Hlavní navigace

Poradenská a účetní, a.s.

Firma Poradenská a účetní, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6022, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 048 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25780735

Sídlo:

Třebohostická 1244/12, Praha, 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 7. 1999

DIČ:

CZ25780735

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6022, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Poradenská a účetní, a.s. od 14. 7. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 14. 7. 1999

adresa

Třebohostická 1244/12
Praha 10000 od 20. 11. 2016

adresa

Třebohostická 12/1244
Praha 10 10000 do 20. 11. 2016 od 14. 7. 1999

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 9. 6. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 6. 2014

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 9. 6. 2014 od 27. 12. 2007

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 9. 6. 2014 od 27. 12. 2007

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 3. 2007

vedení účetnictví do 9. 6. 2014 od 30. 3. 2007

činnost účetních poradců do 9. 6. 2014 od 30. 3. 2007

činnost organizačních a ekonomických poradců do 9. 6. 2014 od 30. 3. 2007

Vedení účetnictví do 30. 3. 2007 od 14. 7. 1999

Činnost účetních poradců do 30. 3. 2007 od 14. 7. 1999

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 30. 3. 2007 od 14. 7. 1999

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 9. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 9. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 9. 6. 2014

Valná hromada společnosti Poradenská a účetní, a.s. zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Poradenská a účetní, a.s., se sídlem Třebohostická 12/1244, Praha 10, IČ: 25780735, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Měs tským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6022, z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a horní hranicí ve výši 1.500.000,- Kč (slo vy: jeden milion pět set tisíc korun českých) na částku nejméně 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a nejvíce 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno nejméně 1.000 (slovy: jeden tisíc) a nejvíce 1.500 (slovy: jeden tisíc pět set) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí nejméně 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a nejvíce 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společno sti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 5) Nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, a to na základě zápisu do listiny upisovatelů. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů vedeného společností. Akcie lze upsat během lhůty určené pro úpis akcií s využitím přednostního práva v advokátní kanceláři JUDr. Petry Vlachové, Štěpánská 49, Praha 1 každý pracovní den od 10:00 (deseti) do 12:00 (dvanácti) hodin. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodno tě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) může být upsáno 1,0 až 1,5 nových nekotovaných kmenových listinných akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Emisní k urs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 6) V případě, že akcionáři s využitím přednostního práva upíší méně než 1000 (jeden tisíc) kusů nových akcií, budou akcie, které nebudou tímto způsobem upsány, nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Lhůta pro upsání nových akcií bez využití předno stního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dní ode dne ukončení lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva bude upisovatelům oznámen zveřejněním v Hospodářských novinách a v Ob chodním věstníku. Akcie lze upsat během lhůty určené pro úpis bez využití přednostního práva v advokátní kanceláři JUDr. Petry Vlachové, Štěpánská 49, Praha 1 každý pracovní den od 10:00 (deseti) do 12:00 (dvanácti) hodin. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 7) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 8) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií do čtrnácti dnů od provedení úpisu na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem č. 0105294359/0800 ved ený u České spořitelny, a.s. do 11. 5. 2007 od 30. 3. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 048 000 Kč

od 11. 5. 2007

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 11. 5. 2007 od 23. 4. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 4. 2002 od 14. 7. 1999
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 048 od 11. 5. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 11. 5. 2007 od 14. 7. 1999

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Tomáš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2020

Dlouhá 715/38, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tereza Ouřadová

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

Přátelství 748, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Věra Vytisková

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2020

Chaberská 409/43, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Irma Klvaňová

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2016 - Poslední vztah: 17. 10. 2019

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 29. 7. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2014

Husova 38, Libice nad Cidlinou, 289 07, Česká republika

Petra Nová

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2016 - Poslední vztah: 17. 10. 2019

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 29. 7. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2014

Javorová 2806, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Tomáš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2016 - Poslední vztah: 14. 12. 2021

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Dlouhá 715/38, Praha, 110 00, Česká republika

Irma Klvaňová

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Husova 38, Libice nad Cidlinou, 289 07, Česká republika

