvěrů ve výši 3 700 000,-- Kč (tři miliony sedm set tisíc korun českých) na základě následujících smluv, uzavřených: -dne 14.11.2010 (čtrnáctého listopadu roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1 173 339,-Kč (jeden milion sto sedmdesát tři tisíc tři sta třicet de vět korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1 000 000,-Kč (jeden milion korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 31.8.2016 (třicátého prvního srpna roku dva tisíce šestnáct) ve výši 173 33 9,-Kč (sto sedmdesát tři tisíc tři sta třicet devět korun českých), -dne 9.11.2011 (devátého listopadu roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 150 000,-Kč (sto padesát tisíc korun českých), -dne 8.12.2011 (osmého prosince roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 200 000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých), -dne 30.6.2012 (třicátého června roku dva tisíce dvanáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 110 000,-Kč (sto deset tisíc korun českých), -dne 8.11.2012 (osmého listopadu roku dva tisíce dvanáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 150 000,-Kč (sto padesát tisíc korun českých), -dne 7.3.2013 (sedmého března roku dva tisíce třináct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 50 000,-Kč (padesát tisíc korun českých), -dne 15.4.2013 (patnáctého dubna roku dva tisíce třináct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 200 000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých), -dne 26.3.2014 (dvacátého šestého března roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 125 000,-Kč (sto dvacet pět tisíc korun českých), -dne 20.5.2014 (dvacátého května roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 20 000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), -dne 5.3.2015 (pátého března roku dva tisíce patnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 500 000,-Kč (pět set tisíc korun českých), -dne 2.7.2015 (druhého července roku dva tisíce patnáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1 021 661,-Kč (jeden milion dvacet jedna tisíc šest set šedesát jedna kor un českých), představující pouze část z celkem poskytnuté jistiny 1 500 000,-Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), Existence tohoto dluhu v účetnictví společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. byla potvrzena zprávou auditora - Ing. Jaroslav Moravec, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaný do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů Česk é republiky dne 7.6.1995. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce Ing. Jana Hlaváčka specifikované ad 9b) ve výši 3 700 000,-- Kč (tři miliony sedm set tisíc korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisní kurz emito vaných akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemcem (upisovatelem) Ing. Janem Hlaváčkem ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu 6., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít náležitosti stanove né obecně platnými právními předpisy, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 3 700 000,-- Kč (tři miliony sedm set tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 3 700 000,-- Kč (tři miliony sedm set tisíc korun českých) zanikne a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs na zvýšení základního kapitálu. do 21. 9. 2016 od 19. 9. 2016

Valná hromada společnosti přijala dne 31.8.2016 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. se snižuje o částku 62 320 000,-Kč (šedesát dva miliony tři sta dvacet tisíc korun českých), tj. z částky 164 000 000,- Kč (sto šedesát čtyři milionů korun českých) na částku 101 680 000,- Kč (sto j edna milionů šest set osmdesát tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. U každé z 1640 (tisíc šest set čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých) dojde ke snížení její jmenovité hodnoty o částku 38 000,- Kč (třicet osm tisíc korun českých) na částku 62 000,- Kč (šedesát dva tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada kumulované účetní ztráty společnosti, jak vyplývá z účetní závěrky společnosti za rok 2015 (dva tisíce patnáct), ověřené auditorem Ing. Jaroslavem Moravcem, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaným do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky dne 7.6.1995, schválené touto valnou hromadou společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 62 320 000,-Kč (šedesát dva miliony tři sta dvace t tisíc korun českých), která bude použita na úhradu ztráty společnosti vzniklé v minulých účetních obdobích ve výši 62 320 000,--Kč (šedesát dva miliony tři sta dvacet tisíc korun českých). Účelem snížení základního kapitálu společnosti je snížení kumulo vané účetní ztráty společnosti a tím revitalizace účetnictví společnosti. Lhůta k předložení akcií společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty je 30 (třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 19. 9. 2016 od 31. 8. 2016

Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 26.6.2015 o jejímž rozhodnutí byl pořízen notářský zápis č. NZ 209/2015 dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. se zvyšuje o částku 133.000.000,-- Kč (jedno sto třicet tři milionů korun českých) na celkovou výši 164.000.000,-- Kč (jedno sto šedesát čtyři milionů korun českých), a to peněžitými vklady a nepeně žitým vkladem. V rámci tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti bude zvýšení základního kapitálu provedeno: a) v rozsahu částky 15 300 000,-- Kč (patnáct milionů tři sta tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce obchodní společností FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Nusle, Štětkova 1638/18, IČ 241750 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 17610, b) v rozsahu částky 61 400 000,-- Kč (šedesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) peněžitým vkladem předem určeného zájemce - Ing. Ivana Hlaváčka, nar. 30.9.1952, bydliště 326 00 Plzeň, Plzeňská cesta 559/40, c) v rozsahu částky 5 100 000,- Kč (pět milionů jedno sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem předem určeného zájemce Ing. Jana Hlaváčka, nar. 24.11.1953, bytem Plzeň, K Starým valům 15 a d) v rozsahu částky 51 200 000,- Kč (padesát jeden milión dvě stě tisíc korun českých) peněžitým vkladem předem určeného zájemce obchodní společností AP TRUST a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 26773180, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8179. S ohledem na skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno i nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní. V případě peněžitého vkladu platí, že valná hromada společnosti schválila vyloučení přednostního práva všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií v důležitém zájmu společnosti, kterým je dosažení úhrady (kapitalizace) pohledávky vůči společnost i, blíže popsané níže, a snížení dluhového zatížení společnosti. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Základní kapitál bude zvýšen novou emisí kmenových listinných akcií společnosti na jméno v počtu 1330 (jeden tisíc tři sta třicet) kusů ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie nebudou obchodovatelné na českém neb o zahraničním regulovaném trhu. 4. Emisní kurz nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 5. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti na adrese 330 02 Dýšina Nová Huť, Horomyslická čp. 1. 6. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů a tato lhůta počíná 5. (pátým) dnem ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. 7. Zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií (podpisu smlouvy) bude zájemci poskytnuta lhůta 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. 8. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem upsáním nových akcií předem určeným zájemcem o úpis (dále jen zájemce), kterým je obchodní společnost FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Nusle, Štětkova 1638/18, IČ 2 4175013, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 17610. Za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 153 (sto padesáti tří) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- - Kč (sto tisíc korun českých). Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek, a to pozemek pozemková parcela parc.č. 1212/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Dýšina. Uvedený pozemek je takto zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Ka tastrální pracoviště Plzeň město na listu vlastnictví číslo 1341 pro obec a katastrální území Dýšina. Tento pozemek byl oceněn ve znaleckém posudku znalce Ing. Jana Konty, U Zdravotního ústavu 1856/3, 100 00 Praha 10 - Vinohrady, č. posudku 4380-80/2015 ze dne 5.5.2015, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu vybrán představenstvem ze seznamu znalců ved eného podle zvláštního právního předpisu. Hodnota nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu (tj. místem pro předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích) je sídlo společnosti v 330 02 Dýšina, Nová Huť, Horomyslická čp. 1. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 3 0 (třicet) kalendářních dnů od účinného úpisu akcí. Ve lhůtě pro vnesení vkladu musí dojít k předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích a k předání nemovitosti. 9. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem upsáním nových akcií předem určenými zájemci o úpis (dále jen zájemci), kterými jsou: a)Ing. Ivan Hlaváček, nar. 30.9.1952, bydliště 326 00 Plzeň, Plzeňská cesta 559/40.-- Určuje se, že zájemce Ing. Ivan Hlaváček upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 614 (šest set čtrnáct) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení zákla dního kapitálu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnutých úvěrů a půjček ve výši 61 400 000,-- Kč (šedesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) na základě následujících smluv uzavřených: -dne 10.4.2003 (desátého dubna roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 3.139.721,-Kč (tři miliony sto třicet devět tisíc sedm set dvacet jedna korun č eských), jež představuje částečný smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset), tj. celkem ve výši 3.139.721,-- Kč (tři miliony sto třicet devět tisíc sedm set dvacet jedna korun če ských), tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 9.2.2004 (devátého února roku dva tisíce čtyři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 6.242.466,-Kč (šest milionů dvě stě čtyřicet dva tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 5.000.000,-Kč (pět milionů korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 1.242.466,-- Kč (j eden milion dvě stě čtyřicet dva tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých), tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 10.11.2003 (desátého listopadu roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 750.707,-- Kč (sedm set padesát tisíc sedm set sedm korun českých), jež př edstavuje smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset), tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 27.3.2006 (dvacátého sedmého března roku dva tisíce šest): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 2.165.892,- Kč (dva miliony sto šedesát pět tisíc osm set devadesát dva korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 165.892,- Kč ( sto šedesát pět tisíc osm set devadesát dva korun českých), tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 5.5.2008 (pátého května roku dva tisíce osm): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 429.000,-Kč (čtyři sta dvacet devět tisíc korun českých), jež představuje jistin u půjčené částky, tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 3.11.2008 (třetího listopadu roku dva tisíce osm): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Janu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.369.123,- Kč (jeden milion tři sta šedesát devět tisíc sto dvacet tři koru n českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1.225.000,- Kč (jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 144.123,-Kč (sto čtyřicet čtyři tisíc sto dvacet tři korun českých), tato pohledávka byla postoupena na Ing. Ivana Hlaváčka, -dne 24.10.2003 (dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 6.074.182,- Kč (šest milionů sedmdesát čtyři tisíc sto osmdesát dva korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 4.500.000,- Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 1.574.182,-- Kč (jeden milion pět set sedmdesát čtyři tisíc sto osmdesát dva korun českých), -dne 27.3.2003 (dvacátého sedmého března roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 6.785.613,- Kč (šest milionů sedm set osmdesát pět tisíc šest set tř ináct korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 1.785.613,- - Kč (jeden milion sedm set osmdesát pět tisíc šest set třináct korun českých), -dne 25.2.2005 (dvacátého pátého února roku dva tisíce pět): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.571.164,- Kč (jeden milion pět set sedmdesát jedna tisíc sto šedesát čtyři korun českých), jež představuje smluvní úrok z prodlení z poskytnuté částky dle této smlouvy od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset), -dne 27.3.2006 (dvacátého sedmého března roku dva tisíce šest): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 2.169.152,- Kč (dva miliony sto šedesát devět tisíc sto padesát dva korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 169.152,- Kč (st o šedesát devět tisíc sto padesát dva korun českých), -dne 25.9.2006 (dvacátého pátého září roku dva tisíce šest): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.346.839,- Kč (jeden milion tři sta čtyřicet šest tisíc osm set třice t devět korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1.250.000,- Kč (jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce d eset) ve výši 96.839,-Kč (devadesát šest tisíc osm set třicet devět korun českých), -dne 20.2.2007 (dvacátého února roku dva tisíce sedm): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 534.503,- Kč (pět set třicet čtyři tisíc pět set tři korun českých), jež pře dstavuje jistinu poskytnuté částky ve výši 500.000,-Kč (pět set tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 34.503,- Kč (třicet čtyři tisíc pět set t ři korun českých), -dne 5.5.2008 (pátého května roku dva tisíce osm): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 429.000,- Kč (čtyři sta dvacet devět tisíc korun českých), -dne 3.11.2008 (třetího listopadu roku dva tisíce osm): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.377.367,- Kč (jeden milion tři sta sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát s edm korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1.225.000,- Kč (jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce de set) ve výši 152.367,-Kč (sto padesát dva tisíc tři sta šedesát sedm korun českých), -dne 23.3.2009 (dvacátého třetího března roku dva tisíce devět): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 231.176,- Kč (dvě stě třicet jedna tisíc sto sedmdesát šest korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 209.235,- Kč (dvě stě devět tisíc dvě stě třicet pět korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výš i 21.941,- Kč (dvacet jedna tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých), -dne 4.3.2009 (čtvrtého března roku dva tisíce devět): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 8.447.388,- Kč (osm milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc tři sta osmdesát o sm korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 7.750.000,- Kč (sedm milionů sedm set padesát tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset ) ve výši 697.388,- Kč (šest set devadesát sedm tisíc tři sta osmdesát osm korun českých), -dne 3.5.2010 (třetího května roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 414.925,- Kč (čtyři sta čtrnáct tisíc devět set dvacet pět korun českých), j ež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 14.925,- Kč (čtrnáct tisíc devět set dvacet pět korun českých), -dne 25.11.2007 (dvacátého pátého listopadu roku dva tisíce sedm): smlouva o úvěru, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 548.393,- Kč (pět set čtyřicet osm tisíc tři sta devadesát tři k orun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 48.393,- Kč (čtyři cet osm tisíc tři sta devadesát tři korun českých), -dne 12.11.2010 (dvanáctého listopadu roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.713.945,- Kč (jeden milion sedm set třináct tisíc devět set čtyřic et pět korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1.700.000,- Kč (jeden milion sedm set tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 13.945,- Kč (třináct tisíc devět set čtyřicet pět korun českých), z této pohledávky dojde k započtení smluvního úroku a dále částky 1.332.104,- Kč (jeden milion tři sta třicet dva tisíc sto čtyři korun českých) na jistině pohledávky, -dne 29.5.2003 (dvacátého devátého května roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s., IČ 26773180, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr aze, oddíl B, vložka 8179, pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 727.340,- Kč (sedm set dvacet sedm tisíc tři sta čtyřicet korun českých), jež představuje část smluvního úroku z poskytnuté částky, tato pohledávka byla postoupena na I ng. Ivana Hlaváčka, -dne 27.1.2011 (dvacátého sedmého ledna roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) plus příslušenství s počívající ve smluvním úroku ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) od poskytnutí půjčky do dne zaplacení jdoucím z této pohledávky dojde k započtení jistiny pohledávky ve výši 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých), -dne 28.6.2011 (dvacátého osmého června roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých) plus příslušenství sp očívající ve smluvním úroku ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) od poskytnutí půjčky do dne zaplacení jdoucím z této pohledávky dojde k započtení jistiny pohledávky ve výši 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých), -dne 9.9.2011 (devátého září roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 2.250.000,- Kč (dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých), -dne 9.11.2011(devátého září roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.350.000,- Kč (jeden milion tři sta padesát tisíc korun českých), -dne 8.12.2011 (osmého prosince roku dva tisíce jedenáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.800.000,- Kč (jeden milion osm set tisíc korun českých), -dne 8.3.2012 (osmého března roku dva tisíce dvanáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), -dne 14.9.2012 (čtrnáctého září roku dva tisíce dvanáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 85.000,- Kč (osmdesát pět tisíc korun českých), -dne 8.11.2012 (osmého listopadu roku dva tisíce dvanáct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.350.000,- Kč (jeden milion tři sta padesát tisíc korun českých), -dne 7.3.2013 (sedmého března roku dva tisíce třináct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 450.000,- Kč (čtyři sta padesát tisíc korun českých), -dne 15.4.2013 (patnáctého dubna roku dva tisíce třináct): smlouva o půjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.800.000,- Kč (jeden milion osm set tisíc korun českých), -dne 26.3.2014 (dvacátého šestého března roku dva tisíce čtrnáct): smlouva o zápůjčce, na základě které vznikla Ing. Ivanu Hlaváčkovi pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK a.s. ve výši 1.125.000,- Kč (jeden milion sto dvacet pět tisíc korun českých ), když z této pohledávky bude započtena pouze její část ve výši 615 000,-- Kč (šest set patnáct tisíc korun českých). Existence tohoto dluhu v účetnictví společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. byla potvrzena zprávou auditora - Ing. Jaroslav Moravec, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaný do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů Česk é republiky dne 7.6.1995. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce Ing. Ivana Hlaváčka specifikované ad 9a) ve výši 61.400.000,-- Kč (šedesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisn í kurz emitovaných akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemcem (upisovatelem) Ing. Ivanem Hlaváčkem ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu 6., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít náležitosti stanov ené obecně platnými právními předpisy, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 61.400.000,-- Kč (šedesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve 61.400.000,-- Kč (šedesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) zanikn e a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs na zvýšení základního kapitálu. b)Ing. Jan Hlaváček, nar. 24.11.1953, bydliště Plzeň, K Starým valům 15. Určuje se, že zájemce Ing. Ivan Hlaváček upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 51 (padesát jedna) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení základníh o kapitálu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnutých úvěrů ve výši 5.100.000,-- Kč (pět milionů jedno sto tisíc korun českých) na základě uzavřené smlouvy o úvěru ze dne 10.4.2003 (desátého dubna roku dva tisíce tři). Existence tohoto dluhu v ú četnictví společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. byla potvrzena zprávou auditora - Ing. Jaroslav Moravec, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaný do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky dne 7.6.1995. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce Ing. Jana Hlaváčka specifikované ad 9b) ve výši 5.100.000,-- Kč (pět milionů jedno sto tisíc korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisní kurz emit ovaných akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemcem (upisovatelem) Ing. Janem Hlaváčkem ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu 6., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít náležitosti stanove né obecně platnými právními předpisy, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 5.100.000,-- Kč (pět milionů jedno sto tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 5.100.000,-- Kč (pět milionů jedno sto tisíc korun českých) zanikne a j e tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs na zvýšení základního kapitálu. c)AP TRUST a.s., IČ 26773180, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8179. Určuje se, že zájemce AP TRUST a.s. upíše na zvýšení základního kapitálu společnosti 512 (pět set dvanáct) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých). Tento zájemce má v době zvýšení základního kapitálu vůči společnosti pohledávku na splacení poskytnutých úvěrů ve výši 51.200.000,-- Kč (padesát jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) na základě následujících smluv uzavřených: -dne 10.4.2003 (desátého dubna roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 14.232.507,- Kč (čtrnáct milionů dvě stě třicet dva tisíc pět set sedm kor un českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 4.232.507,- Kč (č tyři miliony dvě stě třicet dva tisíc pět set sedm korun českých), -dne 27.3.2003 (dvacátého sedmého března roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 6.896.710,- Kč (šest milionů osm set devadesát šest tisíc sedm s et deset korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 1.896.71 0,- Kč (jeden milion osm set devadesát šest tisíc sedm set deset korun českých), -dne 7.10.2003 (sedmého října roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 9.095.616,- Kč (devět milionů devadesát pět tisíc šest set šestnáct korun č eských), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 4.095.616,- Kč (čtyři mi liony devadesát pět tisíc šest set šestnáct korun českých), -dne 29.5.2003 (dvacátého devátého května roku dva tisíce tři): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 868.756,- Kč (osm set šedesát osm tisíc sedm set padesát šest korun českých), jež představuje část smluvního úroku z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) (druhá část smluvního úroku do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset), byla co do výše 727.340,- Kč (sedm set dvacet sedm tisíc tři sta čtyřicet korun českých), postoupena dne 30.11.2010 (třicátého listopadu roku dva tisíce deset) smlouvou o postoupení pohledávky na třetí osobu), -dne 20.3.2006 (dvacátého března roku dva tisíce šest): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 4.051.684,- Kč (čtyři miliony padesát jedna tisíc šest set osmdesát čty ři korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 3.750.000,- Kč (tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce dvacet ) ve výši 301.684,- Kč (tři sta jeden tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých), -dne 6.11.2008 (šestého listopadu roku dva tisíce osm): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 2.745.357,- Kč (dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc tři sta padesá t sedm korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 2.450.000,- Kč (dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce d eset) ve výši 295.357,-Kč (dvě stě devadesát pět tisíc tři sta padesát sedm korun českých), -dne 26.1.2009 (dvacátého šestého ledna roku dva tisíce devět): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 111.409,- Kč (sto jedenáct tisíc čtyři sta devět korun českých ), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 11.409,- Kč (jedenáct tisíc čtyři s ta devět korun českých), -dne 16.2.2009 (šestnáctého února roku dva tisíce devět): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 5.940.400,- Kč (pět milionů devět set čtyřicet tisíc čtyři sta korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 5.421.693,- Kč (pět milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc šest set devadesát tři korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince ro ku dva tisíce deset) ve výši 518.707,-Kč (pět set osmnáct tisíc sedm set sedm korun českých), -dne 30.1.2006 (třicátého ledna roku dva tisíce šest): smlouva o úvěru, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 2.143.931,- Kč (dva miliony sto čtyřicet tři tisíc devět set třicet jedn a korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 143.931,- Kč (s to čtyřicet tři tisíc devět set třicet jedna korun českých), -dne 5.5.2008 (pátého května roku dva tisíce osm): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 360.000,-Kč (tři sta šedesát tisíc korun českých), -dne 5.5.2008 (pátého května roku dva tisíce osm): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 360.000,-Kč (tři sta šedesát tisíc korun českých), -dne 21.12.2009 (dvacátého prvního prosince roku dva tisíce devět): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 1.058.684,-- Kč (jeden milion padesát osm tisíc šest set o smdesát čtyři korun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 58 .684,-Kč (padesát osm tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých), -dne 29.10.2009 (dvacátého devátého října roku dva tisíce devět): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 320.287,- Kč (tři sta dvacet tisíc dvě stě osmdesát sedm kor un českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 310.000,- Kč (tři sta deset tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 10.287,- Kč (d eset tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých), -dne 1.3.2010 (prvního března roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 189.472,- Kč (sto osmdesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun čes kých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 185.000,- Kč (sto osmdesát pět tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 4.472,- Kč (čtyři tisíce čtyři sta sedmdesát dva korun českých), -dne 3.5.2010 (třetího května roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 207.464,-- Kč (dvě stě sedm tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých) , jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 7.464,- Kč (sedm tisíc čtyři st a šedesát čtyři korun českých), -dne 16.11.2010 (šestnáctého listopadu roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 823.595,-- Kč (osm set dvacet tři tisíc pět set devadesát pět k orun českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 820.000,- Kč (osm set dvacet tisíc korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tisíce deset) ve výši 3.595,- Kč (tři tisíce pět set devadesát pět korun českých), -dne 14.12.2010 (čtrnáctého prosince roku dva tisíce deset): smlouva o půjčce, na základě které vznikla společnosti AP TRUST a.s. pohledávka za společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. ve výši 2.162.022,-- Kč (dva miliony sto šedesát dva tisíc dvacet dva kor un českých), jež představuje jistinu poskytnuté částky ve výši 2.160.542,- Kč (dva miliony sto šedesát tisíc pět set čtyřicet dva korun českých) a smluvní úrok z poskytnuté částky od uzavření smluvního vztahu do 20.12.2010 (dvacátého prosince roku dva tis íce deset) ve výši 1.480,- Kč (jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), z této pohledávky dojde k započtení smluvního úroku a dále částky 1.792.648,-- Kč (jeden milion sedm set devadesát dva tisíc šest set čtyřicet osm korun českých) na jistině pohl edávky. Existence tohoto dluhu v účetnictví společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. byla potvrzena zprávou auditora - Ing. Jaroslav Moravec, se sídlem Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, oprávnění evid. č. 1365, zapsaný do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů Česk é republiky dne 7.6.1995. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky zájemce AP TRUST a.s. specifikované ad 9c) ve výši 51.200.000,-- Kč (padesát jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) proti pohledávce na splacení jím upsaného emisního kursu akcií. Emisní kurz emitovaných akcií upsaných tímto zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví. Valná hromada stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení takto: a) Smlouva bude uzavřena mezi společností a zájemcem (upisovatelem) obchodní společností AP TRUST a.s. ve lhůtě určené k úpisu akcií dle bodu 6., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva musí mít nálež itosti stanovené obecně platnými právními předpisy, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou, c) peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 51.200.000,-- Kč (padesát jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií jím upsaných na zvýšení základního kapitálu, d) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 51.200.000,-- Kč (padesát jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) zan ikne a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs na zvýšení základního kapitálu. do 30. 3. 2016 od 30. 7. 2015

