Hlavní navigace

PolyComp, a.s.

Firma PolyComp, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5655, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 25 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25713051

Sídlo:

Na Hrázce 22, Poděbrady, 290 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 11. 1998

DIČ:

CZ25713051

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
25300 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43120 Příprava staveniště
432 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
433 Kompletační a dokončovací práce
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
72 Výzkum a vývoj
73110 Činnosti reklamních agentur
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5655, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PolyComp, a.s. od 24. 11. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 24. 11. 1998

adresa

Na Hrázce 22
Poděbrady 29001 od 11. 12. 2012

adresa

Na Hrázce čp. 22
Poděbrady VIII 29001 do 11. 12. 2012 od 7. 8. 2002

adresa

Kluk 22
Poděbrady do 7. 8. 2002 od 24. 11. 1998

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 6. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 18. 6. 2009

obráběčství od 18. 6. 2009

klempířství a oprava karoserií od 18. 6. 2009

izolatérství od 18. 6. 2009

vodoinstalatérství, topenářství od 18. 6. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 18. 6. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 18. 6. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 18. 6. 2009

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 18. 6. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 18. 6. 2009

projektová činnost ve výstavbě od 18. 6. 2009

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 18. 6. 2009 od 3. 5. 2004

velkoobchod do 18. 6. 2009 od 7. 8. 2002

projektování a komplexní realizace energetických celků klasické energetiky do 18. 6. 2009 od 6. 9. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 7. 8. 2002 od 24. 11. 1998

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 1 do 17. 9. 2015 od 17. 9. 2015

Mimořádná valná hromada společnosti PolyComp, a.s. rozhodla ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012, zákon o obchodních korporacích, o tom, že se společnost podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápi su o této skutečnosti do obchodního rejstříku. od 30. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 17. 9. 2015 od 30. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 do 17. 9. 2015 od 30. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 30. 4. 2014 od 6. 2. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti ze dne 15.9.2005 rozhodla ve smyslu ustanovení § 203 a násl. obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti a přijala toto usnesení: a) Základní kapitál společnosti ve výši 9 000 000,- Kč se má zvýšit na částku 25 000 000,- Kč, a to o částku 16 000 000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního kapitálu. b) Na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 16 ks kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč. Nové akcie budou znít na jméno a budou po splacení emisního kursu a po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydány v listinné podobě. c) Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu má být upsán nepeněžitým vkladem, budou všechny akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "nové akcie") upsány bez využití přednostního pr áva. d) Všechny nové akcie budou v souladu s ustanovení § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání jedinému zájemci, kterým je Ing. Vladimír Hrbek, r.č. 510511/261, bytem Proftova 300/28, 290 01 Poděbrady III, (dále jen "upisovatel"). e) Valná hromada konstatuje, že jí představenstvem byla předložena zpráva dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a vyslovuje souhlas s tím, aby emisní kurs nových akcií byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je podnik upisovatele, tj. obchodní fi rma podnikatele Ing. Vladimíra Hrbka, IČ 122 57 877, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 51051. Předmět nepeněžitého vkladu je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Jana Uhlíře ze dne 25.8. 2005, č. 2618-98/05. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 18 288 000,- Kč. Nepeněžitým vkladem bude splaceno 16 ks listinných akcií (kmenových) společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč. f) Nové akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě do 50 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zaslat upisovateli oznámení o zápisu shora uvedeného usnesení do obchodního rejstříku spolu s n ávrhem smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat emisní kurs a další náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy činí 20 dní. Upsání akcií nabývá účinnosti dnem předání nebo doručení podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti. Celkový emisní kurs nových akcií upisovaných nepěněžitým vkladem se rovná hodnotě tohoto vkladu dle znaleckého posudku, tj. částce 18 288 000,- Kč, tedy částce 1 143 000,- Kč na jednu novou akcii. g) Nepeněžitý vklad musí být splacen v sídle společnosti do 30 dnů od upsání akcií. do 21. 12. 2005 od 4. 11. 2005