Irma Klvaňová

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Husova 38, Libice nad Cidlinou, 289 07, Česká republika

Petra Nová

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Javorová 2806, Louny, 440 01, Česká republika

Petra Nová

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Javorová 2806, Louny, 440 01, Česká republika

Irma Klvaňová

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Poděbradova 121/15, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Ing. Tomáš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Dlouhá 715/38, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Tomáš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Dlouhá 715/38, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Tomáš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 26. 7. 2010

zánik členství: 26. 10. 2013

vznik funkce: 26. 7. 2010

zánik funkce: 26. 10. 2013

Dlouhá 715/38, Praha 1, 110 00, Česká republika

Lucie Reiserová

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 30. 8. 2010

vznik funkce: 4. 6. 2007

zánik funkce: 30. 8. 2010

Jabloňová 2357/37, Praha 10, 106 00, Česká republika

Petra Nová

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 30. 8. 2010

Javorová 2806, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Tomáš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 26. 7. 2010

zánik členství: 26. 10. 2013

vznik funkce: 26. 7. 2010

zánik funkce: 26. 10. 2013

Dlouhá 38, Praha 1, 110 00, Česká republika

Josef Dvořák

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2007 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik funkce: 30. 8. 2010

Horolezecká 916/7, Praha 10, 102 00, Česká republika

Petra Nová

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 10. 2011

vznik členství: 30. 5. 2007

Alešova 941, Louny, 440 01, Česká republika

Lucie Reiserová

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 10. 2011

vznik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 4. 6. 2007

Ellnerové 3104/4, Praha 10, 106 00, Česká republika

Jan Richter

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 10. 2011

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 26. 7. 2010

vznik funkce: 4. 6. 2007

zánik funkce: 26. 7. 2010

Klírova 1915/6, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jan Heger

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2007

vznik funkce: 4. 1. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2007

Alejní 449/3, Krupka, 417 42, Česká republika

Šárka Glyknerová

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2007

vznik funkce: 4. 1. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2007

Dvouletky 2737/243, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Kamila Šmejkalová

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2007

vznik členství: 21. 11. 2006

zánik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 22. 11. 2006

zánik funkce: 30. 5. 2007

Hybešova 550/11, Praha 8, 186 00, Česká republika

Ing. Tomáš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 21. 6. 2007

vznik členství: 21. 11. 2006

zánik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 22. 11. 2006

zánik funkce: 30. 5. 2007

Dlouhá 715/38, Praha 1, 110 00, Česká republika

Vladislav Kříž

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2007

vznik funkce: 21. 11. 2006

zánik funkce: 4. 1. 2007

Renoirova 620/4, Praha 5, 152 00, Česká republika

Vlastislav Brabec

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2007

vznik funkce: 21. 11. 2006

zánik funkce: 4. 1. 2007

Ke Spofě 665/4, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Kamila Šmejkalová

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2003 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik funkce: 14. 7. 1999

zánik funkce: 14. 7. 2002

Hybešova 550/11, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Tomáš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2002 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik funkce: 20. 12. 1999

zánik funkce: 20. 12. 2002

Dlouhá 38, Praha 1, Česká republika

Mgr. Blanka Štarmanová

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2002 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik funkce: 20. 12. 1999

zánik funkce: 20. 12. 2002

Mansfeldova 793, Praha 9, Česká republika

Ing. Pavel Kuře

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik funkce: 14. 7. 1999

zánik funkce: 14. 7. 2002

Cvrčkova 342, Náchod, Česká republika

Ing. Kamila Luňáková

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 1999 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

Palachova 653, Náchod, Česká republika

Ing. Tomáš Novotný

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 1999 - Poslední vztah: 23. 4. 2002

Dlouhá 38, Praha 1, Česká republika

Mgr. Blanka Štarmanová

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 1999 - Poslední vztah: 23. 4. 2002

Mansfeldova 793, Praha 9, Česká republika

Za společnost jednají a podepisují všichni členové představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.