Valná hromada konaná dne 30.10. 2006 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 11.000.000,-- Kč o částku 20.000.000,-- Kč na částku 31.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je přijetí opatření ve smyslu § 193 odst. 1 obchodního zákoníku poté, co celková ztráta společnosti dosáhla poloviny základního kapitálu. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, které budou nabídnuty předem určeným zájemcům - obchodní společnosti AP TRUST a.s. se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/6, PSČ 110 00, IČ 267 73 180, Ing. Ivanu Hlaváčkovi, r.č. 520930/038, bytem Plzeň, P lzeňská cesta 559/40 a Ing. Janu Hlaváčkovi, r.č. 531124/070, bytem K starým valům 15, Plzeň. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200 kusů kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč za akcii s tím, že emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií doručením písemného oznámení společnosti o počátku běhu lhůty pro úpis akcií, zároveň bude předem určeným zájemcům doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. K upsání akcií musí být poskytnuta lhů ta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. v Dýšině, Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ 330 02. Od počátku lhůty k úpisu akcií bude na této adrese připraven návrh smlouvy o upsání akcií se společností již podepsaný jménem společn osti, a která bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií činí 30 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs akcií upsaných obchodní společnosti AP TRUST a.s. ve výši 10.000.000,-- Kč bude splacen započtením peněžité pohledávky zájemce - obchodní společnosti AP TRUST, a.s. vůči společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., tj. pohledávky zájemce v celkové v ýši 10.000.000,-- Kč vzniklé z titulu smlouvy o úvěru ze dne 29.5. 2003 ve znění dodatku ze dne 8.6.2004 mezi zájemcem jako věřitelem a společností jako dlužníkem na částku celkem ve výši 10.000.000,-- Kč, s tím, že započtena bude celá jistina pohledávky ve výši 10.000.000,-- Kč. Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce, která by mohla v krajním případě být i rizikem pro další vývoj společnosti. Emisní kurs akcií upisovaných Ing. Ivanem Hlaváčkem ve výši 5.000.000,-- Kč bude splacen započtením peněžité pohledávky zájemce - Ing. Ivana Hlaváčka vůči společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., tj.pohledávky zájemce v celkové výši 5.000.000,-- Kč vzniklé z titulu smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 10.11. 2003 ve znění dodatku ze dne 8.6.2004 mezi zájemcem jako věřitelem a společností jako dlužníkem na částku celkem ve výši 5.000.000,-- Kč, s tím, že započtena bude celá jistina pohledávky ve výši 5.000.000,- - Kč. Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce, která by mohla v krajním případě být i rizikem pro další vývoj společnosti. Emisní kurs akcií upsaných Ing. Janem Hlaváčkem ve výši 5.000.000,-- Kč bude splacen započtením peněžité pohledávky zájemce - Ing. Jana Hlaváčka vůči společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., tj. pohledávky zájemce v celkové výši 5.000.000,-- Kč vzniklé z tit ulu smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 10.11. 2003 ve znění dodatku ze dne 8.6.2004 mezi zájemcem jako věřitelem a společností jako dlužníkem na částku celkem ve výši 5.000.000,-- Kč, s tím, že započtena bude celá jistina pohledávky ve výši 5.000.000,-- Kč . Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce, která by mohla v krajním případě být i rizikem pro další vývoj společnosti. Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a předem určenými zájemci obchodní společností AP TRUST a.s. se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, IČ 267 73 180, Ing. Ivanem Hlaváčkem , r.č. 520930/038, bytem Plzeň, Plzeňská cesta 559/40 a Ing. Janem Hlaváčkem, r.č. 531124/070, bytem K starým valům 15, Plzeň: Návrh na uzavření dohod o započtení bude předem určeným zájemcům doručen společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti a podpisy obou smluvních stran budou úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení pohledávek činí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 16. 12. 2006 od 7. 11. 2006

