Hlavní navigace

PMS Přerov a.s.

Firma PMS Přerov a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 151, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 162 910 560 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

14617099

Sídlo:

Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 4. 1991

DIČ:

CZ14617099

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
70100 Činnosti vedení podniků
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 151, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

PMS Přerov a.s. od 25. 7. 2000

Obchodní firma

PMS Přerov a.s. od 1. 12. 2014

Obchodní firma

PMS Přerov a.s. do 1. 12. 2014 od 17. 10. 2014

Obchodní firma

MORAVSKOSLEZSKÉ PIVOVARY PŘEROV a.s. do 17. 10. 2014 od 25. 3. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 25. 3. 1991

adresa

Komenského 3490/35
Přerov 75002 od 7. 2. 2017

adresa

Komenského 696/35
Přerov 75002 do 7. 2. 2017 od 8. 10. 2014

adresa

Komenského 35
Přerov do 17. 4. 2012 od 25. 3. 1991

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 4. 2012

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 17. 4. 2012 od 6. 11. 2006

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 17. 4. 2012 od 6. 11. 2006

velkoobchod do 17. 4. 2012 od 6. 11. 2006

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 17. 4. 2012 od 6. 11. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 17. 4. 2012 od 6. 11. 2006

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 17. 4. 2012 od 6. 11. 2006

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 17. 4. 2012 od 6. 11. 2006

reklamní činnost a marketing do 17. 4. 2012 od 6. 11. 2006

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 17. 4. 2012 od 6. 11. 2006

2) výroba krmiv a krmných směsí do 19. 10. 2006 od 3. 9. 2004

9) zprostředkování služeb do 19. 10. 2006 od 3. 9. 2004

11) realitní činnost do 19. 10. 2006 od 3. 9. 2004

12) skladování zboží a manipulace s nákladem do 19. 10. 2006 od 3. 9. 2004

3) poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 6. 11. 2006 od 3. 9. 2004

4) zpracování dat, služby databank, správa sítí do 6. 11. 2006 od 3. 9. 2004

5) velkoobchod do 6. 11. 2006 od 3. 9. 2004

6) specializovaný maloobchod do 6. 11. 2006 od 3. 9. 2004

7) výroba nápojů do 6. 11. 2006 od 3. 9. 2004

8) zprostředkování obchodu do 6. 11. 2006 od 3. 9. 2004

10) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 6. 11. 2006 od 3. 9. 2004

13) inženýrská činnost v investiční výstavbě do 6. 11. 2006 od 3. 9. 2004

14) reklamní činnost a marketing do 6. 11. 2006 od 3. 9. 2004

2) výroba krmných směsí do 3. 9. 2004 od 25. 7. 2000

6) výroba a prodej nealkoholických nápojů včetně stolních minerálních vod, přírodních minerálních vod a speciálních nápojů, vyjma vyhrazených činností do 3. 9. 2004 od 25. 7. 2000

10) skladovací činnost do 3. 9. 2004 od 25. 7. 2000

1) pivovarnictví a sladovnictví do 19. 10. 2006 od 25. 7. 2000

7) zprostředkovatelská činnost v oblastech výroby, obchodu a služeb do 3. 9. 2004 od 1. 10. 1997

8) činnost organizačních a ekonomických poradců do 3. 9. 2004 od 1. 10. 1997

9) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb do 3. 9. 2004 od 1. 10. 1997

1) výroba piva a sladu do 26. 2. 1999 od 29. 10. 1992

2) výroba nealkoholických nápojů a speciálních nápojů do 26. 2. 1999 od 29. 10. 1992

6) silniční motorová doprava do 26. 2. 1999 od 29. 10. 1992

3) poskytování software do 3. 9. 2004 od 29. 10. 1992

4) automatické zpracování dat do 3. 9. 2004 od 29. 10. 1992

5) nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží v příl. 1-3 ŽZ do 3. 9. 2004 od 29. 10. 1992

