Hlavní navigace

PREMIUM PROPERTY INVESTMENT, a.s.

Firma PREMIUM PROPERTY INVESTMENT, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21689, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 80 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

05192358

Sídlo:

Wuchterlova 1607/12, Praha Dejvice, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 6. 2016

Aktuální kontaktní údaje PREMIUM PROPERTY INVESTMENT, a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21689, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PREMIUM PROPERTY INVESTMENT, a.s. od 24. 6. 2016

Právní forma

Akciová společnost od 24. 6. 2016

adresa

Wuchterlova 1607/12
Praha 16000 od 5. 3. 2020

adresa

Purkyňova 74/2
Praha 11000 do 5. 3. 2020 od 24. 6. 2016

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 24. 6. 2016

Ostatní skutečnosti

Řádná valná hromada společnosti PREMIUM PROPERTY INVESTMENT, a.s. konaná dne 30. ledna 2017 přijala následující usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 40 000 000 Kč (čtyřicet milionů korun českých) ze současné výše 40 000 000 Kč (čtyřicet milionů korun českých) na novou výši 80 000 000 Kč (osmdesát milionů korun český ch) za následujících podmínek: (a) Upisování nad nebo pod tuto částku se nepřipouští; (b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je změna kapitálové struktury Společnosti, tedy posílení vlastního kapitálu Společnosti na úkor cizích zdrojů poskytnutých Společnosti; (c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 (deseti) kusů nových akcií na jméno se zvláštními právy označených akcie preferenční A v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 90 000 Kč (devadesát tisíc korun českých), 100 (jednoho sta) kusů nových akcií na jméno se zvláštními právy označených akcie preferenční A v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), 290 (dvou set devadesáti) kusů nových akcií na jméno se zvláštními právy označených akci e preferenční A v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), a dále upsáním 5 (pěti) kusů nových akcií na jméno se zvláštními právy označených akcie preferenční B v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 90 000 Kč (devadesát tisíc korun českých), 50 (padesáti) kusů nových akcií na jméno se zvláštními právy označených akcie preferenční B v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) a 95 (devadesáti pěti) kus ů nových akcií na jméno se zvláštními právy označených akcie preferenční B v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých); (e) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva. Všechny nové akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je obchodní společnost JNC HOLDING, a.s., se sídlem na adres e Liberecká 804/3, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 04608518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 2549 (dále jen předem určený zájemce); (f) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné a kcie 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za j ednu novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě a emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě; (g) Upisovací lhůta se stanoví na 15 (patnáct) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti; (h) Místem pro upsání nových akcií je sídlo obchodní společnosti PREMIUM PROPERTY INVESTMENT, a.s., v budově na adrese Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 15.00 hodin; (i) Emisní kurs nových akcií musí být předem určeným zájemcem zcela splacen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne upsání nových akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 2327777232/0300, vedený u obchodní společnosti Českosloven ská obchodní banka, a. s.; (j) Emisní kurs nových akcií může být splacen započtením dvou pohledávek v celkové výši 40 000 000 Kč (čtyřicet milionů korun českých) předem určeného zájemce (dále jen pohledávky k započtení) proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započte ní bude uzavřena mezi Společností a předem určeným zájemcem ve znění schváleném valnou hromadou Společnosti, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení Valné hromady o zvýšení základního kapitálu a po upsání nových akcií, nejpozději však do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy Společnost doručí předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení. Pohledávkami k započtení jsou pohledávka předem určeného zájemce za Společností ve výši 15 000 000 Kč (patnáct milionů korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřen é dne 27. října 2016 a pohledávka předem určeného zájemce za Společností ve výši 25 000 000 Kč (dvacet pět milionů korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 16. ledna 2017; (k) Upisování nových akcii může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 2. 2. 2017

Kapitál

Základní kapitál

vklad 80 000 000 Kč

od 2. 2. 2017

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

do 2. 2. 2017 od 24. 6. 2016
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 497 od 2. 2. 2017
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 90 000 Kč, počet: 10 od 2. 2. 2017
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 1 000 Kč, počet: 100 od 2. 2. 2017
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 128 od 2. 2. 2017
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 90 000 Kč, počet: 5 od 2. 2. 2017
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 1 000 Kč, počet: 50 od 2. 2. 2017
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 207 do 2. 2. 2017 od 3. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 160 od 24. 6. 2016
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 207 do 24. 6. 2016 od 24. 6. 2016
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 33 do 24. 6. 2016 od 24. 6. 2016
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 207 do 3. 7. 2016 od 24. 6. 2016
Akcie se zvláštními právy v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 33 do 2. 2. 2017 od 24. 6. 2016

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Milan Zemánek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 29. 10. 2020

vznik funkce: 29. 10. 2020

Průběžná 368/12, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

Dalších 35 vztahů k této osobě

Kristýna Kučerová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 29. 10. 2020

Třeboň 47, 379 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Milan Zemánek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2020 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 29. 10. 2020

vznik funkce: 29. 10. 2020

Arbesova 4248/25, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Bambuleová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2016 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 24. 6. 2019

Želivecká 2810/8, Praha, 106 00, Česká republika

Pavel Kupka

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2016 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 24. 6. 2019

vznik funkce: 24. 6. 2016

zánik funkce: 24. 6. 2019

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Radek Matějček

Předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 29. 10. 2020

vznik funkce: 29. 10. 2020

Liberecká 804/3, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Martin Řezáč

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 29. 10. 2020

Bažantí 417, Jesenice, 252 42, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Vladimír Brůna

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2018 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 24. 6. 2019

Wuchterlova 1607/12, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Vladimír Brůna

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2018 - Poslední vztah: 16. 9. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

Kafkova 1462/57, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Money Works s.r.o.

  Lobezská 2567/15, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00

Vladimír Brůna

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2018 - Poslední vztah: 16. 9. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

Kafkova 1462/57, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Money Works s.r.o.

  Lobezská 2567/15, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00

Vladimír Brůna

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 1. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

Paťanka 2616/15, Praha, 160 00, Česká republika

Vladimír Brůna

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 1. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

Paťanka 2616/15, Praha, 160 00, Česká republika

Radek Matějček

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2016 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 24. 6. 2019

vznik funkce: 24. 6. 2016

zánik funkce: 24. 6. 2019

Liberecká 804/3, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně bez omezení, jde-li o právní jednání, jehož hodnota je nižší či rovna 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH, přičemž jde-li o opakující se plnění, pak je hodnota počítána jako součet jednotlivých plnění v rámci po sobě jdoucích 12 (dvanácti) měsíců. Ve všech ostatních věcech jednají vždy oba členové představenstva společně.

od 24. 6. 2016

Další vztahy firmy PREMIUM PROPERTY INVESTMENT, a.s.

JNC HOLDING, a.s.

První vztah: 24. 6. 2016 - Poslední vztah: 3. 9. 2016

Liberecká 804/3, Jablonec nad Nisou, 466 01

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Milan Zemánek

  člen představenstva

  Průběžná 368/12, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

 • Radek Matějček

  člen dozorčí rady

  Liberecká 804/3, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Akcionáři

JNC HOLDING, a.s., IČ: 04608518

Liberecká 804/3, Česká republika, Jablonec nad Nisou, 466 01

do 3. 9. 2016 od 24. 6. 2016
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).