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 16. 12. 2005 přijala usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje: Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 500.000,- Kč (slovy Pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (Pěti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každá akcie 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských). Emisní k urz nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . Vylučuje se přednostní právo akcionářů pro všechny akcionáře. Žádná nová akcie nebude upsána s využitím přednost ního práva stávajících akcionářů. Upsání všech nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to Ing. Ivanu Hlaváčkovi, r. č. 520930/038, bytem Plzeňská cesta 40, Plzeň. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usn esení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni a skončí uplynutím 60 (šedesáti) kalendářních dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce uzavřít smlouvu o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku. Počátek lhůty k upsání akcií bu de předem určenému zájemci oznámen představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu písemně na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií může začít dříve, nežli usnesení valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, pokud byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni a pokud upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrh u na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., Dýšina, Nová Huť, Horomyslická č.p. 1, kancelář členky představenstva Evy Polákové v pracovn ích dnech od 9:00 do 16:00 hodin. Celý emisní kurs nově upsaných akcií je povinen splatit předem určený zájemce Ing. Ivan Hlaváček, r. č. 520930/038, bytem Plzeň, Plzeňská cesta 40 nejpozději do 30-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvlášt ní účet společnosti č. ú. 240580/2700 vedený u HVB Czech Republic, a.s. expozitura Plzeň. do 3. 2. 2006 od 27. 12. 2005