1) výroba piva a sladu 2) výroba sirupu, nealkoholických a speciálních nápojů 3) výroba umělého ledu a oxidu uhličitého 4) výroba preparátů, přípravků, pomocných látek a dalších výrobků, odvozených od hlavní výroby 5) výroba palet a obalů 6) výroba reklamních a propagačních předmětů a materiálů 7) nákup sladovnického ječmene a dalších surovin a materiálů pro výrobní činnost 8) vydávání odborného časopisu a dalších obdob. materiálů 9) výroba, opravy a montáže jednoúčelových strojů, zařízení, technologických linek a náhradních dílů pro potravinářskou výrobu 10)poskytování prací a služeb výpočetní techniky 11)integrace s výrobci základních surovin a materiálů pro výrobní činnost 12)evidenční a statistické informace pro odvětvový informační systém 13)neveřejná silniční doprava nákladů a osob 14)poskytování prací a služeb 15)obchodní činnost 16)zahraniční obchodní činnost do 29. 10. 1992 od 25. 3. 1991

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 9.11.2017 došlo k rozdělení společnosti PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 3490/35, PSČ 750 02, IČO 146 17 099, a k přechodu části jejího jmění, uvedeného v projektu, na nástupnickou společnost HSK Invest, a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, IČO 607 27 357, a to s účinností ke dni 1.2.2018. od 1. 2. 2018

Řádná valná hromada společnosti PMS Přerov a.s., IČ: 14617099, se sídlem Komenského 696/35, Přerov, PSČ 750 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 151, (dále jen >>Společnost<<), konaná dne 24. listopadu 2014, přijala následující usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen >>ZOK<<): A. Určuje se, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost HSK Invest, a.s., IČ: 60727357, se sídlem Václavská 316/12, Praha 2, Nové Město, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19711 (dále jen >>Hla vní akcionář<<), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 158.497.680 Kč (sto padesát osm milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc šest set osmdesát korun českých), což představuje 97,29 % (devadesát sedm celých a dvacet d evět setin procenta) základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, přičemž shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti. Tuto skutečnost doložil Hlavní akcionář předložením hromadných listin nahrazujíc ích tyto akcie představenstvu Společnosti dne 24. října 2014 současně s žádostí o svolání valné hromady dle § 375 ZOK, přičemž ke dni podání uvedené žádosti i ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář jako vlastních těchto akcií zapsán v seznamu akci onářů Společnosti. Společnost nemá žádné vlastní akcie a nevydala ani žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě. B. Schvaluje se přechod všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaným Společností (dále jen >>akcie<<), které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 ZOK, přičemž: - vlastnické právo k akciím přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále také >>den účinnosti přechodu<<); - na Hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře (dále jen >>ostatní akcionáři<<); - ostatní akcionáři předloží akcie Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to do rukou pověřeného obchodníka s cennými papíry; to platí i pro zástavní věřitele držící zastavené akcie. C. Určuje se, že za akcie ostatních akcionářů, které na základě tohoto usnesení valné hromady přechází na Hlavního akcionáře, poskytne Hlavní akcionář peněžité protiplnění, a to: - za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.400.000 Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) peněžité protiplnění ve výši 11.041.082 Kč (jedenáct milionů čtyřicet jedna tisíc osmdesát dva korun českých) ; - za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 240.000 Kč (dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) peněžité protiplnění ve výši 1.104.108,50 Kč (jeden milion sto čtyři tisíce sto osm korun českých a padesát haléřů); - za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.400 Kč (dva tisíce čtyři sta korun českých) peněžité protiplnění ve výši 11.041,50 Kč (jedenáct tisíc čtyřicet jedna korun českých a padesát haléřů); - za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 240 Kč (dvě stě čtyřicet korun českých) peněžité protiplnění ve výši 1.104,50 Kč (jeden tisíc čtyři koruny české a padesát haléřů); D. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2535-165/14 vypracovaným dne 24. října 2014 znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, který je přílohou notářského zápisu o tomto r ozhodnutí valné hromady. E. Osobou pověřenou výplatou protiplnění je obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen >>obchodník s cennými papíry<<). Hlavní akcionář předal obch odníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění před konáním valné hromady, což Hlavní akcionář Společnosti doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry. F. Předkládání akcií za účelem výplaty protiplnění a výplata protiplnění bude probíhat v sídle obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, Brno, a to a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz. Protiplnění bude vypláceno za těchto podmínek: - obchodník s cennými papíry vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni účinnosti přechodu; jestliže však bude prokázáno zástavní právo k těmto akciím, poskytne se protiplnění zástavnímu věřiteli, ledaže původní vlastník prokáže zánik zásta vního práva ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře; - právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, okamžikem předání akcií obchodníkovi s cennými papíry; - obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů po předání akcií. do 20. 1. 2016 od 1. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 17. 10. 2014 od 10. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 17. 10. 2014 od 10. 7. 2014