Valná hromada společnosti konaná dne 21.5.2004 rozhodla takto: a) Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč, se má zvýšit na částku 9.000.000,- Kč, a to o částku 8.000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního kapitálu. b) Na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 8 ks. kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč, emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie budou znít na jméno a budou po splacení emisního ku rsu a po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydány v listinné podobě. c) Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři před započtením hlasování o zvýšení základního kapitálu společnosti výslovně vzdali svého práva na přednostní upsání akcií, budou všechny akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "nov é akcie") upsány bez využití přednostního práva. d) Všechny nové akcie budou v souladu s ust. § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání jedinému zájemci, kterým je Ing. Vladimír Hrbek, r.č.: 51 05 11/261, bytem Proftova 300/28, Poděbrady III, okr. Nymburk, PSČ: 290 01 (dále jen "upi sovatel"). Valná hromada souhlasí s tím, aby emisní kurs nových akcií byl splacen výhradně započtením pohledávky, kterou má upisovatel za společností. e) Nové akcie musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě do 50 dnů ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, nikoliv však dříve, než 5 dní po nabytí právní moci uvedeného u snesení Městského soudu v Praze. Představenstvo společnosti je povinno zaslat upisovateli oznámení o nabytí právní moci shora uvedeného usnesení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat emisní kurs akcií a další náležitosti uvedené v u st. § 205 odst. 3 obchod. zák. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy činí 20 dní. Upsání akcií nabývá účinnosti dnem předání nebo doručení podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti . Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité ho dnotě, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: Jedenmilión korun českých) na jednu akcii. e) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky upisovatele v celkové nominální hodnotě 8.500.000,- Kč, kterou má upisovatel za společností z titulu smluv o půjčce ze dne 29.01.1999 a 04.05.1999 na splacení emisního kurzu nových akcií s tím, ž e pohledávka upisovatele se na splacení emisního kurzu nových akcií započítává v rozsahu v jakém se vzájemně kryjí, tj. v částce 8.000.000,- Kč. Pravost a existence pohledávky upisovatele za společností byla osvědčena zprávou auditora Ing. Libora Balvína ze dne 10.05.2004 vypracovanou pro zvláštní účely. Představenstvo zašle upisovateli návrh dohody o započtení do 10 dnů ode dne upsání akcií s tím, že návrh musí být přijat do 14 dnů od jeho doručení. Emisní kurz nových akcií se považuje za splacený dnem d oručení podepsané dohody o započtení do sídla společnosti. do 22. 7. 2004 od 11. 6. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 000 000 Kč

od 21. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 9 000 000 Kč

do 21. 12. 2005 od 22. 7. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 22. 7. 2004 od 24. 11. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 25 od 17. 9. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 25 do 17. 9. 2015 od 21. 12. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 21. 12. 2005 od 22. 7. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 8 do 21. 12. 2005 od 22. 7. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 22. 7. 2004 od 24. 11. 1998

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jiří Černý

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 6. 8. 2015

Chřibská 184, 407 44, Česká republika

Jiří Černý

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 6. 8. 2015

Jeseniova 461/35, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jiří Černý

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 6. 8. 2015

Jeseniova 461/35, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. David Hrbek Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2014 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 27. 11. 2013

zánik členství: 6. 8. 2015

vznik funkce: 25. 3. 2014

zánik funkce: 6. 8. 2015

Proftova 300/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jakub Hrbek Ph.D.

člen

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 27. 11. 2013

zánik členství: 6. 8. 2015

Proftova 300/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. David Hrbek Ph.D.

člen

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2014

vznik členství: 27. 11. 2013

Proftova 300/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jakub Hrbek Ph.D.

člen

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 26. 11. 2013

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Ing. Vladimír Hrbek

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 25. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2008

vznik funkce: 25. 11. 2003

zánik funkce: 26. 11. 2008

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Ing. Vladimír Hrbek

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 24. 1. 2014

vznik funkce: 26. 11. 2008

zánik funkce: 24. 1. 2014

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Ing. David Hrbek Ph.D.