Valná hromada společnosti schvaluje: Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 500 000 Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (pěti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každá akcie 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských). Emisní ku rs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Vylučuje se přednostní právo akcionářů pro všechny akcionáře. Žádná nová akcie nebude upsána s využitím přednostní ho práva stávajících akionářů. Upsání všech nových akcií bylo nabídnuto předem určenému zájemci, a to Ing. Ivanu Hlaváčkovi, r.č. 520930/038, bytem Plzeňská cesta 40, Plzeň. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet ode dne zápisu usnesení valné hromady o  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni a skončí uplynutím 30 (třiceti) kalendářních dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce uzavřít smlouvu o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku. Počátek lhůty k upsání akcií bude př edem určenému zájemci oznámen představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu písemně na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., Dýšina, Nová Huť, Horomyslická čp. 1, kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Celý emisní kurs nově upsaných akcií je povinen splatit předem určený zájemce Ing. Ivan Hlaváček, r.č. 520930/038, bytem Plzeň, Plzeňská cesta 40 nejp ozději do 30-ti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 240580-024/2700 vedený u HVB Czech Republic, a.s., expozitura Plzeň. do 27. 12. 2005 od 16. 5. 2005

Mimořádná valná hromada konaná dne 22.10.2003 přijala usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje: Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4,500.000,- Kč (slovy Čtyřimiliónypětsettisíckorunčeských) upsáním 45 (slovy Čtyřicetipěti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každá akcie 100.000,- Kč (slovy Jednos totisíckorunčeských). Emisní kurs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Žádná nová akcie nebude upsána s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, neboť všichni akcionáři se vzdali ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upsání akcií. Upsání všech nových akcií bude nabídnuto předem určeným zájemcům, a to - obchodní společnosti AP TRUST a.s., IČ 26773180, se sídlem Praha 1, Na Perštýně 356, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8179, a to v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 2,000.000,- Kč (slovy Dvamilió nykorunčeských), a to upsáním 20 (slovy Dvaceti) kusů nových akcií. - Ing. Ivanu Hlaváčkovi, r.č. 520930/038, bytem Plzeňská cesta 40, Plzeň v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 500.000,- Kč (slovy Pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (slovy Pěti) kusů nových akcií. - Ing. Zdeňku Pechrovi, r.č. 551225/1481, bytem Ostružinová 12, Plzeň v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 500.000,- Kč (slovy Pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (slovy Pěti) kusů nových akcií. - Ing. Janu Hlaváčkovi, r.č. 531124/070, bytem K starým valům 15, Plzeň v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 500.000,- Kč (slovy Pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (slovy Pěti) kusů nových akcií. - Lubomíru Maškovi, r.č. 560307/0704, bytem V Homolkách 6, Plzeň v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 500.000,- Kč (slovy Pětsetkorunčeských) upsáním 5 (slovy Pěti) kusů nových akcií. - Tomáši Peterovi, r.č. 710219/0337, bytem Av. DeL´ annonciade 17, 98000 Monaco v části zvýšení základního kapitálu v rozsahu o 500.000,- Kč (slovy Pětsettisíckorunčeských) upsáním 5 (slovy Pěti) kusů nových akcií. Lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne následujícího od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni a skončí uplynutím 30 (slovy Třiceti) kalendářních dnů od zápisu usnesení valn é hromady o zvýšení základního kapitálu od obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určení zájemci uzavřít smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) Obchodního zákoníku. Počátek lhůty k upsání akcií bude každému předem určenému zájemci oznámen představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu písemně na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlou vy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., Dopravní 1073/4, Plzeň, kancelář předsedy p ředstavenstva v pracovních dnech od 9:00 hod. do 16:00 hod. Celý emisní kurs všech nových akcií jsou povinni zaplatit předem určení zájemci: - AP TRUST a.s., IČ 26773180, se sídlem Praha 1, Na Perštýně 356 - Ing. Ivan Hlaváček, r.č. 520930/038, bytem Plzeňská cesta 40, Plzeň - Ing. Zdeněk Pechr, r.č. 551225/1481, bytem Ostružinová 12, Plzeň - Ing. Jan Hlaváček, r.č. 531124/070, bytem K starým valům 15, Plzeň - Lubomír Mašek, r.č. 560307/0704, bytem V Homolkách 6, Plzeň - Tomáš Petera, r.č. 710219/0337, bytem Av. DeL´ annonciade 17, 98000 Monaco nejpozději do 30 (slovy Třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 240580-024/2700 vedený u HVB Czech Republic, a.s., expozitura Plzeň - zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1,000.000,- Kč (slovy Jedenmiliónkorunčeských) upsáním 10-ti kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každá akcie 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských), když emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských) je 121.800,- Kč (slovy Jednostodvacetjedentisícosmsetkorunčeských). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Žádná nová ak cie nebude upsána s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, neboť všichni akcionáři se vzdali ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií počne běžet ode dne následují cího po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni a skonč í uplynutím 30-ti (slovy Třiceti) kalendářních dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě může předem určený zájemce uzavřít smlouvu o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst . 5) Obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli předem určenému zájemci oznámen představenstvem společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu je ho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., Dopravní 1073/4, Plzeň, kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9:00 hod. do 16:00 hod. Celý emisní kurs 100 ks (s l ovy Jednosto) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každá akcie 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských) bude splacen nepeněžitým vkladem pana Wernera Ernsta Erwina Sommerfe lda, nar. 13.6.1946, bytem Spolková republika Německo, Verbindungsweg 51, 26188 Friedrichsfehn, Edewecht, jehož předmětem je projektová dokumentace stavby GOLF PARK Plzeň oceněná znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika - ceny a odhady Ing. Zdeňka Němc e, bytem Šeříková 950, 330 11, Třemošná, číslo posudku 77C/2003 ze dne 11.8.2003 jmenovaným za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 17.2.2003 č.j. 46 Nc 8/2003 na částku 1,218.000,- Kč (slovy Jedenmilióndvěstěosmnácttisíckorunčeských). do 21. 4. 2004 od 26. 1. 2004