Dne 30.6.2008 přijala valná hromada společnosti toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 76.800.000 Kč (slovy: sedmdesát šest milionů osm set tisíc korun českých), tedy ze současné výše 86.110.560 Kč (slovy: osmdesát šest milionů sto deset tisíc pět set šedesát korun českýc h) na novou výši základního kapitálu společnosti, která bude po tomto zvýšení činit 162.910.560 Kč (slovy: sto šedesát dva milionů devět set deset tisíc pět set šedesát korun českých). Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je významné snížení zadlužení společnosti a konsolidace její hospodářské situace. Stane se tak bez nutnosti nových vkladů současných akcionářů do základního kapitálu společnosti, které by nad to byly použity pouze ke splacení existujících závazků společnosti. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 32 ks (slovy: třicet dva kusů) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá z nich o jmenovité hodnotě 2.400.000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých). Přednostní právo všech stávajících akcionářů společnosti upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje. Valná hromada bere na vědomí, že přednostní právo se vylučuje v důležitém zájmu společnosti pro všechny stávající akci onáře společnosti především z důvodu odvrácení hospodářské krize společnosti, resp. hrozícího úpadku nebo likvidace a podstatného urychlení procesu zvyšování základního kapitálu, jehož úspěšné a rychlé završení v požadovaném rozsahu je podmínkou řádného a  včasného vypořádání předmětných pohledávek, jejichž splatnost nastala či nastává v průběhu tohoto účetního období. Všechny akcie, které nebudou upsány ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři společnosti v důsled ku vyloučení tohoto přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, jímž je JUDr. Petr Dítě, r. č. 451112/044, bytem Olomouc, Kaštanová 1077/27, PSČ 772 00. Emisní kurs každé z takto nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 2.400.0 00 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) činí částku 5.522.743,75 Kč (slovy: pět milionů pět set dvacet dva tisíc sedm set čtyřicet tři a 75/100 korun českých) za jednu nově upisovanou akcii. Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva, tedy všechny akcie upisované předem určeným zájemcem, budou upsány v sídle společnosti v Přerově, Komenského 35, a to v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností; k upsání akcií bude poskytnuta lhůta v délce 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne, kdy společnost předem určenému zájemci doručí návrh smlouvy o upsání akcií, nejdříve však po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií nově upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek za společností. Jedná se o peněžité pohledávky věřitele v celkové výši 176.727.800,- Kč (slo vy: sto sedmdesát šest milionů sedm set dvacet sedm tisíc osm set korun českých), které jsou evidovány v účetnictví společnosti v uvedené výši jako dlouhodobý závazek z dluhopisového programu z roku 1992. K úhradě dluhů společnost vystavila v roce 2003 ce lkem 6 směnek. Věřitelem těchto pohledávek je JUDr. Petr Dítě, r. č. 451112/044, bytem Olomouc, Kaštanová 1077/27, PSČ 772 00. Jde o pohledávky z celkem 6 (slovy: šesti) směnek vlastních s doložkou bez protestu vystavených společností v Přerově dne 15. pr osince 2003, splatných v pořadí 28. února 2008, 30. května 2008, 30. června 2008, 31. srpna 2008, 30. září 2008 a 30. listopadu 2008 v místě placení Přerov, na nichž je jako ten, na jehož řad má být placeno, uveden JUDr. Petr Dítě, r. č. 451112/044, přiče mž na 5 (slovy: pěti) z těchto směnek splatných v období od 28. února 2008 do 30. září 2008 je uvedena směnečná suma ve výši 30.000.000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) a na 1 (slovy: jedné) z těchto směnek splatné dne 30. listopadu 2008 je uveden a směnečná suma ve výši 26.727.800 Kč (slovy: dvacet šest milionů sedm set dvacet sedm tisíc osm set korun českých); součet těchto směnečných sum tak činí 176.727.800,- Kč (slovy: sto sedmdesát šest milionů sedm set dvacet sedm tisíc osm set korun českých ). Existence těchto pohledávek a skutečnost, že jsou evidovány v účetnictví společnosti jako dlouhodobý závazek v uvedené výši, byla potvrzena auditorem Ing. Aloisem Berkou, osv. č. 249 KA ČR, auditorská firma Alois Berka s.r.o., osv. č. 108 KA ČR dne 24. června 2008. Stanoví se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: - ve smlouvě o upsání akcií s předem určeným zájemcem, která předchází smlouvě o započtení, bude výslovně připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu s tím, že celý emisní kurs bude splacen výhradně započtením, - dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do 7 dnů (slovy: sedmi) ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a předem určeným zájemcem a současně nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku; bude obsahovat mimo určení smluvních stran a dalších zákonných náležitostí, zejména výši započítávaných pohledávek a jejich právní důvod. do 23. 7. 2008 od 3. 7. 2008

Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 272 683 440,-Kč ze současné výše 358 794 000,-Kč na částku 86 110 560,-Kč za účelem částečné úhrady ztráty minulých let ve výši 274 887 000,-Kč. Snížení bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 1.000.000,-Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 240.000,-Kč, dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve v ýši 10.000,-Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 2.400,-Kč a dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 1.000,-Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 240,-Kč. Dosavadní akcie společnosti o původních jmenovitých hodnotách budou vyměněny za akcie o nových jmenovitých hodnotách a následně zničeny či prohlášeny za neplatné. Lhůta pro předložení akcií o dosavadních jmenovitých hodnotách pro účely jejich výměny za akcie o nových jmenovitých hodnotách činí 20 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 19. 10. 2006 od 31. 7. 2006

Usnesením č.j. Ex 2464/03-14 ze dne 21.11.2003 bylo sděleno, že oprávněnému byla uhrazena celá požadovaná částka. do 27. 11. 2003 od 27. 11. 2003

Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 21.10.2003, č.j. 19 Nc 868/2003-7 nařídil soud exekuci podle pravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 12.5.2003, č.j. 25 Cm 235/97-66 na majetek povinného PMS Přerov a.s. se sídlem Přerov, Komenského 35 k uspokojení pohledávky oprávněného L.I.D.A., spol. s r.o. se sídlem Napajedla, Svatoplukova 63 ve výši 8.686,-Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Zlín, Zarámí 4077. do 27. 11. 2003 od 11. 11. 2003

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 24.11.1997 o zvýšení základního jmění: 1. Základní jmění se zvyšuje o částku 51 361 000,-Kč, a to z částky 307 433 000,-Kč na částku 358 794 000,-Kč, upisováním 51361 ks nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelných o jmenovité hodnotě 1 akcie 1 000,-Kč, přičemž upisování akcií nad částku 51 361 000,-Kč se nepřipouští. 2. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč činí 1 734,-Kč a bude splacen nepeněžitými vklady. 3. 51361 ks nových akcií bude bez veřejné výzvy k upisování nabídnuto k upsání společnosti Hanácká sladovna Kroměříž, a.s. se sídlem v Kroměříži, Štěchovice 1320, IČO 60727357. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Přerově, Komenského 35. Lhůta pro upisování činí 30 dnů a počíná běžet 15-tým dnem od zapsání usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen v sídle společnosti při úpisu. 6. Emisní kurz upisovaných akcií splatí společnost Hanácká sladovna Kroměříž, a.s. se sídlem v Kroměříži formou nepeněžitých vkladů oceněných na částku 89 060 000,-Kč, znaleckými posudky znalců ing. Vladimíra Komedy, č. posudku 200-97/97 ze dne 9. října 1997 a ing. Ivana Rajdy, č. posudku 14/97 ze dne 9. října 1997, a to metodou tržního ocenění. Nepeněžité vklady jsou tvořeny pohledávkami za společností MORAVSKOSLEZSKÉ PIVOVARY PŘEROV a.s. se sídlem v Přerově a jsou blíže popsány ve výše uvedených znaleckých posudcích. Tyto nepeněžité vklady mimořádná valná hromada schvaluje a přijímá v hodnotě stanovené znaleckým oceněním. do 22. 6. 1998 od 22. 1. 1998

Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 9.6.1995 byla část Moravskoslezských pivovarů Přerov a.s. se sídlem v Přerově, ul. Komenského 35 - pivovar Vsetín, prodána společnosti "OSTRAVIA" spol. s r.o. se sídlem v Ostravě 1, Přívozská 36. od 12. 2. 1996