člen

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 26. 11. 2013

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Ing. David Hrbek

člen

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 26. 11. 2008

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Ing. Jakub Hrbek Ph.D.

člen

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 25. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2008

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Ing. Jakub Hrbek Ph.D.

člen

První vztah: 21. 12. 2005 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

zánik členství: 25. 11. 2003

vznik funkce: 24. 11. 1998

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Ing. Jakub Hrbek

člen

První vztah: 24. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 12. 2005

vznik funkce: 24. 11. 1998

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Ing. David Hrbek

člen

První vztah: 24. 2. 2003 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

zánik členství: 25. 11. 2003

vznik funkce: 24. 11. 1998

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Ing. Vladimír Hrbek

předseda

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

zánik členství: 25. 11. 2003

vznik funkce: 24. 11. 1998

zánik funkce: 25. 11. 2003

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Ing. Vladimír Hrbek

předseda

První vztah: 24. 11. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 1999

Proftova 305, Poděbrady, Česká republika

David Hrbek

člen

První vztah: 24. 11. 1998 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

vznik funkce: 24. 11. 1998

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Jakub Hrbek

člen

První vztah: 24. 11. 1998 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

vznik funkce: 24. 11. 1998

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti člen představenstva připojí svůj podpis. Člen představenstva je oprávněn udělit za Společnost zm ocnění.

od 17. 9. 2015

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva společnosti, a to samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané, nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva společnosti, a to každý samostatně.

do 17. 9. 2015 od 7. 8. 2002

Jménem společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společnosti.

do 7. 8. 2002 od 24. 11. 1998

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Jakub Hrbek Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 6. 8. 2015

Proftova 300/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vladimír Koukal

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2014 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 27. 11. 2013

zánik členství: 6. 8. 2015

vznik funkce: 25. 3. 2014

zánik funkce: 6. 8. 2015

Česká 194/19, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Jitka Hrbková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2014

vznik členství: 27. 11. 2013

zánik členství: 25. 3. 2014

Proftova 300/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Vladimír Koukal

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2014

vznik členství: 27. 11. 2013

Česká 194/19, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Jitka Hrbková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 25. 11. 2003

zánik členství: 26. 8. 2011

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Jitka Hrbková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 26. 11. 2013

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Ing. Vladimír Koukal

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 25. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2008

Česká 194, Kutná Hora, Česká republika

Ing. Vladimír Koukal

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 26. 11. 2013

Česká 194, Kutná Hora, Česká republika

Jaroslava Machová

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 25. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2008

Masarykova 886, Kolín, Česká republika

Ing. Miloš Škarka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 6. 8. 2015

U Borku 608, Velký Osek, 281 51, Česká republika

Jaroslava Machová

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

zánik členství: 25. 11. 2003

vznik funkce: 24. 11. 1998

Masarykova 886, Kolín, Česká republika

Ing. Vladimír Koukal

První vztah: 24. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

zánik členství: 25. 11. 2003

vznik funkce: 24. 11. 1998

Česká 194, Kutná Hora, Česká republika

Jitka Hrbková

První vztah: 24. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

zánik členství: 25. 11. 2003

vznik funkce: 24. 11. 1998

Proftova 300, Poděbrady, Česká republika

Jaroslav Machová

První vztah: 24. 11. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 1999

Dukelských hrdinů 612, Kolín, Česká republika

Další vztahy firmy PolyComp, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 11. 1998

Živnosti

Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 1998
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 1998
Izolatérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 1998
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 1998
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 1998
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 1998
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 1998
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 12. 1998
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 1998
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 12. 1998
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 12. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 11. 1998

Insolvenční rejstřík

PolyComp, a.s.

spisová značka: INS 6683/2016

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2020-11-18 19:58:46.000000

PolyComp, a.s.

spisová značka: INS 5834/2016

stav řízení:

poslední záznam: 2016-04-20 08:14:52.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).