řádná valná hromada konaná dne 26.3.2003 přijala toto usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje: Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000,- Kč (slovy Jedenmiliónkorunčeských) upsáním deseti (10) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských) každá akcie. E misní kurs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Žádná nová akcie nebude upsána s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, neboť všic hni akcionáři se vzdali ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upsání akcií. Upsání všech nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to Soně Křížové, r.č. 585411/0504, bytem Plzeň, Jana Jakuba Ryby 2. Lhůta pro upsání akcií počne běžet od druhého dne od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku vedeného Krajským soudem v Plzni a skončí uplynutím třiceti (30) kalendářních dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce uzavřít smlouvu o ups ání akcií dle § 204 odst. 5) Obch.z. Počátek lhůty k upsání akcií bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu písemně na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., Plzeň, Dopravní 1073/4 - kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech v době od 9:00 hodin - 16:00 hodin. Celý emisní kurs nově upsaných akcií je povinen zaplatit předem určený záj emce - Soňa Křížová, r. č . 585411/0504, bytem Plzeň, Jana Jakuba Ryby 2 nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 240580024/2700, vedený u HVB Czech Republic, a.s., expozitura Plzeň. do 26. 1. 2004 od 16. 9. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 177 080 000 Kč

od 19. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 101 680 000 Kč

do 19. 9. 2016 od 31. 8. 2016

Základní kapitál

vklad 164 000 000 Kč

do 31. 8. 2016 od 30. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 31 000 000 Kč

do 30. 7. 2015 od 16. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 11 000 000 Kč

do 16. 12. 2006 od 3. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 10 500 000 Kč

do 3. 2. 2006 od 21. 4. 2004

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 21. 4. 2004 od 29. 10. 2003

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 29. 10. 2003 od 16. 9. 2003

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 16. 9. 2003 od 24. 9. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 754 od 19. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 62 000 Kč, počet: 1 640 od 31. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 640 do 31. 8. 2016 od 30. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 310 do 30. 7. 2015 od 16. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 110 do 16. 12. 2006 od 3. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 105 do 3. 2. 2006 od 21. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 21. 4. 2004 od 29. 10. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 40 do 29. 10. 2003 od 24. 9. 2001

Dozorčí rada

8 fyzických osob

Ing. Kamil Marvánek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 26. 6. 2015

Haštalská 758/23, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Jana Matysová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 26. 6. 2015

U Golfu 665, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivan Hlaváček

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 26. 6. 2015

Plzeňská cesta 559/40, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Kamil Marvánek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 26. 6. 2015

Na Kazance 636/3, Praha, 171 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Jana Matysová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 26. 6. 2015

Novostrašnická 3293/11, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Šikoš

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 26. 6. 2015

vznik funkce: 26. 6. 2015

V kolkovně 910/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Alice Šikošová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 26. 6. 2015

V kolkovně 910/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Hlaváček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 26. 6. 2015

vznik funkce: 26. 6. 2015

K Starým valům 361/15, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Kamil Marvánek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 26. 6. 2015

Na Kazance 636/3, Praha, 171 00, Česká republika

Mgr. Jana Matysová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 26. 6. 2015

Novostrašnická 3293/11, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Hlaváček

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 10. 9. 2009

vznik funkce: 10. 9. 2009

K Starým valům 361/15, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Alice Šikošová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 28. 3. 2011

V kolkovně 910/8, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Šikoš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 28. 3. 2011

vznik funkce: 28. 3. 2011

V kolkovně 910/8, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Jana Matysová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 28. 3. 2011

Novostrašnická 3293/11, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Kamil Marvánek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 28. 3. 2011

Na Kazance 636/3, Praha, 171 00, Česká republika

Mgr. Jana Hlaváčková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 28. 3. 2011

Zelená 1083/17, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ivan Hlaváček

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 10. 9. 2009

Plzeňská cesta 559/40, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Petr Šikoš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 28. 3. 2011

vznik funkce: 28. 3. 2011

V kolkovně 910/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Alice Šikošová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 28. 3. 2011

V kolkovně 910/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Kamil Marvánek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2011 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 28. 3. 2011

Na Kazance 636/3, Praha 7, 171 00, Česká republika

Mgr. Jana Boučková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 28. 3. 2011

Zelená 1083/17, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ivan Hlaváček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 10. 9. 2009

Plzeňská cesta 40, Plzeň, Česká republika

ing. Jan Hlaváček

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2009 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 10. 9. 2009

vznik funkce: 10. 9. 2009

K starým valům 15, Plzeň, Česká republika

Bc. Alena Kubešová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2011

vznik členství: 9. 3. 2006

zánik členství: 28. 3. 2011

Na Čampuli 688, Tlučná, 330 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  A&M Property, s.r.o.

  náměstí Generála Píky 2703/27, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00