Základní jmění: 307 433 000,- Kč do 1. 10. 1997 od 10. 1. 1994

Základní jmění: 307 433 000,- Kčs do 10. 1. 1994 od 10. 9. 1992

Výše základního kapitálu: Základní kapitál společnosti činí 181 047 462,85 Kčs. Je na něj vydána 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 100 000,- Kčs a 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 180 947 462,85 Kčs. Akcie (zatímní listy) společnosti zní na jméno. do 10. 9. 1992 od 29. 3. 1991

Výše základního kapitálu: Základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kčs finančního vkladu. Společnost vydává 1 akcii na jméno, jejíž jmenovitá hodnota bude 100 000,- Kčs. do 29. 3. 1991 od 25. 3. 1991

Způsob založení: Jednorázové založení společnosti dle § 25 zákona č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne 13. března 1991. do 19. 10. 2006 od 25. 3. 1991

Den vzniku: 25. března 1991 do 19. 10. 2006 od 25. 3. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 162 910 560 Kč

od 23. 7. 2008

Základní kapitál

vklad 86 110 560 Kč

do 23. 7. 2008 od 31. 7. 2006

Základní kapitál

vklad 358 794 000 Kč

do 31. 7. 2006 od 22. 6. 1998

Základní kapitál

vklad 307 433 000 Kč

do 22. 6. 1998 od 1. 10. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 400 000 Kč, počet: 32 od 8. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 240 000 Kč, počet: 300 od 10. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 400 Kč, počet: 2 800 od 10. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 240 Kč, počet: 30 794 od 10. 7. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 2 400 000 Kč, počet: 32 do 8. 10. 2014 od 10. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 2 400 000 Kč, počet: 32 do 10. 7. 2014 od 23. 7. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 240 000 Kč, počet: 300 do 10. 7. 2014 od 31. 7. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 2 400 Kč, počet: 2 800 do 10. 7. 2014 od 31. 7. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 240 Kč, počet: 30 794 do 10. 7. 2014 od 31. 7. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 300 do 31. 7. 2006 od 25. 7. 2000
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 800 do 31. 7. 2006 od 25. 7. 2000
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 794 do 31. 7. 2006 od 25. 7. 2000
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 358 794 do 25. 7. 2000 od 25. 11. 1999
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 358 794 do 25. 11. 1999 od 22. 6. 1998
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 307 433 do 22. 6. 1998 od 1. 10. 1997
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 15 372 do 1. 10. 1997 od 10. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 292 061 do 1. 10. 1997 od 10. 1. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 276 690 do 10. 1. 1994 od 10. 9. 1992
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 743 do 10. 1. 1994 od 10. 9. 1992

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Mgr. Antonín Polák

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 29. 5. 2015

Novodvorská 3062, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

JUDr. Vladimír Hep

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 29. 5. 2015

Seifertova 2976/21, Přerov, 750 02, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 29. 5. 2015

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Mazák

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 29. 5. 2015

vznik funkce: 29. 5. 2015

Dolnozahradská 1718/12, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Vladimír Hep

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

Seifertova 2976/21, Přerov, 750 02, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Mazák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

vznik funkce: 28. 5. 2010

Dolnozahradská 1718/12, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Antonín Polák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 29. 5. 2015

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Ladislav Mazák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 29. 5. 2015

vznik funkce: 28. 5. 2010

zánik funkce: 29. 5. 2015

Dolnozahradská 1718/12, Kroměříž, 767 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Hep

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 29. 5. 2015

Seifertova 2976/21, Přerov, 750 02, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 29. 5. 2015

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2014

vznik členství: 24. 7. 2005

zánik členství: 28. 5. 2010

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Ladislav Mazák

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 8. 10. 2014

vznik členství: 24. 7. 2005

zánik členství: 28. 5. 2010

vznik funkce: 24. 7. 2005

zánik funkce: 28. 5. 2010

Dolnozahradská 1718, Kroměříž, 767 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Hep

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 8. 10. 2014

vznik členství: 24. 7. 2005

zánik členství: 28. 5. 2010

Seifertova 2976/21, Přerov, 750 02, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 15. 6. 2013

vznik členství: 24. 7. 2005

Kozlovská 2850/43, Přerov, 750 02, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