od 24. 2. 2003

Za společnost jednají a podepisují všichni členové představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.

do 24. 2. 2003 od 14. 7. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Iva Kovářová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

Nad vodovodem 252/62, Praha, 108 00, Česká republika

Josef Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

Horolezecká 916/7, Praha, 102 00, Česká republika

Jana Ouporová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

Sídliště 1117/21, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Historické vztahy

Lucie Fišerová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2018 - Poslední vztah: 18. 8. 2020

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 6. 3. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 6. 3. 2020

Mládežnická 3062/4, Praha, 106 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Lucie Fišerová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2016 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Jabloňová 2357/37, Praha, 106 00, Česká republika

Lucie Fišerová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2016 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Jabloňová 2357/37, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Kamila Šmejkalová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2020

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 14. 2. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 14. 2. 2019

Plavská 80, Kamenný Újezd, 373 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lucie Fišerová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Jabloňová 2357/37, Praha, 106 00, Česká republika

Lucie Fišerová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Jabloňová 2357/37, Praha, 106 00, Česká republika

Lucie Reiserová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Jabloňová 2357/37, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • jednatel

    Účetka s.r.o.

    Mládežnická 3062/4, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

Ing. Kamila Šmejkalová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Plavská 80, Kamenný Újezd, 373 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Kamila Šmejkalová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 11. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Plavská 80, Kamenný Újezd, 373 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Kuře

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 18. 8. 2020

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 3. 2. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 3. 2. 2019

Karoliny Světlé 666, Hronov, 549 31, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jan Heger

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 26. 7. 2010

zánik členství: 26. 10. 2013

Lindnerova 696, Krupka, 417 42, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Barbora Novotná

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 4. 4. 2010

vznik funkce: 5. 1. 2007

zánik funkce: 4. 4. 2010

Hradní 118, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Šárka Glyknerová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 26. 7. 2010

zánik členství: 26. 10. 2013

Dvouletky 2737/243, Praha 10, 100 00, Česká republika

Vlastislav Brabec

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2007 - Poslední vztah: 25. 10. 2011

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 26. 7. 2010

Ke Spofě 665/4, Praha 4, 143 00, Česká republika

Vladislav Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2007 - Poslední vztah: 25. 10. 2011

vznik členství: 4. 1. 2007

zánik členství: 26. 7. 2010

Renoirova 620/4, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Barbora Novotná

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2007 - Poslední vztah: 25. 10. 2011

vznik členství: 4. 1. 2007

vznik funkce: 5. 1. 2007

Gercenova 934/23, Praha 10, 102 00, Česká republika

Šárka Glyknerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2007

vznik členství: 4. 5. 2005

zánik členství: 4. 1. 2007

vznik funkce: 4. 5. 2005

zánik funkce: 4. 1. 2007

Dvouletky 2737/243, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jolana Wallerová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2007

zánik členství: 4. 1. 2007

vznik funkce: 4. 5. 2005

Křišťanova 1698/15, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jan Heger

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2007

zánik členství: 4. 1. 2007

vznik funkce: 4. 5. 2005

Alejní 449/3, Krupka, 417 42, Česká republika

Šárka Glyknerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2003 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik funkce: 20. 12. 1999

zánik funkce: 20. 12. 2002

Dvouletky 2737/243, Praha 10, 100 00, Česká republika

Šárka Glyknerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2002 - Poslední vztah: 24. 2. 2003

vznik funkce: 20. 12. 1999

Vinohradská 58, Praha 3, Česká republika

Ing. Jolana Wallerová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik funkce: 14. 7. 1999

Křišťanova 15, Praha 3, Česká republika

Denisa Poláková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik funkce: 14. 7. 1999

zánik funkce: 14. 7. 2000

Pod lázní 12, Praha 4, Česká republika

Šárka Glyknerová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 1999 - Poslední vztah: 23. 4. 2002

Vinohradská 58, Praha 3, Česká republika

Další vztahy firmy Poradenská a účetní, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 7. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Činnost organizačních a ekonomických poradců
  • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 7. 1999
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 7. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).