Ing. Petr Šikoš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2011

vznik členství: 13. 12. 2007

zánik členství: 28. 3. 2011

U Trati 53, Plzeň, 301 00, Česká republika

Eva Hlaváčková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2011

vznik členství: 13. 12. 2007

zánik členství: 22. 3. 2011

Plzeňská cesta 559/40, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kříž

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2006 - Poslední vztah: 10. 6. 2011

vznik členství: 9. 3. 2006

zánik členství: 28. 3. 2011

vznik funkce: 13. 3. 2006

zánik funkce: 28. 3. 2011

Sluneční 975/9, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jan Kuneš

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2006 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 9. 3. 2006

zánik členství: 13. 12. 2007

Klatovská 87, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jana Hlaváčková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2006 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 9. 3. 2006

zánik členství: 12. 10. 2007

K Starým valům 15, Plzeň, 326 00, Česká republika

Alena Křížová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2006 - Poslední vztah: 12. 8. 2008

vznik členství: 9. 3. 2006

Sokolovská 117, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Pechr

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 12. 10. 2005

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 3. 10. 2005

Ostružinová 12, Plzeň, Česká republika

Bc. Michal Bíman

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 2. 5. 2006

vznik členství: 1. 9. 2004

zánik členství: 9. 3. 2006

Dlouhá 45, Plzeň, Česká republika

ing. Jan Hlaváček

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2009

vznik členství: 1. 9. 2004

zánik členství: 10. 9. 2009

vznik funkce: 1. 9. 2004

zánik funkce: 10. 9. 2009

K starým valům 15, Plzeň, Česká republika

Ing. Ivan Hlaváček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2009

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 9. 9. 2009

Plzeňská cesta 40, Plzeň, Česká republika

Lubomír Mašek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 12. 10. 2005

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 3. 10. 2005

V Homolkách 6, Plzeň, Česká republika

ing. Jan Hlaváček

předseda

První vztah: 24. 9. 2001 - Poslední vztah: 1. 11. 2004

vznik členství: 24. 9. 2001

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 24. 9. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2004

K starým valům 15, Plzeň, Česká republika

Miroslava Nováková

člen

První vztah: 24. 9. 2001 - Poslední vztah: 1. 11. 2004

vznik členství: 24. 9. 2001

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 24. 9. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2004

Stanko Vodičky 25, Plzeň, Česká republika

Luďka Loskotová

člen

První vztah: 24. 9. 2001 - Poslední vztah: 1. 11. 2004

vznik členství: 24. 9. 2001

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 24. 9. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2004

Strážnická 18, Plzeň, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Bc. Michal Bíman

předseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 26. 1. 2016

vznik funkce: 26. 1. 2016

Dlouhá 417/45, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Martina Tvarůžková

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 26. 1. 2016

náměstí Generála Píky 2222/25, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Eva Hlaváčková

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 26. 1. 2016

Plzeňská cesta 559/40, Plzeň, 326 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Martina Tvarůžková

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 28. 3. 2011

náměstí Generála Píky 2222/25, Plzeň, 326 00, Česká republika

Bc. Michal Bíman

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2013 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 28. 3. 2011

vznik funkce: 28. 3. 2011

Dlouhá 417/45, Plzeň, 312 00, Česká republika

Eva Hlaváčková

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2011 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 28. 3. 2011

Plzeňská cesta 559, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Martina Tvarůžková

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 28. 3. 2011

Pod Mostem 43, Velká Polom, 747 64, Česká republika

Bc. Michal Bíman

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2013

vznik členství: 28. 3. 2011

vznik funkce: 28. 3. 2011

Dlouhá 417/45, Plzeň, 312 00, Česká republika

Mgr. Jana Hlaváčková

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2011

vznik členství: 12. 10. 2007

zánik členství: 22. 3. 2011

K Starým valům 15, Plzeň, 326 00, Česká republika

Eva Hlaváčková

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 25. 7. 2006

zánik členství: 12. 10. 2007

Plzeňská cesta 559/40, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jana Žitková

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2006 - Poslední vztah: 10. 6. 2011

vznik členství: 13. 3. 2006

zánik členství: 28. 3. 2011

Rooseveltova 5, Plzeň, 301 00, Česká republika

Bc. Michal Bíman

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2006 - Poslední vztah: 10. 6. 2011

vznik členství: 13. 3. 2006

zánik členství: 28. 3. 2011

vznik funkce: 14. 3. 2006

zánik funkce: 28. 3. 2011

Dlouhá 45, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Karel Bláha

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2006 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 19. 1. 2006

zánik členství: 25. 7. 2006

Žlutická 1668/39, Plzeň, 323 00, Česká republika

Eva Poláková

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2006

vznik členství: 23. 2. 2005

zánik členství: 13. 3. 2006

Štěnovice 31, 332 09, Česká republika

Emil Kristek

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 5. 2005

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 23. 2. 2005

Milady Horákové 16, České Budějovice, Česká republika

Petr Stránský

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 12. 10. 2005

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 13. 9. 2005

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 13. 9. 2005

Úslavská 47, Plzeň, Česká republika

PhDr. Luboš Klikar

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2004 - Poslední vztah: 3. 3. 2006

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 20. 1. 2006

Pod Černým mostem 476/I, Semily II., Česká republika

Alena Křížová

člen

První vztah: 16. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 11. 2004

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 9. 6. 2004

Sokolovská 117, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Pechr

předseda

První vztah: 24. 9. 2001 - Poslední vztah: 1. 11. 2004

vznik členství: 24. 9. 2001

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 24. 9. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2004

Ostružinová 12, Plzeň, Česká republika

Lubomír Mašek

člen

První vztah: 24. 9. 2001 - Poslední vztah: 1. 11. 2004

vznik členství: 24. 9. 2001

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 24. 9. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2004

V Homolkách 6, Plzeň, Česká republika

Petr Otásek

člen

První vztah: 24. 9. 2001 - Poslední vztah: 16. 9. 2003

vznik funkce: 24. 9. 2001

zánik funkce: 26. 3. 2003

Květinová 15, Plzeň, Česká republika

Za společnost jedná ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo společně alespoň dva členové představenstva.

od 30. 7. 2015

Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jednají navenek za představenstvo předseda představenstva samostatně nebo společně alespoň dva členové představenstva b) podepisování - členové představenstva, kteří činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis

do 30. 7. 2015 od 24. 9. 2001

Další vztahy firmy PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 9. 2001

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 3. 2015
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 9. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 9. 2001

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.