člen

První vztah: 26. 2. 1999 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

zánik členství: 24. 7. 2005

Trávník 2, Přerov, Česká republika

Josef Stoklasa

člen

První vztah: 19. 10. 1995 - Poslední vztah: 1. 10. 1997

Mervartova 12, Přerov, Česká republika

JUDr. Vladimír Hep

místopředseda

První vztah: 9. 11. 1994 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

zánik členství: 24. 7. 2005

Budovatelů 1, Přerov, Česká republika

Ing. Ladislav Mazák

předseda

První vztah: 10. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

zánik členství: 24. 7. 2005

zánik funkce: 24. 7. 2005

Dolnozahradská 1718, Kroměříž, Česká republika

JUDr. Vlastimil Kytlica

místopředseda

První vztah: 10. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 11. 1994

Hrad 413, Chropyně, Česká republika

JUDr. Irena Motalová

člen

První vztah: 10. 1. 1994 - Poslední vztah: 26. 2. 1999

K. Rudého 3804, Kroměříž, Česká republika

Ing. Kamil Krybus

člen

První vztah: 2. 9. 1993 - Poslední vztah: 2. 9. 1993

Gen. Janouška 9, Přerov, Česká republika

Ing. Jiří Vymazal

člen

První vztah: 2. 9. 1993 - Poslední vztah: 10. 1. 1994

Rudé armády 145, Štěpánov, Česká republika

Ing. Jan Srostlík

člen

První vztah: 2. 9. 1993 - Poslední vztah: 10. 1. 1994

Šmeralova 11, Prostějov, Česká republika

Ing. Jan Veselý

člen

První vztah: 2. 9. 1993 - Poslední vztah: 10. 1. 1994

Raisova 8, Praha 6, Česká republika

Ing. František Poštulka

člen

První vztah: 2. 9. 1993 - Poslední vztah: 19. 10. 1995

Grégrova 12, Olomouc, Česká republika

Karel Žůrek

člen

První vztah: 2. 9. 1993 - Poslední vztah: 1. 10. 1997

Haškova 2, Opava, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Antonín Chytil

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 8. 9. 2016

Mlýnská 454, Dřevohostice, 751 14, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Karel Kuropata

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 29. 5. 2015

vznik funkce: 29. 5. 2015

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Petr Fridrich

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 29. 5. 2015

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Rudolf Janda

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 29. 5. 2015

Malá Trávnická 2095/32, Přerov, 750 02, Česká republika

Karel Kuropata

Předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

vznik funkce: 28. 5. 2010

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Petr Fridrich

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

vznik funkce: 28. 5. 2010

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Rudolf Janda

Člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

Malá Trávnická 2095/32, Přerov, 750 02, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Rudolf Janda

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 29. 5. 2015

zánik členství: 17. 8. 2016

Malá Trávnická 2095/32, Přerov, 750 02, Česká republika

Karel Kuropata

Předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 29. 5. 2015

vznik funkce: 28. 5. 2010

zánik funkce: 29. 5. 2015

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Rudolf Janda

Člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 29. 5. 2015

Malá Trávnická 2095/32, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 29. 5. 2015

vznik funkce: 28. 5. 2010

zánik funkce: 29. 5. 2015

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2014

vznik členství: 24. 7. 2005

zánik členství: 28. 5. 2010

vznik funkce: 24. 7. 2005

zánik funkce: 28. 5. 2010

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Karel Kuropata

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2014

vznik členství: 24. 7. 2005

zánik členství: 28. 5. 2010

vznik funkce: 24. 7. 2005

zánik funkce: 28. 5. 2010

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Rudolf Janda

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 8. 10. 2014

vznik členství: 24. 7. 2005

zánik členství: 28. 5. 2010

Malá Trávnická 2095/32, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 24. 7. 2005

vznik funkce: 24. 7. 2005

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Karel Kuropata

předseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 24. 8. 2013

vznik členství: 24. 7. 2005

vznik funkce: 24. 7. 2005

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Albert Köszeghy

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 17. 4. 2012

vznik členství: 24. 7. 2005

zánik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 24. 7. 2005

zánik funkce: 1. 12. 2011

Čierny Chodník 10201/31, Bratislava, 831 07, Slovenská republika

Ing. Albert Köszeghy

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

zánik členství: 24. 7. 2005

zánik funkce: 24. 7. 2005

Mestská 5, Bratislava, Česká republika

Ing. Rudolf Janda

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1994 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

zánik členství: 24. 7. 2005

Velká Dlážka 42, Přerov, Česká republika

Karel Kuropata

předseda představenstva

První vztah: 10. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

zánik členství: 24. 7. 2005

zánik funkce: 24. 7. 2005

Čs. armády 4000, Kroměříž, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

zánik členství: 24. 7. 2005

zánik funkce: 24. 7. 2005

Šeříkova 3173, Frýdek-Místek, Česká republika

Miroslav Koutek

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 1994 - Poslední vztah: 24. 5. 2000

U cukrovaru 26, Olomouc, Česká republika

Ing. Stanislav Purger

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 1. 1994 - Poslední vztah: 10. 10. 1996

Žeranovice 88, Česká republika

Ing. Emil Balej

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 1994 - Poslední vztah: 14. 3. 1994

Markova 28, Ostrava 3, Česká republika

Ing. Zdeněk Podolský

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1993 - Poslední vztah: 10. 1. 1994

17. listopadu 7, Kopřivnice, Česká republika

Ing. Petr Knop

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 1993 - Poslední vztah: 10. 1. 1994

Návazná 1061, Praha 6, Suchdol, Česká republika

Ing. Václav Spura

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 1992 - Poslední vztah: 10. 1. 1994

Janáčkovo nábřeží 57, Praha 5-Malá Strana, Česká republika

Ing. Vilém Nohel

předseda představenstva

První vztah: 25. 3. 1991 - Poslední vztah: 10. 1. 1994

Hranická 13, Přerov, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1991 - Poslední vztah: 10. 1. 1994

Mánesova 475, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Zdeněk Konupčík

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 3. 1991 - Poslední vztah: 2. 9. 1993

Osmek 3, Přerov, Česká republika

Ing. Miroslav Čermák

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1991 - Poslední vztah: 2. 9. 1993

ČSP 4, Přerov, Česká republika

Ing. Vladimír Dömisch

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1991 - Poslední vztah: 10. 9. 1992

Henčlov 173, Přerov 8, Česká republika

JUDr. Vlastimil Kytlica

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1991 - Poslední vztah: 10. 12. 1991

Hrad 413, Chropyně, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Každý člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně.

od 17. 10. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a s ním alespoň jeden člen představenstva.

do 17. 10. 2014 od 28. 8. 2012

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně, nebo kterýkoliv z místopředsedů představenstva a s ním alespoň jeden člen představenstva.

do 28. 8. 2012 od 1. 10. 1997

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány a podnikatelskými subjekty v celém rozsahu představenstvo, a to vždy předseda představenstva a jeden člen představenstva a nebo v době nepřítomnosti výše uvedených každý místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 1. 10. 1997 od 14. 3. 1994

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo tak, že jedná samostatně pověřený člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem.

do 14. 3. 1994 od 10. 1. 1994

Podepisování: Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva.

do 10. 1. 1994 od 25. 3. 1991

Další vztahy firmy PMS Přerov a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Petr Fridrich

První vztah: 20. 10. 2015

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Fridrich

První vztah: 17. 4. 2012 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

Šeříkova 3173, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 17. 4. 2012

Šeříkova 3173, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

První vztah: 10. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

Způsob podepisování prokuristy: Prokurista podepisuje tak, že k obchodnímu jménu podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 19. 10. 2006 od 10. 1. 1994

Šeříkova 3173, Frýdek-Místek, Česká republika

HSK Invest, a.s.

První vztah: 20. 1. 2016

Václavská 316/12, Praha, 120 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Karel Kuropata

  předseda představenstva

  Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

 • Ing. Petr Fridrich

  místopředseda představenstva

  Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • Jaroslav Tichý

  předseda dozorčí rady

  Legionářů 4568/11, Kroměříž, 767 01, Česká republika

 • PhDr. Zdeněk Konečný

  člen dozorčí rady

  Pivovarská 263, Hanušovice, 788 33, Česká republika

 • Ing. Vilém Nohel

  člen dozorčí rady

  Hranická 49/13, Přerov, 751 24, Česká republika

 • Mgr. Antonín Polák

  člen představenstva

  Novodvorská 3062, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Akcionáři

HSK Invest, a.s., IČ: 60727357

Václavská 316/12, Česká republika, Praha, 120 00

od 20. 1. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 8. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 